bezoek onze homepage | bekijk:| deze pagina met alle frames | alleen deze pagina
visit our homepage | view this page with all frames | view this page only
Gegevens uit onze genealogie pagina's mogen vrij gebruikt worden voor niet-commerciŽle doeleinden en persoonlijk stamboom onderzoek, op voorwaarde dat er bij elk overgenomen item een duidelijke bronvermelding plaatsvindt naar ons onderzoek en onze homepage. Het is echter niet toegestaan, zonder onze schriftelijke toestemming, genealogische gegevens afkomstig uit de stambomen hier gepubliceerd, hernieuwd te publiceren op het internet of in welke vorm dan ook.

Data published on our genealogy pages may freely be used for non-commercial purposes and personal family tree research, on the condition that there will be made a clear reference at each copied item to our research and our homepage as source. But it is not allowed, without our written permission, to republish data coming from our family tree pages, on the internet or elsewhere.

Voorlopig Parenteel van Samuel COHEN (van der BEEN)

...genealogie, stamboom van de familie Danser ... genealogy, family tree of the Danser family...
Datum : 04-04-2006     [ 01-02-2008 kleine update/small update ]

I.1    Samuel COHEN (van der BEEN).
Tr. Saartje MACHIELSE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaron Eliazer Cohen (Aron) (DANSER) (zie II.1).

II.1    Aaron Eliazer Cohen (Aron) (DANSER), geb. Amsterdam circa 1728, overl. 's-Gravenhage 21-12-1823, zn. van Samuel COHEN (van der BEEN) (zie I.1) en Saartje MACHIELSE.
Tr. Hadas SAMUEL, geb. Rotterdam circa 1732, overl. 's-Gravenhage 06-04-1818, dr. van Samuel MACHIEL en Hanna ABRAHAM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eliazer Aron Cohen (DANSER) (zie III.1).
   2.  Samuel Aaron Cohen (DANSER) (zie III.3).
   3.  Machiel Aron Cohen (DANZER) (zie III.5).

III.1    Eliazer Aron Cohen (DANSER), koopman, geb. Rotterdam 29-07-1765, zn. van Aaron Eliazer Cohen (Aron) (DANSER) (zie II.1) en Hadas SAMUEL.
Tr. Rachel Abraham PHAAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham Eliazar Cohen (DANSER) (zie IV.1).

IV.1    Abraham Eliazar Cohen (DANSER), schoenmaker, koopman, geb. 's-Gravenhage 14-04-1805, zn. van Eliazer Aron Cohen (DANSER) (zie III.1) en Rachel Abraham PHAAN.
Tr. 's-Gravenhage 22-03-1837 Hanna Gerson Moses Cohen (de KONING), geb. 's-Gravenhage 25-11-1800, overl. ald. 24-08-1873, dr. van Gerson Moses Cohen (de KONING), koopman, en Rebecca Jacob (FRANSMAN), particuliere.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eliazar DANSER (zie V.1).

V.1    Eliazar DANSER, kleedermaker, geb. 's-Gravenhage 19-01-1840, overl. ald. 13-01-1880, zn. van Abraham Eliazar Cohen (DANSER) (zie IV.1) en Hanna Gerson Moses Cohen (de KONING).
Tr. 's-Gravenhage 27-11-1861 Rebecca (Betje) BLOK, geb. 's-Gravenhage 10-10-1839, overl. ald. 16-02-1927, dr. van Heintje BLOK, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hanna DANSER (zie VI.2).
   2.  Heintje DANSER (zie VI.4).
   3.  Abraham DANSER (zie VI.5).
   4.  Markus DANSER (zie VI.7).
   5.  Gerrit DANSER, brievenbesteller, geb. 's-Gravenhage 04-03-1872, overl. Auschwitz* 07-12-1942.
   6.  Barend DANSER (zie VI.10).
   7.  Marianna DANSER (zie VI.13).
   8.  Rachel DANSER, tooneelspeelster, geb. 's-Gravenhage 07-12-1878, overl. Nice, Frankrijk 13-01-1911.

VI.2    Hanna DANSER, geb. 's-Gravenhage 28-06-1862, overl. Auschwitz 26-02-1943, dr. van Eliazar DANSER (zie V.1) en Rebecca (Betje) BLOK.
Tr. 's-Gravenhage 08-07-1885 Jonas FRESCO, koopman, geb. 's-Gravenhage 20-06-1857, overl. ald. 05-07-1901, zn. van Jacob FRESCO en Rebecca (Betje) SCHARIS, werkster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eliazar FRESCO (zie VII.1).
   2.  levenloos kind FRESCO, geb. 's-Gravenhage 10-05-1886.
   3.  Jacob FRESCO (zie VII.4).
   4.  Abraham FRESCO, geb. 's-Gravenhage 23-05-1889, overl. ald. 01-06-1890.
   5.  Rebecca FRESCO (zie VII.7).
   6.  Heintje FRESCO, geb. 's-Gravenhage 26-03-1898, overl. Sobibor 21-05-1943.
Tr. 's-Gravenhage 10-05-1933 Mozes Bernard ELZE, koopman, geb. Rotterdam 16-03-1901, overl. Auschwitz 26-01-1943, zn. van Simon Isaac ELZE, koopman, directeur Isr. Begraaf Genootschap, en Sebilla de WIED.

VII.1    Eliazar FRESCO, ambtenaar van politie, opzichter gevangenis in Willemstad, geb. 's-Gravenhage 10-05-1886, zn. van Jonas FRESCO en Hanna DANSER (zie VI.2).
Tr. Curacao Ned. Antillen Augustina FELIDA, geb. Bonaire Ned. Antillen 29-01-1894.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Sara FRESCO, geb. Curacao Ned. Antillen.
   2.  Rachel Danzer FRESCO, geb. Bonaire Ned. Antillen.
   3.  Rebecca FRESCO, geb. Bonaire Ned. Antillen.
   4.  Hendrika FRESCO, geb. St Eustatius Ned. Antillen.

VII.4    Jacob FRESCO, boekbinder, geb. 's-Gravenhage 29-08-1887, overl. Auschwitz 05-11-1942, zn. van Jonas FRESCO en Hanna DANSER (zie VI.2).
Tr. 's-Gravenhage 05-02-1913 Betje van der KLOOT (zie VII.702).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jonas FRESCO, geb. 's-Gravenhage 27-01-1914, overl. Auschwitz 28-02-1943.
Tr. 's-Gravenhage Caroline FRANSMAN, geb. Rotterdam, dr. van Benedictus FRANSMAN, banketbakker, en Pauline GOLDSTEIN.
   2.  Kaatje (Kitty) FRESCO, geb. 's-Gravenhage 05-05-1917, overl. Auschwitz 30-04-1944.
Tr. 's-Gravenhage 13-09-1941 Arend COSMAN, geb. 's-Gravenhage 10-02-1915, overl. Duitsland 23-04-1945, zn. van Jacob COSMAN, fruithandelaar, en Bloeme COHEN.

VII.7    Rebecca FRESCO, geb. 's-Gravenhage 19-06-1891, overl. Auschwitz 19-11-1943, dr. van Jonas FRESCO en Hanna DANSER (zie VI.2).
Tr. 's-Gravenhage 04-01-1911 Maurits LANSBERG, drogist, leraar wiskunde, winkelier in muziekinstrumenten, geb. 's-Gravenhage 01-05-1872, overl. ald. 02-07-1942, zn. van Philip Mozes LANSBERG, commissionair in effecten, pianohandelaar, en Helena Esther van LISSA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henri LANSBERG (zie VIII.9).
   2.  Helene Maria Louise LANSBERG, geb. 's-Gravenhage.
   3.  Julie Caroline LANSBERG, geb. 's-Gravenhage.
   4.  Albertina LANSBERG, geb. 's-Gravenhage.
   5.  Louise LANSBERG, geb. 's-Gravenhage.
   6.  Richard Ferdinand LANSBERG, geb. 's-Gravenhage.
   7.  Emile Ferdinand LANSBERG, geb. 's-Gravenhage 27-06-1921, overl. Mauthausen 13-10-1941.
   8.  Lodewijk Victor LANSBERG, geb. 's-Gravenhage 18-10-1922, overl. Auschwitz 31-03-1944.
   9.  Leonore LANSBERG, geb. 's-Gravenhage.
   10.  Martin Victor LANSBERG, geb. 's-Gravenhage 30-09-1925, overl. Vught 02-09-1943.
   11.  Annie Mathilde LANSBERG, geb. 's-Gravenhage 14-08-1927, overl. ald. 19-03-1928.
   12.  Anny Mathilda LANSBERG, geb. 's-Gravenhage 06-02-1929, overl. Auschwitz 09-11-1943.
   13.  Antoine Cornelis LANSBERG, geb. 's-Gravenhage 04-02-1935, overl. Auschwitz 19-11-1943.

VIII.9    Henri LANSBERG, ambtenaar bij een zuivelcentrale, geb. 's-Gravenhage, zn. van Maurits LANSBERG en Rebecca FRESCO (zie VII.7).
Tr. 's-Gravenhage Hildegard FELCH, geb. Knittelfeld Oost Duitsland.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth LANSBERG, geb. 's-Gravenhage.

VI.4    Heintje DANSER, geb. 's-Gravenhage 30-04-1864, overl. ald. 25-12-1939, dr. van Eliazar DANSER (zie V.1) en Rebecca (Betje) BLOK.
Tr. 's-Gravenhage 14-06-1893 Mozes ELSAS, sigarenmaker, kellner, geb. Dordrecht 18-01-1867, overl. Sobibor 02-04-1943, zn. van Jacob ELSAS, koopman in ongeregelde goederen, koopman in manufacturen, en Leentje SWAAB (ZWAAB), ventster, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lena ELSAS (zie VII.11).
   2.  Eliazar ELSAS, musicus, violist, geb. 's-Gravenhage 23-03-1896.
Tr. ald. 27-06-1923 Evelina WAISVISZ, onderwijzeres, geb. 's-Gravenhage 29-12-1899, overl. Auschwitz* dec 1942, dr. van Salomon WAISFISZ, grossier in foto-artikelen, en Henriette WOLFF.
   3.  Grietje ELSAS (zie VII.15).

VII.11    Lena ELSAS, toneelzangeres, geb. 's-Gravenhage 15-09-1894, overl. Auschwitz 08-10-1942, dr. van Mozes ELSAS en Heintje DANSER (zie VI.4).
Tr. 's-Gravenhage 06-10-1915 Marcus KOEKOEK, korist, koopman in prentbriefkaarten, geb. 's-Gravenhage 24-07-1891, overl. Auschwitz 08-10-1942, zn. van Elkan KOEKOEK, bediende, koopman in fruit, en Sara van CREVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara KOEKOEK, winkeljuffrouw, geb. 's-Gravenhage 18-04-1916, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   2.  Heintje KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 06-07-1918, overl. Sobibor 09-07-1943.
Tr. Israël PAIS, venter, geb. 's-Gravenhage 08-06-1918, overl. Sobibor 09-07-1943, zn. van Elias PAIS, broodbakker, straatkoopman bloemen en fruit, en Heintje TURFRIJER.
   3.  Roza KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 19-09-1929, overl. Auschwitz 08-10-1942.

VII.15    Grietje ELSAS, geb. 's-Gravenhage 20-05-1898, overl. Auschwitz 19-08-1942, dr. van Mozes ELSAS en Heintje DANSER (zie VI.4).
Tr. 's-Gravenhage 09-11-1927 Jacob SPEIJER, sigarenmaker, kellner, geb. Amsterdam 13-01-1903, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Simon SPEIJER, sigarensorteerder, en Mietje PLOTSKE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mietje SPEIJER, geb. 's-Gravenhage 27-11-1928, overl. ald. 29-11-1928.
   2.  Mozes SPEIJER, geb. 's-Gravenhage 24-12-1929, overl. Auschwitz 19-08-1942.
   3.  Simon SPEIJER, geb. 's-Gravenhage 29-01-1932, overl. Auschwitz 19-08-1942.

VI.5    Abraham DANSER, handelaar in oud ijzer, meubelmaker, meubelhandelaar, geb. 's-Gravenhage 03-01-1868, overl. ald. 04-08-1929, zn. van Eliazar DANSER (zie V.1) en Rebecca (Betje) BLOK.
Tr. 's-Gravenhage 09-11-1892 Sophia LOGCHER, geb. 's-Gravenhage 26-01-1872, overl. Auschwitz* 15-12-1942, dr. van Alexander LOGCHER, koopman in tagrijn, en Naatje BLOK, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eleazer DANSER (zie VII.16).
   2.  Alexander DANSER (zie VII.18).
   3.  Rebekka DANSER (zie VII.20).
   4.  Naatje DANSER (zie VII.23).
   5.  Markus DANSER (zie VII.24).
   6.  David DANSER (zie VII.26).

VII.16    Eleazer DANSER, manufacturier, geb. 's-Gravenhage 11-03-1893, overl. Midden-Europa 31-08-1943, zn. van Abraham DANSER (zie VI.5) en Sophia LOGCHER.
Tr. 's-Gravenhage 30-11-1921 Rachel HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 09-12-1893, overl. Auschwitz 08-10-1942, dr. van Josua Louis HUISMAN (Sjieje Leib), koopman, en Judith BOEKBINDER, naaister.
Uit dit huwelijk:
   1.  Josua Louis DANSER, geb. 's-Gravenhage 17-09-1922, overl. Auschwitz 08-10-1942.
   2.  Sophia DANSER, geb. 's-Gravenhage 24-06-1928, overl. Auschwitz* 08-10-1942.

VII.18    Alexander DANSER, fruithandelaar, geb. 's-Gravenhage 25-02-1895, overl. Auschwitz* 30-06-1943, zn. van Abraham DANSER (zie VI.5) en Sophia LOGCHER.
Tr. 's-Gravenhage 28-12-1921 Ester OSSENDRIJVER, boekbindster, geb. 's-Gravenhage 06-01-1901, overl. Auschwitz 02-11-1942, dr. van Abraham OSSENDRIJVER, koopman, arbeider, pakhuisknecht, en Judith FRESCO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sophia DANSER (zie VIII.33).
   2.  Judith DANSER, geb. 's-Gravenhage 04-07-1924, overl. Auschwitz* 02-11-1942.

VIII.33    Sophia DANSER, geb. 's-Gravenhage 25-03-1922, overl. Auschwitz 09-11-1942, dr. van Alexander DANSER (zie VII.18) en Ester OSSENDRIJVER.
Tr. 's-Gravenhage Willem Nardus Herman MEIJER, geb. 's-Gravenhage 02-01-1919, overl. Midden-Europa 31-03-1944, zn. van Ruben MEIJER, exporthandelaar, en Frederika van den BERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ruben MEIJER, geb. 's-Gravenhage 03-11-1940, overl. Auschwitz 09-11-1942.

VII.20    Rebekka DANSER, geb. 's-Gravenhage 16-10-1898, overl. Auschwitz 01-02-1943, dr. van Abraham DANSER (zie VI.5) en Sophia LOGCHER.
Tr. (1) 's-Gravenhage 13-09-1916 Mozes van LEEUWEN (zie VII.481).
Tr. (2) 's-Gravenhage 15-06-1938 Jonas FRESCO, boekbinder, linieerder, geb. 's-Gravenhage 25-04-1891, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Isaac FRESCO, koopman in fruit, en Betje POONS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Salomon van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 07-02-1917, overl. Mauthausen 03-09-1941.
   2.  Sophie van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 14-03-1919, overl. Auschwitz 01-02-1943.
Tr. Salomon van LEEUWEN, electricien, geb. Utrecht 01-03-1919, overl. Mauthausen 17-07-1942, zn. van Nathan van LEEUWEN, koopman in galanterieën, en Saartje BLOK.

VII.23    Naatje DANSER, geb. 's-Gravenhage 17-08-1904, overl. Auschwitz 15-12-1942, dr. van Abraham DANSER (zie VI.5) en Sophia LOGCHER.
Tr. 's-Gravenhage 27-08-1930 Emamuel VETERMAN, koopman in ongeregelde goederen, koopman in 2de hands meubelen, geb. Zwolle 09-10-1896, overl. Auschwitz 15-12-1942, zn. van Meijer VETERMAN, uitdrager, en Jetje TROOSTWIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham VETERMAN, geb. 's-Gravenhage 05-12-1930, overl. Auschwitz 15-12-1942.
   2.  Jetje VETERMAN, geb. 's-Gravenhage 21-05-1932, overl. Auschwitz 05-12-1942.
   3.  Sophia Rebecca VETERMAN, geb. 's-Gravenhage 19-10-1941, overl. Auschwitz 15-12-1942.

VII.24    Markus DANSER, violist, geb. 's-Gravenhage 04-06-1907, overl. Auschwitz* 30-04-1943, zn. van Abraham DANSER (zie VI.5) en Sophia LOGCHER.
Tr. 's-Gravenhage 20-06-1934 Hesje de LEEUW, geb. 's-Gravenhage 25-11-1902, overl. Auschwitz* 01-02-1943, dr. van Willem Frederik George Lodewijk de LEEUW, koopman, collecteur Staatsloterij, en Mietje BLOK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham Willem DANSER, geb. 's-Gravenhage 07-09-1937, overl. Auschwitz* 01-02-1943.

VII.26    David DANSER, geb. 's-Gravenhage 01-11-1909, overl. Sobibor 26-03-1943, zn. van Abraham DANSER (zie VI.5) en Sophia LOGCHER.
Tr. 's-Gravenhage 11-12-1935 Esther MEIJER, geb. 's-Gravenhage 14-10-1909, overl. Sobibor 26-03-1943, dr. van Ruben MEIJER, exporthandelaar, en Frederika van den BERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sophia DANSER, geb. 's-Gravenhage 04-06-1936, overl. Sobibor 26-03-1943.

VI.7    Markus DANSER, koopman in meubelen, geb. 's-Gravenhage 22-10-1869, overl. ald. 11-12-1933, zn. van Eliazar DANSER (zie V.1) en Rebecca (Betje) BLOK.
Tr. 's-Gravenhage 01-11-1893 Roosje LELIJVELD, koopvrouw, geb. 's-Gravenhage 12-07-1873, dr. van Barend LELIJVELD, sjouwer, arbeider, en Kaatje FRENKEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eliazar DANSER (zie VII.28).
   2.  Barend DANSER (zie VII.30).
   3.  Abraham DANSER (zie VII.32).
   4.  Kaatje DANSER (zie VII.35).
   5.  Gerrit DANSER (zie VII.36).
   6.  Rachel DANSER (zie VII.39).

VII.28    Eliazar DANSER, koopman in meubelen, koopman in manufacturen, geb. 's-Gravenhage 08-03-1894, overl. Midden-Europa 31-08-1943, zn. van Markus DANSER (zie VI.7) en Roosje LELIJVELD.
Tr. 's-Gravenhage 11-08-1915 Jaantje HAKKER, geb. 's-Gravenhage 28-02-1890, overl. ald. 07-06-1939, begr. Wassenaar, dr. van André Abraham (Andreas) HAKKER en Rebecca SCHUIJER, koopvrouw in fruit.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roosje DANSER (zie VIII.44).
   2.  Suze DANSER, geb. 's-Gravenhage 26-09-1920, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Tr. Aron BACHRACH, geb. 's-Gravenhage 04-05-1919, overl. Auschwitz 15-01-1943, zn. van Nathan BACHRACH, kleerenkoopman, en Naatje (Natje) FRANK.

VIII.44    Roosje DANSER, geb. 's-Gravenhage 28-09-1916, overl. Auschwitz 29-10-1942, dr. van Eliazar DANSER (zie VII.28) en Jaantje HAKKER.
Tr. Joseph SPEIJER, boekbinder, geb. 's-Gravenhage 12-09-1914, overl. Auschwitz 28-02-1943, zn. van Simon SPEIJER, sigarensorteerder, en Mietje PLOTSKE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simon SPEIJER, geb. 's-Gravenhage 10-06-1941, overl. Auschwitz 29-10-1942.
   2.  Eliazar SPEIJER, geb. 's-Gravenhage 14-06-1942, overl. Auschwitz 29-10-1942.

VII.30    Barend DANSER, meubelmaker, winkelbediende, geb. 's-Gravenhage 13-01-1897, overl. Auschwitz 31-01-1943, zn. van Markus DANSER (zie VI.7) en Roosje LELIJVELD.
Tr. 's-Gravenhage 06-06-1923 Rebecca HAKKER, winkelbediende, geb. 's-Gravenhage 12-07-1897, overl. Auschwitz 12-10-1942, dr. van David HAKKER, kleermaker, en Marianna van der KLOOT, naaister, kleermaakster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marianne DANSER, geb. 's-Gravenhage 22-10-1926, overl. Auschwitz 12-10-1942.

VII.32    Abraham DANSER, beddenmaker, geb. 's-Gravenhage 23-04-1899, overl. Auschwitz* 01-02-1943, zn. van Markus DANSER (zie VI.7) en Roosje LELIJVELD.
Tr. 's-Gravenhage 19-01-1927 Sara KNEGJE, geb. 's-Gravenhage 20-02-1903, overl. Auschwitz* 01-02-1943, dr. van Benjamin KNEGJE, sigarenmaker, koopman, en Naatje ROFESSA, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Markus DANSER, geb. 's-Gravenhage 23-05-1938, overl. Auschwitz* 01-02-1943.

VII.35    Kaatje DANSER, geb. 's-Gravenhage 26-08-1901, overl. Auschwitz 05-11-1942, dr. van Markus DANSER (zie VI.7) en Roosje LELIJVELD.
Tr. 's-Gravenhage 09-08-1922 André HAKKER, handelsreiziger, geb. 's-Gravenhage 26-01-1899, overl. Auschwitz 19-02-1943, zn. van André Abraham (Andreas) HAKKER en Rebecca SCHUIJER, koopvrouw in fruit.
Uit dit huwelijk:
   1.  Suze Rebecca HAKKER, geb. 's-Gravenhage 23-08-1923, overl. Auschwitz* 12-10-1944.
Tr. Abraham van der VELDE, geb. 's-Gravenhage 06-12-1915, overl. Auschwitz* 12-10-1944, zn. van Philip van der VELDE, gids Hotel des Indes, kellner, en Wilhelmina Hendrika FRESCO, naaister.
   2.  Roosje HAKKER, geb. 's-Gravenhage 04-09-1927, overl. ald. 04-01-1928.
   3.  Markus André HAKKER, geb. 's-Gravenhage 27-02-1929, overl. ald. 15-05-1932.
   4.  Debora Jeanne HAKKER, geb. 's-Gravenhage 16-06-1934, overl. Auschwitz 05-11-1942.

VII.36    Gerrit DANSER, fruitkoopman, geb. 's-Gravenhage 02-05-1904, overl. Auschwitz 28-02-1943, zn. van Markus DANSER (zie VI.7) en Roosje LELIJVELD.
Tr. 's-Gravenhage 13-10-1926 Esther VETERMAN, geb. Zwolle 05-05-1907, overl. Auschwitz 11-12-1942, dr. van Meijer VETERMAN, uitdrager, en Jetje TROOSTWIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roza DANSER, geb. 's-Gravenhage 05-04-1927, overl. Auschwitz 11-12-1942.
   2.  Meijer DANSER, geb. 's-Gravenhage 13-03-1939, overl. Auschwitz 11-12-1942.

VII.39    Rachel DANSER, geb. 's-Gravenhage 26-10-1918, overl. Sobibor 23-07-1943, dr. van Markus DANSER (zie VI.7) en Roosje LELIJVELD.
Tr. 's-Gravenhage 08-03-1939 Lion LELYVELD, geb. 's-Gravenhage 06-05-1916, overl. Sobibor 23-07-1943, zn. van Aäron LELYVELD, koopman in regenschermen, en Helena HAKKER, naaister.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaron LELYVELD, geb. 's-Gravenhage 30-01-1940, overl. Sobibor 23-07-1943.
   2.  Roosje LELYVELD, geb. 's-Gravenhage 30-11-1941, overl. Vught 27-05-1943.

VI.10    Barend DANSER, beddenmaker, koopman in bedden, kapokfabrikant, geb. 's-Gravenhage 27-05-1874, overl. ald. 09-03-1930, zn. van Eliazar DANSER (zie V.1) en Rebecca (Betje) BLOK.
Tr. Rotterdam 23-09-1897 Sara GOMPELS, geb. Rotterdam 11-09-1870, overl. Auschwitz* 21-01-1943, dr. van Salomon GOMPELS, photograaf, koopman in bedden, en Johanna KONSTENAAR, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rebecca DANSER (zie VII.41).
   2.  Eliazar DANSER, geb. 's-Gravenhage 24-08-1903, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   3.  Johanna DANSER, geb. 's-Gravenhage 05-10-1907, overl. Auschwitz* 27-11-1942.

VII.41    Rebecca DANSER, geb. 's-Gravenhage 28-06-1898, overl. Auschwitz 27-11-1942, dr. van Barend DANSER (zie VI.10) en Sara GOMPELS.
Tr. 's-Gravenhage 16-07-1924 Jacob WIJZENBEEK, winkelier in meubelen, geb. Culemborg 22-05-1899, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Philip WIJZENBEEK, koopman, en Blüme Betty GANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Betty Sara WIJZENBEEK, geb. Utrecht 20-07-1925, overl. ald.
Tr. David REICHMANN.
   2.  Philip WIJZENBEEK, geb. Utrecht 23-08-1930, overl. Auschwitz 08-04-1944.
   3.  Sophie (Fietje) WIJZENBEEK, geb. Utrecht 12-12-1933, overl. Auschwitz 28-01-1944.
   4.  Hadassa (Haddie) WIJZENBEEK, geb. Utrecht 12-12-1933, overl. Auschwitz 28-01-1944.

VI.13    Marianna DANSER, geb. 's-Gravenhage 30-05-1876, overl. Auschwitz* 15-12-1942, dr. van Eliazar DANSER (zie V.1) en Rebecca (Betje) BLOK.
Tr. 's-Gravenhage 14-06-1899 Jacob HUISMAN, koopman, diamantslijper, geb. 's-Gravenhage 13-12-1866, overl. ald. 04-12-1929, zn. van Joseph Emanuel HUISMAN, koopman, winkelier, en Himme Naatje KOEKOEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Naatje HUISMAN, naaister, geb. 's-Gravenhage 16-05-1900, overl. Auschwitz 21-09-1942.
   2.  Eliazar HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 26-01-1902, overl. ald. 17-03-1909.
   3.  Rachel HUISMAN, hulp in de huishouding, geb. 's-Gravenhage 29-08-1903.
Tr. ald. Simon Nicolaas Johan LIGTHERT, kantoorbediende, geb. Rotterdam, zn. van Nicolaas LIGTHERT, schippersknecht, stuurman, kapitein, en Johanna Frederika STOLK.
   4.  Rebecca HUISMAN, winkeljuffrouw, geb. 's-Gravenhage 13-04-1905, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   5.  Joseph HUISMAN, electriciën, geb. 's-Gravenhage 26-02-1907, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   6.  Abraham HUISMAN, koopman, geb. 's-Gravenhage 03-09-1908, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   7.  Susanna HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 16-08-1909, overl. ald. 21-08-1909.
   8.  Eliazar HUISMAN (zie VII.52).
   9.  Charlotte HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 20-06-1914, overl. ald. 05-07-1915.
   10.  Markus HUISMAN, vertegenwoordiger, geb. 's-Gravenhage 01-05-1916, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   11.  Charlotte HUISMAN, kantoorbediende, geb. 's-Gravenhage 30-04-1918, overl. Auschwitz 30-09-1942.

VII.52    Eliazar HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 28-06-1911, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Jacob HUISMAN en Marianna DANSER (zie VI.13).
Tr. 's-Gravenhage 09-01-1935 Basche MANDEL, geb. Olchowa Polen 02-12-1903, overl. Auschwitz 26-08-1942.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 12-03-1936, overl. Auschwitz 26-08-1942.
   2.  Ester HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 23-11-1940, overl. Auschwitz 26-08-1942.

III.3    Samuel Aaron Cohen (DANSER), koopman, geb. Rotterdam 08-07-1767, overl. 's-Gravenhage 11-05-1846, zn. van Aaron Eliazer Cohen (Aron) (DANSER) (zie II.1) en Hadas SAMUEL.
Tr. Grietje LUCAS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lucas DANSER, geb. 's-Gravenhage circa 1837, overl. ald. 18-06-1838.

III.5    Machiel Aron Cohen (DANZER), koopman, kleerkooper, geb. 's-Gravenhage 1769, zn. van Aaron Eliazer Cohen (Aron) (DANSER) (zie II.1) en Hadas SAMUEL.
Tr. 's-Gravenhage 17-12-1792 Sara Joseph (HES).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Machiel Aron (Mietje) (DANSER) (zie IV.5).
   2.  Sara Machiel Aron Cohen (DANSER) (zie IV.7).
   3.  Eliazar Machiel Aron Cohen (DANZER) (zie IV.8).
   4.  Betje Machiel Aron Cohen (DANSER) (zie IV.11).
   5.  Heintje Machiel Aron Cohen (DANSER) (zie IV.13).
   6.  Esther Machiel Aron Cohen (Hester) (DANSER) (zie IV.15).
   7.  Samuel Machiel Aron Cohen (DANZER) (zie IV.16).
   8.  Hadasse Machiel Aron Cohen (Hadasje) (DANZER) (zie IV.19).
   9.  Veronica Machiel Aron Cohen (DANZER), geb. 's-Gravenhage circa 1810.

IV.5    Maria Machiel Aron (Mietje) (DANSER), naaister, geb. 's-Gravenhage 1792, dr. van Machiel Aron Cohen (DANZER) (zie III.5) en Sara Joseph (HES).
Tr. 's-Gravenhage 26-09-1827 Juda Aron POLAK, schoenpoetser, koopman, geb. Leijden 1802, zn. van Aron Joseph POLAK, onderwijzer in de Hebreeuwse taal, en Fijtje of Vogeltje Marcus (Fietje) COHEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joseph Aäron POLAK, geb. 's-Gravenhage 18-06-1824.
   2.  Isaac POLAK, geb. 's-Gravenhage 09-08-1826.
   3.  Marcus POLAK, sigarenmaker, geb. 's-Gravenhage 01-02-1830.
Tr. ald. 03-02-1847 Sara JULIARD, geb. 's-Gravenhage 21-03-1828, dr. van Lion Isaac Joël Levy (Levy Leopold) (JULIARD), koopman, sjouwer, en Hesje (Hester) (de VRIES), koopvrouw.

IV.7    Sara Machiel Aron Cohen (DANSER), geb. 's-Gravenhage 05-12-1794, overl. ald. 21-04-1846, dr. van Machiel Aron Cohen (DANZER) (zie III.5) en Sara Joseph (HES).
Tr. 's-Gravenhage 24-05-1826 Samuel Jacob (van der BIJL), koopman, geb. 's-Gravenhage 10-09-1800, overl. ald. 21-04-1865, zn. van Jacob Levy Samson (van der BIJL), kleerkoper, koopman, en Judic ARON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jetje van der BIJL (zie V.8).
   2.  Saartje van der BIJL, geb. 's-Gravenhage 02-05-1828.
   3.  Hesje van der BIJL, geb. 's-Gravenhage 06-01-1831.
   4.  Koosje van der BIJL, geb. 's-Gravenhage 02-02-1833.
   5.  Jacob van der BIJL (zie V.12).
   6.  Aaron (Arend) van der BIJL (zie V.14).
   7.  Betje van der BIJL (zie V.17).

V.8    Jetje van der BIJL, koopvrouw, geb. 's-Gravenhage 13-09-1826, overl. ald. 19-04-1895, dr. van Samuel Jacob (van der BIJL) en Sara Machiel Aron Cohen (DANSER) (zie IV.7).
Tr. 's-Gravenhage 20-01-1847 Barend David SPIERO, koopman, geb. 's-Gravenhage 03-07-1827, overl. ald. 11-08-1871, zn. van David SPIERO, kruijer, en Naatje (Vrouwtje) (van der NOOT), koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Samuel SPIERO (zie VI.15).
   2.  Sara SPIERO (zie VI.18).
   3.  Naatje SPIERO (zie VI.20).
   4.  Betje SPIERO (zie VI.22).
   5.  Sientje SPIERO (zie VI.24).
   6.  Abraham SPIERO, koorzanger, geb. 's-Gravenhage 30-03-1867.
Tr. ald. 31-08-1892 Petronella Elisabeth van BOOVEN, geb. 's-Gravenhage 20-02-1871, dr. van Petrus van BOOVEN en Elisabeth Theresia CLARDEIJ.

VI.15    Samuel SPIERO, koopman, milicien, geb. 's-Gravenhage 29-03-1850, overl. ald. 26-09-1883, zn. van Barend David SPIERO en Jetje van der BIJL (zie V.8).
Tr. 's-Gravenhage 26-05-1875 Louisa SPIERO, geb. 's-Gravenhage 20-02-1850, dr. van Levy Gerrit SPIERO, koopman, en Betje FRISCO, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barend SPIERO (zie VII.57).
   2.  Jacob SPIERO (zie VII.59).
   3.  David SPIERO (zie VII.61).
   4.  Gerrit SPIERO, geb. 's-Gravenhage 02-02-1883, overl. ald. 01-10-1883.

VII.57    Barend SPIERO, boekhandelaar, geb. 's-Gravenhage 26-09-1876, zn. van Samuel SPIERO (zie VI.15) en Louisa SPIERO.
Tr. Rotterdam 14-06-1905 Rosalina (Roosje) KOPPENS, geb. 's-Hertogenbosch 10-05-1869, dr. van Samuel KOPPENS, koopman, veehandelaar, en Sara HES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Samuel SPIERO, geb. 's-Gravenhage 12-01-1907, overl. Auschwitz 30-09-1942.

VII.59    Jacob SPIERO, vleeschhouwer, geb. 's-Gravenhage 10-10-1878, overl. Auschwitz 15-10-1942, zn. van Samuel SPIERO (zie VI.15) en Louisa SPIERO.
Tr. 's-Gravenhage 14-09-1910 Johanna KOPPENS, naaister, geb. 's-Hertogenbosch 19-03-1879, overl. Auschwitz 15-10-1942, dr. van Samuel KOPPENS, koopman, veehandelaar, en Sara HES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Samuel SPIERO, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Estella SPIERO, geb. Antwerpen België 19-08-1913, overl. Auschwitz 15-10-1942.
Tr. 's-Gravenhage 20-10-1937 David COHEN, manufacturier, geb. Arnhem 25-04-1912, overl. Auschwitz 28-02-1943, zn. van Isaac COHEN, koopman, handelsreiziger, en Bertha KRUIJER.
   3.  Barend Mordechai SPIERO, geb. 's-Gravenhage 16-03-1919, overl. Auschwitz 30-04-1943.

VII.61    David SPIERO, winkelbediende, geb. 's-Gravenhage 01-01-1881, overl. Auschwitz 19-10-1942, zn. van Samuel SPIERO (zie VI.15) en Louisa SPIERO.
Tr. 's-Gravenhage 02-11-1910 Lea van der VELDE, geb. Amsterdam 21-08-1880, dr. van Jacob Isaac van der VELDE, milicien, besteller, commissionair, en Sara van KLEEF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Louisa SPIERO (zie VIII.71).
   2.  Jacques SPIERO, geb. 's-Gravenhage.

VIII.71    Louisa SPIERO, geb. 's-Gravenhage 20-09-1911, overl. Sobibor 02-04-1943, dr. van David SPIERO (zie VII.61) en Lea van der VELDE.
Tr. Isaac de VRIES, geb. 's-Gravenhage 01-05-1906, overl. Sobibor 02-04-1943, zn. van Jacob de VRIES, boekbinder, en Heintje HARTOG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob de VRIES, geb. 's-Gravenhage 13-04-1941, overl. Sobibor 02-04-1943.

VI.18    Sara SPIERO, geb. 's-Gravenhage 12-12-1851, overl. ald. 25-10-1914, dr. van Barend David SPIERO en Jetje van der BIJL (zie V.8).
Tr. 's-Gravenhage 08-12-1875 Gabriël BLIK, koopman in meubelen, uitdrager, fruithandelaar, geb. Amsterdam 13-05-1852, overl. verm. 's-Gravenhage na 1914, zn. van Barend Joseph BLIK, sjouwerman, en Sara Simha van Salomon CATAN, naaister.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sientje BLIK, geb. 's-Gravenhage 17-02-1876.
   2.  Jetje BLIK (zie VII.66).
   3.  Barend BLIK (zie VII.67).
   4.  Joseph BLIK (zie VII.69).
   5.  Samuel BLIK (zie VII.71).
   6.  Rachel BLIK (zie VII.74).
   7.  Abraham BLIK, tagrijn, geb. 's-Gravenhage 19-05-1887, overl. ald. 28-01-1933.
   8.  Salomon BLIK (zie VII.76).
   9.  Naatje (Anna) BLIK (zie VII.79).
   10.  David BLIK (zie VII.80).

VII.66    Jetje BLIK, geb. 's-Gravenhage 17-01-1878, overl. Auschwitz 21-01-1943, dr. van Gabriël BLIK en Sara SPIERO (zie VI.18).
Tr. 's-Gravenhage 25-03-1908 Barend van LEEUWEN, koopman in fruit, geb. 's-Gravenhage 14-11-1876, zn. van Isaac van LEEUWEN, fruithandelaar, en Betje de KONING, koopvrouw in groenten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Izak van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 20-04-1908, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   2.  Saartje van LEEUWEN (zie VIII.75).
   3.  Belia van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 21-12-1913, overl. ald. 30-09-1942.

VIII.75    Saartje van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage, dr. van Barend van LEEUWEN en Jetje BLIK (zie VII.66).
Tr. 's-Gravenhage Leib ELFRAMOWITZ, kantoorbediende, geb. Amsterdam, zn. van Maurits ELFRAMOWITZ, werkman, voddenkoopman, en Jette BELUN, mantelmaakster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maurits ELFRAMOWITZ, geb. Amsterdam.

VII.67    Barend BLIK, koopman in fruit, koopman in kleederen, geb. 's-Gravenhage 19-10-1879, overl. Auschwitz 02-11-1942, zn. van Gabriël BLIK en Sara SPIERO (zie VI.18).
Tr. 's-Gravenhage 25-06-1902 Leentje BOBBE, geb. 's-Gravenhage 29-05-1880, overl. Auschwitz 02-11-1942, dr. van Salomon BOBBE, agent van politie, en Sophia KLOOT, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gabriël BLIK (zie VIII.77).
   2.  Salomon BLIK (zie VIII.78).
   3.  Joseph BLIK (zie VIII.80).
   4.  Sophia BLIK, geb. 's-Gravenhage 20-03-1909, overl. Auschwitz 25-03-1943.
   5.  Samuel BLIK (zie VIII.83).
   6.  Lodewijk BLIK (zie VIII.85).
   7.  Sara BLIK (zie VIII.88).
   8.  Klara BLIK, geb. 's-Gravenhage 10-01-1918, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   9.  Sientje BLIK (zie VIII.91).

VIII.77    Gabriël BLIK, boekbinder, geb. 's-Gravenhage 13-09-1902, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Barend BLIK (zie VII.67) en Leentje BOBBE.
Tr. 's-Gravenhage Roosje POONS (zie VII.258).
Uit dit huwelijk:
   1.  Leentje BLIK, geb. 's-Gravenhage 03-07-1935, overl. Auschwitz 23-08-1942.

VIII.78    Salomon BLIK, fruithandelaar, geb. 's-Gravenhage 02-12-1904, overl. ald. 10-03-1971, zn. van Barend BLIK (zie VII.67) en Leentje BOBBE.
Tr. 's-Gravenhage Engelina van de LAAR, geb. 's-Gravenhage 27-05-1904, overl. ald., dr. van Pieter Joseph van de LAAR en Maria BOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Marinus BLIK, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Marie BLIK, geb. 's-Gravenhage.
   3.  Barend BLIK, geb. 's-Gravenhage.
Tr. H. VONK.
   4.  Leentje BLIK, geb. 's-Gravenhage 04-09-1931, overl. ald. 25-09-1938.
   5.  Gabriël BLIK, geb. 's-Gravenhage 04-09-1931, overl. ald. 18-08-1936.
   6.  Frederika BLIK, geb. 's-Gravenhage.
Tr. ald. G. KNORR.
   7.  Joseph BLIK, geb. 's-Gravenhage.
Tr. ald. E. EINFELD.
   8.  Cornelia BLIK, geb. 's-Gravenhage.

VIII.80    Joseph BLIK, koopman, geb. 's-Gravenhage 18-12-1906, overl. Auschwitz 15-04-1944, zn. van Barend BLIK (zie VII.67) en Leentje BOBBE.
Tr. 's-Gravenhage Sophia Franziska TKACZIK, dienstbode, geb. Bottrop Duitsland.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leentje BLIK, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Karel Barend BLIK, geb. 's-Gravenhage.
   3.  Franziska BLIK, geb. 's-Gravenhage.

VIII.83    Samuel BLIK, geb. 's-Gravenhage 10-04-1911, overl. Lublin 30-11-1943, zn. van Barend BLIK (zie VII.67) en Leentje BOBBE.
Tr. 's-Gravenhage Henriette DRIEVOET, geb. 's-Gravenhage 15-08-1914, overl. Sobibor 05-03-1943, dr. van Herman DRIEVOET, koffiehuisbediende, en Cornelia BACHRACH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leentje BLIK, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Herman BLIK, geb. 's-Gravenhage.

VIII.85    Lodewijk BLIK, geb. 's-Gravenhage 29-01-1914, overl. Sobibor 05-03-1943, zn. van Barend BLIK (zie VII.67) en Leentje BOBBE.
Tr. 's-Gravenhage 10-11-1937 Jetta BACHRACH, geb. 's-Gravenhage 12-07-1917, overl. Sobibor 05-03-1943, dr. van Nathan BACHRACH, kleerenkoopman, en Naatje (Natje) FRANK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barend BLIK, geb. 's-Gravenhage 13-01-1938, overl. Sobibor 05-03-1943.
   2.  Nathan BLIK, geb. 's-Gravenhage 13-06-1939, overl. Sobibor 05-03-1943.
   3.  Gabriel BLIK, geb. 's-Gravenhage 18-12-1940, overl. Sobibor 05-03-1943.

VIII.88    Sara BLIK, geb. 's-Gravenhage 12-06-1916, overl. Sobibor 07-05-1943, dr. van Barend BLIK (zie VII.67) en Leentje BOBBE.
Tr. 's-Gravenhage 17-02-1937 Aäron van LEEUWEN, chauffeur, geb. 's-Gravenhage 13-12-1913, overl. Auschwitz 13-08-1942, zn. van Emanuel van LEEUWEN, koopman, en Susanna BEGO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Susanna van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 10-03-1937, overl. Sobibor 07-05-1943.
   2.  Barend van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 25-11-1939, overl. Sobibor 07-05-1943.
   3.  Betje van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 07-04-1941, overl. Sobibor 07-05-1943.

VIII.91    Sientje BLIK, geb. 's-Gravenhage, dr. van Barend BLIK (zie VII.67) en Leentje BOBBE.
Tr. 's-Gravenhage Jacobus HOUWAARD, geb. 's-Gravenhage, overl. ald., zn. van Hendrik HOUWAARD, werkman, arbeider, en Cornelia OLOFSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Silvia HOUWAARD, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Barend Robert HOUWAARD, geb. 's-Gravenhage.
   3.  Lodewijk HOUWAARD, geb. 's-Gravenhage.

VII.69    Joseph BLIK, koopman in groenten, geb. 's-Gravenhage 07-10-1881, overl. Auschwitz 14-01-1943, zn. van Gabriël BLIK en Sara SPIERO (zie VI.18).
Tr. 's-Gravenhage 21-10-1903 Doortje BLOK, geb. 's-Gravenhage 20-09-1881, overl. ald. 09-02-1924, dr. van Wolff Salomon BLOK, werkman, koopman in fruit, en Betje van den BERG, werkster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gabriël BLIK (zie VIII.92).
   2.  Wolf BLIK (zie VIII.94).
   3.  Sara BLIK, geb. 's-Gravenhage 08-03-1907, overl. ald. 05-05-1907.
   4.  Salomon BLIK, geb. 's-Gravenhage.
   5.  Barend BLIK, geb. 's-Gravenhage 04-10-1910, overl. Mauthausen 01-09-1941.
Tr. 's-Gravenhage, sch. ald. Rita Irma Maria HELLEMANS, geb. Mont sur Marchienne.
   6.  Simon BLIK, geb. 's-Gravenhage 01-03-1912, overl. ald. 21-05-1912.
   7.  Samuel BLIK, kantoorbediende, geb. 's-Gravenhage.
   8.  Sara BLIK, geb. 's-Gravenhage.
   9.  Simon BLIK, geb. 's-Gravenhage 19-09-1917, overl. Mauthausen 05-09-1941.
   10.  Abraham BLIK, geb. 's-Gravenhage 07-11-1921, overl. Sobibor 16-04-1943.
   11.  Nathan BLIK, geb. 's-Gravenhage 09-02-1924, overl. Sobibor 13-03-1943.

VIII.92    Gabriël BLIK, bloemenkoopman, geb. 's-Gravenhage 19-12-1903, zn. van Joseph BLIK (zie VII.69) en Doortje BLOK.
Tr. 's-Gravenhage, sch. ald. Elzabeth Wilhelmina van der BOVENKAMP, geb. 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joseph BLIK, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Barend BLIK, geb. 's-Gravenhage.

VIII.94    Wolf BLIK, geb. 's-Gravenhage, zn. van Joseph BLIK (zie VII.69) en Doortje BLOK.
Tr. Parimaribo Suriname Guillanmine Renella Julia WEZER, geb. Parimaribo Suriname.
Uit dit huwelijk:
   1.  Josephina Florence BLIK, geb. Parimaribo Suriname.
   2.  Salomon BLIK, geb. Marawijne Suriname.
   3.  Willem BLIK, geb. Parimaribo Suriname.
   4.  Max Joseph BLIK, geb. Parimaribo Suriname.

VII.71    Samuel BLIK, koopman in lompen, geb. 's-Gravenhage 02-10-1883, overl. ald. 23-02-1937, zn. van Gabriël BLIK en Sara SPIERO (zie VI.18).
Tr. 's-Gravenhage 08-03-1916 Esther BLOK, dienstbode, geb. 's-Gravenhage 17-02-1885, overl. Auschwitz 12-10-1942, dr. van David BLOK, fruithandelaar, lompenhandelaar, en Heintje de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara BLIK, geb. 's-Gravenhage 02-02-1919, overl. Auschwitz 19-09-1942.
   2.  David BLIK, geb. 's-Gravenhage 24-06-1920, overl. Auschwitz 31-01-1943.

VII.74    Rachel BLIK, dameskleedermaakster, geb. 's-Gravenhage 23-11-1885, overl. ald. 16-07-1933, dr. van Gabriël BLIK en Sara SPIERO (zie VI.18).
Tr. 's-Gravenhage 15-08-1906 Elias SCHOONHOED, fruithandelaar, uitdrager, geb. Groningen 15-02-1883, overl. 's-Gravenhage 23-04-1938, zn. van Hartog SCHOONHOED, bediende, koopman in fruit, en Mietje COHEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mietje SCHOONHOED (zie VIII.109).
   2.  Hartog SCHOONHOED (zie VIII.110).
   3.  Sara (Suze) SCHOONHOED (zie VIII.114).
   4.  Gabriël SCHOONHOED, geb. 's-Gravenhage 02-08-1913, overl. ald. 13-01-1914.
   5.  Jonas SCHOONHOED (zie VIII.116).
   6.  Seline SCHOONHOED, geb. 's-Gravenhage 18-04-1916, overl. Auschwitz 28-09-1942.
Tr. 's-Gravenhage 01-09-1937 Salomon HAKKER, kruidenier, geb. 's-Gravenhage 28-02-1915, overl. Midden-Europa 31-03-1944, zn. van Abraham HAKKER, zeepzieder, en Vrouwtje IKKERSHEIM.
   7.  Roosje SCHOONHOED, geb. 's-Gravenhage 18-04-1918, overl. Auschwitz 28-09-1942.
Tr. 's-Gravenhage 06-08-1941 Jacob HAKKER, geb. 's-Gravenhage 17-06-1917, overl. Auschwitz 28-02-1943, zn. van Abraham HAKKER, zeepzieder, en Vrouwtje IKKERSHEIM.

VIII.109    Mietje SCHOONHOED, geb. 's-Gravenhage 20-08-1907, overl. Sobibor 09-04-1943, dr. van Elias SCHOONHOED en Rachel BLIK (zie VII.74).
Tr. 's-Gravenhage 21-11-1928 Levie de WINTER, los werkman, geb. Rotterdam 11-01-1906, overl. Midden-Europa 31-03-1944, zn. van Filippus de WINTER, koopman, manufacturier, en Betje van BUEREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Philippus de WINTER, geb. 's-Gravenhage 07-03-1929, overl. Sobibor 09-04-1943.

