De familie Dijker van Oosterend

Tot op de dag van vandaag komt de naam Dijker op Texel voor. De eerste vermelding van deze Texelse achternaam vonden we in een bron uit 1609. Het betrof Maarten Jacobs Dijker, die tot 1618 burgemeester van Oosterend was. Op deze pagina zijn de eerste vier generaties van zijn nakomelingen uitgewerkt. Deze gegevens zijn gedeeltelijk eerder gepubliceerd in het tijdschrift "Noordkopstukken", afdelingsblad van de NGV Den Helder, elfde jaargang nummer 1 en 2.

De genealogie is samengesteld door mijn broer Thijs en ondergetekende. Het is ons gelukt om veel Dijkers in te passen, maar er resteren een paar losse fragmenten. Deze mensen horen waarschijnlijk bij dezelfde familie, zonder dat het aangetoond kan worden.

Om een voorbeeld te geven: De doopsgezinde leraar Lammert Maartens Dijker was getrouwd met Trijntje Poker. Dit echtpaar woonde aan het begin van de achttiende eeuw in Tienhoven en ze hadden in ieder geval drie kinderen. Gezien zijn voornaam en patroniem is Lammert Maartens Dijker vrijwel zeker een nakomeling van Maarten Jacobs Dijker, maar het lukte niet om hem aan te sluiten op de genealogie.

Aanvullingen, correcties en vragen zijn zeer welkom.

Miriam

De eerste generatie

I Maarten Jacobs Dijker, zn v Jacob Alberts, † 15-3-1618, burgemeester van Oosterend, x met
Neel Cornelis Vooght, dr v Cornelis Gerrits Vooght.

Kinderen:
1. Lammert * circa 1590 zie IIa
2. Anna. Uit een testament van haar broer Cornelis Vooght blijkt dat zij kinderen naliet.
3. Cornelis * circa 1595 zie IIb
4. Alijd * circa 1600 zie IIc
5. Grietje, was in 1632 de weduwe van Lambert Jans Schagen,zn v Jan Jans Schagen. Het echtpaar woonde in Den Burg.
6. Gerrit * circa 1605 zie IId
7. Cornelis Vooght * circa 1610, †circa 1683, schepen en burgemeester van Oosterend in de periode 1647-1671, woonde te Zevenhuizen

lijn
terug naar het begin

De tweede generatie

IIa Lammert Maartens Dijker * circa 1590 zn v Maarten Jacobs Dijker, † na 1643, schepen van Oosterend in 1624, burgemeester in 1627, woonde te Zevenhuizen

Kinderen:
1. Jacob * circa 1625 zie IIIa
2. Maartje † circa 1694, x met Maarten Jans
3. Maarten * circa 1630 zie IIIb
4. Alijd zie IIIc

IIb Cornelis Maartens Dijker, zn v Maarten Jacobs Dijker, schepen van Oosterend in 1640, † na 1643.

Kinderen:
1. Cornelis * circa 1620 zie IIId
2. Pieter Reij * circa 1625 zie IIIe
3. Maarten * 1626/27 zie IIIf
4. Jacob * circa 1630 zie IIIg

IIc Alijd Maartens Dijker * circa 1600, dr v Maarten Jacobs Dijker, x met
Willem Jans Harmens † na 1653.

Kinderen:
1. Maartje † voor 1670, x 27-1-1655 ger. De Waal met Reijer Iwents * 1628/29, † na 1677, zn v Iwen Heertges.
2. Maarten Dijker * circa 1640 zie IIIh
3. Jan † na 1685, burgemeester van Oosterend in 1675 en 1681, x 18-1-1665 ger. De Waal met Trijn Cornelis.

IId Gerrit Maartens Dijker * circa 1605, zn v Maarten Jacobs Dijker, † circa 1680, boer in Oosterend, x met
Brecht Jacobs

Kinderen:
1. Jacob
2. Cornelis
3. Lammert zie IIIi
4. Neel x met Cornelis Simons Vooght, zn v Simon Reijers Vooght, † 10-4-1696 rk Zevenhuizen.

lijn
terug naar het begin

De derde generatie

IIIa Jacob Lammerts Dijker * circa 1625, zn v Lammert Maartens Dijker, † na 1703, woonde in Oost, ontvanger van de verponding van Oosterend, x met
Dieuwertje Cornelis

Kinderen:
1. Cornelis * circa 1650 zie IVa
2. Giel † na 1703, menist, woonde op het Hoge (bij Oosterend), x met Anne Gerrits, † na 1703.

IIIb Maarten Lammerts Dijker, * circa 1630, zn v Lammert Maartens Dijker, weesmeester van Oosterend 1683-1685, x met
Neel Lammerts, dr v Lammert Maartens Boersen.

Kinderen:
1. Vroutje
2. Lammert † voor 1711, buiten zijn verstand
3. Trijntje

IIIc Alijd Lammerts Dijker dr v Lammert Maartens Dijker, x met
Jan Cornelis Blauw, zn v Cornelis Leenderts Blauw, † na 1677.

Kinderen:
1. Leendert Jans Blauw ~ 27-1-1647 rk Oosterend, † na 1725, ouderling van de gereformeerde kerk van Oosterend in 1710, x 8-4-1696 ger. Oosterend met Martje Nannes, dr v Nanne Cornelis.
2. Lammert Jans Dijker zie IVb
3. Giel Jans Blauw † voor 1698, x met Trijn Jans, ze woonden in Zevenhuizen
4. Maartje Jans † na 1696, x met Jan Gerrits Decker * circa 1650, † na 1713, hij was menist.
5. Maarten Jans Backer * 1658/59, hij was menist. Een zoon van hem heet Pieter Maartens Booij!

IIId Cornelis Cornelis Dijker * circa 1620, zn v Cornelis Maartens Dijker, † voor 1662, x met
Dirkje Cornelis

Kind:
1. Cornelis ~ 7-6-1648 rk Oosterend

lijn
terug naar het begin

IIIe Pieter Cornelis Reij * circa 1625 zn v Cornelis Maartens Dijker, † 21-4-1697 rk Dijkmanshuizen, x1 met
Agatha Cornelis
x2 16-12-1685 rk Dijkmanshuizen met
Brecht Pieters

Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis ~ 3-1-1649 rk De Waal
2. Cornelis ~ 26-5-1654 rk Dijkmanshuizen
3. Cornelis Maartens ~ 2-2-1656 rk Dijkmanshuizen

4. Maarten Reij † voor 1706, x 2-2-1692 rk Spijkdorp met Neeltje Cornelis
5. Jan Reij † na 1718, x 10-4-1693 rk Walenburg met Trijn Aris Ratelaar, dr v Aris Pieters Ratelaar

IIIf Maarten Cornelis Dijker * 1626/27, zn v Cornelis Maartens Dijker, † na 1677, woonde in Oosterend
x1 met Im Dirks, dr v Dirk Reijers Vooght
x2 met Trijn Hendriks

Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis zie IVd
2. Pieter ~ 25-3-1647 rk Oosterend, zie IVe
3. Reijer * 8-5-1649 ~ 1-7-1649 rk Oosterend, zie IVf
4. Neel ~ 11-11-1654 rk Oosterend
5. Hendrik ~ 2-5-1657 rk Oosterend
6. Aafje † na 1718, x 31-1-1695 rk Oosterend met Cornelis Reijers Backer, † 15-3-1706 rk Oosterend, zn v Reijer Cornelis Wildeboer alias Backer
7. Maartje x 9-6-1691 rk Oosterend met Willem Reijers Boersen, zn v Reijer Pieters, † 19-11-1709 rk Oosterend
8. Jan zie IVg

Kind uit het tweede huwelijk:
9. Antje, † na 1727, x1 8-2-1682 geref Oosterend met Jacob Leenderts Bas, zoon van Leendert Jacobs, x2 rond 1698 met Reijer Cornelis

lijn
terug naar het begin

IIIg Jacob Cornelis Dijker * circa 1630, zn v Cornelis Maartens Dijker
x 30-1-1655 rk met
Naan Willems, dr v Willem Cornelis Hans.

Kinderen:
1. Anna ~ 24-1-1656 rk Oosterend
2. Cornelis zie IVh

IIIh Maarten Willems Dijker * circa 1640, zn v Willem Jans Harmes en Alijd Maartens Dijker, † na 1681
x 15-1-1662 geref. Oosterend
Trijntje Jans, † na 1694

Kinderen:
1. Jan ~ 31-12-1662 geref. Oosterend, zie IVi
2. Lammert ~ 7-12-1664 geref. Oosterend
3. Jacob ~ 24-7-1667 geref. Oosterend
4. Alijd ~ 7-4-1670 geref. Oosterend, † na 1710, x geref. De Waal met Cornelis Jacobs van der Veen, † voor 1740, burgemeester van De Waal
5. Cornelis ~ 11-9-1672 geref. Oosterend. In 1736 sluit hij een contract af met de diakenen van de gereformeerde kerk van De Waal. In ruil voor onderdak, voedsel en kleding tot zijn dood, geeft de kwakkelende Cornelis al zijn bezittingen aan de diaconie.
6. Harmen ~ 23-9-1674 geref. Oosterend
7. Harmen ~ 27-6-1677 geref. Oosterend

IIIi Lammert Gerrits Dijker, zn v Gerrit Maartens Dijker en Brecht Jacobs, † 19-4-1700 rk Oosterend, woonde in de Nes (bij Oosterend)
x 26-11-1676 rk Oosterend met
Reijnou Reijers, dr v Reijer Pieters. Beiden waren al eerder getrouwd geweest.

