STAMBOOM

Ontstaan en verbanden
Religie ontstaan niet uit het niets. Zij ontstaan binnen een bestaande cultuur, onder opname van elementen uit naburige of voorafgaande religieuze stromingen. Dit alles levert, in de tijd afgezet, een stamboom van religies en stromingen op. De onderstaande figuur brengt dit in beeld.
Alle religies kenden reeds vanaf hun eerste begin verschillen van opvatting over de leer en de leefregels. Bij de een eerder dan bij de ander leidde dit tot het ontstaan van verschillende stromingen die soms naast, soms tegenover elkaar kwamen te staan en vroeger of later konden leiden tot het ontstaan van volledige afscheidingen de stamboom van de religies in de loop van de tijd vele takken heeft gekregen.
 
 

 
Beperking
Enkele richtingen zoals b.v. het Maniche´sme (Middenoosten) en de Kartharen beweging (Frankrijk, Spanje) hebben de strijd met de hoofdrichtingen niet overleeft en zijn ons alleen uit de boeken bekend. Ze zijn niet in onderstaande het schema opgenomen.
Misschien zoekt u nog bepaalde andere groeperingen of stromingen zoals de Shinto (in Japan), de Siks (in India), de Soefi's of de Jehova's getuigen (vnl. in de USA). Het betreft min of meer locale variaties op een van de hier gepresenteerde hoofdreligies. Deze zijn ter wille van de overzichtelijkheid weggelaten.
De vrijwel geheel verdwenen oude Afrikaanse en Amerikaanse (Indiaanse) godsdiensten staan geheel los van de hier geschetste ontwikkeling en vallen daarmee eveneens buiten het bestek van dit verhaal.
 


 terug naar het begin pagina van deze pagina