FLEUREN, FLEUR, FLEURE, FLUEREN, FLEURKENS, FLUREN, FLUHREN, FLUIREN, FLOREN, FLORCKENS, FLÖR, FLÖREN, FLÖRCKENS, FLOEREN, FLOERKENS, FLOOREN, FLOORKENS, FLOUREN, FLOURKEN, Aalbers, Boumans, Burgers, Cloosterman, Goedhart, Goedvriend, Holders, Kropman, Theunissen, van Os, Wouters


Familiewapen? klik hier voor het vergrote Familie wapen
Klik voor uitvergroting

Dit is volgens diverse familieleden uit verschillende takken, HET familiewapen van FLEUREN.
Ik heb tot op heden de samenhang van dit wapen met de familienaam Fleuren, of een van de andere schrijfwijzen, in de archieven nog niet kunnen vinden.
Ook heb ik van dit wapen nog geen registratie en/of beschrijving kunnen vinden.

Wie weet iets meer van dit wapen?
Laat mij dit dan even weten. [Berichtje sturen]

Familiezegel? klik hier voor het vergrote Familie wapen
Klik voor uitvergroting

Dit is volgens opgave een familiezegel van de Floren/Fleuren familie.
Ik heb dit ooit eens toe gestuurd gekregen maar heb nooit kunnen vinden in welke samenhang tot - en door welke personenen deze gebruikt is. In de archieven ook niet terug kunnen vinden.
Ook heb ik van dit zegel nergens een registratie en/of beschrijving kunnen vinden.

Wie weet iets meer van dit zegel?
Laat mij dit dan even weten. [Berichtje sturen]

Het wapen hiernaast is geregistreerd door:
Ernst Florenz uit Korschenbroich (Dld) in 1923. (zie stam 19).

Omdat ik vermoed dat de eerste Fleuren's, welke in 1500 in de omgeving van Straelen woonden, handelaren waren in Floers (Velours) een edele stof uit Florence (Firenze, IT). In Straelen e.o. woonden veel diplomaten. Ook was er een ambassadeur uit Toscane, dit in verband met de belangrijke status welke het Hof van Gelre in de toenmalige wereld had. Daarom kan het goed zijn dat Florenss ook aan de stam Fleuren thuis hoort.

Mogelijk dat de familie naam hiervan afgeleid is.

In 1923 gedeponeerd: het is op dat moment nog geen twee eeuwen oud
Er is namelijk sprake van "zwei gekreuzte Weberschiffe" (dit zijn schietspoelen). Uitgevonden door horlogemaker John Kay (Bury, Lancashire) in het jaar onzes Heren 1733. In 1753 werd deze John bijna gelynched door een boze menigte wevers zonder werk.


 

Wie weet iets meer van dit wapen?
Laat mij dit dan even weten. [Berichtje sturen]

klik hier voor de uitvergroting van de kerk in middelaar
Kerkje te Middelaar

 

 

 


Iedereen die een bijdrage aan mijn stamboom heeft geleverd wil ik hier nogmaals bedanken, in het bijzonder Mathieu Fleuren uit Blerick.
Door de samenwerking met al deze mensen heeft de database van mijn/onze familiestamboom nu al een omvang gekregen van meer dan 53.000 personen in meer dan 20.000 gezinnen, verdeeld over meerdere, nu nog verschillende losse Familie takken, welke waarschijnlijk een gemeenschappelijke oorsprong vinden, te weten in de omgeving van Straelen en Venlo in Opper Gelre (rijnland in Duitland). Van hieruit zijn ze alle kanten op gegaan en is ook de naam op verschillende plaatsen verbasterd.

Doordat verschillende familieleden, Familiestukken zoals: bidprentjes, rouwbrieven, krantenadvertenties en dergelijke in origineel of kopie afstaan, is mijn papieren archief archief ook al meer dan 2,50 meter. Daarnaast ben ik voor de aankleding van de stamboom, geinteresseerd in foto's. Heb je een foto van je zelf of van een voorouder die je graag geplaatst wenst, stuur hem naar mij. (Ook hiervoor HARTELIJK DANK)

klik voor uitvergroting van de doopinschrijving
Doopinschrijving

Teveel gegevens ontbreken om één volledig stamboomboek te maken.
Heeft u nog aanvullingen en/of verbeteringen laat mij dit even weten.

Om fouten te voorkomen graag het persoonsnummer tussen [..] vermelden.
Bij voorbaat mijn dank hiervoor. [Berichtje sturen]