VIII.110    Hartog SCHOONHOED, koopman in fruit, geb. 's-Gravenhage 19-07-1909, overl. Mauthausen 18-03-1945, zn. van Elias SCHOONHOED en Rachel BLIK (zie VII.74).
Tr. (1) Petronella Cornelia HOGERVORST, geb. Delft.
Tr. (2) Johanna de VREE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Rachel Catharina SCHOONHOED, geb. 's-Gravenhage.

VIII.114    Sara (Suze) SCHOONHOED, geb. 's-Gravenhage 30-06-1911, overl., dr. van Elias SCHOONHOED en Rachel BLIK (zie VII.74).
Tr. 's-Gravenhage Philip BOAS, fruithandelaar, koopman in manufacturen, geb. Amsterdam 31-05-1906, overl. 's-Gravenhage 30-08-1948, begr. Wassenaar, zn. van Samuel BOAS, venter, koopman in fruit, en Esther LAKMAKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Samuel BOAS, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Elias BOAS, geb. 's-Gravenhage.
   3.  Estelle BOAS

VIII.116    Jonas SCHOONHOED, geb. 's-Gravenhage 11-11-1914, overl. Auschwitz 30-04-1943, zn. van Elias SCHOONHOED en Rachel BLIK (zie VII.74).
Tr. 's-Gravenhage 20-12-1933 Sara POONS (zie VIII.314).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rachel SCHOONHOED, geb. 's-Gravenhage 07-05-1934, overl. Auschwitz 12-02-1943.
   2.  Kaatje SCHOONHOED, geb. 's-Gravenhage 13-06-1935, overl. Auschwitz 12-02-1943.

VII.76    Salomon BLIK, fruithandelaar, geb. 's-Gravenhage 26-12-1888, overl. Auschwitz 17-08-1942, zn. van Gabriël BLIK en Sara SPIERO (zie VI.18).
Tr. 's-Gravenhage 20-01-1915 Vrouwtje de WINTER, geb. Rotterdam 04-12-1893, overl. Sobibor 28-05-1943, dr. van Filippus de WINTER, koopman, manufacturier, en Betje van BUEREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Betje BLIK, geb. 's-Gravenhage 23-10-1915, overl. Sobibor 11-06-1943.
Tr. Moise Louis SANDERS, kruidenier, geb. Molenbeek, zn. van Louis Mozes SANDERS, winkelbediende, en Marthe Berthe SPROTTE.
   2.  Gabriël BLIK, geb. 's-Gravenhage 21-08-1917, overl. Sobibor 09-07-1943.
   3.  Sara Clara BLIK, geb. 's-Gravenhage 11-09-1922, overl. Sobibor 11-06-1943.

VII.79    Naatje (Anna) BLIK, geb. 's-Gravenhage 28-03-1891, overl. ald. 03-03-1942, begr. Wassenaar, dr. van Gabriël BLIK en Sara SPIERO (zie VI.18).
Tr. 's-Gravenhage 18-12-1912 Izaak (Jack) de JONGH, koopman in ongeregelde goederen, geb. Amsterdam 22-11-1889, overl. Sobibor 20-03-1943, zn. van Leon de JONGH en Rachel de MAGTIGE, werkster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leon Izaak de JONGH (zie VIII.125).
   2.  Sara de JONGH, geb. 's-Gravenhage 30-11-1915, overl. ald. 05-11-1931.
   3.  Hartog de JONGH, geb. 's-Gravenhage 05-06-1917, overl. Sobibor 09-07-1943.

VIII.125    Leon Izaak de JONGH, autosloper, geb. 's-Gravenhage 09-11-1913, overl. Midden-Europa 31-03-1944, zn. van Izaak (Jack) de JONGH en Naatje (Anna) BLIK (zie VII.79).
Tr. Amsterdam 30-10-1935 Eva JESSURUN CARDOZO, geb. Amsterdam 29-11-1913, overl. Auschwitz 03-09-1942, dr. van Raphael CARDOZO, bakker, en Esther DRESDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jack Leon de JONGH, geb. 's-Gravenhage 20-04-1936, overl. Auschwitz 03-09-1942.
   2.  Rudolf Leon de JONGH, geb. 's-Gravenhage 19-12-1938, overl. Auschwitz 03-09-1942.

VII.80    David BLIK, geb. 's-Gravenhage 13-07-1894, overl. Amsterdam 31-10-1948, zn. van Gabriël BLIK en Sara SPIERO (zie VI.18).
Tr. 's-Gravenhage Theodora Johanna BAGGERMAN, geb. 's-Gravenhage 04-11-1907, overl. Amsterdam, dr. van Wilhelmus Antonius BAGGERMAN, kleederbleeker, en Johanna Theodora Elisabeth STAHLECKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (Joost) BLIK, geb. 's-Gravenhage, overl. Amsterdam.
   2.  Rachel (Chelly) BLIK (zie VIII.131).
   3.  David BLIK, geb. 's-Gravenhage.
   4.  Gabriël BLIK, geb. Amsterdam.

VIII.131    Rachel (Chelly) BLIK, geb. 's-Gravenhage, dr. van David BLIK (zie VII.80) en Theodora Johanna BAGGERMAN.
Tr., sch. Gerrit GROEN, vleeschhandel Horeca, geb. Amsterdam, zn. van Israel GROEN, reiziger, venter, koopman, monteur, en Leah KONIJN, lingerienaaister.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mickey GROEN.
   2.  Myléne GROEN.
Tr. Stephan Leon STRINGER.

VI.20    Naatje SPIERO, geb. 's-Gravenhage 09-07-1853, overl. ald. 04-12-1929, dr. van Barend David SPIERO en Jetje van der BIJL (zie V.8).
Tr. 's-Gravenhage 22-03-1876 Abraham van RIJS, koopman in fruit, geb. 's-Gravenhage 27-04-1854, zn. van Jonas van RIJS, schoenpoetser, koopman, en Rachel Tobias GERRITSE, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rachel van RIJS, bloemiste, geb. 's-Gravenhage 13-06-1876, overl. Auschwitz 10-09-1943.
   2.  Jetje van RIJS, bloemiste, geb. 's-Gravenhage 13-01-1878.
   3.  Elkan van RIJS, geb. 's-Gravenhage 26-10-1879, overl. ald. 06-08-1882.
   4.  Betje van RIJS (zie VII.86).
   5.  Sara van RIJS (zie VII.88).
   6.  Elkan Mozes van RIJS (zie VII.89).
   7.  Barend van RIJS (zie VII.91).
   8.  Samuel van RIJS, rijwielreperateur, koopman in ijzerwaren, geb. 's-Gravenhage 08-10-1887, overl. Auschwitz 19-10-1942.
Tr. 's-Gravenhage 21-08-1929, sch. ald. Clara Lena PRINS, geb. Amsterdam 29-03-1889, overl. Auschwitz 23-08-1942, dr. van Alexander PRINS, bode, en Eva FRANCKEN.
   9.  Sientje van RIJS, koopvrouw, geb. 's-Gravenhage 14-02-1890, overl. Auschwitz 10-09-1943.
Tr. 's-Gravenhage 01-05-1929 Carel August VOGES, machinist, zeeman, geb. 's-Gravenhage 29-09-1888, overl. ald. 18-06-1939, zn. van Carel August VOGES, koekbakker, en Engeltje van HEULEN, hoofd wasch- en strijkinrichting.
   10.  Klaartje van RIJS (zie VII.97).
   11.  Gabriel van RIJS, loopknecht, meubelmaker, geb. 's-Gravenhage 06-11-1893, overl. Midden-Europa 31-10-1943.
   12.  Louis van RIJS, loopknecht, marktkoopman, geb. 's-Gravenhage 22-12-1894, overl. Midden-Europa 31-08-1943.
   13.  Izak van RIJS, geb. 's-Gravenhage 24-06-1897, overl. Sobibor 14-05-1943.

VII.86    Betje van RIJS, geb. 's-Gravenhage 20-11-1881, overl. Auschwitz 18-11-1943, dr. van Abraham van RIJS en Naatje SPIERO (zie VI.20).
Tr. 's-Gravenhage 05-07-1916 Leenderd Anthony BRAAD, monteur, electricien, geb. 's-Gravenhage 07-04-1884, zn. van Rutger BRAAD en Hermina Kunnegina KIEFT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ruthger Leenderd BRAAD, geb. 's-Gravenhage 24-04-1922, overl. Auschwitz* 17-11-1943.

VII.88    Sara van RIJS, geb. 's-Gravenhage 20-11-1881, overl. ald. 20-01-1919, dr. van Abraham van RIJS en Naatje SPIERO (zie VI.20).
Tr. 's-Gravenhage 07-08-1901 Mozes van LEEUWEN, koopman, handelaar in koperwerk, geb. 's-Gravenhage 07-11-1878, overl. ald. 16-05-1937, zn. van Sander (Alexander) van LEEUWEN, koopman in meubelen, en Judith (Grietje) KOEKOEK, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje van LEEUWEN (zie VIII.135).
   2.  Naatje van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 19-03-1903.
   3.  Anna van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage.
   4.  Abraham van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 04-10-1906, overl. Midden-Europa 31-10-1943.
   5.  Alexander van LEEUWEN, kantoorbediende, geb. 's-Gravenhage 09-07-1908, overl. Auschwitz* 30-04-1943.
Tr. 's-Gravenhage 22-10-1941 Hadasse POONS, kantoorbediende, geb. 's-Gravenhage 07-04-1920, overl. Auschwitz* 19-02-1943, dr. van Eliazar POONS (zie VII.526) en Henrika WOLFF.
   6.  Barend van LEEUWEN (zie VIII.140).
   7.  Bertha van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage.
   8.  Aaron van LEEUWEN, stoffeerder, geb. 's-Gravenhage 06-01-1915, overl. Auschwitz 11-01-1943.
   9.  Andries van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage.
   10.  Rachel van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage.

VIII.135    Grietje van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 26-09-1901, overl. Auschwitz 19-10-1942, dr. van Mozes van LEEUWEN en Sara van RIJS (zie VII.88).
Tr. 's-Gravenhage 15-06-1921 Aron POONS (zie VII.269).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara POONS, geb. 's-Gravenhage 07-08-1921, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   2.  Calman POONS, geb. 's-Gravenhage 03-12-1924, overl. Auschwitz 22-09-1942.
   3.  Abelia POONS, geb. 's-Gravenhage 18-05-1932, overl. Auschwitz 19-10-1942.

VIII.140    Barend van LEEUWEN, koopman, antiquair, geb. 's-Gravenhage 22-10-1911, overl. ald., zn. van Mozes van LEEUWEN en Sara van RIJS (zie VII.88).
Tr. (1) Rotterdam Klaartje DANIELSON, geb. Rotterdam 22-01-1915, overl. Auschwitz 21-01-1943, dr. van Leon DANIELSON en Saartje PIJPEMAN.
Tr. (2) 's-Gravenhage Elisabeth SPETTER, geb. 's-Gravenhage, dr. van Abraham SPETTER, winkelbediende, handelaar in lederwaren, en Rebecca DESSAUR.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Rebecca Anna van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Max Abraham van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage.

VII.89    Elkan Mozes van RIJS, koopman in fruit, geb. 's-Gravenhage 09-02-1884, overl. Auschwitz 24-09-1942, zn. van Abraham van RIJS en Naatje SPIERO (zie VI.20).
Tr. 's-Gravenhage 22-08-1906 Leentje MARCELIS, geb. Utrecht 19-10-1883, overl. Auschwitz 24-09-1942, dr. van Hesje MARCELIS, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham van RIJS, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Jacob van RIJS, geb. 's-Gravenhage 17-07-1908, overl. Auschwitz 31-03-1944.
   3.  Anna van RIJS, geb. 's-Gravenhage 29-08-1911, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Tr. 's-Gravenhage Raymond Joseph Louis CHANTRAIN.
   4.  Ester van RIJS, geb. 's-Gravenhage.
   5.  Barend van RIJS, geb. 's-Gravenhage.

VII.91    Barend van RIJS, handelaar in ijzerwaren, geb. 's-Gravenhage 09-10-1885, overl. Amsterdam 06-08-1941, zn. van Abraham van RIJS en Naatje SPIERO (zie VI.20).
Tr. 's-Gravenhage 13-08-1924 Vrouwtje van BEEZEM, geb. Amsterdam 01-10-1898, overl. Auschwitz 10-09-1942, dr. van Salomon van BEEZEM, slachtersknecht, koopman, uitdrager, en Rachel ABAS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham van RIJS, geb. Amsterdam 13-06-1925, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   2.  Rachel van RIJS, geb. Amsterdam 25-05-1927, overl. Auschwitz 10-09-1942.

VII.97    Klaartje van RIJS, boekbindster, geb. 's-Gravenhage 12-01-1892, dr. van Abraham van RIJS en Naatje SPIERO (zie VI.20).
Tr. 's-Gravenhage 09-02-1916 Nathan SPIRO (zie VII.118).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sientje SPIRO, geb. 's-Gravenhage 27-03-1916, overl. Auschwitz 22-10-1943.
   2.  Abraham SPIRO, geb. 's-Gravenhage 29-05-1917, overl. Auschwitz* 26-03-1944.
   3.  Jacques SPIRO, geb. 's-Gravenhage 03-04-1921, overl. ald. 30-01-1922.

VI.22    Betje SPIERO, koopvrouw, geb. 's-Gravenhage 14-06-1857, overl. ald. 09-12-1917, dr. van Barend David SPIERO en Jetje van der BIJL (zie V.8).
Tr. 's-Gravenhage 15-08-1883 Elkan LENS, tagrijn, groentehandelaar, geb. 's-Gravenhage 15-06-1856, overl. ald. 15-03-1930, zn. van Emanuel LENS, koopman, sigarenmaker, groentehandelaar, en Veronica SPIERO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jetje LENS (zie VII.102).
   2.  Flora LENS (zie VII.104).
   3.  Naatje LENS (zie VII.106).
   4.  Marianne LENS (zie VII.108).
   5.  Barend LENS (zie VII.110).
   6.  Rachel LENS, geb. 's-Gravenhage 28-11-1893, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   7.  Emanuel LENS, kopersorteerder, geb. 's-Gravenhage 05-01-1895, overl. Auschwitz 15-12-1942.
Tr. 's-Gravenhage 01-09-1926 Helena POLAK, geb. 's-Gravenhage 20-07-1898, overl. Auschwitz 15-12-1942, dr. van Kalman POLAK, koopman in fruit, en Rebecca HUISMAN.
   8.  Louisa LENS (zie VII.115).
   9.  Elias LENS (zie VII.116).

VII.102    Jetje LENS, geb. 's-Gravenhage 29-05-1885, overl. Auschwitz 26-08-1942, dr. van Elkan LENS en Betje SPIERO (zie VI.22).
Tr. 's-Gravenhage 29-08-1906 Salomon SCHEFFER, koopman in fruit, loopknecht, geb. 's-Gravenhage 01-04-1885, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Simon SCHEFFER, fruithandelaar, arbeider, portier, en Rachel (LAMBERT) LAMPORT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simon SCHEFFER (zie VIII.158).
   2.  Elisabeth SCHEFFER, geb. 's-Gravenhage 25-12-1907, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Tr. 's-Gravenhage 23-05-1934 Mozes SPEIJER, sigarenmaker, geb. Amsterdam 15-03-1908, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Simon SPEIJER, sigarensorteerder, en Mietje PLOTSKE.
   3.  Joël SCHEFFER (zie VIII.162).
   4.  Elkan SCHEFFER, geb. 's-Gravenhage 23-05-1911, overl. Monowitz 10-10-1942.
   5.  Jacob SCHEFFER, geb. 's-Gravenhage 24-09-1912, overl. Auschwitz 18-09-1942.
   6.  Barend SCHEFFER (zie VIII.166).
   7.  Mozes SCHEFFER, geb. 's-Gravenhage 20-10-1917, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   8.  Emanuel SCHEFFER, geb. 's-Gravenhage 08-09-1919, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   9.  Elias SCHEFFER, geb. 's-Gravenhage 03-08-1921, overl. Auschwitz 30-09-1942.

VIII.158    Simon SCHEFFER, slager, geb. 's-Gravenhage 20-12-1906, overl. Kdo Gleiwitz 00-01-1945, zn. van Salomon SCHEFFER en Jetje LENS (zie VII.102).
Tr. 's-Gravenhage Maria Louisa HEEPE, dienstbode, geb. Volkmarshausen, Duitsland.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jetje SCHEFFER, geb. 's-Gravenhage.

VIII.162    Joël SCHEFFER, kellner, koopman, geb. 's-Gravenhage, zn. van Salomon SCHEFFER en Jetje LENS (zie VII.102).
Tr. 's-Gravenhage Pieternella Arnolda RUTGERS, geb. Leiden, dr. van Jan Gerrit RUTGERS en Gerarda Arnolda de VRANKRIJKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jetje SCHEFFER, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Greta SCHEFFER, geb. 's-Gravenhage.
   3.  Salomon SCHEFFER, geb. 's-Gravenhage.
   4.  Bernard SCHEFFER, geb. 's-Gravenhage.

VIII.166    Barend SCHEFFER, slager, geb. 's-Gravenhage 11-02-1914, overl. Blechhammer 31-03-1944, zn. van Salomon SCHEFFER en Jetje LENS (zie VII.102).
Tr. 's-Gravenhage 25-01-1939 Roosje GOUDSMIT, geb. Kampen 04-11-1915, overl. Auschwitz 08-10-1942, dr. van Asser GOUDSMIT, slagersknecht, slager, veekoopman, en Rachel GOSLER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon Asser SCHEFFER, geb. 's-Gravenhage 29-09-1941, overl. Auschwitz 08-10-1942.

VII.104    Flora LENS, geb. 's-Gravenhage 27-03-1887, overl. Auschwitz 01-02-1943, dr. van Elkan LENS en Betje SPIERO (zie VI.22).
Tr. 's-Gravenhage 14-06-1911 Abraham JACOBS, tagrijn, geb. 's-Hertogenbosch 27-09-1889, overl. Auschwitz 01-02-1943, zn. van Juda JACOBS, koopman in aardewerk, handelsreiziger, en Lena OS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lena Marianne JACOBS (zie VIII.172).
   2.  Elisabeth JACOBS (zie VIII.174).
   3.  Klara JACOBS (zie VIII.176).
   4.  Elkan JACOBS, geb. 's-Gravenhage.
   5.  Sara JACOBS, geb. 's-Gravenhage.
   6.  Jetje JACOBS, geb. 's-Gravenhage.
   7.  Susanne JACOBS, geb. 's-Gravenhage.
   8.  Anna JACOBS, geb. 's-Gravenhage 08-05-1923, overl. Auschwitz 19-09-1942.
   9.  Marianne JACOBS, geb. 's-Gravenhage 09-02-1925, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   10.  Regina JACOBS, geb. 's-Gravenhage.
   11.  Louise JACOBS, geb. 's-Gravenhage 15-08-1927, overl. Auschwitz 01-02-1943.

VIII.172    Lena Marianne JACOBS, geb. Haarlem, dr. van Abraham JACOBS en Flora LENS (zie VII.104).
Tr. 's-Gravenhage Martinus Johannes HOENSTOK, losarbeider, geb. Leiden, zn. van Martinus Johannes HOENSTOK en Judanna Maria WARMENHOVEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Susanna Maria HOENSTOK, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Flora HOENSTOK, geb. 's-Gravenhage.
   3.  Martinus Johannes HOENSTOK, geb. 's-Gravenhage.
   4.  Abraham HOENSTOK, geb. 's-Gravenhage.
   5.  Elkan HOENSTOK, geb. 's-Gravenhage.

VIII.174    Elisabeth JACOBS, geb. 's-Gravenhage, dr. van Abraham JACOBS en Flora LENS (zie VII.104).
Tr. 's-Gravenhage Josephus SCHOUMAN, geb. 's-Gravenhage, zn. van Josephus SCHOUMAN en Francina Johanna BIGNELL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Francina SCHOUMAN, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Elisabeth Johanna Flora SCHOUMAN, geb. 's-Gravenhage.

VIII.176    Klara JACOBS, geb. 's-Gravenhage 06-01-1915, overl., begr. Wassenaar, dr. van Abraham JACOBS en Flora LENS (zie VII.104).
Tr. 's-Gravenhage Cornelis Johannes ZUIDEMA, marktkoopman, geb. 's-Gravenhage, zn. van Jan Hendrik ZUIDEMA, broodbezorger, en Derkje DREMPT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodora ZUIDEMA, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Flora ZUIDEMA, geb. 's-Gravenhage.
   3.  Jan Hendrik ZUIDEMA, geb. 's-Gravenhage.

VII.106    Naatje LENS, geb. 's-Gravenhage 17-11-1888, overl. Auschwitz* 08-10-1942, dr. van Elkan LENS en Betje SPIERO (zie VI.22).
Tr. 's-Gravenhage 29-11-1916 Levie ROFESSA, winkelbediende, koopman in aardewerk, geb. 's-Gravenhage 14-07-1888, overl. Auschwitz 08-10-1942, zn. van Isaac ROFFESA (ROFESSA), koopman in aardewerk, en Esther SANDERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Isaac ROFESSA, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Elkan ROFESSA, geb. 's-Gravenhage 04-07-1920, overl. Midden-Europa 31-08-1943.
   3.  Alexander ROFESSA, geb. 's-Gravenhage 02-08-1923, overl. Midden-Europa 31-08-1943.

VII.108    Marianne LENS, geb. 's-Gravenhage 24-10-1890, dr. van Elkan LENS en Betje SPIERO (zie VI.22).
Tr. (1) 's-Gravenhage 08-03-1916 Samuel BOBBE, fruithandelaar, geb. 's-Gravenhage 18-08-1882, overl. Rijswijk ZH 17-02-1927, zn. van Eliazar BOBBE, schoenmaker, en Klaartje TURKSMA.
Tr. (2) 's-Gravenhage Hendricus Christiaan van EIJK, geb. 's-Gravenhage 11-09-1894, zn. van Willem Gerardus van EIJK, arbeider, en Maria DORST, werkster.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Elkan BOBBE, geb. 's-Gravenhage 10-03-1916, overl. Sobibor 09-07-1943.
Tr. Lea FRANK, geb. Nijmegen 22-03-1923, overl. Sobibor 09-07-1943, dr. van Alexander FRANK, koopman in metalen, en Alida Henrietta BOSMAN.
   2.  Mozes BOBBE (zie VIII.190).
   3.  Betje BOBBE, kindermeisje, geb. 's-Gravenhage 06-02-1919, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   4.  Klaartje BOBBE, huishoudster, geb. 's-Gravenhage 22-03-1921, overl. Sobibor 07-05-1943.
   5.  Jetje BOBBE, geb. 's-Gravenhage 25-04-1924, overl. Sobibor 26-03-1943.
   6.  Anna BOBBE, geb. 's-Gravenhage 31-10-1926, overl. Sobibor 26-03-1943.

Uit het tweede huwelijk:
   7.  Hendrikus Christiaan van EIJK, geb. 's-Gravenhage.
   8.  Agatha van EIJK, geb. 's-Gravenhage.
   9.  Barend van EIJK, geb. 's-Gravenhage.

VIII.190    Mozes BOBBE, geb. 's-Gravenhage 06-06-1917, overl. Midden-Europa 30-06-1944, zn. van Samuel BOBBE en Marianne LENS (zie VII.108).
Tr. Margit SCHLESINGER, verpleegster, geb. Beretty Ujfalû Hongarije 10-06-1911, overl. Ravensbrûck 28-02-1945, dr. van Hartog SCHLESINGER en Roza WIENER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ronald BOBBE, geb. Apeldoorn 15-12-1942, overl. Auschwitz 11-02-1944.

VII.110    Barend LENS, liniëerder, geb. 's-Gravenhage 10-05-1892, overl. ald. 01-01-1933, zn. van Elkan LENS en Betje SPIERO (zie VI.22).
Tr. Middelburg 27-06-1917 Jeannette FRANK, dienstbode, geb. 's-Gravenhage 27-05-1891, overl. Auschwitz 03-09-1942, dr. van Aäron (Arij) FRANK, negociant, en Ester KOEKOEK, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Betje LENS, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Esther LENS, geb. 's-Gravenhage 13-12-1919, overl. Auschwitz 31-07-1944.
   3.  Elkan LENS, geb. 's-Gravenhage 03-06-1921, overl. Kdo Blechhammer 07-11-1944.
   4.  Aäron LENS, geb. 's-Gravenhage 05-11-1925, overl. Midden-Europa 31-03-1944.
   5.  Henriette LENS, geb. 's-Gravenhage 06-07-1932, overl. Auschwitz 03-09-1942.

VII.115    Louisa LENS, verpakster, geb. 's-Gravenhage 30-06-1896, overl. Auschwitz 08-10-1942, dr. van Elkan LENS en Betje SPIERO (zie VI.22).
Tr. 's-Gravenhage 05-06-1918 Salomon van LEEUWEN (zie VII.487).
Uit dit huwelijk:
   1.  Alexander van LEEUWEN, exposant, geb. 's-Gravenhage 10-10-1918, overl. Blechhammer 21-01-1945.
Tr. Carolina PAIS, artieste, geb. 's-Gravenhage 22-12-1919, overl. Auschwitz 08-10-1942, dr. van Elias PAIS, broodbakker, straatkoopman bloemen en fruit, en Heintje TURFRIJER.
   2.  Betje van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 24-06-1920, overl. Auschwitz 30-09-1942.

VII.116    Elias LENS, geb. 's-Gravenhage 06-11-1897, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Elkan LENS en Betje SPIERO (zie VI.22).
Tr. 's-Gravenhage 09-04-1924 Jetje BLOK, verpakster, geb. 's-Gravenhage 27-09-1901, dr. van Joseph BLOK, koopman in groenten, en Emilia TURKSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Betje LENS, geb. 's-Gravenhage 29-01-1925, overl. Sobibor 05-03-1943.
   2.  Joseph LENS, geb. 's-Gravenhage 23-10-1926, overl. Auschwitz 30-09-1942.

VI.24    Sientje SPIERO, geb. 's-Gravenhage 24-02-1862, overl. Sobibor 20-03-1943, dr. van Barend David SPIERO en Jetje van der BIJL (zie V.8).
Tr. Jacob SPIRO, koopman, boekhandelaar, geb. Amsterdam 13-03-1864, overl. Sobibor 20-03-1943, zn. van Nathan SPIRO, diamantslijper, en Femmetje Jacob WIJNBERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nathan SPIRO (zie VII.118).
   2.  Henrietta SPIRO (zie VII.120).
   3.  Mina SPIRO, inpakster chocoladefabriek, geb. Antwerpen, België 18-10-1894, overl. Auschwitz 21-09-1942.
   4.  Sarah SPIRO (zie VII.123).
   5.  Anna SPIRO (zie VII.125).
   6.  Bertha SPIRO (zie VII.127).
   7.  Bernard SPIRO, koopman, geb. 's-Gravenhage 29-11-1904, overl. Auschwitz 24-11-1942.
Tr. Branka SCHUIJER, fabrieksarbeidster, geb. 's-Gravenhage 25-01-1907, overl. Auschwitz 15-10-1942, dr. van Barend SCHUIJER, koopman in bloemen, en Jetje ENGERS.

VII.118    Nathan SPIRO, loopknecht, boekhandelaar, geb. Amsterdam 01-02-1891, overl. Auschwitz 22-10-1942, zn. van Jacob SPIRO en Sientje SPIERO (zie VI.24).
Tr. 's-Gravenhage 09-02-1916 Klaartje van RIJS (zie VII.97).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder VII.97).
VII.120    Henrietta SPIRO, machinestikster, geb. Antwerpen, België 10-09-1892, overl. Auschwitz 23-08-1942, dr. van Jacob SPIRO en Sientje SPIERO (zie VI.24).
Tr. 's-Gravenhage 14-06-1916, sch. ald. Simon TURFRIJER, tagrijn, meubelkoopman, handel in oude kleren, geb. Amsterdam 21-07-1895, overl. Mauthausen 01-09-1942, zn. van Joseph TURFRIJER, bakker, werkman, uitdrager, en Carolina BOLLEGRAAF, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joseph TURFRIJER, geb. 's-Gravenhage 22-10-1916, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   2.  Jacob TURFRIJER, geb. 's-Gravenhage 03-04-1918, overl. Auschwitz* 30-11-1942.
   3.  Bertha TURFRIJER, geb. 's-Gravenhage 02-06-1928, overl. Auschwitz 23-08-1942.

VII.123    Sarah SPIRO, inpakster chocoladefabriek, geb. Antwerpen, België 22-06-1896, overl. Sobibor 11-06-1943, dr. van Jacob SPIRO en Sientje SPIERO (zie VI.24).
Tr. Amsterdam 20-08-1924 Joseph Karel ITALIAANDER, expeditieknecht, geb. 's-Gravenhage 12-01-1898, overl. Sobibor 09-07-1943, zn. van Rebecca ITALIAANDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Betje ITALIAANDER, geb. Amsterdam 23-09-1925, overl. Sobibor 23-07-1943.
Tr. Levie SMIT, geb. Amsterdam 03-02-1920, overl. Sobibor 23-07-1943, zn. van Johannes Arend Frederik SMIT, los werkman, en Dica VISSER.
   2.  Sientje ITALIAANDER, geb. Amsterdam 26-02-1928, overl. Sobibor 11-06-1943.
   3.  Hester ITALIAANDER, geb. Amsterdam 21-05-1934, overl. Sobibor 11-06-1943.

VII.125    Anna SPIRO, dienstbode, verpakster, geb. Antwerpen, België 03-06-1898, overl. Auschwitz 30-09-1942, dr. van Jacob SPIRO en Sientje SPIERO (zie VI.24).
Tr. 's-Gravenhage 02-09-1925 Hessel LELIJVELD, fruithandelaar, geb. 's-Gravenhage 02-01-1901, zn. van Samuel LELIJVELD, fruithandelaar, koopman, en Martha FRINKEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Samuel LELIJVELD, geb. 's-Gravenhage 23-03-1929, overl. Sobibor 13-03-1943.
   2.  Sientje LELIJVELD, geb. 's-Gravenhage 12-08-1930, overl. Sobibor 13-03-1943.
   3.  Hartog LELIJVELD, geb. 's-Gravenhage 01-06-1934, overl. Sobibor 13-03-1943.
   4.  Jacques LELIJVELD, geb. 's-Gravenhage 11-07-1937, overl. Sobibor 13-03-1943.

VII.127    Bertha SPIRO, geb. 's-Gravenhage 30-09-1902, overl. Auschwitz 06-03-1944, dr. van Jacob SPIRO en Sientje SPIERO (zie VI.24).
Tr. 's-Gravenhage Franciscus Louis Henricus MIDDELRAAD, geb. 's-Gravenhage 04-10-1902, zn. van Franciscus Leonardus MIDDELRAAD, kantoorbediende, en Jacoba Gilberta Rudolphina JUNG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henriette MIDDELRAAD, geb. Leiden.

V.12    Jacob van der BIJL, steendrukker, koopman, bediende, werkman, geb. 's-Gravenhage 14-12-1834, overl. Amsterdam 28-04-1919, zn. van Samuel Jacob (van der BIJL) en Sara Machiel Aron Cohen (DANSER) (zie IV.7).
Tr. Helder 15-10-1862 Miriam (Marianne) PIMENTEL, geb. Schagen 11-09-1840, overl. Amsterdam 12-11-1914, dr. van Izaak Henriques PIMENTEL, koopman, en Leentje OUDKERK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leentje van der BIJL (zie VI.28).
   2.  Samuel van der BIJL (zie VI.29).
   3.  Gerrit van der BIJL (zie VI.31).
   4.  Barend van der BIJL (zie VI.33).
   5.  Joseph van der BIJL (zie VI.35).
   6.  Mordechai van der BIJL (zie VI.38).
   7.  Esther van der BIJL (zie VI.41).
   8.  Henriette van der BIJL (zie VI.43).

VI.28    Leentje van der BIJL, winkelierster in lingerie, geb. Helder 26-05-1863, overl. Auschwitz 01-02-1943, dr. van Jacob van der BIJL (zie V.12) en Miriam (Marianne) PIMENTEL.
Tr. Weesp 27-05-1885 Salomon COHEN, koopman, fabrikant van lingerieën, directeur eener NV linnenfabriek, geb. Elburg 29-09-1857, overl. Auschwitz* 01-02-1943, zn. van Mozes COHEN, koopman, en Dorothea Salomon SPANJAARD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mozes COHEN (zie VII.130).
   2.  Jacob Theodoor (Jacques) COHEN, koopman, winkelbediende, handelsagent, geb. Amsterdam 23-06-1887, overl. ald. 20-02-1930.
Tr. (1) ald. 07-11-1918, sch. ald. Joanna Maria BLONK, geb. Amsterdam 09-08-1896, dr. van Nicolaas BLONK, postconducteur, en Iepkje VLIEGER.
Tr. (2) Amsterdam 14-11-1923 Adriana Cornelia Hendrika Frederika van der SCHILDEN, geb. Rotterdam 13-07-1901, dr. van Johannes Gijsbert van der SCHILDEN, huisschilder, en Maria Adriana BUIS.
   3.  Levie Joel COHEN (zie VII.136).
   4.  Dorothea COHEN, geb. Amsterdam 06-10-1889, overl. ald. 31-12-1890.
   5.  Gerard COHEN (zie VII.139).
   6.  Sara COHEN, geb. Amsterdam 25-05-1893.
   7.  James COHEN (zie VII.143).

VII.130    Mozes COHEN, winkelbediende, koopman, handelsagent manufacturen, geb. Amsterdam 26-11-1885, zn. van Salomon COHEN en Leentje van der BIJL (zie VI.28).
Tr. (1) Amsterdam 16-11-1911 Christina Jakoba van DAM, geb. Utrecht 25-11-1889, overl. Rockaway, New York, USA 30-10-1912, dr. van Willem van DAM en Jakoba Gerarda KLOMP.
Tr. (2) Amsterdam 22-03-1917 Johanna Sophia BARENS, geb. Amsterdam 15-08-1890, dr. van Franciscus Antonius BARENS, kleermaker, en Johanna Sophia HESSE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Helena Jakoba COHEN, geb. Rockaway, New York, USA.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Emilie Marie COHEN, geb. Amsterdam.
   3.  Frans Johan COHEN, geb. Amsterdam.
   4.  Hans Maurits COHEN, geb. Amsterdam.

VII.136    Levie Joel COHEN, mechanicien, reiziger in rijwielonderdelen, geb. Amsterdam 22-09-1888, zn. van Salomon COHEN en Leentje van der BIJL (zie VI.28).
Tr. Diemen Kuintje GRIFFIOEN, geb. Diemen 14-04-1894, dr. van Gerrit GRIFFIOEN en Francina van der MIJDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leo Frans COHEN, kantoorbediende, geb. Amsterdam.
   2.  Samuel Jacques COHEN, geb. Ostende België.

VII.139    Gerard COHEN, winkelbediende, magazijnbediende, bedrijfsleider, reiziger, geb. Amsterdam 21-04-1891, zn. van Salomon COHEN en Leentje van der BIJL (zie VI.28).
Tr. (1) Amsterdam 22-03-1916, sch. ald. Jette de LEEUW, geb. Amsterdam 19-03-1895, dr. van Maurits de LEEUW, distillateur, makelaar in meubels, diamantkloover, en Mietje BLITZ.
Tr. (2) Amsterdam Maria Theresia MÜLLER, geb. Wattenscheid Duitsland 24-02-1902, dr. van Anton MÜLLER en Theresia MERX.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Charles Henri COHEN, geb. Bussum.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  George Theodorus COHEN, geb. Amsterdam.
   3.  Johann Heinrich COHEN, geb. Nieuwer-Amstel.

VII.143    James COHEN, toonkunstenaar, componist, dichter, handelsreiziger, geb. Amsterdam 07-08-1897, overl. verm. Blaricum voor 1932, zn. van Salomon COHEN en Leentje van der BIJL (zie VI.28).
Tr. 's-Gravenhage 04-04-1919 Sophia ANDRIESSE, artiste, geb. Rotterdam 09-09-1887, overl. Auschwitz 31-08-1944, dr. van Isaac ANDRIESSE, grossier in papierwaren, en Alida BERLIJN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mizzi COHEN, modiste, geb. 's-Gravenhage 12-08-1920, overl. Auschwitz 31-08-1944.
   2.  Jacques COHEN, geb. 's-Gravenhage 12-03-1923, overl. Midden-Europa 31-08-1944.

VI.29    Samuel van der BIJL, pakhuisknecht, koopman, rijwielhandelaar, geb. Helder 14-10-1868, overl. Auschwitz aankomst 12 okt 1942, zn. van Jacob van der BIJL (zie V.12) en Miriam (Marianne) PIMENTEL.
Tr. Amsterdam 10-09-1890 Esther BARBER, geb. Helder 23-06-1863, overl. Haarlem 24-09-1932, begr. ald., dr. van Kalman Meijer BARBER, kruijer, en Jansje Joel SUSAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jansje van der BIJL (zie VII.146).
   2.  Jacob van der BIJL (zie VII.147).
   3.  Mirjam van der BIJL, geb. Amsterdam 11-06-1895, overl. ald. 01-02-1917.
   4.  Martha van der BIJL (zie VII.151).
   5.  Lea van der BIJL, geb. Amsterdam 27-11-1899, overl. ald. 28-11-1899.
   6.  Karel van der BIJL, musicus, geb. Amsterdam 13-04-1901.
Tr. Betsy Antonia BRUIJNS.
   7.  Izaak van der BIJL (zie VII.155).

VII.146    Jansje van der BIJL, geb. Amsterdam 12-10-1890, overl. Auschwitz aankomst 2 aug 1943, dr. van Samuel van der BIJL (zie VI.29) en Esther BARBER.
Tr. Amsterdam 27-06-1912 Joseph NEUSTADT, diamantslijper, magazijnbediende rijwielhandel, geb. Amsterdam 10-01-1891, overl. Auschwitz aankomst 2 aug 1943, zn. van Moritz NEUSTADT, kapper, en Judith BLITS, coiffeuse.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maurits (Maurice) NEUSTADT, geb. Borgerhout België.
   2.  Esther NEUSTADT, geb. Amsterdam.

VII.147    Jacob van der BIJL, reiziger in rijwielen, koopman, geb. Amsterdam 20-04-1893, overl. Sobibor 23-07-1943, zn. van Samuel van der BIJL (zie VI.29) en Esther BARBER.
Tr. Zaandam 29-10-1913 Klara KOOL, geb. Amsterdam 27-08-1892, overl. Sobibor 23-07-1943, dr. van Jozeph KOOL, diamantversteller, en Kaatje GROEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Samuel van der BIJL (zie VIII.234).
   2.  Kaatje van der BIJL, verkoopster bij Liberty, geb. Amsterdam.
   3.  Joseph van der BIJL, geb. Amsterdam 18-11-1923, overl. Auschwitz* 31-03-1944.

VIII.234    Samuel van der BIJL, diamantwerker, koopman in diamant, geb. Amsterdam 20-01-1914, overl. Sobibor 23-07-1943, zn. van Jacob van der BIJL (zie VII.147) en Klara KOOL.
Tr. Amsterdam 02-09-1936 Sophia BROMET, machinestikster, geb. Amsterdam 24-12-1913, overl. Sobibor 23-07-1943, dr. van Jacob BROMET, diamantversteller, diamantslijper, en Ester MORPURGO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacques Jacob van der BIJL, geb. Amsterdam 04-07-1938, overl. Sobibor 23-07-1943.

VII.151    Martha van der BIJL, geb. Amsterdam 16-10-1897, overl. Sobibor 13-03-1943, dr. van Samuel van der BIJL (zie VI.29) en Esther BARBER.
Tr. Zaandam 24-07-1918 Simon VISCHSCHRAPER, coiffeur, geb. Amsterdam 26-07-1889, overl. Sobibor 13-03-1943, zn. van Leendert VISCHSCHRAPER, diamantslijper, en Grietje KOOL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert VISCHSCHRAPER, geb. Amsterdam 01-07-1919, overl. Auschwitz 31-05-1944.
   2.  Samuel VISCHSCHRAPER, geb. Amsterdam 13-07-1920, overl. Auschwitz 31-03-1944.

VII.155    Izaak van der BIJL, koopman, reiziger in rijwielen, geb. Amsterdam 03-03-1903, zn. van Samuel van der BIJL (zie VI.29) en Esther BARBER.
Tr. Zandvoort Maria (Marietje) van PRAAG, diamantsnijdster, geb. Amsterdam, dr. van Maurits (Mouritz) van PRAAG, diamantslijper, en Judith ENGELSMAN, pensionhoudster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maud Edith van der BIJL, mannequin, geb. Amsterdam.
   2.  Lilian van der BIJL, mannequin, geb. verm. Zandvoort.

VI.31    Gerrit van der BIJL, werkman, koopman in diversen, geb. Amsterdam 05-10-1870, overl. Auschwitz* 26-02-1943, zn. van Jacob van der BIJL (zie V.12) en Miriam (Marianne) PIMENTEL.
Tr. Amsterdam 31-01-1894 Vrouwtje BRILLEMAN, geb. Amsterdam 18-08-1868, overl. Auschwitz* 26-02-1943, dr. van Jacob BRILLEMAN en Leentje COHEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lea van der BIJL (zie VII.158).
   2.  Jacob van der BIJL, koopman in ongeregelde goederen, geb. Amsterdam 02-02-1896, overl. Auschwitz* 30-09-1943.
Tr. Amsterdam 02-11-1921 Duifje PEPERWORTEL, werkster, geb. Amsterdam 02-09-1900, overl. Auschwitz 17-09-1942, dr. van Jacob PEPERWORTEL, koopman, venter, en Leentje WEGLOOP.
   3.  Simon van der BIJL (zie VII.161).
   4.  Jaantje van der BIJL (zie VII.164).
   5.  Isaac van der BIJL, geb. Amsterdam 23-06-1900, overl. ald. 23-02-1902.
   6.  Izaak van der BIJL (zie VII.166).
   7.  Samuel van der BIJL (zie VII.168).
   8.  Barend van der BIJL, kapper, geb. Amsterdam 26-01-1908, overl. Auschwitz 31-12-1942.

VII.158    Lea van der BIJL, geb. Amsterdam 29-09-1894, overl. ald. 27-11-1918, dr. van Gerrit van der BIJL (zie VI.31) en Vrouwtje BRILLEMAN.
Tr. Amsterdam 06-03-1918 Philip MELJADO, koopman in lingerie, geb. Amsterdam 28-03-1898, overl. Auschwitz* 14-02-1943, zn. van Joseph MELJADO, sjouwer, milicien, fruitventer, diamantslijper, en Duifje OS, dienstbaar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Duifje MELJADO, geb. Amsterdam 23-11-1918, overl. ald. 03-06-1919.

VII.161    Simon van der BIJL, koopman, lompenhandelaar, geb. Amsterdam 21-08-1897, overl. Sobibor 16-04-1943, zn. van Gerrit van der BIJL (zie VI.31) en Vrouwtje BRILLEMAN.
Tr. Amsterdam 30-05-1918 Jetje WINNIK, geb. Amsterdam 27-07-1895, overl. Sobibor 16-04-1943, dr. van Isaac WINNIK, koopman, engroshandelaar in aardewerk, en Elisabeth BOAS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit van der BIJL, monteur, geb. Amsterdam 12-02-1920, overl. Mauthausen 01-09-1941.
   2.  Isaak van der BIJL, geb. Amsterdam 06-01-1923, overl. Auschwitz 30-09-1942.

VII.164    Jaantje van der BIJL, geb. Amsterdam 23-06-1900, overl. Auschwitz 15-12-1942, dr. van Gerrit van der BIJL (zie VI.31) en Vrouwtje BRILLEMAN.
Tr. Amsterdam 03-08-1921 Daniel MONTEZINOS, diamantslijper, briljantslijper, geb. Amsterdam 25-08-1897, overl. Sobibor 11-06-1943, zn. van Raphaël MONTEZINOS, briljantversteller, en Esther DA SILVA ABENATOR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Esther MONTEZINOS, geb. Amsterdam 31-08-1922, overl. Birkenau* 27-07-1942.
   2.  Leo Raphael MONTEZINOS, geb. Amsterdam 19-06-1926, overl. Birkenau* 27-07-1942.
   3.  Frida MONTEZINOS, geb. Amsterdam 14-06-1930, overl. Monowitz 15-12-1942.
   4.  Jacob MONTEZINOS, geb. Amsterdam 21-11-1934, overl. Monowitz 15-12-1942.

VII.166    Izaak van der BIJL, geb. Amsterdam 04-03-1903, overl. Midden-Europa 31-03-1944, zn. van Gerrit van der BIJL (zie VI.31) en Vrouwtje BRILLEMAN.
Tr. Rachel ENSEL, geb. Amsterdam 06-08-1905, overl. Auschwitz* 26-10-1942, dr. van Meijer ENSEL en Grietje PRESSER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje van der BIJL, geb. Amsterdam 09-06-1931, overl. Auschwitz 26-10-1942.

VII.168    Samuel van der BIJL, koopman in ongeregelde goederen, geb. Amsterdam 19-08-1904, overl. Sobibor 02-04-1943, zn. van Gerrit van der BIJL (zie VI.31) en Vrouwtje BRILLEMAN.
Tr. Amsterdam 09-12-1925 Debora FRANSCHMAN, geb. Amsterdam 31-07-1904, overl. Sobibor 02-04-1943, dr. van Daniel FRANSCHMAN en Amalia WINS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Daniel van der BIJL, geb. Amsterdam 29-06-1926, overl. ald. 09-04-1927.
   2.  Lea van der BIJL, geb. Amsterdam 06-02-1928, overl. Sobibor 02-04-1943.
   3.  Marie van der BIJL, geb. Amsterdam 19-06-1930, overl. Sobibor 02-04-1943.

VI.33    Barend van der BIJL, koopman in lompen, geb. Amsterdam 15-01-1873, overl. ald. 03-12-1937, zn. van Jacob van der BIJL (zie V.12) en Miriam (Marianne) PIMENTEL.
Tr. Amsterdam 08-06-1898 Sara ROZETTE, geb. Amsterdam 30-08-1872, overl. ald. 22-08-1935, dr. van Raphael ROZETTE, sigarenmaker, en Sipora MORPURGO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Raphael van der BIJL, geb. Amsterdam 22-03-1899, overl. ald. 09-07-1899.
   2.  Jacob van der BIJL (zie VII.172).
   3.  Mordechai van der BIJL (zie VII.174).
   4.  Isaac van der BIJL, geb. Amsterdam 17-06-1905, overl. ald. 22-06-1905.
   5.  David van der BIJL, geb. Amsterdam 17-06-1905, overl. ald. 08-12-1905.
   6.  Sippora van der BIJL (zie VII.180).
   7.  Samuel van der BIJL (zie VII.181).
   8.  Anna van der BIJL, geb. Amsterdam 25-05-1911, overl. ald. 07-12-1919.

VII.172    Jacob van der BIJL, lompenbewerker, geb. Amsterdam 26-04-1900, overl. Midden-Europa 30-06-1944, zn. van Barend van der BIJL (zie VI.33) en Sara ROZETTE.
Tr. Amsterdam 22-01-1920 Mietje PRINS, mantelwerkster, geb. Amsterdam 08-09-1898, overl. Auschwitz* 11-02-1944, dr. van Maurits PRINS, werkman, diamantslijper, en Schoontje WALVISCH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barend van der BIJL, geb. Amsterdam 14-09-1926, overl. Midden-Europa 30-06-1944.
   2.  Siena van der BIJL, geb. Amsterdam.

VII.174    Mordechai van der BIJL, magazijnbediende, geb. Amsterdam 04-05-1903, overl. Auschwitz* 31-03-1944, zn. van Barend van der BIJL (zie VI.33) en Sara ROZETTE.
Tr. (1) Amsterdam, sch. ald. Sophia VERDUIN, geb. Amsterdam 22-02-1901, dr. van Mozes VERDUIN, slagersknecht, koopman, en Naatje WERTHEIM.
Tr. (2) Amsterdam 24-04-1935 Rebecca LEIJDEN van AMSTEL, sigarettenpakster, ouvreuse bioscoop, geb. Amsterdam 03-05-1904, overl. Auschwitz* 22-10-1943, dr. van Samson LEIJDEN van AMSTEL, diamantslijper, briljantversteller, en Anna VIOOL.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Sara van der BIJL, geb. Amsterdam 17-10-1935, overl. Auschwitz* 22-10-1943.

VII.180    Sippora van der BIJL, mantelwerkster, geb. Amsterdam 03-11-1906, overl. Auschwitz 26-03-1944, dr. van Barend van der BIJL (zie VI.33) en Sara ROZETTE.
Tr. Amsterdam Levie KOEKOEK, broodbakker, kruidenier, geb. Amsterdam 28-10-1904, overl. Midden-Europa 31-08-1944, zn. van Jacob KOEKOEK, werkman, en Catharina HART.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina KOEKOEK, geb. Amsterdam.
   2.  Sara KOEKOEK, geb. Amsterdam.
   3.  Jacob KOEKOEK, geb. Amsterdam 02-05-1934, overl. Auschwitz* 26-03-1944.
   4.  Annie KOEKOEK, geb. Amsterdam 05-12-1935, overl. Auschwitz 06-09-1944.

