PiF

Albert Nijhof, april 2007

Er mag in de Forth-gg best eens wat meer geprogrammeerd worden in Forth en om dat te stimuleren stel ik het volgende voor:

We gaan een workshop doen

Met 'we' bedoel ik iedereen die mee wil doen, en met 'doen' bedoel ik niet 'luisteren' maar echt 'doen'. Ontspannen achteroverleunende toeschouwers hebben we er niet bij nodig. Met een paar slagzinnen hoop ik duidelijk te kunnen maken wat de bedoeling is:

 1. Geen PoF maar PiF.
  Geen Praten over Forth maar Programmeren in Forth. Het gaat niet over het uitleggen van Forthwoordjes, het gaat om het gebruiken van forth.
 2. Op iedere bijeenkomst trekken we daar 5 kwartier voor uit.
  Bijvoorbeeld van 12h15 tot 13h30, in dat andere zaaltje, na de ochtendlezing.
 3. Suggesties voor programmeeropdrachten zijn welkom.
  Liefst niet hardwaregebonden, tenzij de hardwareproblemen al opgelost zijn en het onderwerp interessant genoeg is om er iets van hardware simulatie aan te demonstreren.
 4. De opdracht voor de eerste keer komt in het Vijgeblaadje.
  De daarna volgende misschien ook wel.
 5. Je mag alleen meedoen als je 'huiswerk' heb ingeleverd.
  Onder huiswerk versta ik een uitwerking van de opdracht, of een poging daartoe. Ook mislukte (serieuze) pogingen zijn zeer welkom, niet uit leedvermaak, maar omdat dan duidelijk kan worden waar de problemen zitten. Het huiswerk zal niet gebruikt worden om de maker ervan te kijk te zetten. Geneer je dus niet.
 6. Als niemand iets inzendt gaat het niet door.
  Dat zou jammer zijn, maar kennelijk is er dan geen behoefte aan.
 7. Het is bedoeld voor bijna-beginners en gevorderden.
  Zaken als DROP SWAP DUP : ; + - * en de omgekeerd Poolse notatie ga ik niet meer uitleggen.
 8. Deelnemers brengen zo mogelijk hun computer mee.
  Met een ANS-achtige Forth, bijvoorbeeld Win32Forth. MaisForth kan ook. ByteForth niet. Als de workshop goed gaat lopen vinden we Willem misschien wel bereid om met een groepje ByteForth specialisten ook zoiets te gaan doen.
Uit Vijgeblaadje 61 (apr 2007)

 

Workshop

Programmeren
in
Forth


 2007
 apr PiF 1 KEUS
 apr PiF 2 Quizvraag
 apr PiF 3 HOOFDLETTER
       WITHIN
 jun PiF 4 SCAN
       WHILE
       DOES> (menu)
 aug PiF 5 Sudoku's
 okt PiF 6 Antwoord
       op PiF 5
 okt PiF 7 Sudoku
       met cursor
 dec PiF 8 Invullen
 dec PiF 9 Import/export

 2008
 feb PiF 10 Antwoorden op 8&9
 feb PiF 11 Het einde van HIER