De familie Blauw van Oosterend

De achternaam Blauw komt al vroeg op Texel voor. Twee zoons van Leendert Gerrits Maerts droegen deze naam al aan het begin van de zeventiende eeuw. De eerste vier generaties nakomelingen van deze Leendert Gerrits Maerts zijn hieronder uitgewerkt. Tenzij anders is vermeld, woonden allen in het dorp Oosterend.

De gegevens zijn ontleend aan DTB-boeken, lidmatenregisters, het oudrechterlijk archief (met name de transportregisters) en diverse belastinglijsten. De oudste bronnen die zijn geraadpleegd, zijn de grafelijkheidsrekeningen, waarin ondermeer de pacht van meijlanden, tienden en vogelarijen werd vastgelegd.

Informatie over andere families Blauw is te vinden op de homepage van Nick Blaauw, waarnaar ik de lezer graag verwijs. Aanvullingen, correcties en vragen zijn altijd welkom.

Miriam

De eerste generatie

I Leendert Gerrits Maerts, * circa 1555, † voor 1621, woonde in Oosterend. Hij was (volgens oudrechterlijk archief invnr 6909) in 1609 getrouwd met
Neel Cornelis. Zij was eerder gehuwd met Jacob Alberts. Uit dat huwelijk zijn drie voorkinderen van haar bekend.

Kinderen (in ieder geval van hem):
1. Gerrit Leenderts Blauw * circa 1580 zie IIa
2. Cornelis Leenderts Blauw * circa 1590 zie IIb
3. Maarten Leenderts † na 1643.

lijn
terug naar het begin

De tweede generatie

IIa Gerrit Leenderts Blauw * circa 1580 zn v Leendert Gerrits Maerts, † voor 1633. Zijn weduwe is
Dirkje Cornelis, dr v Cornelis Dirks Lantman. Zij hertrouwt met Cornelis Jans Hans

Kind:
1. Cornelis * circa 1605 zie IIIa

IIb Cornelis Leenderts Blauw * circa 1590, zn v Leendert Gerrits Maerts, † voor 1654, x met
Anna Theunis

Kinderen:
1. Leendert * circa 1620zie IIIb
2. Jan * circa 1622 zie IIIc
3. Teunis

lijn
terug naar het begin

De derde generatie

IIIa Cornelis Gerrits Blauw * circa 1605, zn v Gerrit Leenderts Blauw en Dirkje Cornelis, † na 1653, schepen van Oosterend in 1631.

Kinderen (opgesomd in notarieeel archief inv nr 4825):
1. Gerrit * 1637/38 zie IVa
2. Teunis
3. Dirck
4. Trijn

IIIb Leendert Cornelis Blauw, * circa 1620, zn v Cornelis Leenderts Blauw en Anna Theunis, † na 1677, hij wordt in het oudrechterlijk archief in 1662 "alias Leenoom" genoemd, x met
Jannetje Barends

Kinderen:
1. Rinken, x met Cornelis Jansen, ze woonden in Oudeschild, alwaar twee dochters van dit echtpaar katholiek werden gedoopt.
2. Cornelis ~ 18-10-1648 rk Oosterend
3. Anna ~ 28-7-1650 rk Oosterend, † 26-2-1705 rk Nieuweschild, x 24-1-1676 rk Oosterend met Nanning Pieters Mulder, zn v Pieter Luitsen en Trijntje Ariens
4. Trijn ~ 11-11-1654 rk Oosterend, x 22-1-1683 rk Oosterend met Jacob Cornelis Mulder, zn v Cornelis Ariens Molenaar en Anna Jacobs
5. Cornelis ~ 9-11-1655 rk Oosterend zie IVb
6. Cornelisje † 29.7.1711 rk Den Burg, x1 26-1-1685 rk Oosterend met Jan Hendriks Hans, zn v Hendrik Cornelis Hans en Maria Cornelis, x2 25-9-1695 rk Den Burg, met Cors Cornelis Lijnslager, zn v Cornelis Cors en Anna Pieters