VII.181    Samuel van der BIJL, lompenbewerker, winkelier in bedden, koopman in oude metalen, fietsmonteur, geb. Amsterdam 23-10-1908, overl. Sobibor 16-07-1943, zn. van Barend van der BIJL (zie VI.33) en Sara ROZETTE.
Tr. Amsterdam 10-06-1931 Alida HAMERSLAG, geb. Amsterdam 09-01-1911, overl. Sobibor 16-07-1943, dr. van Jacob HAMERSLAG, venter, poelier, en Keetje VISCHJAGER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernard van der BIJL, geb. Amsterdam 16-11-1931, overl. Sobibor 16-07-1943.
   2.  Kitty van der BIJL, geb. Amsterdam 03-02-1933, overl. Sobibor 16-07-1943.
   3.  Suze van der BIJL, geb. Amsterdam.

VI.35    Joseph van der BIJL, venter, werkman, koopman, geb. Amsterdam 18-03-1875, overl. ald. 14-12-1935, zn. van Jacob van der BIJL (zie V.12) en Miriam (Marianne) PIMENTEL.
Tr. (1) Amsterdam 24-06-1896 Rachel AGSTERIBBE, geb. Amsterdam 05-02-1877, overl. ald. 16-02-1918, dr. van Emanuel AGSTERIBBE, sjouwerman, werkman, smid, en Anna HALVERSTAD.
Tr. (2) Amsterdam 31-07-1918 Esther van STRATUM, werkster, geb. Groningen 04-09-1880, overl. Auschwitz* 19-11-1942, dr. van Hartog van STRATUM, koopman in vodden, en Saartje COHEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Mirjam van der BIJL (zie VII.185).
   2.  Anna van der BIJL (zie VII.187).
   3.  Jacob van der BIJL, geb. Amsterdam 30-09-1899, overl. ald. 20-01-1909.
   4.  Emanuel van der BIJL (zie VII.189).
   5.  Lea van der BIJL, geb. Amsterdam 06-11-1903, overl. ald. 13-12-1903.
   6.  Sara van der BIJL, geb. Amsterdam.
   7.  Esther van der BIJL (zie VII.195).
   8.  Samuel van der BIJL, geb. Amsterdam 14-07-1908, overl. ald. 22-11-1908.
   9.  Samson van der BIJL, steendrukker, geb. Amsterdam 30-08-1910, overl. ald. 10-02-1925.
   10.  Keetje van der BIJL, geb. Amsterdam 22-07-1912, overl. ald. 27-06-1913.
   11.  Henriette van der BIJL (zie VII.200).
   12.  Keetje van der BIJL (zie VII.202).
   13.  levenloos kind van der BIJL, geb. Amsterdam 16-02-1918, overl.

Uit het tweede huwelijk:
   14.  Henriette van der BIJL (zie VII.205).
   15.  Jacob van der BIJL, geb. Amsterdam 13-02-1919, overl. Auschwitz* 30-04-1943.
Tr. Schoontje PAMPEL, lingerienaaister, geb. Amsterdam 14-01-1917, overl. Auschwitz* 26-02-1943, dr. van Hartog PAMPEL, venter, en Betje AANDAGT.
   16.  Catharina van der BIJL, geb. Amsterdam 03-02-1921, overl. Auschwitz 12-10-1942.
Tr. Joseph DAGLOONDER, geb. Amsterdam 30-03-1917, overl. Auschwitz 31-01-1943, zn. van Wolf DAGLOONDER, sjouwerman, bloemenhandelaar, en Klaartje WERKHEIM.
   17.  Mordechai van der BIJL, geb. Amsterdam 02-03-1924, overl. ald. 30-06-1924.
   18.  Nico van der BIJL, geb. Amsterdam 23-08-1927, overl. Midden-Europa 31-03-1944.

VII.185    Mirjam van der BIJL, geb. Amsterdam 27-07-1896, overl. Sobibor 04-06-1943, dr. van Joseph van der BIJL (zie VI.35) en Rachel AGSTERIBBE.
Tr. Amsterdam 29-11-1916 Levie PAPEGAAIJ, koopman in vodden, geb. Amsterdam 03-07-1897, overl. Sobibor 04-06-1943, zn. van Meijer PAPEGAAIJ, havenarbeider, en Sara BEESEMER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara PAPEGAAIJ, geb. Amsterdam 15-07-1917, overl. ald. 06-01-1919.
   2.  Joseph PAPEGAAIJ, geb. Amsterdam 31-07-1919, overl. ald. 06-10-1919.
   3.  Meijer PAPEGAAIJ, geb. Amsterdam 07-06-1920, overl. Mauthausen 04-09-1941.
   4.  Rachel PAPEGAAIJ, geb. Amsterdam 17-01-1922, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   5.  Flora PAPEGAAIJ, geb. Amsterdam 22-05-1924, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   6.  Sara PAPEGAAIJ, geb. Amsterdam 15-02-1926, overl. Sobibor 28-05-1943.
   7.  Mina PAPEGAAIJ, geb. Amsterdam 07-09-1928, overl. Sobibor 04-06-1943.
   8.  Samson PAPEGAAIJ, geb. Amsterdam 13-01-1932, overl. Sobibor 04-06-1943.
   9.  Anna PAPEGAAIJ, geb. Amsterdam 12-06-1939, overl. Sobibor 04-06-1943.

VII.187    Anna van der BIJL, geb. Amsterdam 09-06-1898, overl. Sobibor 04-06-1943, dr. van Joseph van der BIJL (zie VI.35) en Rachel AGSTERIBBE.
Tr. Amsterdam 06-10-1915 Abraham KLIJNKRAMER, los werkman, geb. Amsterdam 03-10-1895, overl. Sobibor 16-04-1943, zn. van Gerrit KLIJNKRAMER, sjouwerman, en Sara COSMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara KLIJNKRAMER, naaister, geb. Amsterdam 23-12-1915, overl. Auschwitz 31-01-1944.
Tr. Hartog BLITS.
   2.  Joseph KLIJNKRAMER, geb. Amsterdam 07-03-1917, overl. ald. 09-04-1919.
   3.  Rachel KLIJNKRAMER, geb. Amsterdam.
   4.  Gerrit KLIJNKRAMER, magazijnbediende, geb. Amsterdam 23-01-1920, overl. Sobibor 09-07-1943.
   5.  Mirjam KLIJNKRAMER, gummieplakster, geb. Amsterdam.
   6.  Samson KLIJNKRAMER, geb. Amsterdam.

VII.189    Emanuel van der BIJL, loopknecht, venter, geb. Amsterdam 25-09-1901, overl. Sobibor 05-03-1943, zn. van Joseph van der BIJL (zie VI.35) en Rachel AGSTERIBBE.
Tr. (1) Amsterdam 05-09-1923 Emma SWART, geb. Amsterdam 26-02-1905, overl. ald. 15-11-1927, dr. van Levie SWART, koopman, los werkman, en Frouwke KROPVELD.
Tr. (2) Amsterdam 07-08-1929 Anna ACATHAN, geb. Amsterdam 20-06-1900, overl. Sobibor 05-03-1943, dr. van Mozes ACATHAN, kruier, werkman, en Johanna ASSER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Rachel van der BIJL, geb. Amsterdam.
   2.  Frouwke van der BIJL, geb. Amsterdam.
   3.  Samson van der BIJL, geb. Amsterdam 04-10-1927, overl. Auschwitz* 17-09-1942.

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Mozes van der BIJL, geb. Amsterdam 16-04-1930, overl. Sobibor 05-03-1943.
   5.  Abraham van der BIJL, geb. Amsterdam 20-05-1931, overl. Sobibor 05-03-1943.
   6.  Joseph van der BIJL, geb. Amsterdam 08-01-1934, overl. Sobibor 05-03-1943.
   7.  Levie van der BIJL, geb. Amsterdam 09-04-1936, overl. Sobibor 05-03-1943.
   8.  Simon van der BIJL, geb. Amsterdam 12-05-1938, overl. Sobibor 05-03-1943.

VII.195    Esther van der BIJL, pakster, fabrieksarbeidster, geb. Amsterdam 08-01-1906, overl. Auschwitz 08-10-1942, dr. van Joseph van der BIJL (zie VI.35) en Rachel AGSTERIBBE.
Tr. Amsterdam 15-06-1932 Salomon VISSER, los werkman, geb. Amsterdam 18-08-1899, overl. Midden-Europa 31-08-1943, zn. van Leendert VISSER, werkman, diamantversteller, en Adriana TRIJTEL, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert VISSER, geb. Amsterdam 06-08-1932, overl. Auschwitz 08-10-1942.
   2.  Joseph VISSER, geb. Amsterdam 06-09-1933, overl. Auschwitz 08-10-1942.
   3.  Philip VISSER, geb. Amsterdam 22-06-1935, overl. Auschwitz 08-10-1942.
   4.  Rachel VISSER, geb. Amsterdam 25-03-1937, overl. Auschwitz 08-10-1942.
   5.  David VISSER, geb. Amsterdam 27-02-1939, overl. Auschwitz 08-10-1942.

VII.200    Henriette van der BIJL, etikettenmaakster, cartonnagewerkster, geb. Amsterdam 27-07-1913, overl. Sobibor 21-05-1943, dr. van Joseph van der BIJL (zie VI.35) en Rachel AGSTERIBBE.
Tr. Amsterdam 31-07-1929 Hijman GANS, expeditieknecht, geb. Amsterdam 03-02-1907, overl. Sobibor 21-05-1943, zn. van David GANS, sjouwerman, poeliersknecht, los werkman, en Esther LISSER.
Uit dit huwelijk:
   1.  David GANS, geb. Amsterdam 29-08-1930, overl. Sobibor 21-05-1943.
   2.  Rachel GANS, geb. Amsterdam 23-02-1932, overl. Sobibor 21-05-1943.
   3.  Esther GANS, geb. Amsterdam 25-06-1934, overl. Sobibor 21-05-1943.
   4.  Marianne GANS, geb. Amsterdam 03-08-1937, overl. Sobibor 21-05-1943.
   5.  Sara GANS, geb. Amsterdam 17-07-1941, overl. Sobibor 21-05-1943.

VII.202    Keetje van der BIJL, lingerienaaister, geb. Amsterdam 04-08-1915, overl. Sobibor 02-04-1943, dr. van Joseph van der BIJL (zie VI.35) en Rachel AGSTERIBBE.
Tr. Amsterdam Samuel VLEESCHHOUWER, handelsreiziger, geb. Amsterdam, zn. van Michel VLEESCHHOUWER, slager, kruidernier, loopknecht, en Anna Maria SCHAAP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joseph VLEESCHHOUWER, geb. Amsterdam 15-03-1939, overl. Sobibor 02-04-1943.
   2.  Michiel VLEESCHHOUWER, geb. Amsterdam 13-06-1941, overl. Sobibor 02-04-1943.

VII.205    Henriette van der BIJL, geb. Amsterdam 13-02-1919, overl. Sobibor 20-03-1943, dr. van Joseph van der BIJL (zie VI.35) en Esther van STRATUM.
Tr. Isaac SANTEN, broodbakker, geb. Amsterdam 24-08-1917, overl. Mauthausen 10-07-1942, zn. van Benedictus SANTEN, lompenbewerker, winkelbediende, kruidenier, en Saartje WINNIK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sonja SANTEN, geb. Amsterdam 09-05-1941, overl. Sobibor 20-03-1943.

VI.38    Mordechai van der BIJL, koopman, lompensorteerder, geb. Amsterdam 28-03-1877, overl. ald. 21-11-1922, zn. van Jacob van der BIJL (zie V.12) en Miriam (Marianne) PIMENTEL.
Tr. Amsterdam 20-08-1902 Jetje BLITS, geb. Amsterdam 08-12-1878, overl. Sobibor 26-03-1943, dr. van Moses BLITS, werkman, en Catharina POLAK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob van der BIJL (zie VII.212).
   2.  Maurits van der BIJL (zie VII.214).
   3.  Izak van der BIJL, koopman in allerlei, geb. Amsterdam.
Tr. ald. Elizabeth LEVI, geb. Rotterdam.
   4.  Catharina van der BIJL, naaister, geb. Amsterdam 21-05-1913, overl. Sobibor 28-05-1943.
Tr. Amsterdam 18-01-1939 Barend ENGELSMAN, geb. Amsterdam 02-01-1912, overl. Sobibor 28-05-1943, zn. van Salomon ENGELSMAN en Rijntje GOUDSMIT.
   5.  Samuel van der BIJL, geb. Amsterdam 22-05-1917, overl. ald. 16-02-1918.

VII.212    Jacob van der BIJL, koopman in lompen, koopman in ongeregelde goederen, geb. Amsterdam 04-12-1903, overl. Auschwitz* 27-07-1943, zn. van Mordechai van der BIJL (zie VI.38) en Jetje BLITS.
Tr. Amsterdam 30-08-1933 Kaatje WERTHEIM, modiste, geb. Amsterdam 11-12-1908, overl. Auschwitz* 12-02-1943, dr. van Benedictus WERTHEIM, venter, en Clara WERTHEIJM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Clara van der BIJL, geb. Amsterdam 13-10-1933, overl. Auschwitz* 12-02-1943.
   2.  Max van der BIJL, geb. Amsterdam 02-08-1935, overl. Auschwitz* 12-02-1943.
   3.  Rika van der BIJL, geb. Amsterdam 09-04-1937, overl. Auschwitz* 12-02-1943.
   4.  Bernard van der BIJL, geb. Amsterdam 24-09-1939, overl. Auschwitz* 12-02-1943.

VII.214    Maurits van der BIJL, lompenkoopman, geb. Amsterdam 19-12-1905, overl. ald. 05-10-1932, zn. van Mordechai van der BIJL (zie VI.38) en Jetje BLITS.
Tr. Amsterdam 30-12-1931 Kaatje WERTHEIM, modiste, geb. Amsterdam 11-12-1908, overl. Auschwitz* 12-02-1943, dr. van Benedictus WERTHEIM, venter, en Clara WERTHEIJM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jetty van der BIJL, geb. Amsterdam 09-04-1932, overl. Auschwitz* 12-02-1943.

VI.41    Esther van der BIJL, geb. Amsterdam 05-09-1879, overl. Sobibor 02-04-1943, dr. van Jacob van der BIJL (zie V.12) en Miriam (Marianne) PIMENTEL.
Tr. Amsterdam 10-05-1906 Eliazer BIERMAN, koopman, geb. Amsterdam 24-12-1876, overl. Sobibor 02-04-1943, zn. van Jonas BIERMAN, venter, sigarenmaker, diamantslijper, en Esther MOK, naaister.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jonas BIERMAN (zie VII.220).
   2.  Jacob BIERMAN, geb. Amsterdam 20-01-1910, overl. ald. 01-07-1910.
   3.  Nehemias BIERMAN, geb. Amsterdam 08-11-1911, overl. ald. 17-09-1912.
   4.  Marianne BIERMAN, kantoorbediende manufacturenhandel, geb. Amsterdam.

VII.220    Jonas BIERMAN, koopman in meubelen, geb. Amsterdam 25-10-1907, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Eliazer BIERMAN en Esther van der BIJL (zie VI.41).
Tr. Amsterdam 05-01-1933 Esther de WILDE, geb. Amsterdam 05-01-1908, overl. Auschwitz 18-07-1942, dr. van Abraham de WILDE, diamantwerker, en Branca BIERMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elsje BIERMAN, geb. Amsterdam 11-05-1935, overl. Auschwitz 18-07-1942.
   2.  Betty BIERMAN, geb. Amsterdam 21-12-1937, overl. ald. 18-05-1941.

VI.43    Henriette van der BIJL, geb. Amsterdam 06-04-1883, dr. van Jacob van der BIJL (zie V.12) en Miriam (Marianne) PIMENTEL.
Tr. Amsterdam 25-05-1910 Philip TAK, vleeschhouwer, koopman, geb. Amsterdam 20-11-1884, overl. Sobibor 04-06-1943, zn. van Machiel TAK, diamantslijper, briljantslijper, en Mietje BRONKHORST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Machiel TAK, geb. Amsterdam 29-06-1910, overl. Birkenau 30-09-1942.
   2.  Mirjam TAK, geb. Amsterdam 20-09-1912, overl. ald. 09-11-1912.
   3.  Jacob TAK, geb. Amsterdam 05-03-1914, overl. Duitsland 07-02-1945.
   4.  Mietje TAK, naaister, geb. Amsterdam 29-12-1915, overl. Auschwitz 19-10-1942.
Tr. Isaac POLAK, geb. Amsterdam 22-11-1911, overl. Midden-Europa 31-03-1944, zn. van Mozes POLAK en Schoontje KOSTER.
   5.  Gerrit TAK, magazijnbediende, geb. Amsterdam 09-07-1920, overl. Auschwitz 31-03-1944.

V.14    Aaron (Arend) van der BIJL, werkman, koopman, groentenhandelaar, geb. 's-Gravenhage 29-09-1837, overl. Amsterdam 06-04-1913, zn. van Samuel Jacob (van der BIJL) en Sara Machiel Aron Cohen (DANSER) (zie IV.7).
Tr. Amsterdam 04-02-1880 Mietje KLIJN, geb. Amersfoort 26-11-1848, overl. Amsterdam 16-03-1922, dr. van Asser Marcus KLEIJN/KLIJN/KLEIN, koopman, en Debora van der SLUIS (van der SLUIJS).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara van der BIJL (zie VI.45).
   2.  Debora van der BIJL (zie VI.47).
   3.  Samuel van der BIJL (zie VI.48).
   4.  Cato van der BIJL (zie VI.51).

VI.45    Sara van der BIJL, geb. Amsterdam 07-01-1881, overl. ald. 27-02-1927, dr. van Aaron (Arend) van der BIJL (zie V.14) en Mietje KLIJN.
Tr. Amsterdam 31-01-1912 David SMIT, slager, geb. Amsterdam 30-03-1876, zn. van Louis SMIT en Johanna GOLSTEIN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Louis SMIT, kantoorbediende, geb. Amsterdam 01-12-1912, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   2.  Aron SMIT, geb. Amsterdam 22-11-1916, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Tr. Henny Johanna van ADELSBERG, geb. Amsterdam 04-03-1920, overl. Auschwitz 30-09-1942, dr. van Juda van ADELSBERG, vleeschhouwer, reiziger, en Johanna BEEM.

VI.47    Debora van der BIJL, geb. Amsterdam 07-12-1882, overl. ald. 08-01-1913, dr. van Aaron (Arend) van der BIJL (zie V.14) en Mietje KLIJN.
Tr. Amsterdam 30-08-1911 Meijer PARSSER, meubelmaker, geb. Amsterdam 14-10-1884, overl. Auschwitz 17-09-1943, zn. van Abraham Joseph PARSSER, diamantslijper, en Sophia ENGELSMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sophia PARSSER (zie VII.235).

VII.235    Sophia PARSSER, magazijnbediende, geb. Amsterdam, dr. van Meijer PARSSER en Debora van der BIJL (zie VI.47).
Tr. Amsterdam Jacobus HENDRIKS, koopman vodden en metalen, geb. Amsterdam, zn. van Peter HENDRIKS en Jakobje Christina BAKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba HENDRIKS, geb. Amsterdam.

VI.48    Samuel van der BIJL, los werkman, ruimer aan de sloperij, wagenpoetser, geb. Amsterdam 29-10-1885, overl. Auschwitz 17-09-1942, zn. van Aaron (Arend) van der BIJL (zie V.14) en Mietje KLIJN.
Tr. Amsterdam 26-06-1912 Heintje KOOL, geb. Amsterdam 27-08-1885, overl. Auschwitz* 17-09-1942, dr. van Zadok KOOL, barbier, milicien, en Eva BLEEKVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aron van der BIJL (zie VII.236).
   2.  Zadok van der BIJL (zie VII.238).
   3.  Juda van der BIJL, geb. Amsterdam 10-01-1916, overl. ald. 01-08-1916.
   4.  Jakob van der BIJL, kleermaker, geb. Amsterdam 18-10-1917, overl. Sobibor 11-06-1943.
Tr. Sara PEPERWORTEL, pantoffelmaakster, geb. Amsterdam 05-08-1917, overl. Sobibor 11-06-1943, dr. van Abraham PEPERWORTEL, los werkman, stoelenmatter, en Judith du PONT.
   5.  Eva van der BIJL, geb. Amsterdam 21-11-1921, overl. ald. 15-07-1925.

VII.236    Aron van der BIJL, koopman in allerlei, werkman spiegel- en lijstenfabriek, geb. Amsterdam 06-10-1912, overl. Midden-Europa 31-03-1944, zn. van Samuel van der BIJL (zie VI.48) en Heintje KOOL.
Tr. Amsterdam 22-08-1934 Elisabeth FRANSMAN, naaister, geb. Amsterdam 16-09-1915, overl. Sobibor 21-05-1943, dr. van Wolf FRANSMAN, sjouwerman, en Saartje COHEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Samuel van der BIJL, geb. Amsterdam 13-08-1935, overl. Sobibor 02-07-1943.

VII.238    Zadok van der BIJL, automonteur, geb. Amsterdam 11-04-1914, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Samuel van der BIJL (zie VI.48) en Heintje KOOL.
Tr. Mina VAZ DIAS, winkeljuffrouw, geb. Eversten bij Oldenburg 07-04-1913, overl. Auschwitz 23-07-1942, dr. van David VAZ DIAS, kleermaker, coupeur, en Helena LEUW.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hennie Helena van der BIJL, geb. Amsterdam 07-03-1940, overl. Auschwitz 23-07-1942.

VI.51    Cato van der BIJL, geb. Amsterdam 29-08-1890, overl. Auschwitz 12-02-1943, dr. van Aaron (Arend) van der BIJL (zie V.14) en Mietje KLIJN.
Tr. Amsterdam 30-07-1919 Israel BONTE, steendrukker, lijstenmaker, geb. Amsterdam 10-08-1894, overl. Midden-Europa 31-10-1942, zn. van Isaac BONTE, borstelmaker, koopman, en Fijtje van der HOEDEN, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fijtje BONTE, naaister, geb. Amsterdam 13-09-1920, overl. Auschwitz 12-02-1943.
   2.  Mietje BONTE, geb. Amsterdam 23-05-1929, overl. Auschwitz 12-02-1943.

V.17    Betje van der BIJL, naaister, geb. 's-Gravenhage 26-04-1839, overl. ald. 28-09-1923, dr. van Samuel Jacob (van der BIJL) en Sara Machiel Aron Cohen (DANSER) (zie IV.7).
Tr. 's-Gravenhage 09-11-1864 Isaac POONS, groentehandelaar, geb. 's-Gravenhage 20-10-1840, overl. ald. 02-02-1907, zn. van Calman Moses POONS, koopman, en Judith (Jetje) ALTER, werkster, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Saartje POONS (zie VI.52).
   2.  Calman POONS (zie VI.53).
   3.  Jetje POONS, geb. 's-Gravenhage 02-01-1869, overl. ald. 09-07-1870.
   4.  Hendrika POONS (zie VI.57).
   5.  Jetje POONS, geb. 's-Gravenhage 09-04-1873, overl. ald. 26-12-1874.
   6.  Samuel POONS (zie VI.59).
   7.  Emanuel POONS, geb. 's-Gravenhage 15-07-1877, overl. ald. 26-01-1878.
   8.  Aaron POONS (zie VI.62).

VI.52    Saartje POONS, geb. 's-Gravenhage 28-02-1865, overl. Auschwitz 19-10-1942, dr. van Isaac POONS en Betje van der BIJL (zie V.17).
Tr. 's-Gravenhage 10-11-1886 Salomon POONS (zie VI.190).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hartog (Herman) POONS (zie VII.246).
   2.  Isaac POONS (zie VII.248).
   3.  Simon POONS (zie VII.250).
   4.  Betje POONS (zie VII.251).
   5.  Roosje POONS, geb. 's-Gravenhage 21-01-1896, overl. ald. 28-02-1896.
   6.  Hendrika POONS, geb. 's-Gravenhage 04-02-1897, overl. ald. 06-02-1897.
   7.  Michel POONS (zie VII.254).
   8.  Kalman POONS (zie VII.256).
   9.  Roosje POONS (zie VII.258).
   10.  Hendrika POONS (zie VII.260).
   11.  Mozes (Maurits) POONS, geb. 's-Gravenhage 09-08-1906, overl. Bergen-Belsen 07-04-1945.
Tr. 's-Gravenhage 08-11-1939 Esther Doortje GROEN, geb. Aken, Duitsland 28-08-1912, overl. Bergen-Belsen 31-05-1945, dr. van Gerrit GROEN en Leentje LEVIE.
   12.  Samuel POONS, koopman, geb. 's-Gravenhage 27-02-1909, overl. Kdo Goleszow 29-08-1942.

VII.246    Hartog (Herman) POONS, boekdrukker, geb. 's-Gravenhage 27-08-1887, overl. ald. 19-02-1937, zn. van Salomon POONS (zie VI.190) en Saartje POONS (zie VI.52).
Tr. 's-Gravenhage 16-09-1914 Alida van der VELDE, boekbindster, geb. 's-Gravenhage 09-04-1890, overl. Sobibor 28-05-1943, dr. van Jacob Isaac van der VELDE, milicien, besteller, commissionair, en Sara van KLEEF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon POONS, geb. 's-Gravenhage 06-03-1915, overl. Dachau 10-01-1945.
   2.  Jacob POONS, geb. 's-Gravenhage 22-03-1919, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   3.  Isaac Simon POONS, geb. 's-Gravenhage 22-06-1924, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   4.  Isidor POONS, geb. 's-Gravenhage 09-12-1925, overl. Auschwitz 30-09-1942.

VII.248    Isaac POONS, melkbezorger, melkhandelaar, geb. 's-Gravenhage 15-04-1889, overl. Auschwitz 11-12-1942, zn. van Salomon POONS (zie VI.190) en Saartje POONS (zie VI.52).
Tr. 's-Gravenhage 21-01-1914 Kaatje ABRAM, geb. Amsterdam 30-05-1892, overl. Auschwitz 11-12-1942, dr. van Levie ABRAM, vischhandelaar, en Sara KNEGJE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara POONS (zie VIII.314).
   2.  Eva POONS (zie VIII.316).
   3.  Salomon POONS, geb. 's-Gravenhage 07-08-1922, overl. ald. 15-06-1943.

VIII.314    Sara POONS, geb. 's-Gravenhage 03-11-1914, overl. Auschwitz 12-02-1943, dr. van Isaac POONS (zie VII.248) en Kaatje ABRAM.
Tr. 's-Gravenhage 20-12-1933 Jonas SCHOONHOED (zie VIII.116).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder VIII.116).
VIII.316    Eva POONS, geb. 's-Gravenhage 15-04-1920, overl. ald., dr. van Isaac POONS (zie VII.248) en Kaatje ABRAM.
Tr. 's-Gravenhage, sch. ald. Frans MONTFOORT, varensgezel, arbeider, wagenlichter, bankwerker bij de Spoorwegen, geb. 's-Gravenhage 06-04-1917, overl. ald. 18-10-1980, zn. van Willem MONTFOORT, straatmaker, en Petronella Francisca Theresia BOVENDEERT, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacques MONTFOORT, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Theresia MONTFOORT, geb. 's-Gravenhage, overl. ald.
   3.  Francicus MONTFOORT, geb. 's-Gravenhage.
   4.  Johan MONTFOORT, geb. 's-Gravenhage.
   5.  Robert MONTFOORT, geb. 's-Gravenhage.
   6.  Peter MONTFOORT, geb. 's-Gravenhage, overl. ald.
   7.  René MONTFOORT, geb. 's-Gravenhage.

VII.250    Simon POONS, letterzetter, geb. 's-Gravenhage 30-04-1891, overl. Midden-Europa 21-01-1945, zn. van Salomon POONS (zie VI.190) en Saartje POONS (zie VI.52).
Tr. 's-Gravenhage 28-10-1914 Rebekka van der KLOOT (zie VII.671).
Uit dit huwelijk:
   1.  Saartje POONS (zie VIII.318).
   2.  Samuel POONS, geb. 's-Gravenhage 29-09-1919, overl. ald. 08-03-1920.
   3.  Betje POONS, geb. 's-Gravenhage 02-12-1923, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Tr. 's-Gravenhage 18-08-1942 Simon BOBBE, schilder, geb. 's-Gravenhage 24-11-1922, overl. Auschwitz 03-12-1942, zn. van Samuel BOBBE, handelaar in kleederen, en Marieka KAMPYON.
   4.  Abram POONS, geb. 's-Gravenhage 05-01-1926, overl. Auschwitz 30-09-1942.

VIII.318    Saartje POONS, geb. 's-Gravenhage 19-03-1915, overl. Auschwitz 26-08-1942, dr. van Simon POONS (zie VII.250) en Rebekka van der KLOOT (zie VII.671).
Tr. 's-Gravenhage 30-01-1935 Abraham Alexander SNOEK (zie VII.472).
Uit dit huwelijk:
   1.  Benvonida Rachel SNOEK, geb. 's-Gravenhage 18-06-1935, overl. Auschwitz 26-08-1942.
   2.  Simon Alexander SNOEK, geb. 's-Gravenhage 18-08-1936, overl. Auschwitz 26-08-1942.

VII.251    Betje POONS, geb. 's-Gravenhage 18-07-1893, overl. Auschwitz 19-10-1942, dr. van Salomon POONS (zie VI.190) en Saartje POONS (zie VI.52).
Tr. 's-Gravenhage 16-10-1918 Mozes van der KLOOT (zie VII.672).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marianne van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 06-08-1919, overl. Auschwitz 12-10-1942.
Tr. Benjamin van LEEUWEN, fruithandelaar, geb. 's-Gravenhage 08-05-1917, overl. Auschwitz 31-01-1943, zn. van Sander van LEEUWEN, fruitkoopman, en Henriette WOLFF.
   2.  Sara van der KLOOT, verkoopster, geb. 's-Gravenhage 28-09-1923, overl. Auschwitz 18-09-1942.

VII.254    Michel POONS, kleermaker, geb. 's-Gravenhage 17-01-1898, overl. Auschwitz 13-01-1943, zn. van Salomon POONS (zie VI.190) en Saartje POONS (zie VI.52).
Tr. 's-Gravenhage 04-05-1921 Eva ABRAM, geb. Amsterdam 26-08-1897, overl. Auschwitz 12-10-1942, dr. van Levie ABRAM, vischhandelaar, en Sara KNEGJE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon POONS, slotenmaker, geb. 's-Gravenhage 29-09-1921, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Tr. 's-Gravenhage 05-08-1942 Sophia COSMAN, corsettennaaister, geb. Antwerpen België 29-07-1921, overl. Auschwitz 30-09-1942, dr. van Aron COSMAN, handelsreiziger, en Abigaël DA CUNHA, mantelnaaister.

VII.256    Kalman POONS, geb. 's-Gravenhage 18-06-1900, overl. Auschwitz 31-01-1943, zn. van Salomon POONS (zie VI.190) en Saartje POONS (zie VI.52).
Tr. 's-Gravenhage 11-06-1930 Elisabeth WOLFF, fabrieksarbeidster, geb. Rotterdam 13-01-1905, overl. Auschwitz 12-10-1942, dr. van Simon WOLFF, koopman in groenten, uitdrager, en Esther MUG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon POONS, geb. 's-Gravenhage 07-07-1931, overl. Auschwitz 12-10-1942.
   2.  Simon POONS, geb. 's-Gravenhage 25-10-1933, overl. Auschwitz 12-10-1942.
   3.  Herman POONS, geb. 's-Gravenhage 01-06-1935, overl. Auschwitz 12-10-1942.

VII.258    Roosje POONS, geb. 's-Gravenhage 12-11-1902, dr. van Salomon POONS (zie VI.190) en Saartje POONS (zie VI.52).
Tr. 's-Gravenhage Gabriël BLIK (zie VIII.77).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder VIII.77).
VII.260    Hendrika POONS, geb. 's-Gravenhage 18-03-1905, overl. Auschwitz 19-10-1942, dr. van Salomon POONS (zie VI.190) en Saartje POONS (zie VI.52).
Tr. 's-Gravenhage 18-01-1928 Emanuel PRINS, chauffeur, geb. 's-Gravenhage 31-03-1898, overl. Auschwitz 31-03-1944, zn. van Philip PRINS, borstelmaker, agent van politie, en Sophia FRESCO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sophie PRINS, geb. 's-Gravenhage 17-04-1931, overl. Auschwitz 19-10-1942.

VI.53    Calman POONS, fruithandelaar, tagrijn, geb. 's-Gravenhage 19-10-1866, overl. ald. 04-10-1940, zn. van Isaac POONS en Betje van der BIJL (zie V.17).
Tr. 's-Gravenhage 16-03-1892 Abelia HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 18-01-1871, overl. ald. 27-09-1928, dr. van Emanuel HUISMAN, koopman, en Mathilda (Matje) van LEEUWEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Isaac POONS (zie VII.264).
   2.  Emanuel POONS (zie VII.265).
   3.  Samuel POONS (zie VII.267).
   4.  Aron POONS (zie VII.269).
   5.  Salomon POONS (zie VII.270).
   6.  Alexander POONS, geb. 's-Gravenhage 20-11-1904, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   7.  Maurits Hendrik POONS, geb. 's-Gravenhage 29-12-1910, overl. ald. 29-01-1911.

VII.264    Isaac POONS, handelsreiziger, geb. 's-Gravenhage 01-08-1892, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Calman POONS (zie VI.53) en Abelia HUISMAN.
Tr. 's-Gravenhage 21-07-1926 Naatje SNOEK (zie VII.458).
Uit dit huwelijk:
   1.  Abelia POONS, geb. 's-Gravenhage 26-04-1927, overl. Auschwitz 11-12-1942.
   2.  Charlotte POONS, geb. 's-Gravenhage 17-09-1930, overl. Auschwitz 11-12-1942.
   3.  Jacob POONS, geb. 's-Gravenhage 28-06-1937, overl. Auschwitz 11-12-1942.

VII.265    Emanuel POONS, fruithandelaar, geb. 's-Gravenhage 27-07-1894, overl. Midden Europa 31-08-1943, zn. van Calman POONS (zie VI.53) en Abelia HUISMAN.
Tr. 's-Gravenhage 25-05-1921 Sara ALTER, geb. 's-Gravenhage 05-09-1895, overl. Auschwitz* 08-10-1942, dr. van Hendrik ALTER, fruithandelaar, bediende, en Rozette ALLEMANS HARTOG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Calman POONS, geb. 's-Gravenhage 01-09-1921, overl. Gross-Rosen 07-02-1945.
   2.  Rozette POONS, geb. 's-Gravenhage 27-01-1923, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   3.  Izaak POONS, geb. 's-Gravenhage 18-07-1924, overl. Auschwitz 30-09-1942.

VII.267    Samuel POONS, banketbakker, winkelier in fruit, geb. 's-Gravenhage 02-05-1897, overl. Auschwitz 28-02-1943, zn. van Calman POONS (zie VI.53) en Abelia HUISMAN.
Tr. 's-Gravenhage 09-05-1917 Saartje HAMME, boekbindster, geb. 's-Gravenhage 21-12-1896, overl. Auschwitz 15-10-1942, dr. van Simon HAMME, kleermaker, koopman in manufacturen, winkelier in kruidenierswaren, en Mietje van der KLOOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mietje POONS, geb. 's-Gravenhage 16-08-1917, overl. Auschwitz 15-10-1942.
   2.  Abelia POONS, geb. 's-Gravenhage 22-07-1920, overl. Auschwitz 28-02-1943.
   3.  Charlotte POONS, geb. 's-Gravenhage 30-04-1922, overl. Auschwitz 15-10-1942.

VII.269    Aron POONS, uitdrager, fruitkoopman, geb. 's-Gravenhage 18-08-1899, overl. Kdo Bobrek 31-12-1942, zn. van Calman POONS (zie VI.53) en Abelia HUISMAN.
Tr. 's-Gravenhage 15-06-1921 Grietje van LEEUWEN (zie VIII.135).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder VIII.135).
VII.270    Salomon POONS, fruitkoopman, geb. 's-Gravenhage 31-03-1902, overl. Auschwitz 28-02-1943, zn. van Calman POONS (zie VI.53) en Abelia HUISMAN.
Tr. 's-Gravenhage 20-07-1921 Mietje SEALTIEL, geb. 's-Gravenhage 24-06-1900, overl. Auschwitz 22-10-1942, dr. van David SEALTIEL, fabrieksopzichter, en Betje WILKENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Calman POONS, geb. 's-Gravenhage 10-01-1922, overl. Auschwitz 28-02-1943.
   2.  Betje POONS, geb. 's-Gravenhage 13-09-1923, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   3.  David POONS, geb. 's-Gravenhage 06-03-1928, overl. Auschwitz 05-01-1943.
   4.  Izak POONS, geb. 's-Gravenhage 26-01-1932, overl. Auschwitz 22-10-1942.
   5.  Abelia POONS, geb. 's-Gravenhage 03-09-1935, overl. Auschwitz 22-10-1942.

VI.57    Hendrika POONS, geb. 's-Gravenhage 22-06-1871, dr. van Isaac POONS en Betje van der BIJL (zie V.17).
Tr. 's-Gravenhage 07-11-1894 Moses HUISMAN, koopman, geb. 's-Gravenhage 02-01-1873, overl. ald. 12-10-1938, zn. van Emanuel HUISMAN, koopman, en Mathilda (Matje) van LEEUWEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathilda HUISMAN (zie VII.275).
   2.  Izak HUISMAN, koopman in fruit, geb. 's-Gravenhage 25-04-1897.
Tr. ald. Jannetje BECK, geb. 's-Gravenhage.
   3.  Emanuel HUISMAN (zie VII.278).

VII.275    Mathilda HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 24-10-1895, overl. Auschwitz 02-11-1942, dr. van Moses HUISMAN en Hendrika POONS (zie VI.57).
Tr. 's-Gravenhage 16-06-1926 David WOLF, loodgieter, geb. 's-Gravenhage 12-08-1901, overl. Midden Europa 29-01-1945, zn. van Joseph WOLF, meubelmaker, portier bij de Rotterdamse Bank, en Naatje POONS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joseph Mozes WOLF, geb. 's-Gravenhage 14-06-1927, overl. Midden-Europa 31-03-1944.

VII.278    Emanuel HUISMAN, koopman in fruit, leerling diamantslijper, geb. 's-Gravenhage 19-10-1898, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Moses HUISMAN en Hendrika POONS (zie VI.57).
Tr. 's-Gravenhage 03-03-1926 Ester POONS, geb. 's-Gravenhage 03-03-1903, overl. Auschwitz 23-08-1942, dr. van Mozes Emanuel POONS, boekbinder, en Lea (Liza) van TROMMEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 08-07-1926, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   2.  Mozes Isaac HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 18-10-1927, overl. Auschwitz 23-08-1942.
   3.  Mathilda Lena HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 18-10-1927, overl. ald. 24-12-1927.
   4.  Lea Martha HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 05-10-1931, overl. Auschwitz 23-08-1942.
   5.  Jacques David HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 05-10-1937, overl. Auschwitz 23-08-1942.

VI.59    Samuel POONS, koopman in groenten, kramenzetter, geb. 's-Gravenhage 06-03-1875, overl. Auschwitz 02-11-1942, zn. van Isaac POONS en Betje van der BIJL (zie V.17).
Tr. 's-Gravenhage 19-11-1913 Henriëtte FRESCO, geb. 's-Gravenhage 19-05-1889, overl. ald. 25-04-1921, begr. Wassenaar 25-04-1921, dr. van Eliazar FRESCO, milicien, fruitverkoper, koopman in ongeregelde goederen, en Sara van der KLOOT, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rebecca POONS (zie VII.281).
   2.  levenloze dochter POONS, geb. 's-Gravenhage 05-04-1915.
   3.  levenloze zoon POONS, geb. 's-Gravenhage 05-04-1915.
   4.  Eliazar POONS, geb. 's-Gravenhage.
   5.  Isaac POONS, geb. 's-Gravenhage 10-09-1918, overl. Sobibor 16-04-1943.
   6.  Herman POONS, geb. 's-Gravenhage 20-10-1920, overl. ald. 24-06-1921.

VII.281    Rebecca POONS, geb. 's-Gravenhage, dr. van Samuel POONS (zie VI.59) en Henriëtte FRESCO.
Tr. Leo van BEUGEN, geb. 's-Gravenhage, zn. van Jacob van BEUGEN, winkelbediende, handelaar in pakkisten, en Betje (Betsy) MOL, costuumnaaister.
Uit dit huwelijk:
   1.  Renee Henriette van BEUGEN (zie VIII.353).
   2.  Paul Jacques van BEUGEN, geb. Brussel België, overl. ald. 00-01-1947.

VIII.353    Renee Henriette van BEUGEN, geb. Brussel België, dr. van Leo van BEUGEN en Rebecca POONS (zie VII.281).
Tr. Gregory David PYNT, geb. Sydney Australië.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rachelle Kim PYNT, geb. Australië.
   2.  Ian David PYNT, geb. Australië.

VI.62    Aaron POONS, kleermaker, geb. 's-Gravenhage 16-04-1879, overl. Auschwitz 26-02-1943, zn. van Isaac POONS en Betje van der BIJL (zie V.17).
Tr. 's-Gravenhage 01-08-1906 Cato PRINS, geb. 's-Gravenhage 17-02-1881, overl. Auschwitz 26-02-1943, dr. van Meijer PRINS, koopman in kleederen, uitdrager, en Matje (Mietje) van LEEUWEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Isaac POONS, geb. 's-Gravenhage 18-10-1907, overl. ald. 20-10-1907.
   2.  Martha POONS, geb. 's-Gravenhage.
Tr. ald., sch. ald. Willem Christiaan van LIGTEN, ambtenaar te Ned. Indië, geb. Soerabaja Ned. Indië 19-05-1892.
   3.  Isaac POONS, geb. 's-Gravenhage 16-04-1910, overl. ald. 21-06-1910.
   4.  Meyer POONS, geb. 's-Gravenhage 02-10-1911, overl. Auschwitz 30-09-1942.

IV.8    Eliazar Machiel Aron Cohen (DANZER), koopman, geb. 's-Gravenhage 21-09-1796, overl. Rotterdam 24-03-1845, zn. van Machiel Aron Cohen (DANZER) (zie III.5) en Sara Joseph (HES).
Tr. 's-Gravenhage 13-02-1822 Sophia van EMRIK, koopvrouw, kraamster, ventster, geb. Amsterdam 1803, overl. Rotterdam 24-05-1855, dr. van Simon Jacob van EMRIK, koopman, en Hijntje Joseph COHEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Machiel DANZER, soldaat, koopman, geb. circa 1823.
Otr. Leijden 08-12-1848 Roosje Simon HEIJDE, geb. circa 1817, dr. van Abraham Simon HIJDE (HEIDE), logementhouder te Leiden, en Anna David (Naatje Hanna) ROOS, koopvrouw.
   2.  Joseph Eliazar DANSER, geb. 's-Gravenhage 30-04-1824, overl. ald. 13-08-1824.
   3.  Hijntje DANSER (zie V.22).
   4.  Aaron (Aron) DANSER (zie V.23).
   5.  Saartje (Sarah) DANSER (zie V.26).
   6.  Saartje DANSER (zie V.28).
   7.  Simon DANZER (zie V.29).
   8.  Salomon DANSER, geb. 's-Gravenhage 19-09-1838, overl. Rotterdam 24-10-1844.

V.22    Hijntje DANSER, kraamster, geb. 's-Gravenhage 09-08-1825, overl. Rotterdam 26-07-1859, dr. van Eliazar Machiel Aron Cohen (DANZER) (zie IV.8) en Sophia van EMRIK.
Tr. Rotterdam 23-06-1847 Jacob FRENK, oppasser, logementsbediende, commissionair, kantoorbediende, geb. Rotterdam 13-12-1820, zn. van Sara Henoch (FRENK).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sophia FRENK, geb. Rotterdam 07-04-1848.
   2.  Izaak Jacob FRENK, agent van handelshuizen, geb. Rotterdam 10-11-1849.
Tr. ald. 20-11-1879 Rebecca OPPENHEIM, geb. Hillegersberg 14-03-1856, dr. van Abraham Eliazer OPPENHEIM, spekslager, en Elizabeth KADDIX.
   3.  Eliazar FRENK, geb. Rotterdam 14-10-1851, overl. ald. 17-03-1852.
   4.  Michiel FRENK, geb. Rotterdam 25-05-1853.
   5.  Eduard FRENK, geb. Rotterdam 21-07-1855.
   6.  Eliazar FRENK, geb. Rotterdam 08-12-1857, overl. ald. 16-10-1858.
   7.  Philip FRENK, geb. Rotterdam 30-06-1859, overl. ald. 24-10-1859.

V.23    Aaron (Aron) DANSER, venter, sjouwer, juwelier, geb. 's-Gravenhage 08-01-1828, zn. van Eliazar Machiel Aron Cohen (DANZER) (zie IV.8) en Sophia van EMRIK.
Tr. Rotterdam 17-04-1850 Naatje (Annette) van PRAAG, pettenmaakster, geb. Zaandam 04-07-1829, dr. van Joseph Baruch van PRAAG, venter, milicien, koopman, en Bloeme Isaac SIGAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eleazar DANSER (zie VI.72).
   2.  Joseph DANSER, geb. Rotterdam 24-07-1852, overl. ald. 17-10-1854.
   3.  Betje DANSER, geb. Rotterdam 09-12-1855.
   4.  Sophia DANSER, geb. Rotterdam 19-03-1858, overl. Saint Gilles België 04-03-1916.
   5.  Saartje DANSER, geb. Rotterdam 24-06-1861.
   6.  Joseph DANSER (zie VI.79).
   7.  Hester DANSER, geb. Rotterdam 07-06-1869.

VI.72    Eleazar DANSER, goudsmid, koopman in goud en zilver, geb. Rotterdam 18-05-1850, overl. 's-Gravenhage 16-01-1930, zn. van Aaron (Aron) DANSER (zie V.23) en Naatje (Annette) van PRAAG.
Tr. (1) verm. Parijs, Frankrijk Aline van den BURG, geb. Parijs, Frankrijk 08-04-1858, overl. 's-Gravenhage 22-12-1902, dr. van Marcus van den BURG en Sara GOUDSMIT.
Tr. (2) 's-Gravenhage 23-12-1904 Simcha CASSUTO, geb. Amsterdam 21-10-1874, overl. Auschwitz* 26-02-1943, dr. van Moses CASSUTO, roosjesslijper, kapper, diamantslijper, en Debora COELHO.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Henri DANSER, geb. Parijs, Frankrijk 12-02-1879.
   2.  Eva DANSER (zie VII.294).

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Max DANSER (zie VII.295).

VII.294    Eva DANSER, geb. Anderlecht, België 19-03-1891, dr. van Eleazar DANSER (zie VI.72) en Aline van den BURG.
Tr. 's-Gravenhage 06-08-1913 Maarten Anton KRUIJNE, adjunct commies Departement van Financiën, geb. Brielle 02-08-1880, zn. van Pieter KRUIJNE en Huigerina LANGENDOEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hugo Pieter KRUIJNE, geb. 's-Gravenhage.

VII.295    Max DANSER, goudsmid, geb. 's-Gravenhage 08-08-1909, overl. ald., zn. van Eleazar DANSER (zie VI.72) en Simcha CASSUTO.
Tr. 's-Gravenhage Alida Johanna BOXELAAR, geb. 's-Gravenhage 05-08-1910, overl. ald., dr. van Antonius Gerardus BOXELAAR, kleermaker, en Gerardina de BIE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Max DANSER (zie VIII.356).
   2.  Eduard DANSER (zie VIII.359).

VIII.356    Max DANSER, geb. 's-Gravenhage, zn. van Max DANSER (zie VII.295) en Alida Johanna BOXELAAR.
Tr. (1) 's-Gravenhage Edmée M.J.A. UBAGHS.
Tr. (2) 's-Gravenhage Hilliet Margaret BOAS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Eleonora DANSER.
   2.  Esther DANSER.
   3.  Max DANSER.

VIII.359    Eduard DANSER, geb. 's-Gravenhage, zn. van Max DANSER (zie VII.295) en Alida Johanna BOXELAAR.
Tr. (1) 's-Gravenhage Johanna Elsa Regina CASTEIN.
Tr. (2) Parijs Frankrijk Marije Brechtje BECKERS, geb. 's-Gravenhage.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Simon DANSER, geb. Clamecy Frankrijk.

VI.79    Joseph DANSER, geb. Rotterdam 14-05-1865, zn. van Aaron (Aron) DANSER (zie V.23) en Naatje (Annette) van PRAAG.
Tr. N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henri DANSER, geb. circa 1886.
   2.  Marie DANSER, naaister, geb. circa 1888.
Tr. Kingston Surrey Engeland 25-10-1915 Louis De GELDT, militair, geb. circa 1883, zn. van John De GELDT, koopman.

