De Utrechtse familie Grauwert (Oude Ridder/Alderidder)

1 Herman Oude Ridder is geboren vr 1227. Herman is overleden na 1239.
Notitie bij Herman: Ned. Leeuw, 1887, p. 49:
Heer Herman Oude Ridder. (Olderidder) , schepen te Utrecht 1227, 1230. Ook in Het Oude Trecht door Jhr. J. J. de Geer van Oudegein, blz. 168, in die hoedanigheid vermeld als Herimannus Alderidder 1227 en als Hermannus
Ouderidder 1230 : verkoopt eene over den Rijn bij Utrecht gelegen hoeve aan het Duitsche Huis en Otto, bisschop van Utrecht, bevestigt dien koop bij acte in dato Slot ter Horst bij Rhenen 19 Mei 1239, in welke hij genoemd wordt Hermannus Antiquus Miles (Jhr. J. J. de Geer tot Oudegein, Archieven der Duitsche Orde, blz. 272).


Kinderen van Herman uit onbekende relatie:
1 Dirk Oude Ridder Volgt 1.1.
2 Herman Oude Ridder, geboren vr 1278 Volgt 1.2.

1.1 Dirk Oude Ridder, zoon van Herman Oude Ridder. Dirk was gehuwd met Ave (?).

Kinderen van Dirk en Ave (?):
1 Tijdeman Grauwert Volgt 1.1.2.
2 Ave Grauwert Volgt 1.1.1.
3 Herman Oude Ridder, genaamd Grauwert, geboren vr 1278 Volgt 1.1.3.
4 Pieter (Peter) Oude Ridder, genaamd Grauwert, geboren vr 1318 Volgt 1.1.4.

1.2 Herman Oude Ridder is geboren vr 1278, zoon van Herman Oude Ridder. Herman is overleden na 1316, minstens 38 jaar oud.
Notitie bij Herman: Ned. Leeuw 1887, p. 49:
Heer Herman Oude Ridder, schepen te Utrecht 1278, 79, 80, 83, 84, 87, 89, 90, 93, 94, 1308, 09, 14, 15 en 16 ; zie zijn zegel Lib. Cer. A. fol. 47, anno 1310; zijn huis stond aan de oostzijde van de St. Jansbrug (Lib. Cer. 0 22. D 118) ; tr. met Sophia. Het huis van het geslacht Oudenridder of Grauwaard en die van andere geslachten zijn vermeld in Het Oude Trecht blz. 160.
In een in perkament gebonden boek met geteekende zegels van Utrechtsche familin , op het gemeentearchief aldaar, staat op blz. 12 dat van Harman Oude Rydersoen , Ao. 1316, geteekend als: doorsneden een vogeltje in de rechter bovenhoek, 2, drie rozen geplaatst 2 en 1.

Herman trouwde met Sophia.

Kinderen van Herman en Sophia:
1 Hillegondis Oude Ridder.
Notitie bij Hillegondis: Hillegondis filia Hermanis Olderidder.
2 Elsabe Oude Ridder.

1.1.1 Ave Grauwert, dochter van Dirk Oude Ridder en Ave (?). Ave trouwde met Jan Heeren Frederikz.

1.1.2 Tijdeman Grauwert, zoon van Dirk Oude Ridder en Ave (?). Tijdeman is overleden na 1314. Tijdeman trouwde in 1314 met NN.

Kinderen van Tijdeman en NN:
1 Ave Grauwert.
2 Dirk Grauwert, geboren vr 1338 Volgt 1.1.2.1.

1.1.3 Herman Oude Ridder, genaamd Grauwert is geboren vr 1278, zoon van Dirk Oude Ridder en Ave (?). Herman is overleden na 1304, minstens 26 jaar oud.

Kinderen van Herman uit onbekende relatie:
1 Jan Grauwert Volgt 1.1.3.1.
2 Johan Heeren Hermansz. Grauwert.
Notitie bij Johan Heeren Hermansz.: Ned. Leeuw 1887, p. 50:
Johan Heeren Harmanszoone , burger te Utrecht 1304
(Lib. Dominus de Hoencop fol. 21) ; Johan Jan Grauwarts kinderen huis stond bij de Viebrug Anno. (1378 (Lib. D 16).

3 Ernst Grauwert Volgt 1.1.3.2.

1.1.4 Pieter (Peter) Oude Ridder, genaamd Grauwert is geboren vr 1318, zoon van Dirk Oude Ridder en Ave (?). Pieter (Peter) is overleden vr 1346, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij Pieter (Peter): http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~gomes/Europese%20adel/publicaties/Adel1/np762.htm#iin13228
Occupation: sinds 1286
Individual Note: Hij houdt Stichts leengoed in Kamerik; hij is schepen te Utrecht (1318-1328). Hij testeert op 13 sept. 1328.

Pieter (Peter) trouwde met Bertha van Lichtenberg. Bertha is overleden in juni 1309.

Kinderen van Pieter (Peter) en Bertha:
1 Christina Grauwert Volgt 1.1.4.1.
2 Ave Grauwert.
3 Elisabeth Grauwert.
4 Bertha Peters Grauwerts Volgt 1.1.4.2.
5 Wouterus van Zuylen.

1.1.2.1 Dirk Grauwert is geboren vr 1338, zoon van Tijdeman Grauwert en NN. Dirk is overleden na 1353.
Notitie bij Dirk: Ned. Leeuw 1887, p. 50:
schepen te Utrecht 1338, als Theodoricus Ouderidder vermeld in Lib. St. Salvotoris
1348, Reg. 80; 1353 (Reg. 17 D 21), Theod. frater Ave Ouderidder (Idem D 120).


Kinderen van Dirk uit onbekende relatie:
1 Tijdeman Grauwert. Tijdeman is overleden na 1392.
Notitie bij Tijdeman: Ned. Leeuw 1887, p. 50:
Tijdeman Grauwert, prior van het Carthuizer klooster
buiten Utrecht 1392.

2 Dirk Grauwert Volgt 1.1.2.1.1.

1.1.3.1 Jan Grauwert, zoon van Herman Oude Ridder, genaamd Grauwert.
Notitie bij Jan: Ned Leeuw 1887, p. 50:
Jan Grauwert tr. volgens sommigen met de dochter van Heer Gerrit Vrencke en tr. daarna met Petronella Uytenweerde Gijsberts dr.
Handschift van Buchel - Bladzijde 285 (folio 160v)
Thesauriers
Jan Grauwert, kanunnik en thesaurier van Oudmunster, in 1359. Liber D, fol. 22.

