Picture of the Dom tower
Domtoren gezien vanuit de Kloostergang van St. Marie.

Domtoren en Domkerk.

In 1253 verwoestte een brand een groot deel van Utrecht. Ook de toenmalige romaanse kathedrale kerk werd zwaar beschadigd. Er werd een plan gemaakt voor een nieuwe kerk. Bij stukjes en beetjes werd de Romaanse Dom tussen 1288 en 1517 vervangen door de nieuwe Dom, nu in de stijl van de Franse hooggotiek.
Geldgebrek, degradatie en slecht onderhoud zijn er vervolgens de oorzaak van dat tijdens een orkaan in 1674 het nooit geheel afgebouwde schip van de kerk instortte.
Het koor van de kerk had wel steunberen en bleef daardoor behouden. Pas in 1826 werd het laatste puin geruimd.
De Domtoren, kenmerk van Utrecht, is gebouwd tussen 1321 en 1382. Zijn carillon, ook wel beiaard genoemd, stamt uit 1664 en bestond ooit uit 35 klokken. Hiervan zijn er 33 behouden. Nu hangen er in totaal 47 klokken in de toren (incl. luidklokken).
De Domtoren is 112 meter hoog en de trap naar boven telt 465 treden. Bij helder weer kan men vanaf de bovenste trans steden en dorpen in een straal van 40 km rondom de toren zien.
Picture of the Dom tower
Klik hier voor uitgebreide beschrijving van de Domkerk en Domtoren in Wikipedia.

Klik hier voor een beschijving en foto's van het Bätzorgel uit 1831.

Picture of the Dom town
De Kloosterhof, een kruisgang met tuin,
gekoppeld aan de Domkerk.
Picture of the Dom choir
Interieur van de Domkerk (koor).