TOT SLOT

Andere religies
Deze site beperkt zich tot de vijf grote wereldreligies: Hindoeïsme, Boeddhisme, Jodendom, Christendom en Islam. Daarnaast zijn er natuurlijk nog andere niet onbelangrijke religies maar deze hebben toch eerder een locale betekenis (als je Japan en China tenminste 'lokaal' zou kunnen noemen). Zo is het zeer oude Confucianisme dat in China diep geworteld is en dat zijn invloed ook onder het huidige atheïstische bewind nog doet gelden. Japan kent naast het Boeddhisme en gedeeltelijk daarmee verweven het Shintoïsme dat in het dagelijks leven een belangrijke rol speelt. In de Indiase staat Punjab is rond 1500 na Chr. nog een min of meer nieuwe monotheïstische religie ontsproten, het Sikhisme.
Wie er meer over wil weten zal onder andere te rade kunnen gaan bij een van de onderstaande boeken.
 
Bronnen
Bij het schrijven van deze tekst heb ik dankbaar gebruik gemaakt van een aantal bronnen waarvan ik gaarne wil noemen:
  • Antwoord, Gestalten van geloof in de wereld van nu, hoofdred. J.Sperna Weiland. Uitg. Meulenhoff (1975)
  • Wereldatlas van religies, red. Ninian Smart. Uitg. Konemann (1999)
  • Wereldreligies, ed. Michael D. Coogan. Uitg. Librero (2006)
  • Winkler Prins Encyclopedie (1990)
  • Religie voor dummies (2013)
wereldreligies wereldreligies wereldatlas religies religies voor dummies

Tot slot
Zo de lezer heeft kunnen zien zijn op deze site een vijftal grote godsdiensten op een aantal punten met elkaar vergeleken. De objectiviteit heeft daarbij voorop gestaan. De religies zijn geplaatst in hun historisch perspectief, Hindoeïsme en Boeddhisme aan de ene kant en Jodendom, Christendom en Islam aan de andere kant.
 
Komen alle religies uiteindelijk in essentie op hetzelfde neer of zijn er grote en onoverbrugbare verschillen?
Zijn al die religies niet gewoon hersenspinsels? Heeft die geweldige worsteling van de mens door alle eeuwen heen Iets of Iemand aan het licht gebracht dat uitstijgt boven het hier en nu?. Heeft het wat opgelevert dat de moeite waard is? Iets dat de basis kan vormen van de samenleving? Iets dat richting en betekenis kan geven aan het leven van de individuele mens?
  een . . .
  "Licht dat ons aanstoot in de morgen, vóórtijdig licht waarin wij staan"
  om met dichter Huub Oosterhuis te spreken.
Mening auteur
Wellicht zal diezelfde lezer zich afvragen hoe de auteur zelf tegen al deze religies aankijkt. Dat hij er iets mee heeft zal duidelijk zijn. Maar waar laat hij zich door inspireren? Wat mijn eigen drijfveren zijn en wat ik zelf geloof is hier op deze site niet aan de orde. Ik verwijs de nieuwsgierige lezer hiervoor graag naar mijn al wat oudere site
"Wat heet Katholiek" waar met name bij het hoofdstuk "Kernvragen" meer over deze punten meer te vinden is.
 
Op mijn centrale homepage vindt u overigens mijn werk en al mijn hobby's en interesses in websitevorm gepresenteerd. U bent welkom om een kijkje te nemen!
 
Nieuwe Bavo Haarlem
Taize-viering Frankrijk
Kathedrale basiliek Haarlem
Viering Taizee (Fr)

Contact en reageren
Reageren kan altijd en wel op dit adres:  am.siebers@hccnet.nl
 


terug naar begin van deze pagina