Jan:
(1) trouwde met Petronella Gijsberts Uytenweerde.
(2) trouwde met Nn Vrencke.

Kinderen van Jan en Nn:
1 Herman Grauwert Volgt 1.1.3.1.1.
2 Gijsbert Grauwert Volgt 1.1.3.1.2.
3 Willem over de Vecht. Willem is overleden na 1377.
Notitie bij Willem: Ned. Leeuw 1887, p. 50:
schout te Utrecht 1377.

4 Gerrit Vrencke.
Notitie bij Gerrit: genoemd 1351.

1.1.3.2 Ernst Grauwert, zoon van Herman Oude Ridder, genaamd Grauwert. Ernst is overleden op 13-06-1355.
Notitie bij Ernst: Ned. Leeuw 1887, p. 50:
schepen te Utrecht 1346, st. 1355 ide junii (13 Juni) (Aniv. Servat D 23, 116),
ten Dom fidelis Episcopis 1322 (vide lib. meum, (vm Atteveld) C fol 40 verso), tr. met Sophia van de Velde, st. 10 kalende April Laat na een dochter. In het boek op het gemeentearchief te Utrecht is zijn wapen afgebeeld op fol. 16 : doorsneden
1. een golvend doorsneden schildhoofd, 2. drie rozen.

Ernst trouwde met Sophia van de Velde.

Kind van Ernst en Sophia:
1 Sophia Grauwert Volgt 1.1.3.2.1.

1.1.4.1 Christina Grauwert, dochter van Pieter (Peter) Oude Ridder, genaamd Grauwert en Bertha van Lichtenberg. Christina is overleden op 15-12-1362.
Notitie bij Christina: http://gw.geneanet.org/index.php3?b=unimatrix01&lang=nl&m=NG&n=Grauwert&t=N
Christina trouwde met Frederick Utenham. Frederick is overleden in 1359.

Kind van Christina en Frederick:
1 Christina Utenham Volgt 1.1.4.1.1.

1.1.4.2 Bertha Peters Grauwerts, zoon van Pieter (Peter) Oude Ridder, genaamd Grauwert en Bertha van Lichtenberg.
Notitie bij Bertha Peters: Ned. Leeuw 1887, p. 50:
Berta Peter Grauwarts dr., vermeld Ao. 1330 (Lib. D 19), was Ao 1318 gehuwd met Gijsbert heer van Ruele, tr. 2e. met Heer Otto van IJsselstein.

Bertha Peters:
(1) trouwde met Otto van IJsselstein.
(2) trouwde met Gijsbert van Ruele.

1.1.2.1.1 Dirk Grauwert, zoon van Dirk Grauwert. Dirk is overleden na 1392.
Notitie bij Dirk: Ned. Leeuw 1887, p. 50:
Dirk Grauwert tr. met Agnes van Woudenberg 1392, (wapen: drie hanen..)

Dirk trouwde met Agnes van Woudenberg.

1.1.3.1.1 Herman Grauwert, zoon van Jan Grauwert en Nn Vrencke.

Kinderen van Herman uit onbekende relatie:
1 Herman Grauwert Volgt 1.1.3.1.1.1.
2 Wouter Grauwert Volgt 1.1.3.1.1.2.

1.1.3.1.2 Gijsbert Grauwert, zoon van Jan Grauwert en Nn Vrencke.
Notitie bij Gijsbert: Ned. Leeuw 1887, p. 50:
heer van de Weert buiten Utrecht, burgemeester te Utrecht 1386, tr. met Foysa, die st. in Mei 1357 (Aniv. Salvat.). Zij waren in 1351 getuigen bij het huwelijk van den heer van Drakenburg met Johanna van Lichtenberg (Lib. Reg. 89).
Zijn zegel van Ao. 1380 is afgebeeld op blz. 21 van het voornoemde boek, zooals dat van Ernst , met een vogeltje in het schildhoofd, zoodat de golvende lijn iets lager komt te staan.

Gijsbert trouwde met Foysa. Foysa is overleden in mei 1357.

1.1.3.2.1 Sophia Grauwert, dochter van Ernst Grauwert en Sophia van de Velde. Sophia is overleden na 1366.
Notitie bij Sophia: Ned. Leeuw 1887, p. 50:
vermeld met de namen van haar ouders Ao. 1366 (Reg. 89), tr. met Joanni Bolen.

Sophia trouwde met Joanni Bolen. Joanni is overleden na 1366.

1.1.4.1.1 Christina Utenham, dochter van Frederick Utenham en Christina Grauwert. Christina trouwde met Jacob Sulen van Nijevelt. Hij is een zoon van Steven Van Zuylen Van Nyevelt en Mabelia. Jacob is overleden vr 1355.
Notitie bij Jacob: http://gw.geneanet.org/index.php3?b=unimatrix01&lang=nl;p=jacob;n=van+sulen+van+nijevelt;oc=1
Kastelein
Gestorven voor 1355


Kind van Christina en Jacob:
1 Steven Sulen van Nijevelt Volgt 1.1.4.1.1.1.

1.1.3.1.1.1 Herman Grauwert, zoon van Herman Grauwert.
Notitie bij Herman: Ned. Leeuw 1887, p. 56:
Herman Oude Ridder alias Grauwert tr. met Hillegonda Bouchout; zuster van Elisabeth, die non was in het St. Servaas klooster ten Dael (liber domini de Hoencop fol. 392).

Herman trouwde met Hillegonda Boechout. Zij is een dochter van Boechout.

1.1.3.1.1.2 Wouter Grauwert, zoon van Herman Grauwert.
Notitie bij Wouter: Ned. Leeuw 1881, p. 56:
Wouter Grauwert, neef van heer Frederic Uytenham 1397 (Lib. C, fol. 264 verso), burgemeester te Utrecht 1408, zegelt Ao. 1397 (Lib Cer. A 76), cameraar te Utrecht 1386 en 96, verleid met het huis ten Groenenwoude bij de Beyerbrug te Utrecht tot een erfleen Ao. 1403 (Ilegkter van Amstel) (l), ouderman der smeden .1402,04, 10, 17 en 19, is bij de belegering en inname van het kasteel Everstein 1403, raad 1406, raad-burgemeester 1408, overste ouderman 1413 en bij de verandering der
regeering in dat jaar met vele andere regenten uit de stad gebannen (Burman 1 127, 128). Hij was gehuwd met een Jonkv. van Rossem (in zilver drie
roode vogels), st. 2 Ide Augustus 1430 (29 Juli) als Heilwich uxor Walteri Grauwert (Annivers). Zij wordt ook genoemd Heilwich van Voorn, voerende drie roode zuilen op goud.
Handschift van Buchel - Bladzijde 284 (folio 160r)
Wouter Grauwert, deken, 1443, 1446.

