pagina II

pagina I,ludzer sjoerds(1713)
pagina III de overzeese familie van feike en saakje
- page III english version

pagina IV de nakomelingen van luitzen sjoerds(1824)
en hendrik feikes(1795)

english info

*

stamboom van BOONSTRA, familie 3

*

verkorte weergave,
klik op de naam om bij de pagina's van de uitvoerige weergave te komen

zoekt u namen? ga naar de zoekpagina


terug naar sjoerd ludzers en trijntje feikes, de vader en moeder van feike

Feike Sjoerds Boonstra 1761
H
Antje Jans
|

kinderen van feike sjoerds en antje jans:

Jan Feikes B.
1785
-
Trijntje Feikes B.
1786
H
Jan Eintes de Vries
kinderen:
Antje, Maaike
Andries, Bauke
de Vries
Doetje Feikes B.
1789
H
Johannes Jans Feitsma
kinderen:
Feikjen, Engbert
Jan Feitsma
Sjoerd Feikes B.
1791
H
Hiltje Luitjens van den Brug

|

Hendrik Feikes B.
1795
H
Pietertje Harms Gadsonides
|
[zie verder]
Neeltje Feikes B.
1799
H
Oene Klazes Kootstra
kinderen:
Aurelia Kootstra

.

.

.

.

kinderen van sjoerd feikes en hiltje boonstra-van den brug:

Feike Sj. B
1821
H
Sipkje Durks
van Dellen

|

Grietje Sj. B
1822
H1
Fokke Postma
H2
Mindert Veenstra
kinderen:
Hiltje, Tjitske
Postma
Andries Veenstra
Luitzen Sj. B
1824
H
Anna Klazes
Kamminga
|
[zie verder]
Antje Sj B
1827
H
Harmen Veenstra
kinderen:
Hiltje Boonstra
1854
Sjoerd Veenstra
Doetje Sj. B
1830
H
Jacob Jurjens
Zandstra
Tjerk Zandstra
Trijntje Sj. B
1833
H
Klaas W Folkertsma
-
Tjerk Sj. B
1835
H
Ybeltje Jans
Eiberts
kinderen:
Harmke 1871
Sjoerd 1874
Jan 1882
Hendrikje Sj. B
1839
H
Philippus Elsinga
kinderen:
Janke, Sjoerd
Dirk, Hilbrand
Jan. Luitjen
Roelof
Elsinga

.

.

.

.

.

.

kinderen van feike sjoerds en sipkje durks boonstra-van dellen:

Hiltje B.
1841

-

Sjoerd Feikes Boonstra
1844
H
Detje Karstens van Dellen

|

Durk Feikes Boonstra
1847
H
Barbertje de Boer
kinderen:
Uilkje, Jan
Sipkje, Feike
Boonstra
Hiltje Boonstra
1850
H
Roel Poelstra
kinderen:
Sipkje, Roelof, Durk
Froukje, Gepke, Jeltje
Rienkje Poelstra

.

.

.

.

kinderen van sjoerd feikes en detje karstens boonstra-van dellen:

Feike Boonstra
1871
H
Saaktje Schaafsma

|

Karst Boonstra
1872
H
Aafke Heemstra

|
[zie verder]

Durk Boonstra
1875
H
Klaaske Siersema

|
[zie verder]

Hinke Boonstra
1877
H
Arend Driest

-

Sjoerdtje Boonstra
1881
-

.

.

.

kinderen van feike en saaktje boonstra-schaafsma:

Harm
1895
H
Maaike
Nicolai

|

Sjoerd
1896
H
Gee
Klompstra
[zie verder]
australiŽ
Karst
1897
H
Grietje
Zijlstra
[zie verder]
canada

Imke
1898
H
Willem
Slagter

-
Johannes
1901
-
Dirk
1903
-
Detje
1904
H
Jan Peterson
-

Sietske
1907
H
Klaas
Brinkman

-

Hinke
1908
H
Steffen
Land

-

Hendrikje
1908
H
Piet
Hielema
-
canada
Dirk
1911
H
Aaltje
Schaafsma
[zie verder]
canada
focko
1912
H
Trijntje
Vogelzang

[zie verder]

.

.

.

.

.

kinderen van harm en maaike boonstra-nicolai:

Renske
1919
H(1)
Karst Kooistra
H(2)
Sybrand Noorman
kinderen:
maaike
kooistra
janna harmanna
renske
elsa
harmen

noorman

Saakje Boonstra
1920
H
Kees Bron
-
Feike Boonstra
1922
H
Pietje Heslinga
Elisabeth B.
1952
Harm B.
1956
H
Boukje vd Meer
kinderen:
Feico 1984
Rinze
Marc

boonstra

Eelkje Boonstra
1923
H
hilbrand swierenga
jacoba
maaike
harm
hilbrand
renske
jacob
feike

swierenga

.

.

.

.

.

.

.

