Genealogie Gael/Gaal.


I : WILLEM GAEL.
In 1401 gasthuismeester van het Elisabeth Gasthuis te Haarlem, doet boete 1404.
Willem was gehuwd met LYSBETH N.N..
Uit dit huwelijk:
1 : WILLEM WILLEMS GAEL, volgt onder II-a.
2 : waarschijnlijk IJSBRAND GAEL, volgt onder II-b.

II-a : WILLEM WILLEMS GAEL, overleden voor 28 juli 1498 (Een stuk land beoosten den Burg op Texel, genaamd Kempendaal groot ca. 737 roeden, 28-7-1498: Willem Gael bij dode van Willem, zijn vader, LRK 122 c.Friesl. fo.2v.) (Ons voorgeslacht 1984 blz. 228), zoon van WILLEM GAEL (I) en LYSBETH N.N..
Willem was gehuwd met MARIET N.N., overleden rond 1516.
Mariet was later gehuwd met DIRK KERSTANTS, overleden in het jaar 1511.
Uit dit huwelijk:
1 : CORNELIS WILLEMSZ. GAEL, volgt onder III-a.
2 : JAN WILLEMS GAEL, volgt onder III-b.
3 : N.N. GAEL, overleden voor mei 1499.
N.N. was gehuwd met JAN CLAES ZAEL.
Zij bezitten een half huis in Den Deyl bij Wassenaar.
4 : WILLEM WILLEMSZ. GAEL, priester, overleden voor 9 december 1535 (Een stuk land beoosten den Burg op Texel, genaamd Kempendaal groot ca. 737 roeden, 9-12-1535: Willem Gael Cornelisz. bij dode van heer Willem Gael Willemsz., priester zijn oom, LRK 125 c.Friesl. fo. 15.) (Ons Voorgeslacht 1984 blz. 228).

II-b : IJSBRAND GAEL, waarschijnlijk zoon van WILLEM GAEL (I) en LYSBETH N.N..
Genoemd op het belastingkohier te Haarlem 1448 (pag. 44vo) voor een bescheiden aanslag, draagt 1487 zijn bezittingen in de Grote Houtstraat over aan zijn twee dochters tegen kost en inwoning. Zie tranportreg. GAH okt. 1485; F 349 fol.42. Zijn nakomelingen zegelen met het wapen, dat heer Florens Ghale, ridder, rond 1300 voerde.
IJsbrand is getrouwd voor 1440 (1) met ERMGARD SYMON PIETERSDR, overleden voor 1449 te Haarlem.
Uit dit huwelijk:
1 : CATHRYN GAEL, in 1456 non in het Mariaconvent te Haarlem.
IJsbrand is getrouwd na 1449 (2) met GEERTRUIT WILLEMSDR, overleden in het jaar 1471 te Haarlem.
Uit dit huwelijk:
2 : GEERTRUYT GAEL.
3 : ERMGAIRT GAEL.
4 : GERRIT IJSBRANDS GAEL, volgt onder III-c.
5 : waarschijnlijk JAN IJSBRANDSZ. GAEL, volgt onder III-d.

III-a : CORNELIS WILLEMSZ. GAEL, overleden voor mei 1518 (Frans Hendriksz. Scatter als gesette voogd bij de weeskamer van Willem en Pieter Cornelis Galen 2 weeskinderen ten overstaan van heer Willem Gael, priester, der kinderen oom, verkopen huis Veerstraat.) (transportreg. GAH, 76.13 mei 1518), zoon van WILLEM WILLEMS GAEL (II-a) en MARIET N.N..
Cornelis was gehuwd met CATRIJN PIETERS (VAN ZAANEN?), overleden in het jaar 1513.
Uit dit huwelijk:
1 : WILLEM CORNELISZ. GAEL, geboren rond 1512, volgt onder IV-a.
2 : PIETER CORNELISZ. GAEL, geboren rond 1513, overleden op 24 augustus 1541, ongeveer 28 jaar oud.
Pieter was gehuwd met MARIJTJE JACOBSDR (VERDELLE?).
Marijtje was later gehuwd met HENDRIK VAN WARMELEN, burgemeester van Haarlem.

III-b : JAN WILLEMS GAEL, zoon van WILLEM WILLEMS GAEL (II-a) en MARIET N.N..
Zijn zoon bij een nog onbekende vrouw:
1 : waarschijnlijk CORNELIS JANS GAEL, volgt onder IV-b.

III-c : GERRIT IJSBRANDS GAEL, zoon van IJSBRAND GAEL (II-b) en GEERTRUIT WILLEMSDR.
Woont 1486 in de Grote Houtstraat, genoemd in de belastingkohieren 1483, 1499 (in het laatste jaar met zijn eerekinderen=kinderen van wijlen zijn eerste vrouw), hoofdman van zijn wijk in 1498.(transportreg. april 1486 fol. 89; sententien Hof van Holland inv. 483 nr.151; tresor.rek. A 1498).
Gerrit is getrouwd rond 1480 (1) met AEF GERRIT BARTOUTSDR..
Uit dit huwelijk:
1 : GEERTRUIT GAEL.
Geertruit is getrouwd in het jaar 1505 met PIETER JANSZ., de kannemaker tot Alkmaar.
2 : BARTOUT GAEL, geboren in het jaar 1485.
Gerrit is getrouwd rond 1495 (2) met CORNELIA GERRITSDR., in 1517 genoemd als erfgename van heer Peter van Hogendorp (tresoriersrek. 1517), begraven te Haarlem bij de Vrouwenbroeders.
Uit dit huwelijk:
3 : AEF GAEL, vernoemd naar de overleden eerste vrouw van Gerrit.
4 : GERRIT GAEL, geboren in het jaar 1502.
5 : MARIETJE GAEL, geboren in het jaar 1508, volgt onder IV-c.
6 : KATRIJN GAEL, geboren na 1508, volgt onder IV-d.
7 : CLEMEYNS GAEL, geboren na 1509 (geschat).

III-d : JAN IJSBRANDSZ. GAEL, waarschijnlijk zoon van IJSBRAND GAEL (II-b) en GEERTRUIT WILLEMSDR.
Komt voor in een akte d.d. 20-9-1495 zie Ons Voorgeslacht no. 586 blz. 670.
Zijn zoon bij een nog onbekende vrouw:
1 : GERARD JANSZ. GAEL, schout van Assendelft, overleden rond 1532.
Komt voor in een akte d.d. 28-11-1522 zie Ons Voorgeslacht blz. 670.

IV-a : WILLEM CORNELISZ. GAEL, schepen 1546 en weesmeester 1553, geboren rond 1512, overleden in januari 1556 (Een stuk land beoosten den Burg op Texel, genaamd Kempendaal groot ca. 737 roeden, 18-9-1557: Jan Konings voor Cornelis Gael bij dode van Willem, diens vader, LRK 128 c.Kenn. fo. 15.) (Ons Voorgeslacht 1984 blz. 229), ongeveer 44 jaar oud, zoon van CORNELIS WILLEMSZ. GAEL (III-a) en CATRIJN PIETERS (VAN ZAANEN?).
Willem was gehuwd met CORNELIA WOUTERS.
Uit dit huwelijk:
1 : CORNELIS WILLEMSZ. GAEL, volgt onder V-a.
2 : WOUTER WILLEMS GAEL.
Door de weesmeesters genaamd Wouter Brouwer.
3 : ADRIANA WILLEMSDR GAEL.
Adriana is getrouwd voor april 1562 met JAN JANS COOL, brouwer op het korte Spaarne.

IV-b : CORNELIS JANS GAEL, waarschijnlijk zoon van JAN WILLEMS GAEL (III-b).
Zijn zoon bij een nog onbekende vrouw:
1 : waarschijnlijk WILLEM CORNELISZ. GAEL, geboren rond 1515, volgt onder V-b.

IV-c : MARIETJE GAEL, geboren in het jaar 1508, dochter van GERRIT IJSBRANDS GAEL (III-c) en CORNELIA GERRITSDR., in 1517 genoemd als erfgename van heer Peter van Hogendorp (tresoriersrek. 1517).
Marietje was gehuwd met JAN ADRIAANSZ..
Uit dit huwelijk:
1 : ADRIAEN JANSZ. GAEL, volgt onder V-c.

IV-d : KATRIJN GAEL, geboren na 1508, dochter van GERRIT IJSBRANDS GAEL (III-c) en CORNELIA GERRITSDR., in 1517 genoemd als erfgename van heer Peter van Hogendorp (tresoriersrek. 1517).
Katrijn was gehuwd met CORNELIS VALCXZ., vleyshouwer.
Bezit in 1543 drie huizen te Haarlem volgens het huizen kohier.
Uit dit huwelijk:
1 : JAN CORNELISZ. GAEL, volgt onder V-d.

V-a : CORNELIS WILLEMSZ. GAEL, overleden voor 18 juni 1560 (Een stuk land beoosten den Burg op Texel, genaamd Kempendaal groot ca. 737 roeden, 18-6-1560: Jan Pietersz. voor Katharina Gael, zijn vrouw, bij dode van Cornelis, haar vader, waarna overdracht aan Frans van Boshuizen Florisz., LRK 129 c.Kenn. fo. 7v.) (Ons Voorgeslacht 1984 blz. 229), zoon van WILLEM CORNELISZ. GAEL (IV-a) en CORNELIA WOUTERS.
Zijn dochter bij een nog onbekende vrouw:
1 : KATHARINA CORNELISDR. GAEL.
Katharina was gehuwd met JAN PIETERSZ..

V-b : WILLEM CORNELISZ. GAEL, burgemeester en schepen, geboren rond 1515, overleden voor 24 januari 1582, hoogstens 67 jaar oud, waarschijnlijk zoon van CORNELIS JANS GAEL (IV-b).
Zegelde met het wapenfiguur "de Leeuw" in de rechter bovenhoek vergezeld van een sterretje. (schepenzegel onder akte d.d. 30-8-1555, GAH inv.I, no. 1928).Tekende in 1552 een akte te Gouda als leenman van de graaf van Holland.
Willem is getrouwd voor december 1558 (Dec 1558 fol. 28 Mr. Pieter Jacobzn. Calckbrander, Jan Jacobs, Andries Jacobs, Willem Jacobs Houtkoper gehuwt met Alyt Jacobsdr, Willem Corneliszn. Gael gehuwt met Marietje Jacobsdr. erfgenaam van Belye Pietersdr. hun grootmoeder, verkopen aan Cornelis Duyck huis liggende achter het Clockhuys van de grote kercke.), op hoogstens 43-jarige leeftijd (1) met MARIJTJE JACOBS CALKBRANDER, overleden voor 1563.
Uit dit huwelijk:
1 : CORNELIS WILLEMS GAEL, volgt onder VI-a.
2 : waarschijnlijk JACOB WILLEMS GAEL, geboren in het jaar 1563, volgt onder VI-b.
Willem is getrouwd voor december 1564, op hoogstens 49-jarige leeftijd (2) met CORNELIA JACOBSDR. LAKEMAN, dochter van JACOB CERSTANTSZN. en VOLCKGEN WILLEMSDR. LAKEMAN.

V-c : ADRIAEN JANSZ. GAEL, procureur, taelman en brouwer, overleden rond 1616, zoon van JAN ADRIAANSZ. en MARIETJE GAEL (IV-c).
Hij was brouwer in "De Druyff" aan het Spaarne, hij koopt 29-11-1589 vier morgen land in den Anderen Hout te Overveen, (zie Algemeen Nederlands Familieblad 1905 blz. 417) en hij koopt en verkoopt diverse huizen te Haarlem (zie transportregisters GA Haarlem).
Adriaen is getrouwd rond 1587 met WILLEMTGE JEROENSDR..
Willemtge was weduwe van CLAES CORNELISZ. VAN WIERINGEN.
Uit dit huwelijk:
1 : MARITGE ADRIAENSDR. GAEL, begraven op 21 augustus 1624 te Haarlem.
Maritge was gehuwd met JAN WILLEMSZ. BEELT, geboren in het jaar 1578 te Haarlem, begraven op 16 augustus 1636 aldaar, 58 jaar oud, zoon van WILLEM CORNELISZ. THUYNMAN en ELISABETH JACOBSDR..
Raad en schepen te Haarlem, moutmaker, luitenant Cloveniersdoelen 1627-30, luitenant St. Jorisdoelen 1633-36. (zie jb. Haarlem 1960 blz. 123).
2 : WILLEMTGE ADRIAENSDR. GAEL, overleden voor 1639.
3 : CORNELIS ADRIAENSZ. GAEL, volgt onder VI-c.
4 : JAN ADRIAENSZ. GAEL, geboren voor 1590.
5 : ADRIAEN ADRIAENSZ. GAEL, geboren rond 1590, volgt onder VI-d.