Wouter trouwde met Heilwich van Rossem (van Voorn). Heilwich is overleden op 29-07-1430.

Kind van Wouter en Heilwich:
1 Hugo Grauwert Volgt 1.1.3.1.1.2.1.

1.1.4.1.1.1 Steven Sulen van Nijevelt, zoon van Jacob Sulen van Nijevelt en Christina Utenham. Steven is overleden vr 1403.
Notitie bij Steven: Maarschalk
Gestorven voor 1403

Steven trouwde met Agnes van Heemskerck.

1.1.3.1.1.2.1 Hugo Grauwert, zoon van Wouter Grauwert en Heilwich van Rossem (van Voorn).

Kinderen van Hugo uit onbekende relatie:
1 Heilwich Grauwert. Heilwich is overleden in 10-1420.
2 Hugo Wouters Grauwert Volgt 1.1.3.1.1.2.1.1.
3 Dirck Grauwert Volgt 1.1.3.1.1.2.1.2.
4 Herman Grauwert, geboren vr 1405. Herman is overleden in 1441, minstens 36 jaar oud.
Notitie bij Herman: Ned. Leeuw 1887, p. 57:
Herman Grauwert st. kinderloos Ao 1441 , latende tot erfgenamen zijn broeders Peter en Jan en de kinderen van zijn broeder Huge, ouderman van de
snijders te Utrecht 1405, 11 en 30, van de bakkers 1424, raad 1407, 09 en gebannen in 1413, weder raad 1420, 22, 26, 28 en 33, weigrave 1424 en 28,

5 Peter Grauwert, geboren vr 1413 Volgt 1.1.3.1.1.2.1.3.
6 Johan Grauwert, geboren vr 1422 Volgt 1.1.3.1.1.2.1.4.
7 Wouter Grauwert, geboren vr 1430. Wouter is overleden op 02-09-1456, minstens 26 jaar oud.
Notitie bij Wouter: Ned. Leeuw 1887, p. 56:
st. .2 September 1456, canunnik van St. Jan en gevolmachtigde van Sweder
van Cuylenburg, bisschop van Utrecht 1425 (Burman), deken van Oud Munster en sticht aldaar eene vicarie Ao. 1430 (Idem) (Matthaeus, Analect. III blz. 391).


1.1.3.1.1.2.1.1 Hugo Wouters Grauwert, zoon van Hugo Grauwert. Hugo Wouters is overleden na 1415.
Notitie bij Hugo Wouters: Ned. Leeuw 1887, p. 55:
Huge Wouter Grauwertszoon, raad te Utrecht 1403, 14, 18, 23 en 25, ouderman der korenkoopers 1412. tr. met Catrijna, beiden zijn vermeld in 1415 met zijn broeders Meester Wouter en Herman in Liber Salvat.

Hugo Wouters trouwde vr 1415 met Catrijna.

Kinderen van Hugo Wouters en Catrijna:
1 Geertruyd Grauwert Volgt 1.1.3.1.1.2.1.1.1.
2 Johan Hugenzoon Grauwert. Johan Hugenzoon is overleden in 1482.
Notitie bij Johan Hugenzoon: Ned. Leeuw 1887, p. 56:
Johan Grauwert Hugenzoon , beleend na den dood zijns vaders met een hoeve op Otterspoorbroek en met het dagelijksche gerecht, de thins en tienden daarvan
Feria 3 post reminescere (de derde dag na den zondag in de vasten) 1436 (Prob. L. 59): st. zonder kinderen in 1482 en zijne erfgenamen waren de kinderen van zijn broeder Beernt. Ouderman van de Korenkoopers 1331, 36, 38 en 51, schepen 1449,53, in 1456 gebannen en kort daarna 400 Beyersehe
gulden op zijn lijf gezet (Burman).
Zijn wapen, als voren geteekend op blz. 26, Ao. 1499, is als dat van Gijsbert Grauwert, doch gebroken met eene zuil in den rechter bovenhoek, in plaats van met een vogeltje.

3 Beernt Grauwert van Hindersteyn Volgt 1.1.3.1.1.2.1.1.2.

1.1.3.1.1.2.1.2 Dirck Grauwert, zoon van Hugo Grauwert. Dirck is overleden in 11-1428.
Notitie bij Dirck: Ned. leeuw 1887, p. 56:
Dirck Grauwert st. in het begin van November 1428, wordt on St. Urbani dag Ao. 1419 verleid met de helft van den thins en de tienden van Vuylcoop, zoo als Walter Grauwert zijn vader des uitgegaan is. Ouderman der smeden -1411, gebannen 1413, weder onderman 1418, raad 1420, schepen 1422, 25, schouten burgemeester 1424 (2), hoofdman overde krijgslieden 1426, schepen-burgemeester 1428. Tr. Ao. 1413 met Yda Froeyse (Freys) (gevierendeeld:
1 en 4 in blauw een gouden schildhoofd beladen met 3 zwarte ruiten, 2 en 3 . . . .) , dochter van Evert (Reg. 1419, fol. 167): Zijn wapen, afgebeeld als voren blz. 25, was zoo als dat van Gijsbert Grauwert zonder den vogel maar met een uitgeschulpten zoom; helmteeken : een uitkomende man zonder armen, Ao. 1426.

Dirck trouwde in 1413 met Yda Froeyse (Freys). Zij is een dochter van Evert Froeyse (Freys).

Kinderen van Dirck en Yda:
1 Gerrit Grauwert Volgt 1.1.3.1.1.2.1.2.2.
2 Dirck Grauwert.
Notitie bij Dirck: Ned. Leeuw 1887, p. 57:
licentiaat in de rechten, cannnnik van St. Jan 1436, naderhand ook van Oud Munster alwaar hij, na den dood van zijn oom deken geworden
zijnde, in Augustus 1476 overleed.

