bezoek onze homepage | bekijk:| deze pagina met alle frames | alleen deze pagina
visit our homepage | view this page with all frames | view this page only
Gegevens uit onze genealogie pagina's mogen vrij gebruikt worden voor niet-commerciŽle doeleinden en persoonlijk stamboom onderzoek, op voorwaarde dat er bij elk overgenomen item een duidelijke bronvermelding plaatsvindt naar ons onderzoek en onze homepage. Het is echter niet toegestaan, zonder onze schriftelijke toestemming, genealogische gegevens afkomstig uit de stambomen hier gepubliceerd, hernieuwd te publiceren op het internet of in welke vorm dan ook.

Data published on our genealogy pages may freely be used for non-commercial purposes and personal family tree research, on the condition that there will be made a clear reference at each copied item to our research and our homepage as source. But it is not allowed, without our written permission, to republish data coming from our family tree pages, on the internet or elsewhere.

Onderstaand parenteel is samengesteld door Riet en Nol van der Sluijs. In samenwerking is het aangevuld met gegevens uit eigen onderzoek. Met eventuele aanvullingen, correcties en of vragen betreffende het parenteel van de Cracau familie kunt U zich tot ons wenden via de e-mail link op onze homepage.

The following family tree is created by Riet and Nol van der Sluijs. In co-operation some data has been added from our own research. With additional information, corrections and or questions concerning the Cracau family tree you can contact us via the e-mail link on our homepage.

Voorlopig Parenteel van Abraham Victor KRAKOU (CRACAU)

... genealogie, stamboom van de familie Cracau ... genealogy, family tree of the Cracau family ...
Datum : 05-11-2011
 
I.1    Victor KRAKOU (CRACAU).
Tr. Matje SOLOMS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham Victor KRAKOU (CRACAU) (zie II.1).

II.1    Abraham Victor KRAKOU (CRACAU), koopman, geb. Groot Hertogdom Polen circa 1748, overl. Elburg 14-04-1813, zn. van Victor KRAKOU (CRACAU) (zie I.1) en Matje SOLOMS.
Tr. Eva Salomons (KRAKOU), geb. Anspach Duitsland circa 1746, overl. Elburg 30-03-1824, dr. van Salomon en Judith.
Uit dit huwelijk:
   1.  Victor Abraham CRACAU, kerkmeester te Goor, geb. Amsterdam circa 1776, overl. Goor 19-06-1852.
Tr. Sijbilla Jacob HAAK, geb. Markelo circa 1758, overl. Goor 29-08-1846, dr. van Jacob Mozes (HAAK) en Clara ARONS.
   2.  Joseph Abraham CRACAU (zie III.3).
   3.  Salomon Abraham KRAKOU (CRACAU), koopman, geb. Amsterdam 14-05-1780, overl. Elburg 30-01-1848.
Tr. Amsterdam 25-07-1813 Judith Nathan SWAAB (ZWAAB), geb. Amsterdam 1784, overl. Elburg 22-07-1837, dr. van Nathan David SWAAB en Sara NATHANS.
   4.  Martha Abraham (Matje Maria) CRACAU (zie III.9).
   5.  Judith Abrahams KRAKAUW (CRACOU) (zie III.11).

III.3    Joseph Abraham CRACAU, koopman, vleeschhouwer, slagter te Goor, winkelier, geb. Amsterdam 21-10-1779, overl. Goor 09-02-1872, begr. ald., zn. van Abraham Victor KRAKOU (CRACAU) (zie II.1) en Eva Salomons (KRAKOU).
Tr. (1) Goor 04-09-1815 Hester Jacob (Esther) HOEK, geb. Goor 17-11-1793, overl. ald. 21-05-1829, dr. van Jacob Abrahams (HOEK), huiswinkel in kruidenierswaren te Goor, en Geziena HARTOG.
Tr. (2) Goor 11-01-1832 Judik Beer LEVIJ, winkelierster, geb. Doetinchem 06-10-1794, overl. Goor 31-07-1872, dr. van Beer LEVIJ en Marjana Isaac VERTHEIM.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Mietje CRACAU, dienstbode, geb. Goor 25-01-1816.
Tr. Amsterdam 23-02-1859 Levie Benjamin CONTENT, schoenmaker, geb. Rotterdam 17-06-1816, zn. van N.N. en Marta Benjamins (Maria) (CONTENT).
   2.  Judith Joseph CRACAU (zie IV.3).
   3.  Abraham Joseph CRACAU (zie IV.4).
   4.  Eva CRACAU, geb. Goor 15-12-1820, overl. ald. 12-01-1842.
   5.  Jacob CRACAU (zie IV.7).
   6.  Saartjen CRACAU (zie IV.10).
   7.  Hartog Joseph CRACAU (zie IV.11).
   8.  Victor Joseph CRACAU, geb. Goor 11-05-1829, overl. ald. 26-10-1829.
Uit het tweede huwelijk:
   9.  Salomon Joseph CRACAU, boekhandelaar, koopman te Goor, geb. Goor 10-11-1832, overl. ald. 03-05-1907.
Tr. ald. 12-08-1859 Froneque GANZ, geb. Cleve Pruissen 29-06-1813, overl. Arnhem 17-01-1914, dr. van Marc GANZ, muzikant, en Sophie JOSEPH.
   10.  Mina CRACAU (zie IV.18).

IV.3    Judith Joseph CRACAU, dienstmeid, geb. Goor 17-08-1817, overl. ald. 29-03-1901, dr. van Joseph Abraham CRACAU (zie III.3) en Hester Jacob (Esther) HOEK.
Kind:
   1.  Simon Israel CRACAU, geb. Olst 06-08-1844, overl. Goor 22-11-1846.

IV.4    Abraham Joseph CRACAU, koopman, pettenmaker, pettenfabrikant, geb. Goor 29-06-1819, overl. ald. 04-11-1896, zn. van Joseph Abraham CRACAU (zie III.3) en Hester Jacob (Esther) HOEK.
Tr. Diepenheim 16-09-1853 Catharina van der LINDE, geb. De Huizen gem. Hoogeveen 17-01-1822, overl. Goor 09-09-1895, dr. van Leis Levi van der LINDE en Rebekka Abraham COHEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Esther CRACAU (zie V.3).
   2.  Sara CRACAU (zie V.5).
   3.  Victor Abraham CRACAU (zie V.6).
   4.  Eliezar CRACAU (zie V.9).
   5.  Jacob Abraham CRACAU, geb. Diepenheim 23-03-1861.
Tr. Henriette MENDEL, geb. Rees Rheinland Duitsland circa 1870.
   6.  Rebekka CRACAU, geb. Diepenheim 15-10-1863, overl. Amsterdam 14-12-1931, begr. Muiderberg 16-12-1931.
Tr. Goor 15-06-1892 Simon Samson STERN, reiziger, bediende, geb. Kampen 09-08-1856, overl. Amsterdam 03-03-1923, zn. van Samson Jacob STERN en Betje Mendel VOS.

V.3    Esther CRACAU, geb. Diepenheim 14-11-1853, overl. Zwolle 29-03-1941, dr. van Abraham Joseph CRACAU (zie IV.4) en Catharina van der LINDE.
Tr. Goor 27-07-1885 Gerson VOMBERG, veehandelaar, geb. Dalfsen 08-04-1857, overl. Zwolle 29-08-1923, zn. van Levie VOMBERG, slager, en Paulina FRIEDMANN (FRIETMAN).
Uit dit huwelijk:
   1.  Levie (Louis) VOMBERG, veehandelaar, geb. Dalfsen 01-09-1886, overl. Auschwitz 27-11-1942.

V.5    Sara CRACAU, geb. Diepenheim 04-01-1855, overl. Emmen 31-12-1918, begr. ald., dr. van Abraham Joseph CRACAU (zie IV.4) en Catharina van der LINDE.
Tr. Zweeloo 15-12-1881 Mozes JAKOBS, koopman, geb. Sleen 20-06-1843, overl. Coevorden 12-12-1930, zn. van Jacob Israel JAKOBS, koopman, en Susanna van der VEGT, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Susanna JAKOBS, geb. Zweeloo 28-01-1882, overl. Auschwitz* 26-01-1943.

V.6    Victor Abraham CRACAU, koopman, handelsreiziger, rijwielhersteller, geb. Diepenheim 16-09-1857, overl. Amsterdam 12-02-1934, begr. Diemen 14-02-1934, zn. van Abraham Joseph CRACAU (zie IV.4) en Catharina van der LINDE.
Tr. (1) Amsterdam 01-11-1882 Sientje STERN, geb. Meppel 16-08-1842, overl. Amsterdam 13-12-1905, begr. Zeeburg 15-12-1905, dr. van Jacob STERN en Betje Salomon FRANK.
Tr. (2) Amsterdam 11-04-1906 Hanna COHEN, geb. Leeuwarden 21-10-1857, overl. Amsterdam 06-01-1925, dr. van Marcus Benjamin COHEN, koopman, en Saartje Heijman COHEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Elisabeth CRACAU (zie VI.4).
   2.  Abraham CRACAU (zie VI.5).

VI.4    Elisabeth CRACAU, geb. Amsterdam 30-04-1883, overl. Auschwitz 17-09-1942, dr. van Victor Abraham CRACAU (zie V.6) en Sientje STERN.
Tr. Amsterdam 12-06-1907, sch. ald. Leendert de BOER, kleermaker, geb. Amsterdam 22-11-1885, zn. van Hartog de BOER, sigarenmaker, loopknecht, koopman, en Lea van SISTEREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hartog de BOER, kleermaker, geb. Amsterdam.
   2.  Sientje de BOER, geb. Amsterdam.
   3.  Lena de BOER, modiste, geb. Amsterdam.

VI.5    Abraham CRACAU, rijwielhersteller, geb. Amsterdam 15-09-1884, overl. Naarden 23-08-1971, begr. Muiderberg, zn. van Victor Abraham CRACAU (zie V.6) en Sientje STERN.
Tr. Amsterdam 15-12-1915, sch. ald. Maartje Cornelia WESSELZ, geb. Amsterdam 22-11-1893, dr. van Wilhelm Dirk WESSELZ, vuurstoker, en Hendrika van SOMEREN, kamerverhuurster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gesiena Hendrika CRACAU, geb. Amsterdam, overl. Heerenveen.
Tr. Amsterdam Cornelis de BRUIN, sergeant Kon. Landmacht, geb. Amsterdam, zn. van Dirk de BRUIN en Margje GERRITSEN.

V.9    Eliezar CRACAU, koopman in galanterieŽn, geb. Diepenheim 13-01-1859, overl. Auschwitz* 17-09-1942, zn. van Abraham Joseph CRACAU (zie IV.4) en Catharina van der LINDE.
Tr. Enschede 23-05-1888 Eva SACHS, geb. Losser 27-11-1862, overl. Amsterdam 03-07-1939, begr. Diemen 15-07-1939, dr. van Herman LŲhmann SACHS, koopman, en Sibilla HEIJMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina CRACAU, geb. Goor 17-01-1889, overl. Amsterdam 06-01-1916.
Tr. ald. 05-08-1914 Maurits SANTCROOS, magazijnbediende, handelsagent, concierge, boekbinder, geb. Amsterdam 22-04-1888, overl. Sobibor 04-06-1943, zn. van Daniel SANTCROOS, onderwijzer, kerkbode, godsdienstleraar, en Grietje BIALLOSTERSKI, onderwijzeres.
   2.  Herman Eliazar CRACAU, electrotechnicus, geb. Goor 09-05-1891, overl. Heemstede 27-04-1953, gecr. Driehuis-Westerveld 29-04-1953.
Tr. Amsterdam 10-04-1919 Rosalie (Rosa) LEFFMANN, geb. Dusseldorf Duitsland 05-02-1886, overl. IJmuiden 21-07-1971, dr. van Salomon LEFFMANN en Ernestine BIEDERMANN.
   3.  Sebilla Rebekka CRACAU, kantoorbediende, geb. Goor 10-06-1894, overl. Auschwitz 17-09-1943.
   4.  Abrahamina CRACAU (zie VI.13).

VI.13    Abrahamina CRACAU, kantoorbediende, geb. Goor 11-03-1899, overl. Oudewater 05-08-1977, dr. van Eliezar CRACAU (zie V.9) en Eva SACHS.
Tr. Amsterdam 15-12-1927 Pieter Jacobus VERMEULEN, kantoorbediende, geb. Helmond 05-02-1899, overl. Haarlem 17-06-1971, zn. van Jacob VERMEULEN, schipper, en Johanna Josephina GOEMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eveline Josephine VERMEULEN, geb. Amsterdam.
   2.  Jacobine VERMEULEN, geb. Amsterdam.
   3.  Elionora VERMEULEN, geb. Amsterdam.

IV.7    Jacob CRACAU, koopman, geb. Goor 13-06-1822, overl. Vlissingen 11-01-1895, zn. van Joseph Abraham CRACAU (zie III.3) en Hester Jacob (Esther) HOEK.
Tr. Diepenheim 21-08-1858 Elisabeth (Betje) LELIJVELD, geb. 's-Gravenhage 05-02-1829, overl. Vlissingen 16-02-1889, dr. van Aron (LELIJVELD), drukker, en Rachel Abraham Kohen (van der KLOOT), naaister.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rachel CRACAU, geb. Diepenheim 19-12-1859, overl. Amsterdam 28-07-1929, begr. Diemen 30-07-1929.
   2.  Aron CRACAU, geb. Vlissingen 07-11-1860, overl. ald. 15-01-1861.
   3.  Joseph CRACAU, koopman, geb. Vlissingen 27-11-1861, overl. ald. 12-02-1901.
   4.  Abraham CRACAU, geb. Vlissingen 07-05-1864, overl. ald. 20-05-1864.
   5.  Aron CRACAU, geb. Vlissingen 01-06-1865, overl. ald. 06-10-1865.
   6.  Esther CRACAU (zie V.21).
   7.  Victor CRACAU (zie V.22).

