Naar startpagina WTB-siteDe oude cursus van Kees van Asperen
Omhoog Algemene boekhoudpagina Dagboeken, jaarrekening en wetgeving Winst, rekeningschema en btw Crediteuren, debiteuren en projecten Betalingsmiddelen en periodieke boekingen Multiple-choicevragen

 

Crediteuren,
debiteuren en
projecten

Naar index boekhoudcursus

INHOUD VAN DIT HOOFDSTUK

 

Crediteuren verwerking

Verwerking van de ontvangst van bestelde goederen

Vaste verrekenprijzen

Verwerking van magazijn afgiften

Speciale bestellingen

Urenbriefjes

Oplevering van een project

Verwerking van debiteurenbetalingen

CREDITEURENVERWERKING

Een subgrootboek is een afzonderlijke registratie waarin rekeningen zijn opgenomen die tezamen de specificatie vormen van een bepaalde grootboekrekening. Dit gebeurt bij debiteuren, crediteuren en voorraden.

Na of tegelijk met de levering doet de crediteur een faktuur toekomen. Deze wordt van een boekstuknummer voorzien, ingeboekt, gecontroleerd en betaalbaar gesteld.

Voorbeeld:

Firma Pijpenboer, crediteurnummer 12, levert 100 pijpen à ƒ 10,00, btw ƒ 175,00, faktuurbedrag ƒ 1175,00.

De journaalpost van deze faktuur wordt:

journaalpost:

Rek nr

Cred

Omschrijving

Debet

Credit

Voorraad

300

 

Pijpenboer, 100 pijpen

1000,00

 

BTW vord

183

 

idem

175,00

 

Crediteuren

160

12

Pijpenboer, 100 pijpen

 

1175,00

De computer zal nu zowel grootboekrekening 160 als crediteurkaart 12 crediteren.

Betaling.

Gesteld, u betaalt bovenstaande faktuur per bank.

journaalpost:

Rek nr

Cred

Omschrijving

Debet

Credit

Crediteuren

160

12

Pijpenboer, boekstuknr

1175,00

 

Bank

140

 

Pijpenboer, boekstuknr

 

1175,00

De computer zal nu zowel grootboekrekening 160 als crediteurkaart 12 debiteren.

Naar het begin van dit hoofdstuk

VERWERKING VAN DE LEVERING

Bij elke levering zit een geleidebon. Daarop moet u soms tekenen voor ontvangst, zodat uw crediteur naderhand een bewijsstuk in handen heeft dat de levering daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. U krijgt hiervan een copie. Deze bewaart u en u controleert er de faktuur mee als die komt. Als u geen vaste verrekenprijzen heeft boekt u niets.

Naar het begin van dit hoofdstuk

VASTE VERREKENPRIJZEN.

De consequentie van vaste verrekenprijzen is prijsverschillen. Hiervoor maakt u een speciale grootboekrekening aan, bijvoorbeeld '310, Prijsverschillen'. Bovendien moet u een tussenrekening aanmaken om de periode tussen de levering en de fakturering te overbruggen,

bijvoorbeeld '210 Inkopen'

U kunt nu vanaf de geleidebon uw voorraad boeken. Gesteld dat in bovenstaand voorbeeld een vaste verrekenprijs per pijp wordt gehanteerd van ƒ 10,50.

Dan boekt u van de geleidebon:

journaalpost:

Rek nr

Cred

Omschrijving

Debet

Credit

voorraad

300

 

Pijpenboer, 100 pijpen

1050,00

 

inkopen

210

 

idem

 

1050,00

Bij ontvangst van de faktuur boekt u

journaalpost:

Rek nr

Cred

Omschrijving

Debet

Credit

inkopen

210

 

Pijpenboer, 100 pijpen

1050,00

 

BTW vord

183

 

idem

175,00

 

prijsverschil

310

 

idem

 

50,00

crediteur

160

12

idem

 