3 Ave Grauwert Volgt 1.1.3.1.1.2.1.2.1.

1.1.3.1.1.2.1.3 Peter Grauwert is geboren vr 1413, zoon van Hugo Grauwert. Peter is overleden in 1467, minstens 54 jaar oud.
Notitie bij Peter: Ned. Leeuw 1887, p. 56:
st. 8 Idus 1467 ( ) vermaakt aan het- convent van St. Servaas drie
gouden schilden jaarlijks en een pint wijn ter memorie van zijn huisvrouw en dochter, uit de stad gebannen 1413 (Burman)-, raad 1421 en 25, ouderman
van de smeden 1423, schout 1425-37, 39-45 schepen, 1437, schepen-burgemeester 1449 en 1450 hoofdschout; is hem tevens toegestaan, als oud schepenburgemeester in den raad te komen; doch tevens heeft de raad verstaan dat hij na dit jaar, zoolang hij schout zoude zijn, tot geen lid van den gemeenen raad verkiesbaar zoude zijn, of zitting in den raad
zoude hebben (Burman en Utrechtsch Placaatboek 111 blz. 204). Na den dood (in Maart 1455) van Rudolf van Diepholt , bisschop van Utrecht, behoorde
hij tot de aanhangers van heer Gijsbert van Brederode, domproost en -elect van Utrecht en werd dienten gevolge met vele anderen door den raad uit de
stad gebannen en kort- daarop vierhonderd Bergsche gulden op zijn lijf gezet, Dingsdag na Pinksteren 1456 (Burman). Hij tr. met Joanna van Raaphorst,
st. 29 Augustus 1457, zij was beleend met een blok tienden op Schalkwijk en met de Gulde Hoeve te Werconden Feria 4 post Pauli Convers. 1434 (Prob. Lib. L 586) zoo als haar vader Ao. 1394 en 1422 respectievelijk daarmede beleend was geweest (Idem fol. 11 en 34) ; zij wordt gelijftocht Ao. 1438 (Lib. Registr. 152 B).
Atteveld voegt hier nog bij : Er wordt ook gevonden Joanna Gerrit dEdels dochter, huisvrouw van Peter Grauwert 1438, 45 (Register 152), ook tr. 2e. met
Johanna van Hemert
Het wapen van Peter Granwert , schout 1426, is in het vroeger gemelde boek op blz. 25 afgebeeld: zooals dat van zijn broeder Dirk, maar gebroken met eene roos in het 1e kanton, helmteeken zooals van zijn broeder.

Peter:
(1) trouwde met Johanna van Hemert.
(2) trouwde met Johanna van Raaphorst. Johanna is overleden op 29-08-1457.

Kinderen van Peter en Johanna:
1 Waltera Grauwert Volgt 1.1.3.1.1.2.1.3.1.
2 Heilwich Grauwert.
Notitie bij Heilwich: Ned. Leeuw 1887, p. 57:
non in het Sint Servaesklooster te Utrecht.


1.1.3.1.1.2.1.4 Johan Grauwert is geboren vr 1422, zoon van Hugo Grauwert. Johan is overleden in 1466, minstens 44 jaar oud.
Notitie bij Johan: Ned. Leeuw 1887, p. 57:
st. in 1466; verlijd met 20 morgen lands te Maerssen (Lib. Cer. A 142, Lib. B, reg. 152, D 131) ouderman van de vischkoopers 1422, 34, raad te Utrecht 1438,40, tr. met Jacoba, dochter van Johan de Commignies; zij st. in 1499. In het gemelde boek is zijn wapen met het jaartal 1450 op blz 28 afgebeeld zooals bij Ernst; no. 1 het helmteeken : het borstbeeld.

Johan trouwde met Jacoba de Commignies. Zij is een dochter van Johan de Commignies. Jacoba is overleden in 1499.

Kinderen van Johan en Jacoba:
1 Wouter Grauwert. Wouter is overleden na 1466.
Notitie bij Wouter: Ned. Leeuw 1887, p. 57:
vicaris van Oud-Munster te Utrecht Ao. 1466.

2 Jacob Grauwert.
Notitie bij Jacob: Ned. Leeuw 1887, p. 57:
vicaris van Oud-Munster te Utrecht.

3 Walter Grauwert Volgt 1.1.3.1.1.2.1.4.4.
4 Johanna Grauwert Volgt 1.1.3.1.1.2.1.4.3.
5 Benedicta Grauwert. Benedicta is overleden vr 1515.
Notitie bij Benedicta: Ned. Leeuw 1887, p. 58:
is dood in 1515 en haar zuster Heilwich is haar erfgename in Melisweert (Lib. E.
10, D. 132).

6 Elisabeth Grauwert.
Notitie bij Elisabeth: Ned. Leeuw 1887, p. 58:
non in het St. Servaesklooster te Utrecht.

7 Gerarda Grauwert Volgt 1.1.3.1.1.2.1.4.2.
8 Heilwich Grauwert Volgt 1.1.3.1.1.2.1.4.1.
9 Ida Grauwert. Ida is overleden in 1457.
Notitie bij Ida: Ned. Leeuw 1887, p. 57:
non te Mariendael, st. in 1457.


1.1.3.1.1.2.1.1.1 Geertruyd Grauwert, dochter van Hugo Wouters Grauwert en Catrijna.
Notitie bij Geertruyd: Ned. Leeuw 1887, p. 56:
Geertruyd Grauwert tr. Ao. 1442 met Gerrit van der Marsche (wapen : een ankerkruis)

Geertruyd trouwde in 1442 met Gerrit van der Marsche.
Notitie bij Gerrit: Ned. Leeuw 1887, p. 56:
Geertruyd Grauwert tr. Ao. 1442 met Gerrit van der Marsche (wapen : een ankerkruis)


1.1.3.1.1.2.1.1.2 Beernt Grauwert van Hindersteyn, zoon van Hugo Wouters Grauwert en Catrijna. Beernt is overleden in 1482.
Notitie bij Beernt: Ned. Leeuw 1887, p. 57:
Beernt Grauwert van Hindersteyn, waarmede hij in 1463 beleend werd (Lib. Cer. A. 179) , bezat ook het goed ter Weyde (Lib. D. 31), st. in 1482, als dood vermeld in 1505 (Reg. 154).
Schepen te Utrecht 1426, ouderman van de bijlhouwers 1433,37 en overste ouderman 1441, raad 1435 en 43, in welk jaar hij woensdag na Katherine voor een jaar gebannen werd ; het volgende jaar is hem gelast zich naar Overijssel of elders te begeven en tien mijlen van de stad te blijven (Burman), raad-burgemeester 1700, schepen 52 en 54, in 1456 weder gebannen en 400 Beyersche gulden op zijn lijf gezet. Schepen 1471 en 73, ouderman der bijlhouwers 1476. Tr. met Johanna Vrederics-dochter van Voirde (wapen : 8612 groot uitgeschopt St. Andries kruis, zooals Lockhorst) st. in 1504. (Lib. E. 25,34, 110 en 176).
Handschift van Buchel - Bladzijde 284 (folio 160r):
Ik vind in 1453 Bernt Grauwert, deken, overleden 2 september 1456.

