Genealogie van Jan Jansz. Gael.


I : JAN JANSZ. GAEL, mogelijk zoon van Jan Bernards Gael.
Vermeld in het jaar 1503 te Assendelft in het noorden van Kerk, in 1509 vermeld als "man van de grafelijkheid"; (zie jaarboek CBG 1997).
Zijn zoon bij een nog onbekende vrouw:
1 : HENDRIK JANSZ. GAEL, volgt onder II.

II : HENDRIK JANSZ. GAEL, zoon van JAN JANSZ. GAEL, mogelijk klein- of achterkleinzoon van Jan Bernards Gael (I).
Vermeld in 1557.
Zijn zonen bij een nog onbekende vrouw:
1 : JAN HENDRIKSZ. GAEL, geboren rond 1526, volgt onder III-a.
2 : CLAAS HENSDRIKSZ. GAEL, volgt onder III-b.
3 : JAN HENDRIKSZ. BAARTSEN GAEL, volgt onder III-c.

III-a : JAN HENDRIKSZ. GAEL, hoofdingeland (1580), geboren rond 1526, overleden na 5 oktober 1611, minstens 85 jaar oud, zoon van HENDRIK JANSZ. GAEL (II).
Zijn kinderen bij een nog onbekende vrouw:
1 : BAART JANSZ. GAEL, geboren rond 1552, volgt onder IV-a.
2 : GRIET JANSDR. GAEL, overleden na 14 mei 1627.
Griet was gehuwd met CLAAS SIJMONSZ. WILDEBOER, overleden tussen 26 februari 1616 en 5 maart 1627.
3 : TRIJN JANSDR. GAEL.
Trijn was gehuwd met CORNELIS CORNELISZ. QUAST.
voor 13 mei 1613 vertrokken naar Schouwen in Zeeland.
4 : ENGELTJE JANSDR. GAEL.
Engeltje is getrouwd in het jaar 1587 met MAARTEN ROELOF SIJMONS.
huw.contract 28 juli 1587.


III-b : CLAAS HENSDRIKSZ. GAEL, overleden voor 22 januari 1587, zoon van HENDRIK JANSZ. GAEL (II).
Claas was gehuwd met ALIJD FLORISDR. HUIJGEN.
vermeld 22 jan. 1587.
Uit dit huwelijk:
1 : FLORIS CLAASZ. GAEL, overleden voor 1587.

III-c : JAN HENDRIKSZ. BAARTSEN GAEL, overleden tussen 22 juli 1605 en 19 december 1607, zoon van HENDRIK JANSZ. GAEL (II).
Biersteker in Assendelft (Kerk), weesmeester (1587).
Verkoop 05-03-1621 blz. 61 en 61 v O.R.A. 2003, Willem Jansz Gael ende Henrick Jansz gebroeders voor haer selven als mede haer starckmaeckende voor de mede erffgenaemen van Jan Henricxz Baertsse haer overleden vader aen Roeloff Maertsz een huijs ende erff inde Kerckbuijert, streckende vande sHeerenwech off tot het achterslootgen toe. NO Sijmon Geritsz ZW Jan Jansz Veenis Voor de somme van Y 1300. Borgen voor Roeloff Maertsz zijn Maerten Roeloffsz zijn vader ende Jan Claesz Vinck zijn schoonvader.

Zijn kinderen bij een nog onbekende vrouw:
1 : N.N. BAARTSEN GAEL.
N.N. was gehuwd met CLAAS DIRKSZ. VAN DE LANGELAAN, zoon van DIRK DIRKSZ. VAN DE LANGELAAN.
Schepen 1602, 1611, 1615, 1619.
2 : PIETER JANSZ. BAARTSEN GAEL, volgt onder IV-b.
3 : GERRIT JANSZ. BAARTSEN GAEL, volgt onder IV-c.
4 : TRIJN JANSDR. BAARTSEN GAEL.
Vermeld 1613 en 1615.
Trijn was gehuwd met WILLEM CLAASZ. OVERDIJCK.
Vermeld 1613 en 1615.
5 : CORNELIS JANSZ. BAARTSEN GAEL.
Vermeld vanaf 1607, biersteker in Kerk.
6 : WILLEM JANSZ. GAEL, volgt onder IV-d.
7 : HENDRIK JANSZ. BAARTSEN GAEL, volgt onder IV-e.

IV-a : BAART JANSZ. GAEL, geboren rond 1552, overleden tussen 8 mei 1631 en 16 februari 1635, 79 jaar tot 83 jaar oud, zoon van JAN HENDRIKSZ. GAEL (III-a).
Kerkmeester (1590), weesmeester (1604), schotvanger voor Kerk (1611).
Baart is getrouwd voor 1580 met DUIFJE CORNELIS ADRIAANS.
Uit dit huwelijk:
1 : CLAAS BAARTSZ GAEL.
Kerkmeester (1643), ongehuwd.
2 : JAN BAARTSZ GAEL, volgt onder V-a.
3 : CORNELIS BAARTSZ. GAEL, volgt onder V-b.

