Versie 19 augustus 2021

HTML, JavaScript en CSS.
(En nog veel meer)

In deze sectie vind je uitgewerkte HTML-, JavaScript- en CSS-code. Alles is gericht op gebruik zonder CMS-en zoals WordPress, Joomla!, Drupal, enz. Veel ervan kun je downloaden voor eigen gebruik.
 
De focus ligt op grote beeldschermen, dat wil zeggen: tablets, laptops en desktops. Het grootste deel van de codes en scripts is ongeschikt voor smartphones. Die schermen zijn zo klein dat het bouwen van websites daarvoor een aparte benadering vereisen.
 
Een aantal items gaat over versleepbare HTML-elementen, afbeeldingen in het bijzonder. Die doen het meestal (nog) niet op aanraakschermen. Dat komt doordat er lange tijd geen eenduidige JavaScript-standaard was voor het verslepen van elementen op een aanraakscherm. Elke hardware- en browserfabrikant had zijn eigen aanpak, waardoor het voor een hobbyist zoals ik niet goed te doen was om websites te bouwen voor aanraakschermen.
Inmiddels is die eenduidige JavaScript-standaard er wel en wordt die door alle grote browsers ondersteund. De site bevat nu ook een klein aantal artikelen over programmeren voor aanraakschermen.

Verreweg het meeste gaat over HTML (4 en 5), CSS en Core-JavaScript. Om de ontwikkelingen bij te blijven, wordt ook aandacht besteed aan jQuery-toepassingen, al of niet in combinatie met Bootstrap, hoewel jQuery op zijn retour is als het gaat om grafische effecten.
Core-JavaScript wil zeggen: zonder gebruik te maken van bibliotheken zoals Modernizr en jQuery.

Diepgaande kennis van programmeren is niet nodig om de scripts te kunnen gebruiken. Het wordt natuurlijk anders als je de scripts wilt gaan veranderen...
Om de zaak een beetje overzichtelijk te houden is een onderverdeling gemaakt in rubrieken. De laatste ontwikkelingen staan onder de knop "Nieuw!".

Kies een rubriek...    Alles, in volgorde van eerste publicatie   Klik hier voor de laatste nieuwe ontwikkelingen!

Bronvermelding staat in de scripts zelf. Verwijder deze niet aub.

Helemaal onderaan staan nog wat links waar dingen te vinden zijn die handig kunnen zijn bij het bouwen en verfraaien van je eigen homepage. Bij sommige van die -gratis- diensten kun je actuele informatie opvragen om direct op je homepage te tonen. Toepassingen staan elders op deze site.

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden...
Er is er slechts één nodig om er te komen!
 
Alle HTML-, JavaScript- en CSS-code wordt bij de eerste publicatie en bij alle revisies getest met recente versies van de meest gebruikte desktop-browsers, te weten: Edge, FireFox en Chrome, alle onder Windows 10 met alle updates.
Van deze browsers wordt ook gekeken naar de werking op een tablet en een mobiele telefoon (beide op Android)
 
Ik beschik niet over gereedschappen om te testen voor Mac, iPad en iPhone. Meldingen over deze systemen zijn van deze site verwijderd. Dit geldt ook voor de browser Safari.
 
Na updates van browsers en Windows wordt er niet opnieuw getest. Daardoor kan het gebeuren dat iets het "ineens" niet meer doet. Laat het even weten als je tegen zoiets aanloopt, dan kijk ik of ik het kan repareren.
 
-Ben-
De ondersteuning voor Internet Explorer is gestaakt. Dat betekent dat alle IE-specifieke zaken uit de scripts zijn of worden verwijderd.
Ook worden Opera en oudere versies van Edge (van vóór de overstap op Chromium) niet meer ondersteund.

Hieronder staan nog wat links die van pas kunnen komen bij het bouwen van een website. We hebben hier:


Het is toegestaan om artikelen van deze site over te nemen en aan te passen voor je eigen doeleinden, zolang dat mij geen schade doet¹). In voorkomende gevallen zal ik dat melden. De gebruiker dient het betreffende artikel dan van zijn site te verwijderen.
 
Een bronvermelding voor de artikelen wordt geadviseerd en op prijs gesteld.
 
Veel van de web-code die hier besproken wordt is eigendom van de maker van die code. De rechten van die makers dienen te worden gerespecteerd²). Waar mogelijk is de naam van de auteur en de URL van diens website(s) vermeld, zodat je kunt nagaan of jouw beoogde gebruik al of niet strijdig is met de gebruiksvoorwaarden van de betreffende code.
 
¹) Wát mij schade doet wordt uitsluitend bepaald door mijzelf. De mening van derden wordt hier nadrukkelijk uitgesloten.
²) Makers van code, plaatjes, enz., die menen dat hun rechten door deze site worden geschonden, kunnen dat melden via een mailbericht. Indien nodig worden de betreffende items van deze site verwijderd. Verdere aansprakelijkheid wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 
Voor wat betreft het gebruik van hyperlinks wordt verwezen naar de disclaimer.
Versie: 31 december 2018


Applicaties op deze site
 
Het merendeel van deze JavaScripts is eigen ontwikkeling. Niet alles heeft een relatie met webdesign.
 


Onderstaande diensten zijn, geheel in de stijl van deze site, gratis (tenzij anders vermeld).
Op sommige van deze sites zitten de gratis diensten en betaalde diensten door elkaar heen!

Website-gereedschappen

Specifiek voor HTML, CSS, JavaScript en ASP

JavaScript Verzamelingen

Web-sjablonen, plaatjes, achtergronden, geluiden en fonts

Webmaster-tools, o.a. validators


Het al of niet refereren van sites op deze pagina zegt niets over de kwaliteit van de inhoud van welke site dan ook.
De links op deze pagina zijn de persoonlijke voorkeuren van de auteur.