...HOME..
..Contact.. ..DOWNLOADS.. ..Nieuws.. ..Forum/Vragen.. ..Links.. ..Webinfo.. ..boek_gratis.. ..Credits..

Bijdrage voor
ontwikkelling van
deze site
KLIK HIER
Aanvullende opties
DOWNLOADS

Klik op onderstaande rode links om het betreffende programma te downloaden.
(of rechtermuisknop en "bestand" of "doel" opslaan als)

Rekenprogramma Vrij van Recht
  Programma voor berekenen van het verschuldigde erfbelasting of schenkbelasting over een verkrijging of legaat, wanneer deze met een bepaling "vrij van recht" zijn opgenomen in een testament of bij de schenking is opgenomen dat de schenkbelasting door de schenker wordt betaald.
  Gezien de successiewet moet de schenkbelasting of erfbelasting door de verkrijger worden betaald. Wordt de schenkbelasting door de schenker betaald, of is er een bepaling in een testament opgenomen dat de erfbelasting niet door de verkrijger moet worden betaald, dan wordt de hoofdsom plus de verschuldigde belasting geschonken of verkregen. Erfbelasting is dan schuldig over de hoofdsom plus de belasting. zie ook de hoofdstukken 'vrij van recht'


  Ik heb een aantal excelprogramma's gemaakt, waarmee de belasting bij een verkrijging 'vrij van recht' kan worden berekend. Het is ook mogelijk de vrij van recht berekening te berekenen op www.belastingdienst.nl.
  Echter op de site van de belastingdienst wordt in het rekenprogramma alleen de uitkomst gegeven, maar niet een berekening hoe dit wordt berekend. Mijn excelprogramme geeft de de opbouw en de berekening van de belasting weer. Er wordt dan precies aangegeven hoe de belasting dan wordt berekend,

  Het excelprogramma is voor het berekenen van de verschuldigde erfbelasting of schenkbelasting bij een verkrijging of legaat met een bepaling "vrij van recht"
  In deze rekenmodule zijn de tarieven en vrijstellingen opgenomen van de jaren 2006 t/m 2018 en 2019
  Een vrij van recht rekenmodule over de jaren 2006 tot 2019 kun u via mail aanvragen, zie klik hier of via de knop Contact

  De naam en de laatste versies van dit excelprogramma programa zijn:

  voor de jaren 2013 t/m 2019 'vvr2019.xls', versie 12 oktober 2018
  voor de jaren 2012 t/m 2018 'vvr2018.xls', versie 2017 6 juni 2018
  voor de jaren 2011 t/m 2017 'vvv2017.xls', versie 2017 7 juli 2017
  voor de jaren 2010 t/m 2016 'vvr2016.xls', versie 2016.2
  voor de jaren 2006 t/m 2009 'vvr2009.xls', versie 2009.2


Rekenprogramma Bedrijfsopvolging
Excelprogramme voor de berekening van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de successiewet.
In dit programma is de is de uitspraak van HR 13 juni 2013 en de uitspraak van Rechtbenk Breda, inzake de verdeling van de latentie in de berekening opgenomen.


Een volledige versie kan GRATIS worden aangevraagd via erfrecht@breemans.net, of door hier te klikken of via de knop Contact (kan niet worden gedowwnload in verband met de grootte van het excelbestand)


Berekeningen met de tariefjaren en vrijstellingen van de jaren 2005 t/m 2019 zijn beschikbaar

De naam en de laatste versies van dit excelprogramma programa zijn:

voor de jaren 2013 t/m 2019 bedrijfsopvolging2019.xls versie 18 oktober 2018
voor de jaren 2012 t/m 2018 bedrijfsopvoling2018.xls versie 1 augutus 2018
voor de jaren 2010 t/m 2016 bedrijfsopvolging2016.xls versie 14 juni 2016
voor de jaren 2005 t/m 2009 bedrijfsopvolging2009.xls versie 2009.6


Rekenmodule Voortzettingswaarde klik hier
  Rekenmodule voor berekening voortzettingswaarde agrarische ondernemingen.
  Voor alle bedrijven in de agrarische sector met een hoge intrinsieke waarde en een laag rendement, is de voortzettingswaarde de basis waarop de belasting wordt berekend. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij agrarische bedrijven met veel cultuurgrond en productierechten.
  Met deze rekenmodule kunt u de voortzettingswaarde berekenen, (via www.belastingdienst.nl)

Rekenprogramma Contante waarde

  Wanneer de wettelijke verdeling van toepassing is, of er is een testament met een ouderlijke boedelverdeling, dan verkrijgen de kinderen een vordering in contanten, ter grootte van het erfdeel, op de langstlevende partner. Over de contante waarde van deze vordering/erfdeel is dan erfbelasting verschuldigd.

  Deze contante waarde moet worden berekend met behulp van de tabel van artikel 5 Uitvoeringsregeling Successiewet of wanneer er een rente is overeengekomen, of is vastgesteld in een testament, met de rekenmethode als opgenomen in het arrest Hoge Raad van 11 juli 1989.