IV-b : PIETER JANSZ. BAARTSEN GAEL, overleden voor 18 maart 1614, zoon van JAN HENDRIKSZ. BAARTSEN GAEL (III-c).
Pieter was gehuwd met TRIJN ALLERTS, overleden na 20 november 1626.
Uit dit huwelijk:
1 : JAN PIETERS BAARTSEN GAEL.
Kerkmeester (1647).

IV-c : GERRIT JANSZ. BAARTSEN GAEL, overleden voor 23 januari 1615, zoon van JAN HENDRIKSZ. BAARTSEN GAEL (III-c).
Vermeld vanaf 1583, aan de Nuwendijk bij Buitenhuizen.
Zijn kinderen bij een nog onbekende vrouw:
1 : JAN GERRIT BAARTSEN GAEL.
Vermeld 1617-1618.
2 : MARIJ GERRITS BAARTSEN GAEL, overleden voor 21 juni 1615.
Marij was gehuwd met CORNELIS CLAASZ., afkomstig uit Spaarnwoude, overleden na 31 januari 1617.
3 : BAAFJE GERRITS BAARTSEN GAEL.
Vermeld 21-6-1615.
Baafje was gehuwd met JACOB DIRKSZ., afkomstig uit Spaarnwoude.
Vermeld 21-6-1615.
4 : ROELOF GERRIT BAARTSEN GAEL, volgt onder V-c.

IV-d : WILLEM JANSZ. GAEL, overleden na 28 maart 1630, zoon van JAN HENDRIKSZ. BAARTSEN GAEL (III-c).
Vermeld vanaf 1602.
Zijn zoon bij een nog onbekende vrouw:
1 : JAN WILLEMSZ GAEL, overleden na 26 december 1661.

IV-e : HENDRIK JANSZ. BAARTSEN GAEL, overleden tussen 16 september 1654 en 3 augustus 1658, zoon van JAN HENDRIKSZ. BAARTSEN GAEL (III-c).
Olieslager en koopman in spiritualiČn, kerkmeester (1649).
Hendrik was gehuwd met ANNA HENDRIKS, overleden na 8 juli 1665.
Uit dit huwelijk:
1 : JAN HENDRIKSZ. GAEL, geboren rond 1640.

V-a : JAN BAARTSZ GAEL, zoon van BAART JANSZ. GAEL (IV-a) en DUIFJE CORNELIS ADRIAANS.
Schotvanger voor Kerk (1629).
Jan was gehuwd met N.N. GIJSEN.
Vercoop 11-03-1633 blz. 375 en 375 v O.R.A. 2005, Jan Baertsz Gael nomine uxoris aen Cornelis Adriaensz sijn neeff als man ende voocht van Hillegundt Gijsen een stucke landts genaemt de suijder sijde vant "Achter ventgen" leggende achter de hoffstede daer Claes ende Gaeff Jan Claes Louckes in haer leven plachten te woonen groot 303 roeden. NO: de kinderen van Pieter Gerrits Jan Japen ZO: de voorn. kinderen met Barent de Jonge en sijn wijffs suster ZW: de voorn. Barent de Jonge met sijn wijffs suster mitsgaders Jan Huijgen ende Maerten Jansz NW: de Nodtsloot. Voor de somme van Y 846.
Uit dit huwelijk:
1 : waarschijnlijk BAART JANSZ GAEL, volgt onder VI-a.
2 : waarschijnlijk GIJS JANSZ GAEL, volgt onder VI-b.

V-b : CORNELIS BAARTSZ. GAEL, overleden voor 1 maart 1641, zoon van BAART JANSZ. GAEL (IV-a) en DUIFJE CORNELIS ADRIAANS.
Vermeld vanaf 1615, in de kerkbuurt.
Cornelis was gehuwd met TRIJN CLAASDR., overleden na 14 maart 1642.
Uit dit huwelijk:
1 : JAN CORNELISZ. GAEL, geboren rond 1624, overleden na 16 januari 1664, minstens 40 jaar oud.

V-c : ROELOF GERRIT BAARTSEN GAEL, zoon van GERRIT JANSZ. BAARTSEN GAEL (IV-c).
Vermeld 1615-1645, boer aan de Nuwendijk bij Buitenhuizen.
Zijn zoon bij een nog onbekende vrouw:
1 : GERRIT ROELOFSZ. BAARTSEN GAEL.
Vermeld 1637-1645.

VI-a : BAART JANSZ GAEL, waarschijnlijk zoon van JAN BAARTSZ GAEL (V-a) en N.N. GIJSEN.
Zijn zoon bij een nog onbekende vrouw:
1 : waarschijnlijk JAN BAARTZ GAAL, volgt onder VII-a.

VI-b : GIJS JANSZ GAEL, waarschijnlijk zoon van JAN BAARTSZ GAEL (V-a) en N.N. GIJSEN.
Zijn zonen bij een nog onbekende vrouw:
1 : waarschijnlijk JAN GIJSE GAAL.
2 : waarschijnlijk CLAAS GIJSE GAAL, geboren rond 1650, volgt onder VII-b.

