HOME AGENDA CONTACT    
 


R.K. PLATFORM 30+

Programma rond Hemelvaartsdag 2011

Thema: Ook Gij moet getuigen (Joh. 15,27)

 

Ingekort programma:

Er is altijd gelegenheid om aan de (nachtelijke) aanbidding deel te nemen.

Er is altijd gelegenheid deel te nemen aan de vaste gebeden van de kloosterorde.

Gelegenheid tot een gesprek met pastoor Otto of andere priester en mogelijk hierop gevolgd door het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening (in overleg of op vrijdagavond).

Donderdag 2 juni 2011 (Hemelvaartsdag)

Inloop is vanaf 17.00 uur.

18.00 uur: Avondeten.

18.45 uur: Welkom door Zr. Immaculata, priorin van het klooster en algemene inleiding door pastoor Otto. 

19.45 uur: Completen gebed

20.00 - 22.00 uur: Gezellig samenzijn.

Vrijdag 3 juni 2011

7.30 uur: Lauden gebed.

8.00 uur: H. Mis. Aansluitend ontbijt.

10.00 uur: Bezinning op thema.

12.00 uur: Middageten

13.30 - 17.30 uur: Wandeling in de omgeving.

18.00 uur: Avondeten

18.45 uur: Inleiding over sacrament van boete en verzoening, de biecht 

20.00 - 22.00 uur: Gezellig samenzijn.

Zaterdag 4 juni 2011

7.30 uur: Lauden gebed.

8.00 uur: H. Mis. Aansluitend ontbijt.

10.00 uur: Bezinning op thema door gastspreker pastoor Schilder uit Tilburg.

12.00 uur: Middageten

13.15 - 15.00 uur: Wandeling en/of bezoek missiemuseum in Steijl

15.00 - 15.50 uur: Gelegenheid tot gesprek met zuster Bonifacia ( Astrid van Eijden stond o.a. aan de wieg van het Platform30+).

16.00 uur: Vespers gebed.

18.00 uur: Avondeten

18.45 uur: Video over eucharistische wonderen.

20.00 - 22.00 uur: Gezellig samenzijn.

Zondag 4 juni 2011

(6.00 uur: Metten gebed)

7.25 uur: Lauden gebed.

8.00 uur: H. Mis. Aansluitend ontbijt.

of 11.00 uur: Plechtige Hoogmis.

ong. 12.30 uur: soep met brood

ong. 13.30 uur: Gesprek rondom thema en sluiting ontmoetingsdagen

16.00 uur: Vespers gebed. Aansluitend vertrek.

 

Adres:

Priorij Nazareth - Klooster Oude Munt

van Wevelickhovenstraat 1

5931 KS Tegelen

Telefonisch conatact tijdens deze dagen via tel.nr. 06-51385602.


Van harte welkom. Het team van platform30+.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to Top of Page