V-d : JAN CORNELISZ. GAEL, vleeshouwer, overleden te Haarlem waarschijnlijk tijdens het beleg, zoon van CORNELIS VALCXZ. en KATRIJN GAEL (IV-d).
Koopt in 1558 een huis geheten "de drie Polen" op de Oude Gracht bij de hoek Klein Heiligland (transportreg. 76/23 folio 3verso) en verkoopt het 20 febr 1566 aan zijn zwager Andries Jans Braeuw, en noemt zich dan Jan Cornelisz Pool. De verkoop is kennnelijk niet doorgegaan want een jaar later, 17 mei 1567 verkoopt hij het huis weer, waarbij is vermeld dat zijn vader Cornelis Valcxs, zijn borg is (transportreg 76/24, folio 153verso en 76/24 folio 213).
Januari 1559: Koopt de resterende helft van een schuur op het Klein Heiligland van Jan Eefs, schipper. (transportreg. jan. 1559 GAH fol. 43v.).
December 1559: Verkoopt Claes Jansz. Braeu zijn zwager 1/3 huis Koningsstraat, waarvan 2/3 behoort aan Claes en aan zijn broer Andries Jansz. Braeu. (transportreg. dec. 1559 GAH fol. 67v.). Op 17 juni 1567 verkoopt hij nog met anderen (zeker als regent) een "camer" daarna komt hij niet meer voor in de akten.

Jan is getrouwd rond 1558 met N.N. JANSDR. BRAEU, dochter van JAN BRAEU.
Zij was een zuster van Claes en Andries Jansz. Braeu. (zie transportreg. GA Haarlem december 1559 fol. 67vo.)
Het staat niet vast, dat zij de ouders zijn van Willem Jansz. Gael, maar de heer Th de BD vond het wel aannemelijk, omdat hij geen andere Jan kon vinden met een voormoeder Gael die voor het ouderschap in aanmerking kwam. Een achterkleindochter word bij de doop van haar kind te Haarlem Huybertie Pool genoemd!
Uit dit huwelijk:
1 : waarschijnlijk MARITGE JANSDR. GAEL.
Maritge was gehuwd met COENRAAD VAN VOOR.
2 : waarschijnlijk WILLEM JANSZ GAEL, afkomstig uit Haarlem, volgt onder VI-e.
3 : waarschijnlijk CORNELIS JANSZ. GAEL, volgt onder VI-f.

VI-a : CORNELIS WILLEMS GAEL, linnenwever, zoon van WILLEM CORNELISZ. GAEL (V-b) en MARIJTJE JACOBS CALKBRANDER.
Cornelis was gehuwd (1) met MARITJE PIETERSDR, overleden voor juli 1591.
Uit dit huwelijk:
1 : WILLEM CORNELIS GAEL, bakker.
Koopt een huis aan de Ossemarkt op 21 dec. 1609, verkoopt een huis aan de Spaarne op 22 dec. 1609, woont Botermarkt "in de drie roggebroden".
Willem was gehuwd met N.N..
Cornelis is getrouwd op 28 juli 1591 (2) met CATHALIJNTJE ANTEUNISDR VAN DEN BOSCH.

VI-b : JACOB WILLEMS GAEL, geboren in het jaar 1563, waarschijnlijk zoon van WILLEM CORNELISZ. GAEL (V-b) en MARIJTJE JACOBS CALKBRANDER.
Zie De Navorscher jaargang 1903 blz. 688-690.
Jacob is getrouwd voor 1598, op hoogstens 35-jarige leeftijd met ELISABETH WOUTERS VERHEE ook genaamd Lijsbeth (hoogstens 24 jaar oud), geboren in het jaar 1574, dochter van WOUTER CORNELISZ. VERHEE en ELISABETH ADRIAENSDR. PAUW.
Uit dit huwelijk:
1 : MARITJEN JACOBS GAEL, geboren in het jaar 1598 te Enkhuizen, overleden op 14 september 1645, begraven op 19 september 1645 te Enkhuizen (Zuiderkerk), 47 jaar oud.
Maritjen is getrouwd in het jaar 1629, op 31-jarige leeftijd (1) met PIETER WOLFS ROOTHUYS, overleden in het jaar 1639, begraven te Enkhuizen.
Maritjen is getrouwd op 26 februari 1645, op 47-jarige leeftijd (2) met JACOB STACHOUWER, afkomstig uit Lutkebroeck.
2 : WOUTER JACOBS GAEL, geboren in het jaar 1600 te Enkhuizen, ongehuwd overleden in het jaar 1639, begraven te Enkhuizen (Zuiderkerk), 39 jaar oud.
3 : JACOB JACOBSZ. GAEL, geboren in het jaar 1601 te Enkhuizen, overleden in het jaar 1634 te Batavia, 33 jaar oud.
Jacob is getrouwd op 6 maart 1633 te Enkhuizen, op 32-jarige leeftijd met TRIJN HUYGEN (39 jaar oud), geboren in het jaar 1594.

VI-c : CORNELIS ADRIAENSZ. GAEL, overleden in het jaar 1672 te Amsterdam, zoon van ADRIAEN JANSZ. GAEL (V-c) en WILLEMTGE JEROENSDR..
Hij koopt 3-2-1669 het huis genaamd het Doorneboompje plm. 200 roe.(RA oudrechterlijkarchief 587/3) verkoop 18-7-1678 (RA 588/34) (zie Haarlemmerhout 400 jaar).
Zijn zoon bij een nog onbekende vrouw:
1 : BAREND GAEL, kunstschilder, geboren rond 1620, overleden rond 1687, ongeveer 67 jaar oud.

VI-d : ADRIAEN ADRIAENSZ. GAEL, kunstschilder, geboren rond 1590, begraven op 8 maart 1660 te Haarlem (Grote Kerk) (middelkerk no. 185), ongeveer 70 jaar oud, zoon van ADRIAEN JANSZ. GAEL (V-c) en WILLEMTGE JEROENSDR..
Adriaen was gehuwd met MARIA GERRIT PIETERSDR. CAMPEN, begraven op 11 juni 1660 te Haarlem (Grote Kerk) (middenkerk no. 185), dochter van GERRIT PIETERSZ. CAMPEN.
Uit dit huwelijk:
1 : ADRIAEN GAEL, kunstschilder, geboren rond 1618 te Haarlem, begraven op 22 mei 1665, ongeveer 47 jaar oud.
2 : waarschijnlijk CORNELIS GAEL, kunstschilder, geboren rond 1620, overleden rond 1660, ongeveer 40 jaar oud.
In 1642 ingeschreven als landschapsschilder.
3 : JANNITJEN GAEL.
Jannitjen was gehuwd met CORNELIS CORNELISSEN VAN DER STOUT, bakker.

VI-e : WILLEM JANSZ GAEL, schoenmaker, afkomstig uit Haarlem, waarschijnlijk zoon van JAN CORNELISZ. GAEL (V-d) en N.N. JANSDR. BRAEU.
Als jongeman woonde hij in de Kleine Houtstraat (1594). Hij wordt in 1606 vermeldt als schrijver van de 8846 loten ten behoeve van de loterij voor de oprichting van het Oudemannenhuis.
Willem is getrouwd op 3 januari 1595 te Haarlem, ondertrouwd op 18 december 1594 aldaar voor de kerk met CATHALINA VERLOOVEREN, afkomstig uit Gent (B).
Als jongedochter wonende in de Kleine Houtstraat (1594).
Uit dit huwelijk:
1 : waarschijnlijk WILLEM WILLEMSZ GAEL, geboren rond 1597, volgt onder VII.

VI-f : CORNELIS JANSZ. GAEL, waarschijnlijk zoon van JAN CORNELISZ. GAEL (V-d) en N.N. JANSDR. BRAEU.
Cornelis was gehuwd met MARIE FREDERIXS.
Uit dit huwelijk:
1 : FREDERYCK CORNELISZ. GAEL, gedoopt op 15 oktober 1610 te Haarlem.
2 : JAN CORNELISZ. GAEL.
3 : WILLEM CORNELISZ. GAEL.
4 : MARGRITA CORNELISDR. GAEL, gedoopt op 25 januari 1612 te Haarlem.

VII : WILLEM WILLEMSZ GAEL, geboren rond 1597, begraven op 19 april 1679 te Haarlem (Grote Kerk), ongeveer 82 jaar oud, waarschijnlijk zoon van WILLEM JANSZ GAEL (VI-e) en CATHALINA VERLOOVEREN.
Woonde in 1624 op het Klein Heiligland, 1629 Schaghelstraat, 1631 Gortstraat te Haarlem, koopt en verkoopt diverse huizen te Haarlem (zie transportregisters G.A. Haarlem). De erfgenamen van Willem Willems Gael verkopen in 1680 een huis aan de Bakenessergracht te Haarlem (zie transport-registers G.A. Haarlem).
Willem is getrouwd op 7 mei 1624 te Haarlem, ondertrouwd op 21 april 1624 aldaar voor de kerk, op ongeveer 27-jarige leeftijd (1) met DIGNOM PIETERS, overleden voor 1629.
Als jongedochter wonende in de Zijlstraat.
Uit dit huwelijk:
1 : WILLEM WILLEMS GAEL, gedoopt op 9 maart 1625 te Haarlem (doopgetuigen waren Pieter Willems en Barbara Pieters), overleden tussen 19 april 1643 en 14 februari 1646, 18 jaar tot 20 jaar oud.
2 : PIETER WILLEMS GAEL, gedoopt op 10 januari 1627 te Haarlem (doopgetuigen waren Gerrit Warnaerts en Cornelia Jans).
Getuige Gerrit Warnaerts is zeer waarschijnlijk dezelfde persoon als diegene die als jongeman van Embden op 28 maart 1610 te Haarlem in ondertrouw gaat met Lijsbeth Jans van Haarlem weduwe van Pieter Joosten, (zie ook De Vroedschap van Amsterdam blz. 698 en Haarlemsche Schilders door A.v.d. Willigen gedrukt in 1866).
Willem is getrouwd op 12 juni 1629 te Haarlem, ondertrouwd op 27 mei 1629 aldaar voor de kerk, op ongeveer 32-jarige leeftijd (2) met CATHARINA VAN HEUVEL, overleden voor 1631.
Als jongedochter wonende in de Barteljorisstraat.
Willem is getrouwd op 28 december 1631 te Haarlem, ondertrouwd op 7 december 1631 aldaar voor de kerk, op ongeveer 34-jarige leeftijd (3) met SAERTJE ABRAHAMS, begraven op 7 oktober 1666 te Haarlem (Grote Kerk).
Als jongedochter wonende in de Gortstraat.
Uit dit huwelijk:
3 : ABRAHAM WILLEMSZ GAEL, gedoopt op 27 januari 1633 te Haarlem (doopgetuigen waren Abraham Thomaszn., Thomas Corneliszn. en Lijsbeth Thomas), volgt onder VIII-a.
4 : KATALYNTIE GAEL, gedoopt op 14 december 1634 te Haarlem, volgt onder VIII-b.
5 : THOMAS GAEL, gedoopt op 18 februari 1637 te Haarlem (doopgetuige was Hubertje Abrahams), overleden voor 1643, hoogstens 6 jaar oud.
6 : MARITJE GAEL, gedoopt op 22 september 1639 te Haarlem (doopgetuigen waren Ruth Abrahams en Hubertje Abrahams), volgt onder VIII-c.
7 : THOMAS GAEL, gedoopt op 19 april 1643 te Haarlem (doopgetuigen waren Ruth Abrahams en Moesje Dirks), volgt onder VIII-d.
8 : WILLEM GAEL, gedoopt op 14 februari 1646 te Haarlem (doopgetuigen waren Jan Abrahamszn. en Huybertje Abrams), begraven op 19 februari 1679 te Haarlem, 33 jaar oud.

