cortege

home photographs by Froukje van der Zanden (Alba Fotografie), Hans Verstegen en Andre Boone

PhD Day, 11 december 2009. De graad van doctor wordt verleend na de verdediging van het proefschrift. De stoet is op weg naar de aula van de universiteit. vlnr: Paula Reiling (paranimf), Dory, prof. mr. Egbert Myjer, dr. Frans van Dijk (paranimf), prof.dr. Jaap van den Herik, prof.dr. Valerie Frissen, prof. dr. Nick Huls, prof. dr. Aernout Schmidt, dr. Linn Hammergren, prof.dr. Anja Oskamp (promotor en rector magnificus) en Nicole van Os, de pedel van de universiteit. Paranimfen steunen de kandidaat.

PhD Day, December 11 2009. The PhD degree is awarded after a defense of the dissertation. This is the cortege on its way to the university Aula. From left: Paula Reiling (paranimf), Dory, prof. mr. Egbert Myjer, dr. Frans van Dijk (paranimf), prof.dr. Jaap van den Herik, prof.dr. Valerie Frissen, prof. dr. Nick Huls, prof. dr. Aernout Schmidt, dr. Linn Hammergren, prof.dr. Anja Oskamp (promotor and rector magnificus) and Nicole van Os, the university's master of ceremonies. Paranimfs are the candidate's secondants. <<  

examination

examination2

Links:De ondervraging. prof. Egbert Myjer, rechter in het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, stelt een vraag.
Left: Examination: prof. Egbert Myjer, judge in the European Court of Human Rights, asks a question.  
Rechts: prof. Anja Oskamp, rector en promotor, overhandigt het diploma.
Right: prof. Anja Oskamp hands over the diploma.
Onder: de rest van de promotiecommissie
Below: the other PhD committee members
<<

ceremony

anjalinnaernoutvalerienickjaap

champagne

schoonmoeder

tante jos

anabeladiederikjozienmarliesnicopeter
<< receptie, reception

<< diner, dinner in Walls Gallery
diner1 diner2 diner3