V.26    Saartje (Sarah) DANSER, naaister, geb. 's-Gravenhage 26-12-1829, dr. van Eliazar Machiel Aron Cohen (DANZER) (zie IV.8) en Sophia van EMRIK.
Tr. Londen Engeland 21-11-1869 Daniel LAFFITE (LEVITE), graveur, geb. circa 1839, overl. circa 1896, zn. van Adolph LEVITE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeannette LAFFITE (LEVITE), geb. 1870.
Tr. Morris ABRAHAMS, geb. 1871.
   2.  Sophia LAFFITE (zie VI.85).
   3.  Hannah LAFFITE (zie VI.87).
   4.  Rachel (Ray) LAFFITE, geb. 1875.

VI.85    Sophia LAFFITE, geb. 1871, dr. van Daniel LAFFITE (LEVITE) en Saartje (Sarah) DANSER (zie V.26).
Tr. Joseph Abrahams SOLOMONS, geb. 1870.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lilly (Leah) SOLOMONS.
   2.  Sarah (Sadie) SOLOMONS.
   3.  Barney Abraham SOLOMONS.
   4.  Angel SOLOMONS.
   5.  Celia SOLOMONS.

VI.87    Hannah LAFFITE, geb. 1874, dr. van Daniel LAFFITE (LEVITE) en Saartje (Sarah) DANSER (zie V.26).
Tr. Raphael BLITZ, geb. circa 1877.
Uit dit huwelijk:
   1.  Solomon BLITZ, geb. circa 1901.

V.28    Saartje DANSER, geb. 's-Gravenhage 24-06-1833, dr. van Eliazar Machiel Aron Cohen (DANZER) (zie IV.8) en Sophia van EMRIK.
Tr. Rotterdam 17-03-1852 Hartog de GOEIJE, venter, milicien, koopman, geb. Amsterdam 31-07-1829, zn. van Abraham Levie de GOEJE (de GOEIJE), venter, kruijer, en Roosje Hartog LEVER, ventster met groenten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham de GOEIJE, geb. Rotterdam 10-08-1852, overl. ald. 10-02-1855.
   2.  Aron de GOEIJE, geb. Rotterdam 15-06-1856.
   3.  Michel de GOEJE, geb. Rotterdam 24-05-1858.
   4.  Roosje de GOEJE, geb. Rotterdam 20-03-1861.
   5.  Sophia de GOEJE (zie VI.94).
   6.  Simon de GOEIJE, geb. Rotterdam 18-07-1865.
   7.  Abraham de GOEJE, geb. Rotterdam 27-03-1868.
   8.  Isaac de GOEIJE, geb. Rotterdam 01-10-1870.

VI.94    Sophia de GOEJE, geb. Rotterdam 20-03-1863, overl. Antwerpen België 30-12-1926, begr. Putte, dr. van Hartog de GOEIJE en Saartje DANSER (zie V.28).
Tr. Anderlecht België 01-09-1886 David MEIBOOM, geb. Nieuwenhoorn 28-02-1861, overl. Antwerpen België 21-06-1940, begr. Putte, zn. van Levie Barend MEIBOOM, vleeschhouwer, en Clara van VOLLENHOVEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara MEIBOOM, geb. Antwerpen België 10-06-1887, overl. Auschwitz 04-09-1942.
Tr. Joseph MOSSEL, diamantslijper, geb. Amsterdam 28-05-1883, overl. Auschwitz 04-09-1942, zn. van Hartog MOSSEL, koopman, en Hermine SCHEIBER.
   2.  Clara MEIBOOM, geb. Antwerpen België 17-04-1888, overl. ald. circa 1950, begr. New York USA.
Tr. Antwerpen België 04-03-1908 Samuel HARTVELD, geb. Antwerpen België 16-03-1878, overl. Londen Engeland 01-09-1949, begr. New York USA.
   3.  Rachel MEIBOOM (zie VII.311).
   4.  Esther MEIBOOM, geb. Brussel België 31-05-1892, overl. Auschwitz 00-01-1943.
   5.  Henriette (Dolly) MEIBOOM (zie VII.314).
   6.  Henri MEIBOOM, geb. Antwerpen België circa 1897, overl. Ceara Brazilië 25-05-1919.
   7.  Bertha MEIBOOM, geb. Antwerpen België 07-02-1899, overl. Brussel België.
Tr. Emanuel (Eddy) KRAMMER, geb. Leeuwarden 23-02-1895, overl. Auschwitz 31-10-1942, zn. van David KRAMMER, huidenkoper, en Engeltje van GELDEREN.

VII.311    Rachel MEIBOOM, geb. Antwerpen België 04-04-1890, overl. ald. 23-12-1972, begr. Putte, dr. van David MEIBOOM en Sophia de GOEJE (zie VI.94).
Tr. David (Dolf) KESNER, geb. Amsterdam 28-06-1889, overl. Antwerpen België 22-10-1977, begr. Putte, zn. van Lion KESNER, slagter, leurder, schijvenschuurder, en Eva TOKKIE, modiste.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eva KESNER, geb. Antwerpen België 01-11-1909, overl. ald., begr. Putte.
Tr. (1) Antwerpen België Louis ISRAELS, geb. Borgerhout België 10-09-1896, overl. Antwerpen België 27-04-1951, begr. Putte, zn. van Emanuel ISRAELS, wisselagent, en Elisabeth MEIBOOM.
Tr. (2) Paddington Engeland Lazar Leopold GUTWIRTH, diamantair, geb. Luzna, Polen 30-04-1897, overl. Antwerpen, België 05-10-1956, begr. Putte.
Tr. (3) Antwerpen België Israël Mendel DOLINGER, geb. Jasienica, Polen 18-08-1909, overl. Antwerpen, België 31-05-1979, begr. Putte.
   2.  Sophie KESNER (zie VIII.367).
   3.  Dolly KESNER (zie VIII.369).

VIII.367    Sophie KESNER, geb. Antwerpen België, dr. van David (Dolf) KESNER en Rachel MEIBOOM (zie VII.311).
Tr. Antwerpen België Karel GUTWIRTH, diamantair, geb. Antwerpen, België 30-10-1912, overl. New York USA.
Uit dit huwelijk:
   1.  George GUTWIRTH, jurist, geb. New York, USA.
   2.  Ronald GUTWIRTH, jurist, geb. New York, USA.

VIII.369    Dolly KESNER, geb. Rio de Janeiro Brazilië, dr. van David (Dolf) KESNER en Rachel MEIBOOM (zie VII.311).
Tr. Londen, Engeland Jack CAPLIN, bonthandelaar, geb. Londen, Engeland.
Uit dit huwelijk:
   1.  Yvonne CAPLIN (zie IX.92).

IX.92    Yvonne CAPLIN, geb. Londen, Engeland, dr. van Jack CAPLIN en Dolly KESNER (zie VIII.369).
Tr. Londen, Engeland Gerald JACKSON, geb. Londen, Engeland.
Uit dit huwelijk:
   1.  David JACKSON, geb. Londen, Engeland.
   2.  Amanda JACKSON, geb. Londen, Engeland.

VII.314    Henriette (Dolly) MEIBOOM, geb. Brussel België 24-08-1894, overl. ald., begr. Putte, dr. van David MEIBOOM en Sophia de GOEJE (zie VI.94).
Tr. (1) Antwerpen België 12-02-1913, sch. Walter (Wouter) FULD, antiquair, geb. 's-Gravenhage 29-11-1890, overl. USA 1962, zn. van Hartog (Herman) FULD, koopman in sportartikelen, en Eugenie JACOBSOHN.
Tr. (2) Moise Levi (Marcel) BOCHNER, diamantair, geb. Chrzanow Polen 13-02-1878, overl. Auschwitz 15-01-1943, zn. van Abraham Selig BOCHNER en Jacheta FRAENKEL.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Herman (Armand) FULD (zie VIII.370).

VIII.370    Herman (Armand) FULD, geb. Lissabon Portugal 14-02-1916, overl. Brussel België, begr. Wolluwe-St.Pierre België, zn. van Walter (Wouter) FULD en Henriette (Dolly) MEIBOOM (zie VII.314).
Tr. Blanche BED, dr. van Jonas BED, koopman in ongeregelde goederen, en Esther BEST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Daniel FULD (zie IX.93).

IX.93    Daniel FULD, geb. Hampstead Engeland, zn. van Herman (Armand) FULD (zie VIII.370) en Blanche BED.
Tr. Micheline ROUSEREZ, geb. Etterbeek België.
Uit dit huwelijk:
   1.  Laurence FULD (zie X.4).
   2.  Françoise FULD (zie X.6).

X.4    Laurence FULD, geb. Brussel België, dr. van Daniel FULD (zie IX.93) en Micheline ROUSEREZ.
Tr. Siva SUBRAMANIAM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alexis SUBRAMANIAM, geb. Anderlecht België.

X.6    Françoise FULD, geb. Ukkel België, dr. van Daniel FULD (zie IX.93) en Micheline ROUSEREZ.
Tr. Olivier VANDENBERGHE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pauline VANDENBERGHE, geb. Anderlecht België.

V.29    Simon DANZER, sigarenmaker, geb. 's-Gravenhage 24-01-1836, overl. Mile End Old Town Londen Engeland 14-05-1888, zn. van Eliazar Machiel Aron Cohen (DANZER) (zie IV.8) en Sophia van EMRIK.
Tr. Londen Engeland 11-09-1859 Rachel van PRAAG, naaister, geb. verm. Amsterdam circa 1839, dr. van Jonas van PRAAG, kleermaker, en N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rebecca DANSER, geb. Spitalfields Middlesex Londen Engeland 1860, overl. Londen Engeland 27-03-1862.
   2.  Sarah DANSER (zie VI.100).
   3.  Eleazer DANSER, geb. Spitalfieds Middlesex Londen Engeland 1862.
   4.  Jonas (John) DANSER (zie VI.102).
   5.  Aaron DANSER (zie VI.104).
   6.  Solomon DANSER (zie VI.106).
   7.  Sophie DANSER, geb. Whitechapel Londen Engeland 9-1872.
Tr. ald. 03-12-1905 Charles RUSSELL, geb. Kent Dover Engeland 1881.
   8.  Michael DANSER (zie VI.111).
   9.  Hartog DANSER, geb. Whitechapel Londen Engeland 1876, overl. voor 1881.
   10.  Daniel DANSER, geb. Whitechapel Londen Engeland 17-02-1879, overl. Woolwich Engeland 1957.

VI.100    Sarah DANSER, geb. Spitalfields Middlesex Londen Engeland 1861, dr. van Simon DANZER (zie V.29) en Rachel van PRAAG.
Tr. Londen Engeland 30-12-1890 Harris BENJAMIN, geb. Whitechapel Londen Engeland circa 1860.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theresa BENJAMIN, geb. Whitechapel Londen Engeland 1892.
   2.  Betsy BENJAMIN, geb. Whitechapel Londen Engeland 9-1893.
   3.  Sophia BENJAMIN, geb. Whitechapel Londen Engeland 12-1894.
   4.  Lily BENJAMIN, geb. Whitechapel Londen Engeland 1897.
   5.  Morris BENJAMIN, geb. Whitechapel Londen Engeland 1898.
   6.  Miriam BENJAMIN, geb. Whitchapel Londen Engeland 1900.

VI.102    Jonas (John) DANSER, geb. Spitalfields Middlesex Londen Engeland 21-08-1864, overl. Stepney Londen Engeland 08-01-1943, zn. van Simon DANZER (zie V.29) en Rachel van PRAAG.
Tr. Londen Engeland 1889 Rachel (Ray) PEREIRA MENDOZA, geb. Londen Engeland 1864, overl. Stepney Londen Engeland 21-07-1948.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simon DANSER, geb. Mile End Old Town Londen Engeland 1890, overl. Hackney Londen Engeland 18-12-1959.
Tr. Mile End Londen Engeland Rayner COSTER, geb. 22-02-1891, overl. district Thanet Engeland 1980.
   2.  Isaac DANSER, geb. Londen Engeland 1891, overl. Stepney Londen Engeland 1946.
   3.  Moses (Mossy Jack) DANSER, geb. Whitechapel Londen Engeland 03-01-1893, overl. Londen Engeland 10-05-1969.
Tr. Poplar, Londen, Engeland Annie GAVOTTER, geb. Whitechapel, Londen, Engeland 17-06-1896, overl. Tower Hamlet, Londen, Engeland.
   4.  Aaron (Harry) DANSER, geb. Whitechapel Londen Engeland 21-07-1894, overl. Crawley Engeland 1976.
Tr. Mile End Londen Engeland Betty (Bessie) SOLOMONS, geb. 22-01-1898, overl. Horsham Londen Engeland.
   5.  Gabriel DANSER, geb. Whitechapel Londen Engeland 1896, overl. Stepney Londen Engeland 07-03-1957.
Tr. ald. Rose Rachel FISHBERG, geb. Whitechapel Londen Engeland 1900, overl. Essex Engeland.
   6.  Sarah DANSER, geb. Whitechapel Londen Engeland 1898.
Tr. Mile End Londen Engeland Edward (Eddie) LESLIE.
   7.  Solomon DANSER, geb. Whitechapel Londen Engeland 1900.
   8.  Daniel DANSER, geb. Whitechapel Londen Engeland 1901.
Tr. Fanny (Fay) KOLINSKY.
   9.  Benjamin DANSER, geb. Mile End Old Town Londen Engeland 1904, overl. Southwark Londen Engeland 1966.
Tr. Stepney Londen Engeland Sarah (Cissie) VELLEMAN, geb. Mile End Old Town Londen Engeland 1905, overl. Westminster Londen Engeland 1960.
   10.  Theresa Estelle DANSER.
   11.  Esther DANSER.
Tr. Alex (Danny) SIMONS.

VI.104    Aaron DANSER, geb. Spitalfields Middlesex Londen Engeland 1867, overl. Hove Engeland 19-02-1948, zn. van Simon DANZER (zie V.29) en Rachel van PRAAG.
Tr. Mile End Londen Engeland 1893 Amelia COLEMAN, geb. Whitechapel Londen Engeland 1869, overl. Brighton Engeland 01-03-1952.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elizabeth Dorus DANSER, geb. Islington Londen Engeland 1895.
Tr. Brighton Engeland Albert Edward PARRISH.

VI.106    Solomon DANSER, geb. Spitalfields Middlesex Londen Engeland 1868, overl. Brighton Engeland 01-06-1956, zn. van Simon DANZER (zie V.29) en Rachel van PRAAG.
Tr. (1) Bethnal Green Londen Engeland Mary Ann HUGHES, geb. 1872, overl. Southwark Londen Engeland 1916.
Tr. (2) Brighton Engeland Sophia TENENBAUM, geb. Woolwich Engeland 14-03-1883, overl. Hove Sussex Engeland 1977.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Stanley Simon DANSER, geb. Southwark Engeland 1909, overl. Shepway Engeland.

VI.111    Michael DANSER, geb. Spitalfields Londen Engeland 1875, zn. van Simon DANZER (zie V.29) en Rachel van PRAAG.
Tr. Mile End Old Town Londen Engeland Rose DUBAND, geb. in 1881.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sarah DANSER.

IV.11    Betje Machiel Aron Cohen (DANSER), geb. 's-Gravenhage 07-05-1798, dr. van Machiel Aron Cohen (DANZER) (zie III.5) en Sara Joseph (HES).
Tr. 's-Gravenhage 05-02-1823 Isaac van DALEN/van DAELEN, korporaal, koopman, geb. Rotterdam 10-05-1800, zn. van Abraham van DALEN en Elisabeth POLAK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lotje van DAALEN, geb. 's-Gravenhage 24-11-1821.
   2.  Koosje (Jacoba) van DAELEN (zie V.34).

V.34    Koosje (Jacoba) van DAELEN, geb. 's-Gravenhage 16-01-1825, dr. van Isaac van DALEN/van DAELEN en Betje Machiel Aron Cohen (DANSER) (zie IV.11).
Tr. 's-Gravenhage 27-12-1844 Matthijs MENDEL, vleeschhouwer, geb. 's-Gravenzande 13-12-1814, overl. 's-Gravenhage 06-11-1878, zn. van Philip (Philippus) MENDELS, vleeschhouwer, koopman, en Hanna Levie (van GELDEREN).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hanna MENDEL (zie VI.116).
   2.  Philip Matthijs MENDEL (zie VI.117).
   3.  Kaatje MENDEL (zie VI.121).
   4.  Saartje MENDELS, geb. 's-Gravenhage 15-04-1859, overl. Westerbork 11-03-1943.
Tr. Henri DIEPENDAAL.
   5.  Aaltje MENDEL, geb. 's-Gravenhage 15-09-1864, overl. ald. 16-01-1943.
Tr. ald. 25-02-1919 Dirk Leonard ROOSENBURG, arts, geb. 's-Hertogenbosch circa 1855, zn. van Jacobus ROOSENBURG en Charlotte Elisabeth van DAM.

VI.116    Hanna MENDEL, geb. 's-Gravenhage 15-01-1846, overl. 's-Gravenhage 11-11-1893, dr. van Matthijs MENDEL en Koosje (Jacoba) van DAELEN (zie V.34).
Tr. 's-Gravenhage 06-10-1869 Benjamin WOLF, koopman, veehandelaar, geb. Monster 20-02-1845, zn. van Gabriël WOLF, vleeschhouwer, en Mietje HAAGMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba WOLF (zie VII.349).
   2.  Maria Louisa WOLF, verpleegster, geb. 's-Gravenhage 21-10-1875.
   3.  Gabriel Benjamin WOLF (zie VII.351).
   4.  Catharina Rachel WOLF (zie VII.354).
   5.  Jacques WOLF, handelsbediende, reiziger in electrische artikelen, geb. 's-Gravenhage 25-01-1882.
Tr. Amsterdam 02-09-1909 Fredrica Louisa Maria WARBROEK, geb. Arnhem 05-06-1880, dr. van Jacobus Johannes WARBROEK en Fredrica Louise NULDEN.

VII.349    Jacoba WOLF, geb. 's-Gravenhage 13-04-1872, overl. Auschwitz 10-09-1943, dr. van Benjamin WOLF en Hanna MENDEL (zie VI.116).
Tr. Sem HARSCHEL, winkelier, diamantkloover, geb. Utrecht 28-10-1877, overl. Auschwitz 10-09-1943, zn. van Abraham HARSCHEL en Betje Abraham GOMPERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham HARSCHEL, magazijnbediende, geb. 's-Gravenhage 16-01-1903, overl. Midden-Europa 30-06-1944.
Tr. Amsterdam 17-04-1929 Anna KETELLAPPER, kantoorbediende, geb. Amsterdam 04-10-1904, overl. Auschwitz 11-02-1944, dr. van David KETELLAPPER, diamantklover, en Sipora BARTELS.

VII.351    Gabriel Benjamin WOLF, koopman, directeur der NV Nederlandsche Metaalhandel, geb. 's-Gravenhage 08-08-1877, zn. van Benjamin WOLF en Hanna MENDEL (zie VI.116).
Tr. Amsterdam 08-06-1905 Magdalena Fenna CARSTENS, geb. Amsterdam 08-11-1882, dr. van Johannes Hendrik Leendert CARSTENS, scheepsexpert, en Christina Gesina EBELL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Benjamin Hendrik WOLF, geb. Amsterdam.
Tr. Loosdrecht Riekchen RODRIGUES PEREIRA, geb. Baarn, dr. van Abraham Arnold RODRIGUES PEREIRA, koopman, en Rosa WÜRZBURG.
   2.  Gabriella Magdalena WOLF, geb. Amsterdam.

VII.354    Catharina Rachel WOLF, geb. 's-Gravenhage 25-01-1882, overl. Auschwitz 24-09-1943, dr. van Benjamin WOLF en Hanna MENDEL (zie VI.116).
Tr. Amsterdam 05-02-1907 Leopold TABAKSPINDER, kantoorbediende, handelsreiziger, geb. Amsterdam 13-12-1883, overl. Auschwitz* 24-09-1943, zn. van Abraham TABAKSPINDER, diamanantslijper, koopman, handelaar in diamant, juwelier, en Vrouwtje (Flora) GRANAAT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hanna TABAKSPINDER (zie VIII.378).
   2.  Flora TABAKSPINDER (zie VIII.380).

VIII.378    Hanna TABAKSPINDER, leerling verpleegster, handelsbediende, geb. Amsterdam 25-01-1908, overl. Livingston, New Jersey, USA 12-01-1970, dr. van Leopold TABAKSPINDER en Catharina Rachel WOLF (zie VII.354).
Tr. Amsterdam Elias Arje LANDAU, diamantslijper, koopman, geb. Dobrozien bij Lemberg, Polen 21-01-1909, overl. Summit, New Jersey, USA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leopold (Leo) LANDAU (zie IX.95).
   2.  Peter Elias LANDAU (zie IX.97).

IX.95    Leopold (Leo) LANDAU, geb. Amsterdam, zn. van Elias Arje LANDAU en Hanna TABAKSPINDER (zie VIII.378).
Tr. Bussum Ilse Anna ASSOU, geb. Bandoeng Ned. Oost-Indië, dr. van Barend (Bob) ASSOU, kantoorbediende, koopman, en Dora (Dolly) ZINN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ralph Norman LANDAU (zie X.7).
   2.  Martin Paul LANDAU (zie X.9).
   3.  Stephan Jerome LANDAU (zie X.11).
   4.  Deborah Hanna LANDAU (zie X.14).

X.7    Ralph Norman LANDAU, geb. Newark New Jersey USA, zn. van Leopold (Leo) LANDAU (zie IX.95) en Ilse Anna ASSOU.
Tr. Lebanon Pennsylvania USA Janelle Marie MELLINGER, geb. Lititz Pennsylvania USA, dr. van Warren MELLINGER en Susan THOMPSON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rachel Mellinger LANDAU, geb. Somerville New Jersey USA.
   2.  Mitchel Mellinger LANDAU, geb. Flemington New Jersey USA.

X.9    Martin Paul LANDAU, geb. Newark New Jersey USA, zn. van Leopold (Leo) LANDAU (zie IX.95) en Ilse Anna ASSOU.
Tr., sch.
Uit dit huwelijk:
   1.  Max Jacob LANDAU, geb. Rahway New Jersey USA.
   2.  Chloe Gray LANDAU, geb. Flemington New Jersey USA.

X.11    Stephan Jerome LANDAU, geb. Plainfield New Jersey USA, zn. van Leopold (Leo) LANDAU (zie IX.95) en Ilse Anna ASSOU.
Tr. Martinsville New Jersey USA Mary Alice LEVY, geb. Glenhead New York USA, dr. van Harry LEVY en Sylvia GUTIERREZ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Daniel Arje LANDAU, geb. Bethesda Maryland USA.
   2.  Abigail Miranda LANDAU, geb. Bethesda Maryland USA.
   3.  Ruth Aliyah LANDAU, geb. Bethesda Maryland USA.
   4.  Dov Levi LANDAU, geb. Bethesda Maryland USA.

X.14    Deborah Hanna LANDAU, geb. Plainfield New Jersey USA, dr. van Leopold (Leo) LANDAU (zie IX.95) en Ilse Anna ASSOU.
Tr. Martinsville New Jersey USA Michael David SZILLAT, geb. New Brunswick New Jersey USA, zn. van Wilbur SZILLAT en Barbara AUEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Katherine Lyla (Katie) SZILLAT, geb. New Brunswick New Jersey USA.
   2.  Kevin Joseph SZILLAT, geb. New Brunswick New Jersey USA.
   3.  Emily Laura SZILLAT, geb. Summit New Jersey USA.
   4.  Zachary James SZILLAT, geb. Evansville Indiana USA.
   5.  Jonathan Matthew SZILLAT, geb. Evansville Indiana USA.
   6.  Samuel Christopher SZILLAT, geb. Canton Ohio USA.
   7.  Benjamin Nathaniel SZILLAT, geb. Canton Ohio USA.

IX.97    Peter Elias LANDAU, geb. Naarden, zn. van Elias Arje LANDAU en Hanna TABAKSPINDER (zie VIII.378).
Tr. New York USA Madeline Harriet HELLER, geb. New York USA, dr. van Nathan HELLER en Sylvia WEXLER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hanny Nicole LANDAU, geb. Amsterdam.
Tr. Livingston New Jersey USA Jamison Brett NEWLANDER.
   2.  Elias Arje LANDAU, geb. New York USA.

VIII.380    Flora TABAKSPINDER, correspondente, geb. Amsterdam 02-01-1911, overl. Arosa Zwitserland, dr. van Leopold TABAKSPINDER en Catharina Rachel WOLF (zie VII.354).
Tr. (1) Amsterdam Isidore Joseph (Dorus) JACOBSON, koopman metalen, geb. Amsterdam 01-08-1906, overl. Auschwitz 18-01-1945, zn. van Jacob Mozes JACOBSON, koopman in metalen, en Hanna BEER.
Tr. (2) Frans Robert van der HOEK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hanna Catharina (Hans) JACOBSON (zie IX.100).

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Frans Robert Jan van der HOEK (zie IX.101).

IX.100    Hanna Catharina (Hans) JACOBSON, geb. Amsterdam, dr. van Isidore Joseph (Dorus) JACOBSON en Flora TABAKSPINDER (zie VIII.380).
Tr., sch. Aron Herman (Ronno) van GELDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ezra van GELDER (zie X.18).
   2.  Amos van GELDER (zie X.20).
   3.  Noomi van GELDER (zie X.23).
   4.  Dan van GELDER (zie X.24).

X.18    Ezra van GELDER, geb. Amsterdam, zn. van Aron Herman (Ronno) van GELDER en Hanna Catharina (Hans) JACOBSON (zie IX.100).
Tr. Leila SORRELL, geb. Seatle, Washington, USA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Shai Binjamin van GELDER, geb. San Francisco, California, USA.
   2.  Joshua Aaron van GELDER, geb. San Francisco, California, USA.
   3.  David Elazar van GELDER, geb. Palo Alto, California, USA.

X.20    Amos van GELDER, geb. Haifa Israël, zn. van Aron Herman (Ronno) van GELDER en Hanna Catharina (Hans) JACOBSON (zie IX.100).
Tr. Liesbeth STEETZEL, geb. Ede.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ruth Henny van GELDER, geb. Amsterdam.
   2.  Iris Els van GELDER, geb. Amsterdam.

X.23    Noomi van GELDER, geb. Haifa, Israël, dr. van Aron Herman (Ronno) van GELDER en Hanna Catharina (Hans) JACOBSON (zie IX.100).
Tr. Christiaan van HOUTS, geb. Zaandam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Raz Isidoor van HOUTS, geb. Amsterdam.
   2.  Tomer Teun van HOUTS, geb. Amsterdam.

X.24    Dan van GELDER, geb. Haifa, Israël, zn. van Aron Herman (Ronno) van GELDER en Hanna Catharina (Hans) JACOBSON (zie IX.100).
Tr. Monica OSIAS, geb. Cochabamba, Bolivia.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maya Fanny van GELDER, geb. Ramat Gan, Israël.
   2.  Tamar van GELDER, geb. Petach Tikva, Israël.

IX.101    Frans Robert Jan van der HOEK, geb. Laren, zn. van Frans Robert van der HOEK en Flora TABAKSPINDER (zie VIII.380).
Tr. Margarita TURNBULL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Frans van der HOEK.
   2.  Stephanie van der HOEK.

VI.117    Philip Matthijs MENDEL, vleeschhouwer, geb. 's-Gravenhage 16-04-1850, overl. ald. 31-05-1926, zn. van Matthijs MENDEL en Koosje (Jacoba) van DAELEN (zie V.34).
Tr. (1) Oud-Beijerland 22-04-1878 Elisabeth (Betje) KOOPMAN, geb. Oud-Beijerland 06-06-1855, overl. 's-Gravenhage 08-04-1881, dr. van Hartog (Tswi) (KOOPMAN), koopman, winkelier, en Sara van den BERG, winkelierster.
Tr. (2) Oud-Beijerland 27-09-1883 Matje KOOPMAN, geb. Oud-Beijerland 26-12-1863, dr. van Hartog (Tswi) (KOOPMAN), koopman, winkelier, en Sara van den BERG, winkelierster.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Henri MENDEL, geb. 's-Gravenhage 15-11-1886, overl. Auschwitz 02-11-1942.
Tr. Mietje BACHRACH, geb. 's-Gravenhage 30-10-1892, overl. Auschwitz 19-10-1942, dr. van David BACHRACH, kleermaker, en Hanna van LIMBURG.

VI.121    Kaatje MENDEL, geb. 's-Gravenhage 31-10-1856, overl. ald. 29-10-1942, dr. van Matthijs MENDEL en Koosje (Jacoba) van DAELEN (zie V.34).
Tr. 's-Gravenhage 07-11-1883 Louis van REES, onderwijzer O.L.O., leraar M.O., geb. 's-Gravenhage 07-02-1859, zn. van Jakob Lijpman van REES, koopman, winkelier, en Saartje Levie KONIJN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jakob Lijpman van REES (zie VII.359).
   2.  Matthijs van REES, leraar wiskunde, geb. 's-Gravenhage 14-10-1899.
Tr. ald. Sara KOEKOEK, pianolerares, geb. 's-Gravenhage 02-11-1901, dr. van Nathan KOEKOEK, vleeschhouwer, grossier in vee, en Esther BLOEMKOPER.

VII.359    Jakob Lijpman van REES, musicus, violist, geb. 's-Gravenhage 08-02-1890, zn. van Louis van REES en Kaatje MENDEL (zie VI.121).
Tr. 's-Gravenhage Wilhelmina DURAN, geb. 's-Gravenhage 31-08-1892, dr. van Johannes Georges DURAN en Johanna Christina REMMERSWAAL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Louis Georges van REES, geb. 's-Gravenhage.

IV.13    Heintje Machiel Aron Cohen (DANSER), werkster, geb. 's-Gravenhage 11-01-1800, overl. ald. 13-09-1877, dr. van Machiel Aron Cohen (DANZER) (zie III.5) en Sara Joseph (HES).
Tr. 's-Gravenhage 09-02-1825 Barend Gerson MOL, kleermaker, koopman, geb. Monnickendam 15-04-1799, overl. 's-Gravenhage 29-02-1888, zn. van Gerson Salomon MOL, koopman, en Roosje Salomon Barend (de BEER).
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon Barend MOL, geb. 's-Gravenhage 27-05-1824.
   2.  Gerson Barend MOL (zie V.36).
   3.  Saartje MOL (zie V.39).
   4.  Abraham MOL (zie V.40).

V.36    Gerson Barend MOL, kleermaker, geb. 's-Gravenhage 24-12-1827, overl. ald. 02-02-1920, zn. van Barend Gerson MOL en Heintje Machiel Aron Cohen (DANSER) (zie IV.13).
Tr. 's-Gravenhage 16-01-1850 Sara EREIRA, geb. 's-Gravenhage 10-06-1826, overl. ald. 22-02-1914, begr. Wassenaar 24-02-1914, dr. van Abraham Jacob de Isaac EREIRA, bakkersnoodhulp, en Ribca Moses Henriques (Rebecca Rika) de la FUENTE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barend MOL (zie VI.126).
   2.  Rebecca MOL (zie VI.129).
   3.  Jaantje MOL (zie VI.131).
   4.  Lion MOL (zie VI.132).
   5.  Mietje MOL (zie VI.136).
   6.  Ester MOL (zie VI.139).

VI.126    Barend MOL, kleermaker, geb. 's-Gravenhage 11-03-1851, overl. Amsterdam 05-08-1934, zn. van Gerson Barend MOL (zie V.36) en Sara EREIRA.
Tr. 's-Gravenhage 17-06-1874 Sophia van der SLUIS, geb. St Margaret Westminster Middlesex Engeland 24-11-1852, overl. verm. Amsterdam voor 1914, dr. van Sarah van der SLUIS, naaister.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara MOL (zie VII.364).
   2.  Leon Barend MOL (zie VII.365).
   3.  Angela MOL (zie VII.368).
   4.  Lea MOL, geb. 's-Gravenhage 06-11-1888, overl. Auschwitz 10-09-1942.
Tr. Jacob ACHTTIENRIBBEN, koopman, geb. Amsterdam 04-12-1891, overl. Seibersdorf 31-03-1943, zn. van Salomon ACHTTIENRIBBEN, koopman, en Betje van KAM.
   5.  Gerson Barend MOL, geb. 's-Gravenhage 12-01-1890, overl. 17-01-1957.
Tr. Zaandam 30-11-1921 Schoontje BOAS, geb. Amsterdam 24-09-1884, overl. 03-08-1940, dr. van Jakob BOAS, diamantversteller, commissionair in diamant, en Roosje PAMPEL.

VII.364    Sara MOL, geb. 's-Gravenhage 17-05-1875, overl. Sobibor 02-07-1943, dr. van Barend MOL (zie VI.126) en Sophia van der SLUIS.
Tr. Amsterdam 03-05-1899 Jozef ITALIAANDER, geb. Amsterdam 17-08-1877, overl. Sobibor 02-07-1943, zn. van Nathan ITALIAANDER, sigarenmaker, en Sara SARLIE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sophie ITALIAANDER, geb. Amsterdam 25-08-1899, overl. ald. 10-12-1899.
   2.  Nathan ITALIAANDER (zie VIII.384).
   3.  Sophie ITALIAANDER, geb. Amsterdam 29-12-1901, overl. ald. 04-01-1902.
   4.  Angela ITALIAANDER, geb. Amsterdam 20-02-1903, overl. ald. 22-07-1905.
   5.  Barend ITALIAANDER, geb. Amsterdam 13-09-1904, overl. ald. 01-03-1905.
   6.  Hijman ITALIAANDER (zie VIII.389).
   7.  Sophie ITALIAANDER (zie VIII.392).
   8.  Raphael ITALIAANDER, geb. Amsterdam 03-11-1910, overl. ald. 19-02-1911.
   9.  Barend ITALIAANDER, geb. Amsterdam.
   10.  Rebecca ITALIAANDER, geb. Amsterdam 28-10-1916, overl. ald. 27-03-1917.
   11.  Leon ITALIAANDER, geb. Amsterdam 20-04-1918, overl. ald. 06-07-1918.

VIII.384    Nathan ITALIAANDER, kleermaker, geb. Amsterdam 30-08-1900, overl. Sobibor 28-05-1943, zn. van Jozef ITALIAANDER en Sara MOL (zie VII.364).
Tr. Amsterdam 30-08-1930 Debora WATERMAN, naaister, geb. Amsterdam 26-12-1896, overl. Sobibor 28-05-1943, dr. van Abraham WATERMAN, kleermaker, roosjesversteller, en Mietje WATERMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jozef ITALIAANDER, geb. Amsterdam 26-05-1931, overl. Sobibor 28-05-1943.
   2.  Abraham ITALIAANDER, geb. Hilversum 27-10-1932, overl. Sobibor 28-05-1943.
   3.  Alexander ITALIAANDER, geb. Amsterdam 15-06-1938, overl. Sobibor 28-05-1943.

VIII.389    Hijman ITALIAANDER, slager, geb. Amsterdam, zn. van Jozef ITALIAANDER en Sara MOL (zie VII.364).
Tr. Amsterdam Diewertje HAAS, geb. Amsterdam, dr. van Sijman HAAS en Neeltje PEEREBOOM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bob Hijman ITALIAANDER.

VIII.392    Sophie ITALIAANDER, geb. Amsterdam, dr. van Jozef ITALIAANDER en Sara MOL (zie VII.364).
Tr. Amsterdam Wilhelm Hendrik JABURG, kantoorbediende, geb. Amsterdam, zn. van Wilhelm Hendrik JABURG, boekbinder, en Cornelia Maria Magdalena BRANTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anny JABURG.
   2.  Rudolf JABURG.

VII.365    Leon Barend MOL, kleermaker, geb. 's-Gravenhage 01-03-1879, overl. Sobibor 28-05-1943, zn. van Barend MOL (zie VI.126) en Sophia van der SLUIS.
Tr. Amsterdam 24-10-1906 Hanna SIMONS, geb. Amsterdam 27-02-1885, overl. Sobibor 28-05-1943, dr. van Louis SIMONS, kleermaker, en Elisabeth WERKHEIM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth MOL, geb. Amsterdam 08-02-1907, overl. Sobibor 28-05-1943.
   2.  Sophie MOL (zie VIII.399).
   3.  Barend MOL, kleermaker, geb. Amsterdam 02-07-1910, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Tr. Elisabeth WATERMAN, geb. Amsterdam 14-01-1909, overl. Auschwitz 30-09-1942, dr. van Samson WATERMAN, marktkoopman, en Mina KANES.
   4.  Louis MOL, geb. Rotterdam 24-01-1912, overl. Amsterdam 23-09-1913.
   5.  Rebecca MOL, machinestikster, geb. Amsterdam.
   6.  Branca MOL, geb. Amsterdam 07-06-1926, overl. ald. 24-05-1931.

VIII.399    Sophie MOL, geb. Amsterdam 01-05-1908, overl. Auschwitz 23-07-1942, dr. van Leon Barend MOL (zie VII.365) en Hanna SIMONS.
Tr. Amsterdam 16-06-1932 Joel DREESE, kantoorbediende, geb. Amsterdam 11-10-1906, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Elias DREESE, diamantslijper, en Mietje WALVIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ena Mia DREESE, geb. Amsterdam 27-06-1937, overl. Auschwitz 23-07-1943.

VII.368    Angela MOL, geb. 's-Gravenhage 09-07-1882, overl. Auschwitz 11-12-1942, dr. van Barend MOL (zie VI.126) en Sophia van der SLUIS.
Tr. Zaandam 26-08-1914 Samuel van den BERG, magazijnbediende, geb. 's-Gravenhage 25-08-1883, zn. van Isaac van den BERG, vleeschhouwer, koopman in goud en zilver, en Betje BLOK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Isaac van den BERG, geb. 's-Gravenhage 26-08-1920, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Tr. Catharina KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 28-05-1921, overl. Auschwitz 30-09-1942, dr. van Meijer KOEKOEK, kleermaker, monteur, en Rosina BLOK, werkster.

VI.129    Rebecca MOL, geb. 's-Gravenhage 05-05-1853, overl. ald. 18-01-1935, dr. van Gerson Barend MOL (zie V.36) en Sara EREIRA.
Tr. 's-Gravenhage 21-01-1880 Joseph DESSAUR, schoenmaker, werkman, smid, koopman, geb. Amsterdam 18-01-1857, overl. Loosduinen 04-06-1911, zn. van Morits Hartog (Maurits) DESSAUR, laarzenmaker, schoenmaker, en Hester (Esther) ANSCHITZ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maurits DESSAUR (zie VII.373).
   2.  Sara DESSAUR (zie VII.376).
   3.  Mozes (Max) DESSAUR (zie VII.377).

VII.373    Maurits DESSAUR, rijwielhandelaar, koopman in huizen, geb. 's-Gravenhage 10-01-1881, overl. Mauthausen 01-12-1942, zn. van Joseph DESSAUR en Rebecca MOL (zie VI.129).
Tr. 's-Gravenhage 19-09-1902, sch. ald. Geertje HUIJGEN, geb. Deil 12-03-1882, dr. van Dirk HUIJGEN, fruithandelaar, en Klazina de KORT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joseph DESSAUR, geb. 's-Gravenhage.

VII.376    Sara DESSAUR, winkeljuffrouw, geb. 's-Gravenhage 27-01-1886, overl. Auschwitz 23-08-1942, dr. van Joseph DESSAUR en Rebecca MOL (zie VI.129).
Tr. 's-Gravenhage 26-05-1915 Joseph SPETTER, winkelbediende, handelsvertegenwoordiger, geb. Rotterdam 09-12-1889, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Isaac SPETTER, winkelbediende, handelsreiziger, en Sophia van KLOETEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maurits Joseph SPETTER (zie VIII.408).
   2.  Sophia Henriette SPETTER, geb. 's-Gravenhage 27-02-1917, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   3.  Hendrika Beatrix SPETTER, geb. 's-Gravenhage 10-05-1919, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   4.  Max Jacques Adolf SPETTER, geb. Medan Ned. Indië 19-06-1925, overl. Auschwitz 30-09-1942.

VIII.408    Maurits Joseph SPETTER, geb. 's-Gravenhage 25-10-1915, overl. ald., gecr. ald., zn. van Joseph SPETTER en Sara DESSAUR (zie VII.376).
Tr. 's-Gravenhage Celien PEEREBOOM, geb. Eindhoven 04-06-1926, overl. 's-Gravenhage, gecr. ald., dr. van Jacob PEEREBOOM, handelsreiziger, en Lotje HARTOG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Suzelot SPETTER, geb. 's-Gravenhage.

VII.377    Mozes (Max) DESSAUR, violist, geb. 's-Gravenhage 10-01-1890, overl. Sherman Oaks Californië USA 23-02-1974, begr. Grand View Memorial Park Cal. USA 27-02-1974, zn. van Joseph DESSAUR en Rebecca MOL (zie VI.129).
Tr. 's-Gravenhage 24-09-1919, sch. ald. Beatrix Maria SPERLING, winkeljuffrouw, geb. Leeuwarden 03-12-1893, overl. 's-Gravenhage 30-12-1968, gecr. ald. 02-01-1969, dr. van Annestasius SPERLING, stafmuzikant, koffiehuishouder, en Susanna Cecilia de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thérèse Beatrix DESSAUR (zie VIII.414).
   2.  Mabel Suze Rebecca DESSAUR, reisbureau employe, geb. 's-Gravenhage.
Tr. ald. Dick Jan ZOETHOUT, geb. Barnes Engeland, zn. van Willem ZOETHOUT en Johanna Hendrika van GEUT.
   3.  Ronald Max DESSAUR, ass. accountant, geb. 's-Gravenhage.

VIII.414    Thérèse Beatrix DESSAUR, stenotypiste, secretaresse, geb. 's-Gravenhage, dr. van Mozes (Max) DESSAUR (zie VII.377) en Beatrix Maria SPERLING.
Tr. (1), sch. Okko Pieter BEKKER, accountant, geb. Rotterdam 28-05-1913, overl. Rijswijk ZH, begr. ald., zn. van Okko Jacobus BEKKER en Maria Hendrika de ROODT.
Tr. (2), sch. Karel Wilhelm ZIELEMAN, jurist, geb. Rotterdam 13-05-1906, overl. Tilburg 26-06-1979, begr. Breda 29-06-1979, zn. van Adrianus ZIELEMAN en Anna Adriana Margaretha ASMUS.
Tr. (3) Johannes Josephus PETRI.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Yvonne Thérèse BEKKER (zie IX.112).
   2.  Thérèse Beatrix BEKKER (zie IX.114).
   3.  Okko Pieter BEKKER (zie IX.115).

IX.112    Yvonne Thérèse BEKKER, verpleegster, dr. van Okko Pieter BEKKER en Thérèse Beatrix DESSAUR (zie VIII.414).
Tr. Alfonso Alfredo GALANTE, terrazzowerker, bouwkundig opzichter, geb. Castelnuovo del Friuli Italie, zn. van Alfredo GALANTE en Emilia COLAUTTI.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barbara Gabriella GALANTE (zie X.29).

X.29    Barbara Gabriella GALANTE, IT specialiste, dr. van Alfonso Alfredo GALANTE en Yvonne Thérèse BEKKER (zie IX.112).
Samenw. Jan Martijn JOCKIN, IT specialist.
Uit deze relatie:
   1.  Lisa Eline GALANTE.

IX.114    Thérèse Beatrix BEKKER, dr. van Okko Pieter BEKKER en Thérèse Beatrix DESSAUR (zie VIII.414).
Tr., sch.. Tom Gerhardus Anthonius de VOS, technisch medewerker, bedrijfleider, zn. van Gerhardus Anthonius de VOS en Anna Magdalena PATERNOTTE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nathalie de VOS (zie X.31).
   2.  Jeroen de VOS.

X.31    Nathalie de VOS, dr. van Tom Gerhardus Anthonius de VOS en Thérèse Beatrix BEKKER (zie IX.114).
Tr. (1), sch. Edmund James HARDENBERG, zn. van Rudy Diederik Hendrik HARDENBERG en Kitty DAVID.
Tr. (2) Paulus TAN, ondernemer, zn. van Hong Goan TAN en Tiny MATHLENER.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Danay Goan TAN.
   2.  Yuwan Ay-dàn TAN.

IX.115    Okko Pieter BEKKER, concierge, zn. van Okko Pieter BEKKER en Thérèse Beatrix DESSAUR (zie VIII.414).
Tr. Anneliesje PAAPE, dr. van Jacobus Johannes PAAPE en Petronella Adriana de LANGE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Patricia BEKKER (zie X.35).
   2.  René BEKKER, kok.
Samenw. Sofia Henrietta Wilhelmina Maria (Sandy) VONK, medewerkster schoonmaakbedrijf, dr. van Gerardus VONK en Petronella Mathilda HEIDANUS.
   3.  Martin BEKKER (zie X.38).

X.35    Patricia BEKKER, onderwijs assistente, dr. van Okko Pieter BEKKER (zie IX.115) en Anneliesje PAAPE.
Samenw., sch. Arie Krijn JONGEJAN.
Uit deze relatie:
   1.  Gaby Gabriella JONGEJAN.

X.38    Martin BEKKER, chauffeur, zn. van Okko Pieter BEKKER (zie IX.115) en Anneliesje PAAPE.
Tr. Angelique van LEEUWEN, dr. van Jacobus Bertus van LEEUWEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Daimy BEKKER.

VI.131    Jaantje MOL, koopvrouw in kleederen, geb. 's-Gravenhage 20-12-1855, overl. Auschwitz* 26-02-1943, dr. van Gerson Barend MOL (zie V.36) en Sara EREIRA.
Tr. 's-Gravenhage 15-10-1879 Barend FRESCO, kleermaker, uitdrager, geb. 's-Gravenhage 19-06-1857, overl. ald. 23-11-1929, zn. van Jonas Abraham FRESCO, koopman in zuurwaren, en Johanna (Naatje) KANIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara FRESCO, directrice juwelierszaak, geb. 's-Gravenhage 21-04-1880, overl. ald. 09-10-1976, begr. Wassenaar.
Tr. (1) Soerabaja Ned. Indië 1908, sch. ald. August Charles Victor KRIESFELD, gepensioneerd O.Indisch ambtenaar, geb. Pontianak Ned. Indië 26-06-1857.
Tr. (2) 's-Gravenhage 16-09-1919 Henri WOLF, fabrikant van gouden en zilveren werken, koopman in diamant, geb. Rotterdam 07-03-1886, overl. Semarang Indonesië 10-09-1945, zn. van Leman Joël WOLF, koopman, en Flora van COEVORDEN.
   2.  Jonas FRESCO, geb. 's-Gravenhage 17-07-1881, overl. ald. 16-05-1882.
   3.  Naatje FRESCO (zie VII.384).
   4.  Gerson FRESCO (zie VII.385).
   5.  Aaltje FRESCO (zie VII.388).
   6.  Jonas FRESCO (zie VII.389).
   7.  Leon FRESCO, geb. 's-Gravenhage 24-09-1889, overl. ald. 15-03-1890.
   8.  levenloos kind FRESCO, geb. 's-Gravenhage 29-01-1891.
   9.  Alexander FRESCO (zie VII.395).

VII.384    Naatje FRESCO, coiffeuse, geb. 's-Gravenhage 19-11-1882, overl. Sobibor 09-04-1943, dr. van Barend FRESCO en Jaantje MOL (zie VI.131).
Tr. 's-Gravenhage 22-03-1905, sch. ald. Hijman OESTERMAN, pianist in nachtclub, muziekleraar, geb. Rotterdam 16-03-1887, overl. Amsterdam, zn. van Hartog OESTERMAN, koopman in galanterieën, en Jetje KOSTER, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jetje OESTERMAN, geb. Rotterdam.
Tr. Johannes Bernardus van GREUNINGEN, kantoorbediende, handelsbediende, geb. 's-Gravenhage, zn. van Johannes Bernardus van GREUNINGEN, agent van politie, portier, en Catharina SCHOEMAKER.
   2.  Jaantje OESTERMAN, geb. Rotterdam.
   3.  Hartog OESTERMAN, geb. 's-Gravenhage 18-02-1908, overl. ald. 27-05-1908.
   4.  Suze OESTERMAN, geb. 's-Gravenhage.
   5.  Johanna OESTERMAN, geb. 's-Gravenhage 21-02-1918, overl. ald. 03-07-1918.

VII.385    Gerson FRESCO, koopman in fruit, uitdrager, geb. 's-Gravenhage 17-07-1884, overl. Vught 25-01-1943, zn. van Barend FRESCO en Jaantje MOL (zie VI.131).
Tr. 's-Gravenhage 31-03-1909 Sara ACHTTIENRIBBEN, geb. Amsterdam 12-06-1890, overl. Sobibor 28-05-1943, dr. van Simon ACHTTIENRIBBEN, venter, uitdrager, en Elisabeth ENGELSMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barend FRESCO (zie VIII.426).
   2.  Simon FRESCO, geb. 's-Gravenhage 03-08-1920, overl. Auschwitz* 31-08-1943.
   3.  Jacob FRESCO (zie VIII.429).
   4.  Henri (Hans) FRESCO (zie VIII.431).
   5.  Alexander FRESCO, geb. 's-Gravenhage 15-07-1927, overl. Sobibor 28-05-1943.
   6.  Isaäc FRESCO, geb. 's-Gravenhage 23-05-1929, overl. Sobibor 28-05-1943.
   7.  Jonas FRESCO, geb. 's-Gravenhage 23-05-1929, overl. Sobibor 28-05-1943.