VIII-a : ABRAHAM WILLEMSZ GAEL, plateelschilder, ontvanger van betalingen voor de dragersbusse en dooddrager, gedoopt op 27 januari 1633 te Haarlem, overleden op 6 februari 1695 te Delft, begraven op 10 februari 1695 te Delft (Nieuwe Kerk), 62 jaar oud, zoon van WILLEM WILLEMSZ GAEL (VII) en SAERTJE ABRAHAMS.
In 1650 (Haarlem) en 1667 (Delft) vermeldt als plateelschilder. Op 15 maart 1677 aangesteld als dooddrager in het 3e quartier, in 1657 wonende in het Oosteinde en in 1686 en 1695 aan de Nieuwe Langendijk. Geeft op 1-12-1679 zijn zwager Johannes Velthoven volmacht om het huis uit de erfenis van zijn vader in Haarlem te verkopen (not. prot. G.A. Delft 2282-131 dd.1-12-1679).
Abraham is in ondertrouw gegaan op 2 april 1657 te Delft en getrouwd op 2 april 1657 te Delft (Oude Kerk), op 24-jarige leeftijd met AGNETHA (AGNIETGEN) NATHANAŽLSDR DE VOS (23 jaar oud), gedoopt op 26 december 1633 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Joost Lievenszn., Dingnum Dominicusdr. en Euwoutge Abramsdr.), begraven op 14 juli 1686 te Delft (Nieuwe Kerk), 52 jaar oud, dochter van NATHANAŽL DE VOS en CLAERTJE GERRITS.
Uit dit huwelijk:
1 : SARA GAEL, gedoopt op 26 december 1657 te Delft (Nieuwe Kerk) gedoopt als Sara van Galen (doopgetuigen waren Willem van Galen, Sara van Galen en Cornelia de Vos), begraven op 14 oktober 1725 te Delft (Oude Kerk), 67 jaar oud.
In 1697 is zij aanwezig als doopgetuige bij de doop van een kind van haar broer NathaniŽl.
2 : JAN (JOHANNES) ABRAHAMSZ GAEL, geboren op 16 juli 1660 te Delft, gedoopt op 22 juli 1660 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Jan Jonaszn. van der Burgh, Neeltje Dircksx en Sara Abrahams), volgt onder IX-a.
3 : HUYBERTJE GAEL, gedoopt op 29 april 1663 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Jan Jonaszn. van der Burgh, Huybertje Abrams en Grietje Willems), volgt onder IX-b.
4 : WILLEM ABRAHAMSZ GAEL, gedoopt op 20 augustus 1665 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Willem Gael, Sara Abrahams en Cornelia de Vos), volgt onder IX-c.
5 : NATHANAŽL ABRAHAMSZ GAEL, gedoopt op 20 maart 1667 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Jan Jonaszn. van der Burgh, Claertje Gerrits en Cornelia de Vos), volgt onder IX-d.
6 : THOMAS ABRAHAMSZ GAEL, gedoopt op 13 februari 1670 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Jan Jonaszn. van der Burgh, Sara van Dijck en Angniesje van Sane), volgt onder IX-e.
7 : CLARA GAEL, gedoopt op 5 maart 1673 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Jan Monfrans, Elisabeth Vermeulen en Angnietje van Sanne), volgt onder IX-f.
8 : GERRIT ABRAHAMSZ GAEL, gedoopt op 4 maart 1676 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Pouwels Koolaert en Angniesje de Breet).
Getuige Jan Jonaszn. van der Burgh was gehuwd met Cornelia de Vos, zus van Agnetha, zij is 17 december 1625 gedoopt in de Oude kerk te Delft. Jan Jonaszn. van der Burgh is in 1654 aangetekend als meesterplateelbakker in het St. Lucasgilde te Delft.

VIII-b : KATALYNTIE GAEL, gedoopt op 14 december 1634 te Haarlem, begraven op 22 oktober 1680 aldaar, 45 jaar oud, dochter van WILLEM WILLEMSZ GAEL (VII) en SAERTJE ABRAHAMS.
Katalyntie was gehuwd met PIETER ARENTS VAN DER HOOFF.
Uit dit huwelijk:
1 : ADRIAEN VAN DER HOOFF.
De erfgenaam en zoon van Cathalijntje Willems Gael verkoopt in 1686 een huis met erf in de Hondensteeg te Haarlem, (GAH transportregister 76.90 fol. 108vo).

VIII-c : MARITJE GAEL, gedoopt op 22 september 1639 te Haarlem, dochter van WILLEM WILLEMSZ GAEL (VII) en SAERTJE ABRAHAMS.
Maritje is getrouwd op 4 januari 1661 te Haarlem, ondertrouwd op 19 december 1660 aldaar voor de kerk, op 21-jarige leeftijd (1) met JOHANNES BEYAERDT, overleden voor 1664.
Maritje is getrouwd in het jaar 1664 te Beverwijk (Op 20-4-1664, attestatie van Haarlem naar Beverwijk), ondertrouwd op 30 maart 1664 te Haarlem voor de kerk, op 25-jarige leeftijd (2) met JOHANNES VELTHOVEN.
Uit dit huwelijk:
1 : WILLEM VELTHOVEN, plateeldraaier, overleden in het jaar 1706 te Delft (in het gasthuis).
Willem is getrouwd op 27 mei 1690 te Haarlem, ondertrouwd op 7 mei 1690 aldaar voor de kerk met zijn nicht HUYBERTJE GAEL, gedoopt op 29 april 1663 te Delft (Nieuwe Kerk), volgt onder IX-b.
In 1706 woonden zij in de Vlamingstraat te Delft. (Not.prot. G.A. Delft 2445 fol. 483 dd. 24-12-1706).

VIII-d : THOMAS GAEL, gedoopt op 19 april 1643 te Haarlem, overleden na 1680, minstens 37 jaar oud, zoon van WILLEM WILLEMSZ GAEL (VII) en SAERTJE ABRAHAMS.
Thomas is getrouwd op 24 december 1667 te Medemblik, (aangetekend 16 januari 1668! te Haarlem), op 24-jarige leeftijd (1) met ANNA JANS, jongedochter van Medemblik.
Uit dit huwelijk:
1 : JAN GAEL, gedoopt op 22 januari 1669 te Medemblik (doopgetuige was Aefje Nannes).
Thomas is getrouwd op 19 oktober 1669 te Medemblik, op 26-jarige leeftijd (2) met DIEWERTJE SIMONSDR..
Uit dit huwelijk:
2 : SAARTIE GAEL, gedoopt op 9 oktober 1670 te Medemblik (doopgetuige was Maartien Aris), overleden voor 3 november 1677, hoogstens 7 jaar oud.
3 : SYMON GAEL, gedoopt op 28 oktober 1671 te Medemblik (doopgetuige was Maartien Jacobs), overleden voor 24 januari 1673, hoogstens 1 jaar oud.
4 : SYMON GAEL, gedoopt op 24 januari 1673 te Medemblik (doopgetuige was Aef Jans).
5 : WILLEM GAEL, gedoopt op 25 november 1674 te Medemblik (doopgetuige was Aegien Dirks).
6 : SARA GAAL, gedoopt op 3 november 1677 te Medemblik (doopgetuige was Aef Jans), volgt onder IX-g.

IX-a : JAN (JOHANNES) ABRAHAMSZ GAEL, mr. plateelbakker en mr. plateelschilder, geboren op 16 juli 1660 te Delft, gedoopt op 22 juli 1660 te Delft (Nieuwe Kerk), begraven op 7 juli 1725 te Delft (Oude Kerk), 64 jaar oud, zoon van ABRAHAM WILLEMSZ GAEL (VIII-a) en AGNETHA (AGNIETGEN) NATHANAŽLSDR DE VOS.
Op 27 november 1707 als meester plateelschilder aangetekend in het St. Lucasgilde te Delft. Jan Gael was op 27 oktober 1707 eigenaar geworden van de plateelbakkerij "De Twee Scheepjes" die gelegen was aan de zuidzijde van de Molslaan, enkele vazen zijn te zien in het Koninklijk museum voor kunst en geschiedenis te Brussel, (zie Delfts Blaauw door D.F. Lunsingh Scheurleer). Voerde het oude wapen Gael. In 1697 was hij aanwezig als getuige bij doop van een kind van zijn broer NathaniŽl.
Jan is in ondertrouw gegaan op 1 juni 1686 te Delft (Nieuwe Kerk) en getrouwd in het jaar 1686, op 26-jarige leeftijd met ELISABETH VAN DER PLANCK (23 jaar oud), gedoopt op 21 oktober 1663 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Johannes van der Planck, Niessje van der Linde en Maertje Harleus), begraven op 31 december 1728 te Delft (Oude Kerk), 65 jaar oud, dochter van CORNELIS JANSZ VAN DER PLANCK en ENGELTGEN CLAES VAN DER LINDE.
Elisabeth woonde in 1728 als wed. op de Coornmarkt.
Uit dit huwelijk:
1 : ANGENIETIE GAEL, gedoopt op 6 november 1687 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Abram Gaal en Sara Gaal), volgt onder X-a.
2 : ENGELTIE GAEL, gedoopt op 4 mei 1690 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Cornelis van der Planck, Marytje Jans en Jannetie de Jong), volgt onder X-b.
3 : MARIA (MARYTYE) GAEL, gedoopt op 1 januari 1693 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Kornelis van der Planck, Marytye van der Planck en Sara Gaal), overleden op 26 september 1776 te Delft Stadsplein, even buiten de Buitenwaterslootsche Poort, begraven op 30 september 1776 te Delft (Oude Kerk), 83 jaar oud.
Maria is in ondertrouw gegaan op 24 mei 1727 te Delft (Oude Kerk), op 34-jarige leeftijd met HENDRIK VAN DEN VELDEN, mr. plateelbakker (1735), begraven op 31 januari 1770 te Delft (Oude Kerk).
Na de dood van zijn schoonvader Jan Abrahamsz Gael in 1725 zette hij diens plateelbakkerij "De Twee Scheepjes" voort tot 1750.
Zie ook Docum 2 N.G.V., register van gedane sommaties, aangegeven 12-11-1776, Maria Gaal, wed. van Hendrik van den Velden. In 1770 stelde Maria Gael haar testament op; beneden de F.100.000,= gegoed.
4 : ABRAM JANSZ GAEL, plateelschilder, gedoopt op 22 november 1695 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Wilm Gael, Geertruy Middeledurp en Sara Gael), overleden op 21 september 1734 te Delft (ten huize van zijn zwager Hendrik van den Velden), begraven op 27 september 1734 te Delft (Oude Kerk), 38 jaar oud.
5 : CORNELIA JANSDR GAAL, gedoopt op 31 juli 1698 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Nicolaas van der Planck en Jannetie de Jongh), volgt onder X-c.
6 : JOHANNA GAAL, geboren op 18 augustus 1701 te Delft, gedoopt op 21 augustus 1701 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuige was Grietie Claas), volgt onder X-d.
7 : CORNELIS GAEL, gedoopt op 19 april 1705 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Nicolaas van der Planck en Jannetie de Jongh), begraven op 21 maart 1709 te Delft (Oude Kerk), 3 jaar oud.
Getuige Nicolaas Corneliszn. van der Planck is een broer van Elisabeth, hij was o.m. deelgenoot in de plateelbakkerij "Het Oude Moriaenshoofd". (zie "Delfts Aardewerk" door J. Matusz en "Delfts Blauw" door D.F. Lunsingh Scheurleer).

IX-b : HUYBERTJE GAEL, gedoopt op 29 april 1663 te Delft (Nieuwe Kerk), overleden in het jaar 1706 te Delft (in het gasthuis), 43 jaar oud, dochter van ABRAHAM WILLEMSZ GAEL (VIII-a) en AGNETHA (AGNIETGEN) NATHANAŽLSDR DE VOS.
Huybertje is getrouwd op 27 mei 1690 te Haarlem, ondertrouwd op 7 mei 1690 aldaar voor de kerk, op 27-jarige leeftijd met haar neef WILLEM VELTHOVEN, plateeldraaier, overleden in het jaar 1706 te Delft (in het gasthuis), zoon van JOHANNES VELTHOVEN en MARITJE GAEL (VIII-c).
Uit dit huwelijk:
1 : JOHANNES VELTHOVEN, gedoopt op 28 mei 1692 te Haarlem.
2 : JAN VELTHOVEN, gedoopt op 19 juli 1693 te Haarlem.
Nog vermeld in 1706 oud 13 jaar.
3 : MARIJTIE VELTHOVEN, gedoopt op 14 augustus 1695 te Haarlem (moeder genaamd Huybertie Pool).
Nog vermeld in 1706 oud 12 jaar.
4 : ANGENIETJE VELTHOVEN, gedoopt op 24 mei 1697 te Haarlem, jong overleden.
5 : ANGENIETA VELTHOVEN, gedoopt op 30 november 1698 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren NatanaŽl Gaal en Maria de Groot).
Nog vermeld in 1706 oud 8 jaar.
6 : ABRAM VELTHOVEN, gedoopt op 31 juli 1701 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Jan Gaal en Maria de Groot).
Nog vermeld in 1706 oud 4 jaar.
7 : SARA VELTHOVEN, gedoopt op 27 januari 1704 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Willem Gaal, Geertrui Middeldorp en Klara Gaal), overleden voor 1706, hoogstens 2 jaar oud.

