De tweede reis naar Normandië
Welkom op deze familie-site in nood
Vierhouten 27-10-2008
Omdat Provider HetNet niet de service verleent die het beloofd had bij het aangaan van
mijn abonnement, is het onmogenlijk om deze site bij HetNet (KPN) te onderhouden.
Het gevolg daarvan is, dat de 'inhoud' van het site-onderdeel "Vacantie Normandië 1997"
(dat aan de linker zijde van de pagina's staat) is verdwenen, en er een onduidelijke
melding "fout 404" van HetNet voor in de plaats is gekomen.
U als gebruiker had hiervan mogenlijk last als u deze site via HetNet was binnengekomen.

U zult daarvan hierna geen last meer hebben, mits u op de familie-inhoud-pagina
' Op zoek naar de naam Quené / Quesnay : Index "H"/"M"/"N"/"W"/"R" '
vanaf nu niet zult drukken op de koppeling familie-index "N" (indien aanwezig)
en evenmin op het eikenblad links onderaan op de beginpagina's van deze site.
Ook de koppelingen familie-index "M" en familie-index "W" worden tijdelijk ontraden.

Mocht u onverhoopt de inhoud aan de linkerzijde van de pagina toch kwijtraken,
druk dan zo lang op de "terug-knop" van uw browser, tot deze weer verschijnt,
en probeer de laatst-bekeken pagina te vinden via de inhoud aan de linkerzijde.
(dus eerst de naam van de laatste pagina, waar u was gebleven, goed onthouden).

Om zoveel mogenlijk te voorkomen dat de 'Inhoud' aan de linkerzijde weer "zoek raakt",
moet via de browser-terugknop, of via koppeling 'Familie-Index' onderaan de 'Inhoud' links,
worden teruggegaan naar de Familie-Index-pagina, alwaar op 'Familie-index "H" '
onderaan op die pagina moet worden geklikt (als deze aanwezig is; zo niet, sla dat over).
Aldus verschijnt de pagina 'Op zoek naar de naam Quené / Quesnay : Index "H" '.
Daarop kan de keuze dan opnieuw worden gemaakt zonder verdere problemen.
Eventueel kan daarop ook (verder) worden omgeschakeld naar Familie-index "R",
hetgeen met nog meer zekerheid bovengenoemd probleem omzeilt,
doch minder fraaie pagina's geeft.

Terug naar de Familie-Index