Het boek met herinneringen
BEGIN WEBSITE   EMAIL ADRES

 
MEMORIES - ELAINE PAGEBERNARDUS VAN GALEN 1870-1911
Zoon van Franciscus van Galen 1837-1912 en Elisabeth van Sante 1839-1912
========
1e Huwelijk met TRIJNTJE KESSELAAR 1870-1901
19 juli 1896 Zaandam
Zoon: Franciscus van Galen 1896-1964
Zoon: Pieter van Galen 1897-1898
Zoon: Pieter van Galen 1898-1899
Zoon: Pieter van Galen 1899-1899
Zoon: Pieter/Cor van Galen circa 1900-1943
Dochter: Trijntje van Galen 1901-1963
===========================
2e Huwelijk met MEINTIEN OOSTERHOF 1866-1911
19 augustus 1903 Assen
Dochter: Grietje van Galen 1904-1920
Zoon: Jacobus van Galen 1905-1975
Zoon: Cornelus van Galen 1907-1908
Dochter: Elizabeth van Galen 1910-?
Dochter: Froukje van Galen 1910-?
Elizabeth en Froukje waren een tweeling
===========================
TRIJNTJE KESSELAAR is overleden op het adres: Jan Stoetesteeg 5 te Zaandam.
Aangifte van haar overlijden door:
GERRIT BOUWMEESTSER, 60 jaar, Aanspreker en
KLAAS VEEKEN, 38 jaar, Commies ter Secretarie.
Beiden wonende te Zaandam.
=============================
Getuigen bij het huwelijk VAN GALEN/OOSTERHOF:
FRANCISCUS VAN GALEN, 65 jaar, Vader des bruidegom, wonende te Zaandam;
EGBERT OOSTERHOF, 45 jaar, Schoenmaker en HENDRIK OOSTERHOF, 42 jaar, Arbeider,
broeders der bruid, wonende te Smilde
en BOUKE DE BOER, 40 jaar, Agent van Politie, wonende te Assen.
=============================
Aangifte overlijden van Bernardus van Galen door:
JAN RIS, 41 jaar, Aanspreker en KLAAS VEEKEN, 48 jaar, Commies ter Secretarie
Beiden wonende te Zaandam.
Heden den vierentwintigsten Mei NEGENTIENHONDERD ELF, verschenen voor ons,
Ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente Zaandam,
JAN RIS, Aanspreker, oud 41 jaren, wonende te Zaandam en KLAAS VEEKEN,
van beroep Commies ter Secretarie oud 48 jaren, wonende te Zaandam,
die verklaarden, dat op den tweeentwintigsten Mei dezes jaars des namiddags ten halfdrie ure,
binnen deze gemeente in het huis staande alhier aan de Jasykoffstraat, nummer 28
in den ouderdom van 41 jaren en eene maand is overleden
BERNARDUS VAN GALEN van beroep Winkelier.
Geboren te Zaandam, en wonende te Zaandam, eerst gehuwd met Trijntje Kesselaar,
thans weduwnaar van Meintien Oosterhof, zoon van Franciscus van Galen
en van Elisabeth van Sante, beide zonder beroep en wonende te Zaandam.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing,
door ons is onderteeken met de getuigen.
J RIS, K VEEKEN, Den Ambtenaar "handtekening"

 
FRANCISCUS VAN GALEN 1896-1964

Zoon van Bernardus van Galen 1870-1911 en Trijntje Kesselaar 1870-1901


1e Huwelijk met FROSINA JOHANNA DE GRAAF 1899-1922
10 augustus 1922 Velsen
Zoon: Bernardus van Galen 1922-? (
zie hier boven)
==================================
2e Huwelijk met CATHARINA MARIA SCHMELTZ 1891-circa 1986
Dochter van Johannes Georgius Schmeltz 1855-1926 en Jantje Ferwerda 1955-1931
15 april 1925 Wijk aan Zee en Duin
Dochter: Jantje van Galen 1926-2002
Dochter: Trijntje van Galen 1927-2013
Zoon: Johan George van Galen 1931-?
Zoon: Franciscus van Galen 1933-?
Dochter: Jannie van Galen ca 1935-?

