ACHTERNAAM VAN GA(A)L(EN)
NAAST ONZE EIGEN STAMVADER, EN DIENS AANGETROUWDE FAMILIE,
(DE ENIGE FAMILIES WAARVOOR WIJ DE GANG NAAR DE ARCHIEVEN MAKEN),
PROBEREN WIJ ZOVEEL MOGELIJK FAMILIES VAN GA(A)LEN IN KAART TE BRENGEN.
ECHTER . . . NIET AL DEZE GEGEVENS ZIJN COMPLEET . . . VEEL GEGEVENS ZIJN
OVERGENOMEN UIT DIGITALE BRONNEN, ZOALS WIEWASWIE EN ANDERE.
U GELIEVE ER REKENING MEE TE HOUDEN DAT HIERIN FOUTEN VOORKOMEN
EN DERHALVE UW EIGEN BRONNEN TE GEBRUIKEN,
C.Q. ONZE GEGEVENS TE CONTROLEREN.
NEEMT U GEGEVENS OVER EN KUNT U DE ONZE AANVULLEN EN/OF VERBETEREN,
DAN ZIJN UW GEGEVENS VAN HARTE WELKOM!
BEGIN WEBSITE
  EMAIL ADRES
Privacy
Mocht U op deze site informatie aantreffen over Uzelf en/of Uw gezinsleden,
en stelt U geen prijs op de publicatie hiervan, dan hoor ik dat graag.
De gegevens zullen dan van deze site verwijderd worden,
of in overleg met U worden aangepast.

  Gegevens van o.a. Instituut Meertens


WAAR KOMT DE ACHTERNAAM VAN GA(A)LEN VANDAAN ?
Er zijn meerdere mogelijkheden
(1) Zodra er "van" in een achternaam voorkomt geeft dat aan dat men
kwam van ... een stad, een dorp, een streek, zelfs een buurt
Zo is er een plaats GAHLEN in Rijnland Duitsland
De betekenis van de plaatsnaam: Natte plek in de bodem
of Gahl (=laag gelegen grond met een waterloop)
(Bron: E. Förstman Altdeutsches Namenboek Deel I Blz 993)
De naam Gaal heeft zonder meer iets met water te maken
(2) Het is ook mogelijk dat de achternaam een verwijzing is naar het
Nederlandse plaatsje Gaal in Noord Brabant
De oorspronkelijk familienaam luidde VAN GAEL
Acht generaties van deze familie woonden in Heeze/Kreyl Noord Brabant
De familienamen Gael/Van Galen/Van Gaalen zijn ongetwijfeld een
verwijzing naar het plaatsje GAAL, 40 km ten noorden van Heeze
Waar men ook de Gaalsche Heide kan vinden
Een van onze voorouders moet dus verhuisd zijn van GAAL
naar een andere plaats (Heeze?) en ontleende zijn achternaam
aan de plaats waar hij oorspronkelijk vandaan kwam
Dit was in die tijd gebruikelijk
Misschien is het aardig om te weten wat de naamsbetekenis is van het dorp Gaal
Ook hier zijn meerdere verklaringen voor
(A) Deze verklaring is van G. van Berkel en K. Samplonius vermeld in het
Plaatsnamenboek (Uitgeverij Van Holkema & Warendorf 1989)
Gaal NB werd in 1189 Gala genoemd, in 1233 Gale en in 1301 De Ghaele
De naam is waarschijnlijk samengesteld uit a = water en het Germaanse
gal = zingen, razen Te vergelijken met het Engelse "gale" = stormwind,
stormkracht Gala zou dus razend water betekenen Gal- is nog te vinden
in nachtegaal (nachtzanger)
Misschien was Gal/Gaal dus een aanduiding voor een vogel ?
Dan zou Gaal dus watervogel of vogelwater kunnen betekenen
Zo is er in Friesland een Galesloot bekend
(B) De tweede verklaring komt van A. van der Plank uit het Namenboek
(Uitgeverij Van Holkema & Warendorf Vierde druk 1979)
Het dorp Gaal zou vernoemd zijn naar iemand met de voornaam Gael !
Deze Gael had als eerste een boerderij in die streek en zijn voornaam ging
later over op het dorpje
Varianten op deze naam zijn:
Gaal; Gaaljema; Gaalman; Gal; Galema; Galama; Galen; Galis; Galjé;
Galjee; Galjema; Galka; Gall; Galle; Galje; Galia; Gallis
Welke namen afgeleid zouden zijn van Gaal(je)/Gale
Een variant op deze naam is Gailo, hetgeen dartel, overmoedig, vrolijk
en vol levenskracht betekent

