PiF 6

  <terug>
De antwoorden op PiF 5. Lees dit als een 'log' van de zitting op 13 oktober 2007.


>SYMBOOL

 : >symbool1 ( icode -- ch )
  dup 9 < if [char] 1 + exit then
  drop [char] :  ;

Dat kan korter:

 : >symbool2 ( icode -- ch )  9 min  [char] 1  + ;


Nu met de symbolen 'MAISFORTH' create symbolen 9 allot align s" MAISFORTH" symbolen swap move : >symbool3 ( icode -- ch ) dup 9 < if symbolen + c@ exit then drop [char] : ; Ook dat kan korter: create symbolen 9 allot char : c, \ teken voor lege vakjes align s" MAISFORTH" symbolen swap move : >symbool4 ( icode -- ch ) 9 min symbolen + c@ ;


.SDK

 create (sdk  81 allot  align

 : .vakje ( nr -- )  space  (sdk + c@ >symbool emit  space ;

 : .sdk1 ( -- )
  81 0
  do  i
    dup 27 mod 0= if cr cr  then
    dup 9 mod 0= if cr cr  then
    dup 3 mod 0= if 3 spaces then
    .vakje
  loop ;

MOD 0= IF wordt hierbij 81*3 = 243 maal uitgevoerd.


 : .sdk2 ( -- )
  81 0
  do  i
    dup 3 mod 0= if
    dup 9 mod 0= if
    dup 27 mod 0= if  cr cr then
              cr cr then
             3 spaces then
    .vakje
  loop ;

MOD 0= IF wordt nu 81+27+9 = 108 maal uitgevoerd.


 : .sdk3 ( -- ) 0  \ teller
      3 0 do
  cr cr  3 0 do
  cr cr  3 0 do
  3 spaces 3 0 do  dup .vakje 1+
        loop loop loop loop
  drop ;

MOD 0= IF komt helemaal niet meer voor.


Het uiteindelijke resultaat

 anew -sdk

 \ : align ; immediate

   3 constant zb  \ Zijde van een blok, 3
zb zb * constant z  \ Zijde van de sudoku, 9
z z * constant zz  \ Totaal aantal vakjes, 81


create (symbolen z allot char : c, \ teken voor lege vakjes align : !symbolen ( adr len -- ) z min (symbolen swap move ; s" 123456789" !symbolen \ s" MAISFORTH" !symbolen : >symbool ( icode -- ch ) z min (symbolen + c@ ;
create (sdk zz allot align : .vakje ( nr -- ) space (sdk + c@ >symbool emit space ; : .sdk ( -- ) 0 \ teller zb 0 do cr cr zb 0 do cr cr zb 0 do 3 spaces zb 0 do dup .vakje 1+ loop loop loop loop drop ;

 
Groeten,
A.N.
  <terug>