=======================================
Getuigen bij het huwelijk VAN GALEN/DE GRAAF:
CORNELIS FERDINAND VAN DE KOPPEL, 43 jaar, Arbeider, wonende te Zaandam en
WILLEM DE GRAAF, 47 jaar, Fabrieksarbeider, Oom van de bruid, wonende te Wormerveer.

=======================================
FRANCISCUS en zijn zoon BERNARDUS vertrokken op 4 juli 1923 uit Velsen
naar Wijk aan Zee en Duin, Alkmaarsestraatweg 144.
Vervolgens schreef FRANCISCUS zich weer in te Wijk aan Zee en Duin op 8 juni 1929
samen met zoon BERNARDUS op de Alkmaarsestraatweg 144, komende van Velsen.
Hij woonde echter op de Houthavenkade 101 te Zaandam.
(Wijk aan Zee en Duin werd later Beverwijk).
FRANCISCUS was in dienst van de Hoogovens te Velsen.
Hij woonde met CATHARINA SCHMELTZ en hun kinderen op de Alkmaarseweg 179 te Beverwijk.

=======================================
Getuigen bij het huwelijk GALEN/SCHMELTZ:
JOHANNES ROOT, 26 jaar, Machinist, Zwager van de bruidegom, wonende te Wormerveer en

HENDRIK SCHAAP, 33 jaar, Chauffeur, wonende te Wijk aan Zee en Duin.

 
TRIJNTJE VAN GALEN 1901-1963
Dochter van Bernardus van Galen 1870-1911 en Trijntje Kesselaar 1870-1901

Trijntje Root-Van Galen in 1933, met links haar tante Eva Kesselaar
en haar zoon Johannes Frederikus Root, toen waarschijnlijk nog Jopie.

====================================
TRIJNTJE werd na het overlijden van haar ouders opgevoed door EVA KESSELAAR
en haar man CORNELIS FERDINAND VAN DE KOPPEL.
(EVA was de jongere zus van haar moeder TRIJNTJE KESSELAAR).

==================================
Huwelijk met JOHANNES ROOT 1899-1971
Zoon van Frederik Root 1854-1906 en Grietje Hille 1869-1947
29 augustus 1924 Wormerveer
Zoon: Johan Frederik Root 1932-?
Zoon: Cornelis (Cees) Root 1937-1992

======================================
Getuigen bij het huwelijk GALEN/ROOT:
FRANCISCUS VAN GALEN, 28 jaar, Houtbewerker,
Broeder van de bruid, wonende te Wijk aan Zee en Duin en
MARTINUS ROOT, 27 jaar, Chocoladebewerker, wonende te Nijmegen.

 
JACOBUS VAN GALEN 1905-1975
Zoon van Bernardus van Galen 1870-1911 en Meintien Oosterhof 1866-1911

Meppel, de geboortestad van Jacobus van Galen (1905-1975)
================================

Jacobus verliet het Jongensinternaat in 1923 (op zijn 18de)
en kwam onmiddellijk naar Zaandam om zijn familie op te zoeken.

De eerste stappen van Jacobus van Galen op Zaanse grond.
============================================

Jaap in de tuin bij zijn schoonmoeder, na zijn verloving met Neeltje
==================================================

Jaap in zijn trouwpak.
==================================================

Huwelijk met NEELTJE VAN DIJKUM (PRINS) 1910-1995
Dochter van Jacobus Henricus Prins 1882-1936 en
Clara Maria Helena van der Sluis 1885-1952
22 oktober 1931 Zaandam

