DE ZONDAGEN IN DE ADVENT EN DE KERSTTIJD

 
     EEN AANTAL ADVENT- EN KERSTPREKEN

In de lutherse liturgie heeft elke zondag een vaste epistel- en evangelielezing. In de 20ste eeuw is daar ook een oud-testamentische lezing aan toegevoegd.
In Dordrecht wordt doorgaans uit de vaste lezingen gepreekt.

pijltje

klik op het pijltje
na een samenvatting
om de preek te lezen

 

De Derde zondag in de Advent 2005  Geliefd is het adventslied 'O kom, o kom, Immanuël.' De inhoud is sterk symbolisch. Op deze zondag horen wij over 'Clavis' en 'Oriëns.' Deze symbolen helpen ons in de beleving van Advent.   lees de preek lees de preek

 

Het Hoogfeest van Christus' geboorte  Vandaag vieren wij dit feest met behulp van opnieuw een symbool: het licht. Over dit licht horen we uitspraken afkomstig uit allerlei bijbelboeken, en dit alles loopt uit op een benadrukken van onze verantwoordelijkheid.   lees de preek lees de preek

 

Eerste en de Vierde zondag na Epifanie; Tijd voor Pasen 2006; Paastijd 2006; Eerste tot en met Elfde zondag na Trinitatis 2006  Voor de preken op deze zondagen gelieve u een andere pagina te bezoeken waarop de preekcyclus die op deze zondagen begint, nader wordt toegelicht.   lees de preek lees de preek