HOME

 

JANVIER*

 

Groningen - Grote Markt - Meikermis, stoomcarrousel Wilhelmus Johannes (J.W.) Janvier, nam vanaf 1928 de plaats in van Magnus Hubertus (Hubert) Wolfs. De standplaats werd driejaarlijks onderhands verpacht, aanvankelijk voor 6.501 gulden per jaar, in de jaren dertig verlaagd naar 4.000 gulden per jaar.
De stoommolen van Janvier kwam niet meer terug na de Tweede Wereldoorlog. In 1946 bedong Cornelis Vernon Sipkema voor 7.050 gulden een standplaats voor zijn stoomcarrousel annex danstent. Oplopende kosten en teruglopende belangstelling maakten een rendabele exploitatie onmogelijk met onvermijdelijke gevolgen. In 1950 kwamen carrousel en danstent onder de hamer, maar de kooplust was lauw. De carrousel werd uiteindelijk onderhands verkocht aan de Zuidlarense molenbouwer Diek Medendorp. Onder de vlag van Zustoca en later op persoonlijke titel draaide de carrousel nog een aantal jaren tijdens de Zuidlaardermarkt. In 1955 blies de stoomfluit haar laatste adem uit. Daarmee kwam een einde aan het stoomtijdperk op de kermis.
[Bron: Groninger kermis, Werken op reis met gebakkramen 1850 -1961]

Van arbeidersmilieu naar kermisdynastie
De stamvader, mag je gezien zijn functies, beschouwen als hoofdwerker, die kon lezen en schrijven. De eerste generaties kan je voor het overige kernmerken als arbeidersmilieu. Vanaf de derde generatie gaan de Janviers handel drijven, koopman en negotiant zijn dan veel voorkomende beroepen. In het laatste kwart van de negentiende eeuw zijn de eerste tekenen zichtbaar van wat zou uitgroeien tot een kermisdynastie met als belangrijkste vertegenwoordiger Wilhelmus Johannes (J.W.) Janvier. Zeg je Janvier dan zeg je Bergen op Zoom, onlosmakelijk zijn die twee met elkaar verbonden: als vaste woon- en verblijfplaats en als uitvalsbasis voor de kermisreis. Anno 2018 is geen sprake meer van een kermisdynastie. Gereisd wordt er nog wel, o.a. met een Skeeball en een suikerspin.

GENERATIE I
I. Jean François Janvier, gedoopt Antheit ("in het land van Luik") 21 maart 1753, overleden Bergen op Zoom 27 november 1831, in 1787 ingeschreven als poorter van Bergen op Zoom, kwartiermeester in het Regiment Dragonders onder generaal-majoor Otto Graaf van Bijlandt (van 1782 tot 1787 gelegerd in Bergen op Zoom) , "Commies bij Stadsbelasting" (1820) schoolonderwijzer (1831). Trouwde Bergen op Zoom 2 mei 1787 Johanna Christina Elizabeth Fröebel, geboren Korbach ("Corbach in het Waldeksche") omstreeks 1749, overleden Bergen op Zoom 19 maart 1832, ouders onbekend.
Uit dit huwelijk:
Ia. Joanna Christina Janvier, volgt II.
Afkomst Jean François Janvier
Gedoopt als Joannes Franciscus, zoon van Joannes Jainvir en Maria Ida de la Garde de Dieu. Dooppeter en -meter waren broer Theodoricus en zus Maria Theresia van de gedoopte.
Nalatenschap Jean François Janvier
Memorie van aangifte in Bergen op Zoom op 4 mei 1832 ten overstaan van fungerend burgemeester Christiaan Lach de Beere [wethouder van Bergen op Zoom en notaris]
Johanna Christina Janvier, huisvrouw van Hendrik Murrer, arbeider, wonende beiden te Bergen op Zoom, door haar man geassisteerd en geautoriseerd, verklaart dat haar vader Jean François Janvier, in leven schoolonderwijzer en wonende in Bergen op Zoom, aldaar op 27 november 1831 in de ouderdom van 78 jaar ab instato (haar vader heeft geen testament laten opmaken) is overleden. Zij verklaart tevens dat zij als enige dochter geërfd wordt en dat tot de nalatenschap geen onroerende goederen behoren.
# # # # #

 

GENERATIE II
II. Joanna Christina Janvier, gedoopt (luthers) Bergen op Zoom 14 december 1789, overleden Bergen op Zoom 20 augustus 1866, arbeidster.
  Relatie (1) NN
Uit deze relatie:
IIa.1 Joannes Franciscus Janvier, volgt III.
  Trouwde (2) Bergen op Zoom 1 februari 1820 Henricus Murrer, gedoopt (RK) Bergen op Zoom 27 juli 1798, overleden Bergen op Zoom 20 mei 1851, arbeider. Zoon van Henrici Murrer, arbeider, en Joanna Stok.
Uit dit huwelijk:
II.1 Elisabeth Henrica Murrer, geboren Bergen op Zoom 7 december 1820, overleden 16 december 1820.
II.2 Johanna Maria Murrer, geboren Bergen op Zoom 24 maart 1822, overleden Bergen op Zoom 8 juli 1899. Trouwde Bergen op Zoom 21 juli 1853 Franciscus Cornelius van Zoom, geboren Bergen op Zoom 14 augustus 1826, overleden Amsterdam 18 november 1887, kanonnier, arbeider, werkman, polderwerker (1874-1887). Zoon van Johannes Franciscus van Zoom, arbeider, en Petronella Vervaart.
Samenwonend?
Franciscus Cornelius van Zoom vertrekt aanvankelijk van Bergen op Zoom naar Watergraafsmeer en vandaar naar Amsterdam en verdient de kost tot aan zijn overlijden als polderwerker. Zijn overlijden werd aangegeven door zijn buren Johannes Dirks, zonder beroep, 54 jaar oud, en Martinus van Leeuwen, werkman, 49 jaar oud, beiden "bekende" van de overledene. De ambtenaar noteerde hem als echtgenoot van Mietje Maurits. Volgens het bevolkingsregister van Amsterdam (1874-1893) woonde hij echter niet samen met Mietje. Wél woonde hij op hetzelfde adres (Hasselaarsteeg 4) als de vijftien jaar jongere, ongehuwde Geertruida Oppelaar, geboren Watergraafsmeer 24 november 1840 [geboorteakte: Geertruij, geboren 4 november 1840].
II.3 Maria Antonetta Murrer, geboren Bergen op Zoom 10 augustus 1826, overleden Bergen op Zoom 16 februari 1891, arbeidster. Trouwde Bergen op Zoom 21 augustus 1862 Wilhelmus Consemulder, geboren Bergen op Zoom 23 augustus 1823, overleden 25 januari 1912, arbeider. Weduwnaar van Anna Cornelia Borgwat. Zoon van Wilhelmus Consemulder, schoenmaker, en Cornelia Schenkenberg.
II.4 NN Murrer, levenloos geboren dochter, Bergen op Zoom 10 augustus 1826.
II.5 Johanna Christina Murrer, geboren Bergen op Zoom 20 juni 1830, overleden Bergen op Zoom 14 augustus 1859. Trouwde Bergen op Zoom 23 december 1852 Johannes Cameron, geboren Bergen op Zoom 20 december 1828, overleden Bergen op Zoom 30 maart 1893, arbeider. Zoon van Johannes Cameron, dagloner, en Johanna Lavansee, dagloonster, visleurster.
# # # # #