Echtpaar Van Galen
==============

Zoon: Bernardus Jacobus (Ben) van Galen 1933-1973
Zoon: Jacobus Henricus (Co) van Galen 1934-1987
Dochter: Meintien Helena (Tiny) van Galen 1938-2014
Zoon: Franciscus Cornelis (Frans) van Galen 1944-2018
Dochter: Clara Maria Helena van Galen 1946-1947
Dochter: Yvonne Helena van Galen 1948
=========================================
Jacobus werd in 1909 waarschijnlijk ondergebracht bij zijn oud-Oom
Martinus van Galen (1839 Zaandam - 1909 Heythuyzen).
Omdat Bernardus en Meintien van de ene naar de andere plaats gingen:
op 13 oktober 1903 vertrokken zij van Assen naar Meppel,
op 2 november 1904 van Meppel naar Haarlem, vervolgens schreven zij zich weer in
te Meppel op 21 september 1905, de volgende dag werd Jacobus geboren.
De laatst bekende verhuizing vond plaats op 28 december 1906 van Meppel naar Oss.
Dit was een paar dagen na het overlijden van Meintien's moeder op 22 december 1906 te Diever.
Op 25 oktober 1907 vertrekken zij uit Oss en gaan naar Avereest waar zij op
7 april 1908 aangifte deden van het overlijden van hun zoontje Cornelus van Galen.
Uiteindelijk dook Bernardus op in Zaandam waar hij in 1911 overleed op het adres:
Yassykoffstraat 28, 41 jaar oud.
Zijn tweede vrouw (Meintien Oosterhof) was toen al overleden in Amsterdam.
===============================================
Uit verhalen is ons bekend dat Bernardus een "rooie" was. Socialist? Communist?
Vermoedelijk werd hij daardoor vaak ontslagen en moest telkens op zoek naar ander werk.
Dit zou een verklaring geven voor het vele verhuizen.
Dat hij vaak naar Haarlem ging is waarschijnlijk omdat daar familie woonde.
=======================================================
Waarschijnlijk overleed oud/oom Martinus en werd Jacobus (tijdelijk) opgenomen in het
Jongensinternaat "De Widonck" Roggel Gemeente Meijl in Limburg.

Wij nemen aan dat Bernardus wilde hertrouwen en daarna zijn gezin herenigen.
Dit is hem echter niet gelukt, hij overleed 4 maanden nadat Meintien Oosterrhof (1866-1911) was overleden.
Zijn jongste zoon, Jacobus, verbleef daarna vanaf zijn 4de tot zijn 18de jaar in voornoemd Jongensinternaat.
Grietje, Elizabeth en Froukje werden overgebracht naar
Huize Sint Anna Stichting, Mariastraat 2a Bezuidenhout te 's-Gravenhage op 7 juli 1911.
(Kleine Zusters van de Heilige Jozef).
Zijn dochter Trijntje en zijn zoon Franciscus werden opgenomen door Eva Kesselaar,
de jongste zus van zijn eerste vrouw, en haar man Cornelis Ferdinand van de Koppel.
De familie van zijn eerste vrouw wilde waarschijnlijk de kinderen van hem en zijn tweede vrouw niet opnemen.
=================================================================================

Rechts Bakkerij J van Galen, Noorderkerkstraat 4
====================================

De Draadomroep.
Jacobus luisterde naar Balcanto, operamuziek op zondag
en uiteraard naar de voetbalwedstrijden.
Zijn vrouw en kinderen zaten aan de radio gekluisterd om naar
Paul van Vlaanderen, een hoorspel, te luisteren.
===================================

Jacobus zijn Stokvis bromfiets
========================
 


 

Jacobus van Galen: De Wachter, De Dromer, De Slaper
Eenzaam maar niet alleen. Weeskind toen hij 4 jaar was. Opgegroeid in een Jongensinternaat
en de laatste 5 jaar van zijn leven zonder spraakvermogen . . .
Blij met, en trots op zijn kinderen. (Onze Japie).

 

 NEELTJE VAN DIJKUM (PRINS) 1910-1995
Dochter van Jacobus Henricus Prins en Clara Maria Helena van der SluisRechts: Neeltje van Dijkum (Prins) 2 jaar oud
Links: Maria Helena (Lena) Elisabeth van Dijkum (Prins) 4 jaar oud
================================================


Neeltje 18 jaar oud (3 jaar voor haar huwelijk met Jacobus van Galen
==================================================
FAMILIE VAN NEELTJE VAN DIJKUM (PRINS)


CLARA MARIA HELENA VAN DER SLUIS 1885-1952
Dochter van Gerardus van der Sluis 1851-1899 en Maria Elisabeth Meijer 1861-1911


