stambomen van NELLEKE BOONSTRA, [boonstra familie nr.3]

family trees of Nelleke Boonstra, [boonstra#3]


go back to the info of Boonstra
go back to the familytree of Boonstra, page II

go back to Broeils

go back to Sikkema

go back to Veenstra

go back to Werkema


List of used dutch words - translation:

G 1713 - - - - - date of birth
aanvullingen - - additions
achterkleindochter - greatgranddaughter
achterkleinzoon- greatgrandson
achterkleinkinderen - greatgrandchildren
achtkarspelen- - name of region in friesland nl
acte / akte - - birth/death/marriage certificate
administratie- - clerical work
ald. = aldaar- - on that place (the former mentioned one)
algemeen - - - - general
Amel.= Ameland - little island in the north of Friesland
arbeider - - - - labourer
asfaltmachine- - blacktop


B = - - - - - - Boonstra in the boonstragenealogy
bakker - - - - - baker
bedrijfsverzorger - company attendant
bevestigen - - - confirm
boer - - - - - - farmer
boerenarbeider - farm labourer
boonstraboek - - book with 70 family trees of boonstra
broer - - - - - - brother
broodbezorger - - bakers delivery man
bruid - - - - - - bride
bruidegom - - - - bridegroom
buitenechtelijk - extramarital
buschauffeur- - - bus driver

chef - - - - - - manager
ca- - - - - - - - date of birth in this year or close to this
congiŽrge - - - - janitor
controleur - - - inspector

D - - doop- - - - baptised+ date dv /dochter van - - daughter of
dagloner- - - - - day labourer, journeyman
derde - - - - - - third
dochter - - - - - daughter

eerste- - - - - - first
electriciŽn - - - electrician
en - - - - - - - and

evenals- - - - - (just) like familie- - - - - relatives

G = geboren- - - date of birth
ga naar- - - - - go to
ga terug naar het begin - go back to the start
ga verder naar - go further to
gehuwd - - - - - married
genaamd- - - - - named (ook wel genaamd = also named)
gesch. gescheiden - divorced
Gron.- - - - - - Groningen, can be area or city
grootmoeder- - - grandmother
grootouders- - - grandparents
grootvader - - - grandfather


H = huwelijk- - M= marriage
in 1811 aannam - chose the name of Boonstra in 1811
inschrijving - - registration
inschrijfformulier - registration form

jaar (38 jaar) - age 38
jongste- - - - - youngest
K: kinderen- - - children
klompenmaker - - clog maker, wooden shoe maker
koopman- - - - - merchant
kraanmachinist - machinist on a crane
kruidenier - - - grocer

laatste- - - - - last
landbouwer - - - farmer, agricultur(al)ist, cultivator
leraar, lerares- teacher

magazijnbediende - supply clerk
meubelmaker- - - furniture maker, cabinet maker
met- - - - - - - with
met alle namen - with all names
metselaar- - - - bricklayer
melkcontroleur - milk inspector
moeder - - - - - mother

naamsaanneming - register the surname in 1811
nadere informatie- extra information
nageslacht - - - offspring
nakomelingen - - offspring
neef/neven (pl)- cousin / nephew
neem kontakt op- contact (send an email to)
niet geheel zeker - not completely sure
N Bgm - - - - - -Noord Bergum, name of place

O = overleden- - deceased
onderstreept - - underlined
onderhoudsmonteur- service mechanic
ongehuwd - - - - not married
oom- - - - - - - uncle
opsterl. Opsterland - an area in eastern friesland
overgrootmoeder- greatgrandmother
overgrootvader - greatgrandfather
overgrootouders- greatgrandparents
overleden- - - - deceased

pagina - - - - - page
postbode - - - - postman

rietdekker - - - thatcher
rijwielhersteller - bicycle repairman

schippersknecht- boat hand, barge hand
slager - - - - - butcher
stamboom - - - - family/genealogical tree
stamvader- - - - ancestor

tante- - - - - - aunt
technicus- - - - mechanic
terug- - - - - - back
timmerman- - - - carpenter
transportbedrijf - transport company
tweede - - - - - second
tijd (de tijd vůůr 1811) - time (the period before 1811)

uitvoerige - - - detailed

vader- - - - - - father
van- - - - - - - from veeboer,veehouder- cattle breeder, rancher
verkoper - - - - shop assistent / salesman,saleswoman / seller
verkoopster- - - shop assistent
verkorte - - - - shortened
vetgedrukte- - - bold
vůůr - - - - - - before
voorlopig- - - - for the moment
wachtmeester rijkspolitie - police seargent
waterbouwkundige - hydrolic engeneer
weergave - - - - reproduction

weduwe, wed, wd- widow
weduwnaar, wn, - widower
wettiging (van een kind) - legalize a child
wonende te - - - place of residence of that time
wordt ook genoemd - also named (in other official records)
zeekapitein- - - sea captain
zie terug- - - - see back
zn v = zoon van- son of
zoekpagina - - - searchpage
zoon - - - - - - son
zus(ter) - - - - sister
ga terug naar het begin
go backto the start of the page
bijgewerkt op 3004 2002/ updated 3004 2002