 

GENERATIE III
III. Joannes Franciscus Janvier, gedoopt (RK) Bergen op Zoom 17 augustus 1810, overleden Ginneken en Bavel 30 november 1874, arbeider, dagloner, kleermakersknecht, kleermaker, koopman (1860), straatmuzikant (1874).
Trouwde (1) Wouw 25 juli 1838 Maria Houtepen, gedoopt (RK) Wouw 22 augustus 1809, overleden Bergen op Zoom 30 juli 1848, arbeidster, dagloonster. Dochter van Adriaan Houtepen, journalier (dagloner), en Maria Renders, arbeidster.
Uit dit huwelijk:
III.1 Adriaan Janvier, geboren Houtepen, gewettigd bij huwelijk 25 juli 1838, geboren Wouw 13 april 1832, overleden na 1858, trad vrijwillig in militaire dienst, tamboer 2e Regiment Infanterie.
III.2 Adriana Janvier, geboren Houtepen, gewettigd bij huwelijk 25 juli 1838, geboren Bergen op Zoom 18 oktober 1833, overleden Bergen op Zoom 27 november 1842.
III.3 Johannes Wilhelmus Janvier, volgt IV.
III.4 Maria Henrica Janvier, geboren Bergen op Zoom 8 maart 1845, overleden Bergen op Zoom 14 oktober 1845.
III.5 Hendricus Janvier, geboren Bergen op Zoom 18 december 1846, overleden Bergen op Zoom 10 september 1848.
Trouwde (2) Bergen op Zoom 6 maart 1851 Willemina Doeland, geboren Leerdam 20 april 1825, overleden Breda 22 oktober 1881. Partner van (niet getrouwd met) liedjeszanger Willem Linsen, overleden Breda 26 april 1850. Dochter van Jan Doeland, arbeider, en Aaltje Doeland.
Uit dit huwelijk: geen nakomelingen.
# # # # #

 

GENERATIE IV
IV. Johannes Wilhelmus Janvier, geboren Bergen op Zoom 4 januari 1840, overleden Halsteren 16 juli 1918, koopman, negociant (1861-1893), kermisreiziger (1899).
Trouwde (1) Breda 26 november 1860 Cornelia Putten, geboren Breda 5 januari 1835, overleden Bergen op Zoom 28 februari 1890. Dochter van Petrus Putten, schaarslijper, koopman, en Geertruida de Graauw.
Uit dit huwelijk:
IV.1 Franciscus Gerardus Janvier, volgt Va.
IV.2 Adrianus Janvier, volgt Vb.
IV.3 Petrus Janvier, volgt Vc.
IV.4 Hendricus Janvier, volgt Vd.
IV.5 Maria Janvier, geboren Bergen op Zoom 17 januari 1872, overleden Bergen op Zoom 18 september 1931. Trouwde Bergen op Zoom 21 november 1892 Cornelis Egidius Huijgens, geboren Bergen op Zoom 9 juli 1871, overleden Bergen op Zoom 26 augustus 1950, negotiant, koopman, kermisreiziger, kermisexploitant, kermisvakgenoot. Zoon van Petrus Johannes Huijgens, hovenier, koopman, en Maria Catharina Roelants.
IV.6 Marinus Janvier, volgt Ve.
Trouwde (2) Bergen op Zoom 19 oktober 1903 Maria Henrica Soomers, geboren Antwerpen 28 februari 1865, overleden Bergen op Zoom 15 juni 1917. Dochter van Johannes Baptist Soomers, schoenmaker, en Johanna Kornelia Plasmans.
Uit dit huwelijk: geen nakomelingen.
# # # # #

 

