LEDENREGISTER IN 2003

Gegevens ten dienste van de Staat der Kerk

 
Lidmaten, doopleden en gastleden in 2003

 

In 2003 kreeg ik een dik en zwaar pakket van de smra, de voortzetting van de sila: de gecomputeriseerde ledenadministratie van onze kerk. Vele honderden mensen schijnen luthers te zijn...
Alle papieren moesten worden gecontroleerd met het oog op de beoogde vorming van de pkn.
Na heel wat dagen intensief werk bleek me, dat er eigenlijk niet veel hoefde te veranderen.
Het totaal wijkt slechts drie zielen af van het totaal over 2002. Er zijn wat overgangen van lidmaten naar doopleden, op grond van het smra-materiaal.
Overleden zijn twee lidmaten en één dooplid.

De kerkenraad houdt ook een register van gastleden en geïnteresseerden bij.
Helaas moeten we constateren, dat gastleden ook weer snel afhaken. Het aantal vrouwelijke belangstellenden is daarom nu vier. Bij de mannen kwam, door de komst van een nieuwe belangstellende, het getal op negen.Getallen per 31 december 2003

Dit register is belangrijk. Kerkordelijk is vastgelegd, dat wie in dit register is opgenomen, alle rechten binnen de Gemeente heeft als (doop)leden.

Ook kunnen gastleden worden gekozen tot kerkenraadslid, maar dan is een belangrijke voorwaarde dat hij/zij in het eigen kerkgenootschap geconfirmeerd is dan wel belijdenis des geloofs heeft afgelegd.