IX-c : WILLEM ABRAHAMSZ GAEL, plateelschilder, gedoopt op 20 augustus 1665 te Delft (Nieuwe Kerk), begraven op 16 januari 1714 aldaar mogelijk begraven als Willem van Gale, 48 jaar oud, zoon van ABRAHAM WILLEMSZ GAEL (VIII-a) en AGNETHA (AGNIETGEN) NATHANAŽLSDR DE VOS.
In 1691 wonende aan de Nieuwe Langedijk en in 1695 aan het Rietveld te Delft.
Willem is ondertrouwd op 2 juni 1691 te Delft voor de kerk, op 25-jarige leeftijd (1) met ALIDA SEVENHUISE, begraven op 3 december 1691 te Delft (Oude Kerk).
Als jongedochter wonende in de Schoolstraat.
Willem is ondertrouwd op 24 september 1695 te Delft voor de kerk, op 30-jarige leeftijd (2) met GEERTRUID MIDDENDORP (38 jaar oud), gedoopt op 29 april 1657 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Arien van Hemert, Maria Paspoort en Magdalena Finge), begraven op 21 juni 1740 te Delft (Nieuwe Kerk) mogelijk , 83 jaar oud, dochter van CASPER HARMENSZ. MIDDELDORP en ELISABETH JANSDR. VAN HEMERT.
Als jongedochter wonende aan de Verwersdijk te Delft.
Uit dit huwelijk:
1 : JOANNIS (JAN) GAEL, gedoopt op 11 november 1696 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Casper Middendorp en Lijsbet Jans), volgt onder X-e.
2 : ANGENIETIE (AGNETHA) GAEL, gedoopt op 24 april 1698 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren NataniŽl Gaal en Maria de Groot), volgt onder X-f.
3 : KASPER GAEL, gedoopt op 25 april 1700 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Antony Middendorp en Jannetie van Wense), begraven op 24 april 1735 te Delft, 34 jaar oud.
4 : HARMANUS GAEL, gedoopt op 23 oktober 1701 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Harmanus Middendorp en Meinsie Blijvenburg).

IX-d : NATHANAŽL ABRAHAMSZ GAEL, kunstschilder en witwerker, gedoopt op 20 maart 1667 te Delft (Nieuwe Kerk), begraven op 8 december 1714 te Delfshaven, 47 jaar oud, zoon van ABRAHAM WILLEMSZ GAEL (VIII-a) en AGNETHA (AGNIETGEN) NATHANAŽLSDR DE VOS.
Op 3 januari 1695 als meester kunstschilder aangetekend in het St. Lucasgilde te Delft. Vermoedelijk als witwerker (glazuurder) werkzaam in de plateelbakkerij "De Twee Scheepjes" van zijn broer Jan, hij woonde in 1694 aan het Maarlvelt te Delft.
Een witwerker is ook een maker van beschilderde naaldhouten meubels die alleen gespijkerd mochten worden; geen houtverbindingen en geen lijm, want dat was voorbehouden aan de schrijnwerkers.
Bij een veiling op 6-1-1710 voor notaris Nicolaas van der Vaart van een huis gelegen westzijde Nieuwe Have te Delfshaven, staat Nathaniel Gael samen met Johannes de Leur borg voor de koper Cornelis Pietersz Dorenstruijck die dit huis koopt voor 230 gulden.

NathanaŽl is in ondertrouw gegaan op 6 september 1693 te 's-Gravenhage (Hoogduitsekerk) en getrouwd op 24 september 1693 te 's-Gravenhage (zij testeren 9 juli 1694 voor notaris Philip de Bries te Delft), op 26-jarige leeftijd met MARIA DE GROOT (30 jaar oud), gedoopt op 8 april 1663 te 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Cent Philips van Leeuwen, Wilhelmina Ippens, Adriaen Centen van Leeuwen en Elisabeth van Achten), begraven op 12 januari 1730 te Delft (Oude Kerk), 66 jaar oud, dochter van JAN (JOHANNES) DE GROOT en AGATHA CENTEN VAN LEEUWEN.
Maria woonde in 1730 als weduwe in de Molslaan te Delft.
Uit dit huwelijk:
1 : N.N. GAEL, geboren voor juli 1694, begraven op 15 juli 1694 te Delft (Nieuwe Kerk).
2 : AGATHA GAEL, gedoopt op 14 augustus 1695 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Jan de Groot en Agata van Leeuwen), overleden na 1729, minstens 34 jaar oud.
In 1729 was Agatha nog als doopgetuige aanwezig bij de doop van een kind van haar broer Jan.
3 : ANGNIETIE GAEL, gedoopt op 13 januari 1697 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Jan Gael en Sara Gael).
Angnietie is getrouwd op 14 april 1732 te 's-Gravenhage, ondertrouwd op 30 maart 1732 aldaar voor de kerk, op 35-jarige leeftijd met HENDRIK LAMONE.
4 : JAN (JOHANNES) GAAL, gedoopt op 28 augustus 1698 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Jan de Groot en Agatha van Leeuwen), volgt onder X-g.
5 : BARBARA GAEL, gedoopt op 5 november 1699 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Jan de Groot en Agatha van Leeuwen), overleden na 1729, minstens 30 jaar oud.
In 1729 was Barbara nog aanwezig als getuige bij de doop van een kind van haar broer Jan.
6 : ABRAHAM GAEL, gedoopt op 19 oktober 1702 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Jan Gaal en Agatha de Groot (van Leeuwen)), overleden na 1729, minstens 27 jaar oud.
Abraham is in 1729 nog aanwezig bij de doop van een kind van zijn broer Jan.

IX-e : THOMAS ABRAHAMSZ GAEL, gedoopt op 13 februari 1670 te Delft (Nieuwe Kerk), zoon van ABRAHAM WILLEMSZ GAEL (VIII-a) en AGNETHA (AGNIETGEN) NATHANAŽLSDR DE VOS.
Thomas was gehuwd met CORNELIA VAN DOOLWAART.
Zeer wel mogelijk dat Agnieta Gaal, die in juni 1766 van uit Middelburg naar Delft komt, een dochter is van bovenstaand echtpaar. Een mogelijke kleinzoon is Thomas Gaal geboren 9 juli 1739 te Dendermonde, kunstschilder, medeoprichter en directeur van de tekenacademie te Middelburg, overleden 27 mei 1817 te Middelburg, hij was gehuwd met Anna Snijders. (Zie Prisma Schilderslexicon en B.S. Kampen, R.A. Zwolle, huwelijksbijlagen bij akte no. 55 jr. 1825).
Uit dit huwelijk:
1 : waarschijnlijk GEORGE GAEL, volgt onder X-h.
2 : THOMAS GAEL, gedoopt op 10 maart 1707 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuige was Marya de Maan).

IX-f : CLARA GAEL, gedoopt op 5 maart 1673 te Delft (Nieuwe Kerk), begraven op 7 september 1725 aldaar, 52 jaar oud, dochter van ABRAHAM WILLEMSZ GAEL (VIII-a) en AGNETHA (AGNIETGEN) NATHANAŽLSDR DE VOS.
Clara is in ondertrouw gegaan op 23 mei 1705 te Delft en getrouwd op 14 juni 1705 te Delfshaven, op 32-jarige leeftijd met JACOB HILHOFF (25 jaar oud), gedoopt op 19 oktober 1679 te Delft (doopgetuigen waren Hubertus Hilloff en Catharina Piters Firou), zoon van ARNOLDUS HILHOF en MARGRIETA CLAESDR..
Uit dit huwelijk:
1 : AERNOUT HILHOF, gedoopt op 1 december 1705 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Aernout Hilhof, Margriet Hilhof en Machtelt Hilhof).
2 : AGNIETA HILHOF, gedoopt op 9 maart 1707 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Jan Gaale en Marija Hilhof), begraven op 2 augustus 1710 te Delft (Nieuwe Kerk), 3 jaar oud.
3 : JACOBA HILHOF, gedoopt op 8 mei 1710 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Aarnout Hilhof, Gerrit Fransen en Margrieta Klase), begraven op 5 juli 1711 te Delft (Nieuwe Kerk), 1 jaar oud.

IX-g : SARA GAAL, gedoopt op 3 november 1677 te Medemblik, dochter van THOMAS GAEL (VIII-d) en DIEWERTJE SIMONSDR..
Sara was gehuwd met JAN KLAAS.
Uit dit huwelijk:
1 : THOMAS VAN GALEN, gedoopt op 23 december 1703 te Medemblik (doopgetuige was Aeltjen), volgt onder X-i.

X-a : ANGENIETIE GAEL, gedoopt op 6 november 1687 te Delft (Nieuwe Kerk), begraven op 15 oktober 1751 te Delft (Oude Kerk), 63 jaar oud, dochter van JAN (JOHANNES) ABRAHAMSZ GAEL (IX-a) en ELISABETH VAN DER PLANCK.
Angenietie is ondertrouwd op 23 januari 1717 te Delft voor de kerk, op 29-jarige leeftijd (1) met GERRIT VAN BART, begraven op 31 augustus 1722 te Delft (Oude Kerk).
Uit dit huwelijk:
1 : ELISABET VAN BART, gedoopt op 2 juli 1719 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Jan Gaal en Lijsbet van der Plank), overleden op 3 juli 1763 te Utrecht, 44 jaar oud.
Angenietie is in ondertrouw gegaan op 19 mei 1725 te Delft (Oude Kerk), op 37-jarige leeftijd (2) met ANTHONI VERMAAT (35 jaar oud), pachter van de gemeenelandsmiddelen (1735), gedoopt op 30 mei 1689 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Aart Verstolck en Margareta Vermaat), overleden voor 1751, hoogstens 62 jaar oud, zoon van GOVERT VERMAAT en ANNA VAN DER KLOOT.
Zie ook weeskamerarchief Delft, dossier 1788 jaar 1756.

X-b : ENGELTIE GAEL, gedoopt op 4 mei 1690 te Delft (Nieuwe Kerk), begraven op 30 april 1721 aldaar, 30 jaar oud, dochter van JAN (JOHANNES) ABRAHAMSZ GAEL (IX-a) en ELISABETH VAN DER PLANCK.
Engeltie is in ondertrouw gegaan op 16 maart 1720 te Delft, op 29-jarige leeftijd met JACOB KOCK (25 jaar oud), meestersmit (1721), gedoopt op 30 september 1694 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Arij Leendertsz. van der Boon, Marij van der Boon en Jannetie van der Boon), begraven op 24 december 1768 te Delft (Nieuwe Kerk), 74 jaar oud, zoon van JACOB JANSZ. KOCK en NEELTJE ADRIAANSDR. VAN DER BOON.
Wonende op de Binnenwatersloot te Delft.
Jacob is later in ondertrouw gegaan op 13 mei 1724 te Delft (Oude Kerk), op 29-jarige leeftijd met ANNA VAN ALENBURG, begraven op 12 februari 1776 te Delft (Nieuwe Kerk).
Uit dit huwelijk:
1 : JAN KOCK, tweeling met Jacob, gedoopt op 1 mei 1721 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Jan Gaal, Jan Kok, Neeltie Arense van der Boon en Elisabeth van der Planck).
2 : JACOB KOCK, tweeling met Jan, gedoopt op 1 mei 1721 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Jan Gaal, Jan Kok, Neeltie Arense van der Boon en Elisabeth van der Planck).

X-c : CORNELIA JANSDR GAAL, gedoopt op 31 juli 1698 te Delft (Nieuwe Kerk), overleden op 10 juni 1761, begraven op 17 juni 1761 te Delft (Oude Kerk), 62 jaar oud, dochter van JAN (JOHANNES) ABRAHAMSZ GAEL (IX-a) en ELISABETH VAN DER PLANCK.
Cornelia is in ondertrouw gegaan op 27 januari 1725 te Delft (Oude Kerk), op 26-jarige leeftijd met ADRIAEN DIRKSZ VAN DER DOES (22 jaar oud), schoolmeester en mr. plateelbakker, gedoopt op 21 september 1702 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Adriaan van der Does en Jannetie Sijbrants van der Vijver), overleden op 15 juli 1750, begraven op 21 juli 1750, 47 jaar oud, zoon van DIRK VAN DER DOES en MARIJA VAN VEEN.
Adriaen van der Does werd in 1728 deelgenoot in de plateelbakkerij "De Drye Clocken". (Zie Delfts Aardewerk door J. Matusz). Op 5 juli 1743 kocht hij de Plateelbakkerij, en werd hij als meester in het St. Lucasgilde ingeschreven. Na zijn dood zette zijn vrouw de plateelbakkerij voort.
Zie ook de Nederlandsche Leeuw van 1986 blz. 118.