Zij werd geboren op 1 juni 1885 als CLARA MARIA HELENA MEIJER
(Kraaminrichting Binnengasthuis Amsterdam).
Dochter van MARIA ELISABETH MEIJER (ongehuwd).
-----------------------------------------------------------------------------
Zij overleed op 29 februari 1952 te Zaandam
Aangifte van haar overlijden door:
DIRK SNEL, 57 jaar, Begrafenisuitvoerder, wonende te Zaandam.
=======================================
Mogelijk raakte haar moeder, MARIA ELISABETH MEIJER 1861-1911 zwanger van haar stiefvader
PIETER GEERTS VAN SWINDEREN en huwde zij 2 maanden na de geboorte van haar dochter,
op 22 juli 1885 met GERARDUS VAN DER SLUIS 1851-1899.
(om in ieder geval niet als ongehuwde moeder door het leven te gaan én
"om het beesje een naam te geven".)
------------------------------------------------------
Wij veronderstellen een en ander omdat de eerste zoon van CLARA MARIA HELENA en ROELOF JAN VAN DIJKUM
ROELOF JAN PIETER GEERTS VAN DIJKUM werd genoemd.
ROELOF JAN verwees naar zijn vader, en PIETER GEERS, daar begrepen we niets van. . .
maar dat zou een verwijzing naar PIETER GEERTS VAN SWINDEREN kunnen zijn.
Er werden meer zoons geboren, maar niet één werd er vernoemd naar GERARDUS VAN DER SLUIS.
Wél waren er nog twee PIETER VAN DIJKUM's.
Wij vermoeden dat onze oma haar eerste zoon vernoemde naar haar vader
PIETER GEERTS VAN SWINDEREN was een telg uit een welgesteld Gronings geslacht
(Burgemeesters, Rechters en zelfs Jonkheren).
Vandaar de verhalen van Neeltje van Dijkum over tafelzilver en andere waardevolle zaken
die werden verkocht om "het hoofd boven water te houden".
(Dit was te wijten aan een "slager" die alles verzoop).
Inmiddels menen wij te weten dat dat de vader van haar man was:
CORNELIS JOANNES PRINS (1853-1918), gehuwd met NEELTJE BOON (1855-1941), dat was "Opoe Krimpie".
=======================================

1e Huwelijk met ROELOF JAN VAN DIJKUM 1870-1939
Zoon van ALBERTUS VAN DIJKUM 1828-1911 en MARIA NIEVEEN 1832-1921
17 september 1902 Amsterdam
Echtscheiding 1 juli 1927 Amsterdam
Zoon: Roelof Jan Pieter Geerts van Dijkum 1903-1960
Zoon: Gerbrand Hendrik van Dijkum 1905-1979


========================================
Getuigen bij het huwelijk VAN DER SLUIS/VAN DIJKUM:
CORNELIS KLEIN LANTING, 36 jaar, Ambtenaar; ALBERT JOHANNES IMCKER, 58 jaar, Bode;
WILHELMUS JOHANNES KOELEMIJ, 38 jaar, Bode en JAN VAN DER HOOFS, 56 jaar, Agent van Politie
Allen wonende te Amsterdam.

========================================
Waarschijnlijk zijn ROELOF JAN en CLARA MARIA HELENA kort na hun huwelijk uit elkaar gegaan.
Echter, niet gescheiden!
Het derde tot en met het vijftiende kind is van JACOBUS HENRICUS PRINS
doch dragen allemaal de achternaam VAN DIJKUM.
Alleen het laatste kind (RENS) draagt officieel de naam PRINS,
het voorlaatste kind is volgens ons CATHARINA (tante Trien), maar daar ben ik (nog) niet zeker van.
CLARA MARIA HELENA is pas gescheiden van ROELOF JAN op 1 juli 1927 Amsterdam.

