Welkom op de site van Bewonersoverleg

Kantonnier

Bewonersoverleg Acties Informatie
Doelstelling Leefbaarheidsacties Actueel
Erkenning GOEB overleg Geschiedenis wijk
Deelnemers Buurtbrigadier In de Pers
Secretariaat   Verwijzingen/Links
Vergaderdata   Plattegrond

 

Doelstelling
Handhaven of verbeteren van het woon- en leefklimaat in de wijk
 

Opkomen voor het algemeen belang van buurtbewoners daar waar zij aangeven dat het woon- en leefklimaat verbeterd dient te worden;
  • Zelf initiatieven nemen naar zowel buurtbewoners als naar overheden, organisaties en instellingen, als wij van mening zijn dat er knelpunten zijn, of kunnen ontstaan (preventief);
  • Als schakel dienen tussen buurtbewoners en overheden, organisaties en instellingen die iets aan die verbetering kunnen doen.;
  • Het stimuleren van buurtbeheer (het SAMEN DOEN) door het leggen van persoonlijke contacten met buurtbewoners en via publiciteit;
  • Structureel overleg met andere Bewonersgroepen door deelname aan het Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersgroepen (GOEB);
  • Alert zijn op veranderingen in de wijk door het nauwgezet volgen van o.a. gemeentelijk beleid;
  • Eventueel aan beleidsbeïnvloeding doen;

Als Bewonersoverleg komen wij ongeveer één keer in de 6 tot 12 weken bijeen om alle zaken te bespreken die binnen onze doelstelling passen. Hierbij gaat altijd het algemeen belang voor het individuele belang;
Het eerste half uur van onze vergadering houden wij spreekuur. U kunt dan binnenlopen om u wensen en of klachten kenbaar te maken. Wij vergaderen in buurthuis Kadans op de St. Josefstraat 1 te Best.

 

Copyright © 2002-2007  Pro Gain BV      Website Design By: Tom Lassing         Onderdeel van www.bewonersoverleg.nl