Uit dit huwelijk:
1 : MARIA ADRIAANSDR VAN DER DOES, gedoopt op 11 november 1725 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Dirk van der Does en Maria van Veen), overleden voor september 1792, hoogstens 66 jaar oud.
Not. prot. G.A. Delft 2905 fol. 7 dd. 1792; Utrecht inv.nr. U242a21, aktenr. 157, d.d. 10-09-1792.
Maria is ondertrouwd op 20 november 1762 te Delft en getrouwd op 7 december 1762 aldaar voor de kerk, op 37-jarige leeftijd (1) met CORNELIS MOM, notaris te Utrecht, afkomstig uit Utrecht, overleden voor 1781.
Maria is getrouwd rond 1781 huwelijkse voorwaarden 12-10-1781 te Utrecht, op ongeveer 56-jarige leeftijd (2) met PIETER DE VEER, overleden voor september 1782.
Pieter was weduwnaar van CATHARINA LEERS, overleden voor 1781.
2 : JOHANNA VAN DER DOES, gedoopt op 21 oktober 1727 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Angnieta Gaal en Antonij Vermaat).
Johanna is ondertrouwd op 7 januari 1758 te Delft (Nieuwe Kerk) voor de kerk, op 30-jarige leeftijd met HENDRIK HARSINGH, kapitein ter zee, overleden voor juni 1761.
3 : DIRK ADRIAENSZ VAN DER DOES, gedoopt op 30 augustus 1729 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Willem van Veen en Marie van Veen), volgt onder XI-a.
4 : ELIJSABET VAN DER DOES, gedoopt op 17 mei 1731 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Hendrik van den Velden en Maria Gaal), ongehuwd overleden na 1785, minstens 54 jaar oud.
5 : WILLEM ADRIAENSZ VAN DER DOES, mr. plateelbakker, gedoopt op 17 januari 1734 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Abraham Gaal en Gijsbertje van den Bogaart).
Willem van der Does liet in 1764 zijn merk registreren, aardewerkfabriek "De Drye Clocken". (Zie Delfts Aardewerk door J. Matusz.).
Volgens testament van zijn moeder volgde hij haar in 1762 op als eigenaar van "De Klokken"en werd hij als meester plateelbakker in het Lucasgildeboek aangetekend. Hij verkocht in 1784 zijn plateelbakkerij en verhuisde naar Leiden.

Willem is ondertrouwd op 13 november 1762 te Delft en getrouwd op 30 november 1762 aldaar voor de kerk, op 28-jarige leeftijd met CORNELIA RIJSHOUWER, afkomstig uit Utrecht.
Cornelia was weduwe van CHRISTOFFEL VAN MARIENHOF, overleden voor 1762.
6 : JAN ADRIAENSZ VAN DER DOES, geboren op 10 september 1736 te Delft, gedoopt op 11 september 1736 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Daniel Wijnmalen en Goeda van der Does), volgt onder XI-b.
7 : AGNITA VAN DER DOES, geboren op 26 augustus 1738 te Delft, gedoopt op 28 augustus 1738 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Anthonij Vermaat en Angnita Gaal).
8 : HENDERINA MARIA VAN DER DOES, geboren op 11 augustus 1740 te Delft, gedoopt op 14 augustus 1740 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Henderik van den Velden en Maria Gaal), volgt onder XI-c.
9 : CORNELIS ADRIAENSZ VAN DER DOES, geboren op 11 september 1743 te Delft, gedoopt op 12 september 1743 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Anthoni Vermaat en Maria van der Does), volgt onder XI-d.

X-d : JOHANNA GAAL, geboren op 18 augustus 1701 te Delft, gedoopt op 21 augustus 1701 te Delft (Nieuwe Kerk), overleden op 6 december 1777 te Leiden, begraven op 12 december 1777 te Leiden (Pieterskerk) (betaalde impost É 30,-), 76 jaar oud, dochter van JAN (JOHANNES) ABRAHAMSZ GAEL (IX-a) en ELISABETH VAN DER PLANCK.
Johanna is getrouwd op 27 april 1732 te Delft, ondertrouwd op 5 april 1732 aldaar voor de kerk, op 30-jarige leeftijd met JAN (JOHANNES) HASEBROEK (22 jaar oud), boekhandelaar, gedoopt op 14 februari 1710 te Leiden (Hooglandsekerk), begraven op 20 december 1801 te Leiden (Pieterskerk), 91 jaar oud, zoon van JAN HASEBROEK en CATHARINA VAN DER STEEN.
Zie voor stamreeks Hasebroek, Nederlands Patriciaat, jaargang 1913 blz. 157-158.
Uit dit huwelijk:
1 : JOHANNES HASEBROEK, gedoopt op 27 oktober 1734 te Leiden.
2 : ANTHONIE HASEBROEK, gedoopt op 23 december 1736 te Leiden.
3 : JACOBA HASEBROEK, gedoopt op 23 juni 1739 te Leiden.
4 : HENRICUS HASEBROEK, geboren op 17 februari 1742 te Leiden, gedoopt op 18 februari 1742 te Leiden (Hooglandsekerk), volgt onder XI-e.
5 : ANTONIE HASEBROEK, gedoopt op 20 augustus 1745 te Leiden.

X-e : JOANNIS (JAN) GAEL, klapwaker, gedoopt op 11 november 1696 te Delft (Nieuwe Kerk), overleden op 1 juli 1753 te Delft, begraven op 6 juli 1753 aldaar, 56 jaar oud, zoon van WILLEM ABRAHAMSZ GAEL (IX-c) en GEERTRUID MIDDENDORP.
Wonende buiten de Ketelpoort in het Zuideinde.
Joannis is in ondertrouw gegaan op 26 mei 1725 te Delft (Oude Kerk), op 28-jarige leeftijd (1) met JACOBA SCHILDERS (21 jaar oud), gedoopt op 21 februari 1704 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Joris Schilders en Jacoba Schilders), begraven op 5 maart 1730 te Delft (Oude Kerk), 26 jaar oud, dochter van JOANNIS SCHILDERS en KORNELIA VAN IJCK.
Uit dit huwelijk:
1 : GEERTRUI GAEL, tweeling met Cornelia, gedoopt op 31 augustus 1727 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Cornelia Schilders, Leendert de Graaff en Baartie Schilders).
2 : CORNELIA GAEL, gedoopt op 31 augustus 1727 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Cornelia Schilders, Leendert de Graaff en Baartie Schilders).
3 : SARA GAEL, gedoopt op 7 december 1729 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Simon Schilder en Sara Kerker).
Joannis is getrouwd op 17 december 1730 te Delft, ondertrouwd op 25 november 1730 aldaar voor de kerk, op 34-jarige leeftijd (2) met JANNETJE MACKIN (OOK MAKIJN,MASUM OF RUSSEN) ook genaamd Johanna Russen (36 jaar oud), gedoopt op 1 augustus 1694 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Susanna van der Putten en Sara Andries), begraven op 20 december 1762 te Delft (Nieuwe Kerk), 68 jaar oud, dochter van JACOB MACKEIN en ANTONETTE ANDRIES.
Jannetje is eerder in ondertrouw gegaan op 12 augustus 1719 te Delft, op 25-jarige leeftijd met JACOB VAN DE LUGT, overleden voor 1730.
Uit dit huwelijk:
4 : ANTHONETTA GAAL, gedoopt op 9 september 1731 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuige was Angenieta Gaal), overleden op 18 november 1792 te Delft (in het gasthuis), 61 jaar oud.
Anthonetta is in ondertrouw gegaan op 20 augustus 1774 te Delft (Oude Kerk) en getrouwd op 4 september 1774 te Delft, op 42-jarige leeftijd met waarschijnlijk CORNELIS KOEYEMANS DE JONGE.
5 : WILLEM GAAL, gedoopt op 11 februari 1733 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuige was Angnietje Gaal).
6 : ANGNIETJE GAAL, gedoopt op 30 januari 1735 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Jan Soudtbeek, Angnietje Gaal en Jacoba de Koning), overleden op 14 maart 1812 te Delft, 77 jaar oud.
Angnietje is in ondertrouw gegaan op 31 augustus 1765 te Delft (Nieuwe Kerk) en getrouwd op 15 september 1765 te Delft, op 30-jarige leeftijd (1) met waarschijnlijk JOHANNIS (JAN) KROMBOUT, begraven op 22 november 1770 te Delft (Oude Kerk).
Angnietje is getrouwd op 22 september 1771 te Delft, op 36-jarige leeftijd (2) met ANTHONIE VERPOEKEN (27 jaar oud), gedoopt op 6 februari 1744 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuige was Kaatje Verburg), overleden voor 1812, hoogstens 68 jaar oud, zoon van WEMMERT VERPOEKEN en JANNETJE VERBURG.
7 : ALIDA GAAL, gedoopt op 12 september 1737 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuige was Alida Kerver), volgt onder XI-f.

X-f : ANGENIETIE (AGNETHA) GAEL, gedoopt op 24 april 1698 te Delft (Nieuwe Kerk), overleden na 1758 (op 12-2-1758 is zij nog aanwezig bij de doop van haar kleinkind), minstens 60 jaar oud, dochter van WILLEM ABRAHAMSZ GAEL (IX-c) en GEERTRUID MIDDENDORP.
Angenietie is in ondertrouw gegaan op 30 september 1719 te Delft en getrouwd op 15 oktober 1719 aldaar, op 21-jarige leeftijd (1) met HENDRIK VAN DER BEEK (22 jaar oud), gedoopt op 23 januari 1697 te Delft, begraven op 20 februari 1731 aldaar, 34 jaar oud, zoon van JACOB ARENTSZ. VAN DER BEEK en ANNETJE JACOBSDR. VAN SCHIE.
Uit dit huwelijk:
1 : JACOB VAN DER BEEK, gedoopt op 21 juli 1720 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Jacob van der Beeck en Annetie van der Beeck), volgt onder XI-g.
2 : ANNETIE VAN DER BEEK, gedoopt op 8 april 1722 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Jacob van der Beek, Annetie van der Beek en Trijntie Spaniersberg).
3 : WILHELMUS VAN DER BEEK, gedoopt op 4 november 1723 te Delft (Nieuwe Kerk) gedoopt als Wilhelmus Verbeeck (doopgetuigen waren Jacobus Verbeek en Annetie de Klous), volgt onder XI-h.
4 : JAN (JESAIAS) VAN DER BEEK, gedoopt op 24 januari 1725 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Jesaias van der Beek en Margrietie van der Beek), volgt onder XI-i.
5 : ANTONY VAN DER BEEK, gedoopt op 12 maart 1727 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Esaias van der Beeck, Grietie Peman en Marta van der Struif), volgt onder XI-j.
6 : ARENT VAN DER BEEK, gedoopt op 5 mei 1729 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Jacob van der Beeck, Grietie Peman en Kooba Schilders).
Angenietie is getrouwd op 5 december 1734 te Delft, ondertrouwd op 20 november 1734 voor de kerk, op 36-jarige leeftijd (2) met (en gescheiden in het jaar 1753 te Vrijenban van) JAN SOUTBEEK, zoon van waarschijnlijk JAN SOUTBEEK en JANNITIE HEIJNDRIKSDR..
Uit dit huwelijk:
7 : BASTIAAN ZOUTBEEK, gedoopt op 4 juni 1738 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Bastiaan Soutbeek, Antje Soutbeek en Aagje Soutbeek), overleden op 10 oktober 1823 te Delft, 85 jaar oud.
Bastiaan was gehuwd met MARIA VAN DAMMIES, overleden voor 1823.
8 : CORNELIS SOUTBEEK, gedoopt op 30 augustus 1740 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Cornelis Soutbeek, Geertruy Alderkerk en Jacoba de Heuning).
9 : JOHANNA ZOUTBEEK, gedoopt op 3 april 1743 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Bastiaan Soutbeek, Grietje Alot en Aagje Zoutbeek), overleden op 3 september 1823 te Delft, 80 jaar oud.
Johanna was gehuwd met HENDRIK MAAS, overleden voor 1823.

