ons onderzoek

Het kostte enkele jaren om de gegevens te verzamelen, die er toe geleid hebben dat wij aan het CBG den Haag een exemplaar konden toezenden van het boek met de bovengenoemde titel. Van het boek werden vier exemplaren met de hand vervaardigd. In het kwartaalblad van het Centraal Bureau- september 1997 werd het volgende vermeld:

Vijftien generaties familie Sels 1531 - 1996 Kortenhoef; 237 blz. De familie Sels heeft een Zuid Nederlandse oorsprong. Zij stamt uit het Belgische dorp Balen bij Mol ,waar zij reeds aan het einde van de 15e eeuw voorkwam. Omstreeks 1640 vertrok een nazaat naar het Brabantse Dommelen. Hij, Andries Sels is de stamvader van de Nederlandse tak. Toch bleef dit geslacht niet in Brabant. Omstreeks 1680 verhuisde opnieuw een nakomeling, ditmaal naar Zwijndrecht. In deze plaats en even later ook in Dordrecht breidde de familie zich aanzienlijk uit. Later kwamen er nog takken in Alblasserdam en Hillegom tot ontwikkeling. Een verzorgde genealogie.

De historische gegevens werden verzameld door Willem Sels Buitenpost, Willem Sels Kortenhoef, Joop Godschalk, Alblasserdam.

De volgende instellingen verleenden hun medewerking: Centraal Bureau voor Genealogie te den Haag; Rijksarchief te den Haag; Rijksarchief 's Hertogenbosch; Streekarchief Eindhoven; Heemkundige kring Dommelen; Heemkundige kring Balen - Mol (Belgie)naar Sels' homepage

naar volgende pagina