GENERATIE V
Va. Franciscus Gerardus Janvier, geboren Bergen op Zoom 7 april 1861, overleden Heenvliet 24 mei 1920, negotiant, carrouselhouder, kramer, kermisreiziger. Trouwde Bergen op Zoom 25 november 1886 Hendrica Robbe, geboren Bergen op Zoom 9 juni 1859, overleden Bergen op Zoom 9 juli 1923. Dochter van Hermanus Robbe, pakdrager, koopman, negotiant, kramer, en Elisabeth Cornelia Habits.
Uit dit huwelijk:
Va.1 Cornelia Johanna Janvier, geboren Schoonhoven 12 september 1887, overleden Utrecht 7 december 1952.
  Trouwde (1) Aalst 1913?? (Cornelia Johanna Janvier vertrok op 13 januari 1913 van Bergen op Zoom naar Aalst) Joris Veltman, geboren Schiedam 12 januari 1884, overleden Hilversum 26 juni 1943, caféhouder in Amsterdam, "Beheerder Cantine M.U.Z." [Maatschappij tot Uitvoering van Zuiderzeewerken]. Zoon van Johannes Henricus Veltman, brandersknecht, en Clasina van Katwijk.
  Trouwde (2) Johannes Wilhelmus Diebels, geboren Horssen 18 januari 1884, overleden Utrecht 30 september 1953, landbouwer, werkman. Eerst weduwnaar van Wilhelmina Petronella Schiks, daarna van Wilhelmina Berdina van de Laar. Zoon van Jacobus Diebels, arbeider, landbouwer, en Antonia Heijmans.
Va.2 Catharina Cornelia Maria Janvier, geboren Hilversum 26 augustus 1889, overleden Bergen op Zoom 3 januari 1890.
# # # # #
Vb. Adrianus Janvier, geboren Bergen op Zoom 6 maart 1864, overleden Bergen op Zoom 10 september 1944, koopman reizende met een carrousel (1881), negotiant, koopman, kermisreiziger, bierhuishouder, herbergier, werkman, arbeider. Trouwde Bergen op Zoom 11 februari 1886 Adriana Wilhelmina Johanna Robben, geboren Bergen op Zoom 8 april 1865, overleden Bergen op Zoom 7 juni 1946. Dochter van Cornelis Robben, koekkramer, herbergier, negotiant, logementhouder, kastelein, en Maria Habits.
Moedwillige mishandeling
Koopman Adrianus Janvier, 17 jaar oud, en arbeider Petrus Nollee, 23 jaar  oud, beiden reizende met een carrousel op kermissen, werden op 1 december 1881 wegens moedwillige mishandeling veroordeeld tot een geldboete van vijftien gulden, eventueel te vervangen door drie dagen gevangenisstraf [Bron: CBG, Centrum voor familiegeschiedenis, Algemeen Politieblad]
Uit dit huwelijk:
Vb.1 Johannes Cornelis Janvier, volgt VIa.
Vb.2 Cornelis Johannes Janvier, volgt VIb.
Vb.3 Maria Cornelia Janvier, geboren Roosendaal en Nispen (in een tent aan de Kaai) 17 september 1889, overleden Bergen op Zoom 9 september 1948. Trouwde Bergen op Zoom 27 november 1911 Hendrikus van Broekhoven, geboren Bergen op Zoom 3 november 1889, overleden ??, arbeider, werkman. Zoon van Reinier van Broekhoven, arbeider, en Antonia Bäcker.
Vb4. Franciscus Gerardus Janvier, geboren Middelburg (schip) 27 juli 1891, overleden Bergen op Zoom 23 februari 1892.
Vb5. Cornelia Maria Hendrika Janvier, geboren Bergen op Zoom 27 juli 1892, overleden Bergen op Zoom 8 september 1892.
Vb.6 Josephine Wilhelmina Janvier, geboren Bergen op Zoom 2 oktober 1893, overleden ??, fabrieksarbeidster. Trouwde Bergen op Zoom 16 april 1914 Cornelis Alleman, geboren Bergen op Zoom 9 september 1890, overleden??, arbeider. Zoon van Cornelis Alleman, arbeider, en Maria Dillen.
Vb.7 Hendrika Janvier, geboren Bergen op Zoom 16 december 1895, overleden??, fabrieksarbeidster. Trouwde Bergen op Zoom 8 april 1915 Willem Heitzman, geboren Bergen op Zoom 17 juni 1895, overleden ??, arbeider, koopman. Zoon van Mathijs Jozef Heitzman, negotiant, arbeider, koopman, en Helena de Klerk.
Vb.8 Cornelia Maria Janvier, geboren Bergen op Zoom 14 november 1897, overleden??. Trouwde Bergen op Zoom 18 oktober 1915 Jacobus Paasen, geboren Bergen op Zoom 30 mei 1896, overleden??, arbeider, machinevormer  [handvormer in een gieterij]. Zoon van Marinus Cornelis Paasen en Maria Schuurbiers.
Vb.9 Antonia Hermina Janvier, geboren Bergen op Zoom 9 februari 1899, overleden ??, koopvrouw. Trouwde Bergen op Zoom 3 maart 1919 Petrus de Koning, geboren Bergen op Zoom 31 oktober 1897, overleden??, varensgezel. Zoon van Cornelis Adriaan de Koning, werkman, en Catharina Suijkerbuijk.
Vb.10 Adriana Wilhelmina Janvier, geboren Bergen op Zoom 15 maart 1901, overleden Bergen op Zoom 19 maart 1905.
Vb.11 Catharina Francisca Janvier, geboren Bergen op Zoom 24 december 1903, overleden Bergen op Zoom 18 februari 1905.
Vb.12 Antonetta Helena Adriana Janvier, geboren Heerle (in een tent op de kermis) 15 juli 1909, overleden Bergen op Zoom 9 januari 1997. Trouwde Bergen op Zoom 24 mei 1928 Cornelis Johannes Aertssen, geboren Bergen op Zoom 1 september 1906, overleden Bergen op Zoom 13 maart 1989, broodbakker.
# # # # #
Vc. Petrus Janvier, geboren Bergen op Zoom 13 januari 1866, overleden Gastel 7 januari 1897 (kwam onder de stoomtram Breda - Oudenbosch - Oud-Gastel terecht), begraven Bergen op Zoom 11 januari 1897, koopman, koopman "thans reizende met een carrousel" (1888), carrouselhouder. Trouwde Bergen op Zoom 30 november 1893 Cornelia Clasina Groenendijk, geboren Bergen op Zoom 11 november 1868, overleden Bergen op Zoom 16 mei 1947, marskraamster, koopvrouw, kermisreizigster. Dochter van Franciscus Johannes Groenendijk, kermisreiziger, koopman, negotiant, marskramer, en Maria Catharina Belet. Cornelia Clasina Groenendijk hertrouwde Bergen op Zoom 25 november 1901 kermisreiziger Henrie Mathijs Vale, geboren Hoofdplaat 12 maart 1875, overleden Bergen op Zoom 11 oktober 1970, kermisreiziger. Zoon van Carolus Franciscus Vale, leurder (1872), winkelier (1875), koopman (1877), eigenaar van een scheepjesmolen (1901), kermisreiziger (1901), eigenaar van een stoomcarrousel (1904-1915), en Catharina Olderson, marskraamster (1872), eigenaar van een scheepjesmolen (1901).
Uit dit huwelijk:
Vc.1 Maria Catharina Janvier, geboren Bergen op Zoom 27 augustus 1894, overleden IJzendijke 5 juni 1898 (aangifte door grootvader Franciscus Johannes Groenendijk).
Vc.2 Maria Janvier, geboren Bergen op Zoom 10 december 1895, overleden Bergen op Zoom 11 december 1898 (aangifte door grootvader Franciscus Johannes Groenendijk).