VIII.426    Barend FRESCO, reklametekenaar, koopman in kleding, geb. 's-Gravenhage 23-04-1916, overl. Auschwitz 28-02-1943, zn. van Gerson FRESCO (zie VII.385) en Sara ACHTTIENRIBBEN.
Tr. 's-Gravenhage 23-02-1938 Rika Sophia GOTTFRIEDT, geb. 's-Gravenhage 31-12-1919, overl. Auschwitz 22-10-1942, dr. van Meijer Jozef GOTTFRIEDT, lompenhandelaar, en Caroline ENGELANDER, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara FRESCO, geb. 's-Gravenhage 16-06-1938, overl. Auschwitz 22-10-1942.
   2.  Jacob Simon FRESCO, geb. 's-Gravenhage 17-01-1940, overl. Auschwitz* 22-10-1942.

VIII.429    Jacob FRESCO, geb. 's-Gravenhage 01-02-1922, overl. Midden-Europa 26-09-1944, zn. van Gerson FRESCO (zie VII.385) en Sara ACHTTIENRIBBEN.
Tr. Westerbork Carolina de WIND, geb. 's-Gravenhage 13-12-1917, overl. Auschwitz 31-08-1942, dr. van Alexander de WIND, letterzetter, en Hendrika ACHTTIENRIBBEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  zoon van Jacob FRESCO, geb. Westerbork 00-08-1942, overl. Auschwitz 31-08-1942.

VIII.431    Henri (Hans) FRESCO, bontwerker, textielafval handelaar, hotelreceptionist, geb. 's-Gravenhage, overl. Kereat Ono Israel, begr. Herzliya Israel, zn. van Gerson FRESCO (zie VII.385) en Sara ACHTTIENRIBBEN.
Tr. Amsterdam Jane Sophie (Sjaan) COHEN, verkoopster, kantoorbediende, geb. Amsterdam, dr. van Isaac COHEN, kantoorbediende, winkelier in herenmode, en Vrouwtje ZWART.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloze zoon FRESCO, geb. Amsterdam.
   2.  Hanna Sara (Hanneke) FRESCO (zie IX.122).
   3.  Bernard FRESCO (zie IX.123).

IX.122    Hanna Sara (Hanneke) FRESCO, geb. Amsterdam, dr. van Henri (Hans) FRESCO (zie VIII.431) en Jane Sophie (Sjaan) COHEN.
Tr. Amsterdam Joel ORKABY, geb. Tel Aviv Israël, zn. van Ghoter ORKABY en Hannah.
Uit dit huwelijk:
   1.  Judith ORKABY (zie X.41).
   2.  Choter ORKABY, geb. Poria Israel.

X.41    Judith ORKABY, geb. Amsterdam, dr. van Joel ORKABY en Hanna Sara (Hanneke) FRESCO (zie IX.122).
Tr. Jerusalem Israël Daniel TREISMAN, geb. Dublin Ierland.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mordechai Yosef Shalom TREISMAN, geb. Jerusalem Israel.
   2.  Benyamin TREISMAN, geb. Jerusalem Israel.
   3.  Rachel TREISMAN, geb. Jerusalem Israel.

IX.123    Bernard FRESCO, geb. Amsterdam, zn. van Henri (Hans) FRESCO (zie VIII.431) en Jane Sophie (Sjaan) COHEN.
Tr. Herzliya Israel Irena (Rina) ROBINZON, geb. Wroczlaw Polen, dr. van Shmuel ROBINZON en Dina GORLITZKI.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hilah FRESCO, geb. Herzliya Israel.
   2.  Shiran FRESCO, geb. Herzliya Israel.
   3.  Noam FRESCO, geb. Herzliya Israel.

VII.388    Aaltje FRESCO, geb. 's-Gravenhage 25-11-1885, overl. Sobibor 09-04-1943, dr. van Barend FRESCO en Jaantje MOL (zie VI.131).
Tr. 's-Gravenhage 20-01-1909 Isaac van der VELDE, conducteur bij de HTM, Gids Hotel des Indes, geb. Amsterdam 24-05-1879, overl. Sobibor 09-04-1943, zn. van Jacob Isaac van der VELDE, milicien, besteller, commissionair, en Sara van KLEEF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacques van der VELDE (zie VIII.436).
   2.  Barend van der VELDE, geb. 's-Gravenhage 02-08-1911, overl. Auschwitz 23-09-1942.
Tr. verm. Rotterdam Anna EIJL, dagdienstbode, leerling verpleegster, geb. Rotterdam 25-12-1904, overl. Auschwitz 30-09-1942, dr. van Michael EIJL, graancontroleur, reiziger, en Martha HARPMAN.
   3.  Sara van der VELDE, geb. 's-Gravenhage 26-06-1913, overl. Auschwitz 08-10-1942.
Tr. 's-Gravenhage 02-06-1937 Salomon de VRIES, geb. 's-Gravenhage 22-12-1899, overl. Midden-Europa 31-08-1943, zn. van Jacob de VRIES, boekbinder, en Heintje HARTOG.
   4.  Gerson van der VELDE, rijwielhersteller, geb. 's-Gravenhage 23-05-1915, overl. Auschwitz 21-01-1943.
Tr. Mietje HAMME, naaister, geb. 's-Gravenhage 29-12-1903, overl. Auschwitz 21-01-1943, dr. van Hartog HAMME, horlogemaker, en Lea de VRIES.
   5.  Samuel van der VELDE, geb. 's-Gravenhage 08-08-1917, overl. Sobibor 20-03-1943.
Tr. Rachel MOL, geb. 's-Gravenhage 12-09-1916, overl. Sobibor 20-03-1943, dr. van Abraham MOL, boekbinder, winkelier in suikerwerken, huisbewaarder, en Mathilde VERVEER, broodverkoopster.

VIII.436    Jacques van der VELDE, geb. 's-Gravenhage 10-11-1909, overl. Midden-Europa 30-06-1944, zn. van Isaac van der VELDE en Aaltje FRESCO (zie VII.388).
Tr. 's-Gravenhage 04-08-1937 Sophie van WEEZEL, geb. Amsterdam 18-11-1916, overl. Auschwitz* 11-02-1944, dr. van Levie van WEEZEL, kleermaker, bedrijfsleider, en Vrouwtje RIJKSMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Louis van der VELDE, geb. 's-Gravenhage 26-09-1938, overl. Auschwitz 11-02-1944.

VII.389    Jonas FRESCO, muziekonderwijzer, pianist, geb. 's-Gravenhage 08-10-1887, overl. Auschwitz 17-09-1943, zn. van Barend FRESCO en Jaantje MOL (zie VI.131).
Tr. (1) 's-Gravenhage 01-12-1909, sch. ald. Hendrica Carolina van der VEN, geb. 's-Gravenhage 30-11-1880, overl. ald. 22-04-1966, begr. ald. 25-04-1966, dr. van Johannes Wilhelmus Martinus van der VEN, stucadoor, en Hendrica Carolina de BLECOURT, dienstbode.
Tr. (2) Amsterdam 22-04-1914, sch. ald. Jansje SCHNITZLER, geb. Amsterdam 10-02-1889, overl. Auschwitz 27-11-1942, dr. van Mozes SCHNITZLER, muzikant, en Antje KALF.
Tr. (3) 's-Gravenhage 15-02-1922 Grietje WOLFF, kostuumnaaister, geb. 's-Gravenhage 15-06-1895, overl. Sobibor 11-06-1943, dr. van Barend WOLFF, arbeider, koopman, en Anna HUISMAN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Barend FRESCO (zie VIII.446).
   2.  Carel Hendrik FRESCO, geb. 's-Gravenhage 23-09-1911, overl. ald. 21-11-1911.

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Mozes FRESCO (zie VIII.449).
   4.  Barend FRESCO, geb. Amsterdam 22-06-1917, overl. ald. 28-08-1917.
   5.  Jacob FRESCO, geb. Amsterdam 02-09-1918, overl. ald. 26-10-1919, begr. Diemen 28-10-1919.

Uit het derde huwelijk:
   6.  Bernard FRESCO, geb. 's-Gravenhage 08-11-1922, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   7.  Anna FRESCO, geb. 's-Gravenhage 20-01-1926, overl. Sobibor 11-06-1943.

VIII.446    Barend FRESCO, schoenmaker, geb. 's-Gravenhage 27-10-1910, overl. Terneuzen, zn. van Jonas FRESCO (zie VII.389) en Hendrica Carolina van der VEN.
Tr. 's-Gravenhage Pieternella EVERSEN, geb. Utrecht 09-10-1923, overl. Vlissingen , dr. van Pieter EVERSEN, sigarenmaker, en Maria Hendrica Rozelina EVERSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barend FRESCO, geb. Utrecht.
   2.  Hendrica Rosalina FRESCO, geb. 's-Gravenhage.
   3.  Pieternella FRESCO, geb. Utrecht.
   4.  Carolina Hendrica FRESCO, geb. 's-Gravenhage.
   5.  Johannes Everhardes Gijsbertus (John) FRESCO, geb. 's-Gravenhage.
   6.  Theodora FRESCO, geb. 's-Gravenhage.
   7.  Gideona FRESCO, geb. 's-Gravenhage.

VIII.449    Mozes FRESCO, geb. Amsterdam 23-01-1916, overl. Auschwitz* 31-03-1944, zn. van Jonas FRESCO (zie VII.389) en Jansje SCHNITZLER.
Tr. Amsterdam 28-04-1937 Bendita MELJADO, geb. Hamburg Duitsland 17-07-1915, overl. Auschwitz* 03-09-1942, dr. van Jacob Haim MELJADO, sigarenmaker, en Marianne BROEKEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Haim FRESCO, geb. Amsterdam 09-03-1938, overl. Auschwitz* 03-09-1943.

VII.395    Alexander FRESCO, rijwielhersteller, koopman, geb. 's-Gravenhage 01-08-1892, overl. ald. 31-12-1971, zn. van Barend FRESCO en Jaantje MOL (zie VI.131).
Tr. (1) 's-Gravenhage 28-03-1917, sch. Leentje de BEER, kostuumnaaister, geb. Amsterdam 30-11-1898, dr. van Levie de BEER, kleermaker, en Reintje van GELDER.
Tr. (2) 's-Gravenhage 18-04-1928 Leigje van der STEEN, geb. Pernis 16-06-1899, overl. 's-Gravenhage 31-05-1964, dr. van Cornelis van der STEEN, schipper, en Johanna Maria KEEMINK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Levie FRESCO, geb. 's-Gravenhage 25-09-1917, overl. ald. 18-01-1918, begr. ald. 20-01-1918.

VI.132    Lion MOL, kleermaker, geb. 's-Gravenhage 11-12-1862, overl. Sobibor 30-04-1943, zn. van Gerson Barend MOL (zie V.36) en Sara EREIRA.
Tr. (1) Jeannette Theresia SCIARONI, overl. voor 1919.
Tr. (2) Zaandam 20-03-1919 Rachel van der HOEK, geb. Harlingen 27-05-1864, overl. Sobibor 30-04-1943, dr. van Salomon Levie van der HOEK, vleeschhouwer, commissionair, en Hester David (Esther) DUITZ.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerson MOL (zie VII.398).

VII.398    Gerson MOL, schrijver bij de Gemeente Telefoon, geb. Amsterdam 30-09-1893, zn. van Lion MOL (zie VI.132) en Jeannette Theresia SCIARONI.
Tr. Amsterdam, sch. ald. Rachel van LEEUWEN, onderwijzeres voorbereidend Lager Onderwijs, geb. Amsterdam 19-07-1894, dr. van Jacob van LEEUWEN, diamantversteller, diamantslijper, en Engeltje RIJNE, werkster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeannette Theresia MOL, geb. Amsterdam.
   2.  Ella Jacoba MOL, geb. Amsterdam.

VI.136    Mietje MOL, kleermaakster, geb. 's-Gravenhage 24-06-1865, overl. verm. 's-Gravenhage voor 1909, dr. van Gerson Barend MOL (zie V.36) en Sara EREIRA.
Tr. (1) 's-Gravenhage 17-06-1896, sch. ald. Mozes SCHREEUWER, kleermaker, geb. Amsterdam 02-11-1876, overl. Sobibor 13-03-1943, zn. van Wolf Moses SCHREEUWER, venter, en Esther COSMAN.
Tr. (2) Henry WOUDHUIJSEN, fruithandelaar, venter, pakhuisknecht, geb. Amsterdam 26-01-1875, overl. Sobibor 09-04-1943, zn. van Joseph WOUDHUIJSEN, kleermaker, en Eva MONIS, naaister.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Wolf Mozes SCHREEUWER, slager, geb. Rotterdam 25-08-1897.
   2.  Henri SCHREEUWER (zie VII.401).

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Eva WOUDHUIJSEN, geb. 's-Gravenhage 24-05-1904, overl. Auschwitz 25-10-1942.
Tr. Amsterdam 02-10-1929 Eliazer DA SILVA ROSA, geb. Amsterdam 22-03-1901, overl. Auschwitz 28-02-1943, zn. van Samuel DA SILVA ROZA, diamantversteller, diamantslijper, en Sara MORPURGO, ventster.

VII.401    Henri SCHREEUWER, kok, geb. Antwerpen België 04-07-1900, overl. Auschwitz 28-02-1943, zn. van Mozes SCHREEUWER en Mietje MOL (zie VI.136).
Tr. Amsterdam 22-03-1922 Saartje PEPER, geb. Amsterdam 10-09-1901, overl. Auschwitz 03-12-1943, dr. van Mozes PEPER, diamantslijper, loopknecht, koopman, schoenmaker, en Klaartje de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rebecca SCHREEUWER, geb. Amsterdam 29-12-1922, overl. Auschwitz 03-12-1942.
   2.  Mozes SCHREEUWER, geb. Amsterdam 23-01-1924, overl. Midden-Europa 31-03-1944.

VI.139    Ester MOL, naaister, geb. 's-Gravenhage 11-08-1869, overl. voor 1923, dr. van Gerson Barend MOL (zie V.36) en Sara EREIRA.
Tr. 's-Gravenhage 06-07-1892 Philippus David van den BERG, pettenmaker, fabriekschef, geb. Oud-Beijerland 16-09-1866, overl. Auschwitz 15-10-1942, zn. van Salomon van den BERG, pettenmaker, en Judic KANTER/CANTER, naaister.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon Philippus van den BERG, handelsreiziger, geb. Rotterdam circa 1893.
Tr. ald. 25-07-1923 Jetje de WOLF, geb. Rotterdam 19-10-1901, overl. Auschwitz 30-09-1942, dr. van Nathan de WOLF, pakhuisknecht, vertegenwoordiger, en Esther SCHAR.
   2.  Sara van den BERG, geb. Rotterdam circa 1895.
Tr. ald. 11-04-1923 Samuel Salomon WEIMAN, meubelmaker, geb. Rotterdam 05-11-1896, zn. van Aaron WEIMAN, meubelmaker, en Mietje te KORTE, pettenmaakster.
   3.  Gerson van den BERG (zie VII.409).

VII.409    Gerson van den BERG, winkelbediende, koopman, geb. Rotterdam 25-08-1899, overl. ald. 04-08-1942, zn. van Philippus David van den BERG en Ester MOL (zie VI.139).
Tr. Rotterdam 24-12-1924 Mathilda MUG, geb. Rotterdam 06-04-1902, overl. Sobibor 07-05-1943, dr. van Abraham MUG, borstelmaker, lompenhandelaar, magazijnbediende, en Anna van der STER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Philippus David van den BERG, geb. Rotterdam 06-08-1932, overl. Sobibor 07-05-1943.
   2.  Anna van den BERG, geb. Rotterdam 08-10-1934, overl. Sobibor 07-05-1943.
   3.  Abraham van den BERG, geb. Rotterdam 11-03-1938, overl. ald. 13-03-1938.

V.39    Saartje MOL, winkelierster, geb. 's-Gravenhage 18-02-1832, overl. Rotterdam 26-10-1918, dr. van Barend Gerson MOL en Heintje Machiel Aron Cohen (DANSER) (zie IV.13).
Tr. 's-Gravenhage 09-11-1859 Moses WOLFF, uitdrager, geb. 's-Hertogenbosch 09-11-1833, overl. 's-Gravenhage 17-05-1885, zn. van Benjamin Hartog WOLFF, trompetter in het korps Marechaussee, koopman en tapper, en Betje LAMBERT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Betje WOLFF (zie VI.141).
   2.  Barend WOLFF, geb. 's-Gravenhage 22-01-1862, overl. ald. 20-06-1862.
   3.  Heintje WOLFF, geb. 's-Gravenhage 04-04-1863, overl. ald. 17-03-1865.
   4.  Benjamin WOLFF (zie VI.144).
   5.  Hendrika WOLFF, geb. 's-Gravenhage 07-03-1866, overl. Auschwitz 15-12-1942.
Tr. 's-Gravenhage 16-08-1893, sch. ald. Meijer BAGGERS, diamantkloover, wijnhandelaar, geb. Amsterdam 14-01-1874, zn. van Eleazer Marcus BAGGERS, diamantslijper, en Mietje CITROEN.
   6.  Maria Mirjam (Mietje) WOLFF (zie VI.149).
   7.  Hartog WOLFF, geb. 's-Gravenhage 28-05-1867, overl. ald. 12-11-1867.
   8.  Aaron (Arnold) WOLFF (zie VI.151).
   9.  Herman WOLFF (zie VI.153).
   10.  Cato WOLFF, geb. 's-Gravenhage 23-06-1871, overl. Amsterdam 22-03-1943.
   11.  Bernard WOLFF, geb. 's-Gravenhage 19-02-1873, overl. ald. 28-04-1874.
   12.  Leon WOLFF, geb. 's-Gravenhage 22-05-1874, overl. ald. 29-01-1875.
   13.  Henriette WOLFF (zie VI.159).
   14.  Sophie Frederike Mathilde WOLFF (zie VI.162).

VI.141    Betje WOLFF, geb. 's-Gravenhage 19-09-1860, overl. ald. 02-02-1893, dr. van Moses WOLFF en Saartje MOL (zie V.39).
Tr. 's-Gravenhage 09-08-1882 Andries HUISMAN, tandmeester, geb. Goes 12-11-1858, zn. van Abraham HUISMAN, koopman, photographist, tandmeester, en Leentje WOLFF, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena HUISMAN.

VI.144    Benjamin WOLFF, koopman, assuradeur, diamantslijper, geb. 's-Gravenhage 30-11-1864, overl. Hilversum 24-03-1939, zn. van Moses WOLFF en Saartje MOL (zie V.39).
Tr. Rotterdam 26-07-1905 Antonia Bernardina Johanna KEIJZER, geb. Amsterdam 04-07-1870, overl. Hilversum 26-11-1968, dr. van Johannes Henricus KEIJZER, koopman, en Jacoba Elisabeth Maria VOIJS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan Martin Louis WOLFF, geb. Hilversum 19-11-1918, overl. Noordwijkerhout 27-12-1945.

VI.149    Maria Mirjam (Mietje) WOLFF, geb. 's-Gravenhage 28-05-1867, overl. Sobibor* 30-04-1943, dr. van Moses WOLFF en Saartje MOL (zie V.39).
Tr. 's-Gravenhage 15-03-1893 Mordechaij (Max) LOBO, boekhandelaar, geb. Amsterdam 01-05-1869, overl. Sobibor 30-04-1943, zn. van Mordechaij JESSURUN LOBO, koopman, winkelier, boekhandelaar, en Engel Abraham DRESDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Engelina Maria (Lennie) LOBO (zie VII.414).
   2.  Saskia Sara LOBO, bibliothecaresse, geb. Amsterdam 10-11-1898, overl. ald. 30-07-1931.

VII.414    Engelina Maria (Lennie) LOBO, geb. Amsterdam 15-11-1894, dr. van Mordechaij (Max) LOBO en Maria Mirjam (Mietje) WOLFF (zie VI.149).
Tr. (1) Amsterdam 01-07-1920 Louis KOREN, koopman, geb. Amsterdam 17-10-1892, overl. ald. 30-03-1926, zn. van Abraham KOREN, reiziger, en Jette POLAK.
Tr. (2) Amsterdam August Conrad SPRUIJT, ass. apotheker, geb. Loenen.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Evert SPRUIJT, geb. Amsterdam.
   2.  Guus Marco SPRUIJT, geb. Amsterdam.

VI.151    Aaron (Arnold) WOLFF, diamantslijper, diamantklover, geb. 's-Gravenhage 02-01-1869, overl. Kaapstad Zuid-Afrika 28-06-1943, zn. van Moses WOLFF en Saartje MOL (zie V.39).
Tr. Johannesburg Zuid-Afrika 09-08-1898 Amy Elisa GABRIEL, geb. Bethnal Green, Londen, Engeland 23-04-1877, overl. Kaapstad, Zuid-Afrika 21-07-1972.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bertha WOLFF, geb. Johannesburg Zuid-Afrika 01-03-1899, overl. Kaapstad Zuid-Afrika.
Tr. Johannesburg Zuid-Afrika 12-11-1922 Mark Herman LEVY, geb. Port-Elisabeth Zuid-Afrika 27-02-1896, overl. ald. 24-10-1968.
   2.  Violet Sarah WOLFF, geb. Kaapstad Zuid-Afrika 26-09-1902, overl. ald.
Tr. ald. Ben CHEIFITZ, geb. Beaufort West Zuid-Afrika 20-04-1894, overl. Kaapstad Zuid-Afrika 28-04-1972.
   3.  Moss Arnold WOLFF/WOLIFF, geb. Johannesburg Zuid-Afrika 30-04-1904, overl. ald. 10-07-1968.
Tr. (1) Valerie Marie WAHL.
Tr. (2) Johannesburg Zuid-Afrika Isabella Irene WILSON, geb. Johannesburg Zuid-Afrika 01-03-1915, overl. ald.

VI.153    Herman WOLFF, winkelier in heerenkleederen, geb. 's-Gravenhage 16-04-1870, overl. ald. 27-05-1934, zn. van Moses WOLFF en Saartje MOL (zie V.39).
Tr. 's-Gravenhage 24-02-1904 Rosette ZELDENRUST, modiste, geb. 's-Gravenhage 27-07-1873, overl. ald. 20-10-1956, dr. van Leonardus Josephus ZELDENRUST, parapluiemaker, winkelier te 's-Gravenhage, en Frederica JACOBSON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bertha Sara Frederica WOLFF, verpleegster, geb. 's-Gravenhage 22-08-1905, overl. Amsterdam 31-03-1928.
   2.  Moses Leonardus WOLFF (zie VII.425).
   3.  Leonardus Joseph Benjamin WOLFF, geb. 's-Gravenhage 08-09-1911, overl. Amsterdam 22-01-1972.
Tr. Adriana Maria HUITKER.

VII.425    Moses Leonardus WOLFF, musicus, geb. 's-Gravenhage 30-01-1907, overl. ald., zn. van Herman WOLFF (zie VI.153) en Rosette ZELDENRUST.
Tr. 's-Gravenhage Jenny HIRSCH, geb. Tiel 25-10-1905, overl. 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elsje Louise Berthe WOLFF, geb. 's-Gravenhage, overl. Amsterdam.
Tr. Jacques L.I. (Ya'akov) (van der WIELEN) SHIBOLETH, geb. Nederland, overl. Tel Aviv Israël.

VI.159    Henriette WOLFF, geb. 's-Gravenhage 20-08-1875, overl. Amsterdam 29-03-1943, dr. van Moses WOLFF en Saartje MOL (zie V.39).
Tr. (1) 's-Gravenhage 22-12-1897 Levie van CREVELD, veehandelaar, geb. Rotterdam 30-04-1872, overl. ald. 25-06-1921, zn. van David van CREVELD, veehandelaar, exportslachter, en Roosje BLOEMKOPER (BLOEMEKOPER), modiste.
Tr. (2) 's-Gravenhage 24-08-1928 Louis Hein van der WOUDE, makelaar in onroerende goederen, geb. Amsterdam 22-07-1868, overl. ald. 05-07-1937, zn. van Alexander van der WOUDE, slager, kleermaker, en Sophia (Sipkje) de HAAN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  David van CREVELD (zie VII.429).

VII.429    David van CREVELD, veehandelaar, geb. Rotterdam 16-06-1899, overl. Auschwitz 31-01-1943, zn. van Levie van CREVELD en Henriette WOLFF (zie VI.159).
Tr. Rotterdam 30-11-1922 Leentje (Lena) van KLAVEREN, geb. Rotterdam 01-07-1899, overl. Auschwitz 23-09-1942, dr. van Jacob Elias van KLAVEREN, koopman in huiden, en Engeltje HOFSTEDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henriëtte van CREVELD, geb. Rotterdam 29-01-1924, overl. Auschwitz 24-09-1942.
   2.  Jacob Elias van CREVELD, geb. Rotterdam 29-07-1927, overl. Auschwitz 31-01-1943.

VI.162    Sophie Frederike Mathilde WOLFF, geb. 's-Gravenhage 23-06-1878, overl. Auschwitz 02-11-1942, dr. van Moses WOLFF en Saartje MOL (zie V.39).
Tr. 's-Gravenhage 12-12-1900 Andries van CREVELD, veehandelaar, geb. Rotterdam 11-04-1874, overl. Auschwitz 02-11-1942, zn. van David van CREVELD, veehandelaar, exportslachter, en Roosje BLOEMKOPER (BLOEMEKOPER), modiste.
Uit dit huwelijk:
   1.  Andries David van CREVELD (zie VII.431).
   2.  David van CREVELD, geb. Rotterdam 10-09-1906, overl. ald. 17-01-1907.
   3.  Henriette van CREVELD, geb. Rotterdam 14-07-1912, overl. West Hollywood Los Angeles CA USA.
Tr. N.N. van LEEUWEN.

VII.431    Andries David van CREVELD, geb. Rotterdam 11-04-1902, overl. Auschwitz 03-08-1942, zn. van Andries van CREVELD en Sophie Frederike Mathilde WOLFF (zie VI.162).
Tr. Rotterdam 30-01-1930 Selma REENS, geb. Rotterdam 25-12-1909, overl. Auschwitz 06-08-1942.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eva van CREVELD, geb. Rotterdam 08-11-1930, overl. Auschwitz 06-08-1942.
   2.  Sophia Mathilde Friederike van CREVELD, geb. Rotterdam 28-12-1931, overl. Auschwitz 06-08-1942.
   3.  Ruby van CREVELD, geb. Rotterdam 01-08-1935, overl. Auschwitz 06-08-1942.

V.40    Abraham MOL, kleermaker, winkelier, geb. 's-Gravenhage 15-11-1839, overl. ald. 30-10-1915, begr. Wassenaar 01-11-1915, zn. van Barend Gerson MOL en Heintje Machiel Aron Cohen (DANSER) (zie IV.13).
Tr. 's-Gravenhage 06-06-1866 Rika DRILSMA, dienstbode, geb. Groningen 05-06-1838, overl. 's-Gravenhage 27-05-1914, begr. Wassenaar 29-05-1914, dr. van Isak Adam DRILSMA, koopman, chazan, en Jantje Juda OPPENHEIM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna MOL (zie VI.164).
   2.  Barend MOL (zie VI.165).
   3.  Heintje MOL, geb. 's-Gravenhage 13-05-1873, overl. ald. 11-06-1875.

VI.164    Johanna MOL, geb. 's-Gravenhage 27-09-1866, dr. van Abraham MOL (zie V.40) en Rika DRILSMA.
Tr. 's-Gravenhage 07-06-1893 Mozes van der HOEK, melkverkoper, suikerwerker, geb. Leeuwarden 09-06-1865, overl. Auschwitz 22-10-1942, zn. van Hessel van der HOEK, vleeschhouwer, en Hanna MEIJERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rika van der HOEK (zie VII.437).
   2.  Hanna van der HOEK, modiste, geb. 's-Gravenhage 14-08-1896.
   3.  Hessel van der HOEK (zie VII.439).
   4.  Abraham van der HOEK, reiziger, geb. 's-Gravenhage 10-05-1902.
   5.  Eva van der HOEK, blousenaaister, geb. 's-Gravenhage 05-07-1903, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   6.  Meijer van der HOEK, magazijnbediende, manufacturier, geb. 's-Gravenhage 06-02-1907, overl. Auschwitz 30-04-1943.
Tr. Watergraafsmeer Eva STODEL, confectienaaister, geb. Amsterdam 17-03-1910, overl. Auschwitz 09-11-1942, dr. van Samuel STODEL, los werkman, en Susanna KLOOS.
   7.  Gabriel van der HOEK, bakker, geb. 's-Gravenhage 23-02-1911, overl. Kdo Wüstegiersdorf 02-03-1945.

VII.437    Rika van der HOEK, costuumnaaister, geb. Amsterdam 09-03-1894, overl. Sobibor 16-07-1943, dr. van Mozes van der HOEK en Johanna MOL (zie VI.164).
Tr. Amsterdam 11-01-1922 Josua van RHIJN, kantoorbediende, geb. Venlo 07-02-1897, overl. Amsterdam 25-03-1938, zn. van Levie van RHIJN en Jansje HEDEMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Levie van RHIJN, geb. Amsterdam 13-12-1922, overl. Mauthausen 22-09-1941.
   2.  Mozes van RHIJN, geb. Amsterdam 08-12-1927, overl. Sobibor 16-07-1943.

VII.439    Hessel van der HOEK, bakkersknecht, bakker, geb. 's-Gravenhage 23-10-1897, overl. Auschwitz 31-01-1943, zn. van Mozes van der HOEK en Johanna MOL (zie VI.164).
Tr. Amsterdam 06-06-1923 Rachel COHEN, geb. Amsterdam 21-01-1898, overl. Auschwitz 12-10-1942, dr. van Jacob COHEN, werkman, roosjesslijper, en Belia KATER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mozes van der HOEK, geb. Amsterdam 22-05-1930, overl. Auschwitz 12-10-1942.
   2.  Belia van der HOEK, geb. Amsterdam 28-04-1933, overl. Auschwitz 12-10-1942.

VI.165    Barend MOL, geb. 's-Gravenhage 16-06-1868, zn. van Abraham MOL (zie V.40) en Rika DRILSMA.
Tr. 's-Gravenhage 09-11-1898 Roosje SWAAN, geb. 's-Gravenhage 12-10-1872, overl. Sobibor 14-05-1943, dr. van Eliazar SWAAN, vleeschhouwer, en Schoontje BLOEMEKOPER, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eliazar MOL, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Abraham MOL, geb. 's-Gravenhage.

IV.15    Esther Machiel Aron Cohen (Hester) (DANSER), geb. 's-Gravenhage 31-08-1801, dr. van Machiel Aron Cohen (DANZER) (zie III.5) en Sara Joseph (HES).
Tr. 's-Gravenhage 05-10-1825 Salomon Alexander SNOEK, venter, koopman, geb. 's-Gravenhage 18-12-1798, zn. van Alexander Nathan (Sander) SNOEK, hoedenschoonmaker, en Brendeltje Salomon Heijman (Bruintje) LEVI.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alexander SNOEK, geb. 's-Gravenhage 28-04-1826.
   2.  Michiel SNOEK (zie V.43).
   3.  Grietje SNOEK (zie V.46).
   4.  Saartje SNOEK (zie V.48).
   5.  Sophia SNOEK (zie V.50).

V.43    Michiel SNOEK, koopman in fruit, geb. 's-Gravenhage 11-11-1828, zn. van Salomon Alexander SNOEK en Esther Machiel Aron Cohen (Hester) (DANSER) (zie IV.15).
Tr. 's-Gravenhage 17-10-1866 Naatje de LIEMA, geb. Beverwijk 06-08-1839, overl. 's-Gravenhage 03-05-1911, dr. van Jacob Salomon de LIEMA, koopman, en Leentje Levi HAMMELBERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ester SNOEK (zie VI.169).
   2.  Jacob SNOEK (zie VI.170).
   3.  Alexander SNOEK (zie VI.172).
   4.  Levie SNOEK (zie VI.174).

VI.169    Ester SNOEK, geb. 's-Gravenhage 04-09-1867, overl. Sobibor 20-03-1943, dr. van Michiel SNOEK (zie V.43) en Naatje de LIEMA.
Tr. 's-Gravenhage 10-12-1890 Hartog BLOK, bediende, grossier in manufacturen, geb. 's-Gravenhage 03-06-1868, overl. Sobibor 20-03-1943, zn. van Barend BLOK, koopman in groente, en Hendrika (Heintje) POONS, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michel BLOK (zie VII.448).
   2.  Hendrika BLOK (zie VII.452).
   3.  Bernard BLOK, magazijnbediende, geb. 's-Gravenhage 09-09-1896, overl. Mauthausen 23-10-1941.
   4.  Naatje BLOK (zie VII.454).

VII.448    Michel BLOK, magazijnbediende, handelsreiziger, koopman, geb. 's-Gravenhage 26-02-1893, overl. Sobibor 05-03-1943, zn. van Hartog BLOK en Ester SNOEK (zie VI.169).
Tr. (1) 's-Gravenhage 05-06-1918 Naatje EIJL, pianolerares, geb. Rotterdam 31-08-1895, overl. 's-Gravenhage 14-02-1931, dr. van Levie EIJL, winkelbediende, en Rosetta van der SLUIJS.
Tr. (2) 's-Gravenhage 17-08-1932 Jetje POONS, geb. 's-Gravenhage 10-02-1900, overl. Sobibor 05-03-1943, dr. van Simon Mozes POONS, winkelier, uitdrager, en Elisabeth SCHUIJER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Esther BLOK, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Klara BLOK, geb. 's-Gravenhage.
   3.  Hendrika (Riek) BLOK, geb. 's-Gravenhage 13-04-1922, overl. Sobibor 16-07-1943.
Tr. 's-Gravenhage David HEERTJES, geb. Amsterdam 12-01-1918, overl. Sobibor 16-07-1943.
   4.  Rosetta BLOK, geb. 's-Gravenhage 08-08-1925, overl. Auschwitz 11-02-1944.

VII.452    Hendrika BLOK, geb. 's-Gravenhage 30-11-1894, overl. Auschwitz 07-09-1942, dr. van Hartog BLOK en Ester SNOEK (zie VI.169).
Tr. 's-Gravenhage 05-11-1924 Mozes BLOK, violist, geb. 's-Gravenhage 24-05-1899, overl. Kdo Fürstengrube 20-08-1943, zn. van Emanuel BLOK, koopman, kramenverhuurder, timmerman, en Ribca RICARDO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ribca BLOK, geb. 's-Gravenhage 14-08-1925, overl. Auschwitz 07-09-1942.
   2.  Harry BLOK, geb. 's-Gravenhage 18-07-1929, overl. Auschwitz 07-09-1942.

VII.454    Naatje BLOK, geb. 's-Gravenhage 23-05-1898, overl. Auschwitz 19-08-1942, dr. van Hartog BLOK en Ester SNOEK (zie VI.169).
Tr. 's-Gravenhage 14-04-1926 Michel SNOEK (zie VII.455).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob SNOEK, geb. 's-Gravenhage 31-03-1927, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   2.  Esther SNOEK, geb. 's-Gravenhage 26-10-1929, overl. Auschwitz 19-08-1942.

VI.170    Jacob SNOEK, winkelbediende, manufacturier, geb. 's-Gravenhage 12-06-1869, overl. ald. 13-03-1929, zn. van Michiel SNOEK (zie V.43) en Naatje de LIEMA.
Tr. 's-Gravenhage 21-10-1896 Lotje HAMME, dienstbode, geb. 's-Gravenhage 24-08-1871, overl. Auschwitz 14-01-1943, dr. van Isaac HAMME, arbeider, vormer, koopman, en Jaantje LELIJVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michel SNOEK (zie VII.455).
   2.  Jaantje SNOEK (zie VII.457).
   3.  Naatje SNOEK (zie VII.458).
   4.  Izak SNOEK (zie VII.459).
   5.  Esther SNOEK (zie VII.462).
   6.  Joël SNOEK, expeditieknecht, geb. 's-Gravenhage 07-10-1908, overl. Szczedrzijk 21-12-1942.
   7.  Salomon SNOEK, geb. 's-Gravenhage 14-11-1911, overl. ald. 02-12-1911.

VII.455    Michel SNOEK, kantoorbediende, handelsreiziger, geb. 's-Gravenhage 28-12-1897, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Jacob SNOEK (zie VI.170) en Lotje HAMME.
Tr. 's-Gravenhage 14-04-1926 Naatje BLOK (zie VII.454).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder VII.454).
VII.457    Jaantje SNOEK, naaister, geb. 's-Gravenhage 28-10-1899, overl. Auschwitz 26-08-1942, dr. van Jacob SNOEK (zie VI.170) en Lotje HAMME.
Tr. 's-Gravenhage 07-09-1921 Hersch Leib BECK, kleermaker, geb. Gorlice Polen 06-04-1895, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Abraham BECK, landbouwer, en Chaja WACHTEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gusta BECK, geb. 's-Gravenhage 21-06-1922, overl. Auschwitz 25-01-1943.
   2.  Jacob BECK, geb. 's-Gravenhage 29-08-1929, overl. Auschwitz 26-08-1942.

VII.458    Naatje SNOEK, naaister, geb. 's-Gravenhage 19-12-1901, overl. Auschwitz 11-12-1942, dr. van Jacob SNOEK (zie VI.170) en Lotje HAMME.
Tr. 's-Gravenhage 21-07-1926 Isaac POONS (zie VII.264).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder VII.264).
VII.459    Izak SNOEK, meubelmaker, geb. 's-Gravenhage 16-10-1903, overl. Midden-Europa 31-03-1944, zn. van Jacob SNOEK (zie VI.170) en Lotje HAMME.
Tr. 's-Gravenhage 15-04-1931 Feige BECK, huishoudster, geb. Gorlice Polen 30-09-1899, overl. Auschwitz* 02-11-1942, dr. van Abraham BECK, landbouwer, en Chaja WACHTEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena SNOEK, geb. 's-Gravenhage 07-03-1932, overl. Auschwitz* 02-11-1942.
   2.  Charlotte SNOEK, geb. 's-Gravenhage.

VII.462    Esther SNOEK, geb. 's-Gravenhage 10-10-1906, overl. Sobibor 30-04-1943, dr. van Jacob SNOEK (zie VI.170) en Lotje HAMME.
Tr. (1) 's-Gravenhage 28-01-1931 Gerardus Hendrik STAALLEKKER, geb. 's-Gravenhage 17-04-1903, overl. ald. 02-09-1931, zn. van Gerardus Hendrik STAALLEKKER, koopman in groenten, en Antoinette Jacoba Johanna LORJÉ.
Tr. (2) 's-Gravenhage 15-03-1933 Philip van der VELDE, gids Hotel des Indes, kellner, geb. 's-Gravenhage 26-07-1888, overl. Sobibor 30-04-1943, zn. van Jacob Isaac van der VELDE, milicien, besteller, commissionair, en Sara van KLEEF.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jacques van der VELDE, geb. 's-Gravenhage 25-01-1934, overl. Sobibor 30-04-1943.

VI.172    Alexander SNOEK, koopman in fruit, manufacturier, geb. 's-Gravenhage 27-10-1872, zn. van Michiel SNOEK (zie V.43) en Naatje de LIEMA.
Tr. 's-Gravenhage 27-11-1895 Rachel BLITZ, geb. Rotterdam 23-07-1873, overl. 's-Gravenhage 25-12-1938, dr. van Abraham BLITZ, koopman in ongeregelde goederen, tagrijn, en Benvenida COELHO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michiel Alexander SNOEK (zie VII.466).
   2.  Anna SNOEK (zie VII.469).
   3.  Esther SNOEK (zie VII.471).
   4.  Abraham Alexander SNOEK (zie VII.472).

VII.466    Michiel Alexander SNOEK, kantoorbediende, musicus, geb. 's-Gravenhage 09-05-1896, zn. van Alexander SNOEK (zie VI.172) en Rachel BLITZ.
Tr. Rotterdam 27-08-1919 Aaltje BOAS, geb. Tiel 13-10-1891, overl. Auschwitz 26-03-1944, dr. van Jacob Samuel BOAS, koopman, photograaf, en Sara MAAS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Michiel SNOEK, geb. 's-Gravenhage 27-08-1920, overl. Buchenwald 23-02-1945.
   2.  Rachel SNOEK, geb. 's-Gravenhage.

VII.469    Anna SNOEK, geb. 's-Gravenhage 21-08-1897, overl. Auschwitz 12-10-1942, dr. van Alexander SNOEK (zie VI.172) en Rachel BLITZ.
Tr. 's-Gravenhage 04-08-1920 Abraham SCHUIJER, pianist, geb. 's-Gravenhage 11-04-1897, overl. Auschwitz 31-01-1943, zn. van Samuel (Sam) SCHUIJER, muziekonderwijzer, violist, componist, en Elisabeth ALTER, toneelzangeres.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth SCHUIJER, geb. 's-Gravenhage 24-01-1921, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Tr. Abraham van der HORST, cartonnagewerker, geb. 's-Gravenhage 21-02-1918, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Levie van der HORST, cartonnagewerker, en Naatje OPPENHEIMER.
   2.  Rachel SCHUIJER, geb. 's-Gravenhage 25-04-1929, overl. Auschwitz 12-10-1942.

VII.471    Esther SNOEK, geb. 's-Gravenhage 19-11-1900, overl. Auschwitz* 26-08-1942, dr. van Alexander SNOEK (zie VI.172) en Rachel BLITZ.
Tr. 's-Gravenhage 18-02-1925 Alexander POONS, meubelmaker, fruithandelaar, geb. 's-Gravenhage 10-09-1900, overl. ald. 12-02-1941, zn. van Gompel POONS, winkelier in heerenkleding, uitdrager, en Eva KLEINHUIS, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerard POONS, geb. 's-Gravenhage 14-05-1925, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   2.  Rachel POONS, geb. 's-Gravenhage 25-11-1926, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   3.  Sara POONS, geb. 's-Gravenhage 30-10-1928, overl. Auschwitz 26-08-1942.

VII.472    Abraham Alexander SNOEK, expediteur, geb. 's-Gravenhage 21-02-1913, overl. Auschwitz 22-09-1942, zn. van Alexander SNOEK (zie VI.172) en Rachel BLITZ.
Tr. 's-Gravenhage 30-01-1935 Saartje POONS (zie VIII.318).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder VIII.318).
VI.174    Levie SNOEK, koopman in manufacturen, geb. 's-Gravenhage 13-12-1878, overl. ald. 10-08-1967, begr. Wassenaar, zn. van Michiel SNOEK (zie V.43) en Naatje de LIEMA.
Tr. 's-Gravenhage 05-10-1904 Doortje BLOK, geb. 's-Gravenhage 26-04-1879, overl. ald. 04-10-1946, begr. Wassenaar, dr. van Barend BLOK, koopman in groente, en Hendrika (Heintje) POONS, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michiel SNOEK (zie VII.473).

VII.473    Michiel SNOEK, geb. 's-Gravenhage 11-12-1905, overl. Sobibor 07-05-1943, zn. van Levie SNOEK (zie VI.174) en Doortje BLOK.
Tr. 's-Gravenhage 06-01-1932 Emanta BLOK, naaister, geb. 's-Gravenhage 06-03-1905, overl. Sobibor 07-05-1943, dr. van Emanuel BLOK, koopman, kramenverhuurder, timmerman, en Ribca RICARDO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dora SNOEK, geb. 's-Gravenhage 13-06-1934, overl. Sobibor 07-05-1943.

V.46    Grietje SNOEK, geb. 's-Gravenhage 16-08-1832, overl. ald. 29-09-1882, dr. van Salomon Alexander SNOEK en Esther Machiel Aron Cohen (Hester) (DANSER) (zie IV.15).
Tr. 's-Gravenhage 21-01-1857 Moses van LEEUWEN, koopman, fruitverkooper, winkelier, geb. 's-Gravenhage 02-12-1832, zn. van Aäron Moses (Aron) (van LEEUWEN), koopman, en Elisabeth (Belie) (de VRIES), koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aäron van LEEUWEN (zie VI.176).
   2.  Salomon van LEEUWEN (zie VI.178).
   3.  Alexander van LEEUWEN (zie VI.180).
   4.  Levy van LEEUWEN (zie VI.182).
   5.  Michiel van LEEUWEN (zie VI.185).
   6.  Mietje van LEEUWEN (zie VI.187).

VI.176    Aäron van LEEUWEN, koopman, geb. 's-Gravenhage 08-05-1857, zn. van Moses van LEEUWEN en Grietje SNOEK (zie V.46).
Tr. 's-Gravenhage 03-11-1886, sch. ald. Saartje WIJMAN, koopvrouw, geb. 's-Gravenhage 01-03-1860, overl. Sobibor 02-04-1943, dr. van Aäron Wolf WIJNMAN (WIJMAN), koopman, muzijkant, en Debora STOKVIS, koopvrouw in kleederen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon van LEEUWEN (zie VII.475).

VII.475    Salomon van LEEUWEN, musikant, geb. 's-Gravenhage 13-04-1883, zn. van Aäron van LEEUWEN (zie VI.176) en Saartje WIJMAN.
Tr. 's-Gravenhage 20-03-1907 Rebecca PRINS, geb. 's-Gravenhage 06-03-1883, overl. Auschwitz* 01-02-1943, dr. van Hartog PRINS, manufacturier, koopman in oudheden, en Kaatje SPIERO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sarah van LEEUWEN (zie VIII.500).
   2.  Debora van LEEUWEN (zie VIII.502).

VIII.500    Sarah van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 28-04-1908, overl. Auschwitz 09-11-1942, dr. van Salomon van LEEUWEN (zie VII.475) en Rebecca PRINS.
Tr. 's-Gravenhage 11-04-1934 Simon BOEKBINDER, magazijnbediende, geb. 's-Gravenhage 11-06-1905, overl. Sakrau 31-01-1943, zn. van Moses BOEKBINDER, fruitkoopman, koopman in flesschen, en Judith ROET, leurster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 17-01-1936, overl. Sobibor 23-07-1943.

VIII.502    Debora van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 17-09-1910, overl. Auschwitz 23-08-1942, dr. van Salomon van LEEUWEN (zie VII.475) en Rebecca PRINS.
Tr. 's-Gravenhage 13-11-1935 Emanuel LENS, instrumentmaker, geb. 's-Gravenhage 12-07-1908, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Jacob LENS, fruithandelaar, en Jaantje WILKENS, winkelierster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jaantje LENS, geb. 's-Gravenhage 13-09-1938, overl. Auschwitz 23-08-1942.

VI.178    Salomon van LEEUWEN, koopman in fruit, koopman in ongeregelde goederen, geb. 's-Gravenhage 04-10-1858, overl. ald. 20-03-1938, zn. van Moses van LEEUWEN en Grietje SNOEK (zie V.46).
Tr. 's-Gravenhage 30-11-1887 Sientje FRESCO, geb. 's-Gravenhage 23-08-1857, overl. ald. 23-03-1919, begr. Wassenaar 25-03-1919, dr. van Aron (Arend Aharon) FRESCO, appelenkruijer, koopman in fruit, en Jetje (Jansje, Jane) BOBBE, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kaatje van LEEUWEN (zie VII.478).
   2.  Aäron (Aron) van LEEUWEN (zie VII.479).
   3.  Mozes van LEEUWEN (zie VII.481).

VII.478    Kaatje van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 29-11-1888, overl. Sobibor 16-04-1943, dr. van Salomon van LEEUWEN (zie VI.178) en Sientje FRESCO.
Tr. 's-Gravenhage 14-06-1911 Elias SPIERO, geb. 's-Gravenhage 13-06-1890, overl. Sobibor 16-04-1943, zn. van Nathan SPIERO, gids, en Aaltje SCHEFFER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alida SPIERO, geb. 's-Gravenhage.
Tr. ald. Willem KRUL, geb. 's-Gravenhage.

VII.479    Aäron (Aron) van LEEUWEN, fruithandelaar, geb. 's-Gravenhage 19-12-1889, overl. ald. 28-09-1935, zn. van Salomon van LEEUWEN (zie VI.178) en Sientje FRESCO.
Tr. 's-Gravenhage 27-08-1919 Roosje van KAM, geb. 's-Gravenhage 13-01-1895, overl. Auschwitz 11-12-1942, dr. van Benjamin van KAM, koopman, toneelknecht, en Johanna HARSCHEL, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 28-12-1919, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   2.  Benjamin van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 31-03-1921, overl. Auschwitz 30-09-1942.