V.21    Esther CRACAU, geb. Vlissingen 29-01-1867, overl. Rotterdam 13-12-1937, begr. Crooswijk Alg. Begraafplaats 16-12-1937, dr. van Jacob CRACAU (zie IV.7) en Elisabeth (Betje) LELIJVELD.
Tr. Vlissingen 14-10-1891 Pieter Frederik Wolter ENGELSE, fourier bij de infanterie, sergeant-majoor, kantoorbediende, geb. Hontenisse 13-03-1865, overl., zn. van Pieter Frederik Wolter ENGELSE, opzigter van den Waterstaat, en Cornelia Pieternella BOOGAARD, particuliere.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob ENGELSE (zie VI.14).
   2.  Frederik Abraham ENGELSE, geb. Vlissingen 03-07-1889.
Tr. Rotterdam 05-07-1916 Elizabeth Johanna van der LAAN, geb. Rotterdam 20-01-1891, dr. van Cornelis van der LAAN en Margrietha van ZIJL.
   3.  Cornelis Albertus Pieter ENGELSE, opzichter gem. elec. bedrijf, directeur, lid verzet, geb. Vlissingen 21-08-1892, overl. Mauthausen II 31-10-1942.
Tr. Dordrecht 26-09-1917 Elisabeth Johanna TISSERAND, geb. Dordrecht 09-03-1892, dr. van Marinus Jacobus TISSERAND, broodbakker, en Elizabeth WOENS.
   4.  Marius Willem Jan ENGELSE, geb. Vlissingen 22-08-1893.
Tr. Rotterdam 22-07-1925 Maria Cornelia EIJKE, geb. Rotterdam 28-12-1893, dr. van Cornelis EIJKE en Martina Jakoba OVERSLUIZEN.
   5.  Betje Cornelia Adriana ENGELSE, geb. Vlissingen 14-05-1895.
   6.  Johannes Wolter ENGELSE, telegrafist, geb. Vlissingen 08-11-1897.
Tr. Arnhem 13-07-1921, sch. Hendrika Adriana de VRIES, geb. Dordrecht 07-03-1897, dr. van Gerrit Izaak de VRIES, accountant, en Margrieta Danira van der ENT.

VI.14    Jacob ENGELSE, goudsmid, geb. Vlissingen 27-05-1887, zn. van Pieter Frederik Wolter ENGELSE, fourier bij de infanterie, sergeant-majoor, kantoorbediende, en Esther CRACAU (zie V.21).
Tr. Rotterdam 14-07-1915 Petronella Josephina ENGELS, geb. Rotterdam 21-10-1881, dr. van Gerardus Jacobus ENGELS en Apollonia Theodora WILLEMSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Esther (Jet) ENGELSE (zie VII.10).

VII.10    Esther (Jet) ENGELSE, geb. Voorschoten, overl. Utrecht, begr. Bilthoven, dr. van Jacob ENGELSE (zie VI.14) en Petronella Josephina ENGELS.
Tr. 's-Gravenhage Gerardus Antonius (Bob) LOOYESTIJN, geb. 's-Gravenhage, overl. Bilthoven, begr. ald., zn. van Cornelis Theodorus LOOIJESTIJN, timmerman, en Maria Agnes VOGELS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thomas Jacques Gerardus Maria LOOYESTIJN.
   2.  Petronella Maria Theresia LOOYESTIJN.
   3.  Robertus Maria LOOYESTIJN.

V.22    Victor CRACAU, koopman, metaalsorteerder, geb. Vlissingen 26-03-1872, overl. ald. 10-07-1919, zn. van Jacob CRACAU (zie IV.7) en Elisabeth (Betje) LELIJVELD.
Tr. Middelburg 21-12-1900 Engeltje FRANK, koopvrouw, geb. Bergen op Zoom 16-02-1880, overl. Auschwitz* 22-10-1943, dr. van Ašron (Arij) FRANK, negociant, en Ester KOEKOEK, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Betje Josephina CRACAU, werkster, geb. Vlissingen 11-03-1901, overl. ald., gecr. Middelburg.
Tr. Vlissingen  Pieter Johannes CRUCQ, ijzerwerker, scheepmaker, sloper, geb. Vlissingen 30-06-1904, overl. Terneuzen 21-06-1952, zn. van Jacobus CRUCQ, smidsknecht, smid, scheepmaker, los werkman, en Willemina van GILST.
   2.  Ester CRACAU, geb. Vlissingen 13-02-1902, overl. ald. 18-02-1902.
   3.  Aron (Arij) CRACAU (zie VI.28).
   4.  Rika CRACAU, winkeljuffrouw, geb. Vlissingen 22-12-1903, overl. Auschwitz 12-10-1942.
Tr. 's-Gravenhage 09-07-1930 Sadok DELAFUENTE, kleermaker, geb. 's-Gravenhage 22-10-1901, overl. Auschwitz 31-01-1943, zn. van Benjamin DELAFUENTE, koopman in groenten, en Jaantje WILKENS, winkelierster.
   5.  Jacob CRACAU, geb. Vlissingen 14-01-1906, overl. ald. 01-09-1906.
   6.  David CRACAU (zie VI.33).
   7.  Ester CRACAU (zie VI.36).
   8.  Jacob CRACAU, koopman, geb. Vlissingen 21-09-1909, overl. Auschwitz 19-08-1942.
   9.  Salomon CRACAU (zie VI.38).
   10.  Joseph CRACAU (zie VI.40).
   11.  DaniŽl CRACAU, geb. Vlissingen 21-11-1917, overl. Auschwitz* 31-03-1944.

VI.28    Aron (Arij) CRACAU, koopman, geb. Vlissingen 10-01-1903, overl. ald. 09-11-1945, begr. Middelburg 11-11-1945, zn. van Victor CRACAU (zie V.22) en Engeltje FRANK, koopvrouw.
Tr. Amsterdam 24-07-1942 Martha KESNER, naaister, geb. Amsterdam 01-03-1922, overl. Auschwitz* 11-02-1944, dr. van Lion KESNER, spiegelmaker, lijstenmaker, en Roosje MATTEMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Engellina CRACAU, geb. Westerbork 23-10-1943, overl. Auschwitz 11-02-1944.

VI.33    David CRACAU, lompensorteerder, pakhuisknecht, metaalsorteerder, geb. Vlissingen 29-12-1906, overl. Kdo Graditz 31-12-1943, zn. van Victor CRACAU (zie V.22) en Engeltje FRANK, koopvrouw.
Tr. Vlissingen 14-06-1935 Sophia EPHRAIM, geb. Amsterdam 27-05-1911, overl. Auschwitz* 12-12-1943, dr. van Abraham EPHRAIM, parapluiemaker, en Milka DA SILVA ROSA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Milka CRACAU, geb. Vlissingen 02-03-1936, overl. Roxem BelgiŽ 01-06-1940.
   2.  Victor CRACAU, geb. Vlissingen 28-08-1937, overl. Amsterdam 10-10-1942.

VI.36    Ester CRACAU, dienstbode, winkelierster, geb. Vlissingen 09-02-1908, overl. Auschwitz 07-09-1942, dr. van Victor CRACAU (zie V.22) en Engeltje FRANK, koopvrouw.
Tr. Vlissingen 14-12-1933 Abraham WALG, koopman, geb. Bergen op Zoom 16-08-1905, overl. Kdo Ludwigsdorf 19-02-1944, zn. van Marcus Joseph WALG, koopman, en Debora POLAK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Victor WALG, geb. Goes 16-10-1934, overl. Auschwitz 07-09-1942.
   2.  Marcus WALG, geb. Goes 11-10-1935, overl. Auschwitz 07-09-1942.
   3.  Aaron WALG, geb. Vlissingen 03-01-1937, overl. Auschwitz 07-09-1942.
   4.  Jacques WALG, geb. Terneuzen 24-10-1939, overl. Auschwitz 07-09-1942.

VI.38    Salomon CRACAU, manufacturier, koopman, metaalhandelaar, geb. Vlissingen 02-12-1911, overl. Koudekerke gem. Valkenisse, zn. van Victor CRACAU (zie V.22) en Engeltje FRANK, koopvrouw.
Tr. Middelburg Elisabeth Johanna van der BURGT, geb. Middelburg 03-03-1914, overl. Vlissingen, gecr. Middelburg, dr. van Petrus Johannes van der BURGT, werkman, schilder, schippersknecht, en Elisabeth Johanna CUTTELINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  DaniŽl (Daan) CRACAU (zie VII.18).
   2.  Engeltje (Ellen) CRACAU (zie VII.21).
   3.  Jacques CRACAU, geb. Amsterdam.
   4.  Rika Betsie (Ria) CRACAU, geb. Vlissingen.
Tr. Joop HEUVINK.

VII.18    DaniŽl (Daan) CRACAU, geb. Vlissingen, zn. van Salomon CRACAU (zie VI.38) en Elisabeth Johanna van der BURGT.
Tr. Vlissingen Elisabeth Catharina BREEL, kleuterleidster, geb. Heerlen, overl. Vlissingen, gecr. Middelburg, dr. van Frans BREEL en Jannetje Catharina BOTTING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon Frans (Sal) CRACAU (zie VIII.4).
   2.  David Frank CRACAU, geb. Rotterdam, overl. ald. begr. Sint Laurens.

VIII.4    Salomon Frans (Sal) CRACAU, geb. Rotterdam, zn. van DaniŽl (Daan) CRACAU (zie VII.18) en Elisabeth Catharina BREEL, kleuterleidster.
Tr. Vlissingen Katharina Maria (Karia) van der SLUIJS, geb. Vlissingen, dr. van Arnold Kees (Nol) van der SLUIJS en Maria SLABBER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Yardo CRACAU.

VII.21    Engeltje (Ellen) CRACAU, geb. Terneuzen, dr. van Salomon CRACAU (zie VI.38) en Elisabeth Johanna van der BURGT.
Tr. Amsterdam Adrianus Arnoldus (Adriaan) BERTRAM, geb. Amsterdam, overl. Vlissingen, begr. Middelburg, zn. van Johannes BERTRAM, broodbakker, en Jacoba Sophia SLUIJTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Arnoldus Adrianus BERTRAM.

VI.40    Joseph CRACAU, smidsleerling, smid, koopman in oude metalen, geb. Vlissingen 18-06-1916, overl. Terneuzen, begr. Goes, zn. van Victor CRACAU (zie V.22) en Engeltje FRANK, koopvrouw.
Tr. Axel Judith LOOTENS, geb. Sluis, dr. van Edmondus Aloysius LOOTENS en Leontina Maria Bernadette SCHIETSE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaron David (Arie) CRACAU.
Tr. Fryda BLEIJENBERG.
   2.  Edmondus Victor (Eddy) CRACAU.
Tr. Liesbeth MEIJS.
   3.  Engeltje Bernadette CRACAU (zie VII.30).
   4.  Esther CRACAU.
Tr. Joop van de VELDE, geb., overl. Zaamslag, gecr. Terneuzen, zn. van F.P. van de VELDE en E. SIMONS.
   5.  Roger CRACAU.
   6.  Jaap CRACAU (zie VII.35).
   7.  Daan CRACAU (zie VII.37).

VII.30    Engeltje Bernadette CRACAU, geb. Amsterdam, dr. van Joseph CRACAU (zie VI.40) en Judith LOOTENS.
Tr. Jozias Florentinus Mattheus (Josť) DIELEMAN, geb. Terneuzen, zn. van Adriaan DIELEMAN en Leonora Maria Florentina ENGELS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michel Andrť DIELEMAN.
   2.  Rachel DIELEMAN.

VII.35    Jaap CRACAU, zn. van Joseph CRACAU (zie VI.40) en Judith LOOTENS.
Tr. Addy 't GILDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Linda CRACAU.

VII.37    Daan CRACAU, zn. van Joseph CRACAU (zie VI.40) en Judith LOOTENS.
Tr. Sarah KESSLER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Yochai Joseph Jacob CRACAU.
   2.  Nachum Menasche CRACAUl.

IV.10    Saartjen CRACAU, dienstbode, winkelierster, geb. Goor 26-06-1825, overl. Amsterdam 15-01-1905, begr. Zeeburg 15-01-1905, dr. van Joseph Abraham CRACAU (zie III.3) en Hester Jacob (Esther) HOEK.
Tr. Ootmarsum 18-12-1861 Joseph BROGHOLTER, koopman, uitdrager, winkelier, geb. Ootmarsum 15-03-1814, overl. ald. 29-07-1871, zn. van Joseph BROGHOLTER, koopman, en Martha PHILIPS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob BROGHOLTER, handelsreiziger, handelsagent, geb. Ootmarsum 17-07-1863, overl. Amsterdam 10-07-1931, begr. Diemen 12-07-1931.
Tr. (1) Amsterdam 07-02-1889 Margaretha van VOLEN, geb. Amsterdam 30-09-1859, overl. ald. 30-01-1918, dr. van David Samuel van VOLEN, kappersknecht, kapper, en Hester TROMPETTER, dienstbaar, kappersaffaire doende.
Tr. (2) Amsterdam 07-08-1918 Naatje BACHARACH, haarwerkster, geb. Arnhem 26-04-1886, overl. Sobibor 21-05-1943, dr. van Levie BACHARACH, koopman, en Grietje KRUIJER.
   2.  Johanna Eliza BROGHOLTER, geb. Ootmarsum 24-02-1866, overl. ald. 19-06-1870.
   3.  Carolina BROGHOLTER, geb. Ootmarsum 03-11-1867.

IV.11    Hartog Joseph CRACAU, koopman, geb. Goor 01-08-1827, overl. Amsterdam 05-12-1904, zn. van Joseph Abraham CRACAU (zie III.3) en Hester Jacob (Esther) HOEK.
Tr. (1) Dinxperlo 09-10-1857 Julie MEIJER, geb. Wesel Duitsland 21-05-1830, overl. Gendringen 28-01-1885, begr. ald., dr. van Meijer MEIJER en Zilia HIRSCH.
Tr. (2) Gendringen 05-04-1886 Rosette MARKUS, geb. Rees Duitsland 15-09-1835, dr. van Jacob MARKUS en Jette LEVIJ.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Esther CRACAU (zie V.29).
   2.  Helena (Lena) CRACAU (zie V.30).
   3.  Gezina CRACAU, geb. Dinxperlo 16-07-1862, overl. ald. 18-07-1862.
   4.  Sara CRACAU, geb. Dinxperlo 25-07-1866, overl. ald. 25-07-1866.
   5.  levenloze dochter CRACAU, geb. Dinxperlo 25-07-1866.
   6.  Meijer Hartog CRACAU, geb. Gendringen 12-03-1869, overl. ald. 24-03-1869.

V.29    Esther CRACAU, geb. Dinxperlo 19-06-1858, overl. Sobibor 04-06-1943, dr. van Hartog Joseph CRACAU (zie IV.11) en Julie MEIJER.
Tr. Gendringen 12-09-1883 Abraham de LANGE (zie V.104).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mietje de LANGE, dienstbode, manufacturierster, geb. Amsterdam 17-10-1884, overl. Sobibor 04-06-1943.
   2.  Hartog Joseph de LANGE (zie VI.44).
   3.  Julie de LANGE (zie VI.47).
   4.  Eva de LANGE (zie VI.49).
   5.  Cecilia de LANGE (zie VI.51).
   6.  Frederika de LANGE (zie VI.53).
   7.  Roosje de LANGE, geb. Elburg 19-07-1896, overl. ald. 11-07-1919.
   8.  Aron de LANGE (zie VI.55).
   9.  Lena de LANGE (zie VI.58).

