pagina 1

ooooooooooooooooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooooooooooooooooo

Stamboom van de familie SIKKEMA

Nakomelingen en voorouders van Willem Sikkes,
boer te Midwolde - bij Leek -
die in 1812 de naam SIKKEMA aannam.

De tijd vr 1812

ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo


met dank aan Jan Sikkema uit Warffum die een begin heeft gemaakt van deze familiestamboom
en Rein Wasscher, die met zijn onderzoek mij de puntjes op de i laat zetten!

ga verder naar Jan Willems Sikkema
ga naar de zoekpagina met alle namen

go to translation of used dutch words

de vetgedrukte namen (onderstreept) springen een generatie terug, de andere vooruit.
Vr 1812 komen we tot de volgende gegevens:


I


Hijne Hindriks
,
G 1660 onder Marum
landbouwer op Lynden onder Marum

H 1690

Trijntje Berents
G vr 1678
-kinderen

1. Berent Hijnes = IIa =

2. Iefke Hindriks D 4-5-1702 Marum

-


IIa

Berent Hijnes

D 13-8-1699 Marum O 1749 Marum
landbouwer te Oldebert,
later op de Lynden te Marum

H 1731

Renske Sikkes
G ca 1704/1708 Oldebert O 1767 Noordwijk
dv Sicko Lebbes en Geertien Jacobs

-

kinderen:

1. Geertje Berends G 1731 Oldebert

2. Heine Berents D 11-5-1732 = IIIa =

3. Stijne Berends D 11-6-1733

4. Sicke Berents = IIIb =

5. Maaike Berends D 4-4-1735 Oldebert
?- Ytse Ypes
Garreld D 29-1-1764 Marum
Renske D 30-8-1767 Marum
Hendrik D 31-12-1769 Marum
Geertje D 6-9-1772 Marum
Ipe 5-5-1776 Marum
-

6. Trijntje Berends D 4-4-1738 Oldebert

7. Bregtje Berends D 4-2-1740 Oldebert

8. Geertje Berends D 1742 Oldebert

-IIIa


Heine Berends
D 11-5-1732 Oldebert
landbouwer te Lucaswolde

H 16-5-1756 Marum

Pieterke Arents
D 12-8-1731
dv Arent Jacobs en Boukjen Jannes
-


kinderen

1. Anje Heines D 25-6-l758 Noordwijk[gr]
-- H 4-10-1783 Oldekerk Wybrand Geltes Iwema
zn v Gelte Wybrand Iwema
kinderen:
1. Hiltje Wiebrands Iwema G 1779 Niebert
-- H Danil Martens Rijkens van Hoogkerk
- - zv Marten Danils Rijchen en Barbera Emanuels Leutscher

2. Renske Heines D 30-8-1761 Noordwijk [gr]

3. Berent Heines D 13-2-1764 O 1768, verdronken

4. Berentje D 3-9-1769 Noordwijk [gr]

-


IIIb

Sikke Berends
D 21-6-1733 Oldebert O 13-12-1800(1799?) Noordwijk [gr]
landbouwer te Lucaswolde

H 17-5-1756 Doesum

Nienke [Trientje] Willems
28-10-1734 Doesum O vr 1823
dv Willem Beenes en Marijke Wobbes
willem en marijke huwden op 10-10-1723 -

kinderen:
1. Renske Sikkes D 2-1-1758 Doesum O 11-5-1823 Doesum
--H Pieter Fockes Dopstra landbouwer te Doesum

2. Willem Sikkes D 10-8-1760, O vr 1762 ald.

3. Willem Sikkes D = IVa =

4. Marijke Sikkes D 28-7-1765 Noordwijk [gr]
-- H 11-4-1790 Marten Ebels Dopstra, Grootegast
kinderen:
1. Imke Martens DopstraG 2-3-1791 Grootegast
2. Nienke Martens DopstraG 24-2-1793
3. Sikke Martens Dopstra G 11-5-1794 Grootegast O 1801 Grootegast
4. Iebel/Ebel Martens Dopstra G 3-5-1799 Grootegast
5. Sikke Martens Dopstra G 28-2-1801 O vr 1803 Grootegast
6. Sikke Martens Dopstra G 11-3-1803 Grootegast