  Hier kunt u een excelprogramma downloaden met berekening van deze contante waarde.
  Een rekenprogramma voor overlijden van voor 1-1-2007 is ook beschikbaar. Deze kunt u via mail aanvragen, zie klik hier of via de knop Contact

  Klik hier voor downloaden Rekenprogramma Contante waarde
  voor overlijden tussen 1-1-2007 en 31-12-2012


  Klik hier voor downloaden Rekenprogramma Contante waarde
  voor overlijden na 1 januari 2013


  Een rekenprogramma contante waarde berekening van de jaren 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 kunt u via mail aanvragen, zie klik hier of via de knop Contact

  Er is tevens een module ingebouwd voor het berekenen van de enkelvoudige rente percentage naar samengestelde rentepercentage.
  (te gebruiken bij berekening enkelvoudige rentepercentage bij toepassing 6 % grens)

Boek (pdf) Successiewet 1956 herziening 2010 klik hier
  De belangrijkste punten van de Successiewet 1956, met de herziening van 2010 en de erfbelasting zijn opgenomen op deze site.
  Over de overige punten en diepgaande uitleg heb ik een boek geschreven over de Successiewet 1956, inclusief de herziening van 2010 en erfbelasting. Het boek gaat dieper in op de Successiewet en er worden ook meerdere voorbeelden gegeven.

  In mijn boek "Successiewet 1956, herziening 2010" zijn de cijfers, vrijstellingen en tarieven van de jaren 2010 en 2018 verwerkt.

Boek (pdf) Nieuw Nederlands erfrecht klik hier
  Het boek gaat dieper in het Nederlandse Erfrecht en er worden ook meerdere voorbeelden gegeven.
  Ook wordt het fiscale gedeelte, vooral het successierecht, schenkingsrecht en bedrijfsopvolging enz, verder besproken.
  Het is een pdf bestand en te lezen met Acrobat Reader.

Voorbeelden berekening Wettelijke Verdeling, "Tweetrapsbepaling" klik hier
  Op sommige sites en kranten worden voorbeelden aangehaald inzake de verdeling van een nalatenschap en de te betalen erfbelasting.
  Het ene voorbeeld geeft een uitkomst dat er weinig erfbelasting betaald moet worden, het andere iets meer.

  Of dit wel zo voordelig is, is de vraag. Het is mogelijk dat bij het eerste overlijden een stuk minder erfbelasting in rekening wordt gebracht, echter bij het tweede overlijden van de langstlevende partner moet dan meestal 2x zoveel worden betaald.

  Onder deze link staat een excelprogramma, die duidelijk de voor en nadelen van de wettelijke verdeling, met en zonder nader overeengekomen rente en de tweetrapsbepaling weergeeft.

Berekenen artikel 9, lid 2 SW Schuldig gebleven erfdelen klik hier
  De erfdelen eerststervende moeten door de langslevende partner schuldig worden gebleven aan de kinderen. Over deze schuld moet de partner een rente betalen. De rente over de hoofdsom mag nooit meer zijn dan 6% samengesteld.
  In deze rekenmodule kan dit worden berekend.

Brochure "Belasting en Erven" klik hier
  Brochure "Belasting en Erven" een uitgave van de Belastingdienst
  Een brochure met alle in en outs over het successierecht. Het is een pdf bestand en te lezen met Acrobat Reader.
Brochure Belasting en Schenking klik hier
  Brochure "Belasting en Schenking" een uitgave van de Belastingdienst
  Een brochure met alle in en outs over het schenkingsrecht. Het is een pdf bestand en te lezen met Acrobat Reader.
  Als u een behoorlijke som geld krijgt van iemand of een voorwerp dat veel waard is, dan moet u soms belasting betalen: het schenkingsrecht. Of u belasting moet betalen en hoeveel, hangt onder meer af van de waarde van het geschenk. Andersom geldt: als u geld of iets waardevols schenkt, kunt u dit soms als gift aftrekken. In deze brochure leest u meer over deze onderwerpen

Schenkbelasting
  Heeft u een schenking gekregen? Dan moet u aangifte voor de schenkbelasting doen.
  Gebruik daarvoor dit formulier. (downloaden via www.belastingdienst.nl)
  De schenker en de begiftigde kunnen met dit formulier ook samen aangifte doen.

  Invulinstructie
  U kunt dit formulier op uw computer invullen. Hiervoor hebt u Acrobat Reader 6.0 of hoger nodig. Daarna moet u het formulier afdrukken, ondertekenen en versturen.

Brochure "betalen met kunst"
  Het is mogelijk de erfbelasting met kunst te betalen.
  Alle informatie hierover kunt u vinden in deze brochure van de Belastingdienst.

Erfbelasting berekenen
  Hier kunt u op de site van de Belastingdienst het verschuldigde erfbelasting berekenen.

Schenkbelasting berekenen
  Hier kunt u op de site van de Belastingdienst de verschuldigde schenkbelasting berekenen.