VI.44    Hartog Joseph de LANGE, ziekenverpleger in het Binnen Gasthuis, geb. Elburg 06-07-1886, overl. Auschwitz 17-09-1943, zn. van Abraham de LANGE (zie V.104) en Esther CRACAU (zie V.29).
Tr. Amsterdam 16-04-1914 Lena BLOK, geb. Groningen 19-05-1888, overl. Auschwitz* 17-09-1943, dr. van Manuel BLOK, koopman, veehandelaar, en Mietje GOUDSMID.
Uit dit huwelijk:
   1.  Esther de LANGE (zie VII.40).
   2.  Roosje de LANGE, costuumnaaister, geb. Amsterdam 01-09-1920, overl. Sobibor 11-06-1943.

VII.40    Esther de LANGE, ateliernaaister, geb. Amsterdam 02-10-1915, overl. Auschwitz 03-09-1943, dr. van Hartog Joseph de LANGE (zie VI.44) en Lena BLOK.
Tr. Amsterdam 06-09-1939 Samuel van GEENS, kantoorbediende, geb. Amsterdam 09-07-1915, overl. Auschwitz 31-03-1944, zn. van Henri van GEENS, timmerman, en Aaltje Grietje KROPVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henri van GEENS, geb. Amsterdam.

VI.47    Julie de LANGE, huishoudster, geb. Elburg 04-03-1888, overl. Auschwitz 03-09-1942, dr. van Abraham de LANGE (zie V.104) en Esther CRACAU (zie V.29).
Tr. Elburg 02-10-1918, sch. ald. Simon KOEKOEK, handelsreiziger, handelsagent, geb. 's-Gravenhage 20-10-1896, overl. Bussum 02-09-1971, zn. van Hartog KOEKOEK, kleermaker, en Catharina ALTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hartog KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 11-10-1919, overl. Mauthausen 07-10-1942.
   2.  Roosje KOEKOEK, naaister, geb. 's-Gravenhage 02-05-1921, overl. Auschwitz 03-09-1942.
   3.  Levie KOEKOEK, winkelbediende, geb. 's-Gravenhage 04-02-1923, overl. Midden-Europa 31-03-1944.

VI.49    Eva de LANGE, huishoudster, geb. Elburg 20-08-1889, overl. Sobibor 04-06-1943, dr. van Abraham de LANGE (zie V.104) en Esther CRACAU (zie V.29).
Tr. Elburg 21-09-1921 Benjamin ROEPER, ambtenaar bij de Isr. gemeente, geb. Amsterdam 03-11-1895, overl. Sobibor 04-06-1943, zn. van Meijer ROEPER, sjouwer, werkman, bode, en Saartje van der VELDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara ROEPER, geb. Amsterdam 05-09-1923, overl. Sobibor 04-06-1943.
Tr. Mozes de JONGH, geb. Assen 19-06-1921, overl. Sobibor 04-06-1943, zn. van Salomon de JONGH, letterzetter, en Sientje MELKMAN.
   2.  Abraham ROEPER, geb. Amsterdam 11-03-1925, overl. Sobibor 04-06-1943.

VI.51    Cecilia de LANGE, geb. Elburg 30-09-1891, overl. Auschwitz 11-02-1944, dr. van Abraham de LANGE (zie V.104) en Esther CRACAU (zie V.29).
Tr. Elburg 03-05-1916 Michel JACOBS, verpleger, winkelier, geb. Maassluis 09-12-1887, overl. Auschwitz 11-02-1944, zn. van Victor JACOBS, koopman, schoenenwinkelier, en Esther KATAN, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Esther JACOBS, geb. Utrecht 09-12-1917, overl. Auschwitz 03-09-1943.
Tr. Amsterdam Gerard Jacques OUDKERK, slager, geb. Amsterdam 16-01-1918, overl. Auschwitz 31-01-1944, zn. van Isaac OUDKERK, slager, en Betsy Henriette de HAAS.
   2.  Victorina Roosje JACOBS (zie VII.51).
   3.  Abraham JACOBS, geb. Den Helder 26-11-1926, overl. Midden-Europa 30-06-1944.

VII.51    Victorina Roosje JACOBS, geb. Den Helder, dr. van Michel JACOBS, verpleger, winkelier, en Cecilia de LANGE (zie VI.51).
Tr. Lubbertus (Bart) KLOMPMAKER, geb. Doornspijk, overl. Bennekom.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michiel Aart KLOMPMAKER.
   2.  Aart Cecil KLOMPMAKER (zie VIII.18).
   3.  Victor Lubbertus KLOMPMAKER (zie VIII.20).

VIII.18    Aart Cecil KLOMPMAKER, zn. van Lubbertus (Bart) KLOMPMAKER en Victorina Roosje JACOBS (zie VII.51).
Tr. Gerda VERKERK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simeon KLOMPMAKER.
   2.  Jonatan KLOMPMAKER.

VIII.20    Victor Lubbertus KLOMPMAKER, geb. Bennekom, zn. van Lubbertus (Bart) KLOMPMAKER en Victorina Roosje JACOBS (zie VII.51).
Tr. Silvia M.J. ROUW.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lina KLOMPMAKER.
   2.  Mette KLOMPMAKER.

VI.53    Frederika de LANGE, geb. Elburg 11-10-1893, overl. Amsterdam 22-12-1934, begr. Ouderkerk a/d Amstel, dr. van Abraham de LANGE (zie V.104) en Esther CRACAU (zie V.29).
Tr. Amsterdam 28-07-1920 Samuel CARDOZO, schoenmaker, geb. Amsterdam 10-11-1891, overl. Auschwitz* 30-09-1944, zn. van Isaac CARDOZO, diamantslijper, en Anna VAZ NUNES, naaister.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Esther (Hannah) CARDOZO, leerling verkoopster, geb. Amsterdam 05-07-1921, overl. Israel.
Tr. Amsterdam Herman Isaac (Zwi) HAMMELBURG, leerling kleermaker, verpleegkundige, geb. Amsterdam, zn. van Sander (Zebulon) HAMMELBURG, bakker, wijnkopersknecht, winkelier, en Catarine van STRATEN.

VI.55    Aron de LANGE, adjunct-commies bij de posterijen, geb. Elburg 01-09-1899, overl. Amsterdam 31-10-1965, zn. van Abraham de LANGE (zie V.104) en Esther CRACAU (zie V.29).
Tr. Tilburg Liba (Lilly) KOPINSKY, geb. Paramaribo Suriname 09-02-1903, overl. Amsterdam 16-07-1987, dr. van Selik KOPINSKY en Elizabeth Jozephine NUNES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham de LANGE, dierenarts, geb. Hoogeveen.
Tr. Louise Maryanne Beatrix (Wiesje) SAMUEL, publiciste, geb. Hellendoorn, dr. van David Simon SAMUEL en Bettie PAGRACH.

VI.58    Lena de LANGE, verpleegster, geb. Elburg 22-07-1903, overl. Sobibor 16-07-1943, dr. van Abraham de LANGE (zie V.104) en Esther CRACAU (zie V.29).
Tr. Amsterdam 01-05-1935 Arnold SLOVES, voerman, sergeant, sjouwer, koopman, geb. Rotterdam 24-10-1905, overl., zn. van Mozes SLOVES, borstelmaker, koopman in allerlei, en Elisabeth VIOOL, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth SLOVES, geb. Amsterdam 18-11-1937, overl. Sobibor 16-07-1943.

V.30    Helena (Lena) CRACAU, geb. Dinxperlo 31-12-1859, overl. Amsterdam 27-12-1938, dr. van Hartog Joseph CRACAU (zie IV.11) en Julie MEIJER.
Tr. (1) Gendringen 13-03-1889 Machiel Aron (Jechiel) de LANGE (zie V.105).
Tr. (2) Amsterdam 14-12-1893 David KASERES, venter, koopman, geb. Amsterdam 09-05-1868, overl. ald. 18-02-1913, zn. van Abraham David KASERES, sjouwer, milicien, koopman, karrenverhuurder, en Rachel MENDES CHUMACEIRO, naaister.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hartog Jozef de LANGE (zie VI.59).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Rachel (Chelly) KASERES, confectienaaister, geb. Amsterdam 07-11-1894, overl. Auschwitz 07-07-1944.
Tr. Amsterdam Abraham MORPURGO, timmerman, meubelmaker, geb. Amsterdam 05-10-1902, overl. ald. 21-02-1971, zn. van Jacob MORPURGO, koopman, olieventer, en Esther NABARRO.
   3.  Julia KASERES, geb. Amsterdam 22-11-1896, overl. ald. 28-09-1919.

VI.59    Hartog Jozef de LANGE, boekhouder, geb. Elburg 06-12-1889, overl. Sobibor 04-06-1943, zn. van Machiel Aron (Jechiel) de LANGE (zie V.105) en Helena (Lena) CRACAU (zie V.30).
Tr. Amsterdam 08-08-1917 Martha MULLER, geb. Amsterdam 30-04-1890, overl. Sobibor 04-06-1943, dr. van Abraham Jakob MULLER, makelaar in assurantiŽn, bode Kerkelijke gemeente, en Rebecca Zippora COLTOF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena Manuella de LANGE (zie VII.59).
   2.  Rebecca Zippora de LANGE, onderwijzeres, geb. Amsterdam 27-12-1920, overl. Sobibor 04-06-1943.
Tr. Amsterdam 25-06-1942 Harry de GROOT, geb. Amsterdam 03-03-1919, overl. Sobibor 04-06-1943, zn. van Asser de GROOT, agent in tabak, handelaar in tabak, en Dina MULLER.
   3.  Manuel de LANGE, magazijnbediende, geb. Amsterdam 14-01-1925, overl. Birkenau* 08-01-1944.

VII.59    Helena Manuella de LANGE, kantoorbediende, geb. Amsterdam 22-08-1919, overl. Utrecht, dr. van Hartog Jozef de LANGE (zie VI.59) en Martha MULLER.
Tr. Amsterdam, sch. Jacob Gerard DRENKELFORD, geb. Schiedam 21-01-1913, overl. Nieuwegein, zn. van Arnoldus Hermanus DRENKELFORD en Jobje LEERDAM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martha DRENKELFORD.

IV.18    Mina CRACAU, geb. Goor 13-12-1835, overl. Arnhem 20-09-1917, dr. van Joseph Abraham CRACAU (zie III.3) en Judik Beer LEVIJ, winkelierster.
Tr. Goor 24-05-1871 Salomon MEIJER, sigarenmaker, dansonderwijzer, geb. Kampen 18-07-1830, overl. Rheden 16-01-1904, zn. van Meijer Levij MEIJER, vleeschhouwer, en Betje MARKUS (MARCUS).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob (James) MEIJER, dansleraar, James Meijer's Jazz Band, geb. Stad Doetinchem 24-06-1872, overl. Amsterdam 13-12-1929.
Tr. (1) Betty KALLMEIJER, geb. Grobin Rusland 05-06-1874, overl. Amsterdam 12-12-1920.
Tr. (2) ald. 30-12-1924 Anna DEUTSCH, geb. Wenen Oostenrijk 26-05-1895, dr. van Carl DEUTSCH en Pauline LUSTIG.

III.9    Martha Abraham (Matje Maria) CRACAU, geb. Amsterdam circa 1786, overl. Borne 15-06-1868, dr. van Abraham Victor KRAKOU (CRACAU) (zie II.1) en Eva Salomons (KRAKOU).
Tr. circa 1817 Mannes SUSKIND, koopman, slagter, vleeschhouwer, geb. Waltesbruck Pruissen circa 1781, overl. Denekamp 11-02-1855.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sander SUSKIND, geb. Denekamp 02-12-1819, overl. Amsterdam 02-03-1877.
   2.  Abraham SUSKIND (zie IV.20).
   3.  Dina SUSKIND (zie IV.24).
   4.  Salomon SUSKIND (zie IV.25).
   5.  Meijer Mannes SUSKIND (zie IV.27).
   6.  Victor SUSKIND (zie IV.29).
   7.  Jette SUSKIND (zie IV.31).

IV.20    Abraham SUSKIND, koopman, geb. Denekamp 09-06-1821, zn. van Mannes SUSKIND, koopman, slagter, vleeschhouwer, en Martha Abraham (Matje Maria) CRACAU (zie III.9).
Tr. (1) Denekamp 08-05-1848 Clara Benjamin GOTSCHALK, geb. Amsterdam 25-09-1825, overl. Denekamp 04-09-1857, begr. ald., dr. van Benjamin Jacob GOTSCHALK, venter, koopman, en Vrouwtje Wolf (Fraatje) WIJNPERLE.
Tr. (2) Denekamp 12-05-1865 Hanchen FIEBELMAN, geb. Hazelune bij Hannover Duitsland 22-09-1827, dr. van Bernard FIEBELMAN en Jeannette MEIJER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Henriette SUSKIND, geb. Denekamp 25-09-1848.
   2.  Jacob SUSKIND, geb. Denekamp 13-11-1849, overl. ald. 30-11-1849.
   3.  Eva SUSKIND, geb. Denekamp 06-11-1850.
   4.  Bernard SUSKIND, geb. Denekamp 03-05-1852.
   5.  Betje SUSKIND (zie V.43).
   6.  Magdalena SUSKIND, geb. Denekamp 30-06-1857, overl. ald. 14-08-1857.

V.43    Betje SUSKIND, geb. Denekamp 10-04-1854, overl. Stad Almelo 12-05-1897, dr. van Abraham SUSKIND (zie IV.20) en Clara Benjamin GOTSCHALK.
Tr. Denekamp 29-11-1877 Victor SUSKIND (zie IV.29).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mannes SUSKIND, geb. Denekamp 04-01-1878.
   2.  Klara SUSKIND (zie VI.66).
   3.  Alexander SUSKIND, geb. Stad Almelo 27-03-1885.
   4.  Mozes SUSKIND, geb. Stad Almelo 04-03-1887.
   5.  Mietje SUSKIND, geb. Stad Almelo 30-04-1889, overl. Deventer 18-06-1909.
   6.  Rosalina SUSKIND, geb. Stad Almelo 11-10-1894, overl. Deventer 17-02-1920.

