veertjes
 
Voorwoord        

Wie een aantal jaren beroepsmatig tussen de studenten heeft doorgebracht maakt wel wat mee. De boetseerklei waaruit het jonge volkje is opgebouwd, is nog niet uitgehard en dat is goed te merken. Uitdagingen worden nog vlot aangegaan en verrassingen zijn niet van de lucht. Je raakt eraan gewend.
Maar soms gebeurt er toch iets waar je van opkijkt. Je zou er over willen vertellen maar dat gaat natuurlijk niet. Ook een studie-adviseur heeft zijn beroepsgeheim. Toch bekroop mij een paar jaar geleden het gevoel dat ik best wel eens een aantal opmerkelijke gebeurtenissen rond studenten en andere jonge figuren op schrift zou willen stellen. En dat gebeurde.

De redactie van het Kameleon, het blad van de Leidse biologie-studenten, kreeg daarop de vraag voorgelegd of ze niet een paar van die verhalen zouden willen publiceren. 'Graag' zeiden ze bij de redactie. Ik zou gefingeerde namen kiezen en hier en daar de situering wat veranderen zodat niet meteen deze of gene er op aan gekeken zou kunnen worden. Al te recente gebeurtenissen zou ik voorlopig in de kast houden. Het werd al met al een serie van elf verhalen die in de jaren 1995 en 1996 met enige regelmaat in het Kameleon zijn verschenen.

Het 75-jarig jubileum van de Leidse Biologen Club vormde de aanleiding deze verhalen in een boekje bij elkaar te zetten. De cartoons zijn bij gelegenheid van dit boekje toegevoegd. Ik ben Thomas Amons, (toenmalig) student aan de Koninklijke Academie voor de beeldende Kunst in Den Haag, heel dankbaar voor zijn creatieve bijdrage.
 

  Inhoudsopgave pijl        pijl-rEerste verhaal: Kees