X-g : JAN (JOHANNES) GAAL, gedoopt op 28 augustus 1698 te Delft (Nieuwe Kerk), zoon van NATHANAŽL ABRAHAMSZ GAEL (IX-d) en MARIA DE GROOT.
Woonde als jongeman in de Trompetstraat te Delft, geen overlijden te Delft en Den Haag gevonden.
Jan is in ondertrouw gegaan op 20 mei 1724 te Delft, op 25-jarige leeftijd met MAGDALENA (MACHTELTJE) BROUWER (33 jaar oud), gedoopt op 24 september 1690 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Leendert van der Hoeve, Neeltje van der Weide en Martijntje van der Hoeve), dochter van HENDRICUS DIRKS BROUWER en JANNETJE VAN DER HOEVE.
Magdalena woonde in 1724 in de Gasthuislaan te Delft.
Magdalena is eerder in ondertrouw gegaan op 14 september 1715 te Delft (Oude Kerk), op 24-jarige leeftijd met HUIBREGT JOPPE DECKERS, overleden voor 1724.
Daar Jan en Magdalena maar 2 kinderen in Delft laten dopen is het waarschijnlijk dat ze in een van de plaatsen rond Delft woonden, en daar hun andere kinderen lieten dopen, mogelijk in Rijswijk, Wateringen of elders, een en ander zal dan ook nog nader onderzocht moeten worden. (Zie ook Kronieken, tijdschrift van de Genealogische vereniging Prometheus, jaargang 1992 nr.1, blz. 33).
Uit dit huwelijk:
1 : ABRAHAM GAAL, gedoopt op 25 januari 1725 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Abraham Gaal en Marya de Groot), volgt onder XI-k.
2 : NATHANAŽL GAAL, gedoopt op 11 oktober 1729 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Abraham Gaal, Agatha Gaal en Barbara Gaal), volgt onder XI-l.

X-h : GEORGE GAEL, begraven op 28 maart 1768 te Delft (Oude Kerk), waarschijnlijk zoon van THOMAS ABRAHAMSZ GAEL (IX-e) en CORNELIA VAN DOOLWAART.
Officier bij een der in dienst der staten- generaal zijnde regementen Schotten in Dendermonde.
George was gehuwd met DINA (JEAN JOHANNA) BEETS (BEATTS).
Uit dit huwelijk:
1 : JOHANNA GAAL, volgt onder XI-m.
2 : ANGENIETHA GAAL, geboren rond 1737, overleden op 30 december 1797 te Middelburg, ongeveer 60 jaar oud.
Adres: in de Lange Cingelstraat te Middelburg.
3 : THOMAS GAAL, mogelijk kleinzoon van Thomas en Cornelia van Doolwaart, geboren op 9 juli 1739 te Dendermonde (B), volgt onder XI-n.
4 : JAN CAREL GAAL, komt in februari 1772 vanuit Middelburg naar Delft, daar ingeschreven als lidmaat van de N.H. kerk, volgt onder XI-o.

X-i : THOMAS VAN GALEN, gedoopt op 23 december 1703 te Medemblik, zoon van JAN KLAAS en SARA GAAL (IX-g).
Thomas is getrouwd op 7 februari 1733 te Medemblik, op 29-jarige leeftijd met GUURTJE GORTER.
Uit dit huwelijk:
1 : JAN VAN GALEN, gedoopt op 22 augustus 1734 te Medemblik (doopgetuige was Evere Gorters).
2 : SAARTJE VAN GALEN, gedoopt op 8 juli 1736 te Medemblik (doopgetuige was Evere Gorters).

XI-a : DIRK ADRIAENSZ VAN DER DOES, mr. plateelbakker, gedoopt op 30 augustus 1729 te Delft (Oude Kerk), zoon van ADRIAEN DIRKSZ VAN DER DOES en CORNELIA JANSDR GAAL (X-c).
Dirk van der Does was van 1755 tot 1770 eigenaar van de pottenbakkerij "De Roos". (Zie Delfts Aardewerk door J. Matusz en zie ook de Navorscher van 1934 blz. 95 en de Nederlandsche Leeuw van 1986 blz. 118).
Dirk is ondertrouwd op 1 april 1758 te Delft (Nieuwe Kerk) voor de kerk, op 28-jarige leeftijd met SUSANNA MARGRETHA MOOLENAAR (21 jaar oud), gedoopt op 5 augustus 1736 te Vlaardingen, begraven op 10 mei 1784 te Maassluis (Grote Kerk), 47 jaar oud, dochter van SIMON MOLENAAR en MARGARITA VAN ZUYLEN.
Susanna is eerder getrouwd op 8 december 1756 te Maassluis, op 20-jarige leeftijd met HUIBERT VAN WIJN (35 jaar oud), wijnkoper, gedoopt op 6 juli 1721 te 's-Gravenhage (Grote Kerk), overleden op 17 december 1756 te 's-Gravenhage (aangifte datum), 35 jaar oud, zoon van WILLEM VAN WIJN en CORNELIA VAN DER STOPPEL.
Uit dit huwelijk:
1 : ADRIANA CORNELIA VAN DER DOES, gedoopt op 8 april 1759 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Cornelia Gaal en Willem van der Does), begraven op 27 oktober 1809 te Maassluis, 50 jaar oud.
Adriana was gehuwd met JAN VAN DER LEEUW, geboren rond 1750, begraven op 11 augustus 1820 te Maassluis, ongeveer 70 jaar oud.
Jan was weduwnaar van CORNELIA VAN BROEKHUIZEN.
2 : MARGARETHA VAN DER DOES, gedoopt op 8 februari 1761 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Cornelis Schelvisvanger en Alida Moolenaar).
3 : SIMON VAN DER DOES, gedoopt op 11 april 1762 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Cornelis Schelvisvanger en Alida Molenaar).
4 : ADRIAAN THEODORUS VAN DER DOES, gedoopt op 29 oktober 1769 te Delft.

XI-b : JAN ADRIAENSZ VAN DER DOES, koopman te Amsterdam, geboren op 10 september 1736 te Delft, gedoopt op 11 september 1736 te Delft (Oude Kerk), zoon van ADRIAEN DIRKSZ VAN DER DOES en CORNELIA JANSDR GAAL (X-c).
Jan is getrouwd rond 1762, op ongeveer 26-jarige leeftijd met FEMMETJE VAN MALSEM.
Uit dit huwelijk:
1 : ADRIANA CORNELIA VAN DER DOES, gedoopt op 16 januari 1763 te Amsterdam (Noorderkerk) (doopgetuigen waren Isaac van Malsen en Joanna van der Does).
2 : ISAAC VAN DER DOES, gedoopt op 29 juli 1764 te Amsterdam (Noorderkerk) (doopgetuigen waren Cornelis Mom en Maria van der Does).
3 : ADRIAAN VAN DER DOES, gedoopt op 25 april 1766 te Amsterdam (Westerkerk) (doopgetuigen waren Dirk van der Does en Susanna Margreta Moolenaar).
4 : AGNETHA VAN DER DOES, gedoopt op 2 juni 1771 te Amsterdam (Nieuwe kerk) (doopgetuige was Agnetha van der Does).
5 : ADRIANA CORNELIA VAN DER DOES, gedoopt op 10 oktober 1773 te Amsterdam (Noorderkerk) (doopgetuige was Isaac van Malsem).
6 : ANNA ELISABETH VAN DER DOES, gedoopt op 3 april 1778 te Amsterdam (Westerkerk) (doopgetuige was Eliesabeth van der Does).
7 : MARIA VAN DER DOES, gedoopt op 6 juli 1781 te Amsterdam (Westerkerk).

XI-c : HENDERINA MARIA VAN DER DOES, geboren op 11 augustus 1740 te Delft, gedoopt op 14 augustus 1740 te Delft (Oude Kerk), dochter van ADRIAEN DIRKSZ VAN DER DOES en CORNELIA JANSDR GAAL (X-c).
Henderina is ondertrouwd op 24 juli 1762 te Delft (Nieuwe Kerk) en getrouwd op 11 augustus 1762 te Delft voor de kerk, op 22-jarige leeftijd met JAN VAN EIJK, koopman te Amsterdam, afkomstig uit Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1 : WILLEM VAN EIJK, gedoopt op 25 januari 1764 te Amsterdam (Noorderkerk) (doopgetuigen waren Pieter Hendrik Chartois en Clasina Verhagen).
2 : JOHANNA WILHELMINA VAN EIJK, gedoopt op 10 maart 1771 te Amsterdam (Eilandkerk) (doopgetuigen waren Wiilem van Eijk en Johanna van der Does).

XI-d : CORNELIS ADRIAENSZ VAN DER DOES, makelaar, geboren op 11 september 1743 te Delft, gedoopt op 12 september 1743 te Delft (Nieuwe Kerk), zoon van ADRIAEN DIRKSZ VAN DER DOES en CORNELIA JANSDR GAAL (X-c).
Cornelis is getrouwd in het jaar 1766 te Amsterdam, op 23-jarige leeftijd met ELISABETH HEEBERTS(HOBERS).
Uit dit huwelijk:
1 : DIRK VAN DER DOES, gedoopt op 4 oktober 1768 te Amsterdam (Nieuwe kerk) (doopgetuigen waren Dirk Hobers en Sijbrecht Franken).

XI-e : HENRICUS HASEBROEK, predikant, geboren op 17 februari 1742 te Leiden, gedoopt op 18 februari 1742 te Leiden (Hooglandsekerk), overleden op 8 maart 1782 te Oude Wetering, begraven te Leiden (Pieterskerk), 40 jaar oud, zoon van JAN (JOHANNES) HASEBROEK en JOHANNA GAAL (X-d).
Hij was predikant te Poederoyen 1768, Haaften 1771 en Oudewetering 1774.
Henricus is getrouwd op 11 november 1777 te 's-Gravenhage, op 35-jarige leeftijd met ELISABETH BLAUW (25 jaar oud), gedoopt op 8 oktober 1752 te Breda, overleden op 2 september 1825 te Utrecht, begraven op 6 september 1825 te Leiden (Pieterskerk), 72 jaar oud, dochter van PETRUS BLAUW en JOHANNA VEERIS.
Elisabeth was later gehuwd met PHILIPPUS SPECHT, overleden voor 1825.
Uit dit huwelijk:
1 : JOHANNES HASEBROEK, apotheker, geboren op 15 september 1778 te Oudewetering, overleden op 22 maart 1857 te Wijk bij Duurstede, 78 jaar oud.
Johannes is in ondertrouw gegaan op 30 mei 1810 te Leiden en getrouwd op 17 juni 1810 aldaar (getuigen waren Elisabeth Blauw en Antoinetta Ockerse), op 31-jarige leeftijd met ANNA MARIA THERESIA KLEYN (21 jaar oud), geboren op 20 maart 1789 te Hooge Zwaluwe, gedoopt op 5 april 1789 aldaar, overleden op 15 januari 1865 te Wijk bij Duurstede, 75 jaar oud, dochter van JOHANNES PETRUS KLEYN en ANTOINETTE OCKERSE.
2 : ADRIANUS HASEBROEK, arts, geboren rond 1782 te Oude Wetering.
Adrianus is in ondertrouw gegaan op 9 april 1813 te Leiden en getrouwd op 26 april 1813 te Koudekerk, op ongeveer 31-jarige leeftijd met CORNELIA PETRONELLA ELAND (ongeveer 17 jaar oud), geboren rond 1796 te Reeuwijk, overleden op 27 oktober 1846 te Leiden, ongeveer 50 jaar oud, dochter van SIMON ELAND en ELISABETH VAN DEN BRIEL.

XI-f : ALIDA GAAL, gedoopt op 12 september 1737 te Delft (Nieuwe Kerk), dochter van JOANNIS (JAN) GAEL (X-e) en JANNETJE MACKIN (OOK MAKIJN,MASUM OF RUSSEN).
Alida is getrouwd op 21 april 1782 te Delft, ondertrouwd op 6 april 1782 aldaar voor de kerk, op 44-jarige leeftijd (1) met waarschijnlijk JURRIEN SPITHOUT, overleden voor 1788.
Jurrien was weduwnaar van N.N., overleden voor 1782.
Uit dit huwelijk:
1 : JURIANUS SPITHOUT, gedoopt op 16 maart 1775 te Delft (Nieuwe Kerk).
2 : ANNA SPITHOUT, gedoopt op 13 maart 1777 te Delft (Nieuwe Kerk), begraven op 23 april 1777 aldaar, 41 dagen oud.
Alida is getrouwd op 3 februari 1788 te Delft, ondertrouwd op 19 januari 1788 aldaar voor de kerk, op 50-jarige leeftijd (2) met waarschijnlijk WILLEM VAN LEEUWEN.