Vc.3 Hendrikus Janvier, geboren Bergen op Zoom 29 december 1896, overleden Bergen op Zoom 8 juli 1977, kermisreiziger, kermisexploitant, conducteur (1932), chauffeur. Trouwde Bergen op Zoom 7 april 1919 Harmijntje van der Woude, geboren Amsterdam 23 januari 1899, overleden Breda 22 juni 1971. Dochter van Jacob van der Woude, werkman, grondwerker, en Betje Harms.
Tragisch levenseinde
Tramwegongeluk
"Donderdagavond kwam Piet Janvier van Bergen-op-Zoom, ook hier bekend met de kermisschommels, per tram van Oudenbosch te Gastel aan, doch verzuimde bij den heer Smoor uit te stappen. Toen de tram reeds in beweging was sprong hij er uit, met het noodlottig gevolg dat hij met zijn jas aan den afsluitketting bleef hangen en achterover viel, waardoor hij tusschen den wagen onder den treeplank terecht kwam. Dadelijk werd geroepen en gestopt, doch, helaas! te laat. Bij opname waren zijn kleederen zoo goed als van het lijf gescheurd; in de zijde vertoonden zich diepe wonde[n] en de beenen waren op vier plaatsen gebroken en half ontvleescht. De eerw. geestelijke en de heeren doctoren Dautzenberg en Jansen waren dadelijk aanwezig. Onmiddellijk werden hem de laatste H.H. Sacramenten toegediend. Niettegenstaande de liefderijke verzorging gaf de ongelukkige om acht uur den geest. Janvier was 29 jaar oud en laat eene weduwe met drie kleine kinderen achter, waarvan het jongste slechts eenige dagen oud is.
De ongelukkige, die als een waarschuwing voorbeeld kan dienen voor zoovelen, was niet tegen ongelukken verzekerd. Maandag wordt zijn lijk te Bergen-op-Zoom begraven." [Bron: De Grondwet 10 januari 1897]
Door de directie van de tramwegmaatschappij werd aan de weduwe honderd gulden tegemoetkoming toegezegd in de kosten voor de begrafenis. Hiervan moesten ook nog de kosten voor enkele uren verzorging in het gasthuis in Oud-Gastel worden betaald, zijnde veertien gulden. [Bron: Algemeen Handelsblad 20 januari 1897]
In het cachot
Petrus Janvier zat vier keer een gevangenisstraf uit in Breda. Vier dagen wegens openbare dronkenschap (in 1884 gesnapt en veroordeeld en bijna 1 jaar later in de kraag gevat), twee dagen wegens weerspannigheid (1888), en  acht dagen wegens mishandeling (1888). De zwaarste straf werd op 24 oktober 1890 opgelegd door de arrondissementsrechtbank in Middelburg. Wegens mishandeling (opnieuw) moest Petrus Janvier veertien dagen brommen. De  weerspannigheid pleegde hij samen met broer Hendricus Janvier (Vd.), zij werden op 23 februari 1888 veroordeeld door de arrondissementsrechtbank in Breda en zaten tegelijkertijd hun straf uit.
Met de vaststelling van de lichamelijk kenmerken liet het gevangenispersoneel steken vallen. Haar en wenkbrauwen blond, maar zijn ogen verschoten nogal eens van kleur: van bruin naar vervolgens blauw en grijs. In lengte groeide en kromp Petrus: achtereenvolgens gaf de meetlat 1,71, 1,72 en 1,68 meter aan. [Bron: BHIC, Zoeken naar boeven in Brabant]
# # # # #
Vd. Hendricus (Hendrik) Janvier, geboren Bergen op Zoom 8 september 1868, overleden Bergen op Zoom 13 november 1932, negotiant, koopman, handelaar, (stoom)carrouselhouder (1890-1925, in die periode ook geregistreerd als negotiant, koopman en kermisreiziger). Trouwde Bergen op Zoom 18 november 1889 Seraphina Ditvoorst, geboren Bergen op Zoom 11 mei 1867, overleden Vught 21 juni 1942, begraven Bergen op Zoom 25 juni 1942. Dochter van Johannes Ditvoorst, zwavelstokleurder (1858), negotiant, koopman, arbeider, en Dina Louisa van Huffel.
Nationale Militie
Hendricus Janvier diende als milicien bij het 3e Regiment Infanterie, werd wegens lichaamsgebreken uit de dienst ontslagen.
Uit dit huwelijk:
Vd.1 Wilhelmus Johannes (J.W.) Janvier, volgt VIc.
Vd.2 Johannes Adrianus (Adriaan) Janvier, geboren Middelburg (in een tent op de markt) 11 augustus 1890, overleden Apeldoorn 20 april 1973 (Goede Vrijdag), machinedrijver (1909), kermisreiziger, kermisexploitant, exploitant van: stoomcarrousel, autocarrousel, vlindermolen (ontwerp Dries Giezen), zweefmolen en een lunapark, voorzitter "Ons Belang", plaatvervangend voorzitter vakgroep kermisinrichtingen, voorzitter Nederlandsche Katholieke Bond van Kermisvakgenoten. Trouwde Bergen op Zoom 15 juli 1912 Wilhelmina Clasina Sophia Klupper, geboren Bergen op Zoom 17 oktober 1889, overleden Bergen op Zoom 14 november 1958, dienstbode (1912). Dochter van Hermanus Klupper, arbeider, en Dina Louisa van Uffelen.
Vd.3 Cornelia (Keetje) Janvier, geboren Bergen op Zoom 23 februari 1892, overleden Breda 19 november 1929. Trouwde Bergen op Zoom 27 januari 1913 Andreas Gerhardus (Dries) Giezen, geboren Wageningen 3 maart 1891, overleden Leiden (rusthuis "Zonnewende") 17 mei 1947 (overleden "tengevolge van een ziekte, opgedaan in een Duits concentratiekamp [Dachau]"), begraven Bergen op Zoom 20 mei 1947, beeldhouwer (1913), carrouselhouder, autohandelaar, stoomcarrouselhouder, exploitant van een lunapark in Diemen (zomermaanden in 1931 en 1932, failliet verklaard in 1933), exploitant vermakelijkheden, circusdirecteur (circus Giezen) (zijn circus werd in 1943 door de Duitse bezetter in beslag genomen). Zoon van Bernardus Marinus Giezen, koopman, carrouselhouder, en Pieternella Johanna Leander.
Andreas Gerhardus Giezen hertrouwde Teteringen 2 april 1930 Maria Benner, geboren Dortmund 27 november 1903, overleden Bergen op Zoom 8 november 1982. Dochter van Antonius Hubertus Benner, carrouselhouder, en Maria Margaretha van Bergen.
Vd.4 Petrus Janvier, geboren Bergen op Zoom 3 mei 1894, overleden Bergen op Zoom 5 november 1975, kermisexploitant. Trouwde Bergen op Zoom 31 juli 1924 Lena Maria de Nijs, geboren Bergen op Zoom 1 juni 1901, overleden Bergen op Zoom 17 januari 1990, dienstbode. Dochter van Johannes Antonius de Nijs, metselaar, aannemer, en Dijmphna Bakx.