========================================
2e Huwelijk met JACOBUS HENRICUS PRINS 1882 1936
Zoon CORNELIS JOANNES PRINS 1853-1918 en Neeltje Boon 1855-1941
20 december 1928 Zaandam

=========================
Getuigen bij het huwelijk SLUIS/PRINS:
CORNELIS PRINS, 50 jaar, Metaalslijper, broer van de bruidegom, wonende te Zaandam en
JACOBUS KLING, 48 jaar, wonende te Amsterdam.

=================================
Dochter Maria Helena Elisabeth van Dijkum [=Prins] 1908-1931
Zoon Jacobus Henricus van Dijkum [=Prins] 1909-1911
Dochter Neeltje van Dijkum [=Prins] 1910-1995
Zoon Jacobus Henricus van Dijkum [=Prins] 1912-1931
Zoon Arie van Dijkum [=Prins] 1913-1990


Arie van Dijkum 18 jaar oud
========================

Zoon Cornelis Joannes (Cor) van Dijkum [=Prins] 1915-1993


Cor van Dijkum 68 jaar oud
=======================

Zoon Pieter van Dijkum [=Prins] 1916-1916
Dochter Maria Elisabeth (Lies) van Dijkum [=Prins] 1917-2008


Lies van Dijkum 20 jaar oud
========================

Zoon Pieter van Dijkum [=Prins] 1920-1999
Dochter Anna van (Annie) Dijkum [=Prins] 1922-2007
Dochter Grietje van (Griet/Gre) Dijkum [=Prins] 1923-2008
Dochter Wilhelmina (Mien) van Dijkum [=Prins] 1925-?
Dochter Klazina (Sien) van Dijkum [=Prins] 1926-?
Dochter Catharina (Trien) van Dijkum [=Prins] 1927-?
Dochter Rensje Prins 1929-2010


Rens Prins 12 jaar oud
==================Jacobus Henricus Prins 1882-1936
Mijn moeder zei altijd dat dit een foto van BERTUS was.
(Gijsbertus Gerrit Prins 1887-1958, broer van Jacobus Henricus Prins).
==================================================


Opoe Krimpie
NEELTJE BOON 1855-1941
Moeder van Jacobus Henricus Prins


Opoe Krimpie had haar naam te danken aan het feit dat zij op het Krimperslop te Zaandam woonde.
=======================================================================
Huwelijk Rens Prins en Anke Visser in 1949


Van rechts naar links:
Wilhelmina (Mien), Klazina (Sien), Rens, Cornelis (Cor) Joannes,
Grietje (Gre), Neel (Neeltje), Anna (Annie) en Maria Elisabeth (Lies) van Dijkum

=========================================


Voor links naar rechts:
Neeltje van Galen met dochter Yvonne; ?; Annie Vreeken; Cor van Dijkum; Jan Steding?;
Verona van Duinen?; Alie van Dijkum; Frans van Galen; Beppie van Duinen; Sien van Duinen;
Tiny van Galen; Lies Steding.
Achter van links naar rechts:
?, Cor; Grietje Pijn; ?Ouders Antke Visser?; Ger van Dijkum; Antke Visser; Rens Prins; Lena van Dijkum;
Clara Maria Helena Prins; Mien Kruyt; Jacobus Henricus Prins en Ben van Galen.
==========================================
REUNIE VAN DIJKUM's BIJ TELLY VAN DIJKUM in 1991 te Wormer


Bovenste rij van links naar rechts:
Oscar Volger, Bets van Dijkum-Stam, Piet van Dijkum,
Lyda van der Spoel-van Dijkum, Jan van Dijkum, Jaap Porsius.
Middelste rijvan links naar rechts:
Bets van Galen-van Dijkum, Lies van Dijkum, Annie Vreeken-van Dijkum,
Gre Perin-van Dijkum, Mien Kruyt-van Dijkum, Telly Porsius-van Dijkum
Onderste rij van links naar rechts:
Aaf Volger-van Dijkum, Gerie van Dijkum-Stam, Neel van Dijkum,
Riek van Dijkum-Schagen, Sien Schaap-van Dijkum

 

JACOBUS VAN GALEN 1905-1975 en NEELTJE VAN DIJKUM 1910-1995


Naar de kermis op de Dam Zaandam in 1933
======================

Met een groep naar Amsterdam in 1935
==============================

1965
Met Tiny, Frans en Yvonne op vakantie bij de familie Karis te Roggel.
====================================================