*****feico boonstra (1984) staat als oudste zoon van oudste zoon...in een directe lijn met feike sjoerds (1761)*****


terug naar feike en saaktje, de ouders van harm,
ga verder naar broers sjoerd in australiŽ, karst en dirk in canada en focko in nederlandterug naar sjoerd feikes b. en detje karstens van dellen,

kinderen van karst en aafke boonstra-heemstra:

Karst Boonstra
1872
H
Aafke Heemstra

|

Pieter Boonstra
1899
H
Anje de Groot

|

Derk Boonstra
1901
H
Aaltje Sikkema

|
[zie verder]


.

.

.

kinderen van pieter en anje boonstra-de groot:

Karst Jan Boonstra
1925
H
Jacoba Berghuis
kinderen:
jantje
pieter
jan
anje
etty jacoba

boonstra
Jan Boonstra
1927
H
Aafke Kraima
kinderen:

pieter
antje
anje

boonstra

Aafke Boonstra
1928
H
Dedde Duinkerken
kinderen:
anje geertje
geertje joanna
hendrik willem

duinkerken
Betje Boonstra
1929
H
Lammert Doornbos
kinderen:
anje
jan

doornbos
Derk Boonstra
1939
H
Etty Mollema
kinderen:

karla
monique
andrť

boonstra

.

.

.

.

.

.


terug naar karst b. en aafke heemstra, de vader en moeder van derk

kinderen van derk en aaltje boonstra-sikkema:

Derk Boonstra
1901
H
Aaltje Sikkema

|


Karst Jan Boonstra
1924
H
Geertje Jacoba VEENSTRA
kinderen:
derk
jan
alice willemina greetje
cornelia albertha
alfred siebrand
lilian geerte

boonstra
Willemtje Aafke Boonstra
1926
H
Menzo Noorman
kinderen:
amalia charlotte
pieter menzo
paula christien johanna
derk willem
ingeborg karin

noorman
Aafko Boonstra
1928
H
Elisabeth Pieternella
van Staalduinen
kinderen:
carola elisabeth
amalia charlotte
marjoleine nelleke tiny
derk hugo aafko

boonstra
Grietje Boonstra
1935
H
Hendrik Kuiper
kinderen:

amalia charlotte mathilde
alje hendrik

kuiper

-

.

.

.

.

.

.terug naar sjoerd feikes b. en detje karstens van dellen, de vader en moeder van durk

kinderen van durk en klaaske boonstra-siersema:

Durk Boonstra
1875
H
Klaaske Siersema

|

Meint Boonstra
1901
H
IJtje Kamminga

|

Detje Boonstra
1904
H
Reinder van der Naalt

-

Lampke Boonstra
1907
H
Hendrik Olthof

-

Sjoerd Boonstra
1910
H
Kornelia Bron

|
[zie verder]

Hendrikje Boonstra
1912
H
Roelof Bolt

-

.

.

.

kinderen van meint en ijtje boonstra-kamminga:

Ietje
Boonstra
1923
H
Wiebe
van Wijk
kinderen:
eitje
antje
klaske

eizelina

van wijk

Durk
B.
1923

-
Klaaske
Boonstra
1925
H
Auke
Witteveen
kinderen:
bouke
meindert

durk

witteveen

Wiebe Boonstra
1927
H
Engelina
Lugtigheid
kinderen:
jantina w.g.
meindert j.b.
maria c.b.
arthur e.r.
harald c.w.

boonstra
Barteltje
Boonstra
1929
H
Marten
Miedema
kind:
wiebren
engelbert
miedema
Detje
1930
-
Sjoerd Boonstra
1932
H
IJbeltje
van Dekken
meint durk
froukje ijbeltje
bareld rienk
ijtje eizelina
durk
jasperina lucie

boonstra
Klaas
Boonstra
1934
-
Detje
Boonstra
1936
H
Karst
Tjoelker
kinderen:
eitje sina
meint
wietse
klaas

lambertus
tjoelker
Siene IJtje
Boonstra
1936
H
Jan
Veenstra
-
Lambertus
Boonstra
1939
-
Eizelina
Boonstra
1943
H
Hendrik J
Rijks
-

.

.

.

.

.

.

.

.


terug naar durk en klaaske, ouders van sjoerd

kinderen van sjoerd en kornelia boonstra-bron:

Sjoerd Boonstra
1910
H
Kornelia Bron

|

Hylke Boonstra
1933
H
Marie Boomsma
kinderen:
sjoerd
boonstra
Klaaske Boonstra
1934
H
Klaas Helder
kinderen:
auke
frida
corrie

helder
Durk Boonstra
1936
H
Roelfke Mosselaar
kinderen:
sjoerd
hindrik
hylke
lina

cornelis
albert
herman
alida

boonstra
Hermannus Boonstra
1941
H
Eelkje Merkus
kinderen:
sjoerd durk
bartele jan
dieuwke jeltje
kornelia
klaaske
geertje
boonstra
Geertje Kornelia Boonstra
1946
H
Pieter Westerhof
kinderen:
cornelia karin
gezina cathy

westerhof
.

.

.

.

.

.

.ga verder naar pagina vier van de verkorte weergave,
daar zijn de families van Luitzen Boonstra (1824)
en van zijn oom Hendrik Boonstra (1795)

terug naar het begin

bijgewerkt op 0803 2002