ZELFRESPECT EN RESPECTEen leeuw werd verliefd op de dochter van een boer en vroeg de boer om haar hand.
Aan de ene kant kon de boer het niet over zijn hart verkrijgen om zijn dochter aan een wild beest ten huwelijk te schenken, maar aan de andere kant durfde hij het ook niet te weigeren.
Toen de leeuw bleef aandringen, bedacht hij een list en zei: "Ge zult zeker een waardig bruidegom voor mijn dochter zijn, maar ge krijgt haar alleen wanneer gij uw tanden uittrekt en uw klauwen afsnijdt, want die maken het meisje bang."

Verliefd als hij was, berustte de leeuw zonder enige moeite in het dubbele offer.
De boer had nu slechts minachting voor de leeuw en toen deze verscheen, verjoeg hij hem met een paar klappen van een knuppel.

Uit: 'Heb je even', dagboek voor jongeren, uitgave Narratio, Gorinchem.

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE