pagina 3

ooooooooooooooooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooooooooooooooooo

Stamboom van de familie SIKKEMA
Nakomelingen van:

Sikke Willems SIKKEMA
en
Brechtje Jans Beukema

ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo


met dank aan Dick Sybenga, die veel van onderstaande gegevens heeft verzameld.

ga terug naar Jan Willems Sikkema
ga verder naar Wijtze Willems Sikkema
ga naar de zoekpagina met alle namen

go to translation of used dutch words

de vetgedrukte namen (onderstreept) springen een generatie terug, de andere vooruit.
Over Sikke Willems Sikkema en Brechtje Jans Beukema en hun nakomelingen vinden we de volgende gegevens:


Vb

Sikke Willems Sikkema
G 4-5-1797 Midwolde O 26-2-1887
landbouwer op Hoogetraan te Midwolde

H 3-7-1829 Leek

Brechtje Jans Beukema
21-9-1808 Lettelbert O 31-7-1888 Midwolde
dv Jan Duurts Beukema en Antje Onnes Cazemier

-


kinderen
1. Willem Sikkes Sikkema = VId =

2.Korneliske Sikkes Sikkema G 2-12-1831 Midwolde O 25-11-1897 Enumatil
-- H 10-5-1860 Leek Harm Freerks van Til
- - G 23-12-1830 Lagemeeden/Aduard O 5-3-1911 Enumatil
- - zv Freerk Reinders van Til en Jantje Harms van Weerden
één kind van Til, naam ?

3.Antje Sikkes Sikkema G 2-7-1834 Midwolde
-- H 21-4-1864 Kornelis Klaas Bakker
- - zv Klaas Jans Bakker en Elisabeth Jans Pol landbouwer te Enumatil
7 kinderen Bakker, namen?

4.Jan Sikkes Sikkema G 17-2-1837 Midwolde O 10-10-1916 Midwolde
grafzerk in Midwolde, ongehuwd?

5.Wietse Sikkes Sikkema G 19-4-1840 Midwolde O 19-1-1921 den Horn
8 kinderen Sikkema (VIe) namen nog niet bekend

6. Frouktje Sikkes Sikkema G 12-7-1843 Midwolde O 16-12-1896 Enumatil
-- H 21-5-1870 Leek Klaas Jans Boersema
- - G 29-6-1843 Oldehove O 12-1-1877 Zuidhorn
van zijn paard gevallen, 33 jaar oud
- - zv Jan Ekkes Boersema en Elizabeth Klazes Bakker
kinderen:
1. Elisabeth Boersema H Nicolaas Oosterbaan
Nicolaas was lid van de tweede kamer

2. Bregtje Boersema G 18-2-1873 Zuidhorn O 23-2-1941 IJsselmonde
-- H 7-11-1902 Leek Bouke Pier Hazenberg G 11-3-1881 Grootegast
O 2-8-1969 Apeldoorn Burgemeester van Giethoorn,IJsselmonde
en kleinzoon van Bouke Piers Hazenberg

3. Jantina Boersema G 21-7-1875 Briltil O 23-3-1943 Oldekerk
-- H 27-7-1900 Leek Harmannus Hazenberg G 23-10-1873 Briltil
O 3-7-1953 Olderkerk Burgemeester Oldekerk

zie ook info over de familie Hazenberg
-
7. Kornelis Sikkes Sikkema = VIf =

8. Duurt Sikkes Sikkema G 20-5-1852 Midwolde O 9-3-1915
landbouwer te Midwolde en Grootegast
-- H 9-2-1887 Grootegast Freerkje Baukes Hazenberg
- - G 13-9-1851 Grootegast O 23-1-1926 Grootegast
- - zv Bouke Pie(te)rs Hazenberg en Trijntje Alberts Zuiderhof
grootvader van Bauke Piers Hazenberg

4 kinderen Sikkema (VIg) namen nog niet bekend

-
VId

Willem Sikkes Sikkema
G 15-9-1829 Midwolde O 2-1-1909 Lettelbert
landbouwer te Lucaswolde, geboren op 'de hoge Traan'

H 4-5-1870 Marum

Antje Buitkamp
G 28-4-1844 Marum O 22-2-1917 Lettelbert
dv Trientje Gerrits Buitkamp

-


kinderen:

1. Bregtje Willems Sikkema G 29-6-1871 Lucaswolde
-- H(1) 7-5-1899 Leek Wiendelt Pieters van der Tip G 1867? O 1904 Lettelbert
zv Pieter vdT en Wietske Korsaan molenaar
H(2) ná 1904 Pieter Westenbrink
G 13-10-1867 Lettelbert O 22-09-1938 Oostwold, schoenmaker
kinderen:
H1
1. Antje van der Tip G 18-3-1900
2. Pieter van der Tip
3. Wietske van der Tip
H2
4. Wilhelmus Westenbrink G 2-2-1907 Lettelbert
5. Sikke Willem Westenbrink G 29-4-1909 Lettelbert
6. Grietje Westenbrink G 27-7-1911 Lettelbert