VII-a : JAN BAARTZ GAAL, waarschijnlijk zoon van BAART JANSZ GAEL (VI-a).
Zijn zonen bij een nog onbekende vrouw:
1 : waarschijnlijk BAART JANSZ GAAL, mogelijk klein- of achterkleinzoon van Jan Baartsz. Gael en N.N. Gijsen, geboren rond 1670, volgt onder VIII-a.
2 : waarschijnlijk CORNELIS JANSZ GAAL.

VII-b : CLAAS GIJSE GAAL, geboren rond 1650, waarschijnlijk zoon van GIJS JANSZ GAEL (VI-b).
Claas is getrouwd op 10 februari 1675 te Assendelft met GRIETJE GERBRANDS KEIZER.
Uit dit huwelijk:
1 : GIJSBERT KLAASZN GAAL, gedoopt op 20 november 1675 te Assendelft (doopgetuige was Neeltje Gijsberts).
2 : ALEIT KLAAS GAAL, gedoopt op 5 maart 1678 te Assendelft (doopgetuige was Neel Gijsen).
3 : GERBRAND (GARMANT) CLAASZN GAAL, gedoopt op 3 december 1681 te Assendelft (doopgetuige was Pieter Gerbrands), volgt onder VIII-b.

VIII-a : BAART JANSZ GAAL, mogelijk klein- of achterkleinzoon van Jan Baartsz. Gael en N.N. Gijsen, geboren rond 1670, waarschijnlijk zoon van waarschijnlijk JAN BAARTZ GAAL (VII-a).
Baart was gehuwd (1) met TRIJN WILLEMS, overleden voor 1704.
Baart is getrouwd op 9 mei 1704 te Assendelft (2) met MAARTJE JACOB NIELEN.
Uit dit huwelijk:
1 : JAN BAARTE GAAL, gedoopt op 10 oktober 1705 te Assendelft (doopgetuige was Crelis Jansz Gaal).
2 : KLAAS BAARTS GAAL, gedoopt op 26 april 1707 te Assendelft (doopgetuige was Cornelis Jansz Gaal), begraven op 8 augustus 1770 te Assendelft, 63 jaar oud.
3 : MAERTJE BAARTS GAAL, gedoopt op 6 juni 1709 te Assendelft (doopgetuige was Marijtje Jans).
4 : ANTJE BAARTS GAAL, gedoopt op 13 mei 1712 te Assendelft (doopgetuige was Antje Willems).
5 : JAN BAARTE GAAL, gedoopt op 5 mei 1714 te Assendelft (doopgetuige was Kees Gael), volgt onder IX-a.

VIII-b : GERBRAND (GARMANT) CLAASZN GAAL, gedoopt op 3 december 1681 te Assendelft, overleden op 15 mei 1731 aldaar, 49 jaar oud, zoon van CLAAS GIJSE GAAL (VII-b) en GRIETJE GERBRANDS KEIZER.
Gerbrand is getrouwd op 2 februari 1710 te Assendelft voor de kerk met ALIT PIETERS, (Uyt den poel), gedoopt op 15 mei 1683 te Assendelft (doopgetuige was Aagje Gerrits).
Uit dit huwelijk:
1 : PIETER GERBRANDSZN GAAL, gedoopt op 2 november 1710 te Assendelft (doopgetuige was Trijn Pieters).
2 : CLAES GERBRANDSZN GAAL, gedoopt op 31 augustus 1712 te Assendelft (doopgetuige was Trijn Heijnen).
3 : N.N. GAAL.
N.N. was gehuwd met JACOB CLAASZ SPRUIJT.
4 : NIEL GERBRANDSZN GAAL, gedoopt op 12 maart 1716 te Assendelft (doopgetuige was Grietje Wubbers).
5 : CLAES GERBRANDSZN GAAL, gedoopt op 12 maart 1716 te Assendelft (doopgetuige was Neeltje Claas).
6 : TRIJNTJE GERBRANDS GAAL, gedoopt op 9 mei 1717 te Assendelft (doopgetuige was Guurt Wilberts).
7 : MARGRIET GERBRANDS GAAL, gedoopt op 24 mei 1721 te Assendelft (doopgetuige was Neeltje Claes).
8 : PIETER GARBRANDS GAAL, gedoopt op 13 augustus 1724 te Assendelft (doopgetuige was Grietje Maertens), volgt onder IX-b.

