Deze pagina is alleen maar goed leesbaar in Microsoft "Internet Explorer 4"
Doe, om deze pagina goed te kunnen lezen, het volgende:
menu: Beeld / Internet-opties / tabblad: Algemeen / knop: Lettetypen... / Tekengrootte: Klein
................... (beeldinstelling 800 x 600; venster maximaliseren; knoppenbalk sluiten) ...................
............................................. (iets omhoog) .............................................


Aanvulling Stamboom                               Situatie 2000
 

* =geboren x =gehuwd )( =gescheiden + =overleden  =begraven s =gecremeerd Aanvullingen en correcties op het Stamboomboek van Tom van Kregten. Voor in de kantlijn staat de naam van nicht of (achter)neef waarvan de gegevens afkomstig zijn; zij zijn zo letterlijk mogelijk overgenomen. In deze tijd van "samenwonen" ben ik er niet altijd zeker van dat waar ik het teken x heb geplaatst, er ook inderdaad sprake is van een huwelijk; het zou dus beter zijn hiervoor te lezen: "verbintenis".. Onder Diversen staan losse aanvullingen die door mijzelf zijn gevonden in oude brieven e.d. Om daar de persoon voldoende te kunnen aanduiden is steeds zijn geboortedatum (*) ook genoemd (hoeft dus geen aanvullend gegeven te zijn). Bovendien is meestal ter verduidelijking ook het huwelijk (x) vermeld van de ouders waaruit de kinderen zijn geboren waarmee het stamboomboek moet worden aangevuld; dit huwelijk en de ouders zelf zijn dan natuurlijk evenmin aanvullingen. Ger: Stamtafel 17 X: Oene J. Feenstra: * 14-3-1906 (ipv 1905) + 25-2-1983. Stamtafel 16 IX: Johan T.Quené x Zwanette van Urk: Zij woonden ten tijde en/of na de geboorte van Ger: Marnixkade 100 Amsterdam
..............................(paragraaf hieronder)............................
..............................(paragraaf hierboven)............................
Els: Stamtafel 15 VIII: Tomas Quené x Sara B.Lots (opa en oma) Zij woonden op hun oude dag: Da Costakade nr? Amsterdam (ipv 1e Hugo de Grootstraat 10) (De eerste vrouw van opa, Gerritdina F.van Altveer, werd opoe genoemd.) Stamtafel 15 VIII: Jeanette Quenne - tante Netje: Zij woonde op haar oude dag in het Rozenhofje, Rozengracht Amsterdam Stamtafel 15 VIII: Anna Cornelia Quene - tante Keetje: Zij woonde op haar oude dag Bilderdijkkade nr.? Amsterdam Stamtafel 18 XI: Constance Quené - Stans: domina. Ru: Stamtafel 15 VIII: Tomas Quené x Sara B.Lots: Zij woonden laatstelijk Da Costastraat nr.? nabij de Potgieterstraat, tegenover een open hofje, op de eerste etage met achteruitzicht op de achterzijde van de Nassaukade. (ipv 1e Hugo de Grootstraat; zie echter boven: Da Costakade !!!!) Stamtafel 15 VIII: Gerritdina F.van Altveer moet bij overlijden 66 jaar zijn geweest (ipv 33) Tomas Quené x Gerritdina F.van Altveer: Zij woonden in Rotterdam van 8-5-1884 tot 26-2-1889 (volgens het gemeentearchief) in de Hoogstraat nabij de Delftsevaart. Opa was bij aankomst aldaar mechanicus, later winkelier van de fa Brückmann. Zij woonden daar boven de zaak. Tante Cato woonde bij hen in.
..............................(paragraaf hieronder)............................
..............................(paragraaf hierboven)............................