2. Trientje Willems Sikkema G 10-8-1872 Lucaswolde O 10-5-1949 Grootegast
-- H 9-5-1896 Leek Wietse Engberts Assies
- - G 11-4-1866 Norg O 12-11-1950 Grootegast
landbouwer te Enumatil en Grootegast
zv Enbert Alberts A en Antje Wijtzes Sikkema
kinderen:
1. Engbert Assies G 25-4-1897 Leegkerk O 24-8-1898 Enumatil
2. Engbert Assies G 18-10-1899 Enumatil
3. Antje Assies G 19-12-1901 Enumatil
4. Willem Assies G 7-2-1904 Enumatil

3. Sikke Willems Sikkema G 15-9-1874 Lucaswolde O 10-7-1940 Oostwold

4. Jan Willems Sikkema G 25-12-1876 Lucaswolde O 27-9-1963 Oostwold

5. Korneliske Willems Sikkema G 4-3-1879 Lucaswolde O 21-8-1965 Grootegast
-- H Wiebren Siemons Top G 22-8-1886 Grootegast O 10-2-1959 Grootegast
veehouder zv Siemon Top en Jitske Wijma

6. Antje Willems Sikkema G 12-6-1881 Lucaswolde O 25-1-1925 Oostwold

7. Kornelis Willems Sikkema G 2-10-1884 Lucaswolde O 25-10-1885

8. Wietze Willems Sikkema (VIIe) G 2-10-1884 Lucaswolde O 1952 Marum
-- H(1) Geeske van der Kooi 4-5-1887 Tolbert O 5-3-1929 Oostwold
-- H(2) Grietje Floris
kinderen:
1,2,3, Sikkema (H1)
4. Sikkema (H2)
namen niet bekend

-VIe

Wietse Sikkes Sikkema
G 18-04-1840 Midwolde O 19-01-1921 Lagemeden
landbouwer te Lagemeeden,

H 11-5-1867 Leek

Gerhardina Steenhuizen
G 22-2-1843 Midwolde/Leek O 18-04-1897 Lagemeeden
dv Lammert Steenhuizen en Grietje Huisman

-


kinderen:

1. Sikke Wietses Sikkema G 10-2-1868 Zuidhorn O 3-8-1936 Groningen
-- H 19-05-1894 Aduard Bieuwina Gerharda Posthumus G 22-9-1869 Zuidhorn O 5-12-1958 Groningen

2. Grietje Wietses Sikkema G 26-7-1871 Laagemeden O 2-11-1942 Aduard
-- H 16-05-1907 Aduard Markus Moes
G 27-2-1872 O 9-2-1954
bakker in Aduard

3. Lammert Wietses Sikkema G 23-7-1873 O 6-9-1873 Laagemeeden

4. Bregtje Wietses Sikkema G 8-10-1874 O 11-12-1950 Zuidhorn
-- H 04-05-1905 Aduard Geert Luth
G 11-06-1878 Nieuwe Pekela O 21-12-1952 Groningen

5. Lammert Wietses Sikkema G 28-3-1877 O 12-2-1936 Assen
-- H Jantje Hillebrands G 17-12-1878 O 4-7-1968

6. Kornelia Wietses Sikkema G 1880 Laagemeden

7. Freerk Wietses Sikkema G 22-11-1881 O 24-2-1967 Laagemeden
-- H 08-05-1913 Aduard Jacoba Aleida Poelman
G 16-4-1885 Laagemeden O 08-01-1928

8. Willem Wietses Sikkema G 30-12-1885 O 24-12-1969 Haren
-- H Gezina Hillina Jantina Ritsema G 10-12-1892 Bierum O 1947 Haren

9. Siemen Wietses Sikkema G 05-07-1889 Laagemeden O 21-08-1920 Grijpskerk
-- R Willemke van der Wal G 3-11-1898 Fransum O 31-7-1991 Grootegast
dv. Folkert van der Wal en Auktje van der Veen.
kind: Auktje Vledder, G 24-8-1918 Niezijl - H Klaas van der Kloet
--- H Willemke met Jacob Vledder 22-05-1920 Grijpskerk

vVIf

Kornelis Sikkes Sikkema
G 14-1-1846 Midwolde O 22-2-1933 Midwolde
landbouwer te Midwolde

H 25-5-1879 Roden

éltien Aukema
G 9-3-1852 Roden O 20-2-1926 Midwolde
dv Jan Jans Aukema en Janna Jans Everts

-

kinderen:
zie verder


Als u aanvullingen hebt kunt u kontakt opnemen met Nelleke Boonstra


ga terug naar het begin
ga verder naar pagina 4 Wijtze Willems Sikkema
Wijtze (1800) is een broer van Jan Willems Sikkema (1797)

bijgewerkt op 1712 2006