IX-a : JAN BAARTE GAAL, gedoopt op 5 mei 1714 te Assendelft, begraven op 11 juni 1765 aldaar, 51 jaar oud, zoon van BAART JANSZ GAAL, mogelijk klein- of achterkleinzoon van Jan Baartsz. Gael en N.N. Gijsen (VIII-a) en MAARTJE JACOB NIELEN.
Jan is getrouwd op 6 januari 1741 te Assendelft met TRIJNTJE JACOBS, geboren op 15 juni 1714 te Assendelft (doopgetuige was Hillegont Heijndriks Wiggers), dochter van JACOB JANSZ VAN OOSTEN en MARII GERRITS YPE.
Uit dit huwelijk:
1 : MAARTIE JANS GAAL, gedoopt op 15 mei 1741 te Assendelft.
Maartie is getrouwd op 25 mei 1766 te Assendelft, getrouwd op 3 mei 1766 aldaar voor de kerk met ALDERT HENDRIKSZN STOR, zoon van HENDRIK MAARTENSZ STOR en GUURTJE ALDERS KUIPER.
2 : BAART JANS GAAL, gedoopt op 4 maart 1743 te Assendelft.
3 : ANTIE JANS GAAL, gedoopt op 31 mei 1744 te Assendelft.
4 : AEGT JANS GAAL, gedoopt op 21 mei 1746 te Assendelft.
5 : waarschijnlijk JACOB JANSZ. GAAL, volgt onder X-a.
6 : JAPIKJE JANS GAAL, gedoopt op 1 mei 1749 te Assendelft.
7 : BAART JANSZ GAAL, gedoopt op 21 april 1751 te Assendelft, volgt onder X-b.

IX-b : PIETER GARBRANDS GAAL, gedoopt op 13 augustus 1724 te Assendelft, overleden op 28 december 1797 aldaar, 73 jaar oud, zoon van GERBRAND (GARMANT) CLAASZN GAAL (VIII-b) en ALIT PIETERS, (Uyt den poel).
03-09-1737 Invetaris van de goederen toebehoorende en ter zijne vaders erffenisse, beweesen aan het onmondige weeskint van Garbrand Claase Gaal geprocereert bij Aleijd Pieters, genaamd Pieter Garbrands Gaal, hem bij deling is toegevallen.

Eerstelijk aan contanten penningen ter Weeskamer gebragt een somma van f1294-15 dan 9 stukken land te samen groot + 9600 roe verder een 1/2 part in een obligatie ten laste van Pieter Huijge tot Assendelft tegen 4% groot f100.-. Item een 1/2 part in een obligatie ten laste van Pieter Houtsager tot Uijtgeest tegen 2 1/2% groot f650.-. verder nog meubilaire ter hand gesteld, was ondertekend.
Claas Engels- Roelof Claas Spruijt- Claas Willems Overdijk- Jacob Claas Spruijt- en Jacob Claas Poel.

Daarop teruggegeven tot onderhoud van gemeld weeskind f140-16

18-01-1743 Huijbert Cornelis Dekker, verkoopt de voogden van Pieter Garbrands Gaal land voor f1000.-.

12-02-1751 Compareerde voor ons Weesmeesteren ter Weeskamer van Assendelft; Pieter Garbrands Gaal- deselbe was gekomen ten mondige dage- geassiteert met Jacob Claas Spruijt, desselfs aangehuwde broeder en wettig aangestelde voogd en verklaarde deselve, nadat hem van zijn voogden ten genoegen rekening en verantwoording was gedaan, uijt handen van Weesmeesters alhier te hebben ontvangen een somma van f3124.- bedankt hij Pieter Garbrands Gaal, weesmeesteren, en sijn voogden voor haar goede gedaane reekeningen en getrouwe diensten.

28-05-1781 Pieter Garbrands Gaal geassiteert met desselfs aangehuwde broeder Jacob Claas Spruijt, verkoopen aan Pieter Cavisse en aan Jan Cornelis Poel- eenig land. Idem aan Claas Baarts Gaal, een huijs en erf op de Vroonlaan, daar de overleden Pieter Huijg in heeft gewoond.
(Gegevens van G.C. Gaal, Noord-Scharwoude)

Pieter is getrouwd op 7 november 1751 te Assendelft (1) met AAFJE SYMON KROON, overleden voor 1757.
Pieter is getrouwd in het jaar 1757 (2) met JANNETJE CORNELIS WINTER, overleden voor 1767, dochter van CORNELIS WINTER en DIEUWERTJE JANS MOLENAAR.
Uit dit huwelijk:
1 : AALTJE PIETERS GAAL, gedoopt op 28 juli 1758, overleden op 17 november 1804, 46 jaar oud.
07-05-1767 Invetaris van de goederen van de minderjarige dogter van Pieter Garbrands Gaal, genaamd Aaltje, geteelt bij Jannetje Cornelis Winter de som van f2500.-.

20-12-1779 Invetaris van alle sodanige goederen en effecten toebehoorende, Aaltje Pieters Gaal, haar aangekomen van haar grootouders, Cornelis Winter en Dieuwertje Jans Molenaar, volgens testament 01-03-1774. Eerstelijk;
Aan contanten f4400-15-8. Een stuk land, gelegen agter de Herberg "De Vos" alhier groot 2599 Roe- met nog 2 stukken land.
Verder een 15 tal obligaties, samen groot f13425.- alles bijeen f17.825-15-8.
Ter Weeskamer gebragt door Pieter Garbrands Gaal en Pieter Gerrits Peetam, als voogden over gem. minderjarige.

In 1785 obligaties verkogt voor f1900.-.

In de jaren 1787 t/m 1795 afgehaald door voogden voor haar onderhoud f3900.-.

