PiF 11

  <terug>
- Oplossing van de opgave in PiF 10
- Het einde van HIER


Opgave 10a


Wat doet deze code?

 0 (sdk zz over + swap do i c@ z < - loop [char] . emit .
Antwoord:
Het aantal ingevulde vakjes verschijnt als extensie achter de naam geplakt.


Opgave 10b


Maak een .SDK die HIER op stack verwacht.

 : .sdk ( hier -- ) .. ;
De oude definitie van .SDK gebruikt zelf de HIER niet. We moeten nu niet alleen VAKNR maar ook HIER aan .VAKJE doorgeven via de stack.
 : .sdk ( -- )    \ Oude versie
  0         \ vaknr
      zb 0 do
  cr cr  zb 0 do
  cr cr  zb 0 do
  3 spaces zb 0 do  dup .vakje 1+
         loop loop loop loop  drop ;
 : .sdk ( hier -- )  \ Nieuwe versie
  0         \ hier en vaknr
      zb 0 do
  cr cr  zb 0 do
  cr cr  zb 0 do
  3 spaces zb 0 do  2dup .vakje 1+
         loop loop loop loop  2drop ;
.VAKJE ontdoen we van het woord HIER omdat HIER nu op stack staat.
 : .vakje ( nr -- )        \ Oude versie
  hier over = [char] > and bl or emit
  (sdk + c@ >symbool emit
  space ;
 : .vakje ( hier nr -- )     \ Nieuwe versie
  tuck = [char] > and bl or emit
  (sdk + c@ >symbool emit
  space ;
In het hoofdwoord SU moeten we voor .SDK het woord HIER invoegen.
 : su ( -- ) \ Het hoofdwoord
  page
  begin 0 0 at-xy
     cr space naam count type
     hier .sdk
     cr cr .s
     key
     27 over <>  \ Stop met [escape]
  while doen drop
  repeat
  drop ;


Het einde van HIER

We gaan even door met het elimineren van de value HIER uit de code:
Bij het binnengaan van SU zetten we een nul op stack, de startwaarde voor HIER. We schaffen HIER als value af en laten zijn waarde blijvend op stack staan, als bovenste, dus steeds goed bereikbaar.
 : su ( -- )     \ Nieuwe versie
  0         \ hier
  page
  begin 0 0 at-xy
     cr space naam count type
     dup .sdk
     cr cr .s
     key swap   \ key hier
     over 27 <>  \ Stop met [escape]
  while doen nip   \ hier
  repeat
  2drop ;
Dat heeft gevolgen voor DOEN
 : doen ( key -- key )          \ Oude versie
  [char] [ over = if hier west to hier exit then
  [char] ] over = if hier oost to hier exit then
  [char] = over = if hier noord to hier exit then
  [char] ' over = if hier zuid to hier exit then
  dup symbool?  if hier invullen exit then
  [char] \ over = if hleeg? ?exit h@ to hier exit then
  bl    over = if hier wis exit then
 ;
 : doen ( key hier -- key hier )     \ Nieuwe versie
  over [char] [ = if west exit then
  over [char] ] = if oost exit then
  over [char] = = if noord exit then
  over [char] ' = if zuid exit then
  over symbool?  if over invullen exit then
  over [char] \ = if hleeg? ?exit drop h@ exit then
  over bl    = if dup wis exit then
 ;

Hier vind je sudo5.f, de file met de code tot nu toe.


Opgave 11

a) Bedenk voor- en nadelen van HIER op stack tegenover HIER als value.

b) Heeft het nut om in de definitie van H> de code HP C@ door H@ te vervangen?

 : >h   ( x -- )  hp 1+ dup to hp c! ;
 : h@   ( -- x )  hp c@ ;
 : h>   ( -- x )  hp c@ hp 1- to hp ;


 
Groeten,
A.N.
  <terug>