IIIc Jan Cornelis Blauw * circa 1622, zn v Cornelis Leenderts Blauw en Anna Theunis, † na 1677, x met
Alijd Lamberts Dijker, dr v Lambert Maartens Dijker

Kinderen:
1. Leendert Jans Blauw ~ 27-1-1647 rk Oosterend zie IVc
2. Lambert Jans Dijker † na 1724, x met Vrouwtje Maartens, hij was schoenmaker. Dit doopsgezinde echtpaar kreeg minstens vier kinderen, zie verder ook de Dijker-pagina.
3. Giel Jans Blauw zie IVd
4. Maartje Jans † na 1696, x met Jan Gerrits Decker * circa 1650, † na 1713, hij was menist.
5. Maarten Jans Backer * 1658/59, ook hij was doopsgezind. Een zoon van hem heet Pieter Maartens Booij!

lijn
terug naar het begin

De vierde generatie

IVa Gerrit Cornelis Blauw * 1637/38, zn v Cornelis Gerrits Blauw, † na 1711, hij was weesmeester en poldermeester van Oosterend. Over zijn eerste huwelijk is niets bekend,
x2 16-1-1700 rk Oosterend met
Agniet Jans Bos, dr v Jan Cornelis Bos en Naan Isbrands, † na 1711, eerder getrouwd geweest met Luitje Pieters en Pieter Cornelis Broer.

Kinderen (van hem):
1. Cornelis * circa 1660, † na 1718, x1 met Jantje Isbrands Schagen, dr v Isbrand Jans Schagen en Aafje Cornelis, † 28-4-1695 rk Ongeren, x2 27-4-1699 rk Ongeren met Trijntje Klaas. Hij had drie dochters en een zoon uit het eerste huwelijk, die echter Isbrand Schagen werd genoemd naar zijn grootvader van moederszijde.
2. Brecht * circa 1665, † na 1709, x 21-1-1690 rk Eijs met Augustijn Jans Kleij, zn v Jan Willems en Aaf Dirks, poldermeester van De Waal
3. Leendert † na 1718, woonde in Oosterend, x 1-6-1698 rk Oosterend met Neel Jacobs, † 19-7-1698

IVb Cornelis Leenderts Blauw ~ 9-11-1655 rk Oosterend, zn v Leendert Cornelis Blauw en Jannetje Barends, † na 1705,
x 25-1-1686 rk Oosterend met
Neeltje Lammers dr v Lambert Willems Boersen en Neeltje Heddes, † na 1705

Kinderen:
1. Geertje ~ 21-1-1687 rk Nieuweschild
2. Anna ~ 7-8-1688 rk Nieuweschild
3. Wijbrecht ~ 21-7-1690 rk Nieuweschild
4. Lambert ~ 23-1-1693 rk Oosterend
5. Lisabet ~ 9-6-1695 rk Nieuweschild
6. Wijbrecht ~ 27-5-1697 rk Nieuweschild
7. Elisabeth ~ 10-2-1701 rk Nieuweschild
8. Lammert ~ 22-12-1703 rk Nieuweschild
9. Geertje ~ 11-10-1706 rk Nieuweschild

lijn
terug naar het begin

IVc Leendert Jans Blauw ~ 27-1-1647 rk Oosterend, zn v Jan Cornelis Blauw en Alijd Lamberts Dijker, † na 1725, ouderling van de gereformeerde kerk en schepen van Oosterend,
x 8-4-1696 ger. Oosterend met
Martje Nannes, dr v Nanne Cornelis. Zij was eerder getrouwd geweest met Dirk Alberts Graaf en Maarten Jacobs.

IVd Giel Jans Blauw zn v Jan Cornelis Blauw, † voor 1698, x met
Trijn Jans

Kinderen:
1. Cornelis * circa 1685, † na 1725, menist, x 1-4-1711 rk Wieringen met Anna Cornelis. Dit echtpaar laat hun kinderen rk dopen in Den Burg.
2. Anna
3. Arie

lijn
Miriam Klaassen