Vd.5 Laurentius (Rens) Janvier, geboren Rotterdam (in vaders tent op de Veemarkt) 15 augustus 1895, overleden Bergen op Zoom 13 juni 1972, kermisreiziger, kermisexploitant, exploitant stoomcarrousel (voorheen van broer Wilhelmus Johannes Janvier), salonstoomcarrousel annex lunapark "genaamd cakewalk" (1934), de stoomcarrousel ging in 1954 niet meer op reis en werd in 1956 verkocht aan de Efteling, het lunapark deed Rens Janvier in 1960 over aan schoonzoon George Lodewijk Reemer. Trouwde Bergen op Zoom 10 februari 1919 Catharina Francisca Anna (Catho) de Rooij, geboren Bergen op Zoom 16 juli 1898, overleden Bergen op Zoom 4 september 1981. Dochter van Jacobus Arnoldus de Rooij, schoenmaker, en Paulina de Vos.
Vd.6 Dina Louisa (Dina) Janvier, geboren Bergen op Zoom 7 december 1896, overleden Breda 4 april 1879, koopvrouw.
  Trouwde (1) Bergen op Zoom 7 februari 1918 Antonius Cameron, geboren Bergen op Zoom 26 februari 1897, overleden Bergen op Zoom 29 juni 1922, industrieel in Bergen op Zoom.
  Bergen op  Zoom, ijzergieterij 1916 - 1932
IJzer en Metaalgieterij St. Antoine Fa. De Wit & Cameron (1916) / N.V. IJzer- en Metaalgieterij St. Antoine v/h Cameron & Co. (1919) / A.F. de Bie en Zoon (1921) / N.V. IJzergieterij v/h A.F. de Bie & Zoon (1929).
  Trouwde (2) Bergen op Zoom 6 april 1925 Franciscus Petrus Gerardus Robbe, geboren Bergen op Zoom 5 juli 1894, overleden Bergen op Zoom 23 september 1951, werkman, koopman. Gescheiden van Johanna Koopman, zoon van Hendrik Robbe, negotiant, kramer, koopman, en Elisabeth Groenendijk.
Vd.7 Louisa Cecelia Janvier, geboren Bergen op Zoom 27 oktober 1898, overleden Bergen op Zoom 12 februari 1920.
Vd.8 Franciscus Gerardus Janvier, geboren Bergen op Zoom 28 mei 1900, overleden Bergen op Zoom 3 september 1900.
Vd.9 Hendrica Cornelia Janvier, geboren Bergen op Zoom 4 januari 1902, overleden Rosmalen 8 mei 1990. Trouwde Bergen op Zoom 29 januari 1931 Wilhelmus Johannes de Beer, geboren Bergen op Zoom 4 september 1904, overleden Vught 21 november 1964, handelsreiziger. Zoon van Pieter Johannes Joseph de Beer, winkelier, en Cornelia Johanna Spranger.
Vd.10 Anna Maria Janvier, geboren Bergen op Zoom 10 februari 1903, overleden Bergen op Zoom 14 september 1903.
Vd.11 Marinus Janvier, geboren Bergen op Zoom 14 juli 1904, overleden Bergen op Zoom 4 september 1904.
Vd.12 Hubertus Marcelis Janvier, geboren Bergen op Zoom 10 februari 1906, overleden Bergen op Zoom 7 april 1975, advocaat, zeemlederfabrikant, advocaat en procureur, adjunct-directeur gewestelijk arbeidsbureau te 's-Hertogenbosch, secretaris vakgroep "Kermisinrichtingen", organisator van vermakelijkheden. Trouwde Bergen op Zoom 6 juli 1936 Paula Sophia Baars, geboren Hengelo 28 januari 1910, overleden Wormer 16 februari 1981, gecremeerd Driehuis-Westerveld 20 februari 1981. Dochter van Hermanus Antonius Johannes Baars, hotelhouder, en Francisca Johanna Pot.
Vd.13 Cornelis Janvier, geboren Bergen op Zoom 23 april 1907, overleden Breda (St. Ignatiusziekenhuis) 10 november 1969, begraven Bergen op Zoom (R.K. begraafplaats "Overakker") 13 november 1969,  handelsreiziger, handelsagent. Trouwde Gilze en Rijen 11 februari 1931 Mathea Josephina Antonia Cornelia Scheepens, geboren Gilze en Rijen 13 juni 1910, overleden Breda 5 februari 1985. Dochter van Johannes Cornelis Scheepens, schoenmaker, en Anna Cornelia van Bezouw.
Vd.14 Hermanus Franciscus Marinus Janvier, geboren Culemborg (in een woonwagen op de Markt) 1 juli 1909, overleden Bergen op Zoom 30 september 1909.
Vd.15 Marinus Hermanus Franciscus (Rinus) Janvier, geboren Bergen op Zoom 8 april 1911, overleden Goes 5 januari 1995, begraven te Goes, kermisexploitant, dansleraar.
  Trouwde (1) Bergen op Zoom 17 september 1934, scheidde Bergen op Zoom (arrondissementsrechtbank) 26 november 1963 Louisa Petronella (Lies) Oosterwaal, geboren Bergen op Zoom 20 september 1909, overleden Bergen op Zoom 2 november 1988, danslerares. Dochter van Josephus Marinus Oosterwaal, timmerman, en Louisa Maurer.
  Trouwde (2) Goes 6 januari 1964 Maria Martha Fraanje. Dochter van Johannes Cornelis Fraanje, sergeant infanterie, en Maria Schipper.
Lunapark Andreas Gerhardus (Dries) Giezen (1931 en 1932)
Dries Giezen begon zijn carrière als beeldhouwer maar stapte al snel daarna in de kermiswereld. Een markant figuur die opviel door zijn veelzijdigheid. Niet alleen exploitant van stoomcarrousels maar ook ontwerper, bouwer, verbouwer en decorateur van kermisattracties. Op 19 juli 1931 opende Giezen in Diemen de toegangspoort naar het door hem opgezette lunapark waar hij zelf stond met zijn stoomcarrousel. Naast hem was Marinus Janvier (Ve.) aanwezig met zijn cakewalk. Het lunapark was slechts een kort leven beschoren. Amsterdammers bleven weg nadat de "Vereenigde Attractiebedrijven Gebr. Hommersonen en Vermolen" op 30 augustus 1932 een lunapark openden op het terrein van het voormalig Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam. De exploitanten in Diemen gingen op de fles
.
Met acht stemmen voor en drie tegen zegde de gemeenteraad van Diemen een zekere G. [Garrit?] Krelage in Amsterdam een hypotheek toe van 100.000 gulden voor de door hem gekochte (te kopen) lunapark- en tentoonstellingsterreinen. Bij nader inzien zag hij van de hypotheek af en zette hij het lunapark niet voort. De Nieuwe Apeldoornsche courant meldde op 17 juni 1933 dat de gemeenteraad van Diemen het raadsbesluit daarom had ingetrokken.
De koop ging kennelijk ook niet door want den heer G. A. Giezen werd op 5 juli 1933 door de "Vacantiekamer der Rechtbank" in Amsterdam failliet verklaard. Het Algemeen Dagblad van 12 november 1933 meldde dat de crediteurenlijst 44 crediteuren telde met een totaal passief  van 134.143 gulden. De baten waren op dat moment nog niet bekend. Tot 1939 ontbreekt in de dagbladen ieder spoor van Giezen als kermisexploitant. In dat jaar dook hij weer op, niet als kermisexploitant maar als oprichter van de N.C.R., de Nederlandse Circus-Revue. Hoe het in de Tweede Wereldoorlog afliep met circus Giezen en de overige circussen is te lezen in Groninger kermis, Werken op reis met gebakkramen 1850 -1961.

