Beheer

Start ] Algemeen ] [ Beheer ] Verslag ] Webstek ]

Omhoog ] Openen ] Organisatie ] Waardekringloop ]

Boekhouding brengt licht in de duisternis

Bewustzijn van de feiten - en zeker zulke moeilijk zichtbare feiten als rechten, plichten, kosten en opbrengsten - is essentieel voor een juiste bedrijfsvoering. De situatie rond rechten en plichten verandert in een druk bedrijf soms met het uur. Een boekhouding die 'bij' is en bovendien zinnige informatie verschaft, is dan een zegen. Tegenwoordig is er dankzij de automatisering verbijsterend veel mogelijk, maar dan moet het wel goed worden toegepast.

 

 

Zie verder

Omhoog ] Openen ] Organisatie ] Waardekringloop ]