stamboom van BOONSTRA, familie 3

ga naar de nederlandse informatie

go to the english information

De gemakkelijkste zoekmethode:
voornamen van Boonstra's alfabetisch.

partnerpagina alfabetisch


Er zijn bij uitzondering in de lijst namen genoemd die geboren zijn na 1940
in de stambomen is meer te vinden, met toestemming van de betrokken familie's


Er is een andere site met namen, die gegroepeerd zijn volgens de verschillende takken.
Neem er eens een kijkje.

ZOEKEN NAAR DE GOEDE NAAM

de voornamen op deze pagina zijn geordend per familiegroep
het jaartal is de geboortedatum van eerstgenoemde (en oudste) van die groep

zoek een naam (kan via het zoekprogramma van uw eigen computer, 'zoeken op de pagina'; of u loopt de namen langs)
vergelijk de andere namen in die groep
met de familie die u zoekt

klopt het?
klik dan op de namengroep
en men komt in de verkorte weergave
van de juiste familie.

via deze verkorte weergave kan weer verder gezocht worden
- door op de namen te klikken -
in de uitgebreide stamboom van de familie Boonstra nr.3

hieronder volgen de namen
Zoekt u andere achternamen dan Boonstra? Kijk dan op de
partnerpagina per familieterug naar de uitleg
genoemd worden de officiele éérste geregistreerde voornaam van ieder
de schuingeschreven namen komen dubbel voor
Vóór de naamsaanneming van Boonstra:

1713 - ludzer maaike - sjoerd trijntje
jeltje beint - lutske hendrik - janke albert
ludzer wietske - feike antje - neeltje enne
trijntje jan - jan aaltje - fokje ludzer - frouwjen sjoerd
jeltje tjitske lutzer wytske sytse jan hylke maayke
liebbe willemke maaike grietje
folkert - brechtje


in 1811 kwam de naam boonstra:

1761 - feike antje
jan - trijntje jan - doetje johannes - sjoerd hiltje - hendrik pietertje - neeltje oene


1821 - feike sipkje - grietje fokke mindert -
luitzen anna - antje harmen hiltje -
doetje jacob - trijntje klaas - tjerk ybeltje harmke - hendrikje philippus -


1841 - hiltje - sjoerd detje - durk barbertje sipkje - hiltje roel
feike saaktje - karst aafke - durk klaaske - hinke arend - sjoerdtje


1895 - harm maaike - sjoerd gee - annie bert - fred - sjoerd
karst grietje - imke - johannes - dirk - detje
sietske klaas - hinke steffen - hendrikje piet
dirk aaltje - focko trijntje


1919 - renske karst sybrand
maaike janna renske elsa harmen
saakje kees- feike pietje - elisabeth - harm boukje - feico rinze marc
eelkje hilbrand - jacoba maaike harm hilbrand renske jacob feike


1897 - karst grietje
feiko derkje - hendrika grietje wilma karst jenny wilfred dorothy
trijntje kornelus - grace fred charles anna ronald
wicher marijke - janke gretha albert kathleen
saakje ebel - ebel greta trijntje hendrik sharon
johannes gezina - karst sylvia henry sidney arnold christine
klaas jacoba - mary richard iris
harm thelma - jeanne anne sarah

1911 - dirk aaltje[alice]
leentje[helen] arthur - arlene brenda carolyn marie jeffrey sherrelyn
feiko[fred] carol - jim debby bill
saakje[sandra] joe - richard ronald bill alice
johannes[john](hendrik?) mary - donna tammy timothy christine
dirk-oebele[richard-william] janet - brandon
oebele[william]

1912 - focko trijntje
ebelina jan - christina mattheüs marleen
feike jannie jannie - focko jinnie
hendrik trijntje - focko ella patrick
saakje1872 - karst aafke
pieter anje - derk aaltje
karst-jan jacoba - antje pieter jan anje etty
jan aafke - pieter antje anje -
aafke dedde - anje geertje hendrik
betje lammert - anje jan
derk etty - karla monique andré


1901 - derk aaltje
karst-jan geertje - derk jan alice cornelia alfred lilian
willemtje menzo - amalia pieter paula derk ingeborg
aafko elisabeth - carola amalia marjoleine derk
grietje hendrik - amalia alje


1875 - durk klaaske
meint ijtje - detje reinder - lampke hendrik - sjoerd kornelia - hendrikje roelof


1923 - ytje wiebe - eitje antje klaske
durk klaaske - auke bouke meindert
wiebe engelina - jantina meindert maria arthur
barteltje marten - wiebren - detje
sjoerd ijbeltje - meint froukje bareld ijtje durk jasperina
klaas - detje karst - eitje meint wietse klaas
siene-ijtje jan - lambertus - eizelina hendrik


1910 - sjoerd kornelia
hylke marie - sjoerd
klaaske klaas - frida corrie
durk roelfke - sjoerd hindrik hylke lina cornelis albert herman alida
hermannus eelkje - sjoerd bartele dieuwke kornelia
geertje pieter - cornelia gezina


1795 - hendrik pietertje
feike jetske - ynskjen hans hendrikje
dirkje - antje - harm trien - hendrik
hendrik antje - tjerk pietje - harm


1824 - luitzen anna
sjoerd warmeltje - klaas aafkje - tjerk aaltje - seeske jacob - wiebe
wiebe ietje - feike grietje - eeuwe wopkje


1849 sjoerd warmeltje anna jan - jetske
jetske derk - trijntje warmeltje jan sjoerdtina wiebe
luitzen aukje hendrikje - ebel - harm - jantje sieuwert


1851 - klaas aafke
luitzen trientje - aafke jantje
lutske jan - sjoerd betje aafke -
hendrik durkje - aaltje aafke maria lutske
tjerk trien - klaas gritinus lutske pieter
wiebe maria-clara - aafke gerrit- anna sake


1901 - klaas wobbiena walters - fokje gerrit - aafke
karst henderika - luitzen - aafke lammert freerk

sjoerd hillie - karst - anneke - fokke


1887 - wiebe maria-clara - anna-maria plötz
klaas helena - wiebe grietje maria-clara
bernhard hiltje - jantje wiebe maria-magdalena


1853 tjerk aaltje
anna harm - jetske taeke - seesche hendrik - warmeltje hendrik
luitzen willemke - harm - harm taekje
wietske gerrit - lieuwkje - jantje sjoerd - sieuwertje marten - tjerk sijke


1888 - luitzen willemke
tjerk jantje - willemke johannes - doetze caroline - luitzen jantien
harm willemina - luitzen eisina willem
hendrik meike - luitzen luurt willemke jan
aaltje tijs - lucas - trientje jan - hendrik willemke
anne elsje - luitzen bart - jacob egbertje - dina luitzen lolke
luitzen derkje - jitske luitzen geert
willemke harm - jan


1861 - wiebe ietje
anna - anna jan
wierd lammigje - hendrikje wiebe grietje kornelis ietje luitzen lubertus
luitzen katharina wiebe jen jet
janke hendrik - seeske roelof - evertje piet


1866 - eeuwe wopkje
anna - bonne - luitzen
bontje dirk - feike wobbina hilje

1930 - wopje hendrik - jacob wobbina
johannes willemke - wobbina piet feike hendrik
eeuwe wiebrigje - feike willem wobbina eviete johan
geziena bernardus - sebastiaan rogier
bonne grietje - janny cornelis evert


ga naar de negende generatie, die hier niet genoemd staat. (geboren na 1980)

Als u aanvullingen hebt kunt u kontakt opnemen met Nelleke Boonstraterug naar het begin

bijgewerkt op 2203 2005