VII.481    Mozes van LEEUWEN, fruithandelaar, geb. 's-Gravenhage 05-08-1891, overl. ald. 14-10-1936, zn. van Salomon van LEEUWEN (zie VI.178) en Sientje FRESCO.
Tr. 's-Gravenhage 13-09-1916 Rebekka DANSER (zie VII.20).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder VII.20).
VI.180    Alexander van LEEUWEN, uitdrager, koopman in kleeren, geb. 's-Gravenhage 23-04-1863, overl. verm. 's-Gravenhage voor 1921, zn. van Moses van LEEUWEN en Grietje SNOEK (zie V.46).
Tr. 's-Gravenhage 16-11-1887 Sara WILKENS, geb. 's-Gravenhage 25-07-1861, dr. van Abelia WILLEKENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mozes van LEEUWEN, handelaar in meubelen, toneelspeler, toneelzanger, geb. 's-Gravenhage 30-08-1888.
   2.  Abelia van LEEUWEN (zie VII.484).
   3.  Aäron van LEEUWEN (zie VII.485).
   4.  Salomon van LEEUWEN (zie VII.487).
   5.  Kaatje van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 13-01-1895, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Tr. 's-Gravenhage 06-11-1918 Abraham WOLF, boekbinder, geb. 's-Gravenhage 05-01-1892, zn. van David WOLF, brigadier van politie, en Elisabeth (Betje) de VRIES, dienstbode.
   6.  Mietje van LEEUWEN (zie VII.491).

VII.484    Abelia van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 25-09-1889, overl. Auschwitz 19-10-1942, dr. van Alexander van LEEUWEN (zie VI.180) en Sara WILKENS.
Tr. 's-Gravenhage 28-04-1915 Samuel PRINS, pakhuisknecht, manufacturier, geb. 's-Gravenhage 24-10-1888, overl. Auschwitz 19-10-1942, zn. van Hartog PRINS, manufacturier, koopman in oudheden, en Kaatje SPIERO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roosje PRINS, geb. 's-Gravenhage 27-07-1915, overl. Auschwitz 19-10-1942.
Tr. 's-Gravenhage 26-05-1937 Robert Jacobus SPANJAARD, geb. Oos 06-06-1906, overl. Midden-Europa 31-03-1944.
   2.  Alexander PRINS, geb. 's-Gravenhage 15-02-1917, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   3.  Hartog PRINS, geb. 's-Gravenhage 07-11-1919, overl. Auschwitz 31-01-1943.
Tr. Ida Paulina Ruth Sara BLOCH, geb. Seesen Duitsland 24-05-1921, overl. Auschwitz 12-10-1942, dr. van Alexander Friedrich Israel BLOCH en Else COHN.
   4.  Max PRINS, geb. 's-Gravenhage.

VII.485    Aäron van LEEUWEN, boekdrukker, geb. 's-Gravenhage 25-11-1890, overl. Kdo Blechhammer 31-12-1943, zn. van Alexander van LEEUWEN (zie VI.180) en Sara WILKENS.
Tr. 's-Gravenhage 17-08-1921 Flora HIJMANS, winkelbediende, geb. 's-Gravenhage 12-02-1894, overl. Auschwitz 18-10-1942, dr. van Bernard HIJMANS, koopman in ongeregelde goederen, en Cientje FRANK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sientje van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 29-08-1922, overl. Auschwitz 08-10-1942.
   2.  Alexander Bernard van LEEUWEN, fotograaf, geb. 's-Gravenhage 24-06-1924, overl. Kdo Siemianowitz 23-10-1942.

VII.487    Salomon van LEEUWEN, koopman in wollen artikelen, fruitkoopman, geb. 's-Gravenhage 06-01-1893, overl. Blechhammer 31-12-1943, zn. van Alexander van LEEUWEN (zie VI.180) en Sara WILKENS.
Tr. 's-Gravenhage 05-06-1918 Louisa LENS (zie VII.115).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder VII.115).
VII.491    Mietje van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 21-07-1897, overl. Auschwitz 30-09-1942, dr. van Alexander van LEEUWEN (zie VI.180) en Sara WILKENS.
Tr. 's-Gravenhage, sch. ald. Mozes de WINTER, koopman in ongeregelde goederen, manufacturier, geb. Rotterdam 15-04-1888, overl. Auschwitz 31-08-1942, zn. van Filippus de WINTER, koopman, manufacturier, en Betje van BUEREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alexander de WINTER, geb. Rotterdam.
   2.  Philippus de WINTER, geb. 's-Gravenhage 08-03-1923, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   3.  Aaron de WINTER, geb. 's-Gravenhage 24-10-1924, overl. Auschwitz 30-09-1942.

VI.182    Levy van LEEUWEN, koopman in meubelen, manufacturier, handelaar in huizen, geb. 's-Gravenhage 04-10-1865, zn. van Moses van LEEUWEN en Grietje SNOEK (zie V.46).
Tr. (1) 's-Gravenhage 08-09-1886 Saartje PRINS, geb. 's-Gravenhage 28-02-1866, overl. ald. 04-01-1890, dr. van Samuel PRINS, koopman in ongeregelde goederen, en Duifje DULAAR.
Tr. (2) 's-Gravenhage 15-11-1899 Hendrika GOMPERTZ, koopvrouw in modeartikelen, geb. 's-Gravenhage 05-05-1871, dr. van Simon GOMPERTZ, koopman, en Klaartje Abraham (Klara) FRANK (VRANK).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Mozes van LEEUWEN (zie VII.492).
   2.  Kaatje van LEEUWEN (zie VII.496).

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Simon van LEEUWEN, musicus, geb. 's-Gravenhage.
   4.  Aron van LEEUWEN, winkelier in damesmodeartikelen, geb. 's-Gravenhage 03-12-1904, overl. Auschwitz* 20-08-1942.
Tr. 's-Gravenhage 06-03-1929 Hendrika van CREVELD, geb. 's-Gravenhage 07-12-1898, overl. Birkenau 20-08-1942, dr. van David van CREVELD, vleeschhouwer, en Margaretha van den BERG.

VII.492    Mozes van LEEUWEN, koopman in ongeregelde goederen, koopman in manufacturen, caféhouder, geb. 's-Gravenhage 22-04-1887, overl. Auschwitz 19-10-1942, zn. van Levy van LEEUWEN (zie VI.182) en Saartje PRINS.
Tr. (1) Rotterdam 13-09-1911 Henriëtte KADIKS, geb. Rotterdam 25-11-1884, overl. 's-Gravenhage 27-12-1937, dr. van Salomon KADIKS, veehandelaar, en Klaartje NENK.
Tr. (2) 's-Gravenhage 06-07-1938 Alida van ROOIJEN, geb. Amsterdam 19-04-1899, overl. Auschwitz 21-01-1943, dr. van Arnold van ROOIJEN, koopman in meubelen, en Sara FLES.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Louis van LEEUWEN, geb. Rotterdam 14-07-1913, overl. Sobibor 05-03-1943.
Tr. 's-Gravenhage 12-01-1938 Betsie SONS, geb. 's-Gravenhage 27-08-1914, overl. Sobibor 05-03-1943, dr. van Andries SONS, boekdrukker, en Carolina BINO.

VII.496    Kaatje van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 27-06-1889, overl. Auschwitz 12-10-1942, dr. van Levy van LEEUWEN (zie VI.182) en Saartje PRINS.
Tr. 's-Gravenhage 17-12-1913 Levie BOBBE, loopjongen, tagrijn, geb. 's-Gravenhage 04-04-1888, overl. Auschwitz 12-10-1942, zn. van Moses BOBBE, koopman in oudheden, meubelen, en Tamer KLOOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maurits BOBBE, geb. 's-Gravenhage 18-06-1914, overl. ald. 14-03-1921.
   2.  Sara (Serah) BOBBE, verkoopster, geb. 's-Gravenhage 22-12-1915, overl. Auschwitz 12-10-1942.
Tr. 's-Gravenhage 12-08-1942 Jacob FRESCO, violist, geb. 's-Gravenhage 25-05-1902, overl. Auschwitz 31-01-1943, zn. van Elias FRESCO, koopman, en Rachel HAAGMAN.
   3.  Dora BOBBE (zie VIII.524).
   4.  Rika BOBBE, geb. 's-Gravenhage 19-07-1925, overl. Auschwitz 30-09-1942.

VIII.524    Dora BOBBE, geb. 's-Gravenhage 21-05-1917, overl. Auschwitz 12-10-1942, dr. van Levie BOBBE en Kaatje van LEEUWEN (zie VII.496).
Tr. 's-Gravenhage 22-03-1939 Lion BOBBE, koopman, geb. 's-Gravenhage 10-04-1902, overl. Auschwitz 31-01-1943, zn. van Hartog BOBBE, boekbinder, en Klaartje KUNSTENAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaartje BOBBE, geb. 's-Gravenhage 16-08-1939, overl. Auschwitz 12-10-1942.
   2.  Herman BOBBE, geb. 's-Gravenhage 29-07-1940, overl. Auschwitz 12-10-1942.

VI.185    Michiel van LEEUWEN, koopman in kousen, fruithandelaar, koopman in ongeregelde goederen, geb. 's-Gravenhage 06-02-1867, overl. Auschwitz 11-12-1942, zn. van Moses van LEEUWEN en Grietje SNOEK (zie V.46).
Tr. 's-Gravenhage 11-05-1892 Hadasse HAKKER (zie VI.249).
Uit dit huwelijk:
   1.  Kaatje van LEEUWEN (zie VII.501).
   2.  Roosje van LEEUWEN (zie VII.503).
   3.  Mozes van LEEUWEN (zie VII.504).
   4.  Debora van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 16-01-1898.
   5.  Mietje van LEEUWEN (zie VII.508).
   6.  Salomon van LEEUWEN (zie VII.510).
   7.  Aron van LEEUWEN (zie VII.512).

VII.501    Kaatje van LEEUWEN, boekbindster, geb. 's-Gravenhage 31-07-1892, overl. Auschwitz 26-02-1943, dr. van Michiel van LEEUWEN (zie VI.185) en Hadasse HAKKER (zie VI.249).
Tr. 's-Gravenhage Philip MOK, motorrijtuigbestuurder, geb. Amsterdam 29-11-1890, overl. Mauthausen 12-11-1942, zn. van Izak Philip MOK, winkelbediende, en Hesje BLOK, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Izak MOK, geb. 's-Gravenhage.

VII.503    Roosje van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 05-05-1894, overl. Auschwitz 17-12-1942, dr. van Michiel van LEEUWEN (zie VI.185) en Hadasse HAKKER (zie VI.249).
Tr. 's-Gravenhage 01-12-1915 Isaac (Sakkie) COSMAN, loopknecht, motorrijtuigbestuurder, geb. 's-Gravenhage 14-08-1891, overl. Mauthausen 17-11-1942, zn. van Aäron (Arend) COSMAN, koopman in groenten en fruit, en Roosje HUISMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hadassa COSMAN, geb. 's-Gravenhage 31-08-1916, overl. Oegstgeest 09-03-1920.
   2.  Mietje COSMAN, geb. 's-Gravenhage 15-01-1918, overl. Oegstgeest 08-10-1925.
   3.  Michel COSMAN, geb. 's-Gravenhage 20-07-1920, overl. Schoppenitz 31-10-1943.
   4.  Aäron COSMAN, geb. 's-Gravenhage 30-10-1922, overl. Schoppenitz 31-10-1943.

VII.504    Mozes van LEEUWEN, chauffeur, geb. 's-Gravenhage 29-01-1896, overl. Auschwitz* 30-04-1943, zn. van Michiel van LEEUWEN (zie VI.185) en Hadasse HAKKER (zie VI.249).
Tr. 's-Gravenhage 13-07-1921 Mietje HAKKER, geb. 's-Gravenhage 06-05-1896, overl. Sobibor 09-07-1943, dr. van Salomon HAKKER, fruithandelaar, tagrijn, en Rebecca BLOK, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hadasse van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 26-12-1921, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   2.  Rebecca van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 14-08-1923, overl. Auschwitz 26-09-1942.
   3.  Cato van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 15-01-1925, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   4.  Salomon van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 15-04-1929, overl. Auschwitz 14-01-1943.
   5.  Roosje van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 15-05-1930, overl. Auschwitz* 14-01-1943.
   6.  Sara van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 18-12-1931, overl. Auschwitz* 14-01-1943.
   7.  Michiel van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 09-05-1938, overl. Auschwitz* 14-01-1943.

VII.508    Mietje van LEEUWEN, huishoudster, geb. 's-Gravenhage 25-10-1899, overl. Auschwitz 12-10-1942, dr. van Michiel van LEEUWEN (zie VI.185) en Hadasse HAKKER (zie VI.249).
Tr. (1) 's-Gravenhage 16-11-1921 Levij de JONG, koopman in kousen, manufacturier, geb. 's-Gravenhage 22-01-1898, overl. ald. 03-08-1940, zn. van Izaac (Isaak) de JONG, koopman, en Esther KUNSTENAAR, winkelierster in kleedingstukken.
Tr. (2) 's-Gravenhage Joseph SWALUW, geb. Rotterdam 05-07-1909, overl. Auschwitz 31-01-1943, zn. van Abraham SWALUW, koopman in fruit, koopman in ongeregelde goederen, en Christina MELHADO.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Isaac de JONG, geb. 's-Gravenhage 03-10-1922, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   2.  Hadasse de JONG, geb. 's-Gravenhage 24-04-1927, overl. Auschwitz 12-10-1942.

VII.510    Salomon van LEEUWEN, slager, geb. 's-Gravenhage 14-03-1901, overl. Auschwitz 31-01-1943, zn. van Michiel van LEEUWEN (zie VI.185) en Hadasse HAKKER (zie VI.249).
Tr. 's-Gravenhage 28-10-1931 Rachel COHEN, geb. Amsterdam 03-03-1908, overl. Auschwitz 12-10-1942, dr. van Simon COHEN en Maria MOF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hadasse van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 27-10-1933, overl. Auschwitz 12-10-1942.
   2.  Marianne van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 08-07-1940, overl. Auschwitz 12-10-1942.

VII.512    Aron van LEEUWEN, musicus, violoncellist, geb. 's-Gravenhage 21-02-1903, overl. Midden-Europa 31-03-1943, zn. van Michiel van LEEUWEN (zie VI.185) en Hadasse HAKKER (zie VI.249).
Tr. (1) 's-Gravenhage, sch. ald. Sara ALTER, geb. 's-Gravenhage 12-11-1905, overl. Amsterdam, dr. van Mozes ALTER, vleeschhouwer, veehandelaar, en Grietje NORDEN, modemaakster.
Tr. (2) Saartje BOLLEGRAAF, geb. Groningen 16-04-1918, overl. Auschwitz 05-11-1942, dr. van Simon BOLLEGRAAF, koopman, en Grietje LEVITUS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Michel van LEEUWEN, geb. Utrecht.

VI.187    Mietje van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 22-05-1869, overl. ald. 19-08-1898, dr. van Moses van LEEUWEN en Grietje SNOEK (zie V.46).
Tr. 's-Gravenhage 22-08-1894 Moses BOEKBINDER, fruitkoopman, koopman in flesschen, geb. 's-Gravenhage 14-11-1865, overl. Auschwitz 26-02-1943, zn. van Barend Simon BOEKBINDER, koopman, en Bilha KOEKOEK, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barend BOEKBINDER (zie VII.515).
   2.  Kaatje BOEKBINDER, dienstbode, geb. 's-Gravenhage 07-08-1896.
   3.  Naatje BOEKBINDER (zie VII.519).

VII.515    Barend BOEKBINDER, koopman in flesschen, geb. 's-Gravenhage 29-05-1895, overl. Auschwitz 26-02-1943, zn. van Moses BOEKBINDER en Mietje van LEEUWEN (zie VI.187).
Tr. 's-Gravenhage 27-10-1920 Sophia HAKKER, boekbindster, geb. 's-Gravenhage 12-11-1895, overl. Auschwitz 26-02-1943, dr. van David HAKKER, kleermaker, en Marianna van der KLOOT, naaister, kleermaakster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mietje BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 20-07-1921, overl. Sobibor 26-03-1943.
Tr. 's-Gravenhage 10-06-1942 Machiel OSSEDRIJVER, huisknecht, geb. 's-Gravenhage 21-10-1914, overl. Sobibor 26-03-1943, zn. van Abraham OSSEDRIJVER, fruithandelaar, en Doortje FRESCO.

VII.519    Naatje BOEKBINDER, boekbindster, werkster, geb. 's-Gravenhage 22-05-1898, overl. Amsterdam, begr. Wassenaar, dr. van Moses BOEKBINDER en Mietje van LEEUWEN (zie VI.187).
Rel. (1) N.N.
Tr. (1) 's-Gravenhage Barend FRESCO, fruithandelaar, geb. 's-Gravenhage 25-04-1890, overl. Mauthausen 13-01-1943, zn. van N.N. en Mietje FRESCO, koopvrouw.
Uit de eerste relatie:
   1.  Barend BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage.

Uit het eerste huwelijk:
   2.  Kitty FRESCO, geb. 's-Gravenhage.
Tr. ald. C. ZWAAN.

V.48    Saartje SNOEK, geb. 's-Gravenhage 11-10-1838, overl. ald. 05-12-1934, dr. van Salomon Alexander SNOEK en Esther Machiel Aron Cohen (Hester) (DANSER) (zie IV.15).
Tr. 's-Gravenhage 07-08-1861 Hartog (Herman) POONS, geb. 's-Gravenhage 17-02-1833, overl. ald. 07-05-1920, zn. van Salomon Moses (POONS), koopman, en Roosette/Rouschen (Roosje) (BOBBE), fruitverkoopster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simon POONS (zie VI.188).
   2.  Salomon POONS (zie VI.190).
   3.  Michel POONS (zie VI.191).
   4.  Moses POONS (zie VI.192).
   5.  Alexander POONS (zie VI.194).
   6.  Roosje POONS (zie VI.197).
   7.  Isaac (Jacques) POONS (zie VI.198).
   8.  Philip POONS (zie VI.200).
   9.  Levie POONS (zie VI.202).

VI.188    Simon POONS, tapper, koopman in goud en zilver, geb. 's-Gravenhage 17-08-1861, overl. ald. 08-09-1932, begr. Muiderberg, zn. van Hartog (Herman) POONS en Saartje SNOEK (zie V.48).
Tr. 's-Gravenhage 12-03-1890 Schoontje CANTOR, geb. Amsterdam 14-10-1863, overl. 's-Gravenhage 08-12-1925, dr. van Joseph Samuel CANTOR, muzikant, musicus, en Truitje Joseph (JACOBS).
Uit dit huwelijk:
   1.  Saartje POONS, geb. 's-Gravenhage 11-07-1890, overl. ald. 21-08-1890.
   2.  Joseph POONS, geb. 's-Gravenhage 16-06-1891, overl. ald. 26-06-1891.
   3.  Hartog POONS, boekhouder, reiziger, geb. 's-Gravenhage 26-07-1892, overl. Auschwitz 19-11-1943.
   4.  Salomon POONS, geb. 's-Gravenhage 17-01-1894, overl. ald. 22-01-1894.

VI.190    Salomon POONS, koopman in fruit, uitdrager, geb. 's-Gravenhage 08-11-1863, overl. ald. 04-12-1940, begr. Wassenaar 05-12-1940, zn. van Hartog (Herman) POONS en Saartje SNOEK (zie V.48).
Tr. 's-Gravenhage 10-11-1886 Saartje POONS (zie VI.52).
Uit dit huwelijk: 12 kinderen (zie onder VI.52).
VI.191    Michel POONS, fruithandelaar, geb. 's-Gravenhage 04-07-1865, zn. van Hartog (Herman) POONS en Saartje SNOEK (zie V.48).
Tr. 's-Gravenhage 24-06-1891 Hadasse van der KLOOT (zie VI.283).
Uit dit huwelijk:
   1.  Saartje POONS, verkoopster, geb. 's-Gravenhage 30-10-1891, overl. Auschwitz 21-01-1943.
   2.  Eliazar POONS (zie VII.526).
   3.  Hartog POONS (zie VII.528).
   4.  Mozes POONS, geb. 's-Gravenhage 12-10-1895, overl. ald. 05-04-1896.
   5.  Simon POONS, kleermaker, geb. 's-Gravenhage 05-11-1896, overl. Blaricum 14-02-1969.
Tr. (1) 's-Gravenhage 26-05-1926, sch. ald. Petronella KRETÉ, geb. 's-Hertogenbosch 21-12-1903, dr. van Maria Arnolda KRETÉ.
Ttr. (2) 's-Gravenhage Anna B. ELSNER, geb. Koblenz Duitsland 27-08-1900, overl. 29-07-1959.
   6.  Jacob POONS (zie VII.534).
   7.  Rosa POONS, geb. 's-Gravenhage 07-09-1899, overl. ald. 29-06-1901.
   8.  Grietje POONS, geb. 's-Gravenhage 14-02-1901, overl. ald. 11-02-1902.
   9.  Salomon POONS, geb. 's-Gravenhage 24-04-1904, overl. ald. 28-11-1904.
   10.  Mozes (Mopie) POONS (zie VII.539).

VII.526    Eliazar POONS, koopman, kantoorbediende, geb. 's-Gravenhage 13-12-1892, overl. Midden-Europa 30-04-1943, zn. van Michel POONS (zie VI.191) en Hadasse van der KLOOT (zie VI.283).
Tr. 's-Gravenhage 24-09-1913 Henrika WOLFF, geb. 's-Gravenhage 12-07-1893, overl. Auschwitz 31-08-1942, dr. van Hartog WOLFF, winkelier, kantoorbediende, en Rozetta SANDERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hartog (Jo) POONS (zie VIII.548).
   2.  Hadasse POONS, kantoorbediende, geb. 's-Gravenhage 07-04-1920, overl. Auschwitz* 19-02-1943.
Tr. 's-Gravenhage Alexander van LEEUWEN, kantoorbediende, geb. 's-Gravenhage 09-07-1908, overl. Auschwitz* 30-04-1943, zn. van Mozes van LEEUWEN, koopman, handelaar in koperwerk, en Sara van RIJS (zie VII.88).
   3.  Michel (Micky) POONS (zie VIII.551).

VIII.548    Hartog (Jo) POONS, geb. 's-Gravenhage 27-12-1913, overl. ald., gecr. Loosduinen, zn. van Eliazar POONS (zie VII.526) en Henrika WOLFF.
Tr. 's-Gravenhage Sophia de VRIES, geb. Amsterdam, dr. van Hartog de VRIES, slager, en Femmina d'ANCONA, kantoorbediende.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ada Louise POONS, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Simone Monique POONS, geb. 's-Gravenhage.

VIII.551    Michel (Micky) POONS, geb. 's-Gravenhage, zn. van Eliazar POONS (zie VII.526) en Henrika WOLFF.
Tr. 's-Gravenhage Petronella Wilhelmina (Nellie) GEZELLE, geb. 's-Gravenhage, dr. van Bernardus Franciscus GEZELLE, verlakker, en Elisabeth Petronella BARBIER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marjolein Georgette POONS, geb. 's-Gravenhage.
Tr. ald. Donald van SCHRAVENDIJK, geb. 's-Gravenhage.

VII.528    Hartog POONS, fruithandelaar, geb. 's-Gravenhage 22-06-1894, overl. Sobibor 20-03-1943, zn. van Michel POONS (zie VI.191) en Hadasse van der KLOOT (zie VI.283).
Tr. 's-Gravenhage 24-11-1915 Sara WOLFF, geb. 's-Gravenhage 13-01-1895, overl. Sobibor 20-03-1943, dr. van Hartog WOLFF, winkelier, kantoorbediende, en Rozetta SANDERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hadasse POONS, geb. 's-Gravenhage.
Tr. Martin CYTRIN, geb. Berlijn Duitsland.
   2.  Rozetta POONS (zie VIII.556).
   3.  Suze POONS, geb. 's-Gravenhage 04-02-1921, overl. ald. 20-08-1921.
   4.  Henri POONS, geb. 's-Gravenhage 22-07-1922, overl. ald. 25-12-1928.

VIII.556    Rozetta POONS, geb. 's-Gravenhage 02-10-1917, overl. ald., begr. Wassenaar, dr. van Hartog POONS (zie VII.528) en Sara WOLFF.
Tr. 's-Gravenhage Jacob (Jacques) SPEIJER, geb. 's-Gravenhage 14-07-1916, overl. ald., begr. Wassenaar, zn. van Joseph SPEIJER, werkman, diamantslijper, en Sara KAT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cyril SPEIJER.
   2.  Ronald SPEIJER.

VII.534    Jacob POONS, fruithandelaar, geb. 's-Gravenhage 13-05-1898, overl. Mauthausen 04-09-1941, zn. van Michel POONS (zie VI.191) en Hadasse van der KLOOT (zie VI.283).
Tr. 's-Gravenhage 09-01-1918 Rachel SARLUIS, sigarettenmaaktster, geb. 's-Gravenhage 19-04-1897, overl. Auschwitz 26-01-1943, dr. van Abraham SARLUIS, bediende, fruithandelaar, en Debora FRESCO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hadasse POONS, geb. 's-Gravenhage 25-07-1918, overl. Alhambra Cal. USA.
Tr. 's-Gravenhage Paul BUNTENBACH.
   2.  Robert Abraham POONS, geb. 's-Gravenhage.
Tr. ald. Belia WOLFF, geb. 's-Gravenhage.

VII.539    Mozes (Mopie) POONS, geb. 's-Gravenhage 03-10-1905, overl. ald. 12-09-1965, begr. Wassenaar, zn. van Michel POONS (zie VI.191) en Hadasse van der KLOOT (zie VI.283).
Tr. 's-Gravenhage Cornelia A. DECKERS, geb. Driel 25-02-1908, overl. 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theresia Maria POONS (zie VIII.564).

VIII.564    Theresia Maria POONS, geb. 's-Gravenhage, dr. van Mozes (Mopie) POONS (zie VII.539) en Cornelia A. DECKERS.
Tr. W.J. ROMBOUTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ronnie ROMBOUTS.
   2.  Cindy ROMBOUTS.

VI.192    Moses POONS, uitdrager, kleermaker, pandhuishouder, geb. 's-Gravenhage 04-07-1867, overl. Auschwitz 26-02-1943, zn. van Hartog (Herman) POONS en Saartje SNOEK (zie V.48).
Tr. 's-Gravenhage 18-12-1889 Sientje KANIS, geb. 's-Gravenhage 20-11-1867, overl. Auschwitz 26-02-1943, dr. van Elias KANIS, koopman, mandenmaker, besteller, ziekenverpleger, en Saartje de LEEUWE, mutsenmaaktster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara POONS, geb. 's-Gravenhage 06-06-1890, overl. Sobibor 28-05-1943.
Tr. 's-Gravenhage 05-02-1913 Marcus van FRANK, boekbinder, geb. Amsterdam 23-08-1887, overl. Sobibor 23-05-1943, zn. van Aron van FRANK, ambtenaar bij de Isr. Gemeente, en Leentje de LIEME.
   2.  Elias POONS (zie VII.543).
   3.  Hartog POONS, geb. 's-Gravenhage 06-12-1892, overl. ald. 17-07-1893.

VII.543    Elias POONS, koopman, rijwielhersteller, handelaar, geb. 's-Gravenhage 18-07-1891, overl. Auschwitz 15-12-1942, zn. van Moses POONS (zie VI.192) en Sientje KANIS.
Tr. Amsterdam 27-03-1913 Judith KLEEREKOPER, geb. Amsterdam 28-01-1896, overl. Auschwitz 15-12-1942, dr. van Louis KLEEREKOPER, schoenmaker, koopman, en Duifje POLAK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mozes POONS, automonteur, geb. 's-Gravenhage 16-09-1913, overl. Auschwitz 30-04-1943.
Tr. Bloeme PEEKEL, geb. Amsterdam, dr. van Simon PEEKEL, koopman, en Hendrina MENDELS.
   2.  Louis POONS, geb. Amsterdam 18-08-1915, overl. Sobibor 09-07-1943.
Tr. Judith GROEN, costuumnaaister, geb. Amsterdam 26-04-1922, overl. Sobibor 09-07-1943, dr. van Alexander GROEN, goudsmid, en Margaretha WURMS.

VI.194    Alexander POONS, fruithandelaar, geb. 's-Gravenhage 24-05-1869, overl. Auschwitz 21-01-1943, zn. van Hartog (Herman) POONS en Saartje SNOEK (zie V.48).
Tr. 's-Gravenhage 18-05-1898 Rebecca FRESCO, geb. 's-Gravenhage 25-07-1873, overl. Auschwitz 21-01-1943, dr. van Aron (Arend) FRESCO, blik- en koperslager, en Judith de JONG, naaister.
Uit dit huwelijk:
   1.  Saartje POONS, geb. 's-Gravenhage 06-05-1899, overl. Auschwitz 22-10-1942.
Tr. 's-Gravenhage 26-03-1930 Samuel HAKKER, loopknecht, chauffeur, geb. 's-Gravenhage 26-09-1897, overl. Auschwitz 28-02-1943, zn. van Calman HAKKER, koopman, rechercheur van politie, en Kaatje SCHEFFER.
   2.  Aron POONS (zie VII.548).
   3.  Hartog POONS, geb. 's-Gravenhage 17-01-1907, overl. ald. 08-07-1926.

VII.548    Aron POONS, geb. 's-Gravenhage 04-04-1901, overl. Auschwitz 28-02-1943, zn. van Alexander POONS (zie VI.194) en Rebecca FRESCO.
Tr. 's-Gravenhage 16-06-1937 Roosje POLAK, geb. 's-Gravenhage 18-05-1909, overl. Auschwitz 22-10-1942, dr. van Barend POLAK, huidenzouter, en Ester BLOK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harrie Alexander POONS, geb. 's-Gravenhage 04-06-1940, overl. Auschwitz 22-10-1942.

VI.197    Roosje POONS, geb. 's-Gravenhage 10-11-1871, overl. Sobibor 14-05-1943, dr. van Hartog (Herman) POONS en Saartje SNOEK (zie V.48).
Tr. 's-Gravenhage 08-01-1896 Elias VISKOPER, koopman in kleederen, meubelen, geb. 's-Gravenhage 12-08-1872, overl. Sobibor 14-05-1943, zn. van Israël (Rolie) VISKOPER, poelier, koopman in oudekleeren, en Rachel HUISMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Israël VISKOPER, geb. 's-Gravenhage 10-10-1896, overl. ald. 12-11-1897.
   2.  Saartje VISKOPER (zie VII.553).
   3.  Israël VISKOPER, cellist, geb. 's-Gravenhage 28-07-1900.
   4.  Hartog (Harry) VISKOPER (zie VII.555).

VII.553    Saartje VISKOPER, winkeljuffrouw, geb. 's-Gravenhage 28-06-1898, dr. van Elias VISKOPER en Roosje POONS (zie VI.197).
Tr. 's-Gravenhage Isaäc SARPHATIE, kantoorbediende, handelaar in meubelen, diamantslijper, geb. Amsterdam 07-02-1896, overl. Bergen-Belsen 31-05-1945, zn. van Daniël SARPHATIE, diamantslijper, en Klara GANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Clara SARPHATIE, geb. Antwerpen België.
Tr. Arnold SCHNEIDER.

VII.555    Hartog (Harry) VISKOPER, cellist, juwelier, geb. 's-Gravenhage 09-12-1902, overl. ald., begr. Wassenaar, zn. van Elias VISKOPER en Roosje POONS (zie VI.197).
Tr. 's-Gravenhage Johanna Martina van RAVENSTIJN, geb. 's-Gravenhage 07-01-1908, overl. ald., begr. Wassenaar, dr. van Lambertus Hendricus van RAVENSTIJN, kok, en Catharina STAUDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roza VISKOPER, geb. 's-Gravenhage.

VI.198    Isaac (Jacques) POONS, musicus, leeraar Conservatorium, geb. 's-Gravenhage 28-10-1873, overl. ald. 03-12-1941, begr. Wassenaar, zn. van Hartog (Herman) POONS en Saartje SNOEK (zie V.48).
Tr. 's-Gravenhage 05-09-1906 Hendrika (Rika) KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 15-02-1879, overl. ald. 10-05-1949, dr. van Salomon KOEKOEK, manufacturier, uitdrager, en Roosje ALTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Herman POONS, geb. Groningen 26-05-1909, overl. Kdo Gleiwitz 18-01-1945.
Tr. 's-Gravenhage Rosaline JACOBSON, geb. 's-Gravenhage 14-04-1911, overl. Auschwitz 31-08-1944, dr. van Machiel (Michel) JACOBSON, koopman in heerenkleding, en Debora (Doortje) HAKKER (zie VI.268).
   2.  Rosaline POONS (zie VII.559).

VII.559    Rosaline POONS, geb. Groningen 03-03-1915, overl. Auschwitz* 26-03-1944, dr. van Isaac (Jacques) POONS (zie VI.198) en Hendrika (Rika) KOEKOEK.
Tr. 's-Gravenhage, sch. ald. Jacob Joseph SCHRAM, grossier in heerenmode-artikelen, geb. Hagen Westfalen Duitsland, zn. van Abraham SCHRAM, koopman, musicus, muziekleraar, en Rachel VROMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Juliana SCHRAM, geb. 's-Gravenhage 30-04-1937, overl. Auschwitz 26-03-1944.

VI.200    Philip POONS, fruitkoopman, geb. 's-Gravenhage 12-08-1876, overl. Auschwitz 26-02-1943, zn. van Hartog (Herman) POONS en Saartje SNOEK (zie V.48).
Tr. 's-Gravenhage 08-08-1900 Mietje LAMPORT, geb. 's-Gravenhage 10-09-1873, overl. ald. 08-02-1928, dr. van Joël Machiel LAMPORT, koopman in groenten, en Judith WILKENS, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara POONS, geb. 's-Gravenhage 25-06-1901.
Tr. ald. 04-11-1925 Bernardus LIEVERS, fruitkoopman, geb. Zwijndrecht 29-10-1898, zn. van Hendrikus Marinus LIEVERS, dagloner, hospitaalgeëmployeerde, en Adriana BUIS.
   2.  Joël POONS (zie VII.562).
   3.  Herman POONS (zie VII.564).
   4.  Jozef POONS, geb. 's-Gravenhage 22-05-1906, overl. ald. 23-09-1907.
   5.  Rosa POONS, geb. 's-Gravenhage 29-01-1909, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   6.  Greta POONS, geb. 's-Gravenhage 17-10-1910, overl. ald. 18-12-1910.
   7.  Rebecca POONS (zie VII.570).

VII.562    Joël POONS, houder kleederstomerij, geb. 's-Gravenhage 07-11-1902, overl. Polen 24-09-1943, zn. van Philip POONS (zie VI.200) en Mietje LAMPORT.
Tr. 's-Gravenhage 19-02-1930 Cecile Sarah PRESBURG, geb. Parijs, Frankrijk 20-06-1906, overl. Sobibor 11-06-1943.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marion Kitty POONS, geb. 's-Gravenhage 23-03-1931, overl. Sobibor 11-06-1943.
   2.  Cato Marian POONS, geb. Amsterdam 23-10-1934, overl. Sobibor 11-06-1943.

VII.564    Herman POONS, geb. 's-Gravenhage 17-06-1904, overl. Blechhammer 21-01-1945, zn. van Philip POONS (zie VI.200) en Mietje LAMPORT.
Tr. 's-Gravenhage Roosje SWAAN, geb. 's-Gravenhage 11-11-1907, overl. Sobibor 07-05-1943, dr. van Barend SWAAN, vleeschhouwer, en Sara KOEKOEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barend POONS, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Philip POONS, geb. 's-Gravenhage 06-12-1930, overl. Sobibor 07-05-1943.
   3.  Mirjam Sonja POONS, geb. 's-Gravenhage.
   4.  Harry POONS, geb. 's-Gravenhage 13-07-1940, overl. Sobibor 07-05-1943.

VII.570    Rebecca POONS, geb. 's-Gravenhage 07-07-1916, overl. Sobibor 16-07-1943, dr. van Philip POONS (zie VI.200) en Mietje LAMPORT.
Tr. 's-Gravenhage Jacob (Jacques) COHEN, reiziger, geb. Schaerbeek België 16-05-1912, overl. Sobibor 16-07-1943, zn. van Benjamin COHEN, reiziger in behangselpapier, en Johanna Maria KLOEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Marion COHEN, geb. 's-Gravenhage.

VI.202    Levie POONS, kantoorbediende, geb. 's-Gravenhage 10-01-1881, overl. Auschwitz 15-12-1942, zn. van Hartog (Herman) POONS en Saartje SNOEK (zie V.48).
Tr. 's-Gravenhage 15-05-1912 Rebecca MENDELS, geb. 's-Gravenhage 16-02-1883, overl. Auschwitz* 15-12-1942, dr. van Meijer MENDELS, arbeider, koopman, lompenhandelaar, en Heintje ALTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Herman POONS, geb. 's-Gravenhage 20-02-1913, overl. Auschwitz 26-01-1943.
Tr. 's-Gravenhage 05-06-1940 Marianne BRIL, geb. Rotterdam 23-06-1915, overl. Auschwitz 26-01-1943.

V.50    Sophia SNOEK, dienstbode, geb. 's-Gravenhage 12-02-1843, dr. van Salomon Alexander SNOEK en Esther Machiel Aron Cohen (Hester) (DANSER) (zie IV.15).
Tr. 's-Gravenhage 30-08-1865 Levy van LEEUWEN, koopman in meubelen, geb. 's-Gravenhage 31-10-1837, zn. van Aäron Moses (Aron) (van LEEUWEN), koopman, en Elisabeth (Belie) (de VRIES), koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aäron van LEEUWEN (zie VI.204).
   2.  Hester van LEEUWEN (zie VI.208).

VI.204    Aäron van LEEUWEN, muzikant, winkelier in heerenkleding, geb. 's-Gravenhage 12-06-1866, overl. Auschwitz* 14-01-1943, zn. van Levy van LEEUWEN en Sophia SNOEK (zie V.50).
Tr. (1) 's-Gravenhage 16-04-1890 Betje FULD, geb. 's-Gravenhage 23-06-1867, overl. ald. 02-10-1913, dr. van Jacob FULD, koopman in kleederen, uitdrager, en Rachel van der STAAL.
Tr. (2) 's-Gravenhage 05-04-1916 Duifje SCHUIJER, winkelierster in goud en zilver, geb. 's-Gravenhage 15-08-1869, overl. ald. 15-02-1931, dr. van Abraham SCHUIJER, koopman, juwelier, en Roosje van KAM.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Sophia van LEEUWEN (zie VII.574).
   2.  Jacob (Jacques) van LEEUWEN, winkelier in goud en zilver, geb. 's-Gravenhage 23-04-1895.
Tr. ald. Rosina SCHUIJER, geb. 's-Gravenhage, dr. van Aäron SCHUIJER, muzikant titulair K.M.K., en Geertruida van den HEUVEL.

VII.574    Sophia van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 25-11-1893, dr. van Aäron van LEEUWEN (zie VI.204) en Betje FULD.
Tr. 's-Gravenhage Abraham DREESE, juwelier, geb. 's-Gravenhage 05-01-1897, zn. van Meijer DREESE, diamantslijper, en Duifje SCHUIJER, winkelierster in goud en zilver.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marius DREESE, geb. 's-Gravenhage.

VI.208    Hester van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 19-09-1867, overl. Auschwitz 14-01-1943, dr. van Levy van LEEUWEN en Sophia SNOEK (zie V.50).
Tr. 's-Gravenhage 20-08-1890 Aaron GOMPERTZ, musicus, trombonist, geb. 's-Gravenhage 13-01-1869, overl. Auschwitz 14-01-1943, zn. van Simon GOMPERTZ, koopman, en Klaartje Abraham (Klara) FRANK (VRANK).
Uit dit huwelijk:
   1.  Simon GOMPERTZ, musicus, contrabassist, geb. Amsterdam 13-05-1891, overl. Auschwitz 21-09-1942.
Tr. Amsterdam 28-08-1918 Therese BIEDERMANN, geb. Amsterdam 18-03-1888, overl. Auschwitz 21-09-1942, dr. van Meijer Marcus BIEDERMANN, koopman, handelsreiziger, en Justine KANN.
   2.  Levy (Louis) GOMPERTZ, reiziger, geb. 's-Gravenhage 29-06-1892, overl. Auschwitz circa 23 mei 1944.
   3.  Abraham Aaron GOMPERTZ, bassist, geb. 's-Gravenhage 10-08-1894, overl. Auschwitz 28-02-1943.
Tr. 's-Gravenhage 11-12-1929 Rebekka van CREVELD, geb. 's-Gravenhage 08-12-1894, overl. Auschwitz 21-01-1943, dr. van David van CREVELD, vleeschhouwer, en Margaretha van den BERG.
   4.  Alexander GOMPERTZ, musicus, geb. 's-Gravenhage 02-09-1897, overl. ald. 23-05-1927.
   5.  Benjamin Aaron GOMPERTZ, geb. 's-Gravenhage 02-11-1898, overl. ald. 21-01-1900.
   6.  Michel GOMPERTZ, musicus, geb. 's-Gravenhage 29-12-1900.
   7.  Klaartje GOMPERTZ, geb. 's-Gravenhage 14-04-1905, overl. Trawniki 31-08-1944.
   8.  Sophia Rozetta GOMPERTZ, geb. 's-Gravenhage 14-05-1908, overl. ald. 08-08-1908.

IV.16    Samuel Machiel Aron Cohen (DANZER), koopman, geb. 's-Gravenhage 18-09-1803, zn. van Machiel Aron Cohen (DANZER) (zie III.5) en Sara Joseph (HES).
Tr. 's-Gravenhage 31-10-1832 Klaartje Samuel (GOUDVISCH) (GOUDVIS), koopvrouw, geb. Amsterdam 1808, dr. van Samuel Abraham (GOUDVIS), venter, en Beletje Isaac Levie RUAG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Belia DANSER, geb. 's-Gravenhage 30-09-1832, overl. Arnhem 26-01-1922.
Tr. ald. 21-01-1863 Sander Nathans PELS, kramer, koopman, geb. Meppel 11-02-1822, overl. Arnhem 27-04-1905, zn. van Nathan Sanders PELS, arbeider, koopman, en Sebilla Philips POLAK.
   2.  Sara DANSER (zie V.54).
   3.  Machiel Samuel DANSER, geb. 's-Gravenhage 06-01-1836, overl. ald. 20-09-1841.
   4.  Lucas DANZER, geb. 's-Gravenhage 06-08-1837.
   5.  Rebekka DANSER, geb. 's-Gravenhage 01-05-1847.
   6.  Sander DANSER, geb. 's-Gravenhage 11-08-1848, overl. ald. 04-06-1849.

V.54    Sara DANSER, geb. Rotterdam 22-10-1834, overl. Zutphen 08-01-1905, dr. van Samuel Machiel Aron Cohen (DANZER) (zie IV.16) en Klaartje Samuel (GOUDVISCH) (GOUDVIS).
Tr. Deventer 05-03-1863 Meijer LIPSCHITS, sjouwerman, koopman in lompen, fruithandelaar, geb. Amsterdam 22-06-1832, overl. Zutphen 09-03-1908, zn. van Salomon Meijer LIPSCHITS, venter, en Heintje Gabriel HARTOG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sander (Alex) LIPSCHITS (zie VI.209).
   2.  Levi Meijer LIPSCHITS (zie VI.211).
   3.  Gabriel Hartog LIPSCHITS (zie VI.213).
   4.  Joseph LIPSCHITS, geb. Zutphen 02-09-1869, overl. ald. 27-10-1870.
   5.  Samuel LIPSCHITS, geb. Zutphen 18-06-1871, overl. ald. 22-03-1873.
   6.  Bela LIPSCHITS (zie VI.218).
   7.  Lina LIPSCHITS (zie VI.220).
   8.  Samuel LIPSCHITS (zie VI.221).
   9.  Mozes LIPSCHITS (zie VI.223).

VI.209    Sander (Alex) LIPSCHITS, kramer, koopman in galanterieën, geb. Kampen 22-11-1864, zn. van Meijer LIPSCHITS en Sara DANSER (zie V.54).
Tr. Nijmegen 27-12-1883 Fennij GOMPERS, koopvrouw, geb. Nijmegen 30-11-1865, dr. van Jonas GOMPERS, koopman, en Marianne de GOEIJE (de GOEJE).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marianne LIPSCHITS, geb. Zutphen 02-02-1887.
Tr. Maastricht 15-11-1917 Lion OUTS, geb. Nieuwer-Amstel 28-02-1883, zn. van Haim David OUTS en Rachel KESING.
   2.  Jonas LIPSCHITS, geb. Zutphen 25-02-1889.
   3.  Levi LIPSCHITS, geb. Antwerpen België 30-10-1890.
   4.  Sara LIPSCHITS, geb. Zutphen 16-12-1891, overl. Maastricht 04-05-1892.
   5.  Saartje LIPSCHITS, geb. Zutphen 24-02-1894, overl. ald. 09-10-1894.
   6.  Duifje LIPSCHITS, geb. Zutphen 14-02-1895, overl. ald. 30-03-1895.
   7.  Benjamin LIPSCHITS, geb. Maastricht 11-06-1896.
   8.  Hartog LIPSCHITS, geb. Zutphen 16-01-1900, overl. Maastricht 10-05-1900.
   9.  Mozes LIPSCHITS (zie VII.596).

VII.596    Mozes LIPSCHITS, hoedenmaker, geb. Maastricht 23-07-1901, overl. Auschwitz 31-07-1943, zn. van Sander (Alex) LIPSCHITS (zie VI.209) en Fennij GOMPERS.
Tr. Marianne WALVIS, geb. Rotterdam 04-10-1899, overl. Auschwitz 31-07-1943, dr. van Jacob WALVIS, koopman in manufacturen, en Hendrica (Rika) KINSBERGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alexander Jacob LIPSCHITS, geb. Bergen op Zoom 24-08-1926, overl. Auschwitz 31-07-1943.

VI.211    Levi Meijer LIPSCHITS, koopman, geb. Zutphen 02-10-1866, zn. van Meijer LIPSCHITS en Sara DANSER (zie V.54).
Tr. Zutphen 26-07-1889 Betje KINSBERGEN, geb. Middelburg 25-01-1872, overl. Auschwitz 15-10-1942, dr. van Hermanus KINGSBERGEN, goochelaar, kunstenaar, en Mariana (Maria Anna) LIPSCHITS, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Meijer LIPSCHITS, geb. Zutphen 19-11-1890, overl. Breda 19-08-1891.
   2.  Marianne LIPSCHITS (zie VII.600).
   3.  Meijer LIPSCHITS, geb. Zutphen 13-08-1893, overl. ald. 22-08-1893.
   4.  Sara LIPSCHITS (zie VII.603).
   5.  Lina LIPSCHITS, geb. Zutphen 16-09-1897, overl. ald. 21-12-1897.
   6.  Sander LIPSCHITS (zie VII.605).
   7.  Maurits Meijer LIPSCHITS, geb. Breda 16-02-1900, overl. ald. 17-07-1900.
   8.  Jacob Meijer LIPSCHITS, geb. Breda 26-04-1901, overl. Auschwitz 08-08-1942.
   9.  Izak LIPSCHITS (zie VII.609).
   10.  Paulina LIPSCHITS (zie VII.612).
   11.  Lena LIPSCHITS (zie VII.614).
   12.  Meijer LIPSCHITS, geb. Breda 24-10-1910, overl. Sobibor 02-04-1943.
   13.  Maurits LIPSCHITS, geb. Rotterdam 30-11-1911, overl. ald. 22-02-1919.

VII.600    Marianne LIPSCHITS, geb. Zutphen 25-12-1891, overl. Auschwitz 16-08-1942, dr. van Levi Meijer LIPSCHITS (zie VI.211) en Betje KINSBERGEN.
Tr. Rotterdam 04-03-1914 Jacob Emanuel ROODFELD, parapluiemaker, geb. Amsterdam 14-06-1889, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Jonas ROODFELD, koopman, diamantslijper, en Rebecca KINGSBERGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jonas ROODFELD (zie VIII.583).
   2.  Betje ROODFELD (zie VIII.586).
   3.  Rebecca ROODFELD, geb. Rotterdam 15-11-1917, overl. ald. 12-11-1918.
   4.  Rebecca ROODFELD, geb. Rotterdam 14-11-1921, overl. Sobibor 11-06-1943.
Tr. Elias Simon van BEVER, koopman, geb. Rotterdam 08-08-1919, overl. Auschwitz 28-02-1944.
   5.  Lena Paulina ROODFELD, naaister, geb. Rotterdam 06-02-1926, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   6.  Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk ROODFELD, geb. Rotterdam 17-09-1933, overl. Auschwitz 16-08-1942.

VIII.583    Jonas ROODFELD, koopman in fruit, geb. Rotterdam 20-11-1914, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Jacob Emanuel ROODFELD en Marianne LIPSCHITS (zie VII.600).
Tr. Rotterdam 28-06-1936 Lena van BEVER, geb. Rotterdam 31-03-1916, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Emanuel ROODFELD, geb. Rotterdam 23-01-1937, overl. Auschwitz 09-08-1942.