Heden de 21-06-1805. Compareerden Gerbrand en Jacob Pieters Gaal, als erfgenamen van Aaltje Pieters Gaal, de welke bekennen te hebben ontvangen van weesmeesters tot Assendelft, de Effecten, als hierboven vermeld.
(Gegevens van G.C. Gaal, Noord-Scharwoude)

Pieter is getrouwd op 17 april 1767 te Assendelft (3) met DIEWERTJE JANS MOL, gedoopt op 26 juli 1743, overleden op 16 mei 1816, 72 jaar oud, dochter van JAN HENDRIKS MOL en MARY JANS VAN OOSTEN.
7-5-1767 Pieter Garbrands Gaal, weduwnaar en Dieuwer Jans Mol weduwe, maken huwelijksvoorwaarden.
7-7-1767 Pieter Garbrands Gaal, als in huwelijk hebbende Dieuwer Jans Mol, ontvangt erfdeel f 221.-.

Uit dit huwelijk:
2 : GERBRAND PIETERS GAAL, geboren te Assendelft, gedoopt op 17 mei 1768 aldaar, volgt onder X-c.
3 : JAN PIETERS GAAL, overleden op 21 juni 1805.
4 : JACOB PIETERS GAAL, geboren op 19 januari 1778 te Assendelft, volgt onder X-d.

X-a : JACOB JANSZ. GAAL, waarschijnlijk zoon van JAN BAARTE GAAL (IX-a) en TRIJNTJE JACOBS.
Jacob was gehuwd met NEELTJE SIJMONS HUIGEN.
Uit dit huwelijk:
1 : JAN JACOBSZ GAAL, wever, geboren op 4 maart 1782 te Assendelft.
Jan is getrouwd op 23 juli 1815 te Assendelft met MAARTJE BONT, geboren rond 1788, dochter van JAN BONT en AAGJE DE JONG.
2 : TRIJNTJE GAAL, geboren rond 1784.
Trijntje is getrouwd op 5 april 1812 te Krommenie met JACOB DOOD, geboren rond 1775, zoon van ABRAM DOOD en TRIJNTJE SWART.
Jacob was weduwnaar van ANTJE RANKE, overleden voor 1812.
3 : HENRICUS (HENDRIK) GAAL, geboren op 12 maart 1786 te Assendelft, volgt onder XI-a.
4 : MAARTJE GAAL, geboren rond 1789.
Maartje is getrouwd op 2 april 1815 te Assendelft met JACOB HENDRIKSZ. HEYNEN, arbeider, geboren rond 1774, zoon van HENDRIK HEYNEN en TRIJNTJE ROKJES.
Jacob was weduwnaar van LIJSBETH JANNE, overleden voor april 1815.

X-b : BAART JANSZ GAAL, gedoopt op 21 april 1751 te Assendelft, overleden op 5 december 1819 aldaar, 68 jaar oud, zoon van JAN BAARTE GAAL (IX-a) en TRIJNTJE JACOBS.
Baart is getrouwd op 19 mei 1776 te Assendelft met GUURTJE CORNELISDR. KONING, geboren in het jaar 1753 te Assendelft, overleden op 22 januari 1817 aldaar, 64 jaar oud, dochter van CRELIS CLAASZ KONING en ANTJE MAARTENS.
Uit dit huwelijk:
1 : ANNA BAARTS GAAL, gedoopt op 31 maart 1777 te Assendelft.
2 : JOANNES BAARTS GAAL, gedoopt op 14 februari 1779 te Assendelft.
3 : CATHARINA BAARTS GAAL, gedoopt op 21 februari 1780 te Assendelft.
4 : JOANNES BAARTS GAAL, gedoopt op 8 mei 1782 te Assendelft.
5 : JAN(JOANNES) BAARTSZ. GAAL, gedoopt op 11 juni 1783 te Assendelft, volgt onder XI-b.
6 : MAARTJE GAAL, gedoopt op 25 december 1785 te Assendelft, volgt onder XI-c.
7 : CORNELIS BAARTS GAAL, gedoopt op 26 april 1788 te Assendelft, begraven op 29 mei 1810 aldaar, 22 jaar oud.
8 : MARIA BAARTS GAAL, gedoopt op 14 januari 1790 te Assendelft.

X-c : GERBRAND PIETERS GAAL, boer, geboren te Assendelft, gedoopt op 17 mei 1768 aldaar, overleden op 12 augustus 1820 aldaar, 52 jaar oud, zoon van PIETER GARBRANDS GAAL (IX-b) en DIEWERTJE JANS MOL.
Gerbrand is getrouwd op 8 mei 1796 te Assendelft met CLAASJE SYMONS DE WIT, veehoudster, geboren op 2 maart 1771 te Assendelft, overleden op 28 januari 1840 aldaar, 68 jaar oud, dochter van SYMON J. DE WIT en TRIJNTJE VEENBOER.
Uit dit huwelijk:
1 : MARIA (MAARTJE) GAAL, geboren op 20 mei 1797 te Assendelft, volgt onder XI-d.
2 : PIETER (PETRUS) GAAL, geboren op 27 april 1799 te Assendelft, volgt onder XI-e.
3 : SIJME GAAL, geboren op 19 mei 1802 te Assendelft.
4 : SIMON (SIJME) GAAL, geboren op 9 januari 1806 te Assendelft, volgt onder XI-f.