VI.66    Klara SUSKIND, geb. Lonneker 14-09-1882, overl. Deventer 28-11-1920, dr. van Victor SUSKIND (zie IV.29) en Betje SUSKIND (zie V.43).
Rel. N.N.
Uit deze relatie:
   1.  Betje SUSKIND, geb. Stad Almelo 08-02-1899.
   2.  levenloos kind SUSKIND, geb. Stad Almelo 23-04-1904, overl. ald. 23-04-1904.

IV.24    Dina SUSKIND, geb. Denekamp 04-11-1822, overl. Deventer 01-01-1917, begr. Borne, dr. van Mannes SUSKIND, koopman, slagter, vleeschhouwer, en Martha Abraham (Matje Maria) CRACAU (zie III.9).
Tr. Borne 12-02-1850 Benjamin de BEER, koopman, geb. Stad Delden 10-01-1823, overl. Borne 15-03-1909, begr. ald., zn. van Levie Benjamin de BEER, koopman, en Hanna JACOBS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hanna de BEER (zie V.46).
   2.  Abraham de BEER (zie V.47).
   3.  Roosje de BEER (zie V.50).
   4.  Levie de BEER (zie V.51).
   5.  Melia de BEER (zie V.54).
   6.  Mozes de BEER, geb. Borne 20-04-1866, overl. ald. 14-08-1866.

V.46    Hanna de BEER, geb. Borne 13-01-1851, dr. van Benjamin de BEER, koopman, en Dina SUSKIND (zie IV.24).
Tr. Arnhem 10-12-1879 Elias MESRITZ, politieagent, geb. Meppel 24-04-1847, zn. van Izaak Elias MESRITZ, koopman, koster, en Aaltje Mozes van der VELDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje MESRITZ (zie VI.72).
   2.  Izaak MESRITZ (zie VI.73).
   3.  Rebekka Henriette MESRITZ, geb. Schiedam 12-10-1891, overl. Auschwitz 03-12-1942.
Tr. Rotterdam 27-12-1916 Bernard RAAP, marktkoopman, geb. Rotterdam 08-09-1881, overl. Auschwitz 03-12-1942, zn. van Louis RAAP, bediende, koopman, en Mietje RASKE.

VI.72    Aaltje MESRITZ, geb. Arnhem 14-09-1879, dr. van Elias MESRITZ, politieagent, en Hanna de BEER (zie V.46).
Tr. Schiedam 19-06-1902 Barend VELDMAN, vleeschhouwer, geb. Nijehaske gem. Haskerland 06-09-1876, overl. Auschwitz 26-10-1942, zn. van Emanuel Izaak VELDMAN, koopman, en Pietje BROEKMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Emanuel VELDMAN, geb. Rotterdam 14-07-1903, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Tr. Grietje POSNER, geb. Rotterdam 05-06-1910, overl. Auschwitz 30-09-1942, dr. van Abraham POSNER, koopman in ongeregelde goederen, en Betje GROENTEMAN.
   2.  Elias VELDMAN (zie VII.67).
   3.  Pietje VELDMAN (zie VII.70).

VII.67    Elias VELDMAN, koopman, handelsreiziger, geb. Rotterdam 15-10-1905, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Barend VELDMAN, vleeschhouwer, en Aaltje MESRITZ (zie VI.72).
Tr. Rotterdam 16-09-1931 Henriette ZWANENBURG, geb. Rotterdam 07-11-1902, overl. Auschwitz 05-08-1942, dr. van Mozes ZWANENBURG en Jansje van DAM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alida Jeanne VELDMAN, geb. Rotterdam 02-11-1933, overl. Amsterdam 05-08-1942.

VII.70    Pietje VELDMAN, geb. Rotterdam, dr. van Barend VELDMAN, vleeschhouwer, en Aaltje MESRITZ (zie VI.72).
Tr. Rotterdam Emmarentius DIERTENS, kantoorbediende, gemeente ambtenaar ter secretarie, geb. Rotterdam 30-06-1902, zn. van Willem DIERTENS, adj. commies BS, en Henriette Sophia van MAARSEVEEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Robert DIERTENS, geb. Rotterdam.

VI.73    Izaak MESRITZ, geb. Schiedam 16-10-1886, overl. Auschwitz 22-10-1942, zn. van Elias MESRITZ, politieagent, en Hanna de BEER (zie V.46).
Tr. Oude-Tonge 17-02-1909 Grietje Sara de WINTER, geb. Oude-Tonge 21-02-1884, overl. Auschwitz 13-11-1942, dr. van Israel de WINTER, koopman in manufacturen, en Eva FRENKEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Israel MESRITZ, banketbakker, geb. Oude-Tonge 06-07-1916, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Tr. Monster 12-08-1942 Louise Roosje van LEEUWEN, geb. Monster 04-05-1919, overl. Auschwitz 30-09-1942, dr. van Mozes van LEEUWEN, slager, en Eva van DIJK.

V.47    Abraham de BEER, koopman, geb. Borne 11-05-1853, overl. Enschede 13-04-1906, zn. van Benjamin de BEER, koopman, en Dina SUSKIND (zie IV.24).
Tr. Oude-Pekela 20-08-1878 Henderika MEIJER, koopvrouw, geb. Oude-Pekela 01-02-1849, overl. Enschede 02-04-1913, dr. van Benjamin Samuels MEIJER, koopman, en Roosje Hartogs de LEVIE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Benjamin de BEER, geb. Borne 20-09-1879, overl. Sobibor 28-05-1943.
Tr. Sleen 30-01-1920 Flora DENNEBOOM, geb. Sleen 15-03-1880, overl. Soibor 26-05-1943, dr. van Joseph DENNEBOOM, slager, en Roosje van COEVORDEN.
   2.  Samuel de BEER, paardenhandelaar, geb. Borne 19-10-1880, overl. Sobibor 21-05-1943.
Tr. Ibberburen Duitsland 28-06-1904 Amalie ROSENTHAL, geb. Ibberburen Duitsland 10-07-1880, overl. Sobibor 21-05-1943, dr. van Isaak ROSENTHAL, slager, en Julchen BLUMENTHAL.
   3.  Diena de BEER, geb. Borne 15-01-1882, manufacturierster, overl. Enschede 11-03-1936.
   4.  Rosa de BEER (zie VI.82).
   5.  Levie de BEER, fruithandelaar, geb. Borne 07-12-1885, overl. Auschwitz 27-08-1943.
Tr. Enschede 07-09-1910 Roosje COHEN, koopvrouw, geb. Dalen 08-06-1888, overl. Auschwitz 27-08-1943, dr. van Hartog Josua COHEN, koopman, en Boena ZILVERBERG.
   6.  Israel de BEER (zie VI.85).
   7.  levenloze dochter de BEER, geb. Borne 19-04-1891, overl. ald. 19-04-1891.
   8.  Emelia de BEER, koopvrouw, geb. Borne 21-10-1893.
Tr. Enschede 21-06-1924 Bernhard Friedrich LANGKAMP, koopman, geb. Schuttorf Duitsland 14-07-1889, zn. van Hendrik Jan LANGKAMP en Elisabeth WEEDA.

VI.82    Rosa de BEER, geb. Borne 19-02-1883, overl. Sobibor 14-05-1943, dr. van Abraham de BEER (zie V.47) en Henderika MEIJER.
Tr. Losser 16-12-1913 Abraham KOSTERS, fabrieksarbeider, geb. Losser 14-06-1877, overl. Sobibor 14-05-1943, zn. van Roza KOSTERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rosina Hendrika KOSTERS, geb. Losser 31-12-1914, overl. Auschwitz 31-01-1944.

VI.85    Israel de BEER, groentekoopman, geb. Borne 30-05-1888, overl. Auschwitz 29-10-1942, zn. van Abraham de BEER (zie V.47) en Henderika MEIJER.
Tr. Losser 06-11-1913 Vrouwkje DAVIDSON, geb. Zwolle 15-02-1893, overl. Auschwitz 29-10-1942, dr. van David DAVIDSON en Sientje ZILVERBERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika de BEER, geb. Enschede 23-06-1915, overl. Auschwitz 03-09-1943.
Tr. Enschede 31-03-1942 Lehman FRANK, koopman, geb. Nijmegen 03-02-1919, overl. Auschwitz 31-03-1944, zn. van Abraham FRANK, koopman in metalen, en Alida Helena BRONKHORST.
   2.  Sientje de BEER, geb. Enschede 16-08-1918, overl. Auschwitz 31-01-1944.
Tr. Enschede 24-07-1942 Nathan VELLEMAN, winkelbediende, magazijnbediende, geb. Amsterdam 05-05-1915, overl. Auschwitz* 31-01-1944, zn. van Salomon VELLEMAN, koopman, voerman, grossier, en Esther de JONG.
   3.  Johanna Amalia de BEER, geb. Enschede 14-11-1928, overl. Auschwitz 29-10-1942.

V.50    Roosje de BEER, geb. Borne 15-01-1856, overl. Apeldoorn 22-06-1934, dr. van Benjamin de BEER, koopman, en Dina SUSKIND (zie IV.24).
Tr. Borne 10-12-1885 Izaak ISAACS, koopman, geb. Vlaardingen 11-12-1861, zn. van Abraham ISAACS, koopman, en Maria van HANDEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria ISAACS, geb. Vlaardingen 15-01-1887, overl. ald. 23-08-1887.
   2.  Benjamin ISAACS, kantoorbediende, handelsreiziger, geb. Vlaardingen 25-02-1888, overl. Leusden 21-04-1942.
Tr. Amersfoort 25-01-1923 Rosette SIMONS, onderwijzeres, geb. 's-Hertogenbosch 06-06-1884, dr. van Meijer SIMONS, slagter, en Antje HEIJMANS.
   3.  Maria ISAACS (zie VI.93).
   4.  Abraham ISAACS, geb. Vlaardingen 15-12-1893, overl. ald. 25-01-1894.

VI.93    Maria ISAACS, geb. Vlaardingen 14-12-1889, overl. Sobibor 26-03-1943, dr. van Izaak ISAACS, koopman, en Roosje de BEER (zie V.50).
Tr. Rotterdam 21-07-1917 Marcus Meijer SIMONS, reiziger, vertegenwoordiger, geb. 's-Hertogenbosch 30-08-1887, overl. Sobibor 26-03-1943, zn. van Meijer SIMONS, slagter, en Antje HEIJMANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Roosje SIMONS, geb. 's-Gravenhage 23-09-1918, overl. Sobibor 26-03-1943.
   2.  Roosje SIMONS, geb. 's-Gravenhage.

V.51    Levie de BEER, koopman, veehandelaar, geb. Borne 06-04-1860, overl. Sobibor 21-05-1943, zn. van Benjamin de BEER, koopman, en Dina SUSKIND (zie IV.24).
Tr. Meppen Duitsland 10-12-1894 Rosa SANDERS, geb. Meppen Duitsland 28-08-1871, overl. Sobibor 28-05-1943, dr. van Lezer SANDERS, slager, koopman, en Dorothea (Doris) EIJSMANN.
Uit dit huwelijk:
   1.  EliŽzer de BEER (zie VI.95).
   2.  Dina de BEER (zie VI.98).
   3.  Benjamin de BEER (zie VI.99).
   4.  Dora Dina de BEER, koopvrouw, geb. Enschede 29-09-1903, overl. Amersfoort.
Tr. Enschede 16-01-1924 Zacharias de JONG, koopman, geb. Nijmegen 05-01-1898, zn. van Isaac (Izak) de JONG, koopman, en Amalia EISMANN, koopvrouw.
   5.  Rika Rosalina de BEER, koopvrouw, geb. Enschede.
Tr. ald. 28-08-1929 Hartog Samuel de WINTER, koopman, geb. Rotterdam 02-09-1897, zn. van Jacob de WINTER en Truitje TRIJTEL.

VI.95    EliŽzer de BEER, koopman, reiziger, geb. Hengelo Ov. 21-07-1896, overl. Auschwitz 03-08-1943, zn. van Levie de BEER (zie V.51) en Rosa SANDERS.
Tr. Amsterdam 14-01-1920 Saartje MENDES MONTERRA, marktkoopvrouw, geb. Amsterdam 22-07-1895, overl. Sobibor 11-06-1943, dr. van Samuel David MENDES MONTEIRO, sigarenmaker, koopman, en Mietje SWAAB.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mimi Rosa de BEER, geb. Amsterdam 26-09-1920, overl. Sobibor 11-06-1943.
   2.  Louis Samuel de BEER, geb. Amsterdam 11-02-1922, overl. Sobibor 23-07-1943.
Tr. Amsterdam 21-07-1942 Sientje WURMS, geb. Amsterdam 22-03-1924, overl. Sobibor 23-07-1943, dr. van Hartog WURMS, kleermaker, en Margaretha JAS, kleermaakster.
   3.  Samuel Nathan David de BEER, geb. Amsterdam 03-03-1930, overl. Sobibor 11-06-1943.
   4.  Benjamin de BEER, geb. Maastricht 15-05-1931, overl. Sobibor 11-06-1943.

VI.98    Dina de BEER, geb. Hengelo Ov. 12-10-1898, overl. Auschwitz 19-11-1943, dr. van Levie de BEER (zie V.51) en Rosa SANDERS.
Tr. Enschede 12-12-1917 Abraham TROMP, koopman, geb. 's-Hertogenbosch 17-07-1893, overl. Auschwitz 31-03-1944, zn. van Barend (Bernardus) TROMP, venter, koopman, en Schoontje SCHREUDER, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Schoontje TROMP, geb. Enschede.
   2.  Bernard TROMP, geb. Amsterdam 21-04-1938, overl. ald. 03-05-1938.

VI.99    Benjamin de BEER, koopman, geb. Enschede 27-03-1901, overl. Zutphen 17-08-1987, zn. van Levie de BEER (zie V.51) en Rosa SANDERS.
Tr. Zutphen 26-04-1922, sch. ald. Saartje van SPIER, geb. Zutphen 20-02-1902, dr. van Isaac van SPIER, koopman in manufacturen, en Lina LIPSCHITS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Louis de BEER, geb. Zutphen 29-09-1922, overl. Midden-Europa 09-05-1945.
   2.  Isaac (Jacques) de BEER, geb. Zutphen 20-02-1927, overl. Amsterdam, begr. Zutphen.