VIII.586    Betje ROODFELD, geb. Rotterdam 04-03-1916, overl. Sobibor 30-04-1943, dr. van Jacob Emanuel ROODFELD en Marianne LIPSCHITS (zie VII.600).
Tr. Rotterdam 02-06-1937 Jacob PIJPEMAN, los werkman, koopman, geb. Rotterdam 09-01-1915, overl. Sobibor 30-04-1943, zn. van Wolf PIJPEMAN, koopman in sponsen, straatventer, en Roosje TRIJTEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wolf PIJPEMAN, geb. Rotterdam 25-11-1937, overl. Sobibor 30-04-1943.

VII.603    Sara LIPSCHITS, geb. Zutphen 25-11-1894, dr. van Levi Meijer LIPSCHITS (zie VI.211) en Betje KINSBERGEN.
Tr. Rotterdam 19-08-1914 Friedrich MITGENBERG, los werkman, geb. Kralingen 15-12-1889, zn. van Johanna Helena MITGENBERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Friedrich MITGENBERG (zie VIII.592).
   2.  Ferdinand MITGENBERG, geb. Rotterdam.
   3.  Adolf MITGENBERG, geb. Rotterdam.
   4.  Betje MITGENBERG, geb. Rotterdam.
   5.  Johanna Helena MITGENBERG, geb. Rotterdam.
   6.  Rudolf MITGENBERG, geb. Rotterdam.

VIII.592    Friedrich MITGENBERG, los werkman, geb. Rotterdam, zn. van Friedrich MITGENBERG en Sara LIPSCHITS (zie VII.603).
Tr. Rotterdam Geertruida Arnolda van IJPEREN, geb. Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Friedrich MITGENBERG, geb. Rotterdam.

VII.605    Sander LIPSCHITS, koopman in lompen, geb. Zutphen 05-09-1898, overl. Auschwitz 30-04-1943, zn. van Levi Meijer LIPSCHITS (zie VI.211) en Betje KINSBERGEN.
Tr. Rotterdam 27-09-1916 Grietje GROOTKERK, geb. Rotterdam 05-02-1900, overl. Auschwitz 15-01-1943, dr. van Isaac GROOTKERK, koopman in groenten, en Rebecca de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Levi Meijer LIPSCHITS (zie VIII.599).
   2.  Rebecca LIPSCHITS, geb. Rotterdam 09-05-1918, overl. Auschwitz 30-04-1943.
Tr. Rotterdam 14-08-1940 Izak COHEN, lompenhandelaar, geb. Haarlem 27-06-1910, overl. Auschwitz 30-04-1943, zn. van Levie COHEN, koopman, lompensorteerder, broodbezorger, en Dina IJZERKOPER.
   3.  Maurits LIPSCHITS, geb. Rotterdam 20-12-1920, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Tr. Saartje ENSEL, geb. Rotterdam 20-11-1921, overl. Auschwitz 30-09-1942, dr. van David ENSEL, papierhandelaar, winkelier in papierwaren, en Debora SANDERS.
   4.  Jacob LIPSCHITS, geb. Rotterdam 04-11-1926, overl. Sobibor 21-05-1943.
   5.  Isaac LIPSCHITS, geb. Rotterdam.
   6.  Alex LIPSCHITS, geb. Rotterdam.

VIII.599    Levi Meijer LIPSCHITS, koopman in fruit, geb. Rotterdam 02-10-1916, overl. Auschwitz 07-12-1942, zn. van Sander LIPSCHITS (zie VII.605) en Grietje GROOTKERK.
Tr. Martha SWAALEP, naaister, geb. Rotterdam 23-02-1918, overl. Auschwitz 07-12-1942, dr. van Samuel SWAALEP, winkelbediende, en Mietje HAMME.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje LIPSCHITS, geb. Schiedam 13-02-1941, overl. Auschwitz 07-12-1942.

VII.609    Izak LIPSCHITS, koopman, geb. Breda 25-05-1902, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Levi Meijer LIPSCHITS (zie VI.211) en Betje KINSBERGEN.
Tr. Rotterdam 02-08-1939 Vrouwtje MUG, geb. Rotterdam 13-09-1916, overl. Auschwitz 05-08-1942, dr. van Abraham MUG, fruitkoopman, en Rachel SANDERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Levi Meijer LIPSCHITS, geb. Rotterdam 23-06-1940, overl. Auschwitz 05-08-1942.

VII.612    Paulina LIPSCHITS, geb. Breda 21-10-1903, dr. van Levi Meijer LIPSCHITS (zie VI.211) en Betje KINSBERGEN.
Tr. Rotterdam Jan Pieter DIEPRAAM, expeditieknecht, geb. Rotterdam 23-06-1903, zn. van Leendert Bastiaan DIEPRAAM, timmermansknecht, en Elisabeth van TILBORG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert Bastiaan DIEPRAAM, geb. Rotterdam.
   2.  Betje DIEPRAAM, geb. Rotterdam.
   3.  Pieter Jan DIEPRAAM, geb. Rotterdam.

VII.614    Lena LIPSCHITS, geb. Breda, dr. van Levi Meijer LIPSCHITS (zie VI.211) en Betje KINSBERGEN.
Tr. Rotterdam Leendert VOORTMAN, chauffeur, geb. Rotterdam 07-10-1903, zn. van Leendert VOORTMAN, veedrijver, en Johanna Maria DITS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria VOORTMAN, geb. Rotterdam 18-03-1929, overl. ald. 25-04-1929.
   2.  Levie Meijer VOORTMAN, geb. Rotterdam.
   3.  Leendert VOORTMAN, geb. Rotterdam.
   4.  Sander VOORTMAN, geb. Rotterdam 14-06-1934, overl. ald. 26-11-1934.
   5.  Johanna Maria VOORTMAN, geb. Rotterdam.
   6.  Johannes VOORTMAN, geb. Rotterdam.

VI.213    Gabriel Hartog LIPSCHITS, lompensorteerder, geb. Zutphen 02-07-1868, zn. van Meijer LIPSCHITS en Sara DANSER (zie V.54).
Tr. Zutphen 25-09-1896 Heintje de LEEUWE, geb. Zwolle 16-07-1867, overl. Sobibor 14-05-1943, dr. van Abraham Isaac de LEEUWE en Sara MEIJER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara LIPSCHITS, geb. Zutphen 14-03-1897, overl. ald. 11-04-1897.
   2.  Abraham LIPSCHITS, geb. Zutphen 28-02-1898, overl. ald. 07-03-1898.
   3.  Meijer LIPSCHITS (zie VII.619).
   4.  Sander LIPSCHITS, geb. Zutphen 17-02-1901, overl. ald. 29-05-1901.
   5.  Sara LIPSCHITS, geb. Zutphen 18-05-1902, overl. ald. 27-03-1903.
   6.  Rebecca LIPSCHITS, strijkster, geb. Zutphen 24-12-1903, overl. Auschwitz 03-12-1942.
   7.  Salomon LIPSCHITS (zie VII.624).

VII.619    Meijer LIPSCHITS, koopman, slager, geb. Zutphen 03-06-1899, overl. Auschwitz 24-09-1943, zn. van Gabriel Hartog LIPSCHITS (zie VI.213) en Heintje de LEEUWE.
Tr. N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Heintje LIPSCHITS, geb. Zutphen 25-12-1929, overl. Sobibor 11-06-1943.

VII.624    Salomon LIPSCHITS, fruithandelaar, geb. Zutphen 03-08-1906, overl. Auschwitz 26-02-1943, zn. van Gabriel Hartog LIPSCHITS (zie VI.213) en Heintje de LEEUWE.
Tr. Anna CAVALJE, geb. Amsterdam 22-10-1910, overl. Auschwitz 29-10-1942, dr. van Joseph CAVALJE, slager, koopman, en Carolina COHEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gabriel Hartog LIPSCHITS, geb. Zutphen 02-12-1934, overl. Auschwitz 29-10-1942.
   2.  Joseph LIPSCHITS, geb. Zutphen 23-05-1937, overl. Auschwitz 29-10-1942.

VI.218    Bela LIPSCHITS, geb. Zutphen 12-03-1873, dr. van Meijer LIPSCHITS en Sara DANSER (zie V.54).
Tr. Zutphen 12-04-1893 Salomon POLAK, venter, koopman, geb. Amsterdam 18-01-1872, zn. van Salomon POLAK, sjouwerman, koopman, portier, en Helena SWART.
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena POLAK (zie VII.627).
   2.  Sara POLAK (zie VII.629).
   3.  Femini POLAK, geb. Zutphen 08-06-1898.
   4.  Salomon POLAK, geb. Zutphen 21-03-1900.
   5.  Betje POLAK, geb. Zutphen 31-12-1901, overl. ald. 14-01-1903.
   6.  Branca POLAK (zie VII.634).
   7.  Carolina POLAK, geb. Zutphen.
   8.  Meijer POLAK, geb. Zutphen 09-10-1908, overl. ald. 18-12-1911.
   9.  Mozes POLAK, geb. Zutphen.
   10.  Sander POLAK, geb. Zutphen.
   11.  Rosa POLAK, geb. Zutphen.

VII.627    Helena POLAK, geb. Zutphen 11-01-1894, overl. Sobibor 02-04-1943, dr. van Salomon POLAK en Bela LIPSCHITS (zie VI.218).
Tr. Zutphen 07-01-1920 Mozes Simon STOFKOOPER, koopman, geb. Deventer 11-11-1892, overl. Polen 28-02-1943, zn. van Joseph STOFKOOPER en Magdalena GOLDSMIT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joseph STOFKOOPER, geb. Zutphen 14-03-1921, overl. Sobibor 02-04-1943.

VII.629    Sara POLAK, geb. Zutphen 28-08-1895, dr. van Salomon POLAK en Bela LIPSCHITS (zie VI.218).
Tr. Zutphen Philip LEERAAR, koopman in manufacturen, geb. Zutphen 01-08-1893, overl. Mauthausen 18-10-1941, zn. van Hartog LEERAAR, koopman, en Rebecca KRONENBURG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hartog LEERAAR, geb. Zutphen.

VII.634    Branca POLAK, geb. Zutphen 24-08-1905, overl. Auschwitz 11-02-1944, dr. van Salomon POLAK en Bela LIPSCHITS (zie VI.218).
Tr. Zutphen 24-04-1926 Daniel de LEON, schoenmaker, huizensloper, geb. Amsterdam 06-09-1905, overl. Buchenwald 17-01-1945, zn. van Joseph de LEON, diamantversteller, werkman, en Clara LEON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joseph de LEON, geb. Amsterdam 20-05-1931, overl. Auschwitz 11-02-1944.
   2.  Jacques de LEON, geb. Amsterdam 02-07-1933, overl. Auschwitz 11-02-1944.
   3.  Clara Bella de LEON, geb. Amsterdam 06-11-1936, overl. Auschwitz 11-02-1944.

VI.220    Lina LIPSCHITS, geb. Zutphen 10-05-1874, dr. van Meijer LIPSCHITS en Sara DANSER (zie V.54).
Tr. Zutphen 04-09-1901 Isaac van SPIER, koopman in manufacturen, geb. Culemborg 13-08-1869, zn. van Marcus van SPIER, koopman in oud ijzer en lompen, en Saartje LEVIE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Saartje van SPIER, geb. Zutphen 20-02-1902.
   2.  Meijer van SPIER (zie VII.641).
   3.  Bela van SPIER, geb. Zutphen.
   4.  Marcus van SPIER, geb. Zutphen 13-04-1907, overl. ald. 29-09-1907.
   5.  Sophie van SPIER (zie VII.646).

VII.641    Meijer van SPIER, textielhandelaar, geb. Zutphen 24-11-1903, overl. Spytkowice 07-12-1942, zn. van Isaac van SPIER en Lina LIPSCHITS (zie VI.220).
Tr. N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Isaac van SPIER, geb. Zutphen 07-03-1925, overl. Spytkowice 31-12-1942.

VII.646    Sophie van SPIER, geb. Zutphen 28-09-1908, overl. Auschwitz 03-08-1943, dr. van Isaac van SPIER en Lina LIPSCHITS (zie VI.220).
Tr. Salomon HORWITZ, koopman in manufacturen, geb. Maastricht 11-09-1903, overl. Auschwitz 03-08-1943.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob HORWITZ, geb. Maastricht 23-11-1930, overl. Auschwitz 03-08-1943.
   2.  Carolina HORWITZ, geb. Maastricht 17-06-1939, overl. Auschwitz 03-08-1943.

VI.221    Samuel LIPSCHITS, koopman, fruithandelaar, geb. Zutphen 08-12-1876, overl. Auschwitz 14-01-1943, zn. van Meijer LIPSCHITS en Sara DANSER (zie V.54).
Tr. Arnhem 08-08-1906 Rebecca van BEEZEME, geb. Arnhem 04-10-1867, overl. Auschwitz 14-01-1943, dr. van Jacob van BEEZEME en Rieca SELIG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Meijer LIPSCHITS, geb. Breda 24-10-1910, overl. Sobibor 02-04-1943.

VI.223    Mozes LIPSCHITS, sjouwerman, koopman in fruit, geb. Zutphen 21-09-1879, zn. van Meijer LIPSCHITS en Sara DANSER (zie V.54).
Tr. Amsterdam 18-12-1901 Jetje VLEESCHHOUWER, geb. Amsterdam 06-09-1879, dr. van Leon VLEESCHHOUWER, sjouwer, barbier, en Eva GOUDSMIT, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eva LIPSCHITS, geb. Amsterdam 01-11-1902, overl. ald. 07-11-1905.
   2.  Meijer LIPSCHITS, geb. Amsterdam 27-12-1903, overl. ald. 02-11-1905.
   3.  Sara LIPSCHITS, geb. Amsterdam 16-02-1905, overl. ald. 17-11-1905.
   4.  Abraham LIPSCHITS, geb. Amsterdam 17-12-1906, overl. Zutphen 19-08-1913.
   5.  Leon LIPSCHITS (zie VII.652).
   6.  Meijer LIPSCHITS (zie VII.654).
   7.  Eva LIPSCHITS, geb. Amsterdam.
   8.  Sara LIPSCHITS, geb. Zutphen 02-10-1911, overl. ald. 06-09-1913.
   9.  Aaltje LIPSCHITS, geb. Zutphen.

VII.652    Leon LIPSCHITS, koopman, geb. Amsterdam 06-01-1908, overl. Midden-Europa 31-03-1944, zn. van Mozes LIPSCHITS (zie VI.223) en Jetje VLEESCHHOUWER.
Tr. Rachel SCHOENLAPPER, geb. Arnhem 19-10-1908, overl. Auschwitz 27-11-1942.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jetje LIPSCHITS, geb. Zutphen 22-02-1933, overl. Auschwitz 27-11-1938.
   2.  Carolina LIPSCHITS, geb. Zutphen 10-08-1938, overl. Auschwitz 27-11-1942.
   3.  Eva LIPSCHITS, geb. Zutphen 07-03-1941, overl. Auschwitz 27-11-1942.

VII.654    Meijer LIPSCHITS, koopman, geb. Amsterdam 15-03-1909, overl. Auschwitz 03-08-1942, zn. van Mozes LIPSCHITS (zie VI.223) en Jetje VLEESCHHOUWER.
Tr. Amsterdam 04-09-1929 Lea THEEBOOM, geb. Amsterdam 14-11-1904, overl. Auschwitz 27-11-1942, dr. van Philip THEEBOOM, kleermaker, en Catharina VOORZANGER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jetje LIPSCHITS, geb. Zutphen 17-03-1930, overl. Auschwitz 27-11-1942.
   2.  Catharina LIPSCHITS, geb. Zutphen 15-07-1931, overl. Auschwitz 27-11-1942.
   3.  Mozes LIPSCHITS, geb. Zutphen 14-09-1932, overl. Auschwitz 27-11-1942.
   4.  Anna LIPSCHITS, geb. Zutphen 29-03-1934, overl. Auschwitz 27-11-1942.
   5.  Eva LIPSCHITS, geb. Zutphen 28-11-1936, overl. Auschwitz 27-11-1942.
   6.  Philip LIPSCHITS, geb. Zutphen 22-02-1939, overl. Auschwitz 27-11-1942.

IV.19    Hadasse Machiel Aron Cohen (Hadasje) (DANZER), geb. 's-Gravenhage 27-04-1808, overl. ald. 02-06-1901, dr. van Machiel Aron Cohen (DANZER) (zie III.5) en Sara Joseph (HES).
Tr. 's-Gravenhage 08-06-1836 Samuel Abraham (Salomon) van der KLOOT, koopman, geb. 's-Gravenhage 08-11-1814, overl. ald. 16-01-1897, zn. van Abraham Gerson Cohen (van der KLOOT) en Roosje Levie Cohen (de JONG).
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham Samuel van der KLOOT (zie V.59).
   2.  Rachel van der KLOOT (zie V.62).
   3.  Sara van der KLOOT (zie V.64).
   4.  Rebecca (Betje) van der KLOOT (zie V.66).
   5.  Eliazar van der KLOOT (zie V.67).
   6.  Gerson van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 04-10-1849.
   7.  Hesje (Hester) van der KLOOT (zie V.71).

V.59    Abraham Samuel van der KLOOT, koopman in fruit, geb. 's-Gravenhage 03-07-1836, zn. van Samuel Abraham (Salomon) van der KLOOT en Hadasse Machiel Aron Cohen (Hadasje) (DANZER) (zie IV.19).
Tr. 's-Gravenhage 29-06-1859 Eva de KONING, koopvrouw, geb. Amsterdam 16-11-1838, overl. verm. 's-Gravenhage voor 1900, dr. van Moses David Moses Cohen (de KONING), koopman, en Betje Barend BOEKBINDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Samuel van der KLOOT (zie VI.225).
   2.  Moses van der KLOOT (zie VI.227).
   3.  Samuel (Salomon) van der KLOOT (zie VI.229).
   4.  Betje van der KLOOT (zie VI.232).
   5.  Juda Abraham van der KLOOT (zie VI.233).
   6.  Eliazar van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 18-03-1869, overl. ald. 12-08-1870.
   7.  David van der KLOOT, koopman, geb. 's-Gravenhage 08-01-1871, overl. Apeldoorn 28-11-1922.
Tr. 's-Gravenhage 09-10-1898 Jetje van BEUGEN, geb. 's-Gravenhage 04-08-1871, overl. ald. 01-01-1928, dr. van Eliazar van BEUGEN, koopman in fruit, en Dina KANIS.
   8.  Gerson Abraham van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 08-12-1872.
   9.  Hadasse van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 11-02-1875, overl. ald. 08-03-1875.
   10.  Barend van der KLOOT (zie VI.240).
   11.  Hadasse van der KLOOT (zie VI.243).
   12.  Leentje van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 17-06-1879, overl. ald. 17-02-1880.
   13.  Roosje van der KLOOT (zie VI.246).

VI.225    Samuel van der KLOOT, fruithandelaar, geb. 's-Gravenhage 03-09-1859, overl. Amsterdam 13-11-1942, zn. van Abraham Samuel van der KLOOT (zie V.59) en Eva de KONING.
Tr. 's-Gravenhage 04-05-1881 Marianne LENS, geb. 's-Gravenhage 07-03-1858, overl. ald. 30-06-1918, dr. van Emanuel LENS, koopman, sigarenmaker, groentehandelaar, en Veronica SPIERO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham van der KLOOT (zie VII.659).
   2.  Emanuel van der KLOOT (zie VII.661).
   3.  Eva van der KLOOT, koopvrouw, geb. 's-Gravenhage 25-10-1884, overl. Auschwitz 21-12-1942.
Tr. 's-Gravenhage 19-08-1908 Alexander WOLFF, koopman in fruit, geb. 's-Gravenhage 03-02-1880, overl. ald. 15-04-1934, zn. van Benjamin WOLFF, koopman in lompen en oude metalen, koopman in galanterieën, en Leentje WIJNBERG.
   4.  Elkan van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 18-12-1885, overl. ald. 07-02-1886.
   5.  Flora van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 19-02-1887, overl. ald. 01-01-1888.
   6.  Betje van der KLOOT (zie VII.667).
   7.  Elias van der KLOOT (zie VII.668).
   8.  Koosje van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 22-01-1891, overl. ald. 31-10-1891.
   9.  Rebekka van der KLOOT (zie VII.671).
   10.  Mozes van der KLOOT (zie VII.672).
   11.  David van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 17-08-1895, overl. ald. 03-09-1895.
   12.  Samuel van der KLOOT (zie VII.674).
   13.  Jacob van der KLOOT (zie VII.677).

VII.659    Abraham van der KLOOT, fruitkoopman, pakhuisknecht, geb. 's-Gravenhage 16-06-1881, overl. Auschwitz 03-12-1942, zn. van Samuel van der KLOOT (zie VI.225) en Marianne LENS.
Tr. 's-Gravenhage 03-05-1905 Helena LEESER, geb. Bourtange gem. Vlagtwedde 12-09-1882, overl. Auschwitz 03-12-1942, dr. van Mozes LEESER (LEEZER), koopman in lompen, en Heika (Aike) van GELDEREN, kraamster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marianna van der KLOOT (zie VIII.639).
   2.  Heika van der KLOOT (zie VIII.641).
   3.  Samuel van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 15-08-1909, overl. ald. 09-05-1910.
   4.  Anna van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage.
   5.  Emanuel van der KLOOT (zie VIII.644).
   6.  Maurits van der KLOOT, geb. Rotterdam 02-11-1914, overl. Auschwitz 25-09-1942.
   7.  Elias van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 02-10-1916, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   8.  Hendrika (Rikie) van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 03-08-1920, overl. Sobibor 20-05-1943.
Tr. 's-Gravenhage Jacob (Jacques) VERVEER, geb. 's-Gravenhage 11-08-1919, overl. Sobibor 20-05-1943, zn. van Joël VERVEER, boekbinder, en Kaatje TOKKIE.

VIII.639    Marianna van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 05-02-1906, overl. Auschwitz 12-10-1942, dr. van Abraham van der KLOOT (zie VII.659) en Helena LEESER.
Tr. 's-Gravenhage 03-12-1930 Elkan LENS, violist, geb. 's-Gravenhage 16-11-1903, overl. Auschwitz 31-01-1943, zn. van Boas LENS, koopman in groenten, pakhuisknecht, en Sara van KAM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena LENS, geb. 's-Gravenhage 23-03-1931, overl. Auschwitz 12-10-1942.
   2.  Suze LENS, geb. 's-Gravenhage 22-10-1935, overl. Auschwitz 12-10-1942.

VIII.641    Heika van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 05-02-1908, overl. ald. 07-03-1937, dr. van Abraham van der KLOOT (zie VII.659) en Helena LEESER.
Tr. 's-Gravenhage Johannes Wilhelmus MERTENS, broodbakker, geb. 's-Gravenhage, zn. van Cornelis Marinus MERTENS, tabakswerker, en Christina Cornelia ROMIJN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Marinus MERTENS, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Eleonora Marcella MERTENS, geb. 's-Gravenhage.

VIII.644    Emanuel van der KLOOT, boekbinder, geb. Rotterdam 09-07-1913, overl. Auschwitz 30-04-1943, zn. van Abraham van der KLOOT (zie VII.659) en Helena LEESER.
Tr. Rotterdam 27-10-1937 Leentje BAKS, geb. Arnhem 03-07-1914, overl. Auschwitz* 05-02-1943, dr. van Maurits BAKS, koopman, lijkbezorger te Rotterdam, en Kaatje van LEEUWEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 15-02-1939, overl. Auschwitz* 05-02-1943.

VII.661    Emanuel van der KLOOT, sergeant ziekenverpleger bij de Marine, geb. 's-Gravenhage 11-08-1883, overl. Auschwitz 15-10-1942, zn. van Samuel van der KLOOT (zie VI.225) en Marianne LENS.
Tr. Hadassa van der SLUIS (zie VII.714).
Uit dit huwelijk:
   1.  Samuel van der KLOOT, geb. Den Helder.

VII.667    Betje van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 23-05-1888, overl. Auschwitz 02-11-1942, dr. van Samuel van der KLOOT (zie VI.225) en Marianne LENS.
Tr. 's-Gravenhage 03-06-1914 Alexander BLOK, loswerkman, melkbezorger, geb. 's-Gravenhage 22-05-1887, overl. ald. 15-02-1941, zn. van David BLOK, fruithandelaar, lompenhandelaar, en Heintje de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Heintje BLOK, geb. 's-Gravenhage 01-03-1915, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   2.  Marianne BLOK, geb. 's-Gravenhage 23-10-1916, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Tr. 's-Gravenhage André HAKKER, geb. 's-Gravenhage 11-01-1914, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Abraham HAKKER, zeepzieder, en Vrouwtje IKKERSHEIM.

VII.668    Elias van der KLOOT, fruitkoopman, geb. 's-Gravenhage 16-10-1889, zn. van Samuel van der KLOOT (zie VI.225) en Marianne LENS.
Tr. 's-Gravenhage 09-06-1915 Elisabeth BEGO, geb. 's-Gravenhage 07-03-1885, overl. ald. 11-12-1938, dr. van Joseph BEGO, koopman in lompen, uitdrager, en Liontine FRANK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Samuel van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 24-12-1915, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   2.  Joseph van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 17-01-1917, overl. Auschwitz 30-09-1942.

VII.671    Rebekka van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 22-05-1892, overl. Auschwitz 19-10-1942, dr. van Samuel van der KLOOT (zie VI.225) en Marianne LENS.
Tr. 's-Gravenhage 28-10-1914 Simon POONS (zie VII.250).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder VII.250).
VII.672    Mozes van der KLOOT, fruithandelaar, geb. 's-Gravenhage 11-11-1893, overl. Auschwitz 30-11-1943, zn. van Samuel van der KLOOT (zie VI.225) en Marianne LENS.
Tr. 's-Gravenhage 16-10-1918 Betje POONS (zie VII.251).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder VII.251).
VII.674    Samuel van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 04-12-1896, overl. Auschwitz 28-02-1943, zn. van Samuel van der KLOOT (zie VI.225) en Marianne LENS.
Tr. (1) 's-Gravenhage 06-04-1921 Saartje van CLEEF, verstelnaaister, geb. Amsterdam 02-09-1896, overl. 's-Gravenhage 25-04-1922, dr. van Salomon van CLEEF, diamantslijper, en Rachel GOBITS, verstelnaaister.
Tr. (2) 's-Gravenhage 13-10-1926 Saartje PRINS, boekbindster, geb. 's-Gravenhage 04-05-1894, overl. Auschwitz 22-10-1942, dr. van Philip PRINS, borstelmaker, agent van politie, en Sophia FRESCO.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Samuel van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 02-06-1932, overl. Sobibor 30-04-1943.

VII.677    Jacob van der KLOOT, loswerkman, fruithandelaar, geb. 's-Gravenhage 06-04-1899, overl. Midden-Europa 31-08-1943, zn. van Samuel van der KLOOT (zie VI.225) en Marianne LENS.
Tr. 's-Gravenhage 01-03-1922 Ester BEGO, geb. 's-Gravenhage 05-11-1894, overl. Auschwitz 08-10-1942, dr. van Joseph BEGO, koopman in lompen, uitdrager, en Liontine FRANK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marianne van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Leontine van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 18-04-1924, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   3.  Eva van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 14-08-1925, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   4.  Joseph van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 27-03-1928, overl. ald. 11-05-1929.
   5.  Betsie van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 26-08-1929, overl. Auschwitz 08-10-1942.
   6.  Susanna van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 05-10-1932, overl. Auschwitz 08-10-1942.

VI.227    Moses van der KLOOT, fruithandelaar, geb. 's-Gravenhage 18-01-1861, overl. ald. 24-05-1912, zn. van Abraham Samuel van der KLOOT (zie V.59) en Eva de KONING.
Tr. 's-Gravenhage 15-04-1885 Frederika (Fietje) FRESCO, koopvrouw, geb. 's-Gravenhage 09-03-1863, overl. ald. 07-11-1941, dr. van Aäron FRESCO, huisschilder, en Lea EREIRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham van der KLOOT (zie VII.679).
   2.  Lena (Lea) van der KLOOT (zie VII.682).
   3.  Salomon van der KLOOT (zie VII.683).
   4.  Debora van der KLOOT (zie VII.686).
   5.  Eva van der KLOOT (zie VII.688).
   6.  Aaron van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 24-05-1895, overl. ald. 24-10-1895.
   7.  Rebecca van der KLOOT (zie VII.691).
   8.  Israel van der KLOOT, boekdrukker, geb. 's-Gravenhage 04-01-1899, overl. Auschwitz 28-02-1943.
   9.  Hadasse van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 25-03-1902, overl. Sobibor 13-03-1943.
   10.  Emanuel van der KLOOT (zie VII.694).
   11.  Samuel van der KLOOT (zie VII.696).

VII.679    Abraham van der KLOOT, fruithandelaar, geb. 's-Gravenhage 21-01-1886, overl. Auschwitz 19-10-1942, zn. van Moses van der KLOOT (zie VI.227) en Frederika (Fietje) FRESCO.
Tr. 's-Gravenhage 30-11-1927 Amalia HERMAN, geb. Nove Klenovce Tsjecho-Slowakije 12-09-1898, overl. Auschwitz 19-10-1942, dr. van Eszter HERMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Esther Gaja van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 25-02-1929, overl. Auschwitz 19-10-1942.
   2.  Mozes van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 25-02-1929, overl. Auschwitz 19-10-1942.
   3.  Salomon van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 08-06-1931, overl. Auschwitz 19-10-1942.
   4.  Frederika van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 02-02-1933, overl. Auschwitz 19-10-1942.

VII.682    Lena (Lea) van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 19-01-1887, overl. Haifa Israël 10-05-1975, dr. van Moses van der KLOOT (zie VI.227) en Frederika (Fietje) FRESCO.
Tr. 's-Gravenhage 22-02-1911 Salomon HAKKER, arbeider, koopman, geb. 's-Gravenhage 26-03-1887, overl. Bergen-Belsen 26-03-1944, zn. van Calman HAKKER, koopman, rechercheur van politie, en Kaatje SCHEFFER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Calman HAKKER (zie VIII.667).

VIII.667    Calman HAKKER, pianist, dirigent, geb. 's-Gravenhage 21-01-1912, overl. Sobibor 09-07-1943, zn. van Salomon HAKKER en Lena (Lea) van der KLOOT (zie VII.682).
Tr. 's-Gravenhage 13-02-1935 Branca MONTEZINOS, geb. Amsterdam 01-10-1909, overl. Sobibor 09-07-1943, dr. van David Levie MONTEZINOS, meubelmaker, en Louise HAGENAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lea HAKKER, geb. 's-Gravenhage 19-12-1935, overl. Sobibor 09-07-1943.

VII.683    Salomon van der KLOOT, schoenmaker, geb. 's-Gravenhage 01-11-1888, overl. Auschwitz 25-04-1944, zn. van Moses van der KLOOT (zie VI.227) en Frederika (Fietje) FRESCO.
Tr. 's-Gravenhage 23-03-1910 Roosje FRINKEL, geb. Amsterdam 04-06-1891, overl. Auschwitz 22-05-1944, dr. van Hanna FRINKEL, werkster, handelaarster in regenschermen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frederika van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 07-07-1910, overl. Auschwitz 25-04-1944.
Tr. 's-Gravenhage 11-11-1933 Hartog ALTER, geb. 's-Gravenhage 22-01-1909, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Jonas ALTER, veedrijver, en Henriette Rebecca GOUDSMIT.
   2.  Samuel van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 15-11-1911, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   3.  Lena van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage.
Tr. ald. Heinrich Cornelis de BRUIJN, groentenhandelaar, geb. 's-Gravenhage, zn. van Daniel Marinus de BRUIJN, straatmaker, koopman in fruit, en Elisabeth Paulina VOS.
   4.  Johanna van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage.
   5.  Martha van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 02-10-1929, overl. Auschwitz 22-05-1944.

VII.686    Debora van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 16-10-1890, overl. ald. 07-06-1968, dr. van Moses van der KLOOT (zie VI.227) en Frederika (Fietje) FRESCO.
Tr. 's-Gravenhage Anastasius Franciscus van DRUNICK, tramconducteur, geb. 's-Gravenhage 27-09-1891, overl. ald. 05-02-1966, zn. van Johannes Bartholomeus van DRUNICK, kurkensnijder, en Barbera Anna Elisabeth SPERLING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bertha van DRUNICK, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Mozes van DRUNICK, geb. 's-Gravenhage.

VII.688    Eva van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 10-02-1893, overl. Auschwitz 08-10-1942, dr. van Moses van der KLOOT (zie VI.227) en Frederika (Fietje) FRESCO.
Tr. 's-Gravenhage 22-11-1916 Jacob HAKKER, broodbakker, geb. 's-Gravenhage 10-08-1894, overl. Midden-Europa 31-08-1943, zn. van Calman HAKKER, koopman, rechercheur van politie, en Kaatje SCHEFFER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mozes HAKKER, geb. 's-Gravenhage 05-04-1917, overl. ald. 13-11-1926, begr. ald. 15-11-1926.
   2.  levenloos kind HAKKER, geb. 's-Gravenhage 30-01-1920, overl.
   3.  Kaatje HAKKER, geb. 's-Gravenhage 02-06-1921, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Tr. 's-Gravenhage Alexander FRANK, geb. Rotterdam 09-11-1910, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Jacob FRANK en Maria Louisa FRANK.
   4.  Simon HAKKER, geb. 's-Gravenhage 05-09-1922, overl. ald. 25-10-1922, begr. ald. 26-10-1922.
   5.  Frederika HAKKER, geb. 's-Gravenhage 29-01-1929, overl. Auschwitz 08-10-1942.

VII.691    Rebecca van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 02-09-1896, dr. van Moses van der KLOOT (zie VI.227) en Frederika (Fietje) FRESCO.
Tr. 's-Gravenhage Gijbertus DELMEER, metaalbewerker, geb. Leiden 05-09-1896, zn. van Gijsbertus DELMEER en Lena FILEMON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena DELMEER, geb. 's-Gravenhage.

VII.694    Emanuel van der KLOOT, boekdrukker, sergeant-hofmeester, geb. 's-Gravenhage 26-08-1904, overl. in de Javazee 27-02-1942, zn. van Moses van der KLOOT (zie VI.227) en Frederika (Fietje) FRESCO.
Tr. Clasiena Cornelia (Sien) EVERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Franciscus Pieter (Frans) van der KLEIJD (zie VIII.685).

VIII.685    Franciscus Pieter (Frans) van der KLEIJD, sergeant hofmeester, chef kok, geb. Soerabaja Ned. Indië 09-04-1934, overl. Negombo Sri-Lanka, zn. van Emanuel van der KLOOT (zie VII.694) en Clasiena Cornelia (Sien) EVERS.
Tr. Amsterdam Annemike Hendrika (Mieke) LATDORP, geb. Amsterdam, dr. van Cornelis LATDORP, sigarenwinkelier, en Anna REVERDA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dennis Fransicus van der KLEIJD, bliksemafleiding installateur, geb. Alkmaar, overl. ald.
Tr. Leiden Irene Elizabeth van BEMMELEN.
   2.  Anna Rosanja van der KLEIJD (zie IX.159).

IX.159    Anna Rosanja van der KLEIJD, courier operator, geb. Alkmaar, dr. van Franciscus Pieter (Frans) van der KLEIJD (zie VIII.685) en Annemike Hendrika (Mieke) LATDORP.
Tr. Alkmaar Robert de ROOIJ, manager IT, geb. Rotterdam, zn. van Joannes (Jan) de ROOIJ, leermeester scheepsbouw RDM, en Willy LEEFLANG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sil de ROOIJ, geb. Haarlem.

VII.696    Samuel van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 31-01-1907, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Moses van der KLOOT (zie VI.227) en Frederika (Fietje) FRESCO.
Tr. 's-Gravenhage 22-08-1934 Jetta van CREVELD, geb. 's-Gravenhage 16-07-1911, overl. Auschwitz 23-08-1942, dr. van Jacob van CREVELD en Sara BACHRACH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frederika van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 15-02-1937, overl. Auschwitz 23-08-1942.

VI.229    Samuel (Salomon) van der KLOOT, fruithandelaar, geb. 's-Gravenhage 04-01-1863, overl. ald. 31-10-1937, zn. van Abraham Samuel van der KLOOT (zie V.59) en Eva de KONING.
Tr. 's-Gravenhage 15-02-1888 Kaatje van CREVELD, geb. 's-Gravenhage 16-03-1867, overl. Auschwitz 28-01-1944, dr. van Marcus van CREVELT, veehandelaar, vleeschhouwer, en Betje ROOD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eva van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 15-05-1888, overl. Sobibor 16-04-1943.
Tr. 's-Gravenhage 27-07-1934 Levie van der HORST, cartonnagewerker, geb. Hoogeveen 10-11-1881, overl. Sobibor 16-04-1943, zn. van Abraham van der HORST en Duifje SPITZ.
   2.  Marcus van der KLOOT (zie VII.700).
   3.  Betje van der KLOOT (zie VII.702).
   4.  Saartje van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 20-06-1893, overl. Auschwitz 12-02-1943.
Tr. 's-Gravenhage 13-12-1933 Emanuel SOESTER, gezichtskundige, geb. Amsterdam 22-08-1896, overl. Auschwitz* 25-01-1943, zn. van Simon SOESTER, diamantsnijder, en Eva GOSSCHALK.
   5.  Koosje van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 24-01-1896, overl. Auschwitz 28-01-1944.
Tr. Leiden 23-06-1926 Teunis OUWEHAND, boekbinder, geb. Leiden 29-01-1900.
   6.  Samuel van der KLOOT, kellner, geb. 's-Gravenhage 16-03-1899, overl. ald. 17-01-1918.
   7.  Abraham van der KLOOT (zie VII.708).

VII.700    Marcus van der KLOOT, kellner, geb. 's-Gravenhage 12-01-1890, overl. ald. 06-07-1937, zn. van Samuel (Salomon) van der KLOOT (zie VI.229) en Kaatje van CREVELD.
Tr. 's-Gravenhage 02-07-1919 Heintje HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 08-11-1894, overl. Auschwitz 31-08-1942, dr. van Elias HUISMAN, steendrukker, kunsthandelaar, en Elisabeth van CREVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kaatje van der KLOOT, verkoopster, geb. 's-Gravenhage 20-09-1920, overl. Auschwitz 31-08-1942.
   2.  Elisabeth van der KLOOT, kapster, geb. 's-Gravenhage 20-09-1920, overl. Auschwitz 31-08-1942.
   3.  Samuel van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 19-05-1926, overl. Auschwitz 31-08-1942.
   4.  Eduard van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 29-08-1933, overl. Auschwitz 31-08-1942.
   5.  Eveline van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 29-08-1933, overl. Auschwitz 31-08-1942.

VII.702    Betje van der KLOOT, kartonwerkster, geb. 's-Gravenhage 26-02-1891, overl. Auschwitz 05-11-1942, dr. van Samuel (Salomon) van der KLOOT (zie VI.229) en Kaatje van CREVELD.
Tr. 's-Gravenhage 05-02-1913 Jacob FRESCO (zie VII.4).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder VII.4).
VII.708    Abraham van der KLOOT, koopman, kellner, winkelier in sigaren, geb. 's-Gravenhage 21-06-1901, overl. Auschwitz 31-05-1944, zn. van Samuel (Salomon) van der KLOOT (zie VI.229) en Kaatje van CREVELD.
Tr. 's-Gravenhage, sch. ald. Adriana Pieternella Wilhelmina GINTER, geb. 's-Gravenhage, dr. van Antoon Johannes GINTER, behanger, en Eduardine COLLARD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hans van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 22-08-1935, overl. ald. 25-02-1938.
   2.  Hans van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage.

VI.232    Betje van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 11-02-1865, overl. Amsterdam 28-02-1934, dr. van Abraham Samuel van der KLOOT (zie V.59) en Eva de KONING.
Tr. 's-Gravenhage 09-12-1885 Joseph van der SLUIS, koopman, magazijnchef, reiziger, geb. 's-Gravenhage 24-04-1865, overl. Amsterdam 21-08-1940, zn. van Jacob van der SLUIS, koopman, en Susanna FRESCO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob van der SLUIS, geb. 's-Gravenhage 16-04-1886, overl. Auschwitz 11-12-1942.
   2.  Eva van der SLUIS, geb. 's-Gravenhage 03-01-1888.
   3.  Susanna van der SLUIS (zie VII.713).
   4.  Hadassa van der SLUIS (zie VII.714).
   5.  Israël van der SLUIS, geb. Rotterdam 16-03-1893.
   6.  Eva van der SLUIS (zie VII.717).

VII.713    Susanna van der SLUIS, geb. Amsterdam 09-02-1889, overl. Auschwitz 27-08-1943, dr. van Joseph van der SLUIS en Betje van der KLOOT (zie VI.232).
Tr. Monnickendam 28-12-1910 Jacob Mozes NOL, broodbakker, geb. Monnickendam 07-10-1876, overl. Amsterdam 01-01-1942, zn. van Mozes Jacob NOL, koopman, en Heintje Andries NOL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mozes NOL, leraar gymnastiek, geb. Amsterdam 19-12-1911, overl. Auschwitz 19-11-1943.
   2.  Betje NOL, winkeljuffrouw bij de Bijenkorf, geb. Amsterdam 19-01-1916, overl. Sobibor 16-07-1943.
Tr. Marcus BONN, magazijnbediende, geb. Amsterdam 01-10-1913, overl. Sobibor 16-07-1943, zn. van David BONN, winkelbediende, roosjesslijper, en Sara BENAVENTE.
   3.  Jozef NOL, geb. Breda.

VII.714    Hadassa van der SLUIS, geb. Amsterdam 15-03-1891, overl. Auschwitz 15-10-1942, dr. van Joseph van der SLUIS en Betje van der KLOOT (zie VI.232).
Tr. Emanuel van der KLOOT (zie VII.661).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder VII.661).
VII.717    Eva van der SLUIS, coupeuse, geb. Amsterdam 16-02-1895, overl. Auschwitz 23-08-1942, dr. van Joseph van der SLUIS en Betje van der KLOOT (zie VI.232).
Tr. 's-Gravenhage 05-08-1925 Isaac Mozes POONS, loopknecht, portier, geb. 's-Gravenhage 02-10-1892, overl. ald. 24-03-1942, zn. van Mozes POONS, fruithandelaar, en Betje van RIJS, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leon Mozes (Leo) POONS, geb. 's-Gravenhage 22-07-1926, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   2.  Betsie (Beppie) POONS, geb. 's-Gravenhage 22-03-1929, overl. Auschwitz 23-08-1942.

VI.233    Juda Abraham van der KLOOT, koopman in fruit, geb. 's-Gravenhage 15-11-1866, zn. van Abraham Samuel van der KLOOT (zie V.59) en Eva de KONING.
Tr. 's-Gravenhage 17-10-1888 Aaltje KANIS, geb. 's-Gravenhage 10-07-1865, overl. ald. 20-07-1928, dr. van Elkan KANIS, koopman, en Zippora BLOK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eva van der KLOOT (zie VII.719).
   2.  Elkan van der KLOOT, koopman in fruit, geb. 's-Gravenhage 17-05-1891, overl. Auschwitz 02-10-1942.
   3.  Betje van der KLOOT, winkelierster, geb. 's-Gravenhage 12-07-1892, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Tr. David STIBBE, geb. Amsterdam 14-03-1890, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Philip Aaron David Gazan STIBBE, slager, en Betje FROM.
   4.  Zipora van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 29-07-1893, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Tr. 's-Gravenhage 21-12-1927 Wolf van CREVELD, vleeschhouwer, geb. 's-Gravenhage 03-12-1892, overl. ald. 24-09-1938, zn. van David van CREVELD, vleeschhouwer, en Margaretha van den BERG.
   5.  Abraham van der KLOOT (zie VII.725).
   6.  Bernhard van der KLOOT (zie VII.727).
   7.  Salomon van der KLOOT (zie VII.729).
   8.  Sara van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage.
Tr. ald., sch. ald. Jacob Levie BOS, stoffeerder, geb. Ambt Almelo, zn. van Salomon BOS, slager, en Magdalena GOLDSMID (GOUDSMIT).

VII.719    Eva van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 21-12-1889, overl. ald. 24-02-1928, dr. van Juda Abraham van der KLOOT (zie VI.233) en Aaltje KANIS.
Tr. 's-Gravenhage 17-05-1916 Louis WAISFISZ, schoenmaker, geb. 's-Gravenhage 14-05-1879, overl. Auschwitz 14-01-1943, zn. van Mannis WAISFISZ, vleeschhouwer, en Belia van EMDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Emanuel WAISFISZ, geb. 's-Gravenhage.
   2.  levenloos kind WAISFISZ, geb. 's-Gravenhage 24-02-1928.

VII.725    Abraham van der KLOOT, boekbinder, geb. 's-Gravenhage 08-09-1895, overl. Auschwitz 31-01-1943, zn. van Juda Abraham van der KLOOT (zie VI.233) en Aaltje KANIS.
Tr. Sara de BRUIN, geb. Arnhem 03-09-1902, overl. Auschwitz 12-10-1942.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sebilla van der KLOOT, geb. Arnhem 16-12-1930, overl. Auschwitz 12-10-1942.
   2.  Aaltje van der KLOOT, geb. Arnhem 07-05-1932, overl. Auschwitz 12-10-1942.

VII.727    Bernhard van der KLOOT, kooopman, geb. 's-Gravenhage 16-11-1897, overl. Mauthausen 06-07-1942, zn. van Juda Abraham van der KLOOT (zie VI.233) en Aaltje KANIS.
Tr. Hilversum 28-06-1922 Leentje ELBURG, geb. Tienhoven 14-03-1895, overl. Auschwitz 30-09-1942, dr. van Arie ELBURG, koopman, en Hanna de WILDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Juda van der KLOOT, geb. Rotterdam 23-04-1927, overl. Auschwitz 30-09-1942.

VII.729    Salomon van der KLOOT, cellist, geb. 's-Gravenhage 23-03-1905, overl. Sobibor 21-05-1943, zn. van Juda Abraham van der KLOOT (zie VI.233) en Aaltje KANIS.
Tr. 's-Gravenhage 07-03-1928 Dina van BEUGEN, geb. 's-Gravenhage 14-05-1908, overl. Sobibor 21-05-1943, dr. van Mozes van BEUGEN, fruithandelaar, en Abigael WINKEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Juda van der KLOOT, geb. Rotterdam 20-07-1928, overl. Sobibor 21-05-1943.
   2.  Sophia Alida van der KLOOT, geb. Amsterdam 08-10-1929, overl. Sobibor 21-05-1943.
   3.  Max van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 11-09-1933, overl. Sobibor 21-05-1943.
   4.  Bernard van der KLOOT, geb. Westerbork 19-03-1943, overl. Sobibor 21-05-1943.

VI.240    Barend van der KLOOT, koopman in fruit, geb. 's-Gravenhage 06-04-1876, overl. Auschwitz 03-09-1943, zn. van Abraham Samuel van der KLOOT (zie V.59) en Eva de KONING.
Tr. 's-Gravenhage 28-08-1901 Mathilda COSMAN, geb. 's-Gravenhage 15-07-1880, overl. Auschwitz 03-09-1943, dr. van Aäron (Arend) COSMAN, koopman in groenten en fruit, en Roosje HUISMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham van der KLOOT, artist, geb. 's-Gravenhage 22-11-1901, overl. Auschwitz 31-05-1944.
   2.  Aron van der KLOOT, musicus, geb. 's-Gravenhage 06-03-1903.
Tr. Amsterdam Luise Sofie FALK, geb. Berlijn Duitsland, dr. van Arthur FALK en Agnes KARAMOL.
   3.  Eva van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 04-07-1905, overl. Auschwitz 03-09-1943.
Tr. N.N. OBERSTEIN.
   4.  Roosje van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 16-08-1907, overl. ald. 06-02-1908.
   5.  Samuel van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage.

VI.243    Hadasse van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 27-09-1877, overl. Sobibor 07-05-1943, dr. van Abraham Samuel van der KLOOT (zie V.59) en Eva de KONING.
Tr. 's-Gravenhage 30-05-1900 Simon Hartog POONS, koopman in ongeregelde goederen, meubelen, geb. 's-Gravenhage 22-09-1876, overl. Auschwitz 11-12-1942, zn. van Hartog Chaim Zwi POONS, koopman in kleederen, meubelen, en Sientje BOBBE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hartog Simon POONS, winkelier in sieraden, geb. 's-Gravenhage 01-04-1901, overl. ald. 18-08-1975.
Tr. ald. 18-03-1925 Mietje POLAK, geb. 's-Gravenhage, dr. van Emanuel POLAK, winkelier in toiletartikelen, manufacturier, handelsreiziger, en Veronica CROISET.
   2.  Eva POONS, geb. 's-Gravenhage 25-04-1902, overl. Sobibor 07-05-1943.
   3.  Sientje POONS (zie VII.744).
   4.  Betje POONS (zie VII.746).
   5.  Klara POONS (zie VII.748).