5. Bregtje Sikkes D 14-2-1768 Noordwijk O 9-3-1850 Midwolde
--H 3-4-1791 Midwolde Roelf Onnes Cazemier D 14-2-1768 Midwolde O 6-12-1825

overleden in huisnummer 37 Midwolde
zv Onne Berents en Eltje Alephs
kinderen:
1. Eltje Roelfs Cazemier D 18-9-1791 Midwolde O 29-8-1867 Sappemeer
2. Hinke/Nienke Roelfs Cazemier D 15-12-1793 Midwolde O 11-4-1814 Midwolde
3. Onne Roelfs Cazemier 30-1-1796 Doezum O 25-10-1880 Nietap
4. Antje Roelfs Cazemier G 24-3-1798 Kornhorn O voor 1807
5. Sikke Roelfs Cazemier G 21-7-1799 Doezum O 24-11-1879 Leek
6. Berend Roelfs Cazemier G 4-1-1802 Midwolde O 20-8-1886 Leek
7. Alef Roelfs Cazemier G 23-11-1804 Midwolde O 10-12-1891 Nietap
8. Antje Roelfs Cazemier G 13-6-1807 Midwolde O 12-7-1899 Zevenhuizen[gr]

6. Grietje Sikkes D 23-6-1771 Noordwijk [gr]
-- H 1-6-1794 Doesum Willem Wijma, z v Jan Douwes en Trijntje Willems

7. Geertje Sikkes D 18-2-1776 Noordwijk [gr]
-- H 8-9-1799 Noordwijk Gerben Lebbes D ?-6-1736 Marum O 8-11-1824 Midwolde
landbouwer

-


nu komen de Sikkema's, de tijd na 1812, de naamsaanneming

IVa

Willem Sikkes Sikkema
G 12-4-1761 Doesum O 20-12-1825 Midwolde
overleden huisnummer 42
landbouwer te Midwolde

H 1786 Doesum

Frouwkjen Jans Wijma
D 26-10-1760 Doesum O 15-8-1826 Midwolde
overleden huisnummer 42

-

kinderen:
1.Jan Willems Sikkema = Va =

2.Nienke Willems Sikkema D 11-10-1789 Marum
-- H Karst Douwes Vossema G ca 1785
broodbakker te Midwolde
kinderen:
1. Jantje Karst Vossema G 12-3-1831 Midwolde
-- H 1852 Elbert van de Berekamp O 22-8-1904
predikant te Grootegast k: Froukje G 1877, Maria
2. NN Vossema
3. NN Vossema

3.Trientje Willems Sikkema D 27-11-1791 Marum
-- H 16-4-1820 Leek Beerend Klasens Hoeksema G ca 1791
- - zv Klaas Kornelis Hoeksema en Aaltje Berends/ 3 kinderen

4. Marijke Willems Sikkema D 21-9-1794 Doesum O 21-9-1843 Midwolde
-- H 28-8-1832 de Leek Derk Jans Ruiter
- - G ca 1805 Lettelbert O na 1843
kinderen:
1. NN Ruiter
2. NN Ruiter
3. Willem Derks Ruiter G ca 1823 Midwolde O 6-5-1908
ongehuwd
4. NN Ruiter

5. Sikke Willems Sikkema = Vb =

6. Wijtze Willems Sikkema = Vc =

7.Antje Willems Sikkema D 6-6-1802 Midwolde O vr 1803

8.Antje Willems Sikkema D (18?)8-9-1803 Midwolde

-Als u vragen of aanvullingen hebt kunt u kontakt opnemen met Nelleke Boonstra


ga terug naar het begin

ga verder naar pagina 2, JAN WILLEMS SIKKEMA
bijgewerkt op 0401 2003