Beernt trouwde met Johanna Vredericsdochter van Voirde. Johanna Vredericsdochter is overleden in 1504.

Kinderen van Beernt en Johanna Vredericsdochter:
1 Adriaen Grauwert Volgt 1.1.3.1.1.2.1.1.2.4.
2 Hendrik Grauwert. Hendrik is overleden vr 1509.
3 Frederik Grauwert Volgt 1.1.3.1.1.2.1.1.2.3.
4 Belia (Mabelia) Grauwert. Belia (Mabelia) is overleden na 1517.
Notitie bij Belia (Mabelia): Ned. Leeuw 1887, p. 58:
vermeld in een magescheid (Lib. E. 64).
www.hetutrechtsarchief.nl
Van Buchel:
Vrouwenklooster te De Bilt
Uit het kalendarium van Vrouwenklooster buiten Utrecht
5 Non. mart.
Anna van Bijland, non in dit klooster
Rudolf Grauwert, leek
Belia Grauwert, leek
Willem Wantenaer, priester en kanunnik

5 Berend Grauwert Volgt 1.1.3.1.1.2.1.1.2.2.
6 Roelof Grauwert Volgt 1.1.3.1.1.2.1.1.2.1.

1.1.3.1.1.2.1.2.1 Ave Grauwert, dochter van Dirck Grauwert en Yda Froeyse (Freys).
Notitie bij Ave: Ned. Leeuw 1887, p. 57:
Joffr. Ave Grauwert, gehuwd in 1433 met Amelis Uten Engh, zoon van Beernt en van Joffr. Claea van Hardenbroek, in 1431 na zijn vaders dood beleend met het huis en den gerechte van Uten Engh.

Ave trouwde in 1433 met Amelis Utenengh. Hij is een zoon van Beernt Utenengh en Claea van Hardenbroek.

1.1.3.1.1.2.1.2.2 Gerrit Grauwert, zoon van Dirck Grauwert en Yda Froeyse (Freys). Gerrit is overleden in 1464 in Zeist.
Notitie bij Gerrit: Ned. Leeuw 1887, p. 57:
Gerrit Grauwert werd Ao 1464 te Zeist doodgestoken. beleend na zijn vaders dood met de helft van den thins en de tienden van Vuylcoop , daar Willem van Gent
de andere helft toebehoorde, feria sec. post octavam paschav (tweede dag na beloken paaschen) 1433 en na zijn overlijden zijn die AO 1465 op zijn zusters
zoon Beert UtenEngh gekomen, die ook het volgende jaar door overgifte van zijn vader beleend werd met het huis ten Engh , raad te Utrecht 1441 en 53 schepen 1443 en- 51, ouderman der smeden 1449 als behoorende tot de partij van Gijsbert van Brederode uit de stad gebannen 1456 en kort daarop 4O0 Beyersche gulden op zijn lijf gezet, wordt Gerard Grauwert en broeder van den deken Dirk genaamd
Ao. 1465 (Reg. 172, D. 125). Tr. met Yda van Ruychoven (ook Blockhoven genaamd) Jan Hillebrand dr. 1456 (Ileg. 155).
Zijn wapen is afgebeeld als boven, blz. 27, met een uitgeschulpten zoom; helmteeken : het borstbeeld terwijl op blz. 28 met het jaartal 1451 een zegel van Gerrit Grauwert ook met een uitgeschulpte zoom, doch zonder helm afgebeeld is. Kinderloos.

Gerrit trouwde met Yda van Ruychoven (Blockhoven). Zij is een dochter van Jan Hillebrand van Ruychoven.

1.1.3.1.1.2.1.3.1 Waltera Grauwert, dochter van Peter Grauwert en Johanna van Raaphorst.
Notitie bij Waltera: Ned. Leeuw 1887, p. 57:
Waltera Grauwert, leenvolgeres van haar moeder (Lib. Cer. A. 146, 169, 180) Ao. 1460, tr. volgens huwelyksche voorwaarden van St. Lambertsdag 1455 met Hendrik van Cuylenborgh, die haar o.a. aanbragt het goed te Muyswinckel en zij het huis Groenewoude te Utrecht en het huis te Vuylcoop, zoon van Gerrit, die een broeder was van Zweder van Cuylenburg, bisschop van Utrecht.
Volgens eene andere aanteekening bij van Atteveld waren hun huwelijksche voorwaarden van Dingsdag na Kerstdag 1463 en waren de kwartieren van haar
dochter Joanna van Cuylenburgh :
Cuylenburg - Grauwert
Zuylen - van Nievelt Hemert
Egmond - Rossem
Nienrode - Broeckhuysen.

Waltera trouwde met Hendrik van Cuylenborgh. Hij is een zoon van Gerrit van Cuylenborgh.

Kind van Waltera en Hendrik:
1 Johanna van Cuylenborgh.

1.1.3.1.1.2.1.4.1 Heilwich Grauwert, dochter van Johan Grauwert en Jacoba de Commignies.
Notitie bij Heilwich: Ned. Leeuw 1887, p. 58:
is erfgename van haar zuster Benedicta 1515, tr. met Johan van den Anxter (of
van Anxter) (wapen: een dwarsbalk vergezeld van drie ruiten), ouderman der korenkoopers 1475 , raad 1485.
In 1505 is vermeld Joffr. Waltera Jansdr. van Ampsich daer moeder af was Joffr. Heilwich Grauwert .(Lib. E 37, Atteveld).

Heilwich trouwde met Johan van (den) Anxter. Johan is overleden na 1485.

Kind van Heilwich en Johan:
1 Waltera van Ampsich.