1175,00

Naar het begin van dit hoofdstuk

VERWERKING AFGIFTEBONNEN

Bij een installatiebedrijf is er sprake van stukproduktie. De kosten van een door u te bouwen installatie wilt u graag op één grootboek bij elkaar brengen, om ze in beeld te krijgen. Dit gebeurt op de rekening '700 onderhanden werk'. Besproken wordt nu 'Project x' van het overheadsheet. Uit het magazijn is voor dit project volgens de afgiftebon voor 50 gulden aan materiaal weggehaald, u boekt:

journaalpost:

Rek nr

Cred

Omschrijving

Debet

Credit

onderh. werk

700

 

mat. project x

50,00

 

voorraad

300

 

mat. project x

 

50,00

Naar het begin van dit hoofdstuk

LEVERING VOOR EEN ENKEL ONDERHANDEN WERK.

Het komt voor dat u niet alles wat u nodig heeft uit uw magazijn haalt. U besteld speciaal voor een project spullen. Het zou dan vreemd zijn om met vaste verrekenprijzen te gaan werken. U weet immers precies hoeveel kosten u op dit project moet laten drukken. Dit is het geval bij crediteur O, crediteurnummer 8. U boekt:

journaalpost:

Rek nr

Cred

Omschrijving

Debet

Credit

onderh werk

700

 

O, project x

100,00

 

BTW vord

183

 

idem

17,50

 

crediteuren

160

8

idem

 

117,50

Naar het begin van dit hoofdstuk

VERWERKING VAN URENBRIEFJES.

Om de loonkosten per project in beeld te brengen laat u uw monteurs urenbriefjes invullen. Bij het onderhavige voorbeeld wordt voor een bepaalde monteur een tarief van ƒ 25,00 per uur gehanteerd. Hij heeft voor project x 4 uur genoteerd. U boekt:

journaalpost:

Rek nr

Cred

Omschrijving

Debet

Credit

onderh werk

700

 

monteur, project x, 4 uur

100,00

 

loonko gedekt

420

 

monteur, project x

 

100,00

Naar het begin van dit hoofdstuk

OPLEVERING PROJECT

Als het project wordt opgeleverd faktureert men de geoffreerde prijs. Deze is hopelijk hoger dan de kostprijs van het project. Het verschil noemt men bruto-winst. In ons voorbeeld is debiteur D, debiteurnummer 26, de gelukkige afnemer van de installatie. U heeft ƒ 500,00 excl. btw geoffreerd. U reikt hem dus een faktuur uit van ƒ 587,50 incl. btw. Deze faktuur wordt als volgt geboekt:

journaalpost:

Rek nr

Deb

Omschrijving

Debet

Credit

debiteuren

130

26

D, project x

587,50

 

omzet

800

 

D, project x

 

500,00

btw versch

180

 

D, project x

 

87,50

De computer zal nu zowel grootboekrekening 130 als debiteurenkaart 26 debiteren.

De omzet is een feit en project x is niet meer onderhanden. Nu wilt u de kosten van de omzet vaststellen en boeken. U bestudeert daartoe grootboekkaart 700, onderhanden werk en u telt de bedragen op die voor project x zijn geboekt. Dat blijkt ƒ 250,00 te zijn. Boeking:

journaalpost:

Rek nr

Deb

Omschrijving

Debet

Credit

kosten omzet

890

 

kosten project x

250,00

 

onderh werk

700

 

kosten project x

 

250,00

Het saldo van de rekening 'onderhanden werk' is nu verminderd met de kosten van project x.

Naar het begin van dit hoofdstuk

VERWERKING VAN DE DEBITEURENBETALING.

In ons voorbeeld betaalt de debiteur per bank. Van het bankafschrift wordt dan geboekt:

journaalpost:

Rek nr

Deb

Omschrijving

Debet

Credit

bank

140

faktuur nummer ##

587,50

 

debiteuren

130

26

faktuur nummer ##

 

587,50

Naar het begin van dit hoofdstuk