Kenmerkengids Libellen

Tekst: Mark van Veen

Foto's: Mark van Veen, Antoine van der Heijden, Tim Faassen, Cor Zonneveld

Datum: aanpassing: 21 december 2008, mede op basis discussies op forum waarneming.nl en Europese libellengids KD Dijkstra (eerste versie 25 januari 2004)

Inhoudsopgave

 1. Juffertjes (Zygoptera) - uiterlijke verschijning
 2. Libellen (Anisoptera) - uiterlijke verschijning
 3. Juffertjes (Zygoptera) - naamlijst
 4. Libellen (Anisoptera) - naamlijst

Indeling naar uiterlijke verschijning

 1. Juffertjes - Zygoptera
  1. Lantaarntjes (Ischnura, Erythromma);
  2. Blauwruggen (Coenagrion, Enallagma, Cercion);
  3. Zwartruggen (Coenagrion, Enalagma, Erythromma, Ceriagrion);
  4. Metaalruggen - soms blauw berijpt als lampion (Lestes, Sympecma, Nehalennia, Calopteryx);
  5. Vlindertjes (Calopteryx);
  6. Roodruggen (Pyrrhosoma, Ceriagrion, Ischnura).
  7. Breedscheenjuffers (Platycnemis)
 2. Libellen - Anisoptera
  1. Gescheiden ogen (Gomphidae);
  2. Metaalruggen (Cordulia en Somatochlora);
  3. Grote glazenmakers (Aeshna, Brachytron, Anax en Hemianax);
  4. Kleine rode en bruine libellen (Sympetrum, Crocothemis);
  5. Blauw bestoven soorten;
  6. Zwarte vlek aan basis (Libellula);
  7. Witte neus (Orthetrum en Leucorrhinia);
  8. Zwart met helgele vlekken, groot (Cordulegaster).

Indeling naar soortnamen

 1. Juffertjes - Zygoptera
 2. Libellen - Anisoptera
Bij het samenstellen van de kenmerkengids zjn de volgende referenties en webbronnen veelvuldig gebruikt. In de tekst wordt niet afzonderlijk verwezen en zijn kenmerken uit verschillende werken samengevat.

Referenties

Bij het samenstellen van deze kenmerkengids is uitvoerig gebruik gemaakt van de volgende werken en artikelen.

Askew, R.R. 1988. The Dragonflies of Europe. Harley Books. 291 s.

Bellman H. 1993. Libellen beobachten, bestimmen. Naturbuch Verlag.

Bos F en Wasscher M. 1997. Veldgids libellen. KNNV uitgeverij.

Brooks S. en Lewington R. 1997. Field Guide to the Dragonflies and Damselflies of Great Brittain and Ireland. Britisch Wildlife Publishing, Hampshire, UK.

d'Aguilar J., Dommanget J-L en Préchac R. A field guide to the Dragonflies of Britain, Europe and North Africa. Collins.

Dijkstra K.B. 2006. Field guide to the Dragonflies of Brittain and Europe. BWP, Gillingham, Dorset.

Duijm F. en Dutmer G. 1985. Libellentabel. Jeugdbondsuitgeverij.

Gijskes en Van Tol. 1983. De Libellen van Nederland. KNNV uitgeverij.

Groot T. de, Reinboud W. en Wasscher, M.. 1999. ODON-Tabel 3de druk. Jeugdbondsuitgeverij.

Hermans J.T. 1992. De libellen van de Nederlandse en Duitse Meinweg (Odonata). Natuurhistorisch Genootschap Limburg.

Manger R. 2003. Verspreiding van de Noordse Glazenmaker Aeshna subarctica elisabethae in 2003. NVL-nieuwsbrief 7(3), p. 10.

Ringe F. en Lohmann H. 1964. Bestimmungsschluessel fuer die Mitteleuropaeische Libellen (Odonaten). Deutscher Jugendbund fuer Naturbeobachtung.

Wendler A. Nuess J-H. 2002. Libellen van Noordwest Europa. Jeugdbondsuitgeverij (vert. W. Schipper).

webbronnen

Het
forum van waarneming.nl, met veel interessante en leerzame determinatiediscussies.

De waarnemingen op waarneming.nl, met de recente waarnemingen en verspreidingskaarten.

Het libellennet van de Vlinderstichting, met veel informatie over de Nederlandse tabellen, inclusief verspreidingskaarten en vliegtijden.

De Nederlandse Vereniging van Libellenonderzoekers.

Gomphus, de Belgische Libellencub.

Britisch Dragonfly Society

Dragonflies of Europe (A. van der Heide)

LIBELLEN EUROPAS (J. Müller)

Swedish Dragonflies (M. Peterson) with a key to damselflies.

Template kenmerken


Adult:
Man:
Vrouw:
Vlucht:
Habitat:
Vliegtijd:

Last updated 28.12.2008