1.1.3.1.1.2.1.4.2 Gerarda Grauwert, dochter van Johan Grauwert en Jacoba de Commignies. Gerarda is overleden op 07-04-1467. Zij is begraven te Wijk bij Duurstede.
Notitie bij Gerarda: Ned. Leeuw 1887, p. 58:
st. 7 April 1467 (Kal. Serv. D 114) begr. te Wijck, tr. met Ernst Taets van Meerten
(Lib. C fol. 96 verso) (wapen : gevierendeeld, 1 en 4 drie zuilen, 2 en 3 een leeuw), st. in 1508 en is begraven te Wijck, zoon van Johan en van Hadewich
Taets. Hij hertrouwde met Berta van Cuylenborgh.

Gerarda trouwde met Ernst Taets Van Meerten. Hij is een zoon van Johan Taets en Hadewich. Ernst is overleden in 1508.

1.1.3.1.1.2.1.4.3 Johanna Grauwert, dochter van Johan Grauwert en Jacoba de Commignies. Johanna trouwde met Sweer (bastaard) van Gaesbeek.

1.1.3.1.1.2.1.4.4 Walter Grauwert, zoon van Johan Grauwert en Jacoba de Commignies.
Notitie bij Walter: Ned. leeuw 1887, p. 57:
tr. met Beatrix.

Walter trouwde met Beatrix.

Kind van Walter en Beatrix:
1 Gerarda Grauwert Volgt 1.1.3.1.1.2.1.4.4.1.

1.1.3.1.1.2.1.1.2.1 Roelof Grauwert, zoon van Beernt Grauwert van Hindersteyn en Johanna Vredericsdochter van Voirde.
Notitie bij Roelof: Ned. Leeuw 1887, p. 58:
kocht het huis Weerdesteyn van Cornelis van IJsselstein, tr. met Alid Both van
Scherpenseel Folkendr. (wapen : een zwemmende visch (bot), vergezeld van 3 lelies in het schildhoofd).

Roelof trouwde met Alid Folkendr. Both van Scherpenseel.

Kinderen van Roelof en Alid Folkendr.:
1 Berend Grauwert.
2 Johan Grauwert.
3 Heer Antonis Grauwert. Heer Antonis is overleden op 05-05-1554.
Notitie bij Heer Antonis: Ned. Leeuw 1887, p. 58:
canunnik ten Dom, st . 5 Mei 1554, ,,worde in den Dom memorie als t schijnt daarvan gevonden" (Atteveld).

4 Adriaan Grauwert.
5 Johanna Grauwert. Johanna is overleden in 1560.
Notitie bij Johanna: Ned. Leeuw 1887, p. 58:
non in het St. Servaesklooster te Utrecht, st. in 1560.

6 Roelof (Rodulf) Grauwert (Graawert) Volgt 1.1.3.1.1.2.1.1.2.1.1.

1.1.3.1.1.2.1.1.2.2 Berend Grauwert, zoon van Beernt Grauwert van Hindersteyn en Johanna Vredericsdochter van Voirde. Berend is overleden vr 1558.
Notitie bij Berend: Ned. Leeuw 1887, p. 58:
beleend met Hindersteyn en ter Weyde na zijn vaders dood in 1484 (Lib. Cer. A 180), lijftochte zijn vrouw met 10 morgen land in Bijleveld
(Lib. E fol. 25, 41), tr. met Geertruyd Both van der Eem Arentsdochter , (wapen : drie botten). Zij was weduwe in 1558, toen Hinderstein als een riddermatig huis erkend werd.

Berend trouwde met Geertruyd Arentsdochter Both van der Eem. Geertruyd Arentsdochter is overleden na 1558.

Kinderen van Berend en Geertruyd Arentsdochter:
1 Berent Grauwert. Berent is overleden vr 1567.
Notitie bij Berent: Ned. Leeuw 1887, p. 58:
beleend met ter Weyde en Hindersteyn. In Lib. E 110 vindt men in het testament van Bernt Grauwert Berntsz., dat Barbara Grauwert Berent Hendriks dochter is verlijd met de hofstede ter Weyde te Utrecht in 1568 ; zij was gehuwd met
Jan van Meerten.

2 Berendina Grauwert Volgt 1.1.3.1.1.2.1.1.2.2.1.

1.1.3.1.1.2.1.1.2.3 Frederik Grauwert, zoon van Beernt Grauwert van Hindersteyn en Johanna Vredericsdochter van Voirde. Frederik is overleden na 1505.
Notitie bij Frederik: Ned. Leeuw 1887, p. 58:
Laat een natuurlijke dochter na.


Kind van Frederik uit onbekende relatie:
1 Catharina Grauwert. Catharina is overleden na 1505.
Notitie bij Catharina: Ned. Leeuw 1887, p. 58:
natuurlijke dochter, met haar vader Frederik Grauwert vermeld in 1505.


1.1.3.1.1.2.1.1.2.4 Adriaen Grauwert, zoon van Beernt Grauwert van Hindersteyn en Johanna Vredericsdochter van Voirde. Adriaen is overleden vr 1473.
Notitie bij Adriaen: Ned. Leeuw 1887, p. 58:
beleend met ter Weyde, is dood in 1473 (U 132), tr. met Johanna van Hinderstein,
vrouwe van Hindersteyn.


www.kasteleninutrecht.nl/Grauwert.htm:
Deze ridderhofstad stond op een eilandje in de Oude Rijn. Op deze plaats bevind zich nu Hofstede ter Weyde, vlak bij het sportpark Terweijde in De Meern.
Andere benaming Grauwaert.
Ontstaan: Het huis wordt voor het eerst in 1230 genoemd.
De 17e-eeuwse lijst van ridderhofsteden noemt onder de Buurkerkparochie ´Oud-ridder later Grauwert´. Volgens die lijst werd het in 1230 en 1307 genoemd. Waarschijnlijk is dit Grauwert of Hofstede ter Weyde (niet te verwarren met Hof ter Weyde), die ten westen van Utrecht lag. Het was van oudsher een leen van de proosdij van Oudmunster en bestond uit het huis en zes morgen tiend- en cijnsvrij land met het gerecht. In 1453 deed Dirk van der Weyde afstand ten gunste van Adriaan Grauwert.
Naar deze familie, die tot 1600 Ter Weyde in bezit had, werd Grauwert genoemd. In 1567 werd het geheel als ´seker stuck leengoets, genaemt den Grauwert, groot veerthien merghen´ genoemd. In 1600 kwam het in bezit van Johan van Mierlo en in 1686 van Johan Schade. Aan het eind van de 18e eeuw kwam het in bezit van de fundatie Johan Heyendaal.
Op de kaart van Van Schayk uit 1539 wordt het als een aanzienlijk huis afgebeeld. Een in 1994 uitgevoerd onderzoek wees uit dat in een restgeul van de Oude Rijn een ronde structuur met puinsporen is gelegen. Het terrein werd volgens een 17e-eeuwse kaart van C. Specht ontsloten vanaf de stadswetering.
In het nieuwe Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn is men momenteel bezig met de aanleg van een park. Ook het kasteelterrein van deze ridderhofstad krijgt een plaats als Archeologisch Rijksmonument. Na de zomervakantie is men begonnen met het maken van glooiingen, die het water en het eiland zouden moeten gaan verbeelden. Er is echter een fout gemaakt, waardoor er een meter te diep afgegraven is. Nu is een deel van de restanten, die zich van het kasteel in de grond bevinden, verloren gegaan.
Bewoners - 1453 Dirk van der Weyde
1453 Adriaan Grauwert
- 1600 familie Grauwert
1600 Johan van Mierlo
1686 Johan Schade
eind 18e eeuw fundatie Johan Heyendaal