X-d : JACOB PIETERS GAAL, geboren op 19 januari 1778 te Assendelft, zoon van PIETER GARBRANDS GAAL (IX-b) en DIEWERTJE JANS MOL.
Jacob is getrouwd op 2 mei 1802 te Assendelft met GRIETJE SIJMENSE DE WIT.
Uit dit huwelijk:
1 : DIEVERTJE GAAL, gedoopt op 5 januari 1804 te Assendelft.
2 : PIETER JACOBSZ GAAL, geboren op 19 maart 1806 te Assendelft, volgt onder XI-g.

XI-a : HENRICUS (HENDRIK) GAAL, wever, geboren op 12 maart 1786 te Assendelft, zoon van JACOB JANSZ. GAAL (X-a) en NEELTJE SIJMONS HUIGEN.
Henricus is getrouwd op 6 mei 1821 te Assendelft met AGATHA(AAGJE) BETJES, spinster, geboren rond 1790 te Assendelft, dochter van WILLEM BETJES en GRIETJE MAARTENSDR. OOTJES.
Uit dit huwelijk:
1 : NEELTJE GAAL, geboren op 18 oktober 1824 te Assendelft, overleden rond 12 april 1855 aldaar, 30 jaar oud.
Neeltje is getrouwd op 14 april 1850 te Assendelft met JACOB VAN GELDEREN, zeildoekwever, geboren rond 1823 te Assendelft, zoon van MAARTEN VAN GELDEREN en GUURTJE DE WIT.
Jacob is later getrouwd op 7 oktober 1855 te Assendelft met GRIETJE BOS, spinster, geboren rond 1825 te Uitgeest, dochter van CORNELIS BOS en AAFJE MELKER.

XI-b : JAN(JOANNES) BAARTSZ. GAAL, gedoopt op 11 juni 1783 te Assendelft, zoon van BAART JANSZ GAAL (X-b) en GUURTJE CORNELISDR. KONING.
Jan(Joannes) is getrouwd op 29 augustus 1811 te Assendelft met MAARTJE ENGELSDR. KONING, geboren rond 1785, dochter van ENGEL KONING en KLAASJE JANSDR. DE WIT.
Uit dit huwelijk:
1 : GUURTJE GAAL, geboren rond 17 april 1812 te Assendelft.
Guurtje is getrouwd op 8 april 1838 te Assendelft met KLAAS HUIJPEN, wever, geboren rond 1806 te Assendelft, zoon van JAN HENDRIKSE HUIJPEN en MAARTJE ARISE DEILE.
2 : ENGEL GAAL, wever, geboren rond 14 oktober 1813 te Assendelft.
Engel is getrouwd op 29 april 1838 te Assendelft met ANTJE BOS, geboren rond 1816 te Assendelft, dochter van EVERT JANSZ. BOS en TRIJNTJE KONING.
3 : waarschijnlijk BAART GAAL, geboren rond 1 juni 1819 te Assendelft.
4 : CORNELIS GAAL, wever, geboren rond 2 juni 1823 te Assendelft, overleden voor 1881, hoogstens 58 jaar oud.
Cornelis is getrouwd op 31 mei 1846 te Assendelft met GRIETJE NIELEN ook genaamd Margaretha Niese, geboren rond 1825 te Assendelft, overleden op 3 november 1901 te Alblasserdam, ongeveer 76 jaar oud, dochter van ENGELBERTUS JOANNES DIRKSZ. NIELEN en ANTJE KLAASDR. KROON.

XI-c : MAARTJE GAAL, gedoopt op 25 december 1785 te Assendelft, overleden op 17 juli 1830 aldaar, 44 jaar oud, dochter van BAART JANSZ GAAL (X-b) en GUURTJE CORNELISDR. KONING.
Maartje is getrouwd op 23 december 1810 te Assendelft met ROELOF BLANK, wever, gedoopt op 1 november 1783 te Assendelft, overleden op 27 oktober 1843 aldaar, 59 jaar oud, zoon van HENDRIK ROELOFS BLANK en MARIJTJE GERRITS RIJS.
Uit dit huwelijk:
1 : HENDRIK BLANK, gedoopt op 21 januari 1811 te Assendelft.
2 : HENDRIK BLANK, gedoopt op 15 juni 1812 te Assendelft.
3 : CORNELIS BLANK, geboren op 2 februari 1816 te Assendelft.
4 : GUURTJE BLANK, geboren op 20 februari 1817 te Assendelft, overleden op 27 december 1877 aldaar, 60 jaar oud.
Guurtje is getrouwd op 1 augustus 1841 te Assendelft met GERRIT NUNNINK, zeildoekwever, geboren op 16 oktober 1815 te Assendelft, zoon van AREND JANSZ NUNNING en MARIJTJE CLAASDR BRINKMAN.
5 : CORNELIS BLANK, wever, geboren op 5 september 1820 te Assendelft.
Cornelis is getrouwd op 4 mei 1845 te Assendelft met AALTJE NUNNING, geboren rond 1824 te Assendelft, dochter van JAN GERRITSZ. NUNNING en JANNETJE VAN IJPEREN.
6 : MARIJTJE BLANK, geboren op 31 augustus 1823 te Assendelft.
7 : BAART BLANK, geboren op 2 maart 1826 te Assendelft.
8 : TRIJNTJE BLANK, geboren op 5 september 1829 te Assendelft.

