Doel en functie van een boekhouding

Start ] Begrippen ] [ doel ] Verwerking ] Archiveren ] Oude cursus ]

Omhoog ]

Toelichting

In onderstaande tabel zijn doel en functie weergegeven, in volgorde van belangrijkheid, de belangrijkste bovenaan

Boekhouding

Wat is het doel?

Welke kwaliteit is dan nodig?

Wat is dan de eis die aan de boekhouding moet worden gesteld?

Om iets te onthouden (geheugen-functie) Dan moeten de mededelingen duidelijk en begrijpelijk zijn. Het belangrijkste criterium is:

A. Duidelijkheid

1. De boekhouding is duidelijk

Om verantwoording af te leggen (controle-functie) Hiertoe moet de boekhouding 'bewijskracht' hebben en aan de volgende eisen voldoen (B, C, D)

B. Compleetheid

2. Er zijn geen financiŽle feiten die niet zijn geboekt

3. Er zijn geen boekingen die niet zijn gedekt door een financieel feit.

 

C. Juistheid

4. Alle financiŽle feiten zijn in de juiste categorie ondergebracht

 

D. Intracomptabiliteit

5. Logische verbanden die men tussen de financiŽle feiten mag verwachten, zijn ook aanwezig. (kloppende saldo's, kloppende ratio's)

Om inzicht te verschaffen in de financiŽle gang van zaken (beleids-functie) Hiertoe moeten wij de volgende criteria aanleggen: (E, F, G, H)

E. Consistentie:

6. Calculaties en uitkomsten zijn vergelijkbaar.

 

F. Relevantie naar aard

7. Bij het boeken worden categorieŽn onderscheiden die aansluiten bij de structuur van het bedrijf. (afdelingen, projecten, productgroepen)

 

G. Relevantie naar tijdstip

8. De financiŽle feiten worden zo goed als nuttig dan wel voorgeschreven is, toegewezen aan bepaalde periodes.

 

H. Relevantie naar omvang

9. FinanciŽle feiten van een geringe omvang krijgen geen uitgebreide aandacht.

Om de financiŽle gang van zaken te bewaken (management-functie) Bewaking van financiŽn is alleen mogelijk als je op tijd informatie krijgt die aan alle bovengenoemde criteria voldoet. Wij kunnen dus toevoegen:

I. Actualiteit

10. De boekhouding moet 'bij' zijn.

Om aan derden opgaven te kunnen verstrekken (informatie-functie) Deze derden zijn vaak machtige lieden, zoals de bank, de belastingdienst, de Kamer van Koophandel, de Economische Controle Dienst of het Centraal Bureau voor de Statistiek.

J. Wettigheid

11. De boekhouding moet voldoen aan wettelijke en maatschappelijk algemeen aanvaarde eisen.

 

 

Zie verder

Omhoog ] Begrippen ] [ doel ] Verwerking ] Archiveren ] Oude cursus ]