I  Wicher Harmens Quant, geb. Wildervank, zoon van Harmen Wichers Quant en  
  Auchien Hindriks, tr. Veendam 5 mei 1730,, Huwelijks Contract:Veendam VII,  
  5/5/1730, met attestatie 1732, 1 april,, krijgen huis en schoen  
  makersgereedschap Aafjen Meertens van de Mieden, geb. Veendam 
  kinderen: 
  1. HARM WIJCHERS, volgt II.1 
  2. Meerten Wichers Quant, volgt II.2 
 
II.1  HARM WIJCHERS, geb. V.D.WILDERVANK, overl. 17 november 1810, MENNONIET,  
  zoon van Wicher Harmens Quant en Aafjen Meertens van de Mieden, tr.  
  SIDDEBUREN 20 mei 1770, JELTJE HILKES, geb. , overl.  
  kinderen: 
  1. WICHER HARMS KWANT, volgt III.1 
 
III.1  WICHER HARMS KWANT, geb. SIDDEBUREN 20 mei 1781, overl. NOORDBROEK,  
  LANDBOUWER, DATE FROM 1800 TO 1829 3 maart 1829, zoon van HARM WIJCHERS en  
  JELTJE HILKES, tr. NOORDBROEK 15 juni 1815, KNELSKE KORNELIUS SCHIPPER,  
  geb. 25 januari 1795 SIDDEBUREN, overl. 1 juli 1828 NOORDBROEK, dochter van 
  KORNELIUS SCHIPPER en ELISABETH DERKS 
  kinderen: 
  1. HARM KWANT, geb. NOORDBROEK 31 maart 1816 
  2. KORNELIS WICHER KWANT, volgt IV.1 
 
IV.1  KORNELIS WICHER KWANT, geb. NOORDBROEK 14 februari 1822, overl.  
  WOLTERSUM, LANDBOUWER, DATE FROM 1855 TO 1896, militair    : OPVRAGEN IN  
  SCHAARSBERGEN, IN 1841 MET ERFENIS OP STRAAT IN MILITAIRE DIENST GEWEEST  
  22 maart 1896, zoon van WICHER HARMS KWANT en KNELSKE KORNELIUS SCHIPPER,  
  tr. WOLTERSUM 11 juli 1857, LAMMEGIEN BOUWMAN, geb. 11 september 1826  
  WOLTERSUM, overl. 7 juni 1900 WOLTERSUM, dochter van JAN JAKOBS BOUWMAN en  
  JANTJE JAKOBS BONTSMA 
  kinderen: 
  1. DERK KWANT, volgt V.1 
 
V.1  DERK KWANT, geb. WOLTERSUM 15 juni 1859, overl. WOLTERSUM, LANDBOUWER,  
  Adres : FOLKERDERWEG,, LUDDEWEERSERWEG, TEN BOER, GR. , militair    :  
  AFGEKEURD, gezondheid  : DOOF 16 november 1934, zoon van KORNELIS WICHER  
  KWANT en LAMMEGIEN BOUWMAN, tr. SLOCHTEREN (no50) 3 augustus 1901,  
  SWAANTJE DIJK VAN, geb. 15 oktober 1865 SIDDEBUREN, overl. 11 maart 1941  
  WOLTERSUM, dochter van JACOB DIJK VAN en GRIETJE MELLEMA 
  kinderen: 
  1. KORNELIS WIEGER KWANT, volgt VI.1 
 
VI.1  KORNELIS WIEGER KWANT, geb. WOLTERSUM 25 januari 1903, overl. HARKSTEDE, 
  LANDBOUWER, DATE FROM 1920 TO 1968, Adres van 1903 tot 1968:  
  LUDDEWEERSTERWEG 2,, LUDDEWEER, GR. , militair    : ONMISBAAR WEGENS  
  BEDRIJF 2 juli 1977, zoon van DERK KWANT en SWAANTJE DIJK VAN, tr.  
  OVERSCHILD, HINDRIKJE RITSEMA, 1930, geb. 24 januari 1909 WESTEREMDEN,  
  overl. 25 november 1994, dochter van ELTJE RITSEMA en JANTJE BOS 
  kinderen: 
  1. DERK KWANT, volgt VII.1 
  2. JANTJE KWANT, geb. LUDDEWEER 17 februari 1936 
  3. SWAANTJE KWANT, geb. LUDDEWEER 8 oktober 1938 
  4. ELTJE KWANT, geb. LUDDEWEER 2 juni 1940, overl. LUDDEWEER 30 mei 1976 
 
VII.1  DERK KWANT, geb. WOLTERSUM 30 mei 1931, zoon van KORNELIS WIEGER KWANT  
  en HINDRIKJE RITSEMA, tr. LEEK 27 april 1955, GRIETJE ANNA CAZEMIER, geb.  
  14 april 1928 LETTELBERT, dochter van LUKAS JAN CAZEMIER en TRIJNTJE DOUMA 
  kinderen: 
  1. KORNELIS WICHER KWANT, volgt VIII.1 
  2. TRIJNTJE GEERTJE KWANT, geb. LETTELBERT 25 december 1957, tr. KLAAS VAN  
     DER VEEN, geb. 27 juni 1956 GRONINGEN 
  3. LUKAS JAN KWANT, geb. LETTELBERT 26 september 1959 
  4. HENDRIK ELTJE KWANT, volgt VIII.2 
 
VIII.1  KORNELIS WICHER KWANT, geb. LETTELBERT 11 februari 1956, zoon van  
  DERK KWANT en GRIETJE ANNA CAZEMIER, tr. UTRECHT 25 augustus 1988,  
  GERRITJE ZOER, geb. 13 september 1963 WIERDEN, dochter van JAN ZOER en  
  EVERTJE VOS 
  kinderen: 
  1. MARTIJN DERK KWANT, geb. UTRECHT 29 maart 1991, TIME 22:10 
  2. RUBEN JAN KWANT, geb. UTRECHT 19 mei 1993, TIME 14:02 
  3. DAVID KWANT, geb. Utrecht 5 december 1996, TIME 18:01 
  4. STEFAN KWANT, geb. Utrecht 5 december 1996, TIME 18:15 
 
VIII.2  HENDRIK ELTJE KWANT, geb. LETTELBERT, militair    : AFGEKEURD OP OOR  
  10 juli 1961, TIME 06:00, zoon van DERK KWANT en GRIETJE ANNA CAZEMIER, tr. 
  NIJMEGEN 7 september 1989, JACOLIEN J. P. K. GORISSEN, geb. 2 september  
  1962 GOUDA 
  kinderen: 
  1. ANNA PLEUN KWANT, geb. ELST (GLD) 27 mei 1993, TIME 08:31 
  2. Ilja Kwant, geb. Barneveld 28 januari 1998 
 
II.2  Meerten Wichers Quant, geb. Wildervank, zoon van Wicher Harmens Quant en 
  Aafjen Meertens van de Mieden, tr. Wildervank 22 mei 1762, Geesjen Roelfs 
  kinderen: 
  1. Wijcher Quant, geb. Wildervank 16 mei 1763 
  2. Roelf Meerten Kwant, volgt III.2 
  3. Albert Kwant, geb. Wildervank 
 
III.2  Roelf Meerten Kwant, geb. Wildervank, zoon van Meerten Wichers Quant en 
  Geesjen Roelfs, tr. 3 mei 1795, Aaltje Hindriks 
  kinderen: 
  1. Filippus Kwant, doop Veendam 16 augustus 1795 
  2. Roelf Kwant, doop Veendam 21 mei 1797