HOME AGENDA CONTACT    
 

De eucharistie.

Bezinningsweekend, 12 t/m 14 oktober 2007 in Hilversum.

Evangelie volgens Johannes  6, 51-58
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.

In die tijd richtte Jezus zich tot de menigte en zei : “Ik ben het levende brood dat uit de hemel gekomen is. Wie van dit brood eet, zal leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik voor het leven van de wereld zal geven, is mijn vlees.”  Toen begonnen de Joden onder elkaar te morren en ze zeiden : “Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven ?”  Hierop zei Jezus : “Als gij mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem uit de dood doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is waarlijk voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Ik leef door de Vader die Mij gezonden heeft. Zo ook zal ieder die Mij eet, leven door Mij.
Ik ben het brood dat uit de hemel gekomen is. Het is niet zoals met het brood dat uw voorouders in de  woestijn gegeten hebben. Want zij zijn allen – hoe dan ook – gestorven. Maar wie van dit brood eet, zal leven in eeuwigheid.”

In de eucharistie worden brood en wijn waarlijk het 'verheerlijkt' lichaam en bloed van onze Heer. Een groots mysterie en nieuw verbond is tussen ons en God gesloten. Zo is de Heer ons dagelijks zeer nabij.

Hoe leven wij in dit mysterie? Geven wij onze Heer alle eer als wij hem ontvangen in de eucharistie? 

In dit weekend staan wij stil bij deze zelfgave van onze Heer Jezus Christus, de uitleg in de bijbel, de traditie en de plek van de eucharistie in de liturgie. 

Het programma: Vrijdag 12 oktober: 

17.00 - 19.00 uur. Aankomst, avondeten en kamerindeling. Eigen brood meenemen, koffie en thee en drinkyoghurt is aanwezig. 

Aanvang van het weekend om  
19.00 uur : Onderlinge kennismaking en een eerste korte kennismaking met het thema.
20.00 uur : Eucharistieviering
20.45 uur: Einde dag. Mogelijkheid om na te praten of een spelletje te spelen. Met hapje en sapje. Facultatief: stil gebed in de kapel en het bijzijn bij de completen met de zusters om 21.15 uur.

Zaterdag 13 oktober

7.30 uur ochtendgebeddienst. Met de zusters. (facultatief)
8.00 uur : ontbijt
8.30 uur : corvee.
9.15 uur : eerste inleiding op het thema.
10.00 uur : napraten over het onderwerp in groepjes.
11.30 uur : Eucharistieviering.
12.20 uur : warme maaltijd
13.15 uur : corvee
14.00 uur : wandeling (facultatief), gesprek of spelletje.
15.00 uur : middaggesprek
17.30 uur : vespers, met de zusters
17.50 uur : broodmaaltijd 
19.00 uur : corvee
19.30 uur : inleiding op stille aanbidding en gewetensonderzoek.
20.00 uur : stille aanbidding, mogelijk tot stil gebed en/ of biecht. Facultatief completen met zusters om 21.15 uur.
Aansluitend avondsluiting. Mogelijkheid om na te praten of spelletje te spelen. Met hapje en sapje.

Zondag 14 oktober

7.30 ochtendgebed. Met de zusters (facultatief)
8.00 uur ontbijt en corvee
9.00 uur Eucharistieviering 
10.00 uur koffie en thee met de zusters
11.00 uur : korte introductie en groepsgesprekken.
12.20 uur : warme maaltijd en corvee
13.30 uur : wandeling of spelletjes spelen.
15.00 uur : afronding, evaluatie en de toekomstige plannen.
15.45 – 16.30 uur afreizen.

 

Dit weekend is pastoor Oldenampsen onze spreker en geestelijk leidsman. Kosten voor het gehele weekend zijn euro 65,- voor werkenden en euro 55,- voor niet-werkenden. Locatie: Stad Gods van de zusters Augustinessen van St. Monica.

Ook als je alleen maar op de zaterdag kunt komen, dan ben je van harte welkom op dit bezinningsweekend.

Van harte welkom. Het team van platform30+.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to Top of Page