XI-d : MARIA (MAARTJE) GAAL, geboren op 20 mei 1797 te Assendelft, dochter van GERBRAND PIETERS GAAL (X-c) en CLAASJE SYMONS DE WIT.
Maria is getrouwd op 30 april 1820 te Assendelft (1) met JOANNES (JAN) BAARTSZ BOON, veehouder, gedoopt op 12 augustus 1795 te Assendelft, overleden voor 1837, hoogstens 42 jaar oud, zoon van BARENT BOON en TRIJNTJE KRAMER.
Uit dit huwelijk:
1 : PETRONELLA BOON, geboren rond 1828 te Assendelft.
Petronella is getrouwd op 8 mei 1853 te Assendelft met CORNELIS SCHAVEMAKER, schilder, geboren rond 1828 te Uitgeest, zoon van JAN SCHAVEMAKER en ANTJE DUINMAIJER.
2 : GERBRAND BOON, geboren rond 1832 te Assendelft.
Gerbrand is getrouwd op 6 mei 1860 te Assendelft met GUURTJE VAN DER LAAN, geboren rond 1840 te Assendelft, dochter van ENGEL JANSZ VAN DER LAAN en AAFJE ENGELSDR. NIELEN.
Maria is getrouwd op 30 april 1837 te Assendelft (2) met ENGEL BLANKERT, veehouder, geboren rond 1797 te Uitgeest, zoon van JACOB BLANKERT en MAARTJE BIJWAART.
Engel was weduwnaar van EVA TERRA, overleden voor 1837.

XI-e : PIETER (PETRUS) GAAL, boer en veehouder, geboren op 27 april 1799 te Assendelft, overleden op 6 februari 1849 aldaar, 49 jaar oud, zoon van GERBRAND PIETERS GAAL (X-c) en CLAASJE SYMONS DE WIT.
Pieter is getrouwd op 2 mei 1824 te Assendelft met GUURTJE KRAMER, veehoudster, geboren op 1 maart 1801 te Assendelft, overleden op 11 februari 1885 aldaar, 83 jaar oud, dochter van ENGEL JANS KRAMER en GUURTJE GERRITS DE JONG.
Uit dit huwelijk:
1 : GUURTJE GAAL, geboren rond 29 april 1826 te Assendelft, overleden op 20 april 1894 aldaar, begraven op 24 april 1894 te Assendelft (R.K. Kerkhof), 67 jaar oud.
Guurtje is getrouwd op 28 april 1850 te Assendelft (1) met DIRK KROON, veehouder, geboren rond 1823 te Assendelft, overleden voor augustus 1856, hoogstens 33 jaar oud, zoon van JACOB JANSZ. KROON en JACOBA VAN DER PARK.
Guurtje is getrouwd op 17 augustus 1856 te Assendelft (2) met BRUIJN KONING, landeigenaar, geboren rond 1822 te Assendelft, zoon van KLAAS KONING en IMPJE BOON.
2 : KLAASJE GAAL, geboren op 23 januari 1828 te Assendelft.
Klaasje is getrouwd op 8 mei 1853 te Assendelft met CORNELIS AL, veehouder, geboren rond 1826 te Assendelft, zoon van JAN KLAASZ. AL en TRIJNTJE KEIJZER.
3 : JANNETJE (JOANNA) GAAL, geboren op 27 juli 1830 te Assendelft, overleden op 4 februari 1916 aldaar, begraven op 8 februari 1916 aldaar, 85 jaar oud.
Jannetje is getrouwd op 8 mei 1859 te Assendelft met JAN JANSZ. AL, veehouder, geboren rond 1823 te Assendelft, zoon van JAN KLAASZ. AL en TRIJNTJE KEIJZER.
4 : ENGEL GAAL, geboren rond 6 april 1835 te Assendelft, overleden op 17 augustus 1873 aldaar, begraven op 21 augustus 1873 te Assendelft (R.K. Kerkhof), 38 jaar oud.
Engel is getrouwd op 8 mei 1859 te Assendelft met GUURTJE KRAMER, veehoudster, geboren rond 1837 te Assendelft, dochter van JAN WILLEMSZ. KRAMER en TRIJNTJE DE JONG.
5 : GERRIT GAAL, landman, geboren op 26 oktober 1836 te Assendelft, overleden op 29 juli 1909 aldaar, begraven op 2 augustus 1909 te Assendelft (R.K. Kerkhof), 72 jaar oud.
Gerrit is getrouwd op 30 april 1865 te Castricum met CATHARINA (TRIJNTJE) BRAKENHOFF, geboren op 16 februari 1843 te Bergen, overleden op 2 maart 1888 te Assendelft, 45 jaar oud, dochter van GERRIT BRAKENHOFF en ANTJE STET.
6 : DIEUWERTJE GAAL, geboren rond 19 april 1839 te Assendelft.
Dieuwertje is getrouwd op 1 mei 1864 te Assendelft met KLAAS KRAMER, veehouder, geboren rond 1836 te Assendelft, zoon van JAN WILLEMSZ. KRAMER en TRIJNTJE DE JONG.
7 : CATHARINA (TRIJNTJE) GAAL, geboren rond 11 oktober 1842 te Assendelft.
Catharina is getrouwd op 4 mei 1867 te Heemskerk met JAKOB KOOPMAN, landbouwer, geboren rond 1842 te Heemskerk, zoon van JAN KOOPMAN en GRIETJE SCHUIJT.