VII.744    Sientje POONS, geb. 's-Gravenhage 10-12-1904, overl. Auschwitz 05-10-1942, dr. van Simon Hartog POONS en Hadasse van der KLOOT (zie VI.243).
Tr. 's-Gravenhage 25-08-1926 Carel COENRAAD, kleermaker, geb. Rotterdam 06-05-1899, overl. Sobibor 09-07-1943, zn. van Joseph COENRAAD, kleermaker, en Roosje WALVIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joseph Simon COENRAAD, geb. Rotterdam 11-06-1927, overl. ald. 06-04-1928.
   2.  Simon Joseph COENRAAD, geb. Rotterdam 08-04-1929, overl. Sobibor 09-07-1943.
   3.  Hartog COENRAAD, geb. 's-Gravenhage.

VII.746    Betje POONS, geb. 's-Gravenhage 17-07-1907, overl. Auschwitz 15-12-1942, dr. van Simon Hartog POONS en Hadasse van der KLOOT (zie VI.243).
Tr. 's-Gravenhage 19-03-1935 Izak LEUIKEN, leerling diamantbewerker, reiziger in glaswaren, geb. Amsterdam 05-04-1905, overl. Auschwitz 28-02-1943, zn. van Simon LEUIKEN, roosjessnijder, en Lea KIJZER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simon LEUIKEN, geb. Rotterdam 08-09-1936, overl. Auschwitz 15-12-1942.

VII.748    Klara POONS, geb. 's-Gravenhage 30-03-1910, overl. Auschwitz 26-02-1943, dr. van Simon Hartog POONS en Hadasse van der KLOOT (zie VI.243).
Tr. 's-Gravenhage 31-05-1939 Jacques Samuel PRINS, geb. 's-Gravenhage 15-05-1911, overl. Auschwitz 30-04-1943, zn. van Samuel PRINS, koffiehuisbediende, koffiehuishouder, en Sara HAKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hadasse PRINS, geb. 's-Gravenhage 02-10-1940, overl. Auschwitz 26-02-1943.

VI.246    Roosje van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 14-04-1881, overl. Auschwitz 21-01-1943, dr. van Abraham Samuel van der KLOOT (zie V.59) en Eva de KONING.
Tr. 's-Gravenhage 17-02-1904 Sander BLOK, fruithandelaar, geb. 's-Gravenhage 30-12-1874, zn. van Jacob BLOK, fruithandelaar, en Fransje COSMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham BLOK, geb. Leiden.

V.62    Rachel van der KLOOT, koopvrouw, geb. 's-Gravenhage 31-12-1839, overl. ald. 17-01-1921, begr. Wassenaar 19-01-1921, dr. van Samuel Abraham (Salomon) van der KLOOT en Hadasse Machiel Aron Cohen (Hadasje) (DANZER) (zie IV.19).
Tr. 's-Gravenhage 16-08-1865 Salomon HAKKER, fruithandelaar, geb. 's-Gravenhage 15-10-1838, overl. ald. 16-09-1920, begr. Wassenaar 19-09-1920, zn. van Jacob (GROOTVELT) HAKKER, koopman, en Debora FRESCO, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Debora HAKKER (zie VI.248).
   2.  Hadasse HAKKER (zie VI.249).
   3.  Sara HAKKER (zie VI.251).
   4.  Jacob Simon HAKKER (zie VI.252).
   5.  Rebecca HAKKER, geb. 's-Gravenhage 13-09-1872, overl. ald. 05-08-1878.
   6.  Esther HAKKER, pensionhoudster, geb. 's-Gravenhage 02-01-1874, overl. Auschwitz 21-01-1943.
   7.  Salomon HAKKER (zie VI.255).
   8.  Eva HAKKER, geb. 's-Gravenhage 04-06-1877, overl. Loosduinen 12-09-1914, begr. Wassenaar 14-09-1914.
   9.  Rebecca HAKKER (zie VI.259).
   10.  Gerson HAKKER, geb. 's-Gravenhage 04-05-1881, overl. ald. 19-01-1882.
   11.  Betje HAKKER (zie VI.262).

VI.248    Debora HAKKER, geb. 's-Gravenhage 28-09-1865, overl. ald. 24-02-1936, dr. van Salomon HAKKER en Rachel van der KLOOT (zie V.62).
Tr. 's-Gravenhage 03-11-1886 Barend de KONING, koopman in fruit, geb. 's-Gravenhage 24-11-1864, overl. ald. 23-04-1940, begr. Wassenaar, zn. van Juda Mozes de KONING, koopman, en Betje Joseph ELZAS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Juda de KONING (zie VII.750).
   2.  Salomon de KONING (zie VII.752).
   3.  Floortje de KONING, geb. 's-Gravenhage 10-02-1891, overl. Auschwitz 09-11-1942.
Tr. 's-Gravenhage 27-05-1914 Jacob BENAVENTE, musicus, violist, geb. Amsterdam 20-10-1891, overl. Auschwitz* 09-11-1942, zn. van Juda Abraham BENAVENTE, muziekmeester, koopman, en Rebecca RICARDO.
   4.  Roosje de KONING, geb. 's-Gravenhage 17-04-1892, overl. Sobibor 28-05-1943.
   5.  Betje de KONING, geb. 's-Gravenhage 23-08-1894, overl. Sobibor 28-05-1943.
   6.  Jacob de KONING, reiziger in rijwielonderdelen, geb. 's-Gravenhage 22-10-1897, overl. Auschwitz 31-01-1943.
Tr. Rotterdam 10-12-1930 Roosje OSSENDRIJVER, danseres, geb. Rotterdam 19-02-1902, overl. Auschwitz 12-10-1942, dr. van Moses Eliazer OSSENDRIJVER, koopman, pakhuisknecht, magazijnbediende, en Antje SANDERS, koopvrouw.
   7.  Mietje de KONING (zie VII.762).

VII.750    Juda de KONING, musicus, violist, geb. 's-Gravenhage 11-06-1887, overl. Auschwitz 07-12-1942, zn. van Barend de KONING en Debora HAKKER (zie VI.248).
Tr. 's-Gravenhage 18-09-1912 Rosette Cato den HARTOGH, geb. 's-Gravenhage 24-12-1886, overl. Auschwitz 07-12-1942, dr. van Marcus den HARTOGH, muzikant, en Naatje GOUDMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Debora de KONING, geb. 's-Gravenhage 09-04-1914, overl. Auschwitz 26-02-1943.
   2.  Marcus de KONING, geb. 's-Gravenhage.
   3.  Barend de KONING, geb. 's-Gravenhage 15-02-1923, overl. Auschwitz 30-04-1943.
Tr. Liontine WURMS, geb. 's-Gravenhage 06-01-1923, overl. Auschwitz 26-02-1943, dr. van Abraham WURMS, slager, en Maria BEGO.

VII.752    Salomon de KONING, reiziger in toiletartikelen, geb. 's-Gravenhage 09-07-1889, overl. Auschwitz* 19-02-1943, zn. van Barend de KONING en Debora HAKKER (zie VI.248).
Tr. (1) Amsterdam 01-04-1914 Sara KOPUIT, leerling modevak, geb. Amsterdam 10-09-1885, overl. ald. 13-02-1929, dr. van Louis KOPUIT, sigarenmaker, diamantslijper, en Jansje MATTEMAN, modiste.
Tr. (2) Amsterdam 28-01-1931 Sophia van NIEROP, artiste, koopvrouw, geb. Amsterdam 08-01-1888, overl. Auschwitz* 19-02-1943, dr. van Salomon van NIEROP, slachter, en Blouwiena MEIJER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Debora de KONING, geb. 's-Gravenhage.

VII.762    Mietje de KONING, geb. 's-Gravenhage 07-10-1901, overl. Auschwitz* 08-10-1942, dr. van Barend de KONING en Debora HAKKER (zie VI.248).
Tr. 's-Gravenhage 11-03-1925 Hijman BOBBE, handelaar in wollen goederen, geb. 's-Gravenhage 18-06-1896, overl. Midden-Europa 31-08-1943, zn. van Hartog BOBBE, boekbinder, en Klaartje KUNSTENAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Clara BOBBE, geb. 's-Gravenhage 31-08-1926, overl. Auschwitz* 08-10-1942.
   2.  Barend BOBBE, geb. 's-Gravenhage 01-10-1927, overl. Midden-Europa 31-08-1943.
   3.  Debora BOBBE, geb. 's-Gravenhage 16-05-1933, overl. Auschwitz* 08-10-1942.

VI.249    Hadasse HAKKER, geb. 's-Gravenhage 11-04-1867, overl. ald. 06-02-1923, dr. van Salomon HAKKER en Rachel van der KLOOT (zie V.62).
Tr. 's-Gravenhage 11-05-1892 Michiel van LEEUWEN (zie VI.185).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder VI.185).
VI.251    Sara HAKKER, geb. 's-Gravenhage 11-03-1869, overl. Sobibor 05-03-1943, dr. van Salomon HAKKER en Rachel van der KLOOT (zie V.62).
Tr. 's-Gravenhage 24-08-1898 Aäron Jacob de GROOT, schoenmaker, geb. Enkhuizen 25-05-1871, overl. Sobibor 05-03-1943, zn. van Jacob Benjamin de GROOT, koopman in lompen, en Fijtje SANDERS, dienstbaar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Aäron de GROOT (zie VII.763).
   2.  Roosje de GROOT, geb. 's-Gravenhage 16-04-1903, overl. Auschwitz 31-08-1942.
   3.  Fijtje de GROOT, geb. 's-Gravenhage 22-07-1904, overl. Auschwitz 24-09-1942.
   4.  Salomon de GROOT, magazijnbediende, geb. 's-Gravenhage.
Tr. ald. Branca Dufina KEIJL, geb. 's-Gravenhage, dr. van Abraham KEIJL, koopman in vaten, en Roosje HIJMANS.
   5.  Grietje de GROOT, geb. 's-Gravenhage 06-09-1908, overl. Auschwitz 31-08-1942.

VII.763    Jacob Aäron de GROOT, rijwielhersteller, geb. 's-Gravenhage 19-11-1899, overl. Duitsland 02-05-1945, zn. van Aäron Jacob de GROOT en Sara HAKKER (zie VI.251).
Tr. 's-Gravenhage 28-10-1932 Anna KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 13-06-1902, overl. Auschwitz 08-10-1942, dr. van Abraham KOEKOEK, koopman in fruit, kellner, en Klaartje POONS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aäron Jacob de GROOT, geb. 's-Gravenhage 15-03-1933, overl. Auschwitz* 08-10-1942.
   2.  Abraham Jacob de GROOT, geb. 's-Gravenhage 18-04-1936, overl. Auschwitz* 08-10-1942.
   3.  Salomon Jacob de GROOT, geb. 's-Gravenhage 27-06-1937, overl. Auschwitz* 08-10-1942.

VI.252    Jacob Simon HAKKER, fruithandelaar, geb. 's-Gravenhage 01-12-1870, overl. Auschwitz 23-12-1942, zn. van Salomon HAKKER en Rachel van der KLOOT (zie V.62).
Tr. 's-Gravenhage 07-11-1894 Mietje van der KLOOT (zie VI.284).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roosje HAKKER (zie VII.771).
   2.  Grietje HAKKER (zie VII.773).
   3.  Eliazar HAKKER (zie VII.774).
   4.  Salomon HAKKER, geb. 's-Gravenhage 12-06-1910, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Tr. Johanna STERNFELD, geb. Amsterdam 27-03-1904, overl. Auschwitz 30-09-1942, dr. van Louis STERNFELD, pakhuisbediende, reiziger, en Agatha FRANKENHUIS.

VII.771    Roosje HAKKER, geb. 's-Gravenhage 08-03-1896, overl. ald. 19-02-1942, begr. Wassenaar, dr. van Jacob Simon HAKKER (zie VI.252) en Mietje van der KLOOT (zie VI.284).
Tr. 's-Gravenhage 26-05-1921 Alexander de WIND, glashandelaar, porceleinhandelaar, geb. 's-Gravenhage 09-03-1896, overl. Blechhammer 07-11-1944, zn. van Abraham de WIND, glashandelaar, winkelier in aardewerk, en Johanna KELLERMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham (Bram) de WIND, geb. 's-Gravenhage 20-07-1922, overl. Auschwitz 05-12-1942.
Tr. 's-Gravenhage 18-08-1942 Helena (Lenie) NATHAN, geb. 's-Gravenhage 14-01-1924, overl. Auschwitz 30-09-1942, dr. van Aron NATHAN, koopman in groenten, en Ester FRANSMAN.
   2.  Jacob (Jaap) de WIND, geb. 's-Gravenhage 28-07-1924, overl. Blechhammer 07-11-1944.

VII.773    Grietje HAKKER, geb. 's-Gravenhage 28-07-1897, overl. Auschwitz 23-11-1942, dr. van Jacob Simon HAKKER (zie VI.252) en Mietje van der KLOOT (zie VI.284).
Tr. 's-Gravenhage Mauritz WIJNBERG, etaleur in manufacturen, geb. Maassluis 06-02-1896, overl. Auschwitz 28-02-1943, zn. van Samuel WIJNBERG en Hendrika de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Selina WIJNBERG, geb. 's-Gravenhage.

VII.774    Eliazar HAKKER, fruithandelaar, geb. 's-Gravenhage 28-03-1900, overl. Midden-Europa 31-08-1943, zn. van Jacob Simon HAKKER (zie VI.252) en Mietje van der KLOOT (zie VI.284).
Tr. Antwerpen België 18-08-1925 Alice ALLEMANS, geb. Bern Zwitserland 19-07-1904, overl. Auschwitz* 08-10-1942.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob HAKKER, geb. Antwerpen, België 11-01-1926, overl. Auschwitz 30-09-1942.

VI.255    Salomon HAKKER, manufacturier, uitdrager, koopman in verlichtingsartikelen, geb. 's-Gravenhage 21-09-1875, overl. Auschwitz 02-11-1942, zn. van Salomon HAKKER en Rachel van der KLOOT (zie V.62).
Tr. 's-Gravenhage 18-10-1899 Alida KANIS, geb. 's-Gravenhage 01-04-1882, overl. ald. 26-09-1934, begr. Wassenaar, dr. van Samuel Abraham KANIS, chorist, en Hanna SCHRAM, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roosje HAKKER, pianiste, geb. 's-Gravenhage 24-06-1900, overl. Auschwitz 07-12-1942.
   2.  Johanna HAKKER (zie VII.780).
   3.  Samuel HAKKER (zie VII.781).
   4.  Jacob Salomon HAKKER (zie VII.783).

VII.780    Johanna HAKKER, geb. 's-Gravenhage 18-01-1905, overl. Bussum, dr. van Salomon HAKKER (zie VI.255) en Alida KANIS.
Tr. 's-Gravenhage Ephraïm WAISVISZ (Eddy Walis), violist, kapelmeester, geb. 's-Gravenhage 16-06-1900, overl. Miami Beach USA 19-09-1966, zn. van Willem WAISVISZ, vleeschhouwer, musicus, en Cato BLITZ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem WAISVISZ, geb. 's-Gravenhage.

VII.781    Samuel HAKKER, etaleur Bijenkorf, musicus, geb. 's-Gravenhage 03-04-1907, overl. Sobibor 11-06-1943, zn. van Salomon HAKKER (zie VI.255) en Alida KANIS.
Tr. 's-Gravenhage 26-10-1931 Margaretha FRESCO, geb. 's-Gravenhage 16-10-1908, overl. Sobibor 11-06-1943, dr. van Isaac FRESCO, koopman, en Fanny MEIJER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alida HAKKER, geb. 's-Gravenhage 10-11-1932, overl. Sobibor 11-06-1943.
   2.  Jacques HAKKER, geb. 's-Gravenhage 22-02-1935, overl. Sobibor 11-06-1943.

VII.783    Jacob Salomon HAKKER, violist, musicus, geb. 's-Gravenhage 25-09-1913, overl. Sobibor 23-07-1943, zn. van Salomon HAKKER (zie VI.255) en Alida KANIS.
Tr. (1) 's-Gravenhage, sch. ald. Carolina Christina BLAAK, geb. 's-Gravenhage, dr. van Jan BLAAK, graanhandelaar, reiziger, en Johanna Maria Petronella SPOOR.
Tr. (2) 's-Gravenhage 20-01-1937 Margaretha LELIJVELD, verkoopster bij Gerzon, zangeres, geb. Amsterdam 12-04-1915, overl. Sobibor 23-07-1943, dr. van Samuel LELIJVELD, koopman, handelsreiziger, handelsagent, en Anna TAILLEUR.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johan (John) HAKKER (zie VIII.734).

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Salomon Jacques HAKKER, geb. 's-Gravenhage 26-03-1937, overl. Sobibor 21-05-1943.

VIII.734    Johan (John) HAKKER, scheepsbouwkundig ingenieur, geb. 's-Gravenhage, overl. Alexandra New Zeeland, zn. van Jacob Salomon HAKKER (zie VII.783) en Carolina Christina BLAAK.
Tr. Alexie Grace MACINTOSH, geb. Dunedin Nieuw-Zeeland.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hans HAKKER, artist, geb. Roxburgh Central Otago Nieuw-Zeeland.

VI.259    Rebecca HAKKER, geb. 's-Gravenhage 23-05-1879, overl. Sobibor 05-03-1943, dr. van Salomon HAKKER en Rachel van der KLOOT (zie V.62).
Tr. 's-Gravenhage 06-06-1906 Joël POLAK, bediende, handelaar in fruit, geb. 's-Gravenhage 17-06-1881, overl. ald. 12-09-1934, zn. van Barend POLAK, koopman, en Mietje FRESCO, kruidenierster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barend POLAK, geb. 's-Gravenhage 31-03-1907, overl. ald. 11-01-1921.
   2.  Salomon POLAK (zie VII.787).
   3.  Izak POLAK (zie VII.789).
   4.  Roosje POLAK (zie VII.792).
   5.  Emanuel (Max) POLAK (zie VII.793).
   6.  Jacob POLAK, geb. 's-Gravenhage 11-08-1916, overl. Bergen-Belsen 10-04-1945.
Tr. 's-Gravenhage Cornelia (Connie) BROMET, geb. Amsterdam, dr. van Simon BROMET, koopman, diamantversteller, en Carolina GRANAAT.
   7.  Mietje POLAK, geb. 's-Gravenhage.
Tr. ald. Mozes (Maup) DESSAUR, geb. 's-Gravenhage 12-08-1916, overl., zn. van Pinas DESSAUR, rijwielhandelaar, kachelhandelaar, en Naatje LOGCHER.

VII.787    Salomon POLAK, winkelier in fruit, geb. 's-Gravenhage 28-08-1909, overl. Polen 31-03-1944, zn. van Joël POLAK en Rebecca HAKKER (zie VI.259).
Tr. 's-Gravenhage 15-11-1933 Clara HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 26-12-1912, overl. Auschwitz 22-10-1943, dr. van Elkan Isaac HUISMAN, koopman in fruit, en Jette GOSLER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth POLAK, geb. 's-Gravenhage 29-01-1935, overl. Auschwitz 22-10-1943.

VII.789    Izak POLAK, slager, geb. 's-Gravenhage 28-09-1910, overl. Birkenau* 00-08-1944, zn. van Joël POLAK en Rebecca HAKKER (zie VI.259).
Tr. 's-Gravenhage Helena FALKENBURG, geb. Groningen 06-03-1907, overl. Smallingerland, dr. van Abraham FALKENBURG, porcelijn hersteller, en Rebecca WIJNGAARD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rebecca POLAK, geb. 's-Gravenhage, overl. Smallingerland.
Tr. ald. Maurits MULLER, geb. Weststellingwerf, overl. Smallingerland.

VII.792    Roosje POLAK, geb. 's-Gravenhage 05-08-1912, overl. Auschwitz 06-10-1944, dr. van Joël POLAK en Rebecca HAKKER (zie VI.259).
Tr. 's-Gravenhage 23-06-1937 David Michael Erich BLOEMENDAAL, boekhouder, handelsreiziger, kantoorbediende, geb. Bergh 14-01-1910, overl. Bergen-Belsen 01-03-1945, zn. van Mozes BLOEMENDAAL en Helena KAMP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Siegfried Salomon BLOEMENDAAL, geb. 's-Gravenhage 19-06-1940, overl. Auschwitz 06-10-1944.

VII.793    Emanuel (Max) POLAK, geb. 's-Gravenhage 21-05-1914, overl. Amstelveen, begr. Muiderberg, zn. van Joël POLAK en Rebecca HAKKER (zie VI.259).
Tr. (1) 's-Gravenhage Sera (Saartje) FRESCO, geb. 's-Gravenhage 18-11-1916, overl. Birkenau 26-09-1944, dr. van Simon FRESCO, fruithandelaar, en Dora van RIJS.
Tr. (2) Celine (Leentje) van PRAAG, kapster, geb. Amsterdam 13-08-1916, overl. ald., begr. Muiderberg, dr. van Salomon van PRAAG, roosjesslijper, en Kaatje HEKSTER.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Hans Joël POLAK.

VI.262    Betje HAKKER, geb. 's-Gravenhage 20-02-1883, overl. Sobibor 05-03-1943, dr. van Salomon HAKKER en Rachel van der KLOOT (zie V.62).
Tr. 's-Gravenhage 26-06-1912 Maurits BLOM, veehandelaar, geb. Loosduinen 09-08-1883, overl. Auschwitz 19-10-1942, zn. van Mozes BLOM, koopman, vleeschhouwer, en Sophia van PRAAGH.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos kind BLOM, geb. Loosduinen.
   2.  Sophia BLOM (zie VII.802).

VII.802    Sophia BLOM, geb. 's-Gravenhage 03-06-1914, overl. Auschwitz 24-09-1942, dr. van Maurits BLOM en Betje HAKKER (zie VI.262).
Tr. 's-Gravenhage 11-04-1934 Louis Joël FRESCO, geb. 's-Gravenhage 19-02-1910, overl. Monowitz 22-09-1942, zn. van Isaac FRESCO, koopman, en Fanny MEIJER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacques FRESCO, geb. 's-Gravenhage 31-08-1934, overl. Monowitz 24-09-1942.
   2.  Maurits FRESCO, geb. 's-Gravenhage 05-11-1935, overl. Monowitz 24-09-1942.
   3.  Fanny Elise FRESCO, geb. 's-Gravenhage 14-02-1939, overl. Monowitz 24-09-1942.

V.64    Sara van der KLOOT, dienstbode, geb. 's-Gravenhage 29-12-1843, overl. ald. 12-04-1892, dr. van Samuel Abraham (Salomon) van der KLOOT en Hadasse Machiel Aron Cohen (Hadasje) (DANZER) (zie IV.19).
Tr. 's-Gravenhage 11-08-1880 Hartog Chaim Zwi POONS, koopman in kleederen, meubelen, geb. 's-Gravenhage 02-09-1850, overl. ald. 07-02-1916, zn. van Mozes POONS, koopman, en Branka BOEKBINDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon POONS, koopman in kleederen, geb. 's-Gravenhage 15-01-1882, overl. Auschwitz 08-04-1944.
Tr. 's-Gravenhage 08-07-1908 Sophia MENDELS, geb. 's-Gravenhage 02-04-1881, overl. Auschwitz 08-04-1944, dr. van Meijer MENDELS, arbeider, koopman, lompenhandelaar, en Heintje ALTER.
   2.  Branca POONS (zie VI.266).

VI.266    Branca POONS, geb. 's-Gravenhage 27-08-1883, overl. Sobibor 21-05-1943, dr. van Hartog Chaim Zwi POONS en Sara van der KLOOT (zie V.64).
Tr. 's-Gravenhage 26-08-1908 Isaac HUISMAN, koopman, boekbinder, geb. 's-Gravenhage 06-02-1884, overl. Auschwitz 26-10-1942, zn. van Gerrit HUISMAN, koopman in ijzerwaren, meubelen, en Leentje FULD, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Saartje HUISMAN, verkoopster, geb. 's-Gravenhage 10-11-1909, overl. Sobibor 21-05-1943.

V.66    Rebecca (Betje) van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 22-09-1845, overl. ald. 15-03-1939, begr. Wassenaar, dr. van Samuel Abraham (Salomon) van der KLOOT en Hadasse Machiel Aron Cohen (Hadasje) (DANZER) (zie IV.19).
Tr. 's-Gravenhage 25-10-1876 Abraham HAKKER, uitdrager, fruithandelaar, geb. 's-Gravenhage 21-03-1850, overl. ald. 02-07-1929, zn. van Jacob (GROOTVELT) HAKKER, koopman, en Debora FRESCO, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Debora (Doortje) HAKKER (zie VI.268).
   2.  Jacob HAKKER (zie VI.269).
   3.  Samuel HAKKER (zie VI.272).
   4.  Koosje HAKKER, naaister, geb. 's-Gravenhage 13-03-1883, overl. Auschwitz 07-12-1942.
Tr. 's-Gravenhage 10-03-1915 Godschalk VEERMAN, diamantbewerker, uitdrager, lompenhandelaar, geb. Amsterdam 21-01-1887, overl. Auschwitz 07-12-1942, zn. van Joseph VEERMAN, bediende, koopman, en Betje BEDDEKOPER.
   5.  Sara HAKKER (zie VI.277).
   6.  Rachel HAKKER, geb. 's-Gravenhage 06-10-1887, overl. ald. 21-05-1890.

VI.268    Debora (Doortje) HAKKER, naaister, geb. 's-Gravenhage 23-07-1877, overl. Auschwitz 21-01-1943, dr. van Abraham HAKKER en Rebecca (Betje) van der KLOOT (zie V.66).
Tr. 's-Gravenhage 13-06-1900 Machiel (Michel) JACOBSON, koopman in heerenkleding, geb. 's-Gravenhage 23-01-1875, overl. Wassenaar 03-04-1934, begr. ald., zn. van Samuel JACOBSON, parapluimaker, koopman in gemaakte kleeren, winkelier in heerenkleding, en Elisabeth SPIJER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Samuel JACOBSON, kapper, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Abraham JACOBSON, reiziger, geb. 's-Gravenhage.
   3.  Elisabeth JACOBSON (zie VII.806).
   4.  Rebecca JACOBSON, geb. 's-Gravenhage 12-12-1905, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Tr. Aäron MOL, koopman in meubelen, geb. 's-Gravenhage 31-01-1904, overl. Auschwitz 19-09-1942, zn. van Wolf MOL, boekdrukker, en Mietje IKKERSHEIM, winkelierster in feestartikelen.
   5.  Rosaline JACOBSON, geb. 's-Gravenhage 14-04-1911, overl. Auschwitz 31-08-1944.
Tr. 's-Gravenhage Herman POONS, geb. Groningen 26-05-1909, overl. Kdo Gleiwitz 18-01-1945, zn. van Isaac (Jacques) POONS (zie VI.198) en Hendrika (Rika) KOEKOEK.
   6.  Jacob JACOBSON, geb. 's-Gravenhage.

VII.806    Elisabeth JACOBSON, geb. 's-Gravenhage 19-11-1903, overl. Auschwitz 23-08-1942, dr. van Machiel (Michel) JACOBSON en Debora (Doortje) HAKKER (zie VI.268).
Tr. 's-Gravenhage 25-03-1931 Aron SANDERS (zie VII.847).
Uit dit huwelijk:
   1.  Eliazar Aron SANDERS, geb. 's-Gravenhage 16-07-1932, overl. Auschwitz 23-08-1942.
   2.  Mietje Debora SANDERS, geb. 's-Gravenhage 06-07-1937, overl. Auschwitz 23-08-1942.

VI.269    Jacob HAKKER, koopman in fruit, geb. 's-Gravenhage 28-05-1879, overl. Auschwitz 14-01-1943, zn. van Abraham HAKKER en Rebecca (Betje) van der KLOOT (zie V.66).
Tr. (1) 's-Gravenhage 04-01-1911 Betje (Betsy) OPDENBERG, geb. 's-Gravenhage 02-12-1883, overl. ald. 30-07-1930, begr. Wassenaar, dr. van Jesaias OPDENBERG, koopman in manufacturen en mode-artikelen, en Rebecca (Meijer) LEVIE.
Tr. (2) 's-Gravenhage 19-05-1937 Roosje VEERMAN, confectienaaister, geb. Amsterdam 04-11-1888, overl. Auschwitz 14-01-1943, dr. van Joseph VEERMAN, bediende, koopman, en Betje BEDDEKOPER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Abraham HAKKER (zie VII.811).

VII.811    Abraham HAKKER, geb. 's-Gravenhage 25-05-1911, overl. ald. 05-12-1970, begr. Wassenaar, zn. van Jacob HAKKER (zie VI.269) en Betje (Betsy) OPDENBERG.
Tr. 's-Gravenhage Henriëtte (Jetty) KOPS, naaister, geb. Amsterdam 27-03-1917, overl. ald., begr. Wassenaar, dr. van Abraham Jacob KOPS, pakhuisknecht, en Keetje VRACHTDOENDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Betty Keetje HAKKER, geb. 's-Gravenhage.

VI.272    Samuel HAKKER, winkelbediende, musicus, geb. 's-Gravenhage 11-06-1881, overl. Auschwitz 21-01-1943, zn. van Abraham HAKKER en Rebecca (Betje) van der KLOOT (zie V.66).
Tr. 's-Gravenhage 08-03-1911 Bertha ALTER, geb. 's-Gravenhage 09-11-1878, overl. ald. 16-03-1931, dr. van Hartog ALTER, veedrijver, veehandelaar, en Grietje FRESCO, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hartog HAKKER, magazijnbediende, geb. Vlaardingen 12-01-1912, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Tr. 's-Gravenhage 11-10-1939 Sara BLOK, geb. Amsterdam 21-07-1905, overl. Auschwitz 30-09-1942, dr. van Joseph BLOK, handelaar in schoenen, en Hanna BENAVENTE.
   2.  Rebecca HAKKER (zie VII.816).
   3.  Margaretha HAKKER, geb. Vlaardingen 05-06-1913, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   4.  Abraham (AADJE) HAKKER, geb. 's-Gravenhage.
Tr. ald. Eunice Elfrida BEST, geb. Smytentown Brits Guyana.

VII.816    Rebecca HAKKER, geb. Vlaardingen 12-01-1912, overl. Sobibor 11-06-1943, dr. van Samuel HAKKER (zie VI.272) en Bertha ALTER.
Tr. 's-Gravenhage 30-05-1934 Marcus BLOK, bontwerker, winkelbediende, geb. 's-Gravenhage 10-06-1912, overl. Auschwitz 31-01-1944, zn. van Joseph BLOK, handelaar in schoenen, en Hanna BENAVENTE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bertha Hanna BLOK, geb. 's-Gravenhage 05-07-1937, overl. Sobibor 11-06-1943.
   2.  Joseph BLOK, geb. 's-Gravenhage 13-06-1942, overl. Sobibor 11-06-1943.

VI.277    Sara HAKKER, geb. 's-Gravenhage 30-11-1884, overl. Birkenau* 01-01-1945, dr. van Abraham HAKKER en Rebecca (Betje) van der KLOOT (zie V.66).
Tr. (1) 's-Gravenhage 16-08-1905 Salomon FULD, koopman in manufacturen, koopman in meubelen, hoedenwinkelier, geb. 's-Gravenhage 22-05-1880, overl. ald. 28-04-1937, begr. Wassenaar, zn. van Jacob FULD, koopman in kleederen, uitdrager, en Rachel van der STAAL.
Tr. (2) 's-Gravenhage Petrus Cornelis HOEFNAGEL, geb. Hoge en Lage Zwaluwe 16-03-1882.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jacob FULD, geb. 's-Gravenhage 06-02-1906, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   2.  Abraham FULD (zie VII.821).
   3.  Rachel FULD, geb. 's-Gravenhage.

VII.821    Abraham FULD, koopman in ongeregelde goederen, geb. 's-Gravenhage 19-05-1909, overl. Mauthausen 27-01-1943, zn. van Salomon FULD en Sara HAKKER (zie VI.277).
Tr. 's-Gravenhage, sch. ald. Eva BIRNBAUM, geb. Stanislawow Polen 02-11-1907, overl., begr. Wassenaar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon Samuel FULD, geb. 's-Gravenhage.

V.67    Eliazar van der KLOOT, koopman, geb. 's-Gravenhage 26-05-1846, overl. ald. 09-05-1878, zn. van Samuel Abraham (Salomon) van der KLOOT en Hadasse Machiel Aron Cohen (Hadasje) (DANZER) (zie IV.19).
Tr. 's-Gravenhage 04-09-1867 Grietje FRESCO, koopvrouw, geb. 's-Gravenhage 26-07-1847, overl. ald. 22-04-1928, dr. van Moses FRESCO (FRISCO), schoenpoetser, koopman, en Mietje POLAK, fruitverkoopster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Moses van der KLOOT, fruithandelaar, geb. 's-Gravenhage 26-12-1868, overl. Sobibor 26-03-1943.
Tr. (1) 's-Gravenhage 08-06-1892 Fanny POONS, geb. 's-Gravenhage 08-12-1867, overl. ald. 24-02-1931, dr. van Emanuel Abraham POONS, koopman in groenten en fruit, en Hester (Esther) LORS.
Tr. (2) 's-Gravenhage 14-08-1935 Doortje FRESCO, geb. 's-Gravenhage 21-10-1882, overl. Sobibor 26-03-1943, dr. van Isaac FRESCO, koopman in fruit, en Betje POONS.
   2.  Hadasse van der KLOOT (zie VI.283).
   3.  Mietje van der KLOOT (zie VI.284).
   4.  Betje van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 01-05-1874, overl. ald. 05-05-1876.
   5.  Samuel van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 15-06-1875, overl. ald. 22-01-1879.
   6.  Sophia van der KLOOT (zie VI.288).
   7.  Eliazar van der KLOOT (zie VI.289).

VI.283    Hadasse van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 24-10-1870, overl. Auschwitz 21-01-1943, dr. van Eliazar van der KLOOT (zie V.67) en Grietje FRESCO.
Tr. 's-Gravenhage 24-06-1891 Michel POONS (zie VI.191).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen (zie onder VI.191).
VI.284    Mietje van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 07-03-1872, overl. ald. 26-11-1936, begr. Wassenaar, dr. van Eliazar van der KLOOT (zie V.67) en Grietje FRESCO.
Tr. 's-Gravenhage 07-11-1894 Jacob Simon HAKKER (zie VI.252).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder VI.252).
VI.288    Sophia van der KLOOT, winkelierster, geb. 's-Gravenhage 26-06-1876, dr. van Eliazar van der KLOOT (zie V.67) en Grietje FRESCO.
Tr. 's-Gravenhage 16-12-1903 Charles LEONS, reiziger, boekdrukker, expediteur, geb. Rotterdam 05-10-1875, zn. van Isaac LEONS, koopman, papierhandelaar, en Anna FRIESER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna LEONS (zie VII.825).
   2.  Eliazar LEONS, geb. 's-Gravenhage 09-09-1905, overl. Auschwitz 30-04-1943.
Tr. 's-Gravenhage 08-05-1929 Anna Betsy Henriette STERNFELD, geb. 's-Gravenhage 09-03-1904, overl. Auschwitz 12-02-1943, dr. van Meijer STERNFELD, handelsbediende, horlogemaker, instructeur chauffeursschool, en Henriette Susanna ENTHOVEN.
   3.  Elisabeth LEONS, geb. 's-Gravenhage.
   4.  Isaäc LEONS, geb. 's-Gravenhage 10-12-1911, overl. Sobibor 13-03-1943.
Tr. Charlotte MEIJERS, geb. 's-Gravenhage 05-01-1912, overl. Sobibor 13-03-1943, dr. van Sander MEIJERS, manufacturier, en Sophia Bloeme BEKKER.
   5.  Mozes LEONS, kapper, geb. 's-Gravenhage 10-07-1915, overl. Auschwitz 28-02-1943.
Tr. Rosa LEVY, geb. Leiwen Duitsland 16-04-1902, overl. Auschwitz* 29-10-1942.

VII.825    Anna LEONS, geb. 's-Gravenhage 16-05-1904, overl. Auschwitz 23-08-1942, dr. van Charles LEONS en Sophia van der KLOOT (zie VI.288).
Tr. 's-Gravenhage 26-10-1932 Karel HOEPELMAN, handelsreiziger, geb. Amsterdam 23-03-1905, overl. Birkenau 30-09-1942, zn. van Gerrit HOEPELMAN, diamantbewerker, diamantklover, en Fanny LEONS, naaister.
Uit dit huwelijk:
   1.  Godfrey HOEPELMAN, geb. 's-Gravenhage 11-09-1937, overl. Auschwitz 23-08-1942.

VI.289    Eliazar van der KLOOT, fruitkoopman, geb. 's-Gravenhage 24-06-1878, overl. Auschwitz* 26-01-1943, zn. van Eliazar van der KLOOT (zie V.67) en Grietje FRESCO.
Tr. (1) 's-Gravenhage 24-05-1899 Sara WILKENS, geb. 's-Gravenhage 05-01-1877, overl. ald. 23-08-1914, dr. van Isaac WILKENS, koopman, en Lena (Elina) FRENK, dienstbode.
Tr. (2) Rotterdam 01-09-1915 Elisabeth DORMITS, geb. 's-Hertogenbosch 17-06-1876, overl. Auschwitz 26-02-1943, dr. van Samuel DORMITS, koopman in manufacturen, en Henrietta NATHAN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Mozes van der KLOOT (zie VII.833).
   2.  Lena van der KLOOT (zie VII.836).
   3.  Grietje van der KLOOT (zie VII.838).
   4.  Henriëtte van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 31-03-1909, overl. Sobibor 02-07-1943.
Tr. 's-Gravenhage 21-06-1933 Benjamin VREEDENBURG, geb. Amsterdam 16-04-1907, overl. Sobibor 02-07-1943.

VII.833    Mozes van der KLOOT, koopman in manufacturen en ongeregelde goederen, geb. 's-Gravenhage 27-07-1899, overl. Sobibor 16-04-1943, zn. van Eliazar van der KLOOT (zie VI.289) en Sara WILKENS.
Tr. 's-Gravenhage 11-06-1924 Heintje de JONG, winkeljuffrouw, geb. 's-Gravenhage 24-08-1899, overl. Sobibor 16-04-1943, dr. van Izaac (Isaak) de JONG, koopman, en Esther KUNSTENAAR, winkelierster in kleedingstukken.
Uit dit huwelijk:
   1.  Isaac van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 07-04-1925, overl. Sobibor 26-04-1943.

VII.836    Lena van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 27-11-1900, overl. Sobibor 11-06-1943, dr. van Eliazar van der KLOOT (zie VI.289) en Sara WILKENS.
Tr. 's-Gravenhage 10-12-1924 Hartog FRESCO, violist, geb. 's-Gravenhage 28-07-1901, overl. Auschwitz 28-02-1943, zn. van Aäron FRESCO, koopman in fruit, schrijver Gem. Gasfabriek, en Esther BLOK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara FRESCO, geb. 's-Gravenhage 08-02-1927, overl. Sobibor 11-06-1943.
   2.  Esther FRESCO, geb. 's-Gravenhage 06-08-1928, overl. Sobibor 11-06-1943.
   3.  Louis AARONO, geb. Leiden 23-02-1931, overl. Sobibor 11-06-1943.

VII.838    Grietje van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 15-06-1902, overl. ald. 29-01-1947, begr. Wassenaar, dr. van Eliazar van der KLOOT (zie VI.289) en Sara WILKENS.
Tr. 's-Gravenhage 21-01-1931 Lion (John) BLOK, koopman, winkelier in schoenen, geb. Amsterdam 15-06-1904, overl. 's-Gravenhage, begr. Wassenaar, zn. van Joseph BLOK, handelaar in schoenen, en Hanna BENAVENTE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henriette BLOK, geb. 's-Gravenhage 30-11-1932, overl. ald. 14-06-1938, begr. Wassenaar.

V.71    Hesje (Hester) van der KLOOT, naaister, geb. 's-Gravenhage 02-05-1852, dr. van Samuel Abraham (Salomon) van der KLOOT en Hadasse Machiel Aron Cohen (Hadasje) (DANZER) (zie IV.19).
Tr. 's-Gravenhage 24-07-1872 Jacob Salomon SANDERS, smid, milicien, geb. Rotterdam 03-10-1848, overl. verm. Amsterdam voor 1911, zn. van Salomon SANDERS, smidsknecht, smid, en Judic Joseph Cohen van KLOETEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon Jacob SANDERS, smid, geb. 's-Gravenhage 10-01-1874, overl. Sobibor 16-04-1943.
Tr. Amsterdam 05-08-1914 Rozetta van der HORST, geb. Hoogeveen 14-04-1874, overl. Amsterdam 07-08-1938, dr. van Meijer van der HORST, koopman, en Vroukjen (Vrouwtje) SPIER.
   2.  Hadasse SANDERS (zie VI.295).
   3.  Judik (Judith) SANDERS, verpleegster, geb. 's-Gravenhage 01-09-1877, overl. Amsterdam 21-06-1920.
Tr. ald. 05-09-1918 Zacharias BLOG, koopman, geb. Amsterdam 01-07-1879, overl. Auschwitz 14-09-1942, zn. van Gabriel BLOG, venter, werkman, en Elisabeth de KORTE.
   4.  Abraham Jacob SANDERS, geb. 's-Gravenhage 08-03-1879, overl. ald. 08-11-1880.
   5.  Eliazar Jacob SANDERS (zie VI.299).
   6.  Mozes Jacob SANDERS, geb. 's-Gravenhage 04-10-1881.
   7.  Rachel SANDERS, geb. 's-Gravenhage 02-06-1883, overl. Auschwitz 13-11-1942.
Tr. Amsterdam 28-11-1923 Simon van der VEN, kleermaker, geb. Leeuwarden 10-08-1870, overl. Auschwitz 13-11-1942, zn. van Marcus van der VEN, kleermaker, en Elise MEIJER.
   8.  Abraham Jacob SANDERS (zie VI.304).
   9.  Sara SANDERS (zie VI.309).
   10.  Betje SANDERS (zie VI.311).
   11.  Eva SANDERS, geb. 's-Gravenhage 25-08-1890, overl. Auschwitz 28-09-1942.
Tr. Zutphen 09-11-1934 Jacob WEIJEL, politieambtenaar, sergeant in het K.N.I.L., kruidenhandelaar, geb. Zutphen 05-05-1882, overl. Oud-Leusden 19-11-1942, zn. van Philip WEIJEL, slager, en Mientjen AUSSEN, dienstbode.
   12.  Grietje SANDERS, geb. 's-Gravenhage 20-03-1892, overl. ald. 08-05-1892.
   13.  Gerrit Jacob SANDERS, geb. 's-Gravenhage 28-09-1893, overl. Auschwitz 31-01-1943.

VI.295    Hadasse SANDERS, koopvrouw in manufacturen, geb. 's-Gravenhage 15-04-1875, overl. Amsterdam 12-10-1934, dr. van Jacob Salomon SANDERS en Hesje (Hester) van der KLOOT (zie V.71).
Tr. Amsterdam 07-06-1911 Elkan de MAGTIGE, slagter, loswerkman, geb. Amsterdam 27-06-1887, overl. Auschwitz 14-01-1943, zn. van Joseph de MAGTIGE, werkman, pakjesdrager, en Saartje de KLIJN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob de MAGTIGE (zie VII.841).
   2.  Joseph de MAGTIGE (zie VII.843).
   3.  Salomon de MAGTIGE, geb. Amsterdam 23-10-1915, overl. Apeldoorn 04-08-1931.
   4.  Israel de MAGTIGE, geb. Amsterdam 19-09-1918, overl. Auschwitz 30-09-1942.

VII.841    Jacob de MAGTIGE, slager, venter, geb. Amsterdam 02-01-1912, overl. Sobibor 23-07-1943, zn. van Elkan de MAGTIGE en Hadasse SANDERS (zie VI.295).
Tr. Amsterdam 28-01-1931 Jetje VUISJE, geb. Amsterdam 30-07-1910, overl. Sobibor 23-07-1943, dr. van Abraham VUISJE, werkman, koopman in allerlei, en Roosje BILDERBEEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elkan de MAGTIGE, geb. Amsterdam 29-03-1931, overl. Sobibor 23-07-1943.
   2.  Hadasse de MAGTIGE, geb. Amsterdam 27-10-1934, overl. Sobibor 23-07-1943.
   3.  Roosje de MAGTIGE, geb. Amsterdam 16-12-1936, overl. Sobibor 23-07-1943.

VII.843    Joseph de MAGTIGE, venter, geb. Amsterdam 25-01-1914, overl. Auschwitz 26-01-1943, zn. van Elkan de MAGTIGE en Hadasse SANDERS (zie VI.295).
Tr. Amsterdam 23-10-1935 Dora van GELDEREN, geb. Amsterdam 25-09-1914, overl. Auschwitz 15-10-1942, dr. van Manuel van GELDEREN, werkman, kruijer, en Duifje POLAK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elkan de MAGTIGE, geb. Amsterdam 11-03-1936, overl. Auschwitz 15-10-1942.
   2.  Sapi de MAGTIGE, geb. Amsterdam 23-07-1938, overl. Auschwitz 15-10-1942.

VI.299    Eliazar Jacob SANDERS, smid, geb. 's-Gravenhage 02-09-1880, zn. van Jacob Salomon SANDERS en Hesje (Hester) van der KLOOT (zie V.71).
Tr. Mietje COSMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aron SANDERS (zie VII.847).

VII.847    Aron SANDERS, geb. 's-Gravenhage 16-07-1904, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Eliazar Jacob SANDERS (zie VI.299) en Mietje COSMAN.
Tr. 's-Gravenhage 25-03-1931 Elisabeth JACOBSON (zie VII.806).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder VII.806).
VI.304    Abraham Jacob SANDERS, ziekenverpleger, kellner, geb. 's-Gravenhage 17-05-1886, zn. van Jacob Salomon SANDERS en Hesje (Hester) van der KLOOT (zie V.71).
Tr. (1) Amsterdam 20-09-1916 Rosette LAP, geb. Amsterdam 15-01-1894, overl. ald. 02-11-1918, dr. van Salomon Mozes LAP, werkman, koopman, en Ester BLITS.
Tr. (2) Amsterdam, sch. ald. Maria Agnita Frederika HUBERS, buffetjuffrouw, geb. Egmond Binnen 07-05-1901, dr. van Nicolaas Johan Peter HUBERS, bediende, nachtwaker, en Elisabeth Jacoba BLANKENZEE.
Tr. (3) Amsterdam Elise Karoline SCHMECKENBECHER, geb. Karlsruhe, Duitsland 23-09-1898.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jacob Abraham SANDERS, geb. Amsterdam.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Hester Judith SANDERS, geb. Amsterdam.

VI.309    Sara SANDERS, geb. 's-Gravenhage 29-07-1887, dr. van Jacob Salomon SANDERS en Hesje (Hester) van der KLOOT (zie V.71).
Tr. Amsterdam 01-08-1917 Meijer STERK, schilder, melkbezorger, karrijder, los werkman, geb. Amsterdam 04-07-1889, zn. van Eliazar STERK, huisschilder, en Flora LEVIJ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Flora STERK, confectienaaister, geb. Amsterdam 23-11-1918, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   2.  Jacob STERK, geb. Amsterdam 14-02-1920, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Tr. Elisabeth WATERMAN, geb. Amsterdam 19-10-1920, overl. Auschwitz 30-09-1942, dr. van Abraham WATERMAN, los werkman, en Schoontje ELSAS.
   3.  Hester STERK, geb. Amsterdam 05-09-1924, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   4.  Eliazer STERK, leerling kleermaker, geb. Amsterdam.

VI.311    Betje SANDERS, geb. 's-Gravenhage 27-01-1889, overl. Auschwitz 05-10-1942, dr. van Jacob Salomon SANDERS en Hesje (Hester) van der KLOOT (zie V.71).
Tr. Amsterdam 09-08-1911 Isaac ENSEL, koopman in allerlei, kolenhandelaar, geb. Amsterdam 15-12-1887, zn. van Raphael ENSEL, sjouwer, koopman, en Salina BEHR, dienstbaar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob ENSEL, meubelmaker, loopknecht, geb. Amsterdam 12-05-1912, overl. Schoppinitz 28-02-1943.
   2.  Celina ENSEL, geb. Amsterdam 05-10-1913, overl. Auschwitz 29-07-1942.
Tr. Amsterdam 21-03-1934 Leendert LIJMER, geb. Amsterdam 06-03-1910, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van David LIJMER, schoenmaker, koopman, en Henriette BAREND.
   3.  Raphael ENSEL, schilder, geb. Amsterdam 20-03-1917, overl. Mauthausen 30-08-1941.
   4.  Henri ENSEL, geb. Amsterdam 06-06-1927, overl. Schoppinitz 31-10-1943.


Alle rechten voorbehouden aan de auteurs:
Deze stamboom is uitgezocht en samengesteld door Reinier en Dirkje Bobbe.
homepage: http://home.kpn.nl/bobbe000/bobbe-home.htm

All rights reserved to the authors:
This family tree has been researched and compiled by Reinier and Dirkje Bobbe.
homepage: http://home.kpn.nl/bobbe000/bobbe-home_eng.htm

E-mail

gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
to top of page