Theo: Stamtafel 16 IX: Josina Clara Maria Evers * 1880 (tante Rie van oom Gerard) (Ik, Cor, meen mij te herinneren dat tante Rie 1 december jarig was, dus zou haar geboortedatum moeten zijn: 1-12-1880.) Stamtafel 16 IX: Cornelis Quené 1.x Dirkje de Jong: Zij woonden in de Vechtstraat nr.? Amsterdam. 2.x Adriana M.van Oosten: Zij woonden in een van de Weteringdwarsstraten Amsterdam; zij zijn later verhuisd naar Hilversum. Stamtafel 18 X: Gerard J.Quené (Rard) * Haarlem 1902 (ipv Amsterdam) x Theodora A.M.François (Do) * 4-3-1905 Stamtafel 18 XI: Theo Quené, oud-voorzitter Sociaal-Economische Raad. ___ 1.x Ineke Boterenbrood * 1930, biologe rijksuniv.Leiden. | 2.x Anke Christine Ritter * Marburg a/d Lahn (Duitsland) 1948 __ | dr. Russische taal- en letterkunde; maakt | | TV-documentaires (regisseur/producer) | | | 1. Marjolein * 1958, historica, stafmedew.Nuon 2. Saskia Christin * 1988 Hugo * 1960, foneticus Rijksuniv.Utrecht Miriam Clara * 1993 Hans * 1963, computerdesk.
..............................(paragraaf hieronder)............................
..............................(paragraaf hierboven)............................
Theo (vervolg): Marjolein x Henk Westhoek, * 1959, landb.k.ir, mw LNV | Annet * 1990 Dirk * 1991 Frank * 1994 Hugo x Karin Wagenaar * 1959, psychologe | Jeanina * 1993 Tobias * 1995 Vincent * 1997 Hans x Astrid Oudkerk * ?, verpleging en zorg | Nina * 1999
..............................(paragraaf hieronder)............................
..............................(paragraaf hierboven)............................
Hugo: Stamtafel 18 X: Gerard J.Quené (Rard) * Haarlem 1902 (ipv Amsterdam) x Theodora A.M.François (Do) * 4-3-1905, + Amsterdam oct.2001 Stamtafel 18 XII: Hugo Quené, * Rijswijk (ZH) 17.05.1960, foneticus Universiteit Utrecht x 1987 Catharina Liesbeth Anne (Karin) Wagenaar, * Dordrecht 26-7-1958, | psychotherapeute | Laura Jeanine (roepnaam Jeanine), * Utrecht 19-12-1993 (Jeanine is vernoemd naar haar beide grootmoeders, roepnamen Jeanne en Ineke) Tobias Alexander, * Utrecht 24-9-1995 Vincent Elias, * Utrecht 24-10-1997 Zij wonen te Utrecht
..............................(paragraaf hieronder)............................
..............................(paragraaf hierboven)............................
Rob: (zoals vermeld achter op de foto's) Stamtafel 18 XI: Robert Quené x Plona Lak ____________|____________ | | Rob Quené Joost Quené x 2-6-1995 x 14-9-1992 Diana Groenendaal Barbara de Raaff | | Rens * 20-5-1995 Taco * 27-8-1993 Dunja * 21-6-1996 Marco * 27-3-1995 Arien: Stamtafel 19 XI: Arina Quené * 25-6-1951 1.x Frederik A.M.Hogenkamp (Frits) )( 8-9-1980 2.x Hilversum 28-6-1984 René Cieremans * Rotterdam 6-11-1955 ___|__________________________ | | Martin Cieremans Arnold Cieremans * Hilversum 24-6-1987 * Hilversum 3-5-1989 Zij wonen te Hilversum
..............................(paragraaf hieronder)............................
..............................(paragraaf hierboven)............................
Rien: Stamtafel 20 XI: Jacobus M.Quené (Rien jr.) * 13-8-1949 Drs.bedrijfsspychologie(adv) x Ineke van Meurs * Dordrecht 28-5-1948 Dierenarts; zij wonen te Doorn Stamtafel 20 XI: Arendina Quené (Ina) * 5-10-1951 x Benedict Kal (Ben) * Haarlem 4-12-1948 ________|_______________________ | | Jacinta Danielle Kal Elmar Christiaan Kal * Haarlem 10-9-1983 * Haarlem 3-3-1988 Zij wonen te Haarlem
..............................(paragraaf hieronder)............................
..............................(paragraaf hierboven)............................
Rien (vervolg): Stamtafel 20 XI: Lucia Francisca Quené (Lucie) * 16-6-1956 x Johannes Christianus Gerardus van de Bilt * 18-11-1956 )( _____________|______________________________________ | | | Suzan van de Bilt Dave van de Bilt Mike van de Bilt * Arnhem 8-7-1980 * Nijmegen 7-4-1982 * Gendt 9-11-1987 Zij wonen te Wijchen woont bij Lucie in Nijmegen Stamtafel 20 XI: Frederik Quené (Erik) * 20-1-1960 Drs.biologie (Adv.Rijkswaterstaat) x Schiermonnikoog 13-12-1991 Monique Pas * Drachten 10-5-1960 Dra.biologie (Adv.Drents Landsch) ______|________________________________ | | Anne Quené * Zuidhorn 28-5-1993 Roos Quené * Zuidhorn 25-1-1995 Zij wonen te Zuidhorn
..............................(paragraaf hieronder)............................