V.54    Melia de BEER, geb. Borne 07-05-1861, dr. van Benjamin de BEER, koopman, en Dina SUSKIND (zie IV.24).
Tr. Borne 01-06-1882 Jacob GODSCHALK, koopman, textielhandelaar, geb. Denekamp 31-07-1859, overl. Almelo 03-01-1942, zn. van Bernhard Jacob Bendix GODSCHALK, koopman, en Fanny GOLDSMIT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frederika Fietje GODSCHALK (zie VI.106).
   2.  Benjamin Bernard GODSCHALK, winkelier, geb. Borne 31-10-1883.
Tr. Hengelo Ov 22-11-1922 Sara van ENGEL, geb. Amsterdam 24-06-1896, dr. van Abraham van ENGEL, slager, vleeschverkoper, en Henrietta Gijsje GOSSCHALK.
   3.  Henriette GODSCHALK (zie VI.110).
   4.  Salomon GODSCHALK (zie VI.111).
   5.  Dina GODSCHALK, geb. Stad Almelo 19-11-1889.
   6.  Augusta GODSCHALK, geb. Stad Almelo 22-02-1892, overl. Amsterdam 05-12-1975.
Tr. ald. 28-04-1921 Simon SPIJER, boekhouder, belastingconsulent, geb. Amsterdam 08-07-1891, overl. ald. 28-09-1961, zn. van Willem SPIJER, kantoorbediende, handelsagent, en Elisabeth de JONG.
   7.  Rosalie GODSCHALK, geb. Stad Almelo 24-07-1894.
Tr. Almelo 10-08-1920 David MINCO, koopman in manufacturen, geb. Ootmarsum 25-02-1893, overl. Rotterdam 09-05-1957, zn. van Manus MINCO, koopman, en Sebilla HEDEMAN.
   8.  Willem GODSCHALK (zie VI.118).
   9.  Bernard GODSCHALK, geb. Stad Almelo 23-03-1898, overl.
   10.  Arnold GODSCHALK (zie VI.121).
   11.  Herman GODSCHALK, geb. Stad Almelo 06-10-1902, overl. New York USA.

VI.106    Frederika Fietje GODSCHALK, geb. Borne 29-07-1882, overl. Westerbork 30-01-1943, begr. Assen, dr. van Jacob GODSCHALK, koopman, textielhandelaar, en Melia de BEER (zie V.54).
Tr. Stad Almelo 15-07-1910 Jacob Salomon HIEGENTLICH, slager, geb. Assen 19-11-1875, overl. Auschwitz 26-10-1942, zn. van Israel HIEGENTLICH en Sara LEZER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Israel HIEGENTLICH, geb. Assen 21-01-1915, overl. Sobibor 09-07-1943.
Tr. Johanna van BRINK, geb. Arnhem 20-03-1913, overl. Sobibor 09-07-1943.
   2.  Iwan HIEGENTLICH, kantoorbediende, geb. Assen 11-04-1916, overl. Polen 09-11-1942.

VI.110    Henriette GODSCHALK, geb. Stad Almelo 06-02-1886, overl. Groningen 13-03-1963, dr. van Jacob GODSCHALK, koopman, textielhandelaar, en Melia de BEER (zie V.54).
Tr. Almelo 20-11-1914 Levie BARNSTIJN, fabrikant, geb. Groningen 11-04-1881, overl. ald. 17-10-1932, zn. van Alexander BARNSTIJN, fabrikant, en Jette HICHENTLICH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hetty Sara BARNSTIJN, geb. Groningen 15-08-1915, overl. ald..

VI.111    Salomon GODSCHALK, koopman in matrassen, fabrikant, geb. Stad Almelo 07-10-1887, overl. Vught 16-02-1943, zn. van Jacob GODSCHALK, koopman, textielhandelaar, en Melia de BEER (zie V.54).
Tr. Amsterdam 22-11-1910 Schoontje LEEUWIN, geb. Amsterdam 22-01-1887, overl. ald. 03-01-1939, begr. Muiderberg 05-01-1939, dr. van Levie LEEUWIN, koopman, winkelier in bedden, en Jeannette de SMITT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Louis (Jacques) GODSCHALK, geb. Stad Almelo 16-09-1912, overl. Cleveland Liberty County Texas USA.
   2.  Gesina GODSCHALK, stenotypiste, geb. Stad Almelo 06-07-1916, overl. Hoogeveen 20-03-1944.

VI.118    Willem GODSCHALK, koopman, geb. Stad Almelo 01-03-1896, zn. van Jacob GODSCHALK, koopman, textielhandelaar, en Melia de BEER (zie V.54).
Tr. Amsterdam 21-10-1919 Dina LEEUWIN, geb. Amsterdam 18-03-1896, dr. van Levie LEEUWIN, koopman, winkelier in bedden, en Jeannette de SMITT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arthur GODSCHALK, geb. Amsterdam 10-06-1920, overl. Putten 15-11-1939.

VI.121    Arnold GODSCHALK, geb. Stad Almelo 29-04-1900, overl. New York USA, zn. van Jacob GODSCHALK, koopman, textielhandelaar, en Melia de BEER (zie V.54).
Tr. Erna Erika N.N. Geb. Duitsland.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ronald GODSCHALK, geb. Berlijn Duitsland 25-02-1924, overl. New York USA.
   2.  Ruth GODSCHALK, geb. Nederland.

IV.25    Salomon SUSKIND, koopman, vleeschhouwer, geb. Denekamp 01-12-1823, overl. ald. 24-07-1899, zn. van Mannes SUSKIND, koopman, slagter, vleeschhouwer, en Martha Abraham (Matje Maria) CRACAU (zie III.9).
Tr. Denekamp 14-11-1850 Betje COHEN, dienstbode, geb. Oldenzaal 08-07-1828, overl. Denekamp 19-03-1916, dr. van Samson Hertz (Hartz) COHEN en Sara SALOMON (COHEN).
Uit dit huwelijk:
   1.  Samson SUSKIND (zie V.56).
   2.  Jetje SUSKIND (zie V.59).
   3.  Hermanus SUSKIND (zie V.60).
   4.  Hartog SUSKIND, geb. Denekamp 17-07-1858, overl. ald. 01-08-1866.
   5.  Saartjen SUSKIND, geb. Denekamp 15-08-1860, overl. ald. 08-06-1868.
   6.  Abraham SUSKIND (zie V.64).
   7.  Maria SUSKIND, geb. Denekamp 25-12-1864, overl. ald. 02-02-1908.
   8.  Diena SUSKIND (zie V.68).
   9.  Hartog SUSKIND, handelaar, geb. Denekamp 15-12-1869, overl. Auschwitz 27-11-1942.
   10.  Saartjen SUSKIND, dienstbode, geb. Denekamp 18-11-1872, overl. Auschwitz 27-11-1942.

V.56    Samson SUSKIND, veehandelaar, geb. Denekamp 30-07-1851, zn. van Salomon SUSKIND (zie IV.25) en Betje COHEN, dienstbode.
Tr. Juli EICHHOLZ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sophie SUSKIND, geb. Neuenhaus Duitsland circa 1886.
Tr. Enschede 01-11-1913 Levie COHEN, koopman, geb. Amsterdam circa 1881, zn. van Meijer COHEN, venter, koopman, diamantwerker, manufacturist, en Zilpa KATER.

V.59    Jetje SUSKIND, geb. Denekamp 07-05-1853, overl. 's-Gravenhage 10-04-1917, dr. van Salomon SUSKIND (zie IV.25) en Betje COHEN, dienstbode.
Tr. 's-Gravenhage 07-10-1885 Levij DRIEVOET, winkelier in manufacturen, koopman in ongeregelde goederen, geb. 's-Gravenhage 31-08-1862, overl. ald. 02-11-1931, zn. van Benjamin DRIEVOET, commissionair, kruijer, koopman, en Betje KOEKOEK, dienstbode, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon DRIEVOET (zie VI.126).
   2.  Benjamin DRIEVOET, geb. 's-Gravenhage 03-01-1889, overl. ald. 09-03-1889.
   3.  Herman DRIEVOET (zie VI.129).
   4.  Kaatje DRIEVOET (zie VI.132).

VI.126    Salomon DRIEVOET, kellner, politie-opziener in Ned.IndiŽ, geb. 's-Gravenhage 14-08-1887, zn. van Levij DRIEVOET, winkelier in manufacturen, koopman in ongeregelde goederen, en Jetje SUSKIND (zie V.59).
Tr. 's-Gravenhage 28-07-1920 Elisabeth Catherine Jeanne NIEUWENHUIJSEN, kunstschilderes, geb. 's-Gravenhage 04-09-1894, dr. van Bernard Pieter Jacobus NIEUWENHUIJSEN, lantaarnaansteker, tramconducteur, en Elisabeth van WINSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Charles Louis DRIEVOET (zie VII.99).
   2.  Louise (Loes) DRIEVOET (zie VII.102).

VII.99    Charles Louis DRIEVOET, commissaris van Politie 1e Klasse in Ned. IndiŽ, geb. Leiden 22-10-1915, overl. 's-Gravenhage, gecr., zn. van Salomon DRIEVOET (zie VI.126) en Elisabeth Catherine Jeanne NIEUWENHUIJSEN, kunstschilderes.
Tr. Bandoeng Ned. IndiŽ Maria Jacoba (Marietje) MOREL, geb. Cheribon Ned. IndiŽ 14-05-1913, overl. 's-Gravenhage, dr. van Cornelis Johannes Jacobus MOREL en N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Charles Peter DRIEVOET (zie VIII.25).
   2.  Elisabeth (Els) DRIEVOET (zie VIII.28).

VIII.25    Charles Peter DRIEVOET, Luitenant-Kolonel der Grenadiers b.d., geb. Palembang Ned. IndiŽ, zn. van Charles Louis DRIEVOET (zie VII.99) en Maria Jacoba (Marietje) MOREL.
Tr. Marjolijn Jolande van BREEMEN, voedingsdeskundige, geb. 's-Gravenhage, dr. van Johannes Jacobus van BREEMEN, personeels chef Shell, en Meta van der HORST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roosmarijn Stephanie DRIEVOET.
   2.  Mťlisande Suzanne DRIEVOET.
   3.  Charles Reinoud DRIEVOET.

VIII.28    Elisabeth (Els) DRIEVOET, geb. 's-Gravenhage, dr. van Charles Louis DRIEVOET (zie VII.99) en Maria Jacoba (Marietje) MOREL.
Tr. Frankrijk Guy Paul DUBAU, ingenieur Arianespace, geb. Hanoi Vietnam, zn. van Marcel Bernard DUBAU, officier infanterie coloniale, en Andree ARMAND.
Uit dit huwelijk:
   1.  ZoŽ Estelle DUBAU.
   2.  Didier DUBAU.

VII.102    Louise (Loes) DRIEVOET, geb. Buitenzorg Ned. IndiŽ, dr. van Salomon DRIEVOET (zie VI.126) en Elisabeth Catherine Jeanne NIEUWENHUIJSEN, kunstschilderes.
Tr. Frits BENDER, overl.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bart BENDER.

VI.129    Herman DRIEVOET, koffiehuisbediende, koopman, geb. 's-Gravenhage 06-04-1893, overl. Kdo Blechhammer 01-07-1943, zn. van Levij DRIEVOET, winkelier in manufacturen, koopman in ongeregelde goederen, en Jetje SUSKIND (zie V.59).
Tr. 's-Gravenhage 18-03-1914 Cornelia BACHRACH, geb. 's-Gravenhage 12-10-1896, overl. Auschwitz 17-09-1942, dr. van Philip BACHRACH, meubelhandelaar, koopman in goud en zilver, koopman in kleederen, en Rebecca GROEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henriette DRIEVOET (zie VII.104).
   2.  Philip DRIEVOET, geb. 's-Gravenhage 14-09-1915, overl. Midden-Europa 31-10-1942.
   3.  Levy DRIEVOET, meubelmaker, geb. 's-Gravenhage 25-03-1922, overl. Kdo Blechhammer 30-04-1943.
Tr. Sientje DAGLOONDER, geb. Amsterdam 27-02-1922, overl. Auschwitz 17-09-1943, dr. van Kosman DAGLOONDER, koopman, lompenhandelaar, en Roosje de HOND.

VII.104    Henriette DRIEVOET, geb. 's-Gravenhage 15-08-1914, overl. Sobibor 05-03-1943, dr. van Herman DRIEVOET (zie VI.129) en Cornelia BACHRACH.
Tr. 's-Gravenhage Samuel BLIK, geb. 's-Gravenhage 10-04-1911, overl. Lublin 30-11-1943, zn. van Barend BLIK, koopman in fruit, koopman in kleederen, en Leentje BOBBE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leentje BLIK, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Herman BLIK, geb. 's-Gravenhage.

VI.132    Kaatje DRIEVOET, dienstbode, geb. 's-Gravenhage 31-05-1895, overl. Sobibor 11-06-1943, dr. van Levij DRIEVOET, winkelier in manufacturen, koopman in ongeregelde goederen, en Jetje SUSKIND (zie V.59).
Tr. 's-Gravenhage 20-01-1926 Joseph Levie de LEEUW, slager, geb. Hengelo Ov. 31-12-1885, overl. Auschwitz 25-01-1943, zn. van Levie Joseph de LEEUW, slager, en Regina de LEEUW.
Uit dit huwelijk:
   1.  Levie Abraham de LEEUW, geb. Delden 08-11-1926, overl. Sobibor 09-07-1943.
   2.  Regiene Eveline de LEEUW, geb. Delden 06-02-1930, overl. Sobibor 11-06-1943.

V.60    Hermanus SUSKIND, koopman, horlogemaker, geb. Denekamp 06-06-1855, overl. ald. 23-02-1935, zn. van Salomon SUSKIND (zie IV.25) en Betje COHEN, dienstbode.
Tr. Denekamp 14-12-1892 Johanna HEKSCHER, geb. Sleen 23-07-1856, overl. Denekamp 10-05-1930, dr. van Izaak Abraham HEKSCHER, inlandsche kramer, koopman, godsdienstonderwijzer, en Aaltien (Aaltje) PALM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Izaak Salomon SUSKIND (zie VI.133).
   2.  Bertha Aaltje SUSKIND, geb. Denekamp 20-08-1895.
Tr. ald. 20-05-1920 Simon FRANKEN, geb. Haaksbergen 22-02-1895, zn. van Koopman Levij FRANKEN, koopman, veehandelaar, en Aleida ISRAEL.

VI.133    Izaak Salomon SUSKIND, koopman, geb. Denekamp 01-10-1893, overl. Mauthausen 18-10-1941, zn. van Hermanus SUSKIND (zie V.60) en Johanna HEKSCHER.
Tr. Denekamp 14-10-1931 Bertha SALOMONS, geb. Vlagtwedde 18-02-1897, overl. Auschwitz 27-11-1942, dr. van Meijer SALOMONS, slager, en Tallechien LEZER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Aaltje SUSKIND, geb. Denekamp 19-07-1932, overl. Auschwitz 27-11-1942.
   2.  Herman Menno SUSKIND, geb. Denekamp 14-12-1935, overl. Auschwitz 27-11-1942.