XI-g : JACOB VAN DER BEEK, gedoopt op 21 juli 1720 te Delft (Nieuwe Kerk), overleden voor 1808, hoogstens 88 jaar oud, zoon van HENDRIK VAN DER BEEK en ANGENIETIE (AGNETHA) GAEL (X-f).
Jacob is in ondertrouw gegaan op 3 februari 1748 te Delft (Oude Kerk), op 27-jarige leeftijd met MARIA BROEKHUIJSEN (ongeveer 24 jaar oud), geboren rond 1724, begraven op 21 september 1808 te Delft, ongeveer 84 jaar oud.
Woonden in 1756 in de Raamstraat te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1 : HENDRIK VAN DER BEEK, gedoopt op 11 maart 1749 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Jan Soutbeek, Angnietje Gaal en Anna van der Beek).
2 : ALEBREGT VAN DER BEEK, gedoopt op 21 april 1750 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuige was Angnietje Gaal).
3 : ANTHONIJ VAN DER BEEK, gedoopt op 4 juli 1751 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuige was Johanna van der Beek).
4 : NEELTJE VAN DER BEEK, gedoopt op 28 maart 1753 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Antonij van der Beek, Anna van der Beek en Angenietje van Leeuwen).
5 : ANGENIETIE VAN DER BEEK, gedoopt op 17 februari 1756 te Rotterdam (doopgetuige was Angenietie Gaal).

XI-h : WILHELMUS VAN DER BEEK, gedoopt op 4 november 1723 te Delft (Nieuwe Kerk) gedoopt als Wilhelmus Verbeeck, zoon van HENDRIK VAN DER BEEK en ANGENIETIE (AGNETHA) GAEL (X-f).
Wilhelmus is in ondertrouw gegaan op 30 april 1757 te Delft en getrouwd op 15 mei 1757 te Delft (Nieuwe Kerk), op 33-jarige leeftijd met MARIJTJE LANDSCHOT, begraven op 10 december 1800 te Delft.
Uit dit huwelijk:
1 : HENDRIK VAN DER BEEK, gedoopt op 12 februari 1758 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuige was Angnietje Gaal).

XI-i : JAN (JESAIAS) VAN DER BEEK, plateelbakker, gedoopt op 24 januari 1725 te Delft (Oude Kerk), zoon van HENDRIK VAN DER BEEK en ANGENIETIE (AGNETHA) GAEL (X-f).
Jan is ondertrouwd op 6 mei 1752 te Delft en getrouwd op 21 mei 1752 te Delft (Nieuwe Kerk) voor de kerk, op 27-jarige leeftijd met LIDA WAAR (ongeveer 24 jaar oud), geboren rond 1728, begraven op 18 april 1811 te Delft, ongeveer 83 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1 : ANGENIETA VAN DER BEEK, gedoopt op 30 november 1752 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Cornelia van Houten en Angnietje Gaal).
2 : JACOBUS VAN DER BEEK, gedoopt op 25 mei 1755 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuige was Anna Waar).
3 : JOHANNES VAN DER BEEK, gedoopt op 4 augustus 1757 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Jannetje de Lange en Elisabeth Waar).
4 : HENDRIK VAN DER BEEK, gedoopt op 4 oktober 1759 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Elisabeth Waar en Johanna Voorstad).
5 : JESAIAS VAN DER BEEK, gedoopt op 23 mei 1762 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuige was Johanna Waar).
6 : JOHANNA (ANNA) VAN DER BEEK, gedoopt op 5 juni 1764 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Gerrit Waar, Anna Waar en Anna de Vroote), overleden op 14 februari 1832 te Delft, 67 jaar oud.
Johanna is ondertrouwd op 26 mei 1792 te Delft (Oude Kerk) en getrouwd op 10 juni 1792 te Delft (Nieuwe Kerk) voor de kerk, op 28-jarige leeftijd met MARTINUS ROMEIN, overleden na 1832.
7 : GERRIT VAN DER BEEK, gedoopt op 5 juni 1764 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Gerrit Waar, Anna Waar en Anna de Vroote).
8 : CORNELIS VAN DER BEEK, gedoopt op 24 april 1768 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuige was Johanna Verbeek).

XI-j : ANTONY VAN DER BEEK, vletschipper, gedoopt op 12 maart 1727 te Delft (Nieuwe Kerk), begraven op 15 maart 1811 te Delft, 84 jaar oud, zoon van HENDRIK VAN DER BEEK en ANGENIETIE (AGNETHA) GAEL (X-f).
Antony is getrouwd op 13 januari 1754 te Delft, op 26-jarige leeftijd met MARIJTJE VAN RUSTEN (22 jaar oud), gedoopt op 11 februari 1731 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Jan Idings en Marija van Ruste), begraven op 28 juli 1810 te Delft, 79 jaar oud, dochter van DIRK VAN RUSTEN en JANNETJE IDENS.
Uit dit huwelijk:
1 : DIRK VAN DER BEEK, gedoopt op 27 januari 1754 te Delft (doopgetuigen waren Dirk van Ruste en Geertje van Ruste), overleden op 17 juli 1837 te Delft, 83 jaar oud.
Dirk is ondertrouwd op 15 mei 1784 te Delft (Oude Kerk) en getrouwd op 31 mei 1784 aldaar voor de kerk, op 30-jarige leeftijd met ELISABETH IDING (23 jaar oud), gedoopt op 15 oktober 1760 te Delft (Oude Kerk), overleden op 5 mei 1846 te Delft, 85 jaar oud, dochter van ARIE IDING en LEENA VERROOTEN.
2 : ANGENIETA VAN DER BEEK, gedoopt op 4 januari 1756 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuige was Angnietje Gaal), overleden op 16 december 1815 te Delft, 59 jaar oud.
Angenieta is getrouwd op 13 juli 1777 te Delft, ondertrouwd op 28 juni 1777 te Delft (Oude Kerk) voor de kerk, op 21-jarige leeftijd met GERRIT KUNST.
3 : HENDRIK VAN DER BEEK, gedoopt op 4 december 1757 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuige was Angnietje Gaal).
Hendrik is in ondertrouw gegaan op 6 februari 1779 te Delft, getrouwd op 21 februari 1779 te Delft (Oude Kerk) voor de kerk, op 21-jarige leeftijd met KLARA BOUWMAN.
4 : JOANNIS VAN DER BEEK, gedoopt op 7 april 1760 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuige was Geertruij Knapesteijn).
5 : GERRIT VAN DER BEEK, gedoopt op 25 juli 1762 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuige was Anna van Ruste).
Gerrit is ondertrouwd op 5 mei 1787 te Delft (Oude Kerk) en getrouwd op 20 mei 1787 aldaar voor de kerk, op 24-jarige leeftijd met MAGDALENA GOESTEN.
6 : ANTONIA VAN DER BEEK, gedoopt op 28 oktober 1764 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuige was Anna van Ruste), overleden op 5 december 1844 te Delft, 80 jaar oud.
Antonia is ondertrouwd op 9 november 1793 te Delft (Oude Kerk) en getrouwd op 24 november 1793 te Delft (Nieuwe Kerk) voor de kerk, op 29-jarige leeftijd met THOMAS SCHILPEROORT (29 jaar oud), geboren op 8 juli 1764 te Vrijenban, gedoopt op 8 juli 1764 te Delft (Nieuwe Kerk), overleden op 7 januari 1836 te Delft, 71 jaar oud, zoon van ADRIANUS SCHILPEROORT en GRIETJE DE LANGE.
7 : ANNA VAN DER BEEK, gedoopt op 22 januari 1767 te Delft (Nieuwe Kerk), overleden op 19 november 1831 te Delft, 64 jaar oud.
Anna is ondertrouwd op 3 oktober 1789 te Delft (Oude Kerk) en getrouwd op 18 oktober 1789 te Delft (Nieuwe Kerk) voor de kerk, op 22-jarige leeftijd (1) met CORNELIS VAN KLEEF, overleden voor 1810.
Anna is in ondertrouw gegaan op 11 augustus 1810 te Delft, getrouwd op 26 augustus 1810 te Delft (Nieuwe Kerk) voor de kerk, op 43-jarige leeftijd (2) met HENDRIK HEKKERS.
8 : JANNETJE VAN DER BEEK, gedoopt op 30 april 1769 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuige was Maria Broekhuijsen).
9 : ISAAC VAN DER BEEK, gedoopt op 21 oktober 1770 te Delft (Nieuwe Kerk).
Isaac is ondertrouwd op 28 juli 1798 te Delft (Oude Kerk) en getrouwd op 12 augustus 1798 aldaar voor de kerk, op 27-jarige leeftijd met ADRIANA KAR.

XI-k : ABRAHAM GAAL, mr. kleermaker en handschoenmaker, gedoopt op 25 januari 1725 te Delft (Nieuwe Kerk), overleden op 6 januari 1800 te 's-Gravenhage, begraven te 's-Gravenhage (Grote Kerk), 74 jaar oud, zoon van JAN (JOHANNES) GAAL (X-g) en MAGDALENA (MACHTELTJE) BROUWER.
Abraham is getrouwd op 7 april 1748 te 's-Gravenhage, ondertrouwd op 24 maart 1748 aldaar voor de kerk, op 23-jarige leeftijd met AGATHA MAGDALENA PIETERSEN, geboren te Denemarken.
Uit dit huwelijk:
1 : JOHAN ANDREAS (JOHANNES) GAAL, gedoopt op 17 december 1749 te 's-Gravenhage (doopgetuigen waren Maria Smijser en Andries Schmijser), begraven op 17 juni 1794 te 's-Gravenhage (Grote Kerk), 44 jaar oud.
Johan is in ondertrouw gegaan op 11 oktober 1778 te 's-Gravenhage en getrouwd op 25 oktober 1778 te 's-Gravenhage (Kloosterkerk), op 28-jarige leeftijd met JOHANNA CATHARINA VOLCK, geboren te 's-Gravenhage.
Zie ook Not. prot. GADH 5244 fol. 333 d.d. 10-2-1800.

XI-l : NATHANAŽL GAAL, gedoopt op 11 oktober 1729 te Delft (Oude Kerk), overleden te 's-Gravenhage (aan tering), begraven op 5 november 1787 aldaar (Noorderkerkhof), 58 jaar oud, zoon van JAN (JOHANNES) GAAL (X-g) en MAGDALENA (MACHTELTJE) BROUWER.
Omstreeks 1750 ingeschreven als nieuw burger van Den Haag.
NathanaŽl is in ondertrouw gegaan op 6 januari 1760 te 's-Gravenhage en getrouwd op 20 januari 1760 te 's-Gravenhage (Hoogduitsekerk), op 30-jarige leeftijd met JOHANNA (JANNETJE) DIRKSE (ongeveer 29 jaar oud), geboren rond 1731, afkomstig uit 's-Gravenhage, begraven op 21 mei 1784 aldaar (Noorderkerkhof), ongeveer 53 jaar oud.
Johanna was weduwe van MATHEUS DE LEEUW, overleden voor 1760.
Uit dit huwelijk:
1 : JOHANNES GAAL, gedoopt op 30 april 1760 te 's-Gravenhage (Grote Kerk) (doopgetuige was Magdalena Pietersen).
Volgens overleverings verhalen verteld door Reinder Gaal zou hij diegene kunnen zijn die naar Amerika is geŽmigreerd onder de naam Gale, zie ook bij Adrianus.
2 : JOHANNA GEERTRUIT GAAL, gedoopt op 14 februari 1762 te 's-Gravenhage (Grote Kerk) (doopgetuige was Eva Ode), ongehuwd overleden op 25 december 1817 te 's-Gravenhage, 55 jaar oud.
3 : MAGDALENA GAAL, gedoopt op 22 april 1764 te 's-Gravenhage (Grote Kerk), overleden op 28 juni 1839 te 's-Gravenhage, 75 jaar oud.
Magdalena was gehuwd met GERRIT ZALM…, militair, overleden voor 16 april 1816.
4 : HERMANUS GAAL, gedoopt op 9 maart 1766 te 's-Gravenhage (Grote Kerk) (doopgetuige was Maria Schuyl), overleden voor 1801, hoogstens 35 jaar oud.
Hermanus is in ondertrouw gegaan op 17 juli 1791 te 's-Gravenhage en getrouwd op 20 november 1791 aldaar (in de Scheveningse kerk), op 25-jarige leeftijd met HENRICA VLIERHOEK.
5 : ADRIANUS GAAL, fuselier en kolonist, gedoopt op 8 mei 1768 te 's-Gravenhage (Kloosterkerk) (doopgetuige was Maria Schuyl), overleden op 3 maart 1849 te Steenwijkerwold, 80 jaar oud.
Het volgende is een afschrift uit het Stamboek 1e garnizoenscompagnie, inventarisnummer 435 fol.18 volgnr. 104 (2e afd. A.R.A. Den Haag, (met dank aan hr. Moraal).
GAAL, ADRIANUS, vader DaniŽl (=NathanaŽl) Gaal, moeder Jannetje Dirkse, geboren te 's-Haage den 8 May 1768, laatst gewoond te Bietz, bij zijne aankomst bij het corps lang vijf voeten, zeven duim, -- streek, (=ca. 171cm) aangezicht blozend, voorhoofd rond, oogen blaauw, neeus dik, mond groot, kin rond, haar bruin, wenkbraauwen idem, merkbare teekenen, een weinig pokdalig. Heeft begonnen te dienen bij het regiment Westerloo den 1e January 1783, (14 jaar!) paspoort den 1e January 1790, dienst genoomen bij de Hollandse Garde 1e January 1790, paspoort den 1e August 1795, dienst genoomen bij het 2e Bataillon den 22 October 1803, idem het 9e daarna het 8e regiment 20 november 1806, idem het 5e regiment den 30 October 1809, overgegaan naar de Hollandsche Veteraanen den 12 May 1810, uytgeleevert naar Holland den 16 september 1814.
GEDANE VELDTOGTEN: 1784 (1786? slecht leesbaar) tegen Oostenrijk. 1793-1794 in Braband. 1797 Geťmbargueerd. 1799 in Noord-Holland. 1807-1808 teegen Pruissen. 1808-1809 teegen Oostenrijk.
OPGELOPEN VERWONDINGEN: Een schampschot in het been, een bajonetsteek in de zijde. 16 september 1814 van subsistentie in de compagnie geplaatst, zonder accoord. Ging 24 maart 1819 met gagement, fuselier.

