Harry van den Berkmortel

Solaire Adelaar

 
   
Tipi's; Het huis van de Noord Amerikaanse indianen, de zogenaamde Indianen Tent

Fotografie; mijn herontdekte hobby

Free & Easy ; Jazz van 2 tot 12 muzikanten
Klankwerk ; “walk-about” door het klankspectrum
Bo Fâ-Fâ ; djembé doundoun Africanparty
Djembé workshop ; Leren omgaan met de Afrikaanse trommel en ervaring opdoen in samenspel.
Links

bereikbaar via: vanden.berkmortel@hccnet.nl