SatGuru Kabir Saheb

 


O , broeder , waar zoekt ge Mij ?
Zie , Ik ben naast u.
Ik ben niet in tempel of moskee.
Ik ben niet in Kaaba of Kailash.
Ook ben ik niet in ritus of ceremoniën,
noch in Yoga of zelfkwelling.
Als gij een eerlijk zoeker zijt,
Zult gij Mij op éénmaal zien;
gij zult Mij in een oogwenk ontmoeten.
Satguru Kabir Saheb zegt:
"O Sadhoe , God is de adem van allen adem".