Gierzwaluwen onder dakpannen in De Bilt

Beelden van een gierzwaluw-nest onder de dakpannen.
Wanneer mijn computer aanstaat wordt het beeld elke 10 seconden vernieuwd.
Rechts zie je de dakpannen, links het dakbeschot.
Als je je hoofd naar rechts neigt, zie je het beeld onder de juiste hoek (het dakbeschot loopt van rechtsonder naar linksboven).
De dieren hebben toegang tot de ruimte onder het dak via een dakpan met huifje.
Foto van het dak met de dakpannen.

2005: de vogels zijn nog niet terug.

Logboek van de waarnemingen in 2004

Foto's van het nest

Dit nest is bezet sinds 2001.
Verslag van de waarnemingen in 2001.

De camera waarmee deze beelden gemaakt worden, is beschikbaar gesteld door Gierzwaluw Bescherming Nederland

Meer informatie over gierzwaluwen.

Vragen over deze pagina? Email  Rick Wortelboer.