Copyright

Nederlands (For English see below)
Teksten, foto's, tekeningen en plaatjes mogen niet worden gewijzigd, vermenigvuldigd, door derden of voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder toestemming van de auteur.

Het materiaal op deze site is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gekopieerd anders dan benodigd voor het bezoeken van de site, het eigendomsrecht behoort toe aan J. Nijenhuis, eigenaar van deze site. Daarnaast zijn er afbeeldingen waarvan de rechten berusten bij derden en waarvoor het exclusieve gebruik op mijn site schriftelijke toestemming is verleend.

De eigenaar van deze site heeft geen enkele invloed op de inhoud of de presentatie van gelinkte websites. De eigenaar van deze site kan daarom ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de gelinkte websites en deze gelinkte websites worden uitsluitend gegeven voor jouw gemak.

Alle gegevens op deze site zijn opgetekend uit eigen ervaring, mogelijk hier en daar met wat ondersteuning uit de voor mij beschikbare literatuur. Voor alle niet zelf gemaakte afbeeldingen is toestemming verkregen voor publicatie op mijn site. Die toestemming is verkregen of door middel van registratie of door middel van email. Mocht je anders van mening zijn en je bent rechthebbende, dan kun je dat op onderstaand adres kenbaar maken. Lees a.u.b. ook de rode regel achter mijn adres zorgvuldig!

Alle informatie op deze home page is ter kennisneming, er kunnen geen rechten in de breedste zin van haar betekenis aan worden ontleend. Ook kunnen gegevens en/of methoden niet toepasselijk zijn of op gelijke manier werken in een andere situatie dan die van de schrijver. De schrijver kan niet aansprakelijk worden gesteld en aanvaard ook geen enkele aansprakelijkheid in de breedste zin van haar betekenis. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw beslissingen over het wel of niet toepassen van de hier verkregen informatie.

English
Text, pictures/photos and drawings may not be altered, multiplied, used for commercial purposes or used without written permission from the author.

The material on this site is protected by copyright laws and may only be used for the sole purpose of visiting the site, copying for other purposes is not allowed, the ownership belongs to J. Nijenhuis, owner of this site. Besides there is material of which the rights belong to third party's and for which I have the exclusive use for my site through a written approval.

The owner of this site has no influence on linked contents or presentation. The owner of this site can therefore not be held responsible for the contents of the provided links and the links are only there for your convenience.

All information on this site is a collection from own experience, on some points I verified my text with my library. For the pictures not from my hand I have permission for using those on my site. I got this permission by means of registration or by means of written approval via e-mail. If you think otherwise and you are the rightful claimant, then you can write to the address below. Please be informed that you have to remove the figures for a correct working address.


Copyright © 2005- - Webmaster: Joop Nijenhuis
(Verwijder de getallen en/of streepjes voor een werkend adres - Remove the numbers and/or minus signs for a working address)
Herzien op 1 februari 2015/Revised on 1 February 2015
logo Total Validator logo valid-html401 ga naar menu