Kinderen:
1. Brechtien ~ 14-9-1677 rk de Nes, x 12-1-1715 rk Wieringen met Cornelis Jans Rademaker * 1670/71, zn v Jan Jansen Rademaker, begr. 25-9-1759 De Waal, boer in de Nes
2. Anna ~ 11-6-1683 rk de Nes, x 16-3-1710 met Cornelis Sijmense Sijm de jonge ~ 5-7-1681 rk Zuidhaffel, † voor 1725

lijn
terug naar het begin

De vierde generatie

IVa Cornelis Jacobs Dijker * circa 1650, zn v Jacob Lammerts Dijker en Dieuwertje Cornelis, † na 1703, woonde in Oost
x1 13-1-1675 geref Oosterend met
Dieuwertje Nannes, † voor 1701, dr v Nan Alberts
x2 10-4-1701 geref Oosterend met
Trijn Cornelis Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Dieuwer ~ 25-12-1676 geref Oosterend
2. Cornelis Cornelis Schipper ~ 23-1-1678 geref Oosterend, † na 1751, kreeg op 30-10-1701 attestatie van de geref. kerk van Oosterend om te trouwen met Saartje Stevens, jongedochter uit De Waal
3. Neeltje ~ 17-11-1680 geref Oosterend
4. Nan ~ 15-3-1682 geref Oosterend
5. Neeltje ~ 14-3-1683 geref Oosterend
6. Dieuwertje ~ 6-12-1684 geref Oosterend
7. Dieuwertje ~ 14-12-1687 geref Oosterend, kreeg op 8-2-1711 attestatie van de geref. kerk van De Waal om in Oosterend te trouwen met Willem Cornelis Boon
8. Nan ~ 28-9-1689 geref Oosterend, begr 19-3-1765 Oost, schoenmaker en boer, x 15-12-1715 geref Oosterend met Martje Hertjes, begr 14-2-1786 Oosterend
9. Trijntje ~ 28-9-1692 geref Oosterend

IVb Lammert Jans Dijker, zn v Jan Cornelis Blauw en Alijd Lammerts Dijker, † na 1724, schoenmaker in Oosterend
x met Vrouw Maartens, † na 1724

Kinderen:
1. Jan
2. Alijd
3. Maarten, schoenmaker in Oosterend
4. Cornelis, † na 1746, doopsgezinde kaagschipper in Oosterend, x met Jannetje Sijbrands Koning, dr v Sijbrand Cornelis Koning en Geertje Jacobs Bas, begr 23-8-1774 Oosterend, impost f 15,-

lijn
terug naar het begin

IVc Cornelis Pieters Dijker * circa 1655, zn v Pieter Cornelis Reij en Agatha Cornelis, † voor 1738, boer op Spang,
x 18-9-1677 rk met
Vrou Gerrits

Kinderen:
1. Anna x met Cornelis Jans Ran, ~ 15-8-1678 rk Oudeschild, † voor 1738, loodsman, zn v Jan Jans Ran en Trijntje Dirks Quaboer
2. Dirkje ~ 25-2-1679 rk Spang
3. Gerrit ~ 17-5-1680 † na 1723, woonde te Dijkmanshuizen, x met Zijbrig Cornelis, ~ 22-12-1685 rk Zuidhaffel, dr v Cornelis Cornelis en Duert Dirks, † na 1718
4. Cornelis ~ 26-2-1683 rk Spang
5. Dirkje ~ 16-7-1684 rk Spang, † na 1742, x 17-1-1713 met Cornelis Kors Lijnslager, ~ 17-1-1685 rk Den Burg, zn v Kors Cornelis Lijnslager en Mart Jacobs, † na 1742
6. Aagje ~ 24-5-1686 rk Dijkmanshuizen
7. Cornelis ~ 17-5-1688 rk Spang, † na 1748, boer in Spang, x1 8-2-1710 rk De Waal met Antje Jacobs, ~ 27-11-1685 rk Oudeschild, dr v Jacob Jans Biem en Martje Cornelis, x2 1-12-1724 rk Jantje Cornelis, ~ 27-2-1693 rk Walenburg, dr v Cornelis Gerrits Smit en Neel Jans, x3 15-12-1741 rk Dieuwer Crillis