Adriaen trouwde met Johanna van Hinderstein.

1.1.3.1.1.2.1.4.4.1 Gerarda Grauwert, dochter van Walter Grauwert en Beatrix. Gerarda is overleden vr 1537.
Notitie bij Gerarda: Ned. Leeuw 1887, p. 58:
is als weduwe en dood vermeld in 1537 , zooals het schijnt kinderloos
(Lib. Cer. A 107), tr. met Theodorus van Loenersloot (wapen : een St. Andrieskruis).

Gerarda trouwde met Theodorus van Loenersloot. Theodorus is overleden vr 1537.

1.1.3.1.1.2.1.1.2.1.1 Roelof (Rodulf) Grauwert (Graawert), zoon van Roelof Grauwert en Alid Folkendr. Both van Scherpenseel. Roelof (Rodulf) is overleden op 07-07-1572 in Vianen. Hij is begraven te Vianen.
Notitie bij Roelof (Rodulf): Ned. Leeuw 1887, p. 58:
beleend na zijn vaders dood met het huis Weerdesteyn ; voor hem deed
hulde Willem van Meerten Anno 1520 (Lib. Cer. 172); hij st. te Vianen in 1572. Hij was drossaart van Ameide en was gehuwd met Margaretha, natuurlijke dochter
van Brederode, overl. in 1574 (Zie bij Gouthouven op Brederode en de kwartieren in t klein kwartierboek fol. 85 (Atteveld), Batavia Illustrata fol. 890).

Roelof (Rodulf) trouwde met Margaretha van Brederode.

Kinderen van Roelof (Rodulf) en Margaretha:

1 Margareta Grauwert. Margareta is overleden na 1517.
Notitie bij Margareta: Ned. Leeuw 1887, p. 58:
Non te Vrouwenklooster.


www.hetutrechtsarchief.nl
Van Buchel:
Vrouwenklooster te De Bilt
Uit het kalendarium van Vrouwenklooster buiten Utrecht
VI Non. oct.
Margareta Grauwert, kloosterzuster
Aleid van Bloemendaal, onze kloosterzuster
Mechteld, abdis
Walraven Grauwert, leek

2 Doretea Grauwert Volgt 1.1.3.1.1.2.1.1.2.1.1.7.
3 Philips Grauwert Volgt 1.1.3.1.1.2.1.1.2.1.1.6.
4 Walraven Grauwert. Walraven is overleden na 1517 in Utrecht.
Notitie bij Walraven: Ned. Leeuw 1887, p. 58
te Utrecht doodgestoken.
www.hetutrechtsarchief.nl
Van Buchel:
Vrouwenklooster te De Bilt
Uit het kalendarium van Vrouwenklooster buiten Utrecht
VI Non. oct.
Margareta Grauwert, kloosterzuster
Aleid van Bloemendaal, onze kloosterzuster
Mechteld, abdis
Walraven Grauwert, leek

5 Johanna Grauwert Volgt 1.1.3.1.1.2.1.1.2.1.1.5.
6 Mabelia Grauwert Volgt 1.1.3.1.1.2.1.1.2.1.1.4.
7 Alid Grauwert Volgt 1.1.3.1.1.2.1.1.2.1.1.3.
8 Francisca Grauwert Volgt 1.1.3.1.1.2.1.1.2.1.1.2.
9 Roelof Grauwert Volgt 1.1.3.1.1.2.1.1.2.1.1.1.


1.1.3.1.1.2.1.1.2.2.1 Berendina Grauwert, dochter van Berend Grauwert en Geertruyd Arentsdochter Both van der Eem. Berendina is overleden na 1567.
Notitie bij Berendina: Ned. Leeuw 1887, p. 58:
beleend met Hindersteyn in 1567 na haar broeders dood, droeg de ridderhofstad Hinderstein op aan haar zoon Frederik. Na diens dood geschiedde de beleening , dewijl noch zijne zusters noch zijn broeders kinderen zich tot erfgenamen stelden , bij den boedelredder ten behoeve dergenen, die de nalatenschap zouden eigenen, hetwelk eindelijk geschiedde door Bitter van der Marsche, die er in 1626 mede beleend werd.

Berendina trouwde met Antonis van Zuylen van Nyvelt.

Kind van Berendina en Antonis:
1 Frederik van Zuylen van Nyvelt.

1.1.3.1.1.2.1.1.2.1.1.1 Roelof Grauwert, zoon van Roelof (Rodulf) Grauwert (Graawert) en Margaretha van Brederode.
Notitie bij Roelof: Ned. Leeuw 1887, p. 58:
beleend met Weerdesteyn was Ao. 1600 in het Duitsche huis onder de broeders
van de kleine Calander, tr. volgens huwelijksche voorwaarden van 1572 (Lib. E. 215) met Johanna van Hardenbroeck , dochter van Joost, Gijsbertsz. ex Mechteld van Raaphorst en van Josina van Parijs van Zuydoost, Johans dr. ex Maria Gruyter.

Roelof trouwde in 1572 met Johanna van Hardenbroek. Zij is een dochter van Joost Gijsberts van Hardenbroek en Josina van Parijs van Zuydoost.

Kinderen van Roelof en Johanna:
1 Roelof Grauwert.
Notitie bij Roelof: Ned. Leeuw 1887, p. 58:
vaandrig onder den graaf van Mansveld.

