oooooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo oooooooo

Stamboom van de familie BOONSTRA
in het boonstraboek familie 3
Nakomelingen van Feike Sjoerds gehuwd met Antje Jans,
die in 1811
in Achtkarspelen
de naam BOONSTRA aannam.

ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
pagina 2
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo oooooga terug naar pagina 1, stamvader Ludzer Sjoerdsz.,geboren in 1713

ga naar de zoekpagina met alle namen

ga naar de verkorte weergave

go to translation of used dutch words


de vetgedrukte namen (onderstreept) springen een generatie terug, de andere vooruit.
Over Feike Sjoerds, Antje Jans en hun nakomelingen vinden we de volgende gegevens:


IIa

Feike Sjoerds B.
G 1761 Surhuizum O 24-4-1826 ald.
arbeider, labourer

H 16-5-1784 Surhuizum

Antje Jans
G 1759 Surhuizum O 12-1/?21-7-1807 ald

-

kinderen
1. Jan Feikes B, G 4-6-/26-6?-1785 Surhuizum,
[Is bij naamsaanneming vermeld als 26-jarige zoon, verder niets van bekend]

2. Trijntie Feikes B G 28-5/?29-7-1787 Surhuizum O 17-3-1827 Anjum
-- H 14-8-1812 Anjum, Jan Eintes de Vries/Huizinga
G 12-6/?26-6-1785 Nes O 2-11-1838
kinderen:
Antje G 21-10-1814 Surhuizum
Maaike G 20-11-1817 Anjum
Andries G 21-7-1821 Anjum O 15-8-1821 Anjum
Baukje G 28-9-1825 Anjum O 13-4-1895 Hantum

3. Doetje Feikes B, G 17-11/13-12-1789 Surhuizum, O 9-3-1840 Anjum

O 51j Oostdongeradeel, weduwe,
wordt ook genoemd: Doetje Suidersma en Doetje Boomsma
-- H Johannes Jans[Engberts] Feitsma G 1788
kinderen:
1. Engbert Feitsma G 25-9-1814 Surhuizum
2. Feikjen G 30-9-1816 Achtkarspelen
3. Engbert Feitsma G 21-2-1819
4. Jan Feitsma G 17-06-1821

4. Sjoerd Feikes B, = IIIa =

5. Hendrik Feikes B, = IIIb =

6. Neeltje Feikes B, spinster, G ca 1798 Surhuizum, O 23-8-1831 Anjum,
-- H 27-5-1826 Achtkarspelen
Oene Klazes Kootstra G 13-5-1797 Anjum O 26-5-1845 Anjum
kinderen:
Aurelia G 27-10-1830 Anjum O 6-11-1831 Anjum

-


IIIa

Sjoerd Feikes B
G 7-12-1791 Surhuizum, O 17-10-1876 Visvliet
boerenknecht/ farm labourer

H 6-1-1816 Burum

Hiltje Luitjens van der Brug
G 6-9-1795 Visvliet O 7-4-1870 Surhuizum
d v Grijttie[Grietje] Riddersma en Luitzen Tjerks van der Brug Visvliet

-


kinderen

1. Feike Sjoerds B, = IVa =

2. Grietje Sjoerds B, G 24-11-1822 Burum O 16-12-1898 Surhuizum
-- H(1) 13-5-1853 Achtkarspelen
Fokke Gerkes Postma G 15-11-1812 Surhuizum O 11-5-1857 ald.
kinderen:
[gerke postma 6-1-1844 moeder: frouwkje boerema]
1. Hiltje Postma 12-5-1854
2. Tjitske Postma 28-3-1856 O 16-3-1934
-- H(2) 11-5-1861 Achtkarspelen
Mindert Veenstra G 14-1-1835 Surhuizum O 8-1-1927 ald.
zn v Andries Minderts V en Beitske Tjipkes Ytsma
kinderen:
Andries Veenstra 19-2-1862 Achtkarspelen

3.Luitzen Sjoerds = IVb =

4. Antje Sjoerds B, = IVc=

5. Doetje Sjoerds B, G 30-8-1830 Surhuizum, O 21-7-1878 Visvliet,
-- H 29-5-1851 Grootegast
Jacob Jurjens Zandstra G 15-1-1821 Sebaldeburen, boerenknecht
kinderen:
Tjerk Jacobs Zandstra G ca 1867 O vr 1904
-

6. Trijntje Sjoerds B, G 28-4-1833 Surhuizum O2-5-1907 Visvliet
-- H 28-5-1853 Achtkarspelen
Klaas W FolkertsmaG 12-2-1831 Gerkesklooster O 20-5-1910 Visvliet

7. Tjerk Sjoerds B, = IVd =

8. Hendrikje Sjoerds B, G 10-2-1839 Surhuizum O 25-11-1919 Oldehove
-- H 16-5-1863 Grootegast
Philippus Dirks Elsinga koopman, merchant
- - G 12-9-1835 Grootegast O 3-7-1907 Grijpskerk
- - zn v Dirk Philippus E. en Janke Roelfs Reitsema
kinderen:
1. Janke Elsinga G 5-12-1863 Doezum
2. Sjoerd Elsinga G 22-12-1866 Doezum
3. Dirk Elsinga G 28-5-1869 Doezum
4. Hilbrand Elsinga G 19-2-1872 Doezum
5. Jan Elsinga G 27-12-1874 Doezum
6. Luitjen Elsinga G 21-1-1878 Visvliet
7. Roelof Elsinga G 8-11-1882 Grijpskerk

-


IVa

Feike Sjoerds B
G 3-1-1821 Burum O 8-7-1898 Augustinusga
boerenknecht/farmlabourer,[1872] koopman/merchant

H 31-10-1840 Achtkarspelen

Sipkje Durks van Dellen
G 31-12-1818 Surhuizum O 4-11-1891 Surhuizum
d v Durk Karstens van Dellen en Dedtje Willems Talma/?Dam?

-

kinderen

1. Hiltje Feikes B, G 26-2-1841 Surhuizum, O 17-9-1848 ald.

2. Sjoerd Feikes B, = Va =

3. Durk Feikes B, = Vb =

4. Hiltje Feikes B, G 3-10-1850 Surhuizum 2-6-1910 Augustinusga
-- H1 17-2-1872 Achtkarspelen
Roel Poelstra G 14-3-1840 Surhuizum O 10-12-1901 Augustinusga
zv Rienk Roels P. en Froukjen Wobbe Bouma
de grootvader van Roel is gehuwd met een oudtante van Hiltje
kinderen:
1. Sipkje Poelstra G 15-9-1874
2. Roelof Poelstra, G 21-1-1877
3. Durk Poelstra G 22-1-1878
4. Froukje Poelstra G 9-7-1881
5. Gepke Poelstra G 18-3-1885
6. Jeltje Poelstra G 30-3-1888
7. Rienkje Poelstra G 18-8-1890
-


Als u aanvullingen hebt bijvoorbeeld bij Jan Feikes kunt u kontakt opnemen met Nelleke Boonstra


ga terug naar het begin
ga verder naar pagina 3 Hendrik en Pietertje
hendrik (1795) is een broer van sjoerd feikeszoon (1791)

bijgewerkt op 0803 2002