..............................(paragraaf hierboven)............................
Diverse aanvullingen: Stamtafel 16 IX: Dirkje de Jong (Dit) * 23-5-1896. Moet zijn: (Dirt). Stamtafel 16 IX: Adriana M.van Oosten * 28-8-1892 + Utrecht 26-12-1982  Utrecht 30-12 Stamtafel 16 IX: Anna M. Langelaar * 4-7-1899 + Leusden 30-8-1990 Stamtafel 17 X: Thomas O. van Kregten (Tom) * 10-10-1911, + Ankeveen 20-8-1991 s 24-8 Stamtafel 18 X: Jacob Baas (Jaap) * 29-3-1924, + Amsterdam 7-7-1992 Amsterdam 14-7 Stamtafel 19 X: Jan Quené * 20-4-1923, + Hilversum 16-3-1982, Hilversum 19-3 Stamtafel 19 XI: Adriana Quené (Marian) * 23-10-1952. Moet zijn: Adriana Maria x Theodorus P.van der Wal * 8-10-1947. Zij wonen te Annen (Drenthe)
..............................(paragraaf hieronder)............................
..............................(paragraaf hierboven)............................
Diverse aanvullingen (vervolg 1): Stamtafel 19 X: Thomas Willem Dick Quené (Tom) * 7-5-1929. Moet zijn: (Th.W.) Dirk Stamtafel 19 XI: Cornelis Quené (Cees) * 9-11-1956: woont te Leusden. Stamtafel 19 XI: Johan Thomas Quené (John) x Laura ........ * 7-12-1957 ______________|____________________ | | Claudia Francis Quené Belinda Jasmine Quené * Addington (Zd.Afrika) 24-7-1986 Addington (Zd.Afrika) 5-12-1988 Zij wonen in de USA Stamtafel 19 XI: Irene Paulina Quené (Ireen) * 5-10-1960 1.x Leusden 20-1-1984 Jan Groen )( 2.x Driebergen Rijsenburg 14-10-1989 Herman Habes | Stefani Habes (Steffi) * Leusden 19-6-1990 Zij wonen te Leusden Stamtafel 19 XI: Robert Jan Willem Alexander Quene * 20-5-1967 Dr.biologie (plantkundige). Woont in de USA.
..............................(paragraaf hieronder)............................
..............................(paragraaf hierboven)............................
Diverse aanvullingen (vervolg 2): Stamtafel 19 X: Willem C. Quené (Cor) x Johanna P.H.Faber (Joke): * 8-5-1935 Drs.chemie | * 20-5-1938 Zij wonen te Vierhouten __________________|__________________ | | Peter Quené * 6-4-1966 Rombout Quené * 6-6-1968 Service engeneer (computertechn) Chemisch techn.service eng. x Nunspeet 21-7-1989 Woont te Vierhouten Monique Verhoef * Schiedam 23-7-1967 (Dir.)secretaresse. Zij wonen te Vierhouten
..............................(paragraaf hieronder)............................
..............................(paragraaf hierboven)............................
Verantwoording
Dit was het dan. Het is slechts een voorlopige weergave van alles wat ik per brief heb binnen gekregen. Ik hoop deze weergave zo spoedig mogelijk te vervangen door een fraaiere uitvoering, voor een deel met fotootjes, voorzover ik daarover beschik. Hierbij doe ik dan een oproep: Wie mij nog geen (pas)foto van zichzelf en zijn kinderen heeft gestuurd, wil ik vriendelijk vragen dit alsnog te doen. Mochten er bezwaren zijn tegen het vertonen daarvan op deze geheime, voor derden onzichtbare en niet te bereiken familie-site, dan verneem ik dat graag. Mocht deze -snel en haastig in elkaar gezette- pagina niet goed leesbaar zijn, dan hoor ik dat ook graag en klik dan hier. Hij is in elkaar gezet middels een zeer speciale truc, waarmee dat zeer snel mogelijk was, uitgaande van een simpele tekst (in ascii). Solong folks.
terug naar de familie-index