Voor Marinus Janvier eindigde het faillissement in een nachtmerrie. Raakte geestelijk in de knoop en werd op 5 maart 1934 opgenomen in psychiatrisch ziekenhuis "Voorburg" in Vught alwaar hij op 14 augustus 1934 op 57-jarige leeftijd overleed.
Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij 25 juli 1932
# # # # #
Ve. Marinus Janvier, geboren Bergen op Zoom 26 december 1876, overleden Vught (psychiatrisch ziekenhuis "Voorburg") 14 augustus 1934, kermisreiziger, koopman, muzikant (1901), carrouselhouder, kermisexploitant, stond in de zomermaanden met een cakewalk op het lunapark in Diemen (1931 en 1932). Trouwde Bergen op Zoom 21 december 1899 Maria Cornelia Willemsen, geboren Bergen op Zoom 8 november 1878, overleden Breda 5 januari 1959, dienstbode, kermisexploitante (1939). Dochter van Jacobus Johannes Willemsen, muzikant, en Elizabeth Cornelia Maria Louiza Vermoed.
Uit dit huwelijk:
Ve.1 Maria Cornelia Janvier, geboren Bergen op Zoom 3 december 1897, geboren Willemsen, gewettigd bij huwelijk op 21 december 1899, overleden Breda 30 december 1969. Trouwde Breda 22 april 1920 Josephus Bernardus Christiaansen, geboren Breda 30 juni 1900, overleden Breda 29 juli 1968, machinetekenaar. Zoon van Johannes Jacobus Christiaansen, koffiehuishouder, en Maria Carolina Brouwers.
Ve.2 Johannes Jacobus Janvier, geboren Bergen op Zoom 20 januari 1901, overleden Tilburg 4 september 1901.
Ve.3 Cornelia Jacoba Janvier, geboren Bergen op Zoom 13 januari 1902, overleden Breda 18 september 1990. Trouwde Breda 12 mei 1927 Carolus Franciscus Jacobus Galle, geboren Oostburg 17 maart 1902, overleden Breda 29 september 1979, kermisreiziger, chauffeur. Zoon van Richard Alphonse Galle, wagenmaker, koopman, winkelier, kermisreiziger, kermisexploitant, en Jacoba Carolina Vale.
Ve.4 Theresia Cornelia Janvier, geboren Bergen op Zoom 9 april 1903, overleden Tilburg 19 september 1903.
Ve.5 Henricus Janvier, geboren Bergen op Zoom 5 februari 1905, overleden Bergen op Zoom 11 april 1905.
Ve.6 Hendrika Johanna Janvier, geboren Asten 20 september 1907, overleden Breda (St. Ignatiusziekenhuis) 2 november 1953. Trouwde Breda 4 april 1929 Jacobus Petrus Johannes Galle, geboren Oostburg 17 maart 1907, overleden Breda 17 juni 1990, kermisexploitant. Zoon van Richard Alphonse Galle, wagenmaker, koopman, winkelier, kermisreiziger, kermisexploitant, en Jacoba Carolina Vale.
Ve.7 Delphina Cornelia Janvier, geboren Breda 30 maart 1909, overleden Breda 8 mei 1989. Trouwde Breda 7 december 1936 Adrianus Marcelis van den Wijngaard, geboren Bergen op Zoom 26 september 1915, overleden Breda 22 december 1998, kermisexploitant. Zoon van Cornelis Petrus van den Wijngaard, kermisexploitant, en Elisabeth Leemhorst.
Ve.8 Jacobus Johannes Janvier, geboren Moergestel 19 september 1910, overleden Breda 23 augustus 1984, gecremeerd Breda 27 augustus 1984, kermisexploitant. Trouwde Breda 20 november 1939 Johanna Janssen, geboren Breda 26 februari 1916, overleden?? Dochter van Marinus Cornelis Janssen, zadelmaker, en Pieternella Mieghem.
Ve.9 Johannes Wilhelmus Janvier, geboren Breda 30 juli 1914, overleden Sittard 14 juni 1982, gecremeerd Breda 17 juni 1982, kermisexploitant. Trouwde Deventer 22 maart 1939 Marietje Boersma, geboren Tietjerksteradeel 9 mei 1919, overleden Breda 5 februari 1989, gecremeerd 9 februari 1989. Dochter van Douwe Boersma, koopman, en Sjoerdsje Dekker.
# # # # #