30 jaar getrouwd, kado van de kinderen in 1961
Van rechts naar links:
Co; Tiny; Yvonne; Ben; Frans; Rene en Gre.
================================

Zaterdag's samen boodschappen doen in 1965
==================================

en ook in 1967
===========

Vanaf 1949 woonden Jaap en Neeltje met hun kinderen op het Bouwmanspad
Links achteraan de straat, het huis dat uit steekt.
Op de achtergrond het Lyceum Zaandam.
==========================================

Dit is het einde van het Bouwmanspad.
Rechts stond het huis van Jaap en Neel, voor de "Duivenvereniging",
en tegenover de Timmerwerkplaats van Weeteling
(ons huis én de Timmermanswerkplaats zijn al gesloopt op deze foto)

 
BERNARDUS JACOBUS VAN GALEN 1933-1973
Zoon van Jacobus van Galen 1905-1975 en Neeltje van Dijkum 1910-1995

Ben 6 1/2 jaar en Co 5 jaar oud
========================

Ben in de 2e klas
=============

Ben deed de derde klas een jaartje over, zat hij gezellig met broertje Co in de schoolbanken
=====================================================================

Ben 22 jaar oud
============

Ben wandelend door het centrum Zaandam in 1955
======================================

Ben op de foto met Mevrouw Kruit? te Luik in 1958
=========================================

Berini bromfiets, daar heeft Ben duizenden kilometers me gevreten . . .
Vaak nam hij zusje Yvonne mee voor tripjes naar Schellingwoude; Alkmaar; Heiloo enz.

 
JACOBUS HENRICUS VAN GALEN 1934-1987
Zoon van Jacobus van Galen 1905-1975 en Neeltje van Dijkum 1910-1995

Co in Militaire Dienst. Wij noemden hem "soldaat boem"
========================================

Huwelijk met MARGARETHA JONGENS 1938
Dochter van Gerard Jongens 1912-1996 en Margaretha Heino 1914-2007
29 april 1959 Zaandam

Echtpaar Van Galen
===============

Links Ouders Jongens. Rechts Ouders Van Galen
====================================
Zoon Rene van Galen 1959

Zoon Erik-Jan van Galen 1961
Dochter Noëlle Margaretha van Galen 1963
Zoon Gerard van Galen 1964
Dochter Monique van Galen 1966
Zoon Jeroen van Galen 1970

=========================


Van links naar rechts:
Staand: Erik-Jan; Gerard; Jeroen en Noëlle - Zittend: Rene en Monique
===================

De "stationwagen" waarin Co en Gre hun kinderen naar Camping Bakkum vervoerden
=============================================================

Bakkum. De plek waar Co erg van genoot

 
MEINTIEN HELENA VAN GALEN 1938-2014
Dochter van Jacobus van Galen 1905-1975 en Neeltje van Dijkum 1910-1995

Meintien Helena van Galen (5 jaar oud)
en Neeltje van Galen-Van Dijkum (33 jaar oud)
Wij schrijven 1943, volop oorlog en blijven lachen!Tiny in de 4e klas
=============

Tiny 13 jaar oud
============

Tiny en Yvonne in de tuin achter de St Bonifatiuskerk
met Kapelaan Kroedes en tante Jo Dijkstra-Dupon
=====================================
Huwelijk met HENK DIL 1934-2015
Zoon van Jan Dil 1907-? en Margaretha Dekker 1908-?
29 april 1959 Zaandam


Echtpaar Dil
=========

Links Ouders Dil. Rechts Ouders Van Galen
================================

Tiny hoogzwanger
Tiny 23 jr; Neeltje 51 jr; Yvonne 13 jr en Ina Klut 11 jr
Gefotografeerd voor de Timmerwerkplaats van Weeteling
op het Bouwmanspad, tegenover Jan's geboortehuis.