2 Josina Grauwert Volgt 1.1.3.1.1.2.1.1.2.1.1.1.2.
3 Gijsbert Grauwert Volgt 1.1.3.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.

1.1.3.1.1.2.1.1.2.1.1.2 Francisca Grauwert, dochter van Roelof (Rodulf) Grauwert (Graawert) en Margaretha van Brederode.
Notitie bij Francisca: Ned. Leeuw 1887, p. 58:
tr. met Hieronimo Tortosilles, kapitein te paard in dienst van den koning van
Spanje.
Handschift van Buchel - Bladzijde 296 (folio 165)
Gijsbert Grauwert, leek
Francisca Grauwert, leek

Francisca trouwde met Hieronimo Tortosilles.

1.1.3.1.1.2.1.1.2.1.1.3 Alid Grauwert, dochter van Roelof (Rodulf) Grauwert (Graawert) en Margaretha van Brederode.
Notitie bij Alid: Ned. Leeuw 1887, p. 58:
tr. met George Daverl, ambassadeur van koning Hendrik. IV van Frankrijk, laat na
5 dochters, allen staatsjuffers bij verschillende prinsessen.

Alid trouwde met George Daverl.

1.1.3.1.1.2.1.1.2.1.1.4 Mabelia Grauwert, dochter van Roelof (Rodulf) Grauwert (Graawert) en Margaretha van Brederode. Mabelia is overleden in IJsselstein.
Notitie bij Mabelia: Ned. Leeuw 1887, p. 58:
tr. met Adriaan van Camons, st. te IJsselstein in 1576, drost van Jaarsveld (Batavia Illustrata fol. 890) (wapen : een keeper vergezeld van drie rozen).

Mabelia trouwde met Adriaan van Camons. Adriaan is overleden in 1576 in IJsselstein.

1.1.3.1.1.2.1.1.2.1.1.5 Johanna Grauwert, dochter van Roelof (Rodulf) Grauwert (Graawert) en Margaretha van Brederode.
Notitie bij Johanna: Ned. Leeuw 1887, p. 58:
tr. met N. N. Blok (wapen: drie vleugels geplaatst 2 en 1).

Johanna trouwde met N.n. Blok.

1.1.3.1.1.2.1.1.2.1.1.6 Philips Grauwert, zoon van Roelof (Rodulf) Grauwert (Graawert) en Margaretha van Brederode. Philips is overleden in 1573.
Notitie bij Philips: Ned. Leeuw 1887, p. 58:
Ao. 1573 te Haarlem onthoofd, was gehuwd met Maria van Snellenberg.

Philips trouwde met Maria van Snellenberg.

1.1.3.1.1.2.1.1.2.1.1.7 Doretea Grauwert, dochter van Roelof (Rodulf) Grauwert (Graawert) en Margaretha van Brederode. Doretea is overleden op 17-02-1600 in Kollum. Zij is begraven te Kollum.
Notitie bij Doretea: Jr.Johan Rengers van der Arentshorst was een zoon van Jr.Geert en Henrica van Holte. In het Ridderschap van de Veluwe, 17 April 1607-1612, burgemeester van Hattem, raadslid van de Adm. van Dokkum. Huwde 1e keer met Jkvr.Doretea Grauwert, welke overleed 17 Febr. 1600 en begraven is in de kerk van Kollum, zij was een dochter van Roelof heer van Weerdesteyn en Magaretha van Brederode. Hij huwde voor de 2e keer in Mei 1601 met Helena van Kemnade, dochter van Geert en Johanna Torck.
Grafschriften in Friesland Prov.Bibl.B6163 en N.N.B.W. deel 3
kol.1-066
Ned. Leeuw 1887, p. 58:
tr. met Johan Rengers van den
Arendhorst, canunnik van St. Jan te Utrecht.

Doretea trouwde met Johan Rengers van der Arendshorst. Hij is een zoon van Geert Rengers van der Arendshorst en Henrica van Holte.

1.1.3.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1 Gijsbert Grauwert, zoon van Roelof Grauwert en Johanna van Hardenbroek. Gijsbert is overleden in 1614.
Notitie bij Gijsbert: Ned. Leeuw 1887, p. 58:
beleend bij. opdragt van zijn vader met Weerdesteyn 4 October 1602, st. in 1614, tr. met Johanna van de Vecht (wapen: eerz keper vergezeld van 3 merletten), dochter van Johan Hermansz. ex Sophia de Waal van Vianen en van N. van
Snellenberg, Willems dr. ex Helwich van Cuyck. Zij wordt nog als weduwe vermeld in 1617.

Gijsbert trouwde met Johanna van de Vecht. Zij is een dochter van Johan Hermansz. van de Vecht en N. van Snellenberg.

Kinderen van Gijsbert en Johanna:
1 Roelof Grauwert. Roelof is overleden in 1650.
Notitie bij Roelof: Ned. Leeuw 1887, p. 59:
beleend met Weerdesteyn in 1615 na zijn vaders dood, st. in 1650 kinderloos.

2 Joost Grauwert.
3 Johan Grauwert.
Notitie bij Johan: Ned. Leeuw 1887, p. 59:
beleend met Weerdesteyn na den dood van zijn broeder Roelof.

4 Herman Grauwert.
Notitie bij Herman: Ned. Leeuw 1887, p. 59:
na zijn broeders dood beleend met Weerdesteyn, was de laatste mansoir van zijn
geslacht.

5 Margaretha Grauwert.
Notitie bij Margaretha: Ned. leeuw 1887, p. 59:
non te Wittevrouwen klooster te Utrecht.

6 Sophia Grauwert.
Notitie bij Sophia: Ned. Leeuw 1887, p. 59:
non te Wittevrouwen klooster.

7 Gijsberta Grauwert Volgt 1.1.3.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.1.

1.1.3.1.1.2.1.1.2.1.1.1.2 Josina Grauwert, dochter van Roelof Grauwert en Johanna van Hardenbroek. Josina trouwde met Johan van Egmond van de Nijenburg.

1.1.3.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.1 Gijsberta Grauwert, dochter van Gijsbert Grauwert en Johanna van de Vecht.
Notitie bij Gijsberta: Ned. Leeuw 1887, p. 59:
tr. met Johan van de Vecht,.
wapen zoals bij Johanna van de Vecht.

Gijsberta trouwde met Johan van de Vecht.

Table of Contents