Genealogie Wouterson

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

 

Over de naam......

De naam Wouterson komt voort uit de naam Woltersom (Woltersum), een bekend geslacht uit Coevorden. Hendrik (Hindrik) Woltersum vertrok samen met zijn broer Gerrijt (Gerrit) en zijn zuster Zwaantien omstreeks 1750 vanuit Coevorden naar Amsterdam. Zij woonden samen in de Kolk. Hendrik trouwde in 1763 met de weduwe Sara Banraad(t). Na het overlijden van Sara trad hij in 1768 in het huwelijk met Anna Maria Rendel. Hun kinderen Maria Margareta en Abram gingen zich Wouterson(m) noemen. Ook wordt wel Wouterzom gebruikt bij het aangeven van de geboorte van een kind.
De familie Wouterson woonde in de 19e eeuw hoofdzakelijk in de Jordaan te Amsterdam. Abram Wouterson, geboren begin 1770, was smidsknecht. Zoon Hendrik, geboren in 1807, werkte zich op van smidsknecht tot smid. Abraham Wouterson, geboren op 13 februari 1830 was van beroep werkman, stokkendraaier, metselaar en draaier. Broer Hendrik, geboren in 1839, was ook werkman.

Aan het eind van de 19e eeuw waren enkele leden van de familie werkzaam in de tabakshandel. Zij bezaten o.a. de sigarenfabriek Primo Gusto en sigarenwinkels in de Bellamystraat en Celebesstraat te Amsterdam.

Op 3 juni 2000 is er een boek over de familie Woltersom verschenen.Hierin staat een verwijzing naar de familie Wouterson. (ISBN 90-76402-03-5)

De naam Wouterson (volgens informatie Meertens Instituut)

verklaring:
1. De Amsterdamse familie Wouterson heette oorspronkelijk Woltersom of Woltersum en is afkomstig uit Coevorden; de naam zou kunnen aangeven dat voorouders uit Woltersum, een dorp in Groningen, afkomstig zijn. Na verhuizing naar Amsterdam in de 18e eeuw werd op den duur de oostelijke tongval Wolter- in het westerse Wouter- veranderd en de naamsuitgang werd kennelijk als onderdeel van een patroniem begrepen, zij het van engelstalige of Scandinavische origine (anders zou de naam tot Woutersen zijn afgesleten).
2. Een bewuste naamvorming op basis van de voornaam Wouter als gevolg van een recente (20ste eeuwse) naamswijziging.

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:
Hendrik Wouterson (Amsterdam 1807-1864); zoon van Abram Woltersom/Wolterson/Wouterson (Amsterdam 1770-1846); zoon van Hendrik Woltersum (Coevorden 1727-Amsterdam 1781); zoon van Abraham Jansen Woltersum of Woltersom, ged. Coevorden 1689, borger tot Coevorden, bakker in de Vriesschestraat, in 1717 bouwman; zoon van Kleijn Jan de Backer, borger van Coevorden, bakker in de Vrieschestraat (al zijn kinderen heten Woltersom) [Informant: Ad Wouterson te Zuidlaren

Wouterus Richardus Alphonsus Wouterson, geb. Hilversum 1935, wonend te Schilde (B.); zoon van Gerard Gijsbertus Sukkel (& Anna Richarda Koster); nakomeling van Gijsbert Sukkel, ged. Amersfoort 1751, huw. aldaar 1788; zoon van Maas Sukkel ['Wapenregister', in: Jb. CBG 47 (1993), p 264].