V.64    Abraham SUSKIND, koopman, slager, veehandelaar, geb. Denekamp 26-12-1862, overl. Auschwitz 14-01-1943, zn. van Salomon SUSKIND (zie IV.25) en Betje COHEN, dienstbode.
Tr. Leer Pruissen 29-06-1897 Flora de VRIES, geb. Leer Pruisen 14-02-1873, overl. Auschwitz 14-01-1943, dr. van Lazarus Jonas de VRIES, koper en blikslager, en Betti VOGELIER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eliezer Salomon SUSKIND, geb. Denekamp 27-04-1898, overl. Auschwitz 30-09-1942.

V.68    Diena SUSKIND, geb. Denekamp 13-11-1866, overl. Auschwitz 02-11-1942, dr. van Salomon SUSKIND (zie IV.25) en Betje COHEN, dienstbode.
Tr. Denekamp 05-12-1894 Meijer HEKSCHER, geb. Sleen 03-04-1864, overl. Auschwitz* 02-11-1942, zn. van Izaak Abraham HEKSCHER, inlandsche kramer, koopman, godsdienstonderwijzer, en Aaltien (Aaltje) PALM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje HEKSCHER, geb. Sleen 10-04-1896.
   2.  levenloze zoon HEKSCHER, geb. Sleen 18-09-1898.
   3.  Bertha HEKSCHER, geb. Sleen 07-03-1900.
   4.  Izaak Salomon HECKSCHER (zie VI.141).
   5.  Melia Susanna HEKSCHER, geb. Sleen.
Tr. Westerbork Leonard OVERWEG, geb. Emmen 11-08-1897, overl. Auschwitz 01-10-1944.

VI.141    Izaak Salomon HECKSCHER, manufacturier, geb. Sleen 10-04-1904, overl. Kdo MŁhldorf 31-03-1945, zn. van Meijer HEKSCHER en Diena SUSKIND (zie V.68).
Tr. Onstwedde 25-08-1930 Elsiena Geertina JOZEP, geb. Onstwedde 07-02-1906, overl. Auschwitz* 28-01-1944, dr. van Wolf JOZEP, koopman, en Roosje BRAAF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Meijer HECKSCHER, geb. Sleen 13-11-1932, overl. Auschwitz* 28-01-1944.
   2.  Rolf HECKSCHER, geb. Sleen 18-02-1936, overl. Auschwitz* 28-01-1944.

IV.27    Meijer Mannes SUSKIND, koopman, geb. Denekamp 28-11-1825, overl. ald. 25-10-1905, begr. Borne, zn. van Mannes SUSKIND, koopman, slagter, vleeschhouwer, en Martha Abraham (Matje Maria) CRACAU (zie III.9).
Tr. Denekamp 01-12-1853 Berendina van GELDER, dienstbode, geb. Borne 11-06-1821, overl. Denekamp 21-06-1900, begr. Borne, dr. van Salomon David van GELDER, koopman, en Gesina Aron (Ziena Sina) MULLER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon SUSKIND, geb. Denekamp 25-07-1855, overl. ald. 15-09-1855.
   2.  Mannes SUSKIND, geb. Denekamp 25-07-1855, overl. ald. 16-10-1855.
   3.  Abraham SUSKIND (zie V.73).
   4.  Jette SUSKIND (zie V.76).
   5.  levenloze zoon SUSKIND, geb. Denekamp 01-02-1862.

V.73    Abraham SUSKIND, koopman, slager, geb. Denekamp 08-09-1856, overl. ald. 21-11-1926, zn. van Meijer Mannes SUSKIND (zie IV.27) en Berendina van GELDER, dienstbode.
Tr. Denekamp 21-05-1886 Rika HAMBERG, geb. Niederelsungen Pruissen 28-09-1854, overl. Denekamp 27-07-1926, dr. van Salomon HAMBERG, koopman, en Minna EICHHOLZ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Moritz SUSKIND (zie VI.145).
   2.  Willy SUSKIND (zie VI.148).
   3.  Mathilde SUSKIND, handwerkster, geb. Denekamp 12-07-1890, overl. Auschwitz 24-09-1943.

VI.145    Moritz SUSKIND, veehandelaar, poelier, houder eener reclamebureau, geb. Denekamp 16-03-1887, overl. Amsterdam 17-09-1955, zn. van Abraham SUSKIND (zie V.73) en Rika HAMBERG.
Tr. (1) Stad Almelo 16-11-1911, sch. ald. Theresa Rosalie THEMANS, geb. Stad Almelo 07-09-1890, dr. van Salomon THEMANS, poelier, en Bertha SECKEL.
Tr. (2) Amsterdam 30-01-1924 Engelina Wilhelmina Elisabeth DUPKER, geb. Amsterdam 29-07-1886, overl. Amsterdam 30-09-1969, dr. van Gerrit DUPKER, glazenwasser, en Wilhelmina Elisabeth SLUITER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Bertha Rika SUSKIND (zie VII.117).
   2.  Albert Salomon SUSKIND, geb. Almelo 05-07-1913, overl. Blechhammer 21-01-1945.
   3.  Rika Bertha SUSKIND (zie VII.119).
   4.  Mathilde Dina SUSKIND, geb. Almelo 12-09-1916, overl. ald. 12-06-1942.
Tr. Harm LANGEVELD.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Theodorus SUSKIND (zie VII.114).

VII.114    Theodorus SUSKIND, smid, geb. Amsterdam 12-12-1907, overl. ald. 08-05-1955, zn. van Moritz SUSKIND (zie VI.145) en Engelina Wilhelmina Elisabeth DUPKER.
Tr. Amsterdam Esther HEIDE, kleermaakster, geb. Amsterdam 12-06-1913, overl. ald., dr. van Abraham HEIDE, metaalbewerker, koopman in haring, en Mietje KREVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marianne SUSKIND.
   2.  Engelina Wilhelmina Elisabeth SUSKIND.
   3.  Aaron SUSKIND.
   4.  Theodora SUSKIND.

VII.117    Bertha Rika SUSKIND, buffetjuffrouw, geb. Almelo 25-12-1911, overl. Sobibor 16-07-1943, dr. van Moritz SUSKIND (zie VI.145) en Theresa Rosalie THEMANS.
Tr. Erwin de VRIES, vertegenwoordiger, geb. Hamborn Duitsland 16-09-1910, overl. Mauthausen 09-11-1941, zn. van Meijer de VRIES en Else STERNHEIM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Robert de VRIES, geb. Almelo 14-06-1939, overl. Sobibor 16-07-1943.
   2.  Albert de VRIES, geb. Almelo 06-12-1940, overl. Sobibor 16-07-1943.

VII.119    Rika Bertha SUSKIND, geb. Almelo 17-12-1914, overl. Auschwitz 03-12-1942, dr. van Moritz SUSKIND (zie VI.145) en Theresa Rosalie THEMANS.
Kind:
   1.  Paul SUSKIND, geb. Amsterdam 22-07-1942, overl. ald. 17-06-1943.

VI.148    Willy SUSKIND, leraar MTS, geb. Denekamp 27-11-1888, overl. Leeuwarden 11-05-1940, begr. ald., zn. van Abraham SUSKIND (zie V.73) en Rika HAMBERG.
Tr. 's-Gravenhage 11-04-1924 Elise Adriana Johanna KUSTER, geb. 's-Gravenhage 09-02-1900, overl. Leeuwarden 11-05-1940, begr. ald., dr. van Hendrik Jan KUSTER, expediteur, en Elisabeth van VARIK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Robert Willy SUSKIND, geb. Leeuwarden 23-10-1925, overl. ald. 11-05-1940, begr. ald.

V.76    Jette SUSKIND, geb. Denekamp 14-06-1859, overl. Assen 30-04-1934, dr. van Meijer Mannes SUSKIND (zie IV.27) en Berendina van GELDER, dienstbode.
Tr. Denekamp 08-09-1882 Hartog van der WIJK, ambtenaar Rijksbelastingen, geb. Hoogeveen 02-05-1852, overl. Assen 27-12-1913, zn. van David van der WIJK en Elisabeth STERN.
Uit dit huwelijk:
   1.  David Meier van der WIJK, bakker, geb. Denekamp 19-10-1883, overl. Assen 06-01-1939.
Tr. (1) Coevorden 22-05-1924, sch. Henriette FRENK, geb. Rotterdam 30-07-1898, dr. van Nathan Abraham FRENK, veehandelaar, en Mathilda van TIJN.
Tr. (2) Assen 25-06-1935 Roosje van HES, kleermaakster, geb. Amsterdam 12-03-1891, overl. Auschwitz 05-11-1942, dr. van Lucas van HES, sigarenmaker, en Esther PILLER, koopvrouw.

IV.29    Victor SUSKIND, koopman, slager, geb. Denekamp 25-10-1827, overl. Stad Almelo 20-01-1908, zn. van Mannes SUSKIND, koopman, slagter, vleeschhouwer, en Martha Abraham (Matje Maria) CRACAU (zie III.9).
Tr. Denekamp 29-11-1877 Betje SUSKIND (zie V.43).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder V.43).
 
IV.31    Jette SUSKIND, geb. Denekamp 27-01-1830, overl. Borne 05-05-1927, begr. ald., dr. van Mannes SUSKIND, koopman, slagter, vleeschhouwer, en Martha Abraham (Matje Maria) CRACAU (zie III.9).
Tr. Borne 05-07-1860 Hartog LIEVENDAG, koopman, paardekoper, geb. Borne 16-02-1833, overl. ald. 15-02-1903, begr. ald., zn. van Salomon LIEVENDAG en Roose Levie SCHAAP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon LIEVENDAG (zie V.78).
   2.  Abraham LIEVENDAG, commissionair, geb. Borne 04-01-1867, overl. Almelo 06-02-1931.
Tr. Borne 23-11-1905 Emma COHEN, geb. Coesfeld Westfalen Duitsland 24-06-1883, overl. Auschwitz 17-09-1943, dr. van Jordan COHEN en Rosalie WERTHEIM.
   3.  Mientjen LIEVENDAG, geb. Borne 23-03-1869, overl. Sobibor 14-05-1943.
   4.  Levie LIEVENDAG, geb. Borne 11-04-1871, overl. Hengelo Ov. 02-04-1940.
Tr. Borne 31-07-1896 Betje LIEVENDAG, geb. Borne 25-08-1867, overl. Sobibor 14-05-1943, dr. van Izak LIEVENDAG en Roosje NATHANS.

V.78    Salomon LIEVENDAG, paardekoper, geb. Borne 10-01-1865, overl. ald. 21-08-1925, zn. van Hartog LIEVENDAG, koopman, paardekoper, en Jette SUSKIND (zie IV.31).
Tr. (1) Borne 27-09-1895 Vrouwke JACOBS, geb. Borne 22-10-1856, overl. Deventer 01-04-1902, dr. van Jacob JACOBS, koopman, en Feije LIEVENDAG.
Tr. (2) IbbenbŁren Duitsland 01-02-1905 Julie GOLDSCHMIDT, geb. IbbenbŁren Duitsland 21-04-1871, overl. Auschwitz 12-10-1942, dr. van Joseph GOLDSCHMIDT, slager, en Wilhelmine SELIG.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Wilhelmine LIEVENDAG (zie VI.155).
   2.  Hartog LIEVENDAG, geb. Borne 16-11-1906, overl. 28-10-1969, begr. Goor.
Tr. Grietje FORTUIN, geb. Borne 25-03-1913, overl., begr. Goor, dr. van Mozes Jacob FORTUIN, kantoorbediende, en Kaatje NIEKERK.

VI.155    Wilhelmine LIEVENDAG, geb. Stad Delden 09-11-1905, overl. Auschwitz 12-10-1942, dr. van Salomon LIEVENDAG (zie V.78) en Julie GOLDSCHMIDT.
Tr. (1) Amsterdam 06-10-1926, sch. ald. Salomon COUSIN, kleermaker, koopman in textiel, winkelier, geb. Amsterdam 20-04-1904, overl. 's-Gravenhage 06-08-1958, zn. van Manuel COUSIN, werkman, en Schoontje WEGLOOP, koopvrouw.
Tr. (2) Frits Henri George HARTZ, slagersknecht, geb. Amsterdam 28-02-1913, overl. Auschwitz 31-01-1943, zn. van Henriette HARTZ.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jet COUSIN, geb. Amsterdam 16-04-1927, overl. Auschwitz 12-10-1942.
   2.  Hugo Salomon COUSIN, geb. Amsterdam 20-03-1933, overl. Auschwitz 12-10-1942.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Henry HARTZ, geb. Borne 26-11-1938, overl. Auschwitz 12-10-1942.

III.11    Judith Abrahams KRAKAUW (CRACOU), geb. Elburg 00-10-1790, overl. ald. 09-12-1856, dr. van Abraham Victor KRAKOU (CRACAU) (zie II.1) en Eva Salomons (KRAKOU).
Tr. Zwolle 19-09-1816 Aron Machiel FRANK, schoolmeester te Goor, veearts te Elburg, koopman, geb. Elburg 18-06-1793, overl. ald. 28-02-1861, zn. van Machiel Israel FRANK en Hanna MEIJER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hanna (Johanna) FRANK (zie IV.33).
   2.  Mietjen (Mirjam) FRANK (zie IV.35).
   3.  Heintje FRANK, geb. Goor 27-04-1821, overl. ald. 24-06-1825.
   4.  Roosjen FRANK (zie IV.38).
   5.  Machiel Aron FRANK (zie IV.39).
   6.  Eva FRANK, dienstbaar, geb. Elburg Arr. Arnhem 29-11-1827, overl. Amsterdam 06-08-1906.
Tr. ald. 12-12-1866 Wolf Mozes CONSENHEIM, koopman in goud en zilver, geb. Mijdrecht 24-07-1828, overl. Amsterdam 02-10-1912, zn. van Mozes Wolf CONSENHEIM, koopman, en Hester de VRIES.

IV.33    Hanna (Johanna) FRANK, koopvrouw, geb. Goor 01-08-1817, overl. Amsterdam 27-03-1899, dr. van Aron Machiel FRANK, schoolmeester te Goor, veearts te Elburg, koopman, en Judith Abrahams KRAKAUW (CRACOU) (zie III.11).
Tr. Elburg 23-06-1840 Ezechiel Joseph BEEM, koopman, geb. Elburg 05-02-1810, overl. Harderwijk 06-09-1872, zn. van Jozeph Ezechiel (BEEM), koopman, en Sara HARTOG, winkelierster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Betje BEEM, geb. Elburg 30-01-1841, overl. Harderwijk 07-03-1870.
   2.  levenloze zoon BEEM, geb. Elburg 29-02-1844.
   3.  Heintje BEEM (zie V.88).
   4.  levenloze zoon BEEM, geb. Elburg 31-10-1846.
   5.  levenloze zoon BEEM, geb. Elburg 05-12-1848.
   6.  Joseph BEEM, koopman, geb. Elburg 05-01-1850, overl. Amsterdam 29-12-1895.
   7.  Abraham BEEM (zie V.92).
   8.  Gabriel BEEM, geb. Elburg 03-03-1854, overl. ald. 12-10-1855.
   9.  Aron BEEM, koopman, geb. Elburg 06-02-1856.
Tr. Amsterdam 28-06-1899 Judith van KAM, naaister, geb. Amsterdam 04-11-1854, overl. ald. 11-05-1915, dr. van Benedictus Levie van KAM, kleermaker, werkman, en Hanna (Johanna) PRUIJM.

V.88    Heintje BEEM, geb. Elburg 15-01-1845, dr. van Ezechiel Joseph BEEM, koopman, en Hanna (Johanna) FRANK (zie IV.33).
Kind:
   1.  Salomon BEEM (zie VI.159).

VI.159    Salomon BEEM, koopman, geb. Amsterdam 28-06-1867, overl. Rotterdam 29-03-1928, zn. van Heintje BEEM (zie V.88).
Tr. Harderwijk 14-06-1899 Saartje KEIJZER, geb. Harderwijk 13-12-1870, overl. Auschwitz 15-10-1942, dr. van Mozes KEIJZER, militair, koopman, en Elisabeth BEEM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Hendrika BEEM (zie VII.127).
   2.  Dina BEEM, geb. Amsterdam 30-01-1906, overl. Auschwitz 15-10-1942.
   3.  Hendrika Johanna BEEM, naaister, geb. Amsterdam 18-03-1908, overl. Auschwitz 01-02-1943.
Tr. 's-Gravenhage 25-08-1937 Meijer OESTERMAN, koopman in ijzerwaren, handelsreiziger, geb. Rotterdam 17-01-1878, overl. Auschwitz 01-02-1943, zn. van Hartog OESTERMAN, koopman in galanterieŽn, en Jetje KOSTER, koopvrouw.

VII.127    Elisabeth Hendrika BEEM, naaister, geb. Amsterdam 14-11-1904, overl. Auschwitz 05-08-1942, dr. van Salomon BEEM (zie VI.159) en Saartje KEIJZER.
Tr. Rotterdam 23-04-1930 Antonie van GELDEREN, handelsreiziger, geb. Rotterdam 08-09-1897, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Gabriel van GELDEREN, koopman in parapluies, winkelier, en Flora HARPMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sally van GELDEREN, geb. Rotterdam 22-01-1931, overl. Birkenau 05-08-1942.

V.92    Abraham BEEM, bakkersknecht, banketbakker, geb. Elburg 10-02-1852, overl. Amsterdam 03-10-1901, zn. van Ezechiel Joseph BEEM, koopman, en Hanna (Johanna) FRANK (zie IV.33).
Tr. Amsterdam 02-02-1881 Blanche KATTENBURG, geb. Amsterdam 28-05-1853, overl. ald. 29-08-1901, dr. van Jacob Abraham KATTENBURG, koopman, kleermaker, tapper, en Beletje Meijer NEETER, naaister.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ezechiel BEEM, geb. Amsterdam 11-11-1881, overl. ald. 16-01-1883.
   2.  Jacob BEEM (zie VI.162).
   3.  Joseph BEEM, geb. Amsterdam 30-01-1886, overl. ald. 02-03-1889.
   4.  Hanna BEEM (zie VI.166).
   5.  Aron BEEM, kantoorbediende, handelsreiziger, winkelier in parapluies, geb. Amsterdam 21-04-1890.
Tr. Bussum Maria Sophia Josephina WILMES, geb. Maastricht 18-12-1896, dr. van Joannes Lambertus WILMES en Maria Gertrudis Hubertina DUBIEN.
   6.  Louis BEEM (zie VI.170).

VI.162    Jacob BEEM, accountant, geb. Amsterdam 06-12-1883, overl. ald. 06-08-1942, zn. van Abraham BEEM (zie V.92) en Blanche KATTENBURG.
Tr. Leeuwarden 29-12-1909 Catharina Henderika MAURER, geb. Leeuwarden 18-10-1884, overl. Amsterdam 07-10-1966, dr. van Johan Christiaan MAURER, bloemist, en Carolina WIJNANTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan Christiaan BEEM, geb. Leeuwarden.
   2.  Arie Louis BEEM, geb. Leeuwarden.

VI.166    Hanna BEEM, geb. Amsterdam 17-02-1888, overl. Auschwitz 12-10-1942, dr. van Abraham BEEM (zie V.92) en Blanche KATTENBURG.
Tr. (1) Amsterdam 16-07-1909, sch. ald. Mijndert STEREL, buffetchef, bedrijfschef, geb. Amsterdam 04-11-1881, overl. ald. 15-04-1945, zn. van Douwe STEREL en Louisa Alida HARDERS.
Tr. (2) Amsterdam 07-09-1921 David CORONEL, violist, geb. Amsterdam 30-09-1898, overl. Auschwitz 31-01-1943, zn. van Benjamin CORONEL, diamantsnijder, en Judith HOORENMAN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Mijndert STEREL, kantoorbediende, inkoper, geb. Amsterdam 23-09-1909, overl. ald. 12-12-1986.
Tr. ald. Clasina Wilhelmina de JONG, geb. Dordrecht, dr. van Adrianus de JONG en Aaltje BAKKER.

VI.170    Louis BEEM, leraar Engelsche taal, geb. Amsterdam 28-01-1893, overl. Sobibor 02-07-1943, zn. van Abraham BEEM (zie V.92) en Blanche KATTENBURG.
Tr. Amsterdam 06-07-1921 Sara DUITS, geb. Amsterdam 29-01-1887, overl. Sobibor 02-07-1943, dr. van Willem DUITS, koopman, antiquair, en Jetje LANGHOUT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Blanche Henriette BEEM, geb. Amsterdam 07-09-1924, overl. Auschwitz 12-02-1943.

IV.35    Mietjen (Mirjam) FRANK, winkelierster in manufacturen te Elburg, geb. Goor 30-07-1819, overl. Elburg 24-08-1891, dr. van Aron Machiel FRANK, schoolmeester te Goor, veearts te Elburg, koopman, en Judith Abrahams KRAKAUW (CRACOU) (zie III.11).
Tr. Elburg 25-03-1847 Hartog (Naftali) (de LANGE), slager, koopman, geb. Elburg 30-07-1811, overl. ald. 06-06-1865, zn. van Joseph Levi (de LANGE) en Eva Ezechiel (BEEM).
Uit dit huwelijk:
   1.  Eva de LANGE (zie V.98).
   2.  Aaron Hartog de LANGE, koopman te Elburg, geb. Elburg 19-01-1851, overl. ald. 26-01-1924.
Tr. ald. 15-01-1889 Esther LAM, geb. Amsterdam 29-06-1853, overl. ald. 15-02-1925, dr. van Moses Marcus LAM, diamantslijper, en Maria HOND.
   3.  Jozeph de LANGE (zie V.101).
   4.  Hanna de LANGE, geb. Elburg 19-01-1855, overl. ald. 19-10-1855.
   5.  Abraham de LANGE (zie V.104).
   6.  Machiel Aron (Jechiel) de LANGE (zie V.105).

V.98    Eva de LANGE, dienstmeisje, geb. Elburg 23-08-1848, overl. Kortenhoef 02-08-1908, begr. s-Graveland - Kortenhoef, dr. van Hartog (Naftali) (de LANGE), slager, koopman, en Mietjen (Mirjam) FRANK (zie IV.35).
Tr. Kortenhoef 03-05-1882 Abraham de LEEUW, pensionhouder, hovenier, geb. Kortenhoef 01-02-1850, overl. Amsterdam 27-04-1936, begr. Diemen, zn. van Abraham Arie de LEEUW, vleeschhouwer, en Cato de LION/ de LEON, koopvrouw in manufacturen.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos kind de LEEUW, geb. Kortenhoef 11-10-1885.
   2.  levenloos kind de LEEUW, geb. Kortenhoef 11-08-1886.
   3.  Cato de LEEUW, geb. Kortenhoef 11-08-1886, overl. ald. 07-09-1886.
   4.  Hartog de LEEUW (zie VI.175).
   5.  Catootje de LEEUW, geb. Kortenhoef 03-06-1891, overl. ald. 04-06-1892.

VI.175    Hartog de LEEUW, diamantversteller, diamantslijper, geb. Kortenhoef 20-12-1889, overl. Sobibor 02-07-1943, zn. van Abraham de LEEUW, pensionhouder, hovenier, en Eva de LANGE (zie V.98).
Tr. Amsterdam 07-11-1912 Cato BLOEMHOF, geb. Amsterdam 01-08-1890, overl. Sobibor 02-07-1943, dr. van Salomon Abraham BLOEMHOF, diamantversteller, en Roosje OSSENDRIJVER, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eva de LEEUW (zie VII.137).
   2.  Roosje de LEEUW (zie VII.139).
   3.  Reina de LEEUW, geb. Nieuwer-Amstel 19-11-1915, overl. ald. 27-11-1915.
   4.  Reintje de LEEUW, geb. Nieuwer-Amstel 19-06-1917, overl. Auschwitz 31-01-1944.
Waren verloofd Elias WOHNSOFF, geb. 1915, overl. 1977.
   5.  Abraham de LEEUW, geb. Amsterdam 06-08-1921, overl. Auschwitz 30-09-1942.

VII.137    Eva de LEEUW, geb. Borgerhout BelgiŽ 10-08-1913, overl. Auschwitz 26-07-1942, dr. van Hartog de LEEUW (zie VI.175) en Cato BLOEMHOF.
Tr. Amsterdam 22-04-1936 Simon Andries van GELDER, fabrikant cartonnage artikelen, geb. Eibergen 21-06-1911, overl. Auschwitz 29-09-1942, zn. van Abraham van GELDER, reiziger, en Rachel FRANK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rachel van GELDER, geb. Amsterdam 15-04-1937, overl. Auschwitz 26-07-1942.

VII.139    Roosje de LEEUW, geb. Amsterdam 22-08-1914, overl. Sefad IsraŽl 03-02-1989, dr. van Hartog de LEEUW (zie VI.175) en Cato BLOEMHOF.
Tr. (1) Amsterdam Hermanus Hendricus Christaan KARS, geb. Kerkrade, zn. van Hermanus Hendricus Christiaan KARS en Aleida Klazina KARMAN.
Tr. (2) Jakob de WISPELAERE, geb. Breskens 17-10-1911, overl. Vlissingen 26-05-1957, zn. van Johannes de WISPELAERE en Janneke BRUGGE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aleida Cato (Ada) KARS (zie VIII.42).
   2.  Paul Herman KARS (zie VIII.43).
   3.  Herman Paul KARS (zie VIII.45).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Roosje de WISPELAERE (zie VIII.48).
   5.  Evelina de WISPELAERE (zie VIII.50).

VIII.42    Aleida Cato (Ada) KARS, geb. Amsterdam, dr. van Hermanus Hendricus Christaan KARS en Roosje de LEEUW (zie VII.139).
Tr. Hendrik-Jan STAM, zn. van Geert STAM en Dina MOUWER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Isolde STAM.
   2.  Hebe STAM (zie IX.16).
   3.  Jechiel Jurgen STAM (JACOBS) (zie IX.17).

IX.16    Hebe STAM, geb. Seoul Korea, dr. van Hendrik-Jan STAM en Aleida Cato (Ada) KARS (zie VIII.42).
Tr. Frank Peter ZWEEDIJK, geb. Goes Zn. van Piet ZWEEDIJK en Leintje GELOK.
Uit dit huwelijk:
   1.  David ZWEEDIJK, overl.
   2.  Naomi Zoey ZWEEDIJK.
   3.  Julian Jannai ZWEEDIJK.
   4.  Bo Elise ZWEEDIJK.

IX.17    Jechiel Jurgen STAM (JACOBS), geb. 's-Gravenhage, zn. van Hendrik-Jan STAM en Aleida Cato (Ada) KARS (zie VIII.42).
Rel. N.N.
Uit deze relatie:
   1.  Alexander STAM.

VIII.43    Paul Herman KARS, geb. Amsterdam, zn. van Hermanus Hendricus Christaan KARS en Roosje de LEEUW (zie VII.139).
Tr. Tirza EISENBERG, geb. Capital ArgentiniŽ, dr. van Manuel EISENBERG en Maria DREISPIEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  AriŽl KARS (zie IX.19).
   2.  RoÔ KARS, geb. Nahariya IsraŽl.
   3.  Amir KARS, geb. Nahariya IsraŽl.

IX.19    AriŽl KARS, geb. Nahariya IsraŽl, zn. van Paul Herman KARS (zie VIII.43) en Tirza EISENBERG.
Tr. Sara TSIFRONI, geb. IsraŽl, dr. van Dof (Berel) TSIFRONI en Dorit.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nimrod KARS, geb. Tel Aviv IsraŽl.
   2.  Micha KARS, geb. Tel Aviv IsraŽl.
   3.  Hilel KARS, geb. Tel Aviv IsraŽl.

VIII.45    Herman Paul KARS, geb. Amsterdam, zn. van Hermanus Hendricus Christaan KARS en Roosje de LEEUW (zie VII.139).
Tr. Dita ZWEEP, geb. Winschoten, dr. van Roelf ZWEEP en Johanna PHILIPSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Evelien KARS, geb. Amsterdam.
   2.  Mirjam KARS, geb. Singapore.
   3.  Judy KARS (zie IX.26).

IX.26    Judy KARS, geb. Mombassa Kenia, dr. van Herman Paul KARS (zie VIII.45) en Dita ZWEEP.
Tr. Erik POORT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Juliette Emma POORT.

VIII.48    Roosje de WISPELAERE, geb. Vlissingen, dr. van Jakob de WISPELAERE en Roosje de LEEUW (zie VII.139).
Tr. Moshe RAFTER, geb. Abadan PerziŽ, zn. van Jitzchak RAFTER en Chanom BEN SHIMON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elah RAFTER (zie IX.28).
   2.  Deganit RAFTER (zie IX.30).

IX.28    Elah RAFTER, geb. Sefad IsraŽl, dr. van Moshe RAFTER en Roosje de WISPELAERE (zie VIII.48).
Tr. Jakov TALKER, geb. Sefad IsraŽl, zn. van Aron TALKER en Lea.
Uit dit huwelijk:
   1.  Shoham Roza TALKER RAFTER, geb. Sefad IsraŽl.
   2.  Zur TALKER RAFTER, geb. Sefad IsraŽl.