===============================================
Zoon Jan Jacob Dil 1962
Geboren Bouwmanspad 33 te Zaandam

Zoon Jaap Dil 1963
Zoon Henk Dil 1964
Zoon Geert Dil 1970

=================


De BMW 800cc waarmee Tiny en Henk vakantie gingen vieren in Oostenrijk

 
FRANCISCUS CORNELIS VAN GALEN 1944-2018
Zoon van Jacobus van Galen 1905-1975 en Neeltje van Dijkum 1910-1995

Frans in de 1e klas
==============

Frans in de 3e klas
==============

Frans in zijn zondagse outfit aan de wandel met zijn ouders in de Westzijde
? Wat gingen ze voor hem kopen ?
=========================

Dé pasfoto die Frans speciaal voor zijn vriendinnetje Tineke liet maken
====================================================

Benelli, buikschuiver, Frans' trots, zelf bij elkaar gespaard
===========================================

Zijn eerste auto, een Renault Dauphine
=============================

Hij was helemaal gek van Amerikaanse auto's (Buick e.a.)
===========================================

Altijd handig, een boodschappenautootje, Suzuki Wagon R
===========================================
Huwelijk met TINEKE ROZEMA 1946
Dochter van Teunis Rozema 1909-2000 en Maria Susanna Valk 1910-2007
11 mei 1967 Zaandam


Echtpaar Van Galen
==============

Links Ouders Rozema. Rechts Ouders Van Galen
===================================
Dochter Agnes van Galen 1971

=====================================================
Vader (Frans) en dochter (Agnes) door de jaren heen
(liefdevol gemaakt door Agnes)


===================================
Het gezin Rozema

Van links naar rechts: Maria Susanna Rozema-Valk, Tinke Rozema, Aukje Rozema en Teunis Rozema

 
CLARA MARIA HELENA VAN GALEN 1946-1947
Dochter van Jacobus van Galen 1905-1975 en Neeltje van Dijkum 1910-1995
Op vier Juli negentienhonderd zeven en veertig, te vijf uur dertig minuten
is in de gemeente Zaandam overleden:
VAN GALEN, CLARA MARIA HELENA oud 1 jaar, zonder beroep en wonende te Zaandam,
dochter van: van Galen, Jacobus, bakker, en van: van Dijkum, Neeltje, zonder beroep,
beiden wonende te Zaandam.
De aangifte hiervan is op grond van eigen wetenschap gedaan door:
HARTOG, ADRIAAN, oud 60 jaren, van beroep Aanspreker, wonende te Zaandam.
Deze akte is door mij Ambtenaar van de burgelijke stand der gemeente Zaandam,
opgemaakt en voorgelezen.

 
YVONNE HELENA BERNADETTE ELISABETH MARIA VAN GALEN 1948
Dochter van Jacobus van Galen 1905-1975 en Neeltje van Dijkum 1910-1995
Doopnaam: BERNADETTE; H.Vormsel: ELISABETH MARIA
Peter: HARMEN (HERMANUS) HUISMAN 1925-2004 en Meter: ELISABETH MARIA (BEP) DIJKSTRA 1929-in leven

7 maanden oud
============

Geboren op de Archangelstraat 18 in het huis van Oma Prins met uitzicht op de loodsen van William Pont
==========================================================================

En terwijl Yvonne uit het raam zat te kijken deed Oma de luierwas
================================================

Yvonne in de 1e klas
================

Het eerste brommertje, een Simplex, er volgde nog een Berini
===============================================

1967, de eerste auto, een Fiat 1100
==========================
Na deze Fiat volgde: NSU Prinz, Fiat 600; Fiat 850; Fiat 850 Special; Fiat 124; Renault 16,
VW Kever; Simca 1100; Simca 1300; Citroên Dyana; Fiat Argenta 2000; Volvo 340; Nissan Micra;
Fiat Panda; Renault 5; Fiat Punto; VW Lupo; Suzuki Alto; Suzuki Wagon R; Suzuki Ignis . . .
===================================================

en nu weer een Fiat Panda . . .
========================

Max, de Springer Spaniel 1996-2011
===========================

Mr Moos 1996-2004
===============

en . . . uiteraard de tripjes met de scootmobiel


Samengesteld in 2018