Adrianus is in ondertrouw gegaan op 13 november 1791 te 's-Gravenhage en getrouwd op 27 november 1791 aldaar, op 23-jarige leeftijd (1) met JOHANNA STIEVER, overleden voor 1802.
Of er kinderen geboren zijn uit het 1e huwelijk is onzeker, maar volgens verhalen verteld door Reinder Gaal, zou een broer van Johannes Karel Frederik onder de naam Gale naar Amerika zijn geŽmigreerd, er komt echter geen 'echte' broer voor in aanmerking dus misschien een halfbroer of een oom, zie ook bij Johannes.
Adrianus is getrouwd op 1 augustus 1802 te Haarlem (uit register der huwelijken voor schepenen), op 34-jarige leeftijd (2) met JACOMIJNTJE KARELS (21 jaar oud), geboren op 14 november 1780 te Haarlem, gedoopt op 19 november 1780 aldaar (doopgetuigen waren Engel Karelz en Jacomijntje Gier), overleden op 28 februari 1859 te Vledder, 78 jaar oud, dochter van KLAAS KARELS en JANSJE DE WILDE.
6 : ABRAHAM GAAL, herbergier en steenhouwer, gedoopt op 26 september 1770 te 's-Gravenhage (Grote Kerk), overleden op 9 juni 1838 te 's-Gravenhage, 67 jaar oud.
Abraham is ondertrouwd op 18 oktober 1795 te 's-Gravenhage en getrouwd op 1 november 1795 te 's-Gravenhage (Kloosterkerk) voor de kerk, op 25-jarige leeftijd met JOHANNA JACOBA HENDRIKA RUS(CH)ENET (ongeveer 19 jaar oud), geboren rond 1776 te 's-Gravenhage, overleden op 17 maart 1827 aldaar, ongeveer 51 jaar oud, dochter van JACOB(COBES) RUCHENET en HENDRICA (DE) KONING(KEUNING).
7 : HERMINA SIBYLLA CATRINA GAAL, gedoopt op 24 april 1774 te 's-Gravenhage (Grote Kerk), overleden op 19 december 1834 te 's-Gravenhage, 60 jaar oud.
Hermina is getrouwd op 15 maart 1815 te 's-Gravenhage, op 40-jarige leeftijd met THOMAS HENDRIKS (ongeveer 39 jaar oud), fuselier, geboren rond 1776 te Gorinchem, overleden op 21 juni 1849 te 's-Gravenhage, ongeveer 73 jaar oud, zoon van FRANSISKUS HENDRIKS en CATHARINA VOOGELESANGH.
8 : JOHANNA MARIA GAAL, naaister, gedoopt op 17 oktober 1776 te 's-Gravenhage (Grote Kerk) (doopgetuige was Alida Warmsman), overleden op 20 juni 1851 te 's-Gravenhage, 74 jaar oud.
Johanna is ondertrouwd op 17 maart 1799 te 's-Gravenhage en getrouwd op 31 maart 1799 te 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) voor de kerk, op 22-jarige leeftijd (1) met CHRISTIAAN UERLIE, sergeant, overleden voor 1828.
Johanna is getrouwd op 16 juli 1828 te 's-Gravenhage, op 51-jarige leeftijd (2) met ANTONIE VAN RIJSWIJK (ongeveer 66 jaar oud), tuinman, geboren rond 1762 te 's-Gravenhage, overleden op 3 januari 1842 aldaar, ongeveer 80 jaar oud, zoon van ANTONIE VAN RIJSWIJK en JOHANNA SMITS.
Antonie was weduwnaar van MARIA SOEP, geboren rond 1763 te 's-Gravenhage, overleden op 16 april 1827 aldaar, ongeveer 64 jaar oud.

XI-m : JOHANNA GAAL, dochter van GEORGE GAEL (X-h) en DINA (JEAN JOHANNA) BEETS (BEATTS).
Johanna is ondertrouwd op 6 september 1755 te Delft (Nieuwe Kerk) voor de kerk met ARY VAN DER HEL (21 jaar oud), gedoopt op 17 november 1733 te Delft (Oude Kerk), zoon van ABRAHAM VAN DER HEL en ELISABETH VAN EIJSELENBURG.
Uit dit huwelijk:
1 : ELISABETH VAN DER HEL, gedoopt op 23 december 1755 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Abram van der Hel en Elisabeth IJselenburg).
2 : GEORGE VAN DER HEL, gedoopt op 2 juni 1757 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren George Gaal en Dina Beets).
3 : ABRAM VAN DER HEL, gedoopt op 15 maart 1759 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Abram van der Hel en Elisabeth IJselenberg).
4 : DINA VAN DER HEL, gedoopt op 15 februari 1761 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren George Gaal en Dina Beets).
5 : THOMAS ANTONIE VAN DER HEL, gedoopt op 23 februari 1766 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren George Gaal en Agneta Gaal).
Thomas is getrouwd op 27 maart 1793 te Middelburg, op 27-jarige leeftijd (1) met MARIA SUZANNA LOOIJENS, overleden voor 1795.
Thomas is getrouwd op 5 september 1795 te Middelburg, op 29-jarige leeftijd (2) met MARIA DELIE (DILLIE).
6 : THERESIA MARGARITA VAN DER HEL, gedoopt op 23 augustus 1767 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren George Gaal en Dina Beets), overleden op 12 maart 1836 te Delft, 68 jaar oud.
Theresia is in ondertrouw gegaan op 6 november 1802 te Delft, op 35-jarige leeftijd met JACOBUS VAN DER HEL.

XI-n : THOMAS GAAL, mogelijk kleinzoon van Thomas en Cornelia van Doolwaart, kunstschilder en medeoprichter en directeur van de tekenacademie, geboren op 9 juli 1739 te Dendermonde (B), overleden op 27 mei 1817 te Middelburg in het huis staande in wijk N nr. 172, 77 jaar oud, zoon van GEORGE GAEL (X-h) en DINA (JEAN JOHANNA) BEETS (BEATTS).
Kwam in de leer bij een Middelburgse behangselschilder. In 1778 was hij mede-oprichter en direkteur van de Middelburgse Tekenakademie. Heeft zelf een behangselfabriek opgericht en schilderde behangsels met landschappen, vogels, arabesken; ook schilderde hij portretten. Onder zijn leerlingen telde men J. Perkois, S. de Koster, J.H. Koekkoek, A. Vermeulen, K. Maartens en C. Zwigtman.
Middelburg-Burgerweeshuis: een regentenstuk (1786). Sneek-Fries Scheepvaart Museum: portret van Uilke Barends (1802).
Immerzeel; Kramm; Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek IV; Scheen 1946 en 1969; Thieme-Becker; Van Hall port.; Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten VI; Wurzbach.

Thomas was gehuwd met ANNA SNIJDERS, geboren rond 1738, overleden op 5 maart 1786 te Middelburg, begraven op 10 maart 1786 aldaar, ongeveer 48 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1 : DINA GAAL, geboren rond 1768, overleden op 25 januari 1817 te Goes, ongeveer 49 jaar oud.
Dina is in ondertrouw gegaan op 13 juni 1795 te Middelburg, op ongeveer 27-jarige leeftijd (1) met CORNELIS VAN EPS (ongeveer 36 jaar oud), geboren rond 1759, afkomstig uit Vlissingen, overleden op 15 november 1805 te Middelburg, ongeveer 46 jaar oud.
Dina is in ondertrouw gegaan op 9 november 1810 te Middelburg, op ongeveer 42-jarige leeftijd (2) met DANIEL DE MEIJER (ongeveer 54 jaar oud), rijksontvanger en schepen en raad van Goes, geboren rond 1756 te Goes, overleden op 28 december 1832 te 's-Heer Arendskerke, ongeveer 76 jaar oud.
Daniel de Meiejer was ontvanger der directe belastingen in 't Ressort Hoedekenskerk.
2 : PIETER GAAL, kunstschilder, geboren op 19 juli 1769 te Middelburg, overleden op 13 januari 1819 aldaar in het huis staande in wijk Q no.23, om 5 uur 's-morgens, 49 jaar oud.
Leerling van J. Perkois (Middelburg) en H.W. Schweickhardt (Den Haag). Bracht in 1789 een bezoek aan Engeland (Londen), vertrok in 1791 naar Parijs (Akademie), bezocht van daar ItaliŽ, Zwitserland, en Duitsland; in Dusseldorf kopieerde hij naar oude meesters, o.a. Berchem, Both en Van Dijk. Vestigde zich daarna te Middelburg en woonde in de zomer op zijn buitenverblijf in Oost-Souburg. Schilderde landschappen met vee en figuren gestoffeerd, uit liefhebberij portretten, levend en dood wild en genrestukken. Was leermeester van J.P. Bourjť, J.C. Gaal en A.G. van Prooyen.
Tentoonstellingen Amsterdam 1808: een Franse generaal met zijn staf bij een veldtent, en enige landschappen met levensgroot vee (koeien en schapen); stilleven met dood wild. Amsterdam in 1810: landschap met koeien en schapen; landschap met staand en liggend vee.
Amsterdam-Rijksprentenkabinet: tekeningen.
Huebner; Immerzeel; Kramm; Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek IV; Scheen 1946 en 1969; Thieme-Becker; Van Hall I en port.; Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten VI; Wurzbach.

Pieter is in ondertrouw gegaan op 24 februari 1793 te Middelburg, op 23-jarige leeftijd met RICHARDINA JACOBA VAN EPS (ongeveer 28 jaar oud), geboren rond 1765 te Goes, overleden op 14 december 1813 te Middelburg, ongeveer 48 jaar oud, dochter van JACOBUS VAN EPS en MARIA JACOBA MENS.
3 : JOHANNA GAAL, geboren rond 1772, overleden op 4 april 1808 te Middelburg, ongeveer 36 jaar oud.
Adres: in de Lange Cingelstraat te Middelburg.

XI-o : JAN CAREL GAAL, komt in februari 1772 vanuit Middelburg naar Delft, daar ingeschreven als lidmaat van de N.H. kerk, zoon van GEORGE GAEL (X-h) en DINA (JEAN JOHANNA) BEETS (BEATTS).
Jan is getrouwd op 3 februari 1782 te Delft met JOHANNA VAN DER VALK.
Het gezin vertrekt 24 mei 1784 naar Middelburg.
Uit dit huwelijk:
1 : DINA ANGENETA GAAL, gedoopt op 15 december 1782 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuige was Angeneta Gaal).N.B. Gegevens van de jongste generaties zijn i.v.m. privacy niet weergegeven.
Aanvullende gegevens, verbeteringen en opmerkingen zijn altijd welkom.
Met dank aan mr. Labouchere voor de aanvullingen in de oudste generaties.

Johan Gaal
URL: http://home.hccnet.nl/j.gaal/
E-mail: jgaal@geocities.com

HOME © 1987-2008 Johan Gaal TOP