IX.30    Deganit RAFTER, geb. Sefad IsraŽl, dr. van Moshe RAFTER en Roosje de WISPELAERE (zie VIII.48).
Tr. Uri PEREZ, geb. Sefad IsraŽl, zn. van Masud PEREZ en Fabian MEGIRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sitar PEREZ, geb. Sefad IsraŽl.

VIII.50    Evelina de WISPELAERE, geb. Vlissingen, dr. van Jakob de WISPELAERE en Roosje de LEEUW (zie VII.139).
Tr. (1) Peter Cees KONING, geb. Noord-Scharwoude, zn. van Pieter KONING en Petronella KOK.
Tr. (2) Bartele Tjebbe DIJKSTRA, geb. Amsterdam, zn. van Tjebbe Bartele DIJKSTRA en Helene Maria (Maud) BALKENENDE.
 
V.101    Jozeph de LANGE, koopman, huidenzouter, geb. Elburg 03-02-1853, overl. ald. 15-06-1919, zn. van Hartog (Naftali) (de LANGE), slager, koopman, en Mietjen (Mirjam) FRANK (zie IV.35).
Tr. Elburg 21-08-1885 Matje (Mietje) van HAMBERG, geb. Elburg 10-05-1860, overl. ald. 26-03-1941, dr. van Jacob van HAMBERG/ van HAMBURG, koopman, en Betje BEEM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hartog de LANGE (zie VI.178).
   2.  Betje de LANGE, verpleegster, geb. Elburg 24-10-1887, overl. Auschwitz 10-09-1943.
   3.  Mietje de LANGE, manufacturierster, geb. Elburg 11-11-1889, overl. ald. 25-11-1953.
   4.  Jannetje de LANGE, manufacturierster, geb. Elburg 05-10-1891, overl. ald. 11-10-1968.
   5.  Eva de LANGE, geb. Elburg 24-08-1893, overl. ald. 15-11-1893.
   6.  Dina de LANGE (zie VI.185).
   7.  Machiel Aron de LANGE, kok, verpleeghulp, geb. Elburg 06-09-1897, overl. Auschwitz 31-03-1944.
   8.  Jacob de LANGE (zie VI.187).
   9.  Aaron de LANGE, manufacturier, geb. Elburg 18-05-1903, overl. Auschwitz 11-09-1943.
Tr. Zwolle Clara van ZUIDEN, geb. Zwolle 26-11-1911, overl. Zeist 13-10-1960, dr. van Rubertus van ZUIDEN en Heintje Lea de JONGH.

VI.178    Hartog de LANGE, huidenzouter, manufacturier, geb. Elburg 08-04-1886, overl. Doornspijk 26-04-1964, zn. van Jozeph de LANGE (zie V.101) en Matje (Mietje) van HAMBERG.
Tr. Tiel 21-09-1921 Suzanne HEIMANS, geb. Druten 25-07-1898, overl. Soest 20-01-1983, dr. van Elias HEIMANS en Marianne GERSONS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jozeph de LANGE, geb. Elburg 25-06-1922, overl. Auschwitz 23-07-1943.
Tr. Westerbork Jetty HES, geb. Apeldoorn 13-04-1923, overl. Auschwitz 23-07-1943, dr. van Bension Levie HES, boekhouder, en Rachel PRINS.

VI.185    Dina de LANGE, geb. Elburg 24-10-1894, overl. Auschwitz 11-02-1944, dr. van Jozeph de LANGE (zie V.101) en Matje (Mietje) van HAMBERG.
Tr. Amsterdam 10-03-1926 Abraham (Andrť) LEIDENSDORFF, koopman in galantrieŽn, geb. Amsterdam 08-02-1896, overl. Auschwitz 11-02-1944, zn. van Meijer LEIDENSDORFF, behanger, winkelier in galanterieŽn, en Clara HAMMELBURG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martin Jozeph LEIDENSDORFF, geb. Amsterdam 07-03-1927, overl. ald. 02-04-1927.
   2.  Maja Clara LEIDENSDORFF, geb. Amsterdam 23-02-1928, overl. Auschwitz 11-02-1944.
   3.  Herman Marius LEIDENSDORFF, geb. Amsterdam 21-06-1932, overl. Auschwitz 11-02-1944.

VI.187    Jacob de LANGE, koopman, reiziger in parfum, geb. Elburg 13-01-1901, overl. Bergen-Belsen 03-02-1945, zn. van Jozeph de LANGE (zie V.101) en Matje (Mietje) van HAMBERG.
Tr. (1) Beverwijk 09-02-1927, sch. Anna Elisabeth MELLO, geb. Beverwijk 24-07-1908, overl. Amsterdam 13-05-1975, dr. van David MELLO en Roosje COHEN.
Tr. (2) Amsterdam Marguerite HOESCHHEIMER, importrice van parfumerieŽn, geb. Colombes Frankrijk 04-07-1905, overl. Bussum 05-09-1976, dr. van Julius HOCHHEIMER, diamantexporteur, en Lydia ADLER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jozeph (Joop) de LANGE, officier Koninklijke Landmacht, geb. Amsterdam, overl., gecr. Lelystad. (* zie noot.)
Tr. Amsterdam Petronella Catharina (Nan) van BEMMEL, verpleegkundige, geb. Amsterdam, dr. van Willem Karel Hendrik van BEMMEL en Grada de WIT.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Henri Jules de LANGE, oogarts, geb. Amsterdam, overl. Seattle Washington USA.
   3.  Francis Lydia de LANGE, geb. Amsterdam.
Tr. (1) ald. Alvin Eugene WHITE, advocaat en procureur, geb. Cincinnati USA, overl. ald., zn. van Aaron WHITE en Esther Edith SCHEINESON.
Tr. (2) USA Louis WITTEN, natuurkundige, hoogleraar fysica, geb. Baltimore Maryland USA, zn. van Abraham WITTEN en Bessie PERMAN.

V.104    Abraham de LANGE, koopman te Elburg, geb. Elburg 09-11-1857, overl. ald. 28-03-1930, zn. van Hartog (Naftali) (de LANGE), slager, koopman, en Mietjen (Mirjam) FRANK (zie IV.35).
Tr. Gendringen 12-09-1883 Esther CRACAU (zie V.29).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen (zie onder V.29).
 
V.105    Machiel Aron (Jechiel) de LANGE, koopman te Elburg, geb. Elburg 20-10-1860, overl. ald. 24-05-1890, begr. ald., zn. van Hartog (Naftali) (de LANGE), slager, koopman, en Mietjen (Mirjam) FRANK (zie IV.35).
Tr. Gendringen 13-03-1889 Helena (Lena) CRACAU (zie V.30).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder V.30).
 
IV.38    Roosjen FRANK, geb. Goor 15-01-1823, overl. Elburg 08-09-1875, dr. van Aron Machiel FRANK, schoolmeester te Goor, veearts te Elburg, koopman, en Judith Abrahams KRAKAUW (CRACOU) (zie III.11).
Tr. Elburg 03-09-1853 Jacob VECHT, koopman, geb. Elburg circa 1819, zn. van Mozes Heijman VECHT en Vrouwtjen IZAAK, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mozes VECHT (zie V.106).
   2.  Aaron VECHT (zie V.108).
   3.  Izaak VECHT, geb. Elburg 00-05-1857, overl. ald. 16-08-1857.
   4.  Vrouwtje VECHT, geb. Elburg 00-06-1859, overl. ald. 09-07-1859.
   5.  levenloze zoon VECHT, geb. Elburg 10-06-1861.
   6.  Rachel VECHT, geb. Elburg 22-06-1863.
   7.  Machiel VECHT, geb. Elburg circa 1864, overl. Apeldoorn 26-04-1922.

V.106    Mozes VECHT, koopman, antiquair, geb. Elburg 31-10-1853, overl. Amsterdam 11-04-1933, zn. van Jacob VECHT, koopman, en Roosjen FRANK (zie IV.38).
Tr. Elburg 21-01-1880 Diena van HAMBURG, geb. Elburg 07-03-1854, overl. Auschwitz* 24-09-1943, dr. van Jacob van HAMBERG/ van HAMBURG, koopman, en Betje BEEM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roosje VECHT, verpleegster Belgische Rode Kruis, geb. Elburg 18-07-1881, overl. Veurne BelgiŽ 24-01-1915, begr. Adenkerke bij Nieuwpoort BelgiŽ 25-01-1915.
   2.  Jacob VECHT (zie VI.193).
   3.  Aaron VECHT (zie VI.195).
   4.  Betje VECHT (zie VI.198).
   5.  Viera VECHT, geb. Elburg 1893, overl. ald. 1893.
   6.  Judith VECHT (zie VI.201).
   7.  Jeannette VECHT (zie VI.203).

VI.193    Jacob VECHT, veehandelaar, koopman, geb. Elburg 23-06-1883, overl. Auschwitz 12-10-1942, zn. van Mozes VECHT (zie V.106) en Diena van HAMBURG.
Tr. Zuidland 09-02-1910 Sophia LEVIE, geb. Zuidland 10-12-1886, overl. Auschwitz 12-10-1942, dr. van Nathan Pinas LEVIE, koopman, veehandelaar, en Sophia HARTOGS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mozes VECHT, geb. Elburg 22-04-1919, overl. Auschwitz 31-01-1943.

VI.195    Aaron VECHT, koopman, antiquair, kunsthandelaar, geb. Elburg 26-04-1886, overl. 1965, zn. van Mozes VECHT (zie V.106) en Diena van HAMBURG.
Tr. Amsterdam 23-02-1910 Maria STODEL, geb. Norderney Duitsland 23-04-1888, dr. van Jacob STODEL, koopman, antiquair, en Jette de L÷WE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Deena VECHT (zie VII.158).
   2.  Jack VECHT, geb. Amsterdam.

VII.158    Deena VECHT, geb. Amsterdam 23-12-1911, overl. Auschwitz 06-10-1944, dr. van Aaron VECHT (zie VI.195) en Maria STODEL.
Tr. Londen Engeland 31-08-1935 August WATERMANN, ass. arts, geb. Marienhafen Duitsland 25-04-1890, overl. Auschwitz.
Uit dit huwelijk:
   1.  John Jack WATERMANN, geb. 's-Gravenhage 19-03-1937, overl. Auschwitz 06-10-1944.

VI.198    Betje VECHT, geb. Elburg 21-02-1891, overl. Park Ridge New Jersey USA 00-01-1959, dr. van Mozes VECHT (zie V.106) en Diena van HAMBURG.
Tr. Amsterdam 02-12-1914 Kelman Jozef PTASNIK, fabrikant, geb. Zabno Galicie Oostenrijk 18-06-1890, zn. van Abram PTASZNIK, sigarenfabrikant, en Teofile BIENENSTOCK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ilona PTASNIK, geb. Amsterdam.
Tr. Adrian van der BILT.

VI.201    Judith VECHT, geb. Elburg 18-07-1895, overl. 1984, dr. van Mozes VECHT (zie V.106) en Diena van HAMBURG.
Tr. Amsterdam 26-03-1919 Benjamin FRANK, arts, geb. Hilversum 01-04-1892, overl. Auschwitz 28-11-1942, zn. van Meijer FRANK, koopman, winkelier, en Henriette de HAAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dina Henriette FRANK, geb. Amsterdam.
   2.  Rudolf FRANK, geb. Amsterdam.

VI.203    Jeannette VECHT, geb. Elburg 09-02-1897, overl. Sobibor* 09-07-1943, dr. van Mozes VECHT (zie V.106) en Diena van HAMBURG.
Tr. Amsterdam 07-03-1923 Isaac WETZLAR, koopman in chemicaliŽn, geb. Altona Duitsland 30-10-1893, overl. Sobibor* 09-07-1943, zn. van Matthias WETZLAR en Minna PHILIPP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rosa Emma WETZLAR, kantoorbediende.

V.108    Aaron VECHT, boterkoper, geb. Elburg circa 1855, zn. van Jacob VECHT, koopman, en Roosjen FRANK (zie IV.38).
Tr. Londen Engeland 23-04-1879 Bernardina COOPMAN, geb. circa 1858, dr. van Jacob COOPMAN en N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Deena Edith VECHT, geb. Edmonton Engeland 07-02-1891, overl. Miami Beach Florida USA 01-03-1966.
Tr. Kelman Jozef PTASNIK, fabrikant, geb. Zabno Galicie Oostenrijk 18-06-1890, zn. van Abram PTASZNIK, sigarenfabrikant, en Teofile BIENENSTOCK.
   2.  Victor Abraham VECHT, makelaar, geb. Melbourne Victoria AustraliŽ circa 1895.
Tr. Amsterdam 16-12-1919 Sientje Sophia van ESSO, geb. Meppel 02-09-1901, dr. van Mozes van ESSO en Naatje CATS.

IV.39    Machiel Aron FRANK, genees-verloskundige, geb. Goor 01-12-1824, overl. Dalfsen 11-11-1883, zn. van Aron Machiel FRANK, schoolmeester te Goor, veearts te Elburg, koopman, en Judith Abrahams KRAKAUW (CRACOU) (zie III.11).
Tr. Stad Almelo 18-06-1861 Rachel MEIBERGEN, geb. Stad Almelo 10-07-1833, overl. ald. 10-11-1907, dr. van Josef MEIBERGEN, koopman, en Betje Hartog VOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Betje FRANK, geb. Dalfsen 13-05-1863, overl. Sobibor 14-05-1943.
   2.  Johanna FRANK, geb. Dalfsen circa 1866, overl. Apeldoorn 15-12-1927.
   3.  Julie FRANK, geb. Dalfsen circa 1871, overl. Almelo 11-03-1915.


Alle rechten voorbehouden aan de auteurs:
Deze stamboom is uitgezocht en samengesteld door Riet en Nol van der Sluijs in samenwerking met Reinier en Dirkje Bobbe.
homepage: http://home.kpn.nl/bobbe000/bobbe-home.htm

All rights reserved to the authors:
This family tree has been researched and compiled by Riet and Nol van der Sluijs in co-operation with Reinier and Dirkje Bobbe.
homepage: http://home.kpn.nl/bobbe000/bobbe-home_eng.htm

E-mail

gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
to top of page

* noot:

Zie voor de genealogie van de familie de Lange uit Elburg de publicatie :
"Genealogie de Lange (Elburg)" door de heer J. de Lange in Gens Nostra, maandblad der Nederlandse Genealogie Vereniging, jaargang 58 nr. 10 oktober 2003 pag. 493-504 en jaargang 58 nr. 12 december 2003 pag. 499.

(^ terug.)