Onderstaand treft u een aantal links aan van organisaties en verenigingen alwaar u meer informatie kunt krijgen over rouw en rouwverwerking

OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND  is een zelfhulporganisatie van ouders van een overleden kind, die begrip en medeleven willen bieden aan lotgenoten.
Het zijn ouders die zelf hun verlies, hun verdriet en isolement hebben doorworsteld en nu in staat zijn om hulp aan anderen te verlenen.

Zij doen dit door middel van individuele contakten, in groepen en op andere manieren. De organisatie heeft geen binding met enige geloofsrichting of levensovertuiging. www.vook.nl

Ook in BelgiŽ is er een vereniging voor ouders van het overleden kind. Deze website is bereikbaar via: www.ovok.be

Michel, Lut en Bert, ouders en broer van de op 15 december 1991 overleden Lies, hebben ook een eigen site, bereikbaar via: http://users.pandora.be/ovok

Wilt u de herinnering aan uw overleden vader, tante, grootouder of kind levend houden? Ga dan naar www.dodenzijnnietstil.nl. Maak een In Memoriam en laat anderen weten waarom uw dierbaren niet vergeten mogen worden. Natuurlijk kunt u ook reageren op de In Memoriams van anderen.

Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR)
Centraal punt waar iedereen terecht kan voor algemene inlichtingen over rouw en verliesverwerking en voor (plaatselijke) adressen van rouwbegeleiding.
www.verliesverwerken.nl

Slachtofferhulp (LOS), Vereniging Landelijke Organisatie
Voor adressen en telefoonnummers van een van de ca. 70 plaatselijke bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen.
www.slachtofferhulp.nl

Lieve engeltjes homepage. Voor ouders die hun baby hebben verloren.
www.lieve-engeltjes.nl

Een prachtige website als ode aan de engeltjes Charmilla, Bradley en Tobias is te vinden op http://members.chello.nl/b.vanbrink

Een indrukwekkende verzameling van vele links rond de thema's verlies en rouwverwerking is te vinden op http://rouwverwerking.pagina.nl

Ga naar de website van Bianca

Een verzameling van gedichten rond verlies en rouwverwerking, kaarsjesbranden, links, songteksten etc. kunt u vinden op de gedichtensite van Bianca www.memoriamsite.nl

Voor alle zaken van voor, tijdens en na een uitvaart kunt u terecht bij
www.uitvaart.nl

Een website ter nagedachtenis aan Peter Thomassen is te vinden op: http://home-3.worldonline.nl/~sb064243/

Een homepage voor ouders van overleden kinderen is te vinden op www.samen-sterk.myweb.nl

De website www.herfstinmijnhart.nl is van en voor ouders die een kindje zijn verloren tijdens de zwangerschap. Ook kun je je hier aanmelden voor de mailinglist.

www.vzw-verkeersslachtoffers.be : een website waar aan
schadelijders wordt uitgelegd op welke vergoedingen zij gerechtigd
zijn en hoe zij de volledige schadeloosstelling kunnen bekomen voor
hun lichamelijke letsels en de voertuigschade