 

GENERATIE VI
VIa. Johannes Cornelis Janvier, geboren Bergen op Zoom 20 augustus 1886, overleden Bergen op Zoom 26 juli 1949, kermisreiziger, arbeider, polderwerker, werkman, kermisexploitant. Trouwde Bergen op Zoom 24 januari 1910 Geertrui Maria Elisabeth van de Kasteele, geboren Bergen op Zoom 11 mei 1892, overleden Bergen op Zoom 21 december 1958, kermisexploitante. Dochter van Cornelis van de Kasteele, arbeider, en Maria Catharine Clevers.
Uit dit huwelijk:
VIa.1 Maria Catharina Janvier, geboren Bergen op Zoom 20 juni 1910, overleden Bergen op Zoom 5 maart 1972. Trouwde Bergen op Zoom 12 januari 1933 Johannes Jacobus Jungbeker, geboren Bergen op Zoom 2 oktober 1905, overleden Bergen op Zoom 19 augustus 1972, koopman. Zoon van Johannes Jungbeker, "zeeftenmaker" [vervaardiger van zeefwerktuigen], koopman, en Antonetta van Uffelen.
VIa.2 Wilhelmina Adriana Janvier, geboren Bergen op Zoom 19 juli 1911, overleden Bergen op Zoom 9 januari 1975. Trouwde Bergen op Zoom 30 november 1933 Theodorus Wilhelmus Ditvoorst, geboren Bergen op Zoom 24 oktober 1902, overleden Breda 2 december 1976, los werkman. Zoon van Laurentius Ditvoorst, koopman, arbeider, en Wilhelmina Koopman.
VIa.3 Cornelius Janvier, geboren Bergen op Zoom 20 juli 1914, overleden Bergen op Zoom 3 juli 1915.
VIa.4 Cornelis Johannes Janvier, geboren Bergen op Zoom 13 maart 1917, overleden Bergen op Zoom 15 februari 1990, expediteur, kermisexploitant, chauffeur. Trouwde Bergen op Zoom 14 augustus 1945 Gerardina Phylomena van Luijt, geboren Rotterdam 16 maart 1920, overleden Bergen op Zoom 13 februari 2011. Dochter van Jan Peter van Luijt en Philomina Govaarts.
VIa.5 Adrianus Janvier, geboren Bergen op Zoom 16 augustus 1918, overleden Bergen op Zoom 19 november 1974, timmerman, chauffeur, schilder. Trouwde Erika Charlotte Huisman.
VIa.6 Johannes Wilhelmus Janvier, geboren Bergen op Zoom 24 augustus 1920, overleden Bergen op Zoom 18 augustus 1984, kermisexploitant, arbeider suikerfabriek, constructieschilder, gemeentearbeider. Niet gehuwd.
VIa.7 Johannes Wilhelmus Adrianus Janvier, geboren Hoofdplaat 16 juli 1922, overleden Bergen op Zoom 22 december 1959 (overleden aan verwondingen opgelopen bij een auto-ongeluk), timmerman.
VIa.8 Helena Johanna Janvier, geboren Bergen op Zoom 6 juni 1927, overleden Bergen op Zoom 30 juli 1996. Trouwde Bergen op Zoom 23 maart 1950 Hubrecht Jan van Koeveringe, geboren Schore 8 september 1925, overleden Bergen op Zoom 22 augustus 1996. Zoon van Andries van Koeveringen, veldarbeider, en Tona Bliek.
VIa.9 Evert Janvier, geboren Bergen op Zoom 26 januari 1931, overleden Bergen op Zoom 30 augustus 1987, losarbeider, bouwvakker, timmerman.
# # # # #
VIb. Cornelis Johannes Janvier, geboren Bergen op Zoom 24 augustus 1887, overleden Bergen op Zoom 20 april 1946, kermisreiziger, koopman, kermisexploitant. Trouwde Bergen op Zoom 13 januari 1910 Adriana Petronella Leemhorst, geboren Bergen op Zoom 1 juli 1889, overleden Bergen op Zoom 3 augustus 1958, begraven Bergen op Zoom (R.K. begraafplaats) 6 augustus 1958. Dochter van Marcelis Leemhorst, koopman, en Isabella Cas.
Uit dit huwelijk:
VIb.1 Isabella Janvier, geboren Bergen op Zoom 7 juni 1910, overleden Apeldoorn 5 maart 1968. Trouwde Bergen op Zoom 27 januari 1937 Cornelis Sipkema, geboren Beilen 7 mei 1912, overleden Goor 29 juni 1969, kermisexploitant, C. Sipkema v/h Joh. Sipkema en Zonen: kermisbedrijf (autoracebaan) (1948 - ?), exploitatie van een autoracebaan én een oliebollen- en gebakkraam (1955 - ?), exploitatie van een sensatiebaan (spookhuis) (1961 - ?). Zoon van Cornelis Vernon ("Zwarte Cornelis") Sipkema, geboren Leens 30 november 1908, overleden Helmond 8 juni 1967, kermisreiziger, carrouselhouder, exploitant stoomcarrousel, 'Kermisexploitatie (kermisbedrijf)' (1961 - ??), en Cornelia Kallenkoot.
VIb.2 Wilhelmina Janvier, geboren Bergen op Zoom 12 oktober 1913, overleden Bergen op Zoom 4 september 1944. Trouwde Bergen op Zoom 30 december 1936 Cornelis Johannes Jongmans, geboren Bergen op Zoom 12 december 1908, overleden??, metselaar. Zoon van Marinus Jongmans, sigarenmaker, en Maria Somers.
 