8. een zoon ~ 9-10-1689 rk Spang

IVd Cornelis Maartens Dijker, * circa 1645, zn v Maarten Cornelis Dijker en Im Dirks, † na 1718, woonde in Oost
x waarschijnlijk in 1675, in dat jaar koopt hij namelijk een huis, met
Jantje Cornelis

Kinderen:
1. Aacht ~ 15-1-1677 rk Oost
2. Maarten ~ 5-12-1681 rk Oost, † voor 1726, x 21-1-1707 rk Oost met Neeltje Pieters Kopjes, ~ 8-7-1682 rk Den Burg, dr van Pieter Pieters Kopjes en Anna Cornelis, † na 1735
3. Trijn ~ 29-9-1684 rk Oost, x met Isbrant Cornelis Schagen, ~ 21-12-1686 rk Ongeren, zn v Cornelis Gerrits Blauw en Jantje Isbrants Schagen
4. Hendrik ~ 27-7-1687 rk Oost, † circa 1742, boer in Oosterend, x 30-12-1718 rk met Trijn Cornelis, † circa 1743

IVe Pieter Maartens Dijker ~ 25-3-1647 rk Oosterend, zn v Maarten Cornelis Dijker en Im Dirks
x met
Martje Cornelis ~ 11-8-1650 rk Den Burg, dr v Cornelis Willems en Trijn Jans

Kinderen:
1. Jacob
2. Trijntje
3. Maarten ~ 10-10-1676 rk Oosterend, † na 1741, x 7-1-1707 met Stijntje Joost de Boer, ~ 12-5-1682 rk Den Hoorn, dr v Joost Jans de Boer en Trijn Jans Bos, † na 1730
4. Reijer ~ 11-9-1680 rk Oosterend
5. Martje ~ 26-7-1682 rk, x met Jacob Klaas Pelser, wagenaar

lijn
terug naar het begin

IVf Reijer Maartens Dijker * 8-5-1649 ~ 1-7-1649 rk Oosterend, zn v Maarten Cornelis Dijker en Im Dirks, † voor 1682
x 19-1-1676 Oosterend met
Aegt Simons ~ 9-6-1653 rk, † 16-6-1714 rk De Waal, dr v Simon Hendriks Duijcker en Teunisje Jans

Kinderen:
1. Cornelisje ~ 31-5-1677 rk
2. Neeltje ~ 15-10-1679 rk

IVg Jan Maartens Dijker * circa 1665, zn v Maarten Cornelis Dijker en Im Dirks
x1 23-11-1691 rk Oost met
Jantje Dirks † 6-12-1697 rk Oost
x2 17-1-1699 rk Oost met
Marritje Klaas

Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Maarten ~ 2-5-1693 rk Oosterend
2. Maarten ~ 6-11-1695 rk Oost

Kinderen uit het tweede huwelijk:
3. Maarten ~ 18-4-1699 rk Oost
4. Hendrik ~ 15-8-1700 rk Oost, begr. 7-1-1768 Oost, impost f 3,-, boer, x 5-2-1742 rk met Impje Hendriks, ~ 19-10-1704 rk Zevenhuizen, dr v Hendrik Hendriks en Anna Hendriks
5. Reijer ~ 27-10-1703 rk Oost
6. Grietje ~ 2-8-1705 rk Oost
7. Reijer ~ 13-1-1709 rk Oost
8. Cornelis ~ 11-9-1711 rk Oost
9. Klaas ~ 16-8-1712 rk Oost, begr. 8-7-1788 Oost, impost f 3,-, x 19-11-1757 rk met Grietje Jans Kluts, ~ 17-10-1730, dr v Jan Hendriks Kluts en Neeltje Alders Spijkman

IVh Cornelis Jacobs Dijker * circa 1660, zn v Jacob Cornelis Dijker en Naen Willems, † voor 1723
x1 24-4-1681 rk Den Burg met
Neel Jacobs
x2 26-9-1699 rk Oosterend met
Neel Simons Kuit ~ 25-10-1654 rk Den Hoorn, dr v Simon Dirks Kuit en Arien Thijs, † na 1726

Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jacob ~ 12-10-1682 rk
2. Jacob ~ 7-11-1686 rk Oosterend
3. Anna ~ 3-2-1689 rk Oosterend
4. Naantje ~ 30-12-1691 rk Oosterend
5. Anna Jans ~ 19-4-1695 rk Oosterend

IVi Jan Maartens Dijker ~ 31-12 -1661 geref Oosterend, zn v Maarten Willems Dijker en Trijntje Jans, schepen van De Waal in 1693 en 1699, burgemeester in de periode 1701-1722
x 1695 geref De Waal met
Geertje Tijs

Kind:
1. Antje ~ 16-6-1697 geref De Waal

Herziene versie 7 november 2001

lijn
Miriam Klaassen