XI-f : SIMON (SIJME) GAAL, veehouder, geboren op 9 januari 1806 te Assendelft, overleden op 23 februari 1887 aldaar, begraven op 26 februari 1887 aldaar, 81 jaar oud, zoon van GERBRAND PIETERS GAAL (X-c) en CLAASJE SYMONS DE WIT.
Simon is getrouwd op 28 april 1833 te Assendelft met THEUNISJE VROUWE, geboren rond 1814, dochter van GERRIT KLAASZ. VROUWE en AAFJE KLAASDR. KRAMER.
Uit dit huwelijk:
1 : KLAASJE GAAL, geboren op 27 maart 1837 te Assendelft.
2 : GERBRAND GAAL, geboren op 13 juli 1838 te Assendelft.
3 : GERBRAND GAAL, geboren op 11 juli 1839 te Assendelft.
4 : GERBRAND GAAL, geboren op 11 december 1841 te Assendelft.
Gerbrand was gehuwd met ALIDA BRAKENHOF, geboren rond 1844, overleden op 16 juli 1908 te Assendelft, begraven op 20 juli 1908 te Assendelft (R.K. Kerkhof), ongeveer 64 jaar oud.
5 : AAFJE GAAL, geboren op 11 april 1845 te Assendelft.
Aafje is getrouwd op 29 april 1866 te Assendelft met PAULUS VAN DER LAAN, timmerman, geboren rond 1842 te Assendelft, zoon van ENGEL JANSZ VAN DER LAAN en AAFJE ENGELSDR. NIELEN.
6 : KLAASJE GAAL, geboren op 13 april 1847 te Assendelft.
7 : TRIJNTJE GAAL, geboren op 21 oktober 1849 te Assendelft.
Trijntje is getrouwd op 28 april 1872 te Assendelft met WILLEM HOOGEWERF, landman, geboren rond 1844 te Heemskerk, zoon van LOURENS HOOGEWERF en TRIJNTJE POEL.
8 : KLAZINA GAAL, veehoudster, geboren op 20 oktober 1851 te Assendelft.
Klazina is getrouwd op 28 april 1872 te Assendelft met PIETER ZUIDERVAART, landman, geboren rond 1849 te Uitgeest, zoon van ARIE ZUIDERVAART en AAFJE BLOEDJES.

XI-g : PIETER JACOBSZ GAAL, veehouder, geboren op 19 maart 1806 te Assendelft, zoon van JACOB PIETERS GAAL (X-d) en GRIETJE SIJMENSE DE WIT.
Pieter is getrouwd op 13 mei 1832 te Assendelft (1) met MARIA TERRA, geboren rond 1810 te Wormerveer, overleden voor 1845, hoogstens 35 jaar oud, dochter van WILLEM TERRA en ANNA EMMERZEEL.
Uit dit huwelijk:
1 : JACOB GAAL, veehouder, geboren op 11 maart 1834 te Assendelft, overleden voor 1873, hoogstens 39 jaar oud.
Jacob is getrouwd op 28 april 1861 te Assendelft met AAGTJE AL, veehoudster, geboren rond 1834 te Assendelft, dochter van JAN KLAASZ. AL en TRIJNTJE KEIJZER.
Aagtje is later getrouwd op 9 februari 1873 te Assendelft met PANCRAS VAN DER LAAN, veehoudersknecht, geboren rond 1849 te Assendelft, zoon van CORNELIS VAN DER LAAN en BAVONIA KAASENBROOD.
Pieter is getrouwd op 27 april 1845 te Assendelft (2) met ELISABETH AL, geboren rond 1815 te Assendelft, dochter van JASPER JANSZ. AL en MARIJTJE HUIJBERDEN.
Uit dit huwelijk:
2 : GRIETJE GAAL, geboren op 8 september 1852 te Assendelft.
Grietje is getrouwd op 27 mei 1876 te Assendelft met PETRUS WILHELMUS HENDRIKUS DE WILDT, landbouwer, geboren rond 1851 te Wijk aan Zee en Duin, zoon van WILLEM DE WILDT en ELISABETH STRAATHOF.


N.B. Gegevens van de jongste generaties zijn i.v.m. privacy niet weergegeven.
Aanvullende gegevens, verbeteringen en opmerkingen zijn altijd welkom.

Johan Gaal
URL: http://home.hccnet.nl/j.gaal/
E-mail: jgaal@geocities.com

HOME © 1987-2006 Johan Gaal TOP