VAN GALEN Naamsvermeldingen en literatuurreferenties:
Arch. PJMI, info G. van Galen-Brouwer, Poptahof - Zuid 507 te Delft (28-10-1994):
~ Henric Geilings, ovl. Meurs 1693 > Derrick (Diterich) Geilings,
<~ ged. M. 1677, ovl. M. 1734
<~ Matthijs Dirksz van Galen (eigenlijk Geijlings),
<~ged. Meurs 1708, bouwman en schepen te 's-Gravenzande,
<~ovl. 1763, huw. 1. Naaldwijk 1734, 2. 's-Gravenzande 1742
<~ Dirk Matthijsz van Galen, ged. sG. 1735, ovl. 1817.
< Veel nakomelingen in het Westland (zo niet alle vG's aldaar).
Müller-1949: ~ Gahlen Bz Düsseldorf. [Andrees Handatlas].
~ Gahlen pln. Rheinland tussen Wesel en Dorsten.
< (Mörs ligt zuidelijker, op de westelijke Rijnoever, ten westen van Duisburg(
~ 1452 Januar 3 (des nesten manendages na dem hylligen nyenjars daghe)
< JOHANN VAN GALEN, Wessels Sohn, verkauft dem Roprecht Stael von Holstein
< das Gut namens tor Heyde, im Gericht Bochum gelegen, mit Zustimmung
< seiner Erben SANDER, ROTGER, GERDT und ERNST VAN GALEN als Erbgut.
~ Pergament. - Siegel: JOHANN VON GALEN.

VAN GAAL Naamsvermeldingen en literatuurreferenties:
~ De achternaam Gaal, vroeger ook geschreven: Gael, Gale, Gaale, Ghale, Ghal
kwam in Holland reeds in de 13e eeuw voor.
In een akte uit 1291 werd heer Florens Ghale, ridder, als getuige genoemd.
In 1315 werd hij nogmaals genoemd toen hij met de Graaf van Holland oorlog
voerde tegen Vlaanderen (vgl. Jb. CBG 1970).
Als voornaam werd de naam eerder vermeld: een zoon van Allard van Haarlem,
vermeld 1105-1120, werd Galo van Bergen genoemd.
Zijn kinderen noemden zich Galenzone (zie Middeleeuwse kastelen van NH p. 116)
[Informant: Johan Gaal te Lelystad (j.gaal@hccnet.nl), 11-3-2000].
~ Jan Jansz van Gael, linnenwever te 's-Hertogenbosch, ovl 1396-97
< Jan van Gael, vermeld 1369-1370 [Iongh de-1992, p 210].
~ Van Gaalen < Gerrit Jansz van Gaalen, geb . Honselersdijk, Poeldijk
< Doop 1746 (nr 48) < Jan Jansz. van Gael / Van Ga(a)len, geb. Heeze
< Jan Thonisz van Gael <<< Peter van Gael, te Heeze ca. 1585 [Zijl van-1989, p 133]
~ Huych Claesz Gael, ca. 1515-1577 te Leiden [Rapenburg IVb, p 518].
~ Jan Heynricxs Gael, Assendelft 1580 [Boekenoogen-1897, p 120].
~ Ian van Gale, vazal van de hertog van Gelre 1369-96 [Codex Gelre].
~ Henricus van Galen, schepen Nijmegen 1431
< [Legerboek Stevenskerk Nijmegen 1600, p 18].
~ Otto van Gaelen, kocht in 1560 de halve hof 'opghen Tryest' te Vlodrop
< [Peter Geuskens, 'De Triest te Vlodrop', in: Roerstreek 33 (2001), p 162].
~ Johan Bagemaker off van Gaelen, Zutphen 1597 = Johan van Gaelen, 1605,
< vgl. wedewe Jan van Galen, 1607 [Galema-2000, deel 1, p 33].
~ Henric Geilings, ovl. Meurs 1693; vader van Derrick (Diterich) Geilings
< (Meurs 1677-1734); vader van Matthijs Dirksz van Galen (eigenlijk Geijlings),
< ged. Meurs 1708, bouwman en schepen te 's-Gravenzande, ovl. 1763,
< huw. 1. Naaldwijk 1734, 2. 's-Gravenzande 1742; vader van Dirk Matthijsz van Galen
< ('s-Gravenzande 1735-1817). Veel nakomelingen in het Westland
< (zo niet alle Van Galen's aldaar!)
< [Arch. PJMI, info G. van Galen-Brouwer, Poptahof - Zuid 507 te Delft (28-10-1994)].
~ Duitse plaatsnaam Gahlen, Bezirk Düsseldorf [Müller-1949].
~ Gahlen pln. in Rheinland tussen Wesel en Dorsten [Andrees Handatlas].
< Mörs ligt zuidelijker, op de westelijke Rijnoever, ten westen van Duisburg [LBr].


Uit het repertorium van Nederlandse familienamen
zijn de volgende gegevens te vinden van een volkstelling in 1947
Totaal 1036 Van Gaalen's in 1947 (hoofdzakelijk in Noord- en Zuid Holland)
Totaal 1844 Van Galen's in 1947 (hoofdzakelijk in Zuid Holland)
Totaal 0585 Van Gaal's in 1947 (hoofdzakelijk in Noord Braband)