# # # # #
VIc. Wilhelmus Johannes (J.W.) Janvier, geboren Bergen op Zoom 10 juli 1888, geboren Ditvoorst en bij huwelijk op 18 november 1889 erkend en gewettigd, overleden Breda (Diaconessenziekenhuis) 29 oktober 1943, begraven Bergen op Zoom 2 november 1943, voerman (1908), kermisreiziger (1911), (stoom)carrouselhouder, kermisexploitant. Trouwde Bergen op Zoom 16 januari 1911 Maria Johanna Giezen, geboren Wageningen 18 januari 1889, overleden Ginneken 31 december 1956, begraven Bergen op Zoom (familiegraf R.K. begraafplaats) 4 januari 1956, kermisreizigster (1911). Dochter van Bernardus Marinus Giezen, koopman, carrouselhouder, en Pieternella Johanna Leander.
J.W. bekte beter
Volgens de Burgerlijke Stand: Wilhelmus Johannes Janvier. Hij reisde met zijn stoomcarrousel onder de naam J.W. Janvier. In de rouwadvertentie en in die van zijn echtgenote noemt de familie hem Johannes Wilhelmus Janvier, in omgekeerde volgorde dus.
"Dat heeft W.J. als jochie zelf zo in de mond genomen. Hij vond dat deftig klinken. Omdat W.J. 'niet loopt' en andersom wel, ontstond dus J.W. Janvier. Dit gebruikte hij altijd als zijn initialen. Ook zijn familie accepteerde dat." [Bron: Herman Atsma, e-mail 3 maart 2016]
Carrière J.W. Janvier
In 26 rijk geïllustreerde pagina's wordt het werkzame leven van J.W. uitvoerig door Hennie van Oers beschreven in Stoomcarrousels, in 2012 uitgegeven door de Stichting Kermis-Cultuur.
Uit dit huwelijk:
VIc.1 Hendricus Janvier, geboren Goes (in een woonwagen op het kermisterrein) 6 september 1911, overleden??, kermisexploitant.
VIc.2 Bernardus Marinus Janvier, geboren Woensel 21 september 1912, overleden Bergen op Zoom 14 april 1913.
VIc.3 Adrianus Johannes Janvier, geboren Woerden 26 oktober 1913, overleden Bergen op Zoom 20 september 1914.
VIc.4 Pieternella Johanna Janvier, geboren Bergen op Zoom 17 februari 1916, overleden Antraigues-sur-Volane ("Le Pré du Jambonnet", Ardèche, Frankrijk) 24 augustus 1985, gecremeerd Breda 28 augustus 1985. Trouwde Bergen op Zoom 21 februari 1938 Josephus Johannes Maria (Joost) Baartmans, geboren Bergen op Zoom 6 januari 1906, overleden San Juan (Alicante, Spanje) 5 april 1971, koekfabrikant. Zoon van Cornelis Petrus Josephus Marie Baartmans, banketbakker, koekbakker, koekfabrikant, en Nathalia Petronella Melsen.
VIc.5 Andreas Gerardus (Dries) Janvier, geboren Bergen op Zoom 26 januari 1918, overleden Bergen op Zoom 27 maart 1998. Trouwde Bergen op Zoom 26 augustus 1941 Arnoldina Margaretha (Dina) Benner, geboren Bergen op Zoom 2 mei 1918, overleden Bergen op Zoom 18 april 2006, gecremeerd Bergen op Zoom (Zoomstede). Dochter van Johannes Benner, reiziger, kermisreiziger, cakewalkhouder, stoomcarrouselhouder, en Margaretha Elisabeth Gerardina Tewe.

 

* Naam in roodbruin: raadpleeg ook mijn andere webpagina's: Fogertij, Kallenkoot, Sipkema, Speelman, Riddering, Vermolen, Hommerson en Mullens.

 

Heeft U vragen? Mist U informatie of heeft U tips? Deponeer ze in mijn elektronische brievenbus.
Nieuwe hoofdpagina: 11 juni 2018. Voor het laatst bijgewerkt: 30 juli 2018.
Copyright © Henk Werk. Met uitzondering van genealogische data is gehele of gedeeltelijke overname alleen toegestaan na schriftelijk toestemming.