Home > Physics > Examination & Exams

 

Onderwerpen op het Centraal Examen
Oefenexamens vwo

 


 

Examens 2010 e.v.


Natuurkunde

Raadpleeg voor informatie over o.a. examenonderwerpen op het centraal examen vwo:
examenblad.nl - (syllabus vwo natuurkunde).

Examens en uitwerkingen vind je o.a. op:
cito.nl - (Home > Onderwijs > Voortgezet onderwijs > Centrale examens > Schriftelijke examens havo/vwo);
examen.kennisnet.nl - (volg Oefenexamens vwo);
oefenexamens.nl;
examenbundel.nl.


 

Examens 2006 - 2009


Natuurkunde 1
Natuurkunde 1,2

Raadpleeg voor informatie over o.a. examenonderwerpen op het centraal examen vwo:
eindexamen.nl - Volg vwo > Onderwerpen > Examenprogramma's > Regeling aanwijzing niet c.e.-stof profielen 2006 en 2007 (of 2008 en 2009) > Natuurkunde...
examen.kennisnet.nl - Volg Examenonderwerpen vwo > Natuurkunde...
Hier is te zien dat het subdomein E4, Elektromagnetisch spectrum (60-62),
is uitgesloten van het CE (24-03-2006).

Domeinen en subdomeinen:
examen.kennisnet.nl - Via de link "Watmoetikleren.nl" kom je op:
watmoetikleren.nl/ - Volg vwo > Lesstof > Natuurkunde...
De knopjes hier geven aan dat het subdomein E4 juist wl moet worden
geleerd voor het CE (24-03-2006).

Examens en uitwerkingen vind je o.a. op:
examen.kennisnet.nl - Volg Oefenexamens vwo
eindexamen.nu


 

Examens 2004 en 2005


Domeinen c.q. subdomeinen waarover op het centraal examen vwo in 2004 en 2005 geen vragen worden gesteld.

Natuurkunde 1
Van Domein E, golven en straling, het subdomein E4, Elektromagnetisch spectrum

Natuurkunde 1,2
Van Domein E, golven en straling, het subdomein E4, Elektromagnetisch spectrum

Verifieer deze informatie op één van de volgende adressen:
examenblad.kennisnet.nl
cfi.kennisnet.nl
Je vindt hier ook een toelichting op de subdomeinen.

Examens en uitwerkingen vind je o.a. op:
examenblad.kennisnet.nl
www.eindexamen.nu


 

Examen 2003


Domeinen c.q. subdomeinen waarover op het centraal examen vwo in 2003 geen vragen worden gesteld.

Natuurkunde 1
Subdomein D1, Gas en vloeistof (39-42)

Natuurkunde 1,2
Subdomein B4, Inductie en wisselstromen (13-16)
Subdomein D1, Gas en vloeistof (39-42)

Verifieer deze informatie op één van de volgende adressen:
examenblad.kennisnet.nl
cfi.kennisnet.nl
Je vindt hier ook een toelichting op de subdomeinen.

Examens en uitwerkingen vind je o.a. op:
examenblad.kennisnet.nl
http://www.havovwo.nl/
http://www.schoolsite.utwente.nl/examenservice/
www.eindexamen.nu


 

Examen 2002


Domeinen c.q. subdomeinen waarover op het centraal examen vwo in 2002 geen vragen worden gesteld.

Natuurkunde 1
Subdomein D2, Thermische processen (43-47)

Natuurkunde 1,2
Subdomein B4, Inductie en wisselstromen (13-16)
Subdomein D2, Thermische processen (43-47)

Toelichting

Subdomein: Inductie en wisselstromen
De kandidaat kan
*13 het principe van elektromagnetische inductie kwalitatief toepassen:
• bewegende magneet in een spoel;
• draaiend draadraam in homogeen magneetveld;
• dynamo;
• in- en uit-schakelverschijnselen.
*14 stroom door en spanning over de spoelen van een transformator berekenen:
• formules voor de ideale transformator;
• creren van zeer hoge spanningen of stromen;
• energietransport over lange afstand;
• scheiden van circuits met het oog op veiligheid en ontkoppeling.
*15 wisselspanningen en wisselstromen meten en gelijkrichten:
• oscilloscoop, multimeter en computer;
• diodebrugcel;
• maximale waarde van de wisselspanning;
• effectieve waarde van de wisselspanning;
• periode en frequentie.
*16 de functie van de condensator onderzoeken:
• opladen en ontladen;
• rekenen met RC-tijden;
• eenvoudig filter;
• computermodel.

Subdomein: Thermische processen
De kandidaat kan
43 de hoeveelheid warmte berekenen die bij verwarming en afkoeling wordt uitgewisseld tussen systemen:
• soortelijke warmte, warmtecapaciteit;
• verbrandingswarmte;
• warmteopslag.
44 de verschillende vormen van energietransport beschrijven en uitleggen hoe energieverlies kan worden beperkt:
• geleiding, stroming, straling;
• isolatie;
• afvalwarmte.
45 de eerste hoofdwet van de warmteleer kwalitatief toepassen bij smelten, verdampen en expanderen:
• uitwendige arbeid;
• adiabatische processen;
• isotherme processen.
46 het rendement van energie-omzettingen berekenen.
47 het kwaliteitsverlies bij energieomzettingen en de gevolgen daarvan voor de energievoorziening kwalitatief beschrijven:
• tweede hoofdwet;
• warmte-kracht koppeling;
• functie koelwater en gevolgen voor het milieu.


 

Hein ten Horn
 top Top | Physics | Home