Genealogie familie E M O U S

Emous
Uit de nu reeds verzamelde gegevens blijkt dat deze familie vrijwel geheel als een Amsterdamse -familietak beschouwd kan worden. Binnenkort hopen we gegevens op deze pagina te kunnen gaan publiceren. Hebt u wetenswaardigheden omtrent deze familie dan stellen wij een contact daarover zeer op prijs.


naar mijn Home Page:--- naar stamreeks familie Emous

naar parenteel familie Emous


-DE FAMILIENAAM EMOUS:-
Tijdens het onderzoek hebben wij aandacht besteed aan de herkomst van de familie naam Emous. Aangezien de familie naam van af ongeveer 1640 voorkomt in de het Gemeente Archief Amsterdam en daarvoor niet meer veronderstellen wij dat de naam rond die tijd van elders gekomen moet zijn

Wij vonden de naam in diverse spellingen: EMOUS - EMAUS- EMAUTS. .Veronderstellingen, dat de naam vanuit Portugal naar Nederland zou zijn gekomen konden, na onderzoek aldaar, niet bevestigd worden. Mochten collega genealogen over de herkomst van de naam enige informatie beschikken, dan houden wij ons graag aanbevolen.Inmiddels zijn er relaties vastgesteld, die terug gaan naar eind 1500.


Binnekort hopen we de parenteel met nieuwe gegevens aangevuld te hebben.

vernieuwd op16-02-2004


de dam te Amsterdam omstreeks 1600