vijfheerenlanden 1

wandeling 4

 

Wandeling stuw / plas Hagestein - Bolgarijen  20 km

De Bolgarijse brug is

weer met een alternatieve fietsbrug geopend

 1. start busstation lekbrug west - Vianen. Loop parallel aan de afrit richting Lek. Over parkeerterrein zelfde richting (voetpad)
 2. Onder de Lekbrug door zo dicht mogelijk langs de Lek
 3. Bij het pontje rechts - Buitenstad.
 4. Eerste weg links - Zomerdijk. Deze volgen tot de bocht. Hier verder rechtdoor over de grasdijk naar het Merwede kanaal. Rechts het kanaal volgen.
 5. Bij de oude brug het kanaal oversteken en gelijk naar links.
 6. Rechtdoor tot de Lek langs de waterzuivering. Dus niet de Lekdijk volgen.
 7. Volg de Lek dicht langs het water.
 8. Lekbrug onderdoor.
 9. Stuw Hagestein (bij de Vistrap) de Lekdijk op en de eerste weg rechts nemen - Hoevenweg.
 10. Neem het eerste voetpad links naar de plas en volg dit zo dicht mogelijk langs de plas tot u weer op de Lekdijk bent.
 11. Hier rechtsaf de Lekdijk volgen. Negeer(!) de eerste weg links en volg de Lekdijk tot :
 12. Afrit omgeven door twee markante Beuken rechts. Negeer het bord "Verboden toegang - m.u.v. wandelaars". Achter het erf volgt u het betonpad helemaal tot het eind. Niet (!) de sloot over, maar  die sloot volgen door het weiland. (aan de andere kant van de sloot is een hoogstamboomgaard).
 13. 20 meter naar links en bij kruising  naar rechts - Autenase kade.
 14. Over de A2 verder rechtdoor over de oude kade.
 15. Rechts bij bordje van het Utrechts landschap de geel gekopte wandeling naar de Bolgarijse Kade volgen.
 16. Hier rechts en de hele kade volgen tot de Bolgarijense brug.
 17. Hier gaat u met de voet-fietsbrug over de A27.
 18. Over de Bolgarijense brug "rechtdoor" (niet het kanaal volgen) - Bloemendaalse weg. Eind links - Helsdingse Achterweg.
 19. Deze gevaarlijke kruising oversteken. Rechtdoor naar de Lekdijk.
 20. Lekdijk volgen tot het eind van de woonwijk Amaliastein.
 21. Hier het pad door het Viaanse bos volgen. Aan het eind ziet u het busstation Lekbrug west.

 

Aandachtspunten tijdens de wandeling

1 - In de uiterwaard ziet u twee grote zandwinplassen. De eerste is een recreatieplas en de tweede een  jachthaven. Er zijn plannen geweest om de hele uiterwaard tussen Vianen en Lexmond leeg te zuigen. Gelukkig is dat plan van de baan. 

2 -Vianen kent heel Nederland van de file-berichten op de radio. Met de bouw van de nieuwe Lekbrug hoopt men dat file-probleem opgelost te hebben. Maar dat zei men ook met de bouw van de Lekbrug van de A27.

7 -de Lek. Bij een wandeling langs het water ben je in een oase van rust. Aan weerszijde van de Lek ligt een brede uiterwaard en pas dan komt de Lekdijk met verkeer. Zelfs mountainbikers zal je hier nooit tegenkomen. Natuurliefhebbers kunnen hier verrassende ontdekkingen doen. Ook de vogels vinden hier hun rustplekje. In strenge winters als het IJsselmeer is dicht gevroren is de Lek het eerste open water wat ze tegen komen. Voor de vogelaar is het dan ook genieten. Maar ook in andere jaargetijden! In het voorjaar wordt de Lek als trekroute gebruikt. De eerste Grutto's o.a. kom je rond half februari hier tegen. Daarna vinden de weidevogels in de uiterwaarden hun broedgebied. Voor planten is een rivier ook een bijzondere plek. Hun zaden verspreiden zich met het water en dat levert soorten op die specifiek zijn voor de rivier - stroomdalplanten.

9 -  de Stuw. Bij de Rijnkanalisatie zijn drie stuwen aangelegd : bij Driel, Amerongen en Hagestein. Tot Hagestein is de werking van eb en vloed  in de Lek merkbaar. De eerste waterkracht centrale in ons platte Nederland is in deze stuw gebouwd in 1958 met 1,8 Mw. Tijdens een excursie in de stuw werd me verteld en getoond dat men de stuwbogen ook met armkracht omhoog en omlaag kon draaien in het geval dat er geen elektrische stroom is. Dit dan wel met heel veel tandwielen en heel veel rondjes draaien.  Nu is er een vispassage aangelegd, waardoor de zalmen geen barrières tegen komen naar hun paaiplaatsen.

   

10 - Deze zandwinplas is ontstaan bij de aanleg van de A27. Het is nu een recreatieplas. Bordjes langs de plas vermelden : "Het is verboden  om zich in of op het water te bevinden zonder een toegangsbewijs van de rechthebbende". Gelukkig houden de vele vogels zich hier niet aan.  Meeuwen hebben hier hun slaapplekje. Rond de plas ligt een breed bosplantsoen waar het onverharde voetpad van deze wandeling door slingert.

12 -13 Hier gaat u over het erf van een particulier. Deze aantrekkelijke doorsteek loopt midden door de polder. Geen last van verkeer! Hier woonde vroeger Max van Tilburg. Hij is één van de oprichters van "den Hâneker" -  een vereniging van agrarisch natuurbeheer in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

13 - 15 De Autenase kade vormt de noordgrens van het Cope-landschap. In het verre verleden zijn de ontginningen van de Vijfheerenlanden begonnen aan de randen langs veenriviertjes : Lek. de Laak, de Zederik en de Leede. Het moeras in het midden is later ontgonnen.

  Men vroeg toestemming aan de Heer van het moeras - in ons geval de Bisschop van Utrecht. Die overeenkomst wordt een Cope genoemd.  Vandaar de plaatsnamen met daarin de naam cop of koop.  In onze streek Heicop, Boeicop, Middelkoop.

Het cope-landschap kenmerkt zich door het vaste kavelpatroon. Ieder kavel heeft dezelfde lengte- (1250 meter) en breedte maat (+/- 110 meter) Een kaarsrechte wetering in het midden en aan de andere kant weer een kaarsrechte kade.  In deze wandeling de Bolgarijse kade.

15 - 16 - Bolgarijen. U wandelt nu door de grienden. Van oudsher is Bolgarijen een laag gelegen komklei gebied.. De afwatering gaf vroeger altijd een probleem. 's Winters stond het land plas dras. De wilg was het enige gewas wat hier wilde groeien. Zo is de griendculture aan deze streek gebonden. Van de wilgentenen werden manden gevlochten. Veel producten werden gemaakt, maar moderne verpakkingsmiddelen en producten uit lage lonen landen zorgden dat er geen afzet meer mogelijk was.  De grienden werden doorplant met Populieren. Men hoopte dat dit later zijn  geld zou opbrengen. Nu zijn de grienden natuurgebieden van het Utrechts landschap. Ze worden deels door de driejarige hakcyclus in stand gehouden en de nu kaprijpe Populierenbossen worden omgevormd naar een afwisselend  loofbos.

17 - A27. Als een lidteken doorsnijdt de A27 de Vijfheerenlanden. Het oude  wegenpatroon is genegeerd. de A27 vormt een barriëre die moeilijk te nemen is. Het natuurgebiedje Bolgerijen is zo geïsoleerd komen te liggen. Mogelijk is dat ook een bescherming

20 - 21 de Lekdijk. Zo hoog op de dijk kijkt u op de uiterwaard neer. Dat geeft een mooi overzicht. Dit stuk dijk is minder druk met autoverkeer omdat men verschillende barriëres moet nemen. De jachthaven is ontstaan door zandwinning. Ook de recreatieplas aan het begin van de wandeling, het openlucht zwembad Helsdingen en de plas van Hagestein zijn zandwinplassen. Een zandwinner had het plan Draswaard bedacht als een toekomstig nieuw  "natuurgebied". De hele uiterwaard tussen Vianen en Lexmond zou uitgezogen worden. Gelukkig is ons dat bespaard gebleven.

21 - eind Het Viaanse Bos bestaat uit een griendcomplex met onderhouden grienden, omvormingsgriend en opgaand populierenbos.  Er loopt een gemarkeerde wandelroute van 2 km.                                           
Binnen dit gebied lag het buiten 'Ameliastein'. Hiernaar is de nabij gelegen woonwijk Amaliastein genoemd. Het kasteel werd ca 1560 gebouwd door Hendrik van Brederode, vrijheer van Vianen en Ameide, voor zijn vrouw Amelia, gravin van Nieuwenaar